سرفصل های یک گزارش اقدام پژوهی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا یا سروش پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

سرفصل های یک گزارش اقدام پژوهی

بازديد: 919
سرفصل های یک گزارش اقدام پژوهی

سرفصل های یک گزارش اقدام پژوهی

–  عنوان  :  مشکل ومسأله اصلی را بیان  کند نه روش رفع مسأله را .

–  تشکر و قدردانی : تقدیر از همکاران و کسانی که دراجرای طرح شما کمک کرده و نقش داشته اند.

–  فهرست مطالب : عنوان مطلب و صفحه.

– چکیده گزارش : حداکثر در ۱۰سطریا۲۵۰ کلمه نوشته شود-به مسأله موردمطالعه واهداف آن،روش های گردآوری اطلاعات، گزیده ای ازمهمترین راه حل های اجرا شده ویافته های تحقیق اشاره شود-درپایان چکیده، کلیدواژه درج شود.

–  مقدمه : توضیح کلی در مورد مسأله، چگونگی تشخیص آن، انگیزه محقق از تحقیق و اهداف او از انجام تحقیق.

–  بیان مسئله : شامل توصیف وضع موجود و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

–  شواهد یک :شامل مدارک، دلایل، اسناد ، ارقام و اعدادی که وضع موجود را به طور ملموس و عینی تبیین کنند.

–  گرد آوری اطلاعات :جمع آوری اطلاعات در مورد مشکل و مسئله، به منظور  شناسایی ریشه ها و علل پیدایش آن

–  تجزیه  و تحلیل اطلاعات : تعبیر و تفسیر  داده های گرد آوری شده و استفاده از منابع علمی، صاحب نظران و همکاران و افراد درگیر با مسئله به منظور تبیین و علت یابی مشکل در راستای انتخاب راه حل آن

–  انتخاب راه حل یا راه حل ها : یافتن راه حل یا مجموعه ای از راه حلها و انتخاب راه حل مناسب و قابل اجرا-این راه حل ها یا به طورمستقیم ازمنابع به دست آمده یا با بررسی ومطالعه وتجزیه وتحلیل منابع، محقق آنها راابداع کرده است.

–  اعتبار بخشی راه حل یا راه حل ها : بیان دلایل انتخاب و استناد به منابع مختلف جهت تایید راه حل های انتخابی-اعتباربخشی ازسه طریق صورت می گیرد:الف)توسط خوداقدام پژوه  ب)با ارائه ی آن به صاحب نظران  ج)پیاده کردن محدودومقطعی ومشاهده ی نتیجه ی آن

–  اجرای راه حل یا راه حلها : بیان چگونگی اجرای اقدام یا مداخله، برنامه اجرایی یا زمان بندی شده، توصیف مراحل اجرایی، نحوه نظارت بر اجرا  و بازخورد.

–  نتیجه گیری : بیان رفع مسئله است-شامل توصیف وضع مطلوب ، تغییرات ایجاد شده و اینکه راه حل ها و اقدامات تا چه حد موفق و موثر بوده است. در هر صورت نتایج مثبت و منفی ناشی از اقدام ووضعیت مطلوب باجملات کلی وتوصیفی بیان شود.

–  شواهد دو : دنباله ی نتیجه گیری است- جهت تایید و مستند نمودن نتایج طرح، همه مدارک، دلایل، اسناد،شواهدعینی وقابل سنجش، ارقام و اعدادی که وضع موجودِ بعد از اقدام را به طور ملموس نمایان می سازد، درج شود

–  ارزیابی نهایی و تعیین اعتبار اقدام : تایید نتایج اقدام با استفاده از منابع مختلف.

–  پیشنهاد ها : راه کارهایی که اقدام پژوه ، برای انجام کار مشابه توسط دیگران ،به آنان توصیه می کند-پیشنهادها بایددر چارچوب کارانجام گرفته باشد ویا به گونه ای با آن ارتباط داشته باشد.

– پیوست ها : مواردی ازاسناد،مدارک وشواهد که دربخش های میانی گزارش زائد به نظر می رسدویا به عنوان نمونه آورده شده است، در این قسمت ضمیمه می گردد.

–  منابع : فهرست منابع علمی استفاده شده و درج آنها با رعایت اصول نگارش. در صورت استفاده از سایتها و منابع اینترنتی می بایست آدرس سایت، صفحه بازدید شده، تاریخ و ساعت بازدید و نام نویسنده درج شود. در صورت مشخص نبودن نام نویسنده می توان آدرس صفحه را به صورت کامل آن گونه که در بالای صفحه دیده می شود درج نمود-منابع به شکل زیر نوشته شود: نام خانوادگی نویسنده،نام،عنوان اثر،شهرمحل انتشار، سال انتشار،ناشر.

 

برای دیدن هزاران موضوع اقدام پژوهی از لینک زیر استفاده کنید :

موضوعات اقدام پژوهی

 

تیترها و عناوین یک گزارش پژوهش در عمل یا اقدام پژوهی

- عنوان

- تشکر و قدردانی ( تقدیر از همکاران و کسانی که به اجرای طرح شما کمک کرده و نقش داشته اند)

- فهرست مطالب ( عنوان مطلب و صفحه)

- چکیده گزارش ( در یک صفحه و مختصر)

- مقدمه ( توضیح کلی در مورد مسئله، چگونگی تشخیص مسئله، انگیزه محقق از تحقیق و اهداف او از انجام تحقیق)

- بیان مسئله ( شامل توصیف وضع موجود و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق)

- شواهد یک ( شامل مدارک، دلایل، اسناد ، ارقام و اعدادی که وضع موجود را به طور ملموس و عینی تبیین کنند)

- گرد آوری اطلاعات (جمع آوری اطلاعات در مورد مشکل و مسئله به منظور  شناسایی ریشه ها و علل پیدایش آن)

- تجزیه  و تحلیل اطلاعات ( تعبیر و تفسیر  داده های گرد آوری شده و استفاده از منابع علمی، صاحبنظران و همکاران و افراد درگیر با مسئله به منظور تبیین و علت یابی مشکل در راستای انتخاب راه حل آن)

- انتخاب راه حل یا راه حل ها ( یافتن راه حل یا مجموعه ای از راه حلها و انتخاب راه حل مناسب و قابل اجرا)

- اعتبار بخشی راه حل یا راه حل ها (بیان دلایل انتخاب و استناد به منابع مختلف جهت تایید راه حل های انتخابی)

- اجرای راه حل یا راه حلها ( بیان چگونگی اجرای اقدام یا مداخله، برنامه اجرایی یا زمان بندی شده، توصیف مراحل اجرایی، نحوه نظارت بر اجرا  و بازخورد )

- نتیجه گیری (شامل توصیف وضع مطلوب و تغییرات ایجاد شده و اینکه راه حل ها و اقدامات تا چه حد موفق و موثر بوده است. در هر صورت نتایج مثبت و منفی ناشی از اقدام توصیف شود)

- شواهد دو ( جهت تایید و مستند نمودن نتایج طرح، همه مدارک، دلایل، اسناد، ارقام و اعدادی که وضع موجود بعد از اقدام را به طور ملموس و عینی نمایان می سازد، درج شود)

- ارزیابی نهایی و تعیین اعتبار اقدام ( تایید نتایج اقدام با استفاده از منابع مختلف)

- پیشنهاد ها (پیشنهادهای پژوهشی یا اجرایی طرح جهت معلمان پژوهنده دیگری که در موضوع مشابه این طرح در صدد انجام آن هستند)

- پیوستها ( جداول و نمودارها یا نمونه مدارک و شواهد یک و دو)

- منابع( فهرست منابع علمی استفاده شده و درج آنها با رعایت اصول نگارش. در صورت استفاده از سایتها و منابع اینترنتی می بایست آدرس سایت صفحه بازدید شده تاریخ و ساعت بازدید و نام نویسنده درج شود. در صورت مشخص نبودن نام نویسنده می توان آدرس صفحه را به صورت کامل آنگونه که در بالای صفحه دیده می شودُ درج نمود )

 

 * منبع: - قاسمی پویا. اقبال (۱۳۸۳). راهنمای پژوهش در عمل.تهران، انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت 

          - سیف الهی. وجه اله (۱۳۸۱). راهنمای اقدام پژوهی در آموزش و پرورش. تهران، انتشارات گیلان

 

برای دیدن هزاران موضوع اقدام پژوهی از لینک زیر استفاده کنید :

موضوعات اقدام پژوهی

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 17 فروردين 1399 ساعت: 16:25 منتشر شده است
نظرات(0)

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :
معلم سایت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

لینک های تبلیغاتی

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس