فرم قرداد حق التدریسی معلم | سایت علمی آموزشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس

بازديد: 1237
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس

نمونه قرارداد   حق التدریسی مدرس بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد  حق التدریسی مدرس را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

قرارداد حق‌التدريس

 

 

اين قرارداد بين دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني و آقاي / خانم                                 

 (كه در اين قرارداد مدرس ناميده مي شود) به منظور تدريس       واحد درس نظري عملي مندرج در جدول ذيل در نيمسال      سال تحصيلي       

در دوره روزانه     شبانه                  رشته                        دانشكده

به مدت      هفته طبق مقررات آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مواد مندرج در پشت اين برگ منعقد مي گردد.

                             

 

رديف    نام درس          واحد نظري       واحد عملي       جمع واحد        ساعت‌معادل‌درهفته

1                                               

2                                               

3                                               

                                                 

                                                 

مشخصات مدرس:

1- نام خانوادگي:            نام:            شماره شناسنامه:         تاريخ تولد:       

2- جنس:        زن           مرد     

3- آخرين مدرك تحصيلي: (تصوير ضميمه شود)  

دكتراي تخصصي  Ph.D     دكتراي حرفه‌اي       كارشناسي ارشد    كارشناسي

4- سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي:              رشته تحصيلي:  

5- محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي -     كشور:                       دانشگاه:

6- مرتبه علمي (اعضاي هيأت علمي):      پايه:    

استاد    دانشيار استاديار           مربي     مربي آموزشيار  ساير عناوين

عضو هيأت علمي رسمي  عضو هيأت علمي رسمي آزمايشي   عضو هيأت علمي پيماني

7- وضعيت شغلي:         بازنشسته                    شاغل

محل اشتغال فعلي، دانشگاه:                  ساير:   

8- چنانچه در دانشگاه شاغل هستيد، چند ساعت در هفته تدريس مي‌نماييد؟

9- چند سال سابقه تدريس داريد؟                                        در كدام دانشگاه‌ها؟       

10- نشاني منزل:         

شماره تلفن منزل:                   شماره تلفن همراه:        

11- نشاني محل كار:    

شماره تلفن محل كار:    

شماره حساب (بانک رفاه)                     شعبه:             کد شعبه:

 

مواد قرارداد

 

ماده 1- اين قرارداد از تاريخ       لغايت       به مدت يك نيمسال تحصيلي (حداكثر 17 هفته) منعقد مي‌گردد. 

ماده 2- ميزان حق‌التدريس با توجه به آيين‌نامه حق‌التدريس دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور از قرار ساعتي  ريال مي‌باشد كه در مقابل گواهي انجام كار از واحد مربوطه از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت است. پرداخت حق‌التدريس منوط به تحويل اوراق امتحانات كتبي و ليست كامل نمرات امتحان همان نيمسال است.

ماده 3- تعهدات مدرس:

الف)     آقاي               نمي‌تواند تمام و يا قسـمتي از تعهـدات مندرج در اين قرارداد را به غيـر واگذار نمايد.

ب) مدرس تعهد مي‌نمايد كه مجموع ساعات تدريس وي در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالي از حداكثر ساعات مجاز مندرج در آخرين مصوبه آيين‌نامه حق‌التدريس تجاوز ننمايد.

ج) مدرس به موجب اين قرارداد موظف است بر طبق سرفصل مصوب دروس و برنامه‌اي كه از طرف امور آموزش دانشگاه تعيين مي‌شود، براي تدريس درس حضور يابد، حضور و غياب دانشجويان را رعايت نموده و پس از انجام امتحانات، اوراق امتحانات كتبي و نمرات امتحاني را ظرف مدت 10 روز به دانشكده تحويل نمايد. همچنين تقاضاي تجديد نظر در نمرات دانشجويان را تا يك هفته پس از اعلام نمرات، پاسخگو باشد. چنانچه بعضي از جلسات درس به علل موجه عدم حضور مدرس تشكيل نشود، مدرس مكلف است با هماهنگي دانشكده جلسات تشكيل نشده را به نحو مقتضي جبران نمايد و براي اين جلسات فقط نصف حق‌التدريس را دريافت نمايد. (بديهي است براي جلسات تشكيل نشده حق‌التدريسي پرداخت نخواهد شد.)

تبصره: تشخيص عذر موجه با دانشكده است.

د) شركت در جلساتي كه عنداللزوم از طرف دانشكده در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل مي‌شود، اجباري و جزو وظايف آموزشي مدرس محسوب مي‌گردد.

ه‍) در صورتي كه مدرس قرارداد را بدون اطلاع قبلي (يك ماهه) فسخ نمايد و يا بدون عذر موجه در كلاس درس حاضر نشود، يا از انجام برنامه امتحانات يا تحويل اوراق امتحاني استنكاف نمايد، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم مي‌شود تا دو برابر وجوهي را كه به موجب اين قرارداد به عنوان حق‌التدريس به وي تعلق خواهد گرفت به دانشگاه پرداخت نمايد.

تبصره: تشخيص عذر موجه با دانشگاه است.

ماده 4- دانشكده مكلف است در صورت حضور مدرس و عدم تشكيل جلسات درس به عللي خارج از اراده و بدون اطلاع قبلي وي، براي جبران جلسات تشكيل نشده با توافق مدرس اقدام نمايد و مدرس مي‌تواند براي تدريس اين جلسات اضافي، حق‌التدريس اضافي مطالبه نمايد.

ماده 5- دانشگاه مي‌تواند در صورتي كه صلاح بداند، اين قرارداد را با اطلاع قبلي (يك ماهه) فسخ نمايد.

ماده 6- تدريس در دانشگاه طبق اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هيچ مورد نمي‌تواند مبناي استخدام يا تبديل وضعيت مدرس به صورت عضو هيأت علمي دانشگاه قرار گيرد. تدريس طبق اين قرارداد مؤيد هيچ گونه سمت رسمي دانشگاهي نمي‌باشد.

ماده 7- اين قرارداد در 3 نسخه تنظيم و هر 3 نسخه داراي حكم واحد بوده كه يك نسخه به مدرس، يك نسخه به امور آموزشي و نسخه سوم به امور مالي تحويل مي‌گردد.

 

       امضاي مدرس       امضاي مدير گروه آموزشي امضاي رئیس دانشكده       امضاي رئيس دانشگاه يا معاون آموزشی

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 07 تیر 1397 ساعت: 8:53 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس