قرارداد طرح پژوهشی | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد طرح پژوهشی

بازديد: 1101
نمونه قرارداد طرح پژوهشی

نمونه قرارداد طرح پژوهشی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد طرح پژوهشی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد  طرح  پژوهشي

 

اين  قرارداد  بين کمیته پژوهشی  آموزش  و پرورش ناحیه /شهرستان / منطقه   .........................  كه  در اين قرارداد کمیته  ناميده  مي شود و آقاي  :...........................      به عنوان  محقق  و مجري  طرح  به  نشــاني : .............................................................

  ماده 1 )  عنوان  پژوهش  « ....................................................................................................................  »                                                                                                                              مي باشد.

ماده 2 )  مدت  پيش بيني  شده جهت  انجام اين  طرح 6  ماه  ميباشد .

تبصره  1) : هرگاه  در مدت  تعيين شده  طرح فوق  به اتمام  نرسيده باشد  به  تشـخيصکمیته   مدت  فوق  تمديد  خواهد شد .

ماده 3 ) تاريخ  شروع  طرح10/12 /89   مي باشد .

ماده 4 ) نظارت طرح  فوق برعهده ..........................  به نشاني....................................   وبه حساب  جاري                                            شماره    ................................. عهده  بانک  ..........................  مي باشد .

ماده 5 )  مبلغ كل مورد توافق جهت اجراي كامل  اين  طرح مبلغ  به عدد  .............................ريالو به حروف........................  ريال  مي باشد  كه  از محل اعتبارات  فصلتحقيقات  اداره کل  آموزش  و پرورش  استان  زنجان  از طريق  ذيحسابي  تامين  وقابل  پرداخت  خواهد بود .

تبصره  1): 10% از  ميزان  كل قرارداد  مبلغ  به عدد   ...................... و به حــروف   ..................... ریال    حق الزحمه  ناظر  طرح خواهد بود  كه بر اســاسآيين نامه  نظارت  اجراي  طرحهاي  تحقيقاتي  مستقيماً  توسط  حسابداری اداره   متبوعپرداخت خواهد گرديد .

ماده 6 )  مبلغ  كل  مورد توافق  با توجه  به  اعتباري   كه  براي  سرمايه گذاري  و تهيه وسايل و  دستگاههاي مورد  نياز  لازم است و مخارج عملياتي اجراي جاري حق التحقيق و مدت   اجــراي  طرح  حداكثر  در سه  نوبت  به تربيت  زير  به حساب شماره                 عهده بانك                           در وجه  ......................................تعيين  و پرداخت  خواهد  شد .

الف  )  پيش پرداخت شامل  20%  كل  مخارج  طرح  به عدد ................ ريال  و به حروف .......................... ريال  در قبال  دريافت  يك فقره  سفته  از  مـــجري  طرح  معادل  مبلغ  پيش  پرداخت  به  عنوان  تضمين  قابل  پرداخت است .

ب )  قسط اول  شامل  60 %  از كل  مخارج  طرح  به مبلغ  به  عدد......................... ريال و به  حروف .........................  ريال  پس  از دريافت  گزارش هاي  ماهانه  پيشرفت ماهانه  پيشرفت  كار  وانجام  مراحل  گردآوري  و استـــخراج  اطلاعات  و ارائه  اسناد  طرح  ،  ناظر  طرح  و تاييد  5 نفر  از اعضاي  کمیته ي تحقيقات  و دبير  کمیته  خواهد رسيد  قابل  پرداخت  است .

تبصره 1 ): كل مبلغ  پيش پرداخت  بند  الف  ماده 6  در مرحله  پرداخت  قسط  اول  تسويهمي گردد. 

تبصره 2): مبلغ  30 % حق ناظر در مرحله پرداخت  قسط اول به ناظر  پرداخت مي گردد.

تبصره3):5/. از کل مبلغ قرار داد جهت کاربست یافته های پژوهشی با حضور محقق و با همکاری گروه مربوطه ونظارت کمیته ی تحقیقات  هزینه خواهد شد.

ج  )  قسط دوم  شامل  40 %  از كل  مخارج  طرح  به  مبلغ  به عدد......................... ريال و به حروف ......................... ريال  پس از  ارائه  يك مقاله  تحقيقي  حداكثر در15  صفحه  در قالب  مقاله چاپ در نشريات  ( علمي  ،پژوهشي  ) ، ( علمي  ، كاربردي  ) يا( علمي ، ترويجي )  و يك  چكيده   سه  صفحــــه اي  با  تاكيد  بر  يــــــافته ها   ،  كـــــاربرد  و  پيشنهادات  حاصل  از  تحقيق  و  گزارش  نهايي  و  ارائه  اسناد  و هـــزينه ها  و تنـــظيم  گزارش  نهايي  در 4 نسخه  به  صورت مجلد  و ارائه    CD حاوي  يك  فـــايل تايپ  شده  گزارش  نهاييدر  محيط(  Word  )  و فايل هاي خام  داده  ها به  کمیته ي تحقيقات اداره کل پرداخت خواهد شد.  

تبصره 1 )  تشخيص  قابل چاپ  بودن  مقاله  در مجلات اشاره  شده  در  بند ج  مــاده 6 منوط  به تاييد  استاد  ناظر  و كميسيون  تخصصي  کمیته   خواهد  بود .

تبصره 2 )  پرداخت  هر  قسطي  پس  از كسر  كسورات  قانوني  قابل  پرداخت خــواهد بود  و  چنانچه    هزينه هاي  انجام  شده  طرح  بر اساس  ضوابط  آيين نامه  اجـــــراي  تبصره  16  قانون  بودجه  سال  62  از  اعتبارات  پيش بيني  شده  در  قرارداد  كمتــــر  باشد  مجري  طرح  ادعايي  نسبت  به دريافت  ما  به التفاوت  نخواهد  بود .

تبصره 3 )  در صورتيكه  يك ماه پس از عقد قرارداد  مجري  بدون  عذر  موجه  نسبت  به شروع طرح  پژوهشي  اقدامي  به عمل  نياورد  ،  وجوه  پرداخت  شده  مسترد  و اين  قرارداد  لغو  خواهد  شد . دليل  يا دلايل  عدم  شروع  به موقع  طرح  بايد كتباً  به اطلاع  دبيرخانه کمیته ي تحقيقات برسد . تشخيص اين امر به عهده کمیته ي تحقيقات مي باشد .

ماده  7 )   كليه  اموال  و  تجهيزاتي  كه از محل  اعتبار  اين  طرح  خريداري  شـــود  و نحوه استفاده  و بهره برداري  و انتشار  نتايج  علمي  و تحقيقاتي  ناشي  از  اجراي  اين  طرح وعمل  کمیته   و متعلق به اداره کل آموزش وپرورش استان  زنجان مي باشد.

ماده 8)   در  صورتيكه  نظر  کمیته   به هر  دليل  بر تعليق  يا  فسخ   قرارداد   طــــرح  پژوهشي   قرار  گيـــــرد  مجري  از تاريخ  ابلاغ  مكلف  است  ظرف  مدت  تعيين  شده  توسط  کمیته   تسويه  حساب  و اموال  و كليه  نتايج  حاصل  از  تحقيقات   مــــوضوع  قرارداد  را به کمیته  تسليم  و از انجام  يا تعهد  هر گونه  هزينه  در رابطه  با اجـــــراي  قرارداد  نيز  خودداري  نمايد . 

تبصره : هر گاه لغو يا فسخ  قرارداد بنا  به  تشخيص  کمیته   ناشي  از قصور  مــجري  طرح  باشد  ،  مجري  طرح  موظف  است  از عهده  كليه  خسارات  مالي  مستقيم  وارده  كه توسط کمیته   تعيين  خواهد  شد  بر آيد  .

ماده 9 )  مسئوليت  پيگيري به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد اين  قرارداد  به عهده  دبيرخانه  کمیته   مي باشد . 

ماده 10 )  اين  قرارداد در10  ماده  و8  تبصره  و 3  نسخه  و هر  نسخه  حكم  واحد  دارد  منعقد  مي گردد .

 

                                                                                                                                                                                     محــــــل امضا  

نام و  نام خانوادگی مجری طرح :  .............................................

 

نام و  نام خانوادگی دبیـر کمیته پژوهشی :    

 

 

معاونت پژوهشي يا معاونت پشتيباني :

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 17 تیر 1397 ساعت: 11:09 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس