قرارداد خرید دستگاه نمایشگر ویدئو | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو

بازديد: 273
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو

نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد خرید دستگاه نمایشگر ویدئو

 

قرارداد زير في مابين سازمان /اداره/آقا/خانم/........................به نشانی تهران ................................یا  به نمايندگي آقا /خانم ................ (یا مدير‌كل اموركالا) كه در اين قرارداد "سازمان/اداره/ خریدار/...." ناميده ميشود به شناسه ملی ................. از يك طرف و شركت ..................... به شماره ثبت ..................... در اداره ثبت شرکتهای ......... و کد کاربری ..................... و با شناسه ملی ..................... و کد اقتصادی ......................... به نمايندگي آقاي ...................... فرزند .............. داراي کد ملی ........................... صادره از ........... که مطابق روزنامه رسمی شماره .................. مورخ .................. موضوع آگهی آخرین تغییرات و مقام صاحب امضای مجاز ذیل اسناد تعهد آور قراردادها می باشد به نشاني ..........................................................  تلفن دفتر : ............. و همراه  : ........................ که در این قرارداد متعهد نامیده می شود از طرف ديگر طبق مقررات و شرايط كلي كه ذيلاً‌ ذكر مي‌شود‌ منعقد ‌گردید.

ماده 1 موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از:

خرید یک دستگاه نمایشگر ویدیو وال مطابق با اسناد که به پیوست و جزء لاینفک این قرارداد می باشد .

 

تبصره  : در صورت نياز " سازمان/اداره/ خریدار/...." با توافق متعهد مي تواند تا مرز 25% حجم كار را در هر مقطع زمانی از مدت قرارداد، افزايش و یا کاهش دهد و به همین نسبت در مبلغ کل قرارداد تاثیر گذار خواهد بود.

 

ماده 2 مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاريخ .../.../... لغایت .../.../... مي‌باشد.

 

تبصره  : مدت قرارداد می تواند با نظر سازمان/اداره/ خریدار/....  افزایش یابد .

 

 

ماده 3 مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد  جمعاً ........................................................ ریال و به حروف

 ( ................................................................. ریال ) می باشد .

 

 

ماده 4 - نظارت بر حسن انجام کار:

" سازمان/اداره/ خریدار/...." "اداره کل انفورماتیک را به عنوان ناظر خود جهت نظارت بر اجرای قرارداد تعيين مي‌كند

 

ماده 5 -  نحوه پرداخت :

  مبلغ قرارداد پس از تحویل  تجهیزات  موضوع قرارداد به شرح تبصره ذیل به انبار سازمان/اداره/ خریدار/.... و تائید اداره کل انفورماتیک قابل پرداخت می باشد .

تبصره 1 : متعهد موظف و مکلف است پس از شروع و ابلاغ قرارداد  نسبت به تحویل تجهیزات با هماهنگی اداره کل امور کالا به انبار سازمان اقدام نماید .

تبصره 2 : 25 درصد مبلغ قرارداد می تواند در ازای ضمانتنامه معتبر بانکی یا ملکی به عنوان پیش پرداخت به متعهد پرداخت شود.

 

ماده 6 حق واگذاری:

متعهد حق ندارد بدون تصویب " سازمان/اداره/ خریدار/...." تمام ویا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید .

 

ماده 7-تضمین انجام تعهدات :

متعهد در هنگام عقد قرارداد موظف است  10% کل مبلغ قرارداد را بابت انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی یا وثیقه ملکی تا پایان قرارداد در اختیار حسابداری مربوطه قرار دهد در صورتیکه متعهد به طور جزئی یا کلی به تعهدات خود عمل ننماید و تعلل ورزد " سازمان/اداره/ خریدار/...." حق دارد بدون تشریفات اداری یا قضائی با ابلاغ رسمی، قرارداد را فسخ نموده و ضمانت نامه را به نفع "سازمان"ضبط نماید .ضمانت نامه انجام تعهدات پس از تسلیم 5% ضمانت نامه حسن انجام کار به متعهد مسترد می¬گردد.

 

ماده 8 تضمین حسن انجام کار :

5 درصد کل مبلغ قرارداد به صورت ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی معتبر و قابل تمدید بعنوان حسن انجام کار تا پایان مدت گارانتی موضوع قرارداد در اختیار سازمان/اداره/ خریدار/...."  می باشد که پس از اتمام مدت گارانتی به متعهد مسترد خواهد شد.5% ضمانت نامه حسن انجام کار بعد از انجام تعهدات موضوع قرارداد از متعهد اخذ می¬گردد.

 

ماده 9 تعهدات متعهد:

1-       متعهد بایستی موضوع قرارداد را به نحو احسن انجام دهد.

2-       متعهد بایستی كليه تجهیزات درخواستي موضوع ماده یک قرارداد را در زمان مشخص شده تهيه و به " سازمان/اداره/ خریدار/...." تحويل نمايد.

3-       چنانچه در تجهیزات تحويل شده معايبي مشاهده گردد (بنا به تشخيص ناظر" سازمان/اداره/ خریدار/...." )متعهد تعهد می نماید جهت رفع عيب و تحويل تجهیزات سالم اقدام نماید.

4-       متعهد بایستی از زمان شروع و تحويل كليه تجهیزات موضوع قرارداد و تا پايان آن هيچ گونه تغييري در قيمتهاي خود لحاظ ننموده و تقاضاي افزايش وجهي را ننمايد.

5-       متعهد در حين عمل به موضوع ماده 1 قرارداد نمي‌تواند راننده و يا كارگر اتباع خارجي را بكار گمارد.

6-       چنانچه متعهد تحت هر شرايطي بدون هماهنگي با  اداره کل انفورماتیک كليه شرایط مندرج در قرارداد را رعايت نكند متعهد مي گردد نسبت به پرداخت جريمه نقدي اقدام نمايد.

7 کلیه تجهیزات  مندرج در ماده 1 موضوع قرارداد دارای دو  سال گارانتی وده سال خدمات پس از فروش  از زمان نصب تجهیزات در سایت " سازمان/اداره/ خریدار/...." می باشد.

8 هزینه حمل کلیه تجهیزات  مندرج در ماده 1 موضوع قرارداد به انبار سازمان/اداره/ خریدار/.... به عهده متعهد می باشد.

9 متعهد تعهد می نماید که کلیه  تجهیزات  درخواستی مندرج در ماده 1 موضوع قرارداد اورجینال بوده و چنانچه خلاف آن اثبات شود سازمان/اداره/ خریدار/....  حق دارد ضرر و زیان وارده را از محل تضمین های مندرج در متن قرارداد وصول نماید . 

10-نصب تجهزات موضوع قرارداد به صورت رایگان به عهده متعهد می باشد.

تبصره : در كليه مواردي كه " سازمان/اداره/ خریدار/...." از حق فسخ مقرر در قرارداد استفاده مي نمايد، به منظور جلوگيري از تعطيلي كار " سازمان/اداره/ خریدار/...." و جايگزين نمودن طرف قرارداد، متعهد تعهد می¬نماید در صورت اعلام " سازمان/اداره/ خریدار/...." از تاريخ فسخ قرارداد به مدت يك هفته نسبت به ارائه خدمات موضوع قرارداد طبق شرايط تنظيمي اقدام نمايد و چنانچه به تعهد خود عمل ننمايد متعهد به پرداخت كليه خسارت وارده مي باشد.

 

ماده 10- موارد فسخ قرارداد:

در موارد زير "سازمان"مي‌تواند بدون رعايت تشريفات با اخطار كتبي قرارداد را فسخ نمايد.

 1- در صورتيكه متعهد از طرف مقامات قضائي كشور مورد محكوميت جزائي و يا قضائي قرار گیرد .

2-چنانچه متعهد از طرف مقامات قضائي ورشكسته اعلام شود و يا خود اعلام ورشكستي نمايد.

3- هرگاه متعهد در پرداخت دستمزد كاركنان خود بيش از يك ماه تأخير نمايد.

4- در صورتيكه متعهد قرارداد را كلاً‌ يا جزاً  بدون اجازه و تصويب مقامات ذيربط "سازمان"به غير انتقال داده و يا واگذار نمايد.

5-هر گاه براي "سازمان"مشخص شود كه:

الف) متعهد درانجام وظايف محوله اهمال ورزیده و منافع "سازمان"را رعايت ننماید.

ب) تمام يا قسمتي از اين قرارداد را به مرحله اجرا نگذارد.

ج) در انجام وظايفي كه بر عهده گرفته دقت و توجه لازم را مبذول ننمايد.

در مورد بند 5 اين ماده "سازمان"مي تواند قرارداد را فسخ و يا بنا به ضرورت های سازمانی روش زير را بر گزيند.

1--خود راساً در جهت رفع نقائص و معايب بوجود آمده اقدام مقتضي را معمول داشته و كليه هزينه‌ها به اضافه 20% آن را از متعهد دريافت و يا به حساب بدهی آن منظور نمايد.

در موارد ذيل "سازمان"حق دارد علاوه بر فسخ قرارداد نسبت به جبران خسارت اقدام قانوني به عمل آورد:

الف)در صورتي‌كه متعهد نتواند به تعهدات خود كلاً يا جزاء عمل نمايد يا در انجام آن تعلل ورزد.

ب)در صورتي‌كه متعهد ورشكسته شود.

ج)در صورتي‌كه شركت متعهد منحل شود .

 

ماده 11 فسخ قرارداد:

درصورتيكه به تشخيص " سازمان/اداره/ خریدار/...." متعهد نتواند به تعهدات پيش بيني در قرارداد عمل نمايد و يا كار از كيفيت و سرعت لازم برخوردار نباشد، " سازمان/اداره/ خریدار/...." مي تواند با يك اعلام 24 ساعته به متعهد از طريق پست سفارشي به نشاني مذكور در متن قرارداد و بدون هيچ گونه تشريفات اداري و بدون اخذ حكم قضائي قرارداد را فسخ نمايد، در اين صورت متعهد به هيچ وجه حق ادعا و اعتراض به دين و مطالبه هزينه هاي انجام شده را ندارد و متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.

 

ماده 12- اقدامات پس از فسخ :

"سازمان"موظف است پس از محاسبه میزان کار انجام شده در ارتباط با وظائف محوله متعهد براساس مبلغ کل تعیین شده در قرارداد و كسر خسارات "سازمان" ساير مطالبات متعهد را پرداخت نماید .

چنانچه مطالبات متعهد كمتر از ميزان خسارات وارده به "سازمان"و ساير بدهيهاي متعهد باشد "سازمان"حق خواهد داشت كه به طرق مقتضی نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام نمايد.

 

ماده 13- جبران خسارات:

1- متعهد تعهد می نماید كليه تدابير لازم براي جلوگيري از وارد شدن خسارات را اتخاذ نمايد و چنانچه در ارتباط با موضوع قرارداد خسارتي متوجه "سازمان"شود،‌ ميزان خسارت و مبلغ آن توسط "سازمان"تعيين و به متعهد اعلام مي‌شود،  متعهد موظف است حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از اعلام خسارت كه مبلغ آن توسط"سازمان"تعيين مي‌شود،تأمين و در جهت پرداخت خسارت اقدام نمايد در صورت بروز خسارات جاني و مالي كه در حين انجام كار بطور مستقيم يا غير مستقيم به اشخاص اعم از كاركنان متعهد ،‌ كارمند "سازمان"و يا اشخاص ثالث وارد آيد جبران آنها بعهده متعهد خواهد بود و متعهد حق هیچ گونه اعتراضی را در این خصوص ندارد .

2- "سازمان" حق خواهد داشت خسارات وارده را از هر طريق ممكن جبران نمايد.

 

ماده 14- تعليق قرارداد:

در شرايط خاص و استثنائي "سازمان"مي‌تواند با اعلام كتبي قرارداد منعقده را به حالت تعليق در آورد. تحقق شرايط خاص و استثنائی و مدت تعليق ، بنا به تشخيص "سازمان"خواهد بود

 

ماده 15 ساير شرايط:

1- چنانچه متعهد به هر دليلي از عهده اجراي موضوع قرارداد برنيايد "سازمان" مجاز است بدون پرداخت هيچ گونه وجهي قرارداد را فسخ نموده و طبق مقررات مصوب" سازمان" عمل نمايد .

2- درصورتيكه متعهد بدون علت موجهي تجهیزات  مندرج در ماده 1 موضوع قرارداد را بيش از ده روز با تاخير تحویل نمايد "سازمان" حق فسخ قرارداد را بدون اخطار قبلي خواهد داشت .

3- رعايت و برقراري موارد مربوط به حفاظت و ايمني محيط كار بعهده متعهد مي باشد .

 

ماده16-  جريمه تاخیر :

زمان تعيين شده براي تحویل كليه تجهیزات موضوع  قرارداد تا تاریخ ............... مي باشد. در صورت عدم موفقيت متعهد در مورد تحويل به موقع موضوع قرارداد متعهد تعهد مي‌نماید که نسبت به پرداخت جریمه تاخیر مطابق ماده 50 شرایط عمومی پیمان اقدام نماید .

 

ماده 17 حل اختلاف:

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکرات و یا مکاتبات و به طور دوستانه حل و فصل نمود موضوع اختلاف مقدمتاً درکمیته ای مرکب از نمایندگان طرفین و با حضور نماینده ای از اداره کل امور حقوقی مطرح می گردد در صورت حل نشدن موضوع ، مراجع قضایی صالح به رسیدگی   می باشند .

 

ماده 18 منع مداخله كاركنان دولت :

متعهد معترف است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 22 ديماه 1337

نمي باشد و در مدت اعتبار اين قرارداد هيچيك از اشخاص را كه در اثر ممنوعيتهاي مذكور در قانون مزبور بشرح تبصره يك ماده قانون فوق ممنوع گرديده اند شركت نداده و چنانچه از مراتب فوق تخلف شود حق رفتار بر طبق قانون مزبور براي "سازمان" وجود خواهد داشت .

 

ماده 19- اقامتگاه قانوني متعهد :

كليه اوراق و نامه‌هائيكه بوسيله پست به اقامتگاه قانوني متعهد كه در مقدمه قرارداد ذكر گرديده و يا به لحاظ تغيير محل متعهد بطور رسمي به"سازمان"اطلاع داده شده ارسال

 ميگردد ، پس از تسليم به دفتر پست ابلاغ شده رسمي محسوب ميشود.

 

ماده 20- تبعيت قرارداد از قوانين كشوري:

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

 

ماده 21- اطلاع از قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي و حفاظت فني و عوارض و مالياتها:

متعهد تأييد مي‌كند از جميع قوانين و مقررات مربوط به كار و بيمه‌هاي اجتماعي و حفاظت فني و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و مکلف است همه آنها را رعايت كند و در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه "سازمان" نخواهد بود.

 

ماده 22- حوادث قهري:

چنانچه در انجام تعهدات موضوع قرارداد مشکلاتی بروز نماید كه ناشي از عوامل قهري خارج از حيطه اقتدار هر يك از طرفين باشد بعنوان تخلف از اجراي شرايط قرارداد محسوب نمي‌شود بروز اين حوادث نظير آتش‌سوزي و پديده‌هاي طبيعي از قبيل سيل و زلزله و غيره حداكثر تا 10 روز بايد به اطلاع طرف قرارداد رسانيده شود در اين صورت هر كدام از طرفين مي توانند تقاضاي تجديد نظر در اجراي قرارداد را نمايند در صورت درخواست ختم قرارداد از سوي هر كدام از طرفين بدليل شرايط عوامل قهريه بايد كليه هزينه‌ها و خسارات ناشي از آن جبران گردد.

 

ماده 23 اطلاع از شرايط قرارداد:

متعهد از شرايط و مقتضيات آن اطلاع داشته و در اجراي مفاد اين قرارداد نمي‌تواند به  عذر عدم اطلاع متوسل گردد.

 

   اين قرارداد در 23 ماده و 5 تبصره و در 4 نسخه بين طرفين امضاء و مبادله گرديده و كليه نسخ آن در حكم واحد بوده و از اعتبار يكسان برخوردار است. ق س

 

       

 

سازمان/اداره/ خریدار/....                                      سمت صاحب امضای مجاز: ..............................

سمت صاحب امضای مجاز: .....................                                   متعهد : ...................................

                                                                                      

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت: 11:32 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس