فرم قراداد اجاره پشت بام جهت آنتن همراه | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه

بازديد: 325
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه

نمونه قرارداد  اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بسمه تعالی

قرارداد

 

در اجراي مفاد بخشنامه 70211-18889 مورخ 2/10/1376 معاون اول رياست جمهوري اين قرارداد
 في مابين .............................. به نمايندگي آقاي .............................از طرف
…………….. به آدرس:................................................................................................. كه در اين قرارداد موجر ناميده مي شود و آقاي .................................................. عضو و نماينده هيات مديره كه داراي اختيارات كامل جهت امضاي قرارد
مي باشد به نشاني:.......................................................................................................كه در اين قرارداد مستاجر ناميده
مي شود با شرايط ذيل و بر اساس ماده 33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و طبق قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 و آيين نامه اجرايي آن منعقد مي گردد.

 

 

ماده 1) موضوع قرارداد :

عبارتست از اجاره قسمتي از فضاي مازاد به متراژ ........................ و مكان واقع در...................................................... جهت نصب تجهيزات فرستنده و گيرنده هاي تلفن همراه و وسايل جانبي آن شامل آنتن ، كانكس و ساير تجهيزات فني لازم النصب مستاجر در طول مدت قرارداد، متراژ فضاي سبز مورد استفاده
مي بايست به صورتي معين گردد كه وظايف بهداشتي و درماني واحد ......... اخلال ايجاد بنمايد.

 

 

ماده 2) مدت قرارداد :

مديت اين قرارداد از تاريخ ................... لغايت ...................... به مدت يك سال مي باشد .

تبصره: مستاجر متعهد مي شود پس از انقضاي مدت در صورت عدم توافق طرفين نسبت به تخليه مورد اجاره و تحويل آن به موجر اقدام نمايد. مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را جزاً يا كلاً به غير را ندارد.

 

 

ماده 3) مبلغ قرارداد : (به حروف و عدد)

1-3 مبلغ اجاره بابت استفاده از مكان و فضاي مورداجاره و دكل نصب شده باند طبق نظريه كارشناسي شماره ............... مورخ .................... پيوست ماهيانه..................... ريال و ساليانه ........................... ريال مي باشد كه تا پايان سال .................. تعيين مي گردد.

 

تبصره :اجاره بهاء حسب نظر كارشناس به طور يكجا و ابتداي هر سال از ناحيه مستاجر پرداخت خواهد شد.

 

 

 

ماده 4) اجاره بهاء :

مستاجر مبلغ مورد اجاره را كه با  توافق طرفين توسط كارشناس به قيمت عادله روز به شرح فوق تعيين گرديده است را به حساب شماره ...................... كد شناسه ............. بانك ....................... به نام ......................... واريز مي نمايد.

تبصره: عدم پرداخت اجاره بهاء موجب حق فسخ براي موجر خواهد بود.

 

ماده 5) هزينه ها:

تامين آب، برق، تلفن و ساير هزينه ها بر عهده مستاجر مي باشد و هرگونه ماليات و عوارض متعلقه به اين قرارداد به عهده موجر خواهد بود.

 

 ماده 6) تعهدات پيمانكار :

1-6- ارسال تاييديه استحكام سازي براي كليه دكل ها و سايت هاي موجود در مکان موجر.

2-6- ارسال تاييديه نصب ايمن و اصولي آنتن ها موجر هر سه ماه يكبار

3-6- ارائه چگالي سنجي انرژي منتشره از آنتن ها به صورت 3 ماه يك بار (بررسي و كنترل چگالي سنجي تشعشعات و انري منتشره از آنتن به صورت دوره اي (حداقل 3 ماه يكبار)

4-6- قبل از هر گونه بازديد ، تعمير، نگهداري و به روزرساني سيستم ها، مي بايست حراست(مستاجر) طي مكاتبه اي با دفتر مركزي حراست ……………. نسبت به اعلام اسامي و هماهنگي لازم اقدام نمايند.

5-6- ارائه خدمات قرارداد في مابين توسط مستاجر براساس توافق طرفين تعيين مي گردد و مستاجر حق تعطيل كردن محل را بدون كسب مجوز از موجر را ندارد و چنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات مركز مذكور گردد موجر مي تواند قرارداد را بطور يكجانبه فسخ نمايد و مطالبه ضرر و زيان وارده را از مستاجر بنمايد.

6-6- رعايت مقررات و تعرفه هاي ابلاغي مراجع ذيصلاح توسط مستاجر الزامي است.

7-6- مستاجر و كليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اخلاقي و شئونات اسلامي و ضوابط حاكم بر مركز مي باشند و در صورت عدم رعايت موارد مذكور توسط هريك از كاركنان واعلام آن به مستاجر
مي بايست نسبت به جايگزيني وي در اسرع وقت اقدام نمايد.

8-6- مستاجر مسئول جبران كليه خساراتي كه از جانب او و كاركنان به موجر يا كاركنان موجر و يا مراجعين مركز وارد مي گردد مي باشد . بديهي است مسئوليت مستاجر به نحو ياد شده رافع مسئوليتهاي حقوقي و كيفري وي و كاركنان وي در قبال اشخاص ثالث( حقيقي يا حقوقي )و مراجع قضايي نخواهد بود.

9-6- مستاجر متعهد به حفظ نظافت مورد اجاره بوده و مي بايست هزينه هاي مربوط به بهداشت و نظافت محل خود را بپردازد.

10-6 مستاجر حق خروج هيچگونه اموال و لوازمي را بدون مجوز از موجر ندارد.

11-6- مستاجر متعهد مي باشد كه كليه اقلام مورد نياز جهت ارائه خدمات در ليستهاي پيوست قرارداد را از مراجع مجاز توزيع تهيه نمايد.

12-6- پرداخت هزينه هاي جزيي و يا جبران خسارت وارده با نظر دفتر فني نظارت بر طرحهاي عمراني ………..برعهده مستاجر مي باشد.

13-6- موجر جهت اجاره فضاي مذكور ، سرقفلي دريافت نكرده است و مستاجر نيز اقرار مي دارد كه هيچگونه وجهي تحت عنوان حق كسب و پيشه و صنفي و سرقفلي و غيره به موجر پرداخت نكرده است وحق هيچگونه ادعايي از اين بابت ندارد.

14-6- كليه اموال منقول و غير منقول به شرح ليست پيوست شماره 4 با مشخصات (رديف-عنوان اموال-تعدادو ...) تحويل مستاجر گرديده و مستاجر حق جابجايي و خارج كردن از مركز را ندارد.

تبصره: كليه اموال و منقول و غير منقول توسط كارشناس قيمت گذاري شده و با توجه به استهلاك اموال مذكور مبلغ آن در مال الاجاره لحاظ شود.

ماده 7 ) فسخ قرارداد:

در صورتي كه بر حسب طرح هاي ………… ساختمان محل مورد اجاره تغيير يابد بعد از انقضاي مدت اجاره مستاجر مكلف خواهد بود ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ كتبي نسبت به جمع آوري تجهيزات موضوع قرارداد و تخليه مورد اجاره اقدام نمايد.

ماده 8) حفاظت :

حفاظت عمومي متعارف از تاسيسات منصوبه موضوع اين قرارداد در زمره حفاظت كلي محل محسوب و به عهده موجر مي باشد و موجر تقبل نموده در صورت بروز اشكال ظاهري متصديان مربوطه مستاجر را در جريان امر قرار دهد.ضمناً حفاظت فني از تاسيسات منصوبه به عهده‌ي مستاجر خواهد بود.

ماده 9) نصب و بازرسي :

نصب و بازرسي و نگهداري فني تجهيزات منصوبه و هرگونه تغيير و تعويض قطعات و جابجايي و جمع آوري آنها به عهده و با هزينه دستگاه اجرايي صورت مي گيرد.

ماده 10) تردد:

تردد مامورين و متصديان وعوامل مربوط به مستاجر به تاسيسات موضوع قرارداد جهت نگهداري و راهبري آنها با معرفي آنان و ارائه كارت شناسايي معتبر صورت مي گيرد و موجر مي بايد تسهيلات لازم براي تردد افراد مذكور را فراهم نمايد.

11- اجراي مقررات:

عوامل دستگاه اجرايي مكلفند كليه نظامات و مقررات زماني موجر را در هنگام تردد به محل رعايت نمايند و مسئوليت هرگونه حادثه حفاظتي يا فني به دستگاه ها با مستاجر مي باشد و مستاجر در قبال هر گونه خسارت وارده به موجر اعم از جاني و مالي مسئول بوده كه به موجب نظر كارشناسي، مسئول تاديه آن خواهد بود.

 

12- نكات ايمني:

مستاجر مكلف است در هنگام نصب تجهيزات موضوع اين قرارداد كليه نكات ايمني را رعايت نمايند و چنانچه در اثر عدم رعايت اين نكات خسارتي متوجه موجر يا اشخاص ثالث( حقيقي وحقوقي) ديگر شود مسئوليت جبران آن به عهده مستاجر است.

در صورت معدوم شدن يا آسيب ديدگي كلي وجزيي تجهيزات منصوبه دراثر حوادث غير مترقبه هزينه جايگزيني ونوسازي آن به عهده مستاجر مي باشد.

تبصره: منظور از حوادث غيرمترقبه در اين قرارداد وقايعي است كه خارج از حدود كنترل بوده و غيرقابل پيش بيني از قبيل جنگ شورش سيل زلزله-تحريم

13- محل اقامتگاه:

اقامتگاه قانوني طرفين همان نشاني مذكور در مقدمه قرارداد بوده و هرگونه مكاتبات و مراسلات با پست سفارشي به منزله‌ي ابلاغ قانوني تلقي مي‌گردد و آثار آن براي طرفين لازم الاجرامي باشد.و هرگونه تغيير نشاني را ظرف مدت 15 روز به طرف ديگر ابلاغ نمايد.

14- حل اختلاف:

هرگاه در مورد تغيير ، تفسير يا نحوه مفاد اين قرارداد اختلافي حادث شود بدواً و باتمسك به مذاكره مقامات مربوطه طرفين قرارداد و در صورت تمايل موجر مراجعه به كميسيون ماده 94 ايين نامه مالي معاملاتي …….. رسيدگي در صورت عدم حصول نتيجه با توجه به مقررات و قوانين موضوعه كشور از طرق مراجع ذيصلاح قانوني حل و فصل خواهدشد. در خلال مدت رسيدگي طرفين همچنان به تعهدات مربوط به خود مطابق قرارداد ادامه مي دهند.

15- مواد قرارداد:

اين قرارداد به موجب ماده 33 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مطابق مالك و مستاجر مصوب 1376 در 15 ماده و 4 تبصره و در 3 نسخه تهيه و تنظيم و مبادله گرديده و هريك از نسخ آن حكم واحد را دارد.

 

امضاء موجر:    امضاء مسئول مالي:   مهر و امضاء مستاجر:           

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

                                           

 


منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 06 تیر 1397 ساعت: 13:14 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس