قرارداد اجاره غرفه هفتگی | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی

بازديد: 1151
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی

نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره غرفه هفتگی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد اجاره غرقه

 

       اين قرارداد فی‌مابين آقا/خانم ............................ به شماره شناسنامه‌ ............................ صادره از ............................ به آدرس ....................................................................................................................... و كد اقتصادي يا کد ملي..........................تلفن ثابت/همراه......................که در اين قرارداد موجر ناميده می‌شود از يک طرف و آقاي ............................ به شماره شناسنامه‌ ............................ صادره از ............................ به آدرس ............................ به كد اقتصادي يا کد ملي..........................تلفن ثابت/همراه ............................ كه در اين قرارداد مستاجر ناميده می‌شود از طرف ديگر طبق موارد و شرايط ذيل منعقد می‌گردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد:

عبارت است از اجاره غرفه‌ فروش مواد غذايي و بهداشتي/پوشاک/............. به ابعاد ............ مترمربع واقع ............................ جهت ارائه خدمات فروش مواد غذايي و بهداشتي/پوشاک/.............. طبق استانداردهاي وزارت بهداشت و سایر واحدهاي ذيربط مراجع قانونی

 

ماده 2- مدت قرارداد:

مدت قرارداد هفتگی می باشد و در پایان هفته با توافق موجر قابل تمدید است

مدت قرارداد از تاريخ  ............................ لغايت ............................ به مدت يك هفته مي‌باشد.

 

ماده 3 - مبلغ قرارداد: (به حروف و عدد)

مبلغ اجاره غرفه هفتگی به مبلغ  ............................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) و که ماهانه............................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) كه براساس قيمت مورد تاييد توافق و طرفین مي‌باشد و به حسابی که موجر در اختیار مستاجر می گذارد نقداً واریز  و رسید آن را تحویل می دهد

 

ماده 4: نحوه پرداخت

مستاجر مي‌بايست هنگام انعقاد قرارداد به عنوان پيش‌پرداخت (معادل مبلغ ............................ريال) را نقداً به حساب موجر به شماره ............................ بانك ............................ شعبه ............................ كد ............................ كد شناسه ............................ كه موجر در اختيار مستاجر مي‌گذارد واريز و تحويل نمايد.

و یا بصورت چک مندرج در جدول زیر تحویل دهد

 

 

 

 

تبصره: در صورت عدم وصول چك‌ها در تاريخ‌هاي مقرر شده، موجر مي‌تواند قرارداد را بدون اخطار قبلي به صورت يكجانبه فسخ نمايد و در صورتي كه موجر ضرر و زياني از اين بابت متحمل گردد مستاجر موظف به پرداخت زيان‌هاي وارده مي‌باشد.

 ماده 5: تعهدات موجر:

1.        موجر متعهد است محل موضوع قرارداد را جهت اجاره طبق صورتجلسه تنظيمي تحويل مستاجر نمايد.

2.        موجر مي‌بايستي شخصي را بعنوان ناظر به مستاجر معرفي نمايد كه مستاجر مكلف به ايجاد هماهنگي لازم با نامبرده مي‌باشد.

3.        موجر تعهدي جهت تامين غذا و اياب ذهاب پرسنل مستاجر ندارد.

4.        كاركنان مستاجر موظف به رعايت نظامات عمومي و دستورالعمل‌هاي حفاظتي و انتظامي محل موجر مي‌باشند.

 

ماده 5: تعهدات مستاجر:

1- مستاجر و كليه كاركنان وي مي‌بايست صلاحيت‌هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط را داشته باشد و برخورد محترمانه و مناسب با مراجعين توسط مستاجر و كاركنان وي الزامي مي‌باشد.

2- مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را كلا‌ً يا جزاً به غير را ندارد. همچنين حق تغيير نوع استفاده ذكر شده در موضوع قرارداد را نخواهد داشت.

3- در پايان مدت قرارداد مستاجر مكلف به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر است. تمديد قرارداد منوط به رضايت طرفين مي‌باشد كه در صورت درخواست موجر به مدت دو ماه با مبلغ كارشناسي جديد و شرايط تعيين شده در قرارداد و در صورت مجوزهاي قانوني قابل تمديد مي‌باشد.

4-مستاجر متعهد مي‌گردد محل مورد استفاده را صحيح و سالم تحويل بدهد و حق هيچ گونه دخل و تصرفي در آن، مطالبه سرقفلي يا كسب و پيشه نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

5-مستاجر متعهد مي‌شود در صورتي كه به يك يا كليه تعهدات خود به طور جزئي و يا كلي عمل ننمايد و يا موجبات ضرر و زيان را فراهم سازد و همچنين عدم تخليه در موعد مقرر، موجر مي‌تواند بدون انجام تشريفات اداري و قضايي مبلغ تضمين پیش پرداخت را به نفع خود ضبط نمايد در غير اين صورت پس از انقضاي مدت قرارداد در صورت ارائه مفاصاحساب از  بيمه و دارايي و عدم بدهي مستاجر بابت امور معوقه و يا ايجاد خسارت مبالغ مذكور به وي مسترد خواهد شد.

6-مستاجربابت تخليه محل يك فقره چك به مبلغ ........ريال در اختيار موجر قرارمي دهد تا درصورت تخلف مستاجر،موجر بتواند مطالبات خودرا با وصول آن استيفا نمايد.

7-مستاجر مسوول جبران خسارتي است كه از جانب او و كاركنان وي به موجر  و يا مراجعين وارد مي‌آيد، مي‌باشد. بديهي است مسووليت مستاجر رافع مسووليت‌هاي حقوقي و جزايي كاركنان مذكور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضايي نخواهد بود.

8-چنانچه مستاجر در پايان مدت قرارداد و ظرف مدت يك هفته پس از اعلام كتبي موجر نسبت به تخليه مورد اجاره اقدام ننمايد موجر مجاز است راساً و بدون حضور مستاجر اقدام و اموال را در مكان مورد نظر خود و تا تعيين تكليف نهايي نگهداري نمايد. بديهي است مسووليت كليه عواقب ناشي از اين كار بر عهده مستاجر خواهد بود. و مستاجر حق هرگونه اعتراضي را نسبت به اقدام موجر از خود سلب مي كند.

9-تهيه لوازم و وسايل از قبيل يخچال و غيره كه جزء ضروريات اين قرارداد مي‌باشد كلاً به عهده مستاجر مي‌باشد و تهيه آن امري اجباري خواهد بود. در ضمن كليه وسايلي كه از طرف مستاجر به عنوان اموال جهت ارائه خدمات وارد مي‌شود بايد طي صورتجلسه‌اي ثبت گردد و فقط اقلام مندرج در صورتجلسه پس از كسب مجوز خروج از مديريت موجر امكان خروج خواهند داشت و موجر  هيچگونه تعهدي در قبال نگهداري تجهيزات و لوازم مستاجر در حين قرارداد و پس از اتمام نخواهد داشت.

10-محل مورد اجاره جهت ارائه و فروش مواد غذايي و آشاميدني/پوشاک/...... بوده و استفاده ديگر از آن ممنوع مي‌باشد و بخصوص پخت و پز و توزيع غذاي گرم (در صورت توزيع غذاي گرم اخذ مجوز از واحد تغذيه و بهداشت واحد الزامي مي‌باشد) و استعمال و فروش انواع دخانيات اكيداً ممنوع مي‌باشد.

11-زمان ارائه خدمات در تمام ايام هفته و از ساعت .................. صبح و لغايت .............. بعد از ظهر مي‌باشد. و مستاجر حق تعطيل كردن غرفه بدون اخذ مجوز از موجر را ندارد. چنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات گردد موجر مي‌تواند قرارداد را به طور يكجانبه فسخ نمايد.

تبصره1: در مواردي كه مورد اجاره به اعتبار شخصيت مستاجر واگذار مي‌شود مباشرت مستاجر در استفاده از منافع شرط است.

12-مسووليت هزينه‌ي تعميرات جزئي مكان اجاره در مدت قرارداد به عهده‌ي مستاجر و تعيمرات كلي و اساسي به عهده موجر خواهد بود. همچنين مستاجر هزينه‌ي آب و برق و گاز را مطابق كنتور نصب شده در محل  پرداخت و در صورت عدم وجود كنتور به صورت .... درصد با توافق موجر از قبوض مربوطه را پرداخت خواهد نمود.

13-نظافت محيط غرفه و رعايت كامل بهداشت در رابطه با تهيه و عرضه كليه اقلام غذايي و عدم استفاده از ساير محيط‌هاي واحد و جمع‌آوري هر گونه زباله در اطراف محل كار و بسته‌بندي آن‌ها به وسيله‌ي كيسه‌ي زباله و سم‌پاشي دوره‌اي، ضروري است و مستاجر ملزم به رعايت آن مي‌باشد.

تبصره2: ورود و خروج هر گونه اموال از محل مورد اجاره با اجازه موجر مي‌باشد.

تبصره3: فروش اجناس ممنوعه و غير استاندارد كه در ليست پيوست قرارداد نمي‌باشد مشمول پيگيري‌هاي قانوني خواهدبود.

14-مستاجر به جزء مكان مورد اجاره حق استفاده از ساير قسمت‌هاي ساختمان موجر را ندارد.

15-فروش هر نوع جنس كه در ليست اقلام مجاز نمي‌باشد منوط به كسب مجوز از ناظر قرارداد خواهدبود.

16-قيمت عرضه مواد يا اقلام نبايستي از قيمت‌هاي مصوبه‌ي اصناف مربوطه بيشتر باشد.

17-اقلام مشخص شده در ليست پيوست قرارداد توسط مستاجر تهيه شده و با قيمت مصرف‌كننده ارائه گردد و در قبال اخذ وجه رسيد ارائه شود و اقلام از طريق صندوق داراي سيستم باركدخوان فروخته شود كليه كالاها داراي باركد بوده و در خصوص اقلامي‌كه امكان نصب باركد وجود ندارد، مثل ساندويچ، چاي و غيره قيمت آن تعيين شده و در تابلو غرقه در معرض ديد مراجعين نصب شود و تنها در صندوق ثبت گردد.

18-تهيه دستگاه سيستم فروشگاهي باركدخوان در كليه غرفه‌ها بعهده‌ي مستاجر مي‌باشد كه مي‌بايست قبل از شروع اجاره نصب و راه‌اندازي شود كه كليه هزينه‌هاي اقلام مصرفي مذكور به عهده مستاجر خواهد بود.

19-صلاحيت نيروهاي بكار گرفته شده توسط مستاجر قبل و حين كار در غرفه بايستي به تاييد ناظر قرارداد  برسد.

20-مسووليت بيمه ساختمان در اختيار (حوادث، آتش‌سوزي و غيره) به عهده مستاجر مي‌باشد در غير اين صورت مسووليت پيامدهاي ناشي از اتفاقات ايجاد شده به عهده مستاجر مي‌باشد.

21-مستاجر حق ندارد اتباع بيگانه را جهت كار و ارائه خدمت در محل موضوع قرارداد بكار گيرد.

22-مستاجر موظف است نسبت به نظافت محل اجاره كوشا بوده و در صورت تحميل هزينه‌اي از اين بابت بر موجر، مستاجر مسوول و جبران كننده‌ي هزينه مربوطه خواهدبود.

23-مستاجر با علم و اطلاع از كم و كيف و موقعيت، محل، مكان مورد اجاره مبادرت به اجاره نموده و متعهد و ملزم است كه ضمن رعايت موازين و شعائر اسلامي با تمامي جهات عمل نمايد و در صورت تخلف يا عدم رعايت موارد مسوول و پاسخگو خواهدبود.

24-چنانچه حادثه‌اي به دليل عدم وجود وسايل ايمني و يا عدم رعايت حفاظت فردي و يا هر دليل ديگري براي مستاجر و يا هر يك از نيروي‌هاي تحت پوشش وي پيش آيد مسووليت آن متوجه مستاجر بوده و موجر  هيچگونه‌ مسووليتي نخواهد داشت و چنانچه خسارتي متوجه موجر شود مستاجر مسوول جبران خسارات جاني و مالي وارده خواهد بود.

25-تشخيص عدم انجام هر يك از تعهدات اين قرارداد و ضرر و زيان وارده و تعيين ميزان آن با موجر خواهدبود.

26-جهت نظارت بر نحوه صحيح انجام كار و تعهدات نماينده‌اي از طرف موجر تعيين خواهدشد كه نظارت وي براي انجام صحيح مفاد قرارداد الزامي خواهدبود.

 

ماده 6 عوارض و ماليات:

پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات موجود در زمان امضاء به اين قرارداد تعلق گيرد بر عهده مستاجر است.

 

ماده 7 - شرايط فوق‌العاده:

هر گاه به علت حوادث قهری و غيرمترقبه هر يک از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، اجراي قرارداد متوقف خواهد گرديد و به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:

1 - 7 -مستاجر، بايستی بلادرنگ موضوع را به اطلاع موجر برساند، در طول اين مدت، مستاجر موظف است حداکثر تلاش خود را جهت حفظ تعهدات انجام شده به بهترين نحو و با کمترين تاخير به عمل آورد. 

2 - 7 -چنانچه مدت تعذر بيش از يك ماه برای موجر و يا مستاجر به طول انجامد، در آن صورت هر يك از طرفين، اختيار فسخ قرارداد را با ارائه ياداشت رسمی کتبی دارند.

3 - 7 -در صورتيكه موجر جهت توسعه خدمات خود و هرگونه تغييرات فيزيكي در فضاي کسب نياز به مكان غرفه داشته باشد پس از اعلام كتبي مراتب به مستاجر ،مستاجر ظرف مدت يك هفته مكلف به تخليه و تحويل مورد اجاره و تسويه حساب تا تاريخ تحويل ميباشد.

 

ماده 8 موارد فسخ قرارداد:

 موجر مي‌تواند در صورت مشاهده هر گونه خلاف و يا نياز به در اختيار گرفتن محل قبل از اتمام مدت قرارداد ضمن اخطار ...... روزه به مستاجر براي تخليه محل قرارداد را يك طرفه فسخ و به كار مستاجر خاتمه داده و مستاجر حق هيچگونه اعتراضي را نداشته و در صورت بروز خساراتي، موجر مي‌تواند مطالبه‌ي خسارت وارده را از محل ضبط مبلغ پیش پرداخت مستاجر استيفاء بنمايد.

1 - 8 -در صورتي كه موجر تشخيص دهد كه مستاجر موضوع قرارداد را به شخص ثالثي واگذار نموده يا در نحوه انجام كار قصور ورزيده و يا به دليلي از انجام موضوع قرارداد سرباز مي‌زند، در جهت جلوگيري از تضيع حقوق موجر نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت (طبق مقررات مربوطه) اقدام مي نمايد و مستاجر حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.

2 - 8 -موجر در قبال مطالبات نيروي انساني مستاجر در زمينه قانون كار، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه در برابر وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيربط و ذيصلاح هيچگونه مسووليتي ندارد.و مستاجر موظف به رعايت قوانين ذيربط ميباشد.

3 - 8 -در صورتي كه مستاجر 2 نوبت توسط سازمان تعزيرات حكومتي جريمه شود موجر مي‌تواند نسبت به فسخ يكجانبه قرارداد و ضبط سپرده پیش پرداخت اقدام نمايد.

 

ماده 9   موارد حل اختلاف:

در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظايف محوله به هر نحوي ، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمت آميز حل وفصل نمايند ، دراين صورت موضوع اختلاف به داور مرضي الطرفين تعیین شده از دو طرف ارجاع ورأي صادره حل اختلاف كه صلحاٌ  صادر مي شود قطعي ونسبت به طرفين لازم الاجرا خواهدبود .

 

ماده10 نشاني طرفين:

نشاني موجر:                                             

تلفن:

نشاني مستاجر: 

تلفن همراه:

     نشاني‌هاي فوق بمنزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني‌هاي فوق‌الذكر قانوني تلقي مي‌شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اينصورت كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي‌باشد.

 

ماده 11 -  امضاء طرفين قرارداد:

     اين قرارداد در 11 ماده و 3 تبصره و 4 نسخــه [جهت: مستاجر، موجر، وزارت كار و امور اجتماعي، اتحاديه ....... داران و هتلداران و ساير موارد مورد نياز] تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاي طرفين قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود./

 

مهر و امضاء مستاجر                        مهر و امضاء نماينده موجر:

 

نام و مشخصات و  امضائ   شاهد 1

نام و مشخصات و  امضائ   شاهد 2

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت: 9:57 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس