قرارداد خرید اینترنت نامحدود | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s

بازديد: 19
 نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s

نمونه قرارداد  خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد  خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

شرايط اختصاصي قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/sدانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1391

الحاقيه به اصل قرارداد شماره                       مورخ        /     /         

 

دارای مجوز های :عرضه اینترنت از سازمان تنظیم مقررات رادیوئی و مجوز ISDP باشد.

شرکت دارای حداقل  STM1باشد.

شرکت دارای دو سال سابقه کاری مفید در زمینه ارائه خدمات اینترنت

پهنای باند 70 mb/s باید بصورت اختصاصی و 24 ساعته ( شبانه روزی ) باشد.

اینترنت مورد مناقصه باید بدون محدویت ترافیک باشد .

برنده مناقصه باید SNMP  روتر ارائه دهنده اینترنت را فعال و در اختیار دانشگاه قرار دهد .

پهنای باند مورد مناقصه باید در مرکز مخابرات شهید مدرس اهواز و بر روی بستر فیبرنوری در اختیار دانشگاه قرار گیرد . ( دانشگاه برای  تجهیزات احتمالی و بستر فیبر ارتباطی مورد نیاز هزینه ای  به برنده مناقصه پرداخت نخواهد کرد )

برنده مناقصه تعداد 255 عدد valid ip  در قالب یک کلاس کامل در اختیار دانشگاه قرار خواهد داد .

دانشگاه به برنده مناقصه مبلغی تحت عنوان ودیعه پرداخت نخواهد کرد .

صورتحساب اینترنت مصرفی در پایان هرماه از طرف دانشگاه پرداخت خواهد شد .

 

 

قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70 mb/sدانشگاه علوم پزشکی اهواز

اين قرارداد فی ما بین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با نمایندگی آقای                                   که در این قرارداد خریدار نامیده میشود از یکطرف و شرکت                      با نمایندگی                         بنشانی                                                     تلفن    که در این قرارداد فروشنده نامیده میشود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین ملتزم به اجرای مفاد آن میباشند :

ماده يک – موضوع قرارداد : خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/sدانشگاه علوم پزشکی اهواز منضم به این قرارداد که جزء لاینفک این قرارداد میباشد.

ماده دو – مبلغ قرارداد: مبلغ کل قرارداد معادل                                  ريال برابر                       

                                   تومان میباشد.

ماده سه – شرايط پرداخت:

صورتحساب اینترنت مصرفی در پایان هرماه از طرف دانشگاه پرداخت خواهد شد .

ماده چهار- مدت زمان اجرای موضوع قرارداد : از تاريخ ابلاغ فروشنده متعهد است حداکثر تا 20روز اینترنت و دستگاههای مورد نیاز را تحویل نماید . در صورت عدم انجام این امر در مدت مذکور خریدار حق خواهد داشت مراتب را به فروشنده اعلام نمايد و حداکثر پس از گذشت يک هفته ، به طور يکجانبه اقدام به فسخ قرارداد نمايد و به ازاء هر روز تاخير در تحويل تجهيزات موضوع قرارداد به کيفيت و کميت مورد نظر خريدار ، معادل يک دهم درصد قيمت کل قرارداد را از محل ضمانتنامة موضوع ماده پنج اين قرارداد ضبط و برداشت و يا از دارايی های فروشنده وصول نمايد و فروشنده نيز حــــــــق هرگونه اعتراض بعدی را از خود سلب و ساقط نموده بديهی است در صورت عدم کفايت مبلغ ضمانتنامه جهت جبران کلية خسارتهای وارده به خريدار ، فروشنده مکلف به جبران کليه خسارتهای  اعلام شده از سوی خريدار می باشد.

ماده پنج – تضمين قرارداد : دوره تضمين قرارداد یک سال از تاریخ صورتجلسه اینترنت خريداری شده (به نحوی که خريدار بتواند به کيفيت مورد نظر خود از آن بهره برداری نمايد) میباشد و بدين منظور فروشنده ضمانتنامة بانکی معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد ارائه نماید که پس از نصب و راه اندازی 5% و نیز پس از انقضای مدت تضمين و در صورتی که خريدار طلبی از هر حيث از فروشنده نداشته باشد با رعايت ساير مقررات نسبت به آزاد سازی ضمانتنامه مربوطه اقدام خواهد شد.

ماده شش – تعهدات فروشنده :

1- نصب دستگاه ها و بسترهای مورد نیاز تنها در محلی که توسط دانشگاه مشخص میگردد به عهده فروشنده و رایگان است.

2- حمل و نصب و راه اندازی بعهده فروشنده میباشد و هیچگونه هزینه ای مازاد بر مبلغ قرارداد در این خصوص به فروشنده پرداخت نخواهد شد.

3- در صورت استفاده از کارگران جهت انجام موضوع قرارداد ( بارگيری تخليه و غيره ) حوادث ناشی از امور مزبور بر عهدة فروشنده میباشد.

4- کليه کسورات قانونی قرارداد بر عهدة فروشنده می باشد

 5- تحويل قطعی اینترنت و سرویس های خريداری شده منوط به تاييد خريدار می باشد بديهی است در صورت عدم انطباق مشخصات سرویس ها و تجهيزات ارائه شده از سوی فروشنده با مشخصات مورد نظر (که فروشنده اقرار می نمايد به طور کامل نسبت به آنها آگاهی دارد) ، فروشنده مکلف است وفق موارد اعلامی که طی نامه رسمی، از سوی خريدار ابلاغ می گردد نسبت به رفع عيوب و نواقص موجود اعم از تعويض و غيره حداکثر ظرف مدت یکهفته اقدام نمايد . در غير اينصورت خريدار حق خواهد داشت به طور يکجانبه اقدام به فسخ قرارداد نمايد و کلية خسارات قانونی را از محل ضمانتنامة موضوع ماده پنج اين قرارداد يا هر محل ديگر برداشت و جبران نمايد و فروشنده نيز حق هرگونه اعتراض بعدی را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود. بديهی است در صورت عدم کفايت ضمانتنامه های فروشنده نزد خريدار ، وی مکلف به جبران کلية خسارات اعلامی می باشد.

6- فروشنده حق واگذاری موضوع قرارداد را جزئا و يا کلاً به غير ندارد.

7- فروشنده متعهد است که به مدت 10 سال پس از تاریخ صورتجلسه تحویل قطعی تأمین قطعات یدکی پس از فروش را تأمین نماید.

ماده هفت – فروشنده اقرار می نمايد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ديماه سال 1337 نمی باشد و تا پايان قرارداد از سهيم و ذينفع نمودن آنان خودداری می نمايد و درصورت اثبات خلاف واقع علاوه بر فسخ قرارداد از سوی خريدار ، فروشنده مکلف است از عهدة کلية خسارات وارده نيز برآيد .

ماده هشت – چنانچه فروشنده به هر يک از تعهدات خويش که به موضوع اين قرارداد مرتبط است عمل ننمايد مکلف می باشد کلية خسارات وارده را طبق نظر خريدارجبران و پرداخت نمايد. بديهی است حق فسخ يکجانبة قرارداد برای خريدار در تمامی شرايط در صورت عدم اجرای تعهدات فروشنده محفوظ میباشد.

ماده نه– کلية اختلافات پيش آمده ناشی از نحوة اجرای مفاد اين قرارداد بنا به درخواست کتبی خريدار در کميتة حل اختلاف متشکل از نمايندگان طرفين قرارداد بررسی می گردد اين موضوع نافی اختيارات خريدار در کلية مواردی که در اين قرارداد صائب است نمی گردد. ضمناً در صورت عدم امکان تشکيل جلسة حل اختلاف و يا عدم حل اختلاف در جلسة تشکيل يافته ، طرفين حق خواهند داشت به مراجع قضايی ذيصلاح مراجعه نمايند.

تبصره – دادگاه صالح جهت اقامة کلية دعاوی احتمالی ناشی از اين قرارداد، دادگاه محل انعقاد قرارداد (شهرستان اهواز) می باشد.

ماده ده – نشانی طرفين قرارداد از حيث ابلاغ مکاتبات و کلية اوراق قضايی همان نشانی صدرالذکر میباشد و ارسال کلية مکاتبات و اوراق قضايی به نشانی موصوف ابلاغ شده تلقی می گردد. 

ماده یازده – اين قرارداد در یازده ماده ، هشت بند ، دو تبصره و هفت نسخه تنظيم که پس از امضاء هر هفت نسخة آن معتبر و حکم واحد را دارند.

 

نام و نام خانوادگی نماينده خريدار:                         نام و نام خانوادگی نماينده فروشنده:

سمت :                                                           سمت : مدیر عامل

محل مهر وامضاء                                                      محل مهر و امضاء

 

 


منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 13 تير 1397 ساعت: 8:50 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

logo-samandehi

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی