قرارداد آموزشی و کارآفرینی | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني

بازديد: 33
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني

نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

«قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني»

 

در اجراي بندهاي 213، 214، 219، 220 ، 222 ، 303، 304 ، 311، 318، 502، 702، 709، 1605 منشور وزارت كارواموراجتماعي اين قرارداد بين مؤسسه /شركت / ....................به نمايندگي جناب آقاي /خانم به عنوان  مدير آموزش كه در اين قرارداد به اختصار « طرف اول » ناميده مي شود وشركت ...................... به نمايندگي آقاي .................... بعنوان مدير عامل به شماره ثبت .................... كد اقتصادي ..........................
وشماره حساب ........................... شماره شبا ....................... نزد بانك........................... شعبه.............................  كه در اين قرارداد به اختصار « طرف دوم » ناميــــده مي‌شود، به شرح ذيل منعقد ميگردد:

ماده 1: موضوع قرارداد

برگزاري دوره آموزشي مهارت كسب و كار و كار آفريني براي تعداد ......... نفردر قالب ..........  گروه 25 نفره در استان...........                 

تبصره : محتواي سرفصل هاي دوره آموزشي به شرح پيوست قرارداد مي باشد.

 

ماده 2: مدت قرارداد

مدت زمان برگزاري اين قرارداد از زمان انعقاد قرارداد به مدت.............ماه مي‌باشد.وپس از انقضاء مدت قرار داد امكان تمديد قرار داد مقدور نمي باشد  و درصورت باقي ماندن تعهدات موضوع قرارداد، قرارداد با همان تعداد آموزش گيرندگان در مدت قرارداد تسويه خواهد شد.

 

ماده 3: وظايف و تعهدات  طرف اول

 

- تامين منابع مالي قرارداد.

- تعيين و تدوين و ارائه الگوها و منابع آموزشي

 

 

ماده 4: وظايف وتعهدات  طرف دوم

- فراخوان و اطلاع رساني دوره ها در سطح استان.

- جذب فراگيران از طريق مراكز آموزشي، فارغ­التحصيلان دانشگاه­ها و نهادهاي حمايتي، مراكز كار يابي و آموزش فني و حرفه­اي ، آموزش و پرورش و ساير دستگاه­هاي مرتبط با فضاي كسب و كار .

- اعلام برنامه زمان بندي اجراي هر كلاس 25 نفره يك هفته قبل ازاجرا به  طرف اول و ناظر.

- استفاده از مربيان و مدرسين داراي تاييد صلاحيت از سوي طرف اول و يا ساير مراكز آموزش رسمي كشور.

- تامين فضاي آموزشي متناسب و استفاده از وسائل و تجهيزات كمك آموزشي.

- بهربرداري از منابع آموزشي SIYB يا گام به گام متناسب با سر فصل هاي ارائه شده در پيوست قرار داد.

 

 

 

- برگزاري آزمون پايان دوره به صورت الكترونيكي يا كتبي وارائه نتايج به ناظر قرارداد.

- درج اطلاعات مجري، دوره آموزشي، مشخصات  و شماره تلفن كليه فراگيران ، مدرسين، منابع و اعلام نتايج آزمون در سايت يا در قالب لوح فشرده word در فرمت مصوب.

- برگزاري جشنواره پايان دوره تقدير از فراگيران نمونه.

- پرداخت كل هزينه ها شامل حق التدريس مدرسين، هزينه سفر، اقامت و ساير هزينه هاي جانبي از قبيل پذيرايي مختصر بين ساعات كلاس ها در طول دوره از  فراگيران.

- طرف دوم قرارداد متعهد مي گردد شماره حساب اعلام شده به نام شركت مي باشدو در پايان مدت قرارداد تغييري در آن صورت نمي گيرد.

- طرف دوم قرارداد تعهد نموده مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 مجلس نمي باشد.

-چاپ و آماده سازي فرم گواهينامه پايان دوره با آرم طرف اول و اداره كل كار و امور اجتماعي استان.

ماده 5: ناظر و وظايف آن

- نظارت بر حسن اجراي موضوع اين قرارداد به عهده اداره كل كار و امور اجتماعي استان مي باشد.

- نظارت بر كيفيت و محتواي دوره آموزشي و رعايت بند 4 ماده 4 قرار داد.

-  بازديد از محل برگزاري دوره­ها از لحاظ  فضاي آموزشي، امكانات و تجهيزات كمك آموزشي.

- صدور گواهينامه پايان دوره براي فراگيران.

- تأييد هريك از مراحل پرداخت طبق ماده 6 قرارداد.

 

ماده 6: مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

با توجه به تعهدات هريك از طرفين مبلغ قرارداد به ازاء هر نفر دوره آموزشي مبلغ 000/800 ريال مي­باشد كه مبلغ 000/50 ريال آن به ازاءِ هر نفر توسط فراگيران به حساب درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي مؤسسه /شركت/ ................. شماره................. بانك ملي شعبه ............... بعنوان شهريه ثبت نام پرداخت خواهد شد و مبلغ 000/750 ريال ديگر از سوي طرف اول تأمين اعتبار و قابل پرداخت به طرف دوم مي­باشد. جمع كل مبلغ قرارداد به حروف ............... ريال  مي­باشد.

 

 

 

 

1-6 مرحله اول پس از آموزش تعداد....... نفر وارائه نتايج آزمون و تاييد ناظرو ارايه فيش واريزي فراگيران (درقالب يك فيش) بعنوان بخشي از شهريه دوره و كسر كسورات قانوني

2-6 مرحله دوم پس از آموزش تعداد......... نفر وارائه نتايج آزمون و تاييد ناظر و ارايه فيش واريزي فراگيران    (در قالب يك فيش) بعنوان بخشي از شهريه دوره و كسر كسورات قانوني .

3-6 مرحله سوم پس از آموزش تعداد......... نفر وارائه نتايج آزمون و تاييد ناظر و ارايه فيش واريزي فراگيران   (درقالب يك فيش) بعنوان بخشي از شهريه دوره و انجام كليه تعهدات مندرج در قراردادو كسر كسورات قانوني.

ماده 7: فسخ قراراد  

چنانچه در هر يك از مراحل قرارداد، طرف دوم به وظايف و تعهدات خود عمل ننمايد ( به تشخيص طرف اول ) طرف اول حق فسخ يك جانبه قراراد را داشته و تعهدي در قبال پرداحت مراحل بعدي قرار داد ندارد.

 

ماده 8 : نشاني طرفين

نشاني طرف اول:............................................................................................................تلفن : ...................................

نشاني طرف دوم: ..................................................................................   تلفن:   .........................

اين قرارداد در 8 ماده و 1 تبصره همراه برگ پيوست (سرفصل­هاي دوره آموزشي) كه جزء لاينفك قرارداد مي­باشد، در 4 نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديد، ارزش همه نسخه ها يكسان مي باشد.

 

 

 

                                 طرف اول                                                                     طرف دوم

              ...............................................                                                  ...............................................

          ......................................................                                               ...............................................

 

ناظر

..................................

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 11 تير 1397 ساعت: 11:35 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی