تحقیق درباره ارولوژی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید یا راهنمای خریدبه شماره 09159886819 با واتساپ پیام بدهید.

تحقیق درباره ارولوژی

بازديد: 5
تحقیق درباره ارولوژی

تحقیق درباره ارولوژی :

اورولوژي :

ادرار مخلوطي از آب ، اوره و مواد زائد است كه توسط كليه ها دفع مي شود

براي انجام آزمايشات آن را در ظرف تميز جمع آوري مي كنيم  و براي ميكروبشناسي بايد ظرف استريل باشد.

 

انواع نمونه برداري :

1.                اول صبح براي پروتئينها

2.                24 ساعت براي مبكروبي و تعيين هورمونها

3.                بعد از غذا براي تعيين ميزان قند.

ادرار پس از مدتي رنگ خود را عوض مي كند و باكتري ها در آن رشد كرده PH  آن را تغيير ميدهد.

 

آزمايشات فيزيكي :

1)    مقدار آن در شب كمتر ـ در مردان بيشتر و بستگي به سطح بدن دارد مقدار دفع نرمال آن 1500 ـ  cc 2000 است .

بر حسب ميزان دفع به سه دسته :

1.    آنوري

2.    اوليگوليوري

3.    پلي يوري

 

 

علت فيزيولوژيك اليگويوري ( كم گرفتن آب و از دست دادن زياد آن است )

علت پاتولوژيك اليگويوري ( اسهال ـ تب ـ بيماري هاي قـلبي ـ خونريزيها ـ تحريكات مغزي )

علت فيزيولوژيك پلي يوري ( زياد گرفتن آب و از دست دادن كم آن است )

علت پاتولوژيك پلي يوري ( ديابت ـ بيماري هاي كليوي ـ هيستري ـ سقط جنين )

2) رنگ :

رنگ آن زرد ـ شفاف و علت آن متابوليسم Hb  و رنگينه هاي رژيم غذايي است ، رنگدانه اصلي ادرار اوروكروم است.

    (a)      كاملا بي رنگ : ( ديابت بي مزه ـ زياد گرفتن آب )

    (b)      قرمز رنگ : ( تب ـ رنگدانه غذايي ـ خونريزي ـ مواد شيميائي )

    (c)      نارنجي : ( اوروبيلينوژن ـداروي سانترنين ـ اسيد كرنوفنيك )

    (d)      سبز : ( يرقان ـ ادرار مانده  )

    (e)      سبز ـ آبي : ( تيفوئيد ـ وبا ـ مواد شيميائي )

    (f)       قهوه اي : ( خونريزي ـ Hb  يوري ـ پرونيرين يوري )

 

3) بو :  بوي نامطبوع و طبيعي خود را دارد .

    (a)      بوي سيب ( كتون يوري )

    (b)      بوي آمونياك (فعاليت باكتري ها )

    (c)      بوي زرد آلو (خوردن مارجوبه )

4) ثبات :

بطور طبيعي شكل آب ولي در شرايط يرقان ـ ديابت ـ Hb  يوري ثبات آن زياد مي شود .

 

5) ظاهر :

به طور طبيعي صاف اما كدورت آن به علت تغييرات PH  ماندن زياد است علت فيزيولوژيكي كدورت ( اوراتها ـ فسفاتها در ادرارهاي اسيدي و قليايي است )

علت پاتولوژيك كدورت ( عفونت ادراري ـ هماتوري ـ دفع كريستال ـ اوراتها ـ پيوري )

 

6) وزن مخصوص :

فاكتور نشاندهنده سلامت است نرمال آن 1010 ـ1020 است مقدار زياد آن در تعريق غليظ بودن ادرار ـ ديابت ـ نفريتهاي شديد و مقدار كم آن در كم گرفتن آب ـ نفريت مزمن ـ ديابت بي مزه است .

 

 

 

 

 

 

 

آزمايشات شيميائي :

 

1.    PH  :

به طور طبيعي اسيدي است و با رژيم غذايي تغيير مي كند يك عامل تعيين كننده نيست بعضي از باكتري ها مثل ECOLI  آن را اسيدي و PROTEUS  آن را قليايي مي كند در نوع كريستالها و سنگهاي ادراري PH  موثر است .

 

2.     پروتئين :

وجود آن در ادرار به پروتئين يوري معروف است . روش هاي متفاوت اسيد سولفوساليسيليك معرف اسباخ جهت آن به كار مي رود حداكثر دفع آن 150 mg  است .

 

انواع البومين يوري باليني و پاتولوژيكي :

1.    فيزيكي :در اثر فعاليتهاي فيزيكي

2.    وضعي در اثر زياد ايستادن

3.    خوشخيم در دوران بچگي و بلوغ ديده مي شود.

4.    حاملگي در دوران پس از حاملگي تمام مي شود .

5.     غذايي تغذيه بعضي از مواد ممكن است انسان را دچار آلبومين يوري بكند .

6.     تصادفي در اثر مخلوط شدن ادرار با بعضي از مواد مثل خون ـ ترشحات واژن

 

7.     اعضايي :

1.    پري نرمال : بيماري اوليه اي است كه كليوي نمي باشد و سريعا از بين

 مي رود .

2.    نرمال : تمام اشكال بيماري هاي كليوي همراه با آلبومبن يوري است .

 

بررسي هاي آزمايشگاهي آلبومين يوري :

1.    وقتي آلبومبن در ادرار  ديده شد دو دسته اطلاعات لازم است:

    (a)      آلبومين يوري دوره اي كه شدت آن متوسط است .

    (b)      آلبومين يوري ثابت كه شدت آن زياد است .

قند :

وجود قند در ادرار را گلوكز زوري گويند مقدار قند خون يستگي به فيلتراسيون گلوكزيورا و مقدار جذب آن را در  توبولار و آستانه كليوي است .  

بررسي آزمايشگاهي هماتوري :

1.    آزمايشات فيزيكي

2.    آزمايشات شيميائي

3.    آزمايشات ميكروسكوپي

4.    كشت ميكروبي

رنگينه هاي صفراوي :

بيليروبين از تجزيه هموگلوبين بوجود مي آيد و به علت اتصالي كه با پروتئين دارد نمي تواند از طريق فيلتراسيون دفع شود بنابراين در ادرا ر ديده نمي شود .

 

آزمايشات ميكروسكوپي :

جهت آزمايش ميكروسكوپي نمونه بايد صاف باشد بزرگنمايي ميكروسكوپ بايد رعايت شود .

 

فسپاتها :

در ادرار هاي قليايي ديده مي شوند ، رنگ ندارند و بطور مشخص داراي شكل تابوتي هستند ، فسپاتهاي ستاره اي در ادرارهاي اسيدي و قليايي ديده مي شوند و بسيار بي رنگ هستند .

 

فسفات منيزيم :

در ادرارهاي اسيدي و قليايي ديده مي شوند، بي رنگ و بي شكل اند

فسفاتهاي آمور :

در ادرارهاي قليايي به صورت گرانول هاي بي رنگ بوده .

 

اورات آمونيوم و سديم :

به صورت بلور ديده مي شوند نوع آمونيوم آن در ادرار قليايي و معمولا رنگي يا به شكل سيب پاره شده و شكل هاي ناجور دارند نوع سديم آن در ادرار اسيدي ديده مي شود و به شكل سوزني يا ستاره اي است .

 

اسيد اوريك :

كريستالهاي رنگي در اسيدي ديده مي شود رنگ آن صورتي مايل به قرمز قهوه اي است كه به علت رنگينه هاي ادراري است .

 

سلولها :

1.    اپي تليال : تعداد كمي سلول از بافت قسمتهاي مختلف دستگاه ادراري در شخص سالم ديده مي شود .

2.    سلولهاي كوچك گرد

3.    سلولهاي شفاف كه از بافت شفاف مثانه جدا مي شود .

سنگهاي بدن :

سنگها را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود :

1.    سنگهاي بزاقي و پانكرانس

2.    سنگهاي صفراوي

3.    سنگهاي مدفوعي

4. سنگهاي ادراري

عفونتهاي دستگاه ادراري :

اين عفونت ها بيشتر عفونت هاي انساني است دستگاه ادراري بالايي انسان مثل كليه ، ميزناي و دستگاه پاييني مثل مثانه است .

عفونتهاي ادراري در تمام سنين ديده مي شود شيوع آن در پسران بيشتر است و اغلب باكتريمين ديده مي شود .

دختران در سنين قبا از دبستان بيشتر از پسران مبتلا مي شوند در زمان بلوغ تا 65 سالگي وقوع بيماري در مردان شديدا پايين است و اگر باشد همراه با بيماري هاي پروستات ، اختلالات عضوي پيدا مي كنند .

 

مايعات بدن :

مايعات بدن در صورت زياد شدن در بين فضاي داخلي بدن جمع شده و توهم ايجاد مي كند .

 

آزمايشات فيزيكي :

1.    حجم

2.    رنگ اهميت تشخيصي مهم دارد

3.     ظاهر

4.    انعقاد در زمان نگهداري

5.     وزن مخصوص

 

 

 آزمايشات شيميائي :

1.            پروتئين : 

                     T  : تاgr 3 درصد و بيشتر آلبومبن دارد

E                      : بيشتر ازgr 4  درصد و شامل همه پروتئينهاي پلاسماست

2.               LH :

T  : LH كمتر از 200 واحد و E  بيشتر از 200 واحد است

 

آزمايشات ميكروبشناسي :

1. رنگ آميزي

 2. كشت

 3. سرولوژي

 4. بيو شيميائي

 

عرق :

اين آزمايش در عوارض لوزالمعده توصيه مي شود . براي گرفتن عرق معمولا دست پا ساعد را در يك كيسه پلاستيك قرار داده و آنرا در آب گرم قرار  مي دهند و در داخل آن گاز يا كاغذ صافي كه قبلا وزن آن مشخص شده است قرارمي هند بعد آنرا با آ ب مقطر دوبار تقطير شسته و آزمايات سديم پتاسيم ـ كلر آن را اندازه مي گيرند .

 

سنگهاي بزاقي و پانكراس :

بندرت ديده شده و از كربنات كلسيم ـ فسفات كلسيم يا مخلوطي از هر دو است .

سنگهاي صفراوي :

اين سنگها در كيسه صفرا بوجود آمده و به سه نوع :

1.    كلسترولي كه معمولا كمرنگ و صاف است .

2.     سنگهاي رنگينه اي صفراوي كوچك و زمخت است .

3.     مخلوطي از هر دو است.

 

سنگهاي مدفوعي :

بندرت ديده مي شود و از تركيبات فسفاتي يا فسفري است .

 

سنگهاي ادراري :

كه معمولا در مثانه يا حوضچه كليوي پيدا مي شوند ممكن است :

1.    ساده

2.     مخلوط

3.    اجسام خارجي كه وارد بدن شده و هسته مركزي براي ايچاد سنگ شده اند .

 

 

 

آزمايشات براي سنجش كليوي :

1.آزمايشات مربوط به پالايش گلومري:

   a)     كليرانس ها

   b)     NPN

2     . آزمايش مربوط به فعاليت لوله هاي نفرون .

3     .آزمايشات :

   a)     كامل ادرار

  b)     تجزيه سنگهاي ادراري

 

آزمايشات فعاليت هاي كليوي :

مواد زائد توسط كليه ها دفع مي شود و بعضي مثل الكتروليتها جذب دوباره مي شوند.

واحد سلولي كليه يك نفرون است كه از كپسول بومن ـ لوله هاي پروكسيمال ـ هتري هنله ـ لوله هاي ديستال ـ و لوله هاي جمع آوري كننده ساخته شده است .

 

 

 

 

 

بيماري هاي كليوي 3 دسته اند :

1. پري رنال

2. رنال

2.    پست رنال

 

پري رنال :

بيماري هايي هستند كه مستقيما با اعمال كليه ها رابطه ندارند مثل اسهال طولاني ـ انسداد روده اي حجم خون يا پلاسما و سرعت گردش آن كاهش مي يابد .

رنال :

بيماري هاي اين دسته به سه گروه تقسيم مي شود :

1.    ميزان پالايش گلومري

2.     فعاليت لوله هاي نفرون

3.    كم شدن جريان خون نفرون

 

پست رنال :

بيماري هايي هستند كه در خروج ادرار اثر داشته و 3 گروه اند :

1.    بزرگ شدن پروستات

2.    وجود سنگ مثانه

3.     غدد سرطاني مثانه

 

 

 

  به نام خداوند جان و خرد    

                                  كزين برتر انديشه بر نگذرد

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع تحقيق : فيزيولوژيك  Hapkins    و

       آقاي دكتر مسعودي و هاشمي

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 10 فروردين 1399 ساعت: 10:41 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :
معلم سایت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

لینک های تبلیغاتی

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس