قرارداد طرح پژوهشی | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

نمونه قرارداد طرح پژوهشی

بازديد: 23
نمونه قرارداد طرح پژوهشی

نمونه قرارداد طرح پژوهشی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد طرح پژوهشی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد  طرح  پژوهشي

 

اين  قرارداد  بين کمیته پژوهشی  آموزش  و پرورش ناحیه /شهرستان / منطقه   .........................  كه  در اين قرارداد کمیته  ناميده  مي شود و آقاي  :...........................      به عنوان  محقق  و مجري  طرح  به  نشــاني : .............................................................

  ماده 1 )  عنوان  پژوهش  « ....................................................................................................................  »                                                                                                                              مي باشد.

ماده 2 )  مدت  پيش بيني  شده جهت  انجام اين  طرح 6  ماه  ميباشد .

تبصره  1) : هرگاه  در مدت  تعيين شده  طرح فوق  به اتمام  نرسيده باشد  به  تشـخيصکمیته   مدت  فوق  تمديد  خواهد شد .

ماده 3 ) تاريخ  شروع  طرح10/12 /89   مي باشد .

ماده 4 ) نظارت طرح  فوق برعهده ..........................  به نشاني....................................   وبه حساب  جاري                                            شماره    ................................. عهده  بانک  ..........................  مي باشد .

ماده 5 )  مبلغ كل مورد توافق جهت اجراي كامل  اين  طرح مبلغ  به عدد  .............................ريالو به حروف........................  ريال  مي باشد  كه  از محل اعتبارات  فصلتحقيقات  اداره کل  آموزش  و پرورش  استان  زنجان  از طريق  ذيحسابي  تامين  وقابل  پرداخت  خواهد بود .

تبصره  1): 10% از  ميزان  كل قرارداد  مبلغ  به عدد   ...................... و به حــروف   ..................... ریال    حق الزحمه  ناظر  طرح خواهد بود  كه بر اســاسآيين نامه  نظارت  اجراي  طرحهاي  تحقيقاتي  مستقيماً  توسط  حسابداری اداره   متبوعپرداخت خواهد گرديد .

ماده 6 )  مبلغ  كل  مورد توافق  با توجه  به  اعتباري   كه  براي  سرمايه گذاري  و تهيه وسايل و  دستگاههاي مورد  نياز  لازم است و مخارج عملياتي اجراي جاري حق التحقيق و مدت   اجــراي  طرح  حداكثر  در سه  نوبت  به تربيت  زير  به حساب شماره                 عهده بانك                           در وجه  ......................................تعيين  و پرداخت  خواهد  شد .

الف  )  پيش پرداخت شامل  20%  كل  مخارج  طرح  به عدد ................ ريال  و به حروف .......................... ريال  در قبال  دريافت  يك فقره  سفته  از  مـــجري  طرح  معادل  مبلغ  پيش  پرداخت  به  عنوان  تضمين  قابل  پرداخت است .

ب )  قسط اول  شامل  60 %  از كل  مخارج  طرح  به مبلغ  به  عدد......................... ريال و به  حروف .........................  ريال  پس  از دريافت  گزارش هاي  ماهانه  پيشرفت ماهانه  پيشرفت  كار  وانجام  مراحل  گردآوري  و استـــخراج  اطلاعات  و ارائه  اسناد  طرح  ،  ناظر  طرح  و تاييد  5 نفر  از اعضاي  کمیته ي تحقيقات  و دبير  کمیته  خواهد رسيد  قابل  پرداخت  است .

تبصره 1 ): كل مبلغ  پيش پرداخت  بند  الف  ماده 6  در مرحله  پرداخت  قسط  اول  تسويهمي گردد. 

تبصره 2): مبلغ  30 % حق ناظر در مرحله پرداخت  قسط اول به ناظر  پرداخت مي گردد.

تبصره3):5/. از کل مبلغ قرار داد جهت کاربست یافته های پژوهشی با حضور محقق و با همکاری گروه مربوطه ونظارت کمیته ی تحقیقات  هزینه خواهد شد.

ج  )  قسط دوم  شامل  40 %  از كل  مخارج  طرح  به  مبلغ  به عدد......................... ريال و به حروف ......................... ريال  پس از  ارائه  يك مقاله  تحقيقي  حداكثر در15  صفحه  در قالب  مقاله چاپ در نشريات  ( علمي  ،پژوهشي  ) ، ( علمي  ، كاربردي  ) يا( علمي ، ترويجي )  و يك  چكيده   سه  صفحــــه اي  با  تاكيد  بر  يــــــافته ها   ،  كـــــاربرد  و  پيشنهادات  حاصل  از  تحقيق  و  گزارش  نهايي  و  ارائه  اسناد  و هـــزينه ها  و تنـــظيم  گزارش  نهايي  در 4 نسخه  به  صورت مجلد  و ارائه    CD حاوي  يك  فـــايل تايپ  شده  گزارش  نهاييدر  محيط(  Word  )  و فايل هاي خام  داده  ها به  کمیته ي تحقيقات اداره کل پرداخت خواهد شد.  

تبصره 1 )  تشخيص  قابل چاپ  بودن  مقاله  در مجلات اشاره  شده  در  بند ج  مــاده 6 منوط  به تاييد  استاد  ناظر  و كميسيون  تخصصي  کمیته   خواهد  بود .

تبصره 2 )  پرداخت  هر  قسطي  پس  از كسر  كسورات  قانوني  قابل  پرداخت خــواهد بود  و  چنانچه    هزينه هاي  انجام  شده  طرح  بر اساس  ضوابط  آيين نامه  اجـــــراي  تبصره  16  قانون  بودجه  سال  62  از  اعتبارات  پيش بيني  شده  در  قرارداد  كمتــــر  باشد  مجري  طرح  ادعايي  نسبت  به دريافت  ما  به التفاوت  نخواهد  بود .

تبصره 3 )  در صورتيكه  يك ماه پس از عقد قرارداد  مجري  بدون  عذر  موجه  نسبت  به شروع طرح  پژوهشي  اقدامي  به عمل  نياورد  ،  وجوه  پرداخت  شده  مسترد  و اين  قرارداد  لغو  خواهد  شد . دليل  يا دلايل  عدم  شروع  به موقع  طرح  بايد كتباً  به اطلاع  دبيرخانه کمیته ي تحقيقات برسد . تشخيص اين امر به عهده کمیته ي تحقيقات مي باشد .

ماده  7 )   كليه  اموال  و  تجهيزاتي  كه از محل  اعتبار  اين  طرح  خريداري  شـــود  و نحوه استفاده  و بهره برداري  و انتشار  نتايج  علمي  و تحقيقاتي  ناشي  از  اجراي  اين  طرح وعمل  کمیته   و متعلق به اداره کل آموزش وپرورش استان  زنجان مي باشد.

ماده 8)   در  صورتيكه  نظر  کمیته   به هر  دليل  بر تعليق  يا  فسخ   قرارداد   طــــرح  پژوهشي   قرار  گيـــــرد  مجري  از تاريخ  ابلاغ  مكلف  است  ظرف  مدت  تعيين  شده  توسط  کمیته   تسويه  حساب  و اموال  و كليه  نتايج  حاصل  از  تحقيقات   مــــوضوع  قرارداد  را به کمیته  تسليم  و از انجام  يا تعهد  هر گونه  هزينه  در رابطه  با اجـــــراي  قرارداد  نيز  خودداري  نمايد . 

تبصره : هر گاه لغو يا فسخ  قرارداد بنا  به  تشخيص  کمیته   ناشي  از قصور  مــجري  طرح  باشد  ،  مجري  طرح  موظف  است  از عهده  كليه  خسارات  مالي  مستقيم  وارده  كه توسط کمیته   تعيين  خواهد  شد  بر آيد  .

ماده 9 )  مسئوليت  پيگيري به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد اين  قرارداد  به عهده  دبيرخانه  کمیته   مي باشد . 

ماده 10 )  اين  قرارداد در10  ماده  و8  تبصره  و 3  نسخه  و هر  نسخه  حكم  واحد  دارد  منعقد  مي گردد .

 

                                                                                                                                                                                     محــــــل امضا  

نام و  نام خانوادگی مجری طرح :  .............................................

 

نام و  نام خانوادگی دبیـر کمیته پژوهشی :    

 

معاونت پژوهشي يا معاونت پشتيباني :

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 17 تير 1397 ساعت: 11:9 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

logo-samandehi

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی