فرم قراداد اجاره پشت بام جهت آنتن همراه | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه

بازديد: 11
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه

نمونه قرارداد  اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بسمه تعالی

قرارداد

 

در اجراي مفاد بخشنامه 70211-18889 مورخ 2/10/1376 معاون اول رياست جمهوري اين قرارداد
 في مابين .............................. به نمايندگي آقاي .............................از طرف
…………….. به آدرس:................................................................................................. كه در اين قرارداد موجر ناميده مي شود و آقاي .................................................. عضو و نماينده هيات مديره كه داراي اختيارات كامل جهت امضاي قرارد
مي باشد به نشاني:.......................................................................................................كه در اين قرارداد مستاجر ناميده
مي شود با شرايط ذيل و بر اساس ماده 33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و طبق قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن منعقد مي گردد.

 

 

ماده 1) موضوع قرارداد :

عبارتست از اجاره قسمتي از فضاي مازاد به متراژ ........................ و مكان واقع در...................................................... جهت نصب تجهيزات فرستنده و گيرنده هاي تلفن همراه و وسايل جانبي آن شامل آنتن ، كانكس و ساير تجهيزات فني لازم النصب مستاجر در طول مدت قرارداد، متراژ فضاي سبز مورد استفاده
مي بايست به صورتي معين گردد كه وظايف بهداشتي و درماني واحد ......... اخلال ايجاد بنمايد.

 

 

ماده 2) مدت قرارداد :

مديت اين قرارداد از تاريخ ................... لغايت ...................... به مدت يك سال مي باشد .

تبصره: مستاجر متعهد مي شود پس از انقضاي مدت در صورت عدم توافق طرفين نسبت به تخليه مورد اجاره و تحويل آن به موجر اقدام نمايد. مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را جزاً يا كلاً به غير را ندارد.

 

 

ماده 3) مبلغ قرارداد : (به حروف و عدد)

1-3 مبلغ اجاره بابت استفاده از مكان و فضاي مورداجاره و دكل نصب شده باند طبق نظريه كارشناسي شماره ............... مورخ .................... پيوست ماهيانه..................... ريال و ساليانه ........................... ريال مي باشد كه تا پايان سال .................. تعيين مي گردد.

 

تبصره :اجاره بهاء حسب نظر كارشناس به طور يكجا و ابتداي هر سال از ناحيه مستاجر پرداخت خواهد شد.

 

 

 

ماده 4) اجاره بهاء :

مستاجر مبلغ مورد اجاره را كه با  توافق طرفين توسط كارشناس به قيمت عادله روز به شرح فوق تعيين گرديده است را به حساب شماره ...................... كد شناسه ............. بانك ....................... به نام ......................... واريز مي نمايد.

تبصره: عدم پرداخت اجاره بهاء موجب حق فسخ براي موجر خواهد بود.

 

ماده 5) هزينه ها:

تامين آب، برق، تلفن و ساير هزينه ها بر عهده مستاجر مي باشد و هرگونه ماليات و عوارض متعلقه به اين قرارداد به عهده موجر خواهد بود.

 

 ماده 6) تعهدات پيمانكار :

1-6- ارسال تاييديه استحكام سازي براي كليه دكل ها و سايت هاي موجود در مکان موجر.

2-6- ارسال تاييديه نصب ايمن و اصولي آنتن ها موجر هر سه ماه يكبار

3-6- ارائه چگالي سنجي انرژي منتشره از آنتن ها به صورت 3 ماه يك بار (بررسي و كنترل چگالي سنجي تشعشعات و انري منتشره از آنتن به صورت دوره اي (حداقل 3 ماه يكبار)

4-6- قبل از هر گونه بازديد ، تعمير، نگهداري و به روزرساني سيستم ها، مي بايست حراست(مستاجر) طي مكاتبه اي با دفتر مركزي حراست ……………. نسبت به اعلام اسامي و هماهنگي لازم اقدام نمايند.

5-6- ارائه خدمات قرارداد في مابين توسط مستاجر براساس توافق طرفين تعيين مي گردد و مستاجر حق تعطيل كردن محل را بدون كسب مجوز از موجر را ندارد و چنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات مركز مذكور گردد موجر مي تواند قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايد و مطالبه ضرر و زيان وارده را از مستاجر بنمايد.

6-6- رعايت مقررات و تعرفه هاي ابلاغي مراجع ذيصلاح توسط مستاجر الزامي است.

7-6- مستاجر و كليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اخلاقي و شئونات اسلامي و ضوابط حاكم بر مركز مي باشند و در صورت عدم رعايت موارد مذكور توسط هريك از كاركنان واعلام آن به مستاجر
مي بايست نسبت به جايگزيني وي در اسرع وقت اقدام نمايد.

8-6- مستاجر مسئول جبران كليه خساراتي كه از جانب او و كاركنان به موجر يا كاركنان موجر و يا مراجعين مركز وارد مي گردد مي باشد . بديهي است مسئوليت مستاجر به نحو ياد شده رافع مسئوليتهاي حقوقي و كيفري وي و كاركنان وي در قبال اشخاص ثالث( حقيقي يا حقوقي )و مراجع قضايي نخواهد بود.

9-6- مستاجر متعهد به حفظ نظافت مورد اجاره بوده و مي بايست هزينه هاي مربوط به بهداشت و نظافت محل خود را بپردازد.

10-6 مستاجر حق خروج هيچگونه اموال و لوازمي را بدون مجوز از موجر ندارد.

11-6- مستاجر متعهد مي باشد كه كليه اقلام مورد نياز جهت ارائه خدمات در ليستهاي پيوست قرارداد را از مراجع مجاز توزيع تهيه نمايد.

12-6- پرداخت هزينه هاي جزيي و يا جبران خسارت وارده با نظر دفتر فني نظارت بر طرحهاي عمراني ………..برعهده مستاجر مي باشد.

13-6- موجر جهت اجاره فضاي مذكور ، سرقفلي دريافت نكرده است و مستاجر نيز اقرار مي دارد كه هيچگونه وجهي تحت عنوان حق كسب و پيشه و صنفي و سرقفلي و غيره به موجر پرداخت نكرده است وحق هيچگونه ادعايي از اين بابت ندارد.

14-6- كليه اموال منقول و غير منقول به شرح ليست پيوست شماره 4 با مشخصات (رديف-عنوان اموال-تعدادو ...) تحويل مستاجر گرديده و مستاجر حق جابجايي و خارج كردن از مركز را ندارد.

تبصره: كليه اموال و منقول و غير منقول توسط كارشناس قيمت گذاري شده و با توجه به استهلاك اموال مذكور مبلغ آن در مال الاجاره لحاظ شود.

ماده 7 ) فسخ قرارداد:

در صورتي كه بر حسب طرح هاي ………… ساختمان محل مورد اجاره تغيير يابد بعد از انقضاي مدت اجاره مستاجر مكلف خواهد بود ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ كتبي نسبت به جمع آوري تجهيزات موضوع قرارداد و تخليه مورد اجاره اقدام نمايد.

ماده 8) حفاظت :

حفاظت عمومي متعارف از تاسيسات منصوبه موضوع اين قرارداد در زمره حفاظت كلي محل محسوب و به عهده موجر مي باشد و موجر تقبل نموده در صورت بروز اشكال ظاهري متصديان مربوطه مستاجر را در جريان امر قرار دهد.ضمناً حفاظت فني از تاسيسات منصوبه به عهده‌ي مستاجر خواهد بود.

ماده 9) نصب و بازرسي :

نصب و بازرسي و نگهداري فني تجهيزات منصوبه و هرگونه تغيير و تعويض قطعات و جابجايي و جمع آوري آنها به عهده و با هزينه دستگاه اجرايي صورت مي گيرد.

ماده 10) تردد:

تردد مامورين و متصديان وعوامل مربوط به مستاجر به تاسيسات موضوع قرارداد جهت نگهداري و راهبري آنها با معرفي آنان و ارائه كارت شناسايي معتبر صورت مي گيرد و موجر مي بايد تسهيلات لازم براي تردد افراد مذكور را فراهم نمايد.

11- اجراي مقررات:

عوامل دستگاه اجرايي مكلفند كليه نظامات و مقررات زماني موجر را در هنگام تردد به محل رعايت نمايند و مسئوليت هرگونه حادثه حفاظتي يا فني به دستگاه ها با مستاجر مي باشد و مستاجر در قبال هر گونه خسارت وارده به موجر اعم از جاني و مالي مسئول بوده كه به موجب نظر كارشناسي، مسئول تاديه آن خواهد بود.

 

12- نكات ايمني:

مستاجر مكلف است در هنگام نصب تجهيزات موضوع اين قرارداد كليه نكات ايمني را رعايت نمايند و چنانچه در اثر عدم رعايت اين نكات خسارتي متوجه موجر يا اشخاص ثالث( حقيقي وحقوقي) ديگر شود مسئوليت جبران آن به عهده مستاجر است.

در صورت معدوم شدن يا آسيب ديدگي كلي وجزيي تجهيزات منصوبه دراثر حوادث غير مترقبه هزينه جايگزيني ونوسازي آن به عهده مستاجر مي باشد.

تبصره: منظور از حوادث غيرمترقبه در اين قرارداد وقايعي است كه خارج از حدود كنترل بوده و غيرقابل پيش بيني از قبيل جنگ شورش سيل زلزله-تحريم

13- محل اقامتگاه:

اقامتگاه قانوني طرفين همان نشاني مذكور در مقدمه قرارداد بوده و هرگونه مكاتبات و مراسلات با پست سفارشي به منزله‌ي ابلاغ قانوني تلقي مي‌گردد و آثار آن براي طرفين لازم الاجرامي باشد.و هرگونه تغيير نشاني را ظرف مدت 15 روز به طرف ديگر ابلاغ نمايد.

14- حل اختلاف:

هرگاه در مورد تغيير ، تفسير يا نحوه مفاد اين قرارداد اختلافي حادث شود بدواً و باتمسك به مذاكره مقامات مربوطه طرفين قرارداد و در صورت تمايل موجر مراجعه به كميسيون ماده 94 ايين نامه مالي معاملاتي …….. رسيدگي در صورت عدم حصول نتيجه با توجه به مقررات و قوانين موضوعه كشور از طرق مراجع ذيصلاح قانوني حل و فصل خواهدشد. در خلال مدت رسيدگي طرفين همچنان به تعهدات مربوط به خود مطابق قرارداد ادامه مي دهند.

15- مواد قرارداد:

اين قرارداد به موجب ماده 33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مطابق مالك و مستاجر مصوب 1376 در 15 ماده و 4 تبصره و در 3 نسخه تهيه و تنظيم و مبادله گرديده و هريك از نسخ آن حكم واحد را دارد.

 

امضاء موجر:    امضاء مسئول مالي:   مهر و امضاء مستاجر:                                                       

 


منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 06 تير 1397 ساعت: 13:14 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی