قرارداد پیمانکاری تامین خودرو | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری)

بازديد: 1821
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری)

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین خودرو بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد پیمانکاری تامین خودرو را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

« قــرارداد تامين اتومبيل»

 

 قراردادذيل في مابين ...................... به نمايندگيآقاي ..................  بعنوان كارفرما  از يك طرف وآقاي .....................   فرزند .........  داراي شناسنامه شماره  ..............  به شماره گواهينامه  .................  به آدرس :   .............................  تلفن ...................بعنوان پيمانكار از طرف ديگر  بشرح ذيل منعقد و طرفين ملزم به رعايت نكات آن مي باشند .

ماده 1 )مشخصات اتومبيل:

نام خودرو.................  مدل .....   شماره پلاك  .......................  شماره موتور...........................  شماره و تاريخ صدور بيمه...................

 

ماده 2)  موضوع قرارداد :

تامين يك دستگاه اتومبيل با مشخصات مندرج در ماده يك  به رانندگي و مالكيت پيمانكارجهت جابجايي ، واياب و ذهاب  اداري  كاركنان با درنظر گرفتن كليه مسائل ايمني و مراعات دقيق قوانين و مقررات رانندگي توسط پيمانكار در مسيرها وزمانهاي تعيين شده برابر برنامه تنظيمي کارفرماكه به پيوست قرارداد مي باشد وبه رويت و تاييد طرفين رسيده است

 

 1-2- در صورت نياز به حمل و انتقال دارو و اجسام به نحوي كه به ماشين خسارتي وارد نيايد پيمانكار موظف به تبعيت مي باشد

 

 ماده 3) مدت قرارداد :

از تاريخ .................. لغايت............... بمدت  12  ماه كامل هجري شمسي مي باشد

 

ماده 4 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد حداکثر....................ريال مي باشد كه حق الزحمه پيمانکار درپايان هر ماه  طبق گواهي هاي انجام کارصادره محاسبه و پس از ارائه گواهي لازم وتاييد آن توسط کارفرما به وي پرداخت خواهد گرديد.

 

1-4- كسر ماليات ، بيمه تامين اجتماعي و ساير عوارض و كسورات قانوني ديگربه عهده پيمانكار مي باشد

 

ساير شرايط

ماده 5) پيمانكار موظف است در صورت بروز هر گونه اشكال و عيب فني براي اتومبيل موضوع قرارداد سريعا نسبت به تعمير و رفع عيب اقدام نمايد و در صورت عدم فرصت زماني مناسب اتومبيل مناسب ديگري را به منظور جلوگيري از ركود گردش كار اختصاص و معرفي نمايد.

 

ماده 6) چنانچه به هر دليلي پيمانكار نتواند موضوع قرارداد را انجام دهد و يا در انجام موضوع قرارداد تاخير نمايد به ازاي هر روز عدم انجام موضوع قرارداد مبلغ دو برابر مبلغ روزانه قرارداد از پرداختي به پيمانكار كسر خواهد گرديد و چنانچه اين مدت بيش از يك هفته بطول بيانجامد قرارداد بصورت يكطرفه توسط كارفرما فسخ وتضمين  پيمانكار به نفع دولت ضبط خواهد گرديد.

 

ماده 7) كليه هزينه هاي اتومبيل از قبيل استهلاك لاستيك و لوازم يدكي و.... ،خسارات ناشي از تصادفات ، بنزين ، تعميرات اعم از موتوري و بدنه و ...، جرايم ناشي از تخلفات رانندگي و همچنين  خسارات وارده  توسط پيمانكار به اموال  كارفرما بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي ندارد بديهي است خسارات وارده به اموال كارفرما با تشخيص و اعلام كارفرما به پيمانكار حداكثر ظرف مدت 72 ساعت بايستي تامين گردد.

 

ماده 8) اتومبيل موضوع قرارداد بايستي در طول مدت قرارداد علاوه بردارا بودن  بيمه شخص ثالث و مازادداراي بيمه هاي لازم در خصوص موضوع قرارداد باشد و اين مهم بر عهده پيمانكار است

 

ماده 9)طرف قرارداد معترف و متعهد است كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان  در معاملات دولتي وهمچنين مشمول اصل 141 قانون اساسي نمي باشد  و چنانچه خلاف آن ثابت گردد كارفرما مختار خواهد بود نسبت به فسخ قرارداد و ضبط سپرده حسن انجام قرارداد پيمانكار اقدام نمايد و پيمانكار در اين خصوص حق هر گونه اعتراض  و شكايتي را  از خود سلب مي نمايد                                                                                                                                                                                                                                   

 

ماده 10)طرف قرارداد معترف است و اقرار مي دارد كه هيچگونه ارتباط حقوقي و استخدامي اعم از ( حقوق و مزايا ، بيمه و ساير امور رفاهي )را با كارفرما نداشته و ندارد و از ابتد ا تا انقضاي اين قرارداد صرفا به عنوان پيمانكاري  با اتومبيل خود در قبال انجام موضوع قرارداد  مبلغي را از كارفرما در يافت مي دارد

 

ماده11) حق فسخ قرارداد با يكماه اطلاع قبلي با كارفرما مي باشد

 

ماده 12) پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را كلا يا جزئا تحت هر شرايطي به غير نخواهد داشت

 

ماده 13)پيمانكار متعهد است در طول مدت قرارداد و در زمان انجام سرويس دهي به كاركنان و نيز در محيط اداري كليه شئونات اداري و اسلامي و مقررات و ضوابط حاكم را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت شئون اداري و اخلاقي از طرف پيمانكار كارفرما مجاز خواهد بود پس از يك بار اخطار و عدم توجه پيمانكار قراردادرا بصورت يكطرفه فسخ و نسبت به ضبط تضمين بنفع دولت اقدام نمايد.

 

ماده 14) پيمانكار بايستي تحت نظر مسئولي كه كتبا از سوي كارفرما تعيين و معرفي مي گردد انجام وظيفه نمايد

ماده15 ) حق تغيير مسير به ميزان ده كيلومتر با كارفرما مي باشد

 

ماده 16) كليه مسئوليت هاي حقوقي و كيفري ناشي از اجراي قرارداد و خسارات وارده به سر نشينان اتومبيل بر عهده پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.

 

ماده 17)در صورتيكه با گواهي سرنشينان حاضر در اتومبيل ، راننده در مسيري حركت نمايد كه يك يا چند نفر از كاركنان موفق به سوار شدن و استفاده از سرويس نشوند، پيمانكار بايستي از عهده خسارات وارده به فرد يا افراد مذكور برآيد در غير اينصورت كارفرما مي تواند خسارات وارده به كاركنان را از محل مطالبات پيمانكار پرداخت نمايد.

 

ماده18)پيمانكار متعهد مي گردد اتومبيل بكارگرفته شده جهت انجام موضوع قرارداد را از لحاظ نظافت، وسايل رفاهي، بخاري ، دربها ، پنجره ها ، صندلي ها و سالم بودن شيشه ها هيچگونه نقصي نداشته و در صورت بروز هر گونه نقصان براي اتومبيل مذكور سريعا و حداكثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به تعمير و رفع عيب آن اقدان نمايد و در اين فاصله  نيز جهت جلوگيري از ركود امور محوله خودروي مشابه و مناسب ديگري جايگزين نمايد

 

ماده 19)پيمانكار موظف است خود و يا راننده اي را كه به كار مي گمارد متاهل، داراي كارت پايان خدمت و داراي سلامت كامل جسمي و رواني و مورد تاييد كارفرما باشد

 

ماده 20) پيمانكار موظف است كه از ابتداي قرارداد با بغل نويسي يا نصب تابلويي كه نشان دهنده اتومبيل در خدمت كافرما مي باشد اقدام نمايد وهزينه اين عمل بر عهده پيمانكار خواهد بود.

 

ماده 21)هرگونه توافق كتبي در ارتباط با موضوع قرارداد كه بين طرفين انجام و مخالف اين قرارداد نباشد به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند

 

ماده 22) مسئول امور مالی کارفرما متعهد است ازپيمانكار يك فقره تضمين معتبر  به مبلغ 100درصد مبلغ کل قرارداد  بعنوان  تضمين حسن انجام كارو اجرای تعهدات اخذ نمايد که تضمين مربوطه نزد كارفرما باقی می ماند تضمين مربوطه  پس از پايان مدت قرارداد و انجام کامل موضوع قرارداد توسط پيمانكار ، اخذ تاييديه ها و گواهي هاي لازم به وي مسترد خواهد گرديد.

 

ماده 23)اقامتگاه طرفين همان است كه در متن قرارداد قيد گرديده است و در صورتيكه اقامتگاه طرفين تغيير يابد بايستي به طرف ديگر اطلاع دهد در غير اينصورت كليه مكاتبات و ابلاغات به آدرس مندرج در قرارداد ابلاغ شده تلقي خواهد گرديد و طرفين هيچگونه اعتراض به اين امر نخواهند داشت.

 

ماده24)در صورت بروز اختلاف فيمابين طرفين موضوع چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد به كارشناس مرضي الطرفينارجاع و در صورتيكه كارشناس مرضي الطرفين انتخاب نگردد موضوع از طريق مراجعه به مراجع صالحه رفع خواهد گرديد.

 

ماده25) پيمانكار اقرار مي نمايد كه موضوع قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از مفاد آن بطور كامل مطلع بوده و نسبت به اجراي هر كدام از تعهدات خود نمي تواند از عذر عدم اطلاع استفاده نمايد.

 

اين قرارداد در25   ماده و4 بند و در چهار نسخه  در تاريخ                    در محل                            تنظيم  وبين طرفين مبادله گرديده است وكليه نسخ از نظر اجرايي حكم واحد را داراست.

 

توافق نامه

به استناد ماده 21 قراردادشماره....................... مورخ............................ ،موارد  توافق به شرح ذيل مي باشد:

 

1- ساعت مورد توافق از ساعت......................... الي........................ ايام تعطيل /غير تعطيل

2- مبلغ ماهيانه ........................... ريال در صورت تاييد انجام کار

 

        3-در صورت نياز، در غير از ساعات مورد توافق  به ازاي هر ساعت  مبلغ..................... ريال توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت      خواهد گرديد.که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه گرديده است.

 

         4- در صورت اعزام پيمانكار به ماموريت هايي كه فاصله آن از محل كار بيش از 50 كيلومتر باشد به ازاي هر كيلومتر............  ريال  توسط كارفرما به پيمانكار پرداخت خواهد گرديد. که در سقف مبلغ قرارداد محاسبه  گرديده است

 

اين توافق نامه در يک نسخه  تنظيم و نزد کارفرماباقي مي ماند

 

         نام و نام خانوادگي                   نام و نام خانوادگي

 

             پيمانکار                            کارفرما

 

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 16 تیر 1397 ساعت: 8:53 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس