قرارداد باشگاه و بازیکن | سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید یا راهنمای خریدبه شماره 09159886819 با واتساپ یا تلگرام یا اسمس پیام بدهید.
با عضویت در کانال ما در تلگرام از آخرین تحقیقات سایت باخبر شوید آدرس کانال : @dabiranyar

نمونه قــرارداد باشگاه و بازیکن

بازديد: 1209
نمونه قــرارداد باشگاه و بازیکن

نمونه قرارداد باشگاه و بازیکن  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد باشگاه و بازیکن  را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

“ قــرارداد باشگاه و بازیکن ”

 

ماده 1: مشخصات طرفین قرارداد

این قرارداد فی مابین آقای...................................... مدیر باشگاه ..................................... ثبت شده به شماره....................... به آدرس .................................................................................................................که در این قرارداد باشگاه نامیده می شود.

و خانم / آقای.................................. فرزند............................ شناسنامه شماره........................ صادره................... متولد..........

روز ....... ماه ....... سال ......... ساکن....................... وضعیت نظام وظیفه ............................ که در این قرارداد بازیکن نامیده می شود و از تاریخ ثبت قرارداد منعقد می گردد.

 

ماده 2: موضوع قرارداد

این قرارداد بین باشگاه و بازیکن مبنی بر عضویت بازیکن در باشگاه فوق الذکر و قبول و شناخت کامل طرفین از            آئین نامه های انظباطی و نقل و انتقالات و سایر آئین نامه های مرتبط به باشگاه منعقد می گردد.

 

ماده 3: مدت قرارداد

مدت قرارداد عبارت است از.................................................. ماه تمام که تاریخ شروع آن زمان ثبت قرارداد و پایان آن دقیقاً روز...... ماه ....... سال ............. می باشد.

 تبصره: در صورت توافق طرفین، برابر آئین نامه نقل و انتقالات مدت قرارداد می تواند تمدید شود که  قرارداد جدید بایستی در فرم مشابه  تنظیم و به ثبت برسد.

 

ماده 4: تعهدات باشگاه

1-4 انجام کلیه تعهدات مالی که در ماده 6 این قرارداد دقیقاً ذکر شده است.

2-4 فراهم کردن امکانات و وسایل برای انجام تمرین ( زمین- توپ- چوب و...)

3-4 تامین وسایل شخصی لازم برای بازیکن جهت انجام مسابقات در حد امکان.

4-4 تامین امکانات برای انجام مسابقات خارج از شهرستان و استان در حد امکان.

5-4 تامین بیمه حوادث ورزشی برای بازیکن در مدت قرارداد.

6-4 مطلع کردن بازیکن از آئین نامه انضباطی و موضوع نقل و انتقالات.

 

ماده 5 : تعهدات بازیکن

1-5 : بازیکن باید با تمامی توان خود در کلیه مسابقاتی که از طرف باشگاه تعیین می شود بازی کرده و همینطور در تمامی جلسات تمرین که از طرف باشگاه تعیین می شود شرکت نماید.

2-5 : بازیکن متعهد است که در تمامی مسابقات دقیقاً مقررات را رعایت کرده و در اختیار باشگاه بوده و کلیه مقررات انضباطی که باشگاه تعیین و به بازیکن ابلاغ می کند را رعایت نماید.

3-5 : بازیکن نمی تواند بدون موافقت باشگاه در طول مدت قرارداد در تمرینات یا مسابقات هیچ تیمی شرکت کند، در غیر این صورت اقدام بازیکن تخلف محسوب شده، بازیکن برابر مفاد آئین نامه انضباطی مشمول جریمه می گردد.

4-5 : بازیکن متعهد است در صورت بروز هر نوع بیماری که موجب عدم امکان حضور وی در تمرین یا مسابقات می گردد مراتب را به باشگاه اعلام نماید. در غیراینصورت تخلف محسوب برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 

ماده 6 : حقوق و مزایای بازیکنان

1-6 : بازیکن برای مدت یکسال قرارداد پیش پرداخت دریافت می کند، مبلغ آن ............................................ ريال است.

2-6 : حقوق ماهانه بازیکن ..................................... ريال است و در آخر هر ماه بشرط حضور در کلیه جلسات تمرینی و مسابات به ایشان پرداخت می گردد.

تبصره : در صورتی که بازیکن بدون اجازه باشگاه در جلسات تمرینی یا مسابقات باشگاه مربوطه شرکت ننماید به ازاء هر جلسه تمرین یک دهم و به ازاء هر جلسه مسابقه نصف دریافتی ماهیانه قابل پرداخت نخواهد بود.

3-6 : در صورتیکه در مدت قرارداد بازیکن براساس توافق بین دو باشگاه و بازیکن و رعایت کلیه مقررات به باشگاه دیگری منتقل شود چهل درصد از حق انتقال به بازیکن تعلق خواهد گرفت.

 

ماده 7 : مدت اعتبار قرارداد

مدت اعتبار این قرارداد مشروط به ثبت آن در محل باشگاه می باشد این و قرارداد در سه نسخه تنظیم گردیده که قانوناً هر نسخه حکم واحد و اصل را دارد که بین طرفین مبادله می گردد.

 

اثر انگشت و امضاء بازیکن                     امضاء و مهر مدیر باشگاه

 

این قرارداد در تاریخ ............................ تحت شماره ................................ در محل باشگاه ........................................ ثبت گردید.

 

مهر  و امضاء مدیرعامل باشگاه

 

 

تعهد نامه مربی تیم

اینجانب امضاء کننده ذیل متعهد می شوم که خود و تمامی بازیکنانی که به مربیگری اینجانب در مسابقات مندرج زیر شرکت نموده تابع قوانین و مقررات هاکی، آئین نامه برگزاری و انظباطی مسابقات فدراسیون هاکی و همچنین            قوانین مرتبط با مبارزه دوپینگ بوده و در صورت عدم رعایت و انجام تعهدات، قوانین و تنبیهات مربوطه را                    پذیرا می باشم.

 

 

مسابقات:

...................................................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی:

...................................................................................................................................................................................................

مربی تیم:

...................................................................................................................................................................................................

 

تاریخ: .......................................................................                     امضاء: ........................................................................

در صورت عدم شرکت در جلسه فنی این برگه می بایست توسط مربی امضاء شده و از طریق سرپرست تیم    به سرپرست کل مسابقات تحویل داده شود.

 

 

تعهد نامه سرپرست تیم

 

اینجانب امضاء کننده ذیل متعهد می شوم که خود و تمامی بازیکنان و عواملی که به سرپرستی اینجانب در مسابقات مندرج زیر شرکت نموده تابع قوانین و مقررات هاکی، آئین نامه برگزاری و انظباطی مسابقات فدراسیون هاکی و همچنین قوانین مرتبط با مبارزه دوپینگ بوده و در صورت عدم رعایت و انجام تعهدات، قوانین و تنبیهات مربوطه را پذیرا می باشم.

 

مسابقات:

...........................................................................................................................................................................

 

نام و نام خانوادگی:

...............................................................................................................................................................................

 

سرپرست تیم:

...............................................................................................................................................................................

 

تاریخ: ........................................       امضاء: .................................

 

-    در صورت عدم  امضاء این تعهدنامه قبل از شروع مسابقات، از شرکت تیم در مسابقات جلوگیری به عمل می آید.

 

 

آیین نامه کلی ششمين دوره مسابقات لیگ برتر آقايان سال 1390

 

مقررات عمومی:

1-       دور مقدماتي مسابقات بصورت متمركز برگزار خواهد شد.

2-       هزینه رفت و برگشت و غذا بعهده تیم های شرکت کننده خواهد بود.

3-       بازیکنان باید کارت بیمه حوادث ورزشی معتبر از فدراسیون پزشکی داشته باشند (به همراه کارت الزامی است ).

4-       کلیه بازیکنان ملزم به استفاده از تجهیزات قانونی و مصوب فدراسیون بین المللی هاکی که در کتاب قوانین ذکر شده می باشند و مسئولیت عدم تائید آنها به عهده تیم شرکت کننده می باشد.

5-       هر تیم می توانند حداکثر اسامی 20 بازیکن بعلاوه سرپرست، جانشین سرپرست، مربی، فیزیوتراپ و پزشک را جهت صدور آیدی کارت به فدراسیون معرفی نمائید. نحوه حضور آنها در نیمکت تیم بر اساس قوانین هاکی می باشد.  ضمناً هر تیم تنها مجاز به استفاده از 3 بازیکن ملی پوش می باشد (ملاک انتخاب، بازیکنان ملی پوش مسابقات جام جهاني هاكي در كشور لهستان در سال 1389 مي باشد).

6-       اعضاء تیم می بایست کتباً توسط هیئت هاکی استان ( در صورتیکه باشگاه باشد)، باشگاه و یا اداره کل تربیت بدنی استان مربوطه معرفی شوند.

7-       ارسال 3 قطعه عکس 4×3 رنگی زمينه سفید و یک برگ کپی شناسنامه و يكبرگ كپي كارت ملي جهت صدور آیدی کارت الزامیست (هنگام ورود به محل مسابقات اعم از زمین بازی، محوطه فنی و جایگاه تماشاچیان و ... ). همراه داشتن آیدی  کارت برای کلیه اعضای تیم الزامیست)

8-       ارسال تعهد نامه سرپرست، مربی،قرارداد بازیکنان و ايست اعضاء تيم به فدراسیون الزامیست.

9-       تیم های شرکت کننده میتوانند حداکثر تا پايان دور مقدماتي مسابقات نسبت به تکمیل نمودن لیست اعضاء تیم خود اقدام نمایند. بدیهی است پس از سپری شدن زمان تعیین شده برای هیچ بازیکنی آیدی کارت صادر نخواهد شد.

 

مقررات فنی - عمومی:

1-           مسابقات بصورت هاکی داخل سالن و براساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون بین المللی هاکی (FIH) برگزار خواهد شد و کلیه سرپرستان، مربیان، و بازیکنان و اعضای تیم ملزم به رعایت مقررات بوده و بازیکنان نیز در طول مسابقه می بایست با در نظر گرفتن سلامت سایر بازیکنان ایفای نقش کنند.

2-           مربیان تیم ها در صورتی می توانند بعنوان بازیکن در زمین حاضر شوند که نام آنها در لیست 20 نفری که از سوی هیئت ( اگر باشگاه باشد) یا باشگاه مربوطه معرفی شده باشد و هنگام بازی نیز در لیست 12 نفر قید شده باشد.

3-           مربیان تیم ها الزاماً بايد دارای کارت مربیگری هاکی باشند.

4-       شماره های لباس بازیکنان باید از عدد 1 الی 32 باشد و شماره دروازه بانان هم باید از میان این شماره ها انتخاب شود.

5-           مسابقات راس ساعت مقرر برگزار می شود و چنانچه تیمی در زمان اعلام شده در محل مسابقات حاضر نباشد باخت فنی به تیم تاخیر کننده تعلق خواهد گرفت و نتیجه بازی 5 بر صفر اعلام خواهد شد.

6-       سرپرستان تیم های شرکت کننده می بایست در جلسه فنی که شب قبل از انجام مسابقات تشکیل خواهد شد شرکت نمایند.

7-           سرپرستان باید در جلسه فنی نمونه دو دست لباس کامل بازیکنان، تجهیزات دروازه بانان و سایر تجهیزات را جهت کنترل به همراه داشته باشند.

 

قرارداد:

1-       فرم اسامی به همراه قرارداد اعضاء تیم باید در 3 نسخه: نسخه یک بازیکن، نسخه دو باشگاه یا هیئت (در صورتیکه باشگاه باشد) و نسخه سه فدراسیون باشد و حداکثر 10 روز قبل از شروع مسابقات در دبیرخانه فدراسیون ثبت گردد.

2-       قرارداد ارسالی باید شامل امضاء بازیکن، مهر باشگاه و امضاء مدیرعامل، مهر هیئت و امضاء هیئت باشد.

3-       فدراسیون پس از دریافت، تائید و ثبت قرارداد، سایر نسخه ها را به هيئت مربوطه ارسال ميدارد. ضمناً ذکر مبلغ و تاريخ قرار داد ضروری می باشد.

 

وظایف و مسولیت های میزبان:

1-       هماهنگی جهت کادر پزشکی (پزشک، آمبولانس، برانکارد) و تجهیزات لازم از لحظه شروع تا پایان مسابقات و تقبل هزینه های مربوط

2-       تحویل زمین بازی 24 ساعت قبل از شروع مسابقات به سرپرست کل، زمین باید کاملاً خط کشی و تور دروازه ها بسته شده باشد، میز و صندلی های لازم جهت کادر برگزار، و نیز تیم های شرکت کننده که برای هر تیم 11 صندلی.

3-       تحویل تجهیزات به سرپرست کل (توپ، وسایل مورد نیاز میز فنی و...)

4-       تدارک محل مناسبی جهت اسکان کادر برگزاری مسابقات

5-       تدارک محل مناسبی جهت اسکان تیم ها

6-       برگزاری مراسم اختتامیه

7-       تعبیه جایگاه ویژه جهت روابط عمومی، انتظامات و دبير خانه مسابقات

 

نکته:

مواردی که در این آیین نامه به آنها اشاره نشده قابل استناد در آیین نامه مسابقات و كميته انضباطي فدراسیون هاکی می باشند

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 13 تير 1397 ساعت: 9:41 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :
راهکار موفقیت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

لینک های تبلیغاتی

درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس