قرارداد اجاره باشگاه ورزشی و تالار | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار

بازديد: 643
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار

نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره باشگاه- تالار را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد اجاره باشگاه /تالار........................

 

ماده 1 : طرفين قرارداد

1 1 موجر:  باشگاه …………………………………………………………..  تلفن : 

1 2 مستاجر: آقا / خانم/ شركت................... به شماره ثبت .................. به آدرس ............ ………………………….مورخ ............  به عنوان طرف قرارداد انتخاب شده است و به نمايندگي ....................كه براساس روزنامه رسمي شماره ..........مورخ    ..............به عنوان مدير عامل انتخاب شده است و به موجب بند شماره.......... اساسنامه شركت داراي حق امضاست.

 

ماده 2 : مورد اجاره

 عبارت است از منافع  باشگاه كاركنان............ به مساحت..........متر واقع در ............شامل .........سالن (داراي پلاك ثبتي شماره  .............  فرعي از ...............   اصلي .......... بخش ................... داراي سند مالكيت به شماره سريال ...........  صفحه ............ دفتر...... به نام .............) كه مستاجر با رويت عين و وقوف كامل از محل وقوع و حدود مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره كرده است و مورد اجاره صرفا" جهت برگزاري مراسم وسرويس غذا،.............. با رعايت شروط مندرج در اين قرارداد تحويل شده است و مستاجر به هيچ عنواني حق تغيير نوع استفاده مزبور از مورد اجاره را ندارد و همچنين به هيچ وجه حق انتقال غير ندارد.

تبصره1 : انبار انتهاي باشگاه پس از بازسازي و تجهيز به عنوان تالار تشريفات براي برگزاري مراسم رسمي و ضيافت در نظر گرفته خواهد شد. استفاده از اين مكان براي موجر رايگان خواهد بود. در صورت عدم نياز موجر، مستاجرمجاز به استفاده از فضاي اين تالار مي­باشد.

تبصره 2 : سالن هاي ويژه كاركنان، در ساعات توزيع غذاي كارمندي ( از ساعت 11.30 الي 14 ) به كاركنان موجر اختصاص داشته و براي ساير موارد قابل استفاده نمي­باشد.

تبصره 3 : اولويت استفاده از تالارهایی .........براي مراسم مربوط به دفتر رياست موجر محفوظ مي باشد.

 

ماده 3 : مدت اجاره :

   مدت اجاره يك سال كامل شمسي است كه آغاز آن1/11/91 لغايت 1/11/92 مي باشد كه به اقرار مستاجر از ابتداي مدت استيفاي منافع كرده است.

تبصره:  در صورت توافق طرفين رعايت شروط قانوني وقراردادي از سوي مستاجر و عدم وجود ممنوعيت قانوني، اين قرارداد با شرايط توافقي قبلي حداكثر تا 5 سال قابل تمديد مي باشد.

 

ماده 4 : اجاره بهاء

4-1 اجاره بهاء باشگاه سالانه مبلغ ....... ريال مي باشد و  مستاجر متعهد گرديد هزينه اجاره ماهيانه را در ابتداي هرماه به حساب جاري شماره.............. شعبه.............   بانك .................  واقع در ......................... به نام موجر واريز نموده و نسخه اي از فيش آنرا به موجر تسليم نمايد.

تبصره :  مستاجر مكلف به پرداخت كل مبلغ اجاره بهاء در سررسيد مقرراست. در صورت عدم پرداخت در سررسيد ، مستاجر مكلف است علاوه بر پرداخت اصل مبلغ اجاره بهاء به ازاي هر روز تاخير از زمان سررسيد تا زمان پرداخت مبلغي معادل 000/000/1 ريال به موجر پرداخت كند. علاوه بر اين عدم پرداخت هر قسط از هزينه اجاره بعضا" يا تماما" ظرف ١0 روز از تاريخ سررسيد موجب خيار فسخ و تخليه عين مستاجره از طرف موجر خواهد بود. در صورت تخلف مستاجر از هر يك از مفاد و شروط قرارداد، موجر به تشخيص خود مجاز به فسخ قرارداد و تامين خسارات وارده از محل تضمينات مطالبات و يا ساير دارايي هاي  مستاجر است.

ماده 5 : سرقفلي و حق كسب و پيشه يا تجارت

موجر و مستاجر اقرار مي كنند كه هيچ گونه وجه يا مالي به عنوان سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت يا نظاير آن از سوي مستاجر به موجر تسليم و پرداخت نگرديده است و حق كسب و پيشه يا تجارت براي موجر محفوظ بوده و مي باشد و مستاجر هيچ حقي نسبت به سرقفلي و حقوق صنفي متعلقه به ملك (تحت هر عنوان) ندارد ودر انقضا مدت اجاره چيزي از اين بابت به وي تعلق نخواهد گرفت. بنابراين مستاجر متعهد است به محض انقضاء مدت اجاره نسبت به تخليه و تحويل عين مستاجر اقدام نموده و ملك مورد اجاره را طي صورتجلسه كتبي بدون هيچ ادعايي و مطالبه وجهي تحت هر عنوان تحويل نماينده موجر نمايد.

 

ماده 6 : شروط قرارداد

الف- ضوابط عمومي

6- تعهدات موجر  در اين قرارداد به شرح ذيل مي باشد:

           1- آزاد نمودن ضمانت نامه شركت پس از انجام تعهدات قانوني مستاجر در پايان قرارداد

2 تهيه و تنظيم وابلاغ برنامه غذايي هفتگي و روزانه طبق آمار به عهده موجر مي باشد.

3- همكاري در بازاريابي و انجام مكاتبات لازم در محدوده مقررات موجر

تبصره: موجر حق هر گونه دخالت در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير معرفي كاركنان ،نحوه مديريت و ...  از خود سلب مي نمايد.اين امر مانع از حق نظارت موجر نخواهد بود.

7 -  مستاجر حق هيچ گونه دخل و تصرف در باشگاه را نداشته و موظف است مجموعه امكانات و بناي باشگاه را در پايان قرارداد صحيح و سالم تحويل نمايد متعهد است در انقضاي مدت اجاره يا حين الفسخ ضمن تسويه حساب، مورد اجاره را تخليه و با اخذ رسيد به موجر تحويل نمايد.

تبصره :  از تاريخ فسخ و يا انقضاي مدت اجاره در صورت عدم تخليه مورد اجاره، مستاجر متعهد است روزانه مبلغ 000/000/10ريال به عنوان خسارت تاخير تخليه به موجر پرداخت نمايد.

8-  مورد اجاره جهت برگزاري مراسم رسمي، ميهماني خانوادگي ،رستوران آزاد ، رستوران كارمندي ،پذيرايي بين روز و برگزاري سمينار به اجاره داده مي شود. برگزاري جشن عروسي و مانند آن در محل اجاره ممنوع مي باشد.

9-  مستاجر متعهد مي شود به منظور حسن انجام تعهدات اين قرارداد شخصاً در محل كار حضور داشته باشد و يا نماينده تام الاختيار خود را كه كتباً به موجر معرفي نموده  و مورد تاييد قرار گرفته باشد را به جاي خود بگمارد.

تبصره : هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به موجر اعلام گردد .

10-  مستاجر معترف است كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 29 دي ماه 1337 نبوده و تعهد مي نمايد كه تا پايان مدت قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون فوق الذكر را در موضوع اين قرارداد سهيم و ذينفع نكند. در صورت تخلف ،كليه خسارات وارده به موجر و اشخاص ثالث از اموال و تضمينات او استيفا مي گردد.

11-  تمامي امور اجرايي مستقيم و غير مستقيم مربوط به طبخ وتوزيع غذاي كارمندي كاركنان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه، سرو غذاي رستوران آزاد و مراسم باشگاه و اجاره سالنها بر عهده مستاجر مي باشد.

تبصره 1 مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا" يا مفروزا"، جزئا" و يا كلا" تحت هيچ عنوان حتي بصورت مشاركت نمايندگي صلح حقوق و وكالت و غيره به غير را ندارد.

تبصره 2 : شركت طرف قرارداد حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص ديگر كلاً يا جزئاً ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) ندارد . در صورتي كه موجر تشخيص دهد كه شركت كار موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به هر دليلي از انجام موضوع قرارداد سر باز مي زند ، بايستي در جهت جلوگيري از تضييع حقوق دستگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت ( طبق مقررات مربوط ) و جايگزيني شركت ديگر اقدام نمايد و شركت حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.

12- مستاجر بايستي تمام وسايل ،تجهيزات ، بنا و ابزار مورد نياز براي انجام وظايف باشگاه را در قبال رسيد تحويل گرفته و در پايان قرارداد سالم به موجر تحويل نمايد. اين وسايل شامل كليه وسايل و تجهيزات آشپزخانه ،لوازم داخل سالنها ،سردخانه ها ، يخچالها و موارد مشابه بوده و تعمير اين وسايل و تجهيزات به عهده مستاجر مي­باشد نصب لوازم و تجهيزات مربوط به بناي باشگاه از قبيل كولرها ،بخاريها روشنايي سالنها در ابتداي قرارداد به عهده موجر مي­باشد. وسايل و تجهيزات متعلق به مستاجر در ابتداي قرارداد صورتجلسه خواهد شد و در پايان قرارداد تحويل مستاجر خواهد شد.

13- مستاجر مكلف است قبل از انعقاد هر گونه قرارداد، با مديريت باشگاه هماهنگي هاي لازم را به عمل آورده و موافقت مديريت مذكور را جلب نمايد. مديريت باشگاه به تشخيص خود در عدم پذيرش قراردادهاي مغاير شئونات موجر مجاز خواهد بود و نظر موجر در اين خصوص قطعي است. همچنين مستاجر مكلف است نسخه اي از قراردادهاي منعقد شده را به مديريت باشگاه تحويل نمايد.

تبصره : مستاجر موظف گزارش درآمدهاي روزانه و ماهانه و نظاير آن را  بطور منظم تهيه و  به مديريت باشگاه تحويل نمايد.

14-  مستاجر موظف است فروش غذا و ساير مخلفات رااز طريق اتوماسيون  انجام و حق فروش نقدي را ندارد.

15-  مستاجر موظف به انجام كليه امور اجرايي باشگاه از قبيل انبارداري ،كارپردازي،اموراداري ومالي مي­باشد. همچنين تهيه اقلام مربوط به امور اداري و لوازم دفتري ،نظافت سالن ها و ظروف غذاخوري از قبيل مواد پاك كننده و سفيد كننده، خاك انداز، جارو، خشك كن (تي)، كيسه زباله، سطل زباله، لامپ ها و ... و سم پاشي و طعمه گذاري در باشگاه به عهده مستاجر مي­باشد.

16-  موجر اين حق را دارد كه كيفيت وكميت عملكرد مستاجر را در هر زمان كه لازم بداند با گماردن ناظر مستقيم يا توسط كارشناس واحد نظارت مورد كنترل قرار دهد و مستاجر مكلف به همكاري مي باشد.

17- مستاجر موظف به رعايت اصول حسابداري و مالي در نگهداري حسابها و تنظيم قراردادها مي باشد.عقد كليه قراردادها با هماهنگي با مديريت باشگاه انجام خواهد گرفت و يك نسخه از تمامي قراردادها جهت بايگاني به مديريت باشگاه تحويل خواهد گرديد.

18 ساعات مجاز حضور مستاجر و پرسنل وي در ساعات طبخ و توزيع غذا برابر روزهاي تعيين شده در ضوابط عمومي اين قرارداد خواهد بود و چنانچه لازم شود پرسنلي خارج از وقت فوق درمحل حضورداشته باشد مستاجر موظف است قبلاً صورت اسامي افراد مورد نظر را به موجر ارائه نمايد.

تبصره : تحت هر شرايط بيتوته كارگران مستاجر شبها در محوطه موجر ممنوع خواهد بود.

19 - هزينه ناهار و شام وقند وچاي و... مدير و متصدي باشگاه به عهده مستاجر مي باشد.

20- اسقاط خيارات من جمله غبن به هر درجه اي كه باشد (به جز خيارات  مذكور در متن قرارداد كه براي موجر مقرر شده است) از طرفين به عمل آمد.

21-  چنانچه موجر، بدليل كوتاهي مستاجر در انجام برخي وظايف خود ،ادامه اين قرارداد را به هردليلي به مصلحت خود نداند مي تواند در هر زمان با اخطار قبلي 30روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند . به اين ترتيب موجر حق دارد علاوه بر فسخ قرارداد نسبت به جبران خسارت وارده از محل ضمانت و ساير اموال و مطالبات مستاجر اقدام كند.

22 در صورتي كه مستاجر مايل به لغو قرارداد پيش از موعد باشد لازم است مراتب را دو ماه قبل كتباً  به  اداره كل امور رفاهي اعلام نمايد. تا زمان انتخاب مستاجر جديد از سوي اين اداره كل مستاجر موظف به ادامه كار حداكثر تا مدت 2 ماه از تاريخ لغو قرارداد مي باشد.

 

ب-  ضوابط مالي

23-  آيين نامه مربوط به تعرفه اجاره سالنها و قيمت غذاهاي كارمندي و اجاره تجهيزات باشگاه در ابتداي قرارداد توسط موجر ابلاغ خواهد شد و  هزينه خدمات سميناري به لحاظ كميت و كيفيت توافقي است.

تبصره 1 : هيچگونه افزايش بهاء در تعرفه خدمات باشگاه به هر عنوان تعلق نخواهد گرفت و ادعاي مستاجر در هيچ موردي پذيرفته نشده و اضافه وجهي به او پرداخت نخواهد شد. در صورت  افزايش ويا كاهش غير معمول قيمت مواد اوليه و خدمات در پايان 6 ماه از قرارداد تجديد نظر در قيمت خدمات با توافق موجر امكان پذير خواهد بود.

تبصره 2: كاركنان واحدهاي موجر در مورد هزينه اجاره بها سالنها از 50 درصد و در مورد هزينه شام شبانه از 20 درصد تخفيف برخوردار مي باشند. و اين تخفيفات جزو لاينفك قرارداد محسوب مي شوند.

بر اين اساس ماهانه حداكثر 3000 نفر از كاركنان موجر بصورت خانوادگي (خانواده درجه 1) از 20 درصد تخفيف در هزينه شام شبانه برخوردار خواهند بود.

در صورتي كه در يكي از ماه ها ، نفرات استفاده كننده از تخفيف مذكور، كمتر و يا بيشتر از 3000 نفر باشد مابه التفاوت مذكور به ماه هاي بعدي منتقل خواهد شد.

تبصره 3: موجر مجاز خواهد بود ماهانه 3 مراسم بصورت رايگان (هر مراسم حداكثر12 ساعت ) در محل اجاره اجرا نمايد.

تبصره 4 : اجاره ظرف و ظروف ، ويدئوپروژكتور، سيستم صوتي ، ميز و صندلي و نظاير آن براي دفتر موجر رايگان خواهد بود.

تبصره 5 : هر گونه انتقال اقلام و تجهيزات باشگاه به بيرون از محوطه ممنوع مي باشد.انتقال اين اقلام به واحدهاي داخل به منظور اجاره ،صرفا با تاييد و مجوز مديريت باشگاه بلامانع است.

24- مستاجر مكلف است كليه هزينه ها بدهي هاي دولتي و قانوني خود از قبيل ماليات، عوارض، حق بيمه كارگران , …را كه به نحوي مرتبط با امور اجرايي باشگاه مي باشد مرتب و منظم به مراجع ذي صلاح پرداخت و در انقضاء مدت اجاره ، مفاصاحساب بدهيهاي مذكور را به موجر تسليم نمايد. عدم تاديه بدهي هاي مزبور در طول مدت قرارداد موجب حق فسخ براي موجر خواهد بود و موجر از بابت امور فوق هيچ گونه مسووليتي ندارد. در صورت تاخير غيرمتعارف در پرداخت حقوق دولتي ياد شده موجر حق دارد عندالاقتضا راسا" نسبت به تصفيه حساب با مراجع دولتي اقدام و از مبلغ ضمانت نامه كسر نمايد.

25-  حفظ و نگهداري مورد اجاره و تجهيزات آن وپرداخت هزينه نگهداري از قبيل شارژ و هزينه هاي مشترك و ... به عهده مستاجر است. مستاجر مكلف است در انقضاء مدت اجاره، مورد اجاره و تجهيزات آن را صحيح و سالم تحويل موجر نمايد. مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به اعيان مورد اجاره و جبران كسر و انكسار تجهيزات و متعلقات آن مي باشد.

 

ج- ضوابط مربوط به مواد غذايي مورد استفاده در باشگاه

26 – طبخ وتوزيع غذاي كارمندي (به تعداد روزانه حداكثر ٤00 پرس) براي روزهاي شنبه لغايت چهارشنبه هر هفته ،رستوران آزاد و مراسم مربوط به سمينارها و ... ، به عهده مستاجر مي باشد.

27 تهيه كليه مواد مصرفي غذايي وساير مواد لازم جهت تهيه غذا با كيفيت وكميت مطلوب؛ حداقل مطابق جداول پيوست به عهده مستاجر خواهد بود.

تبصره:  برنج مورد استفاده درغذاي كارمندي ؛رستوران آزاد و مراسم ، كلاٌ برنج درجه يك ايراني و يا برنج با كيفيت به تاييد مدير باشگاه وگوشت مورد استفاده گوشت گرم خواهد بود. ورود و خروج مواد غذايي ، برنج وگوشت مغاير با بند مذكور به باشگاه ممنوع است.

28 ناهار كارمندي از ساعت 30 : 11 لغايت 14 توزيع خواهد شد.لذا زمان طبخ غذا مي بايست به طريقي برنامه ريزي گردد كه بدون تأخير و تا قبل از توزيع آماده گردد.

29-- مستاجر بايستي روزانه حداقل دو نوع غذا (علاوه بر غذاي رژيمي) تهيه و به انتخاب كاركنان  توزيع نمايد.

30 مستاجر موظف است كليه تذكرات ناظرين واحد نظارت را عمل نمايد و نسبت به بالا بردن كيفيت غذا و شرايط بهداشتي محيط كار؛نگهداري مواد در شرايط مطلوب وتهيه مواد اوليه با كيفيت بالا ؛دقت و نهايت سعي و تلاش خود را بنمايد.

31- مستاجر مجاز به استفاده از روغن جامد و كره گياهي در طبخ و كنار غذاها نبوده و ضوابط مراكز بهداشتي در اين زمينه لازم الاجراست.

32- مستاجر بايستي پيش بيني و طبخ حداقل 30 پرس غذاي اضافه براي موارد ضروري در هر وعده غذاي علاوه بر آمار غذاي روزانه را برنامه ريزي نمايد.

 

و- ضوابط مربوط به نيروي انساني شاغل در باشگاه

33 مستاجر موظف است در استفاده نيروي كار ، ضوابط ذيل را رعايت نمايد:

الف – بكارگيري  نيروهاي ايراني و مودب به آداب اجتماعي و مجرب و متخصص و با صلاحيت

ب‌-     تهيه تاييديه سلامتي جسماني توسط مركز بهداشت

ت‌-     تهيه گواهينامه طي دوره آموزش بهداشت عمومي جهت طبخ و توزيع غذا در آشپزخانه و سالن هاي غذاخوري

ث‌-     تهيه كارت شناسايي معتبر با ذكر عنوان شغلي و مسئوليت محوله درباشگاه

ج‌-      تهيه كارت سلامت و بهداشت

هزينه تهيه مجوزها و تمديد آن به عهده مستاجر مي باشد.

34 تعويض يا جايگزيني پرسنل بايستي با اطلاع موجر و پس از تاييد ناظر موجر صورت گيرد.

تبصره هرگاه موجر از كار و رفتار و اخلاق هر يك از كاركنان رضايت نداشته باشد مستاجر مكلف خواهد بود با اخطار موجر ظرف مدت 2 روز شخص صلاحيت­دار ديگري را به جاي وي بكار گمارده و نظر موجر در تمام موارد قطعي بوده و مستاجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد.

35 مستاجر موظف است لباس كارمناسب (اونيفورم مخصوص پخت غذا و اونيفورم مخصوص توزيع غذا) و كفش مناسب، روپوش و كلاه سفيد، دستكش و پيش بند به تعداد كافي براي كليه كاركنان خود تهيه و در اختيار آنها قرار دهد. كاركنان مستاجر در حين انجام كار ملزم به استفاده از وسايل فوق مي باشند

36- مستاجر بايستي به تعداد كافي نيروي انساني آموزش ديده براي انجام اموراداري ،كار با رايانه ،عقد قراردادها و گارسون تشريفات براي پذيرائي و....... به كار بگيرد.

تبصره 1:  كارگراني كه وظيفه نظافت را بعهده دارند نبايستي در امر طبخ و توزيع غذا دخالت نمايند.

تبصره 2 :  كارگراني كه داراي زخم باز در دست خود باشند يا مبتلا به يكي از بيماريهاي واگيردار و انگلي باشند تا بهبودي كامل نبايستي به هيچ عنوان در غذا خوري شاغل باشند.

37 مستاجر مكلف است قبلاً آموزش هاي لازم در زمينه وظايف هر يك از عوامل شاغل در موضوع قرارداد را به آنان داده ، سپس اسامي آنان را جهت صدور مجوز ورود و خروج به محوطه به موجر ارائه نمايد.

38- مستاجرموظف است نيروي ذخيره براي مواقع مرخصي و..... در اختيار داشته باشد.

 

ز- ضوابط ايمني و بهداشتي

39 مستاجرموظف است نكات ايمني درخصوص استفاده صحيح از تأسيسات گاز ، برق و ... را رعايت نموده و كليه مسئوليتهاي ناشي از عدم رعايت اين بند به عهده مستاجر مي باشد و موجر هيچگونه مسئوليتي را نمي پذيرد وقوع حوادث احتمالي نظير آتش سوزي در باشگاه ، برق گرفتگي و ... براي كارگران مستاجر در زمان انجام كار در رابطه با موضوع قرارداد كلاً به عهده مستاجر است و موجر در اين مورد تعهدي ندارد.

40-  نظافت آشپزخانه و محل هاي توزيع غذا و سالن هاي غذاخوري (برادران و خواهران) اعم از كف، ديوارها، دربها، پنجره ها وسايل موجود در آن، شستن و تميز كردن وسايل طبخ و ظروف مربوطه به عهده مستاجر بوده و ناظرين واحد نظارت تغذيه بر كيفيت بهداشتي اماكن و لوازم فوق نظارت مستقيم دارند و همچنين مستاجر موظف است زباله هاي حاصله را مرتباً در كيسه هاي زباله گذارده و از محيط آشپزخانه و محل هاي توزيع به محل مخصوص جمع آوري زباله منتقل نمايد. نظافت اطراف باشگاه تا جداول در چهار جهت بر عهده مستاجر است

41- چنانچه به هردليل غذا فاسد يا غيرقابل مصرف باشد مستاجرمكلف است فوراً نسبت به تهيه غذاي سالم اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم توانايي ويا تخلف از اين امر، موجر رأساً اقدام به تهيه غذا نموده؛ هزينه وخسارات وارده را از مطالبات مستاجركسر مينمايد.

42- مستاجر موظف است در طبخ غذاي روزانه نهايت دقت را به عمل آورد بطوريكه غذاي تهيه شده از هر جهت با كيفيت خوب و بدون نقص باشد و به هيچ وجه مواد غذايي خام و غذاي پخته باقيمانده از روزهاي قبل به مراجعه كنندگان به رستوران يا آشپزخانه هاي مربوطه تحويل ندهد.

43 مستاجر موظف است در صورت توزيع ناعادلانه و كسر آمدن غذا و يا در صورتي كه كارشناس واحد نظارت غذاي طبخ شده را غير قابل مصرف تشخيص دهد ؛ غذاي ديگري را كه مورد تاييد موجر باشد فوراً به هزينه خود تهيه و توزيع نمايد.

44 در صورت مشاهده شيء خارجي در غذا و موارد خلاف از قبيل: نامناسب بودن كيفيت وكمبود در مقادير غذا، عدم رعايت بهداشت و،مقررات ، عدم تأمين پرسنل مجرب و متخصص ؛  موجر حق دارد ضمن اخذ خسارات از مستاجر قرارداد را فسخ و سپرده مستاجر را به نفع موجر ضبط و از پرداخت دستمزد ماه آخر نيز جلوگيري به عمل آورد.

45 مستاجر موظف است به طور مرتب وسايل پخت را كنترل نموده و نسبت به سلامت لوازم اطمينان داشته به نحوي كه هيچگونه خللي در برنامه طبخ و توزيع غذا ايجاد نشود در غير اين صورت مسئوليت آن به عهده مستاجر است.

46 مستاجر موظف است همه روزه نسبت به شستشوي ظروف مخصوص حمل غذا طبق نظر كارشناس واحد نظارت اقدام و مساعي خود را جهت رعايت نظافت و بهداشت محيط كار و ظروف مربوطه به كار برد.

47 مستاجر موظف است نسبت به نظافت و شستشوي مواد غذايي اوليه با كمال دقت اقدام و سبزيجات و ميوه مصرفي را چنانچه در برنامه غذايي منظور شده باشد قبل از مصرف با مواد ضد عفوني كننده استاندارد طبق نظريه كارشناس واحد نظارت ضد عفوني نمايد.

48 مستاجر موظف است دستورالعمل بهداشت و ايمني را در مورد شستشوي محل طبخ غذا و سمپاشي وضد عفوني كردن توالت و دستشويي مورد استفاده كارگران بكار بسته و متناوباً به ويژه قبل از شروع و در خاتمه تعطيلات هفتگي، نوروزي، بين ترم و تابستان اماكن مزبور را ضدعفوني و گندزدايي وسمپاشي وطعمه گذاري نمايد.

49 آماده سازي مواد اوليه، پخت، توزيع و نقل وانتقال و ذخيره مواد در سردخانه ها درشرايط بهداشتي و كيفي با تاييد كارشناس واحد نظارت صورت گيرد.

50 كليه كارتهاي بهداشتي پرسنل شاغل در آشپزخانه و غذاخوري مي بايست در تابلوهاي مناسب كه در معرض ديد كارشناسان واحد نظارت باشد نصب گردند.

51- مستاجرموظف است درهروعده غذايي يك پرس كامل غذاي مربوطه به آن وعده را به عنوان نمونه به مدت 24 ساعت در يخچال نگهداري نمايد(بابت اين پرس وجهي پرداخت نخواهد شد

52-  مستاجرملزم است هرگونه نقص درجعبه كمكهاي اوليه و لوازم اطفاء حريق و وسايل مورد نياز آنرا در آشپزخانه وسالنها تامين نمايد.

 

د- ديون قانوني

53- موجر مكلف است به منظور حسن انجام تعهدات از برنده مزايده ،ضمانت نامه بانكي به مبلغ 000/000/300 ريال تحت عنوان سپرده حسن انجام كار دريافت و تا پايان قراداد نزد خود نگهداري نمايد.

تشخيص هر يك از موارد عدم حسن انجام كار با موجر بوده و نظر وي نسبت به مستاجر لازم الاتباع است. بديهي است در صورت پايان مدت قرارداد پس از تسويه حساب نهائي در صورت عدم مواجهه با مشكلاتي كه ناشي از مسامحه و كوتاهي مستاجر در انجام تعهدات قراردادي او يا عدم شكوائيه و دستور مقام قضائي مبني بر منع پرداخت ،ضمانت نامه مذكور مسترد خواهد شد.

54- پرداخت هزينه هاي مربوط به ديون قانوني اعم از بيمه، ماليات، عوارض و  كه به موجب قوانين و مقررات بعدي كشور وضع شود به عهده مستاجر است و موجر حق دارد در موقع پرداخت مطالبات مستاجر ، اين قبيل كسورات قانوني را كسر نمايد .

55- كليه كارگراني كه درخدمت مستاجر مي باشند كارگر وي محسوب مي شوند و مستاجر مكلف است كليه حقوق قانوني آنان از قبيل حقوق و مزاياي قانون كار و حق بيمه تامين اجتماعي و تعهدات ناشي از ساير قوانين را شخصا" و به موقع پرداخت كند و موجر درمقابل آنها هيچ گونه مسووليتي ندارد.

56- شركت طرف قرارداد متعهد ميگردد مقررات قانون كار و قانون تأمين اجتماعي را در انجام وظايف موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق كارگران رعايت نمايد و هرگونه پاسخگويي به شكايات و اجراي آراء مربوط به هيأت هاي حل اختلافات كارگري و سايرتعهدات قانون كار را به عهده بگيرد همچنين ماهيانه تصوير ليست پرداخت حقوق و ليست بيمه ماه قبل كليه كاركنان خود را كه به تأييد سازمان تأميناجتماعي رسيده است به موجر ارائه نمايد.

تبصره: موجر در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمينه قانون كار ،قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار و امور اجتماعي ،سازمان تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد .

57- در صورت فسخ ، لغو يا اتمام قرارداد ، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده شركت طرف قرارداد مي باشد .

58- در صورتي كه براساس گزارش كتبي ناظر ،طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي يا قصور داشته باشد :

در مرحله اول حداقل 5%  درصد جريمه از رقم مورد تعهد(كل مبلغ ماهانه) به علاوه مقدارريالي خسارات وارد شده كسر مي شود .

در مرحله دوم حداقل 10%  درصد جريمه از رقم مورد تعهد(كل مبلغ ماهانه)به علاوه مقدارريالي خسارات وارد شده كسر مي شود .

 در مرحله سوم حداقل 20% درصد جريمه از رقم مورد تعهد(كل مبلغ ماهانه)به علاوه مقدارريالي خسارات وارد شده كسر مي شود .

   در مرحله چهارم موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان موجر ،طرف قرارداد و ناظر ، بررسي و تصميم گيري مي شود. حكم تصميمات كميته لازم الاجرا است .

59- در پايان قرارداد مستاجر مكلف است مبلغ 000/000/30 ريال جهت تسويه حساب با افراد حقيقي و حقوقي ، صنوف و ... نزد باشگاه به امانت بگذارد.باقيمانده اين وجه پس از 3 ماه به مستاجر مسترد خواهد شد.

60- در صورت اختلاف بين موجر و مستاجر ،موضوع با توافق طرفين حل خواهد شد در غير اينصورت موضوع توسط هیئت داوری طرفین مورد رسيدگي و نتيجه براي طرفين لازم الاجرا مي باشد.

61- نظارت بر حسن اجراي اين قرارداد بر عهده نماینده موجر خواهد بود كه پس از مبادله قرارداد به مستاجر معرفي مي شود

62- اين قرار داد اجاره با رعايت قانون اجاره سال 1391 در تاريخ ....... با حضور آقايان /خانم ها :

1 -                         فرزند                   شماره شناسنامه              به نشاني :

2 -                         فرزند                   شماره شناسنامه              به نشاني :

افراد معتمد موجر و مستاجر كه به عنوان شاهد ذيل آنرا امضاء كرده اند در3 نسخه با اعتبار واحد تنظيم و امضاء و مبادله شد.

نام و نام خانوادگي موجر                                                                   نام و نام خانوادگي مستاجر

        تاريخ امضاء                                                                                                           تاريخ امضاء

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 11 تیر 1397 ساعت: 8:48 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس