قرارداد در مورد خدمات یارانه ای| سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای

بازديد: 299
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای

نمونه قرارداد کار  بصورت رایگان :قرارداد خدمات یارانه ای

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد خدمات یارانه ای را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

 

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد خدمات رايانه‌اي

 

·       كارفرما :  دبيرخانه كنفرانس -----

 

·       مجري : شركت سحر غرب

 

·       موضوع  : طراحي و اجراي پايگاه اينترنتي -----

 


 مقدمه :

در مورخه 1/3/1390 اين قرارداد و يك پيوست كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است بين ----------------- به نمايندگي---------------

و شركت سحر غرب به نمايندگي آقا/خانم .............( مجري)،  طبق مقررات زير و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد  درج شده است بشرح ذيل منعقد مي گردد.

 

ماده  يك - موضوع قرارداد

·   خدمات قرارداد مطابق قابليت مجموعه نرم افزاري يكتاوب براي راه‌اندازي سايت داراي يك زيربخش وب ارايه ميگردد كه در پيوست شماره يك شرح داده مي‌شود. (منظور از زيربخش هاي وب، بخش‌هاي مجزايي مانند معاونت پژوهشي دانشگاه يا كتابخانه با طراحي و مديريت و صفحه اول مخصوص به خود مي باشند)

·   هزينه يكسال ثبت نام حوزه و فضاي لازم براي عملكرد سيستم (تا 100 مگابايت فضاي وب و پهناي باند 4 گيگابايت در ماه) بر عهده مجري است.

·   در روزهاي دريافت و بررسي مقالات، فضاي مذكور تا سقف 500 مگابايت، بدون اخذ هزينه، قابل افزايش خواهد بود.

·   با افزايش مبلغ 500 هزارتومان به قرارداد، تهيه يك نسخه لوح فشرده اطلاعات و مقالات كنفرانس با تكيه بر اطلاعات نهايي ارايه شده از سوي كارفرما، بر عهده مجري مي‌باشد. براي اين منظور اطلاعات نهايي و ويرايش شده (در قالب فايل‌هاي PDF و WORD ) بايد 10 روز پيش از موعد درخواست لوح فشرده تحويل داده شوند.

·   حقوق معنوي برنامه براي مجري محفوظ است و استفاده مكرر از برنامه مستلزم عقد قرارداد جداگانه مي‌باشد.اما اطلاعات و محتويات موجود در برنامه به كاربر تعلق داشته و هرگاه كه بنا به هر دليلي ارايه خدمات متوقف شود، پايگاه‌هاي اطلاعاتي و محتويات صفحات وب در اختيار كارفرما قرار داده خواهد شد. همچنين دسترسي استفاده كنندگان از خدمات براي تهيه پشتيبان از داده‌هاي علمي و پژوهشي خود از ابتداي قرارداد فراهم خواهد بود.

 

ماده دو - اسناد و مدارك

·   متن قرارداد

·   شرح خدمات پروژه ( پيوست شماره يك )

 

ماده سه -  مدت اجراي قرارداد

زمان شروع اجراي قرارداد از زمان امضاي قرارداد مي‌باشد و برنامه حداكثر يك هفته پس از دريافت اطلاعات نصب خواهد شد. آغاز فعاليتهاي رسمي پروژه ازتاريخ انعقاد قرارداد و پس ازپرداخت مبلغ پيش‌پرداخت خواهد بود. پشتيباني مفاد قرارداد يكماه پس از برگزاري كنفرانس مي‌باشد.

 

ماده چهار - مبلغ قرارداد

مبلـغ قرارداد برابر با 20000000 (بیست ميليون) ريال است كه به‌شرح ذيل و پس از كسر كليه كسورات قانوني به‌ مجري پرداخت مي‌شود:

الف- مبلغ 30% بابت پيش‌پرداخت پس ازامضاي قرارداد؛

ب- مبلغ 60% پس از راه اندازي پايگاه و آموزش برنامه؛

ج- مبلغ 10%  به‌عنوان حسن انجام كار كه حداكثـــر يكماه پس از اتمام كنفرانس و انجام كامل تعهدات به مجري پرداخت مي‌شود.

تبصره: شرايط پرداخت دشوار (مانند اخذ ضمانتنامه بانكي، لزوم حضور فيزيكي در شهرستان و تاخير در پرداخت، باعث افزايش هزينه‌ها خواهد بود)


ماده پنج: تعهدات مجري

الف-  اجراي كلية بندهاي مذكور درماد‌ّة1  قرارداد؛

ب- پرداخت كلية هزينه‌هاي اجــــراي پروژه كه به مجري مربوط مي‌شود؛

ج- ارائة گزارش مدون پروژه؛

د- هرگونه تغيير و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجري مي بايست كتباً به تائيد كارفرما برسد.

 

ماده شش: تعهدات كارفرما

الف- پرداخت وجوه مذكور در ماده چهار؛

ب- تأمين اطلاعات خام مربوط به وبگاه؛

ج- ورود اطلاعات و انجام تغييرات لازم از طريق كنترل پنل و بخش مديريت برنامه

د- ارزيابي گزارشهاي قرارداد حداكثر درمد‌ّت پانزده روز پس از دريافت گزارش.

 

ماده هفت : فسخ قرارداد

درصورتي كه نظر كارفرما به هردليــــلي بر تعليق يا فسخ قرارداد واقـــع شود، مجري ازتاريخ ابلاغ مكلف است ظرف مدت تعيين‌شده از طرف كارفرما، تسويه حساب نموده وكلية نتايج حاصل از تحقيقات موضوع قرارداد را به كارفرما تسليم كند. تعيين هزينه‌هاي انجام يافته تا مرحلة فسخ، باتوافق مجري وكارفرما خواهد بود.

 

ماده هشت : رفع اختلاف

درصورت بروزهرگـونه اختلاف ناشي ازاجرا ياتفسيرمفاد قرارداد، لازم است طرفين مراتب را ازطريق مذاكرة حضوري به طور دوستانه حلّ وفصل نمايند ودرصورت عدم حصول نتيجه، نظر داور مرضي‌الطرفين لازم الاتّباع است. طرفين تا حلّ اختلافات موظف به اداي كلية تعهدات ناشي از اين قرارداد هستند.

 

ماده نه : نشاني طرفين قرارداد :

كارفرما : 

 

مجري:شرکت سحر غرب به نمایندگی آقا /خانم.........................

نشاني: ................................................................................................................................................

تلفن مالي و اداري: ...................، تلفن امور آموزشي و پشتيباني: ..................... ، دورنگار: ............... همراه مدير عامل (تماس اضطراری): ..............

 

ماده ده : تصويب واجرا 

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و در دو نسخة هــم‌ارزش تنظيم شده و به  امضـاء طرفين رسيده است و براي طرفين لازم‌الاجراست. اين قرارداد درده ماده تدوين شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائيد مي باشد و ايجاد هر گونه تغييرات متضمن تنظيم صورتجلسه جديد خواهد بود.

 مهر و امضاي كارفرما                                   تاييد امور مالي                                                   مهر و امضاي مجري

 


پيوست شماره 1:  شرح خدمات پروژه:

خدمات پروژه در قالب سه بخش اصلي توسط مجري برعهده گرفته مي‌شود:

بخش اول: پشتيباني فني:

مجري متعهد مي‌گردد فضاي لازم براي راه اندازي پايگاه، حداكثر به ميزان 100 مگابايت براي مدت يكسال را به عنوان فضاي ذخيره داده‌هاي پايگاه (وب، ايميل و برنامه‌هاي مربوطه) با پهناي باند 4 گيگابايت در ماه فراهم نمايد. سرعت كاركرد مناسب سرويس‌دهنده و ميزان UpTime بيش از 99 درصد تضمين مي‌گردد. همچنين ابزار Cpanel براي مديريت ابزارها و پرونده‌هاي پايگاه از قبيل آمارگيري، مديريت پست الكترونيك و پايگاه داده‌ها در اختيار كارفرما قرار داده مي‌شود. بعد از يكسال كارفرما موظف به تامين هزينه‌هاي مربوط به نام قلمرو و سرور يا تدارك سرويس‌دهنده‌اي با مشخصات مناسب براي نصب برنامه مي‌باشد.

در صورت عدم استفاده از سرور يكتاوب، مسوليت تهيه سرور و حفظ امنيت و سازگاري آن با برنامه (سرور Apache، برنامه PHP و بانك اطلاعاتي MySQL و نيز برنامه Zend Optimizer) بر عهده كارفرما خواهد بود.

 

بخش دوم: پشتيباني و خدمات آموزشي:

·        آموزش اجزاي برنامه به رابط معرفي شده از سوي كارفرما

·        توضيح: براي آموزش فرد رابط بايد به نرم‌افزار MS WORD و نيز اصول اينترنت (مثل كار با ايميل) تسلط كافي داشته باشد. آموزش طي يك يا حداكثر دو جلسه حضوري در تهران برگزار خواهد شد و  هزينه سفر و اسكان براي برگزاري جلسات آموزشي در شهرستان‌ها يا سفر رابط به تهران بر عهده كارفرما خواهد بود. )

·        ارايه مستندات و راهنماي كار با برنامه به صورت لوح فشرده

·       رفع اشكالات مطرح شده در هنگام آموزش يا كار با برنامه مديريتي طي مدت پشتيباني ( به صورت مكاتبه از طريق پست الكترونيك)

 

بخش سوم: بخش خدمات اجرايي عمومي :

·        طراحي و نصب قالب برنامه با ظاهر گرافيكي قابل قبول

·        انجام تنظيمات اوليه براي راه‌اندازي پايگاه و ايجاد ظاهر عمومي مناسب صفحات

·        نصب برنامه با امكانات مطرح شده در زير:

 

الف ويژگي‌هاي اصلي:

o       طراحي سازمان يافته و مطابق با الگوهاي استاندارد طراحي وب

o       قابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه به صورت برخط

o       امكان تغيير قالب و زبان كل برنامه و كاملا سازگار به دو زبان فارسي و انگليسي

o       دارا بودن قابليت عضوگيري و مديريت كاربران

o       امكان تعريف سطح دسترسي براي كاربران

o       امكان دريافت و ثبت برخط سفارشات و تماس‌ها

o       دارا بودن بخش پرسش و پاسخ برخط

o       قابليت تغيير محتواي صفحات ديناميك به صورت برخط توسط مدير وبگاه

o       ارسال پست الكترونيك دسته‌جمعي  (eMailer Pro)

o       امكان تعامل با كاربران به صورت پرسش و پاسخ و تماس

o       امكان تبادل پرونده با سرويس‌دهنده وب به صورت ftp يا http

o       امكان ايجاد پرونده پشتيبان از بانك اطلاعات و پوشه‌هاي سرور

o       ايجاد موتور جستجوي خودكار براي مطالب پايگاه

o       امكان گزارش‌گيري از بانك اطلاعاتي پايگاه و اطلاعات مختلف پايگاه

o       امكان  بكارگيري سرويس خبرنامه الكترنيكي در وبگاه

o       امكان افزودن و ويرايش سريع  و موثر صفحات و مطالب

o       امكان  معرفي كتاب در پايگاه با امكانات پيشرفته

o       امكان ايجاد آلبوم تصاوير در پايگاه

o       امكان ايجاد متون متناسب با تاريخ روز به صورت گردش خودكار

 

ب- ويژگي هاي پايگاه كنفرانس‌ها:

 

o       قابليت انجام تنظيمات اصلي وبگاه كنفرانس به صورت برخط

o       امكان زمان‌بندي خودكار مطالب پايگاه بر اساس روند پيشرفت برنامه كنفرانس

o       امكانات ويژه براي مديريت نمايشگاه، اقامتگاه، بازديد علمي و كارگاه‌هاي آموزشي

o       امكان مديريت وضعيت مالي و پرداخت‌هاي كاربران با توجه به گزينه‌هاي انتخاب شده در پايگاه

o       قابليت دريافت مقاله از كاربران (Article Submission System)

o       ثبت خودكار تمام وقايع و رويدادهاي مرتبط با مقالات و ايجاد پرونده الكترونيك براي هر مقاله

o       قابليت ارسال خودكار پرونده الكترونيك مقاله براي نويسندگان

o       قابليت رهگيري وضعيت مقاله توسط كاربران (Tracking)

o       قابليت داوري الكترونيك مقالات به صورت ساده يا پيشرفته (Online reviewer)

o       قابليت تغيير متن نامه‌هاي ارسالي و تنظيم انواع متون و گزينه‌هاي صفحات مديران، و داوران

o       قابليت طراحي فرم‌هاي سفارشي براي داوري مقالات و براي هر نوع مقاله

o       امكان تهيه خروجي XML از متن مقالات

o       امكان خروجي مقالات به صورت موضوع‌بندي شده با تنظيمات مورد نظر براي كتاب همايش

o       امكان انتشار آلبوم تصاوير كنفرانس توسط مدير برنامه

 

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 06 تیر 1397 ساعت: 9:07 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس