کتابشناسی اقدام پژوهی و معلم پژوهنده

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

کتابشناسی اقدام پژوهی و معلم پژوهنده

بازديد: 196
کتابشناسی اقدام پژوهی و معلم پژوهنده

کتابشناسی اقدام پژوهی و معلم پژوهنده

-کتابشناسی مربوط به اقدام پزوهی (تحقیق علمی)

-اقبال قاسمی پویا (1382) . راهنمای معلمان پژوهنده . تهران پژوهشکده تعلیم و تربیت.

- وجه االله سیف اللهی (1381). راهنمایی اقدام پژوهی آموزش و پرورش . رشت: انتشارات گیلان

- اقبال قاسمی پویا(1382). راهنمای معلمان پژوهنده : معلم پژوهنده کیست؟ پژوهش در عمل چیست؟ ، تهران : انتشارات لوح زرین چاپ اول 1382، چاپ دوم نشر اشاره 1382.

-نسرین حقگو (1384). گزیده ای از آثار معلمان پژوهنده ،تک نگاشت 45 . تهران: پژوهشگاه آموزش و پرورش ، دبیر خانه معلم پژوهنده .

- پژوهشکده کاربردی تعلیم و تربیت استان آذربایجان شرقی (1383). معلم و اقدام پژوهی . مجموعه  طرح های برگزیده معلمان پژوهنده سال 82. جلد اول . به کوشش یوسف نجفی و سهراب یزدانی و محمدرضا پورصالحی

- پژوهشکده کاربردی تعلیم و تربیت استان آذربایجان شرقی(1383). معلم و اقدام پژوهی. مجموعه طرح های برگزیده معلمان پژوهنده سال 82. جلد دوم . به کوشش یوسف نجفی و سهراب یزدانی و محمدرضا پورصالحی

- سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی(1381). مجموعه مقالات همایش معلمان پژوهنده. تبریز: مرکز تربیت معلم شهید باهنر و سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

کتابشناسی مقالات اقدام پژوهی(تحقیق علمی)

-سیدمهدی الوانی و حسن دانایی(بهار1381). ((اقدام پژوهی و کاربرد آن از تحقیقات سازمان و مدیریت )). مجله مدیریت توسعه. ش 12:صص 21-8 .

- عباس بازرگان (پائیز و زمستان 1372) . ((اقدام پژوهی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت )). فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 35و36:صص52-41.

-زهرا گویا(1377). پژوهش در آموزش : مجموعه مقاله ها. ((تحقیق  عمل آموزشی و اهمیت نقش معلم به عنوان محقق)) . تک نگاشت 17: صص136-131.

- اسماعیل پاکیزه (اسفند ماه 1379). ((اقدام پژوهی چرا و چگونه؟)). ویژه نامه سومین همایش برنامه معلم پژوهنده . همدان:صص4-3.

-اسماعیل پاکیزه و حسین محققی(آذر 1381). ((اقدام پژوهی چرا و چگونه ؟)). رشد تکنولوژی آموزشی. ش3: صص43-42.

-پژوهشکده تعلیم و تربیت (بهمن1379). پژوهش نامه آموزشی]اولین[ویژه نامه معلم پژوهنده . شماره 24. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

- پژوهشکده تعلیم و تربیت (آذر 1382). پژوهش نامه آموزشی ،دومین ویژه نامه معلم پژوهنده. تهران : پژوهشکده تعلیم و تربیت . شماره 13.

- پژوهشکده تعلیم و تربیت (آذر1383). پژوهش نامه آموزشی . سومین ویژه نامه معلم پژوهنده . شماره 32:78 صفحه.

-مهدی فراهانی (آذر1379). ((چیستی و چرایی پژوهش : اقدام پژوهی)). پژوهش نامه آموزشی. ش30. تهران : پژوهشکده تعلیم و تربیت. ص7.

-زهرا گویا (مرداد و شهریور 1375).((تحقیق عمل آموزش : معلم به عنوان محقق)).مجله علوم پایه گنجینه . ش 33:صص 57-55.

- علی اکبر مرعشی (مهر 79-1378 ). ((روش تحقیق عمل پژوهی)). رشد تکنولوژی آموزشی . ش؟:صص43-40.

-غلام رضا یادگارزاده (1379). ((اقدام پژوهی ضرورت اولیه تحقیق آموزشی در کلاس)). نشریه آوای پژوهش . همدان :شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش . سال سوم . ش8و9:صص.

-غلام رضا یادگار زاده (مهر1381) اقدام پژوهی : روش تحقیق در کلاس درس . نشریه تکنولوژی آموزشی. تهران : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

-زهرا بازرگان (). ((پژوهش ضمن عمل روش کارا برای تحقیق در علوم انسانی)).نشریه علوم تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تهران

-محمدرضا سرکار آرانی (پائیز 1378). ((پژوهش مشارکتی در کلاس درس تجربه ژاپن در پژوهش حرفه ای معلمان در مدرسه)). فصلنامه تعلیم و تربیت . ش59 ویژه نامه آموزش و پرورش تطبیقی. صص:76-61.

-زهرا گویا (1372). ((تاریخچه تحقق عمل و کاربرد آن در آموزش )). فصلنامه تعلیم و تربیت. شماره 35و36: صص 39-33.

- زهرا گویا(1377). ((تحقق عمل آموزشی و اهمیت و نقش معلم به عنوان محقق)). پژوهش در آموزش و پرورش مقالات. تک نگاشت 17. تهران پژوهشکده تعلیم و تربیت :صص136-131.

-محمدرضا سرکار آرانی (پائیزه 1378).((پژوهش مشارکتی معلمان در کلاس درس . تجربه ژاپن در پرورش حرفه ای معلمان در مدرسه )) فصلنامه تعلیم و تربیت. ش59:صص:76-61.

- محمود مهر محمدی (خرداد 1377) ((تحقیقات آموزشی و مهارت های حرفه ای معلمان )). (در مقاله) پژوهش در آموزش: مجموعه مقالات . تک نگاشت 17. تهران : پژوهشکده تعلیم و تربیت: صص161-170.

- سیامک زند رضوی (خرداد 1377).((موفقیت آموزش درون مدرسه در گرو پژوهش در پیرامون مدرسه است)). پژوهش در آموزش:مجموعه مقاله ها تک نگاشت 17. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت:صص182-177.

- رضا ساکی (خرداد1377). ((تحلیلی بر روند پژوهش در اموزش و پرورش)). پژوهش در آموزش :مجموعه مقاله ها . تک نگاشت 17 . تهران :پژوهشکده تعلیم و تربیت:صص 204-101.

-محمدرضا امام جمعه و محمود سعیدی . رضوانی(زمستان 81 و بهار 82).((پژوهش حین عمل رویکردی نو در آموزش ضمن خدمت معلمان )). فصلنامه تعلیم و تربیت . ویژه نامه تربیت معلم،سال 18و19 . شماره 4و1 :صص 132-101.

کتب ترجمه شده در زمینه اقدام پژوهی- تحقیق عملی

-دیویدها پکینز(2002). پژوهش در کلاس درس: راهنمای معلمان . ترجمه مسعود وفایی و علی اکبر وفایی. تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی 1384.

- ارنست تی . استرنیگو (1996). تحقیق عملی. ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی . تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی 1378.

- جین مک نیف و پاملا ماکس و جک وایتهد (1382). اقدام پژوهی : طراحی و اجرا و ارزشیابی. ترجمه محمدرضا آهنچیان. تهران:رشد.

-محمود مهر محمدی (1379) . جستارهای در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش . تهران : پژوهشکده تعلیم و تربیت .

_ ولیام فوت وایت (گردآورنده1991). پژوهش عملی مشارکتی . ترجمه علی حمید رفیعی . تهران :دفتر پژوهش های فرهنگی 1378.

-رابرت. ک. ین (1376). تحقیق موردی. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی . تهران :دفترپژوهش های فرهنگی.

- کاترین مارشال و راس من . گرچن. (1377). روش تحقیق کیفی. ترجمه علی پارسیائیان و محمد اعرابی. تهران:دفتر پژوهش های فرهنگی.

-تری. ای . هدریک و دیگران (1378) تحقیق کاربردی:راهنمای عمل . ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی. تهران دفتر پژوهش های فرهنگی.

کتبی که یک بخش ،یک فصل یا قسمتی درباره اقدام پژوهی(تحقیق عملی) دارند.

-سرمد ،زهره ،بازرگان ،عباس و حجازی ، الهه(1381). روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران : آگه چاپ ششم: صص.

- حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی (1382). روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران :نشر سخن،چاپ دوم: صص.

- علی دلاور(1382). روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی . ویرایش 3. تهران : نشر ویرایش ،چاپ سیزدهم،فصل دهم((پژوهش در عمل)): صص191-202.   

- رضا ساکی (گرد آورنده ))1383). اقدام پژوهشی :راهبردی برای بهبود آموزش و تدریس . مجموعه مقالات از گروهی از نویسندگان با مقالاتی از محمدرضا آهنچیان – دکتر عباس بازرگان – دکتر رمضان حسن زاده- منیژه رضایی – رضا ساکی- دکتر اقبال قاسمی پویا- مسعود کبیری- دکتر زهرا گویا- دکتر محمود مهر محمدی- احد نویدی. تهران،پژوهشکده تعلیم و تربیت ،چاپ اول.

- محمود مهر محمدی (1379). جستار هایی در پژوهش در زمینه آموزش و پرورش. تهران :پژوهشکده تعلیم و تربیت . چاپ دوم.

-محمود مهر محمدی(زمستان 1370). ((تحقیقات آموزشی و مهارت های حرفه ای معلمان)). پژوهشنامه آموزشی. فصلنامه خبری،ارگان شورای تحقیقان و وزارت آموزش و پرورش.

- محمود مهر محمدی(1376). ((پژوهش در آموزش و پرورش : ضرورت ها بیم ها و امید ها)). فصلنامه تعلیم و تربیت . ش50:صص.

-قربانعلی سلیمی(1376).مقدمه ای بر روش تحقیق در وزارت آموزش و پرورش اصفهان:انتشارات گویا، چاپ اول. ص28 تحقیق عملی(Action research) در آموزش و پرورش است.

-عزت الله نادری و مریم سیف نراقی(1383). روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی. ویرایش4. تهران: بدر ،صص96،95،94،93،66،63. درباره تحقیق عملی(Action research) است.

- استفان ایزاک(1380). راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی. ترجمه علی دلاور. تهران :ارسباران. چاپ دوم: صص47-44. درباره اقدام پژوهی(Action research) است.

- علی دلاور(1380). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی . ویرایش 3 . تهران ،نشر ویرایش ،چاپ یازدهم. 1381: صص202-191 فصل دهم درباره ((پژوهش در عمل))( Action research) است.

-زهره سرمد و عباس بازرگان و الهه حجازی(1381). روش های تحقیق در علوم رفتاری . تهران : آگه، چاپ ششم: صص 88-84: درباره اقدام پژوهی(Action research) است.

-حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی(1382). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوم: تهران :نشر سخن . صص90-89. درباره ((اقدام پژوهی)) (Action research) است.

- رمضان حسن زاده (1382). روش های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ اول: صص175-165. فصل دهم تحقیق عمل نگر (Action research) می باشد.

-لورن باکستر و همکاران (20001). چگونه تحقیق کنیم. ترجمه عیس ابراهیم زاده و ابوالفضل فراهانی و محمد رضا سرمدی. تهران : پیام نور. صفحات 82،88،93. تحقیق در عملیات (Action research) است.

-دیوید ری(1382). پژوهش در کلاس درس. ترجمه محمد رضا سرکار آرانی با همکاری علی رضا مقدم . تهران :منادی تربیت ،چاپ دوم.

- نیک ور (1374). چگونه پژوهش کنیم؟. فاطمه رها دوست . تهران :سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. چاپ دوم. صص62-59. درباره پژوهش ضمن عمل (Action research) است.

- منصور علی حمیدی (مرداد1376). پژوهش بینش علمی در آموزش و پرورش. جنگ مقاله ها. تک نگاشت 8 تهران : پژهشکده تعلیم و تربیت.

فهرست سایتهای پژوهش در عمل:

1-این سایت وابسته به دانشکده تعلیم وتربیت  دانشگاه  کلرادودنور می باشد. در این سایت مفهوم و عرصه های مختلف پژوهش در عمل مورد بحث قرار می گیرد و مقالات ،مجلات و سایر سایتهای معرفی می شود . مسئول این سایت دکتر مارتین رایدر می باشد که آدرس پست الکترونی وی به شرح زیر می باشد:

http://carcbon.cudenver.edu/~

mryder/martin. Html

mryder@carbon.cudenver. Edu

2-سایت پژوهش عمل نگر و ارزشیابی دارای مقالات ،جدول زمان بندی دروس این حوزه در چهارده هفته می باشد . این سایت وابسته به دانشگاه کراس جنوبی و موسسه پژهشی این دانشگاه در حوزه تحقیقات عمل نگراست.

www.actionresearch.net.au

www.scu.edu.ac

http://www.scu.edu.au/schools/gcm/areol/areolhome.html

3-این سایت شبکه مشارکتی پژوهش در عمل دانشگاه کرنل است و دارای منابع ارزنده ای در حوزه پژوهش در عمل در امریکای شمالی است.

http://www.parnet.org/    PARnet  

4-این سایت یکی از مهمترین سایتهای پژوهش در عمل در کشور انگلستان است و دارای منابع متعددی در این حوزه می باشد. این سایت با سایر سایتهای مرتبط در ارتباط بوده لذا یافتن اطلاعات در آن آسان می باشد.

ARE http://www.uea.ac.uk/care/

5-این سایت مجموعه ای از شبکه های تحقیق عمل نگر است که در دانشگاه انجلیای شرقی قرار دارد. افرادی که عضو این شبکه می گردند می توانند در خصوص مطالب مطرح، اطلاعات کافی دریافت دارند.

CARN

http://www.cchs.usyd.edu.au/arow/

7-این سایت به صورت یک مرکز تخصصی در حوزه پژوهش در عمل،اطلاعاتی را عرضه می دارد. این مرکز در دانشگاه بث شرقی قرار دارد و منابع متعددی را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

CARPP

http://www.bath.ac.uk/carpp/

8-این سایت د رحوزه آموزش و پژوهش عمل نگر اقدام می کند و آن را به صورت جستجوگری وطرح می سازد. در این سایت مقالات جودیت نیومن و سایر معلمان وجود دارد.

http://users.andara. Com/~jnewman

9-این سایت فهرست عناوین پژوهش در عمل را دارا می باشد و افراد می توانند در این سایت برای دریافت اطلاعات عضو شوند.

http://www.ael.org/

majordomo@aelliot.ael.org

10-در این سایت اطلاعات جامعی در حوزه پژوهش در عمل ارایه می شود:

http://www.uq.net.au/action-research/arhome.html

11-همچنین می توانید منابعی بیشتری را از طریق مجلاتی که در این سایت موجود است را بیابید.

http://www.uq.net.au/action/research/ari/arihome.html

12-برای دستیابی به دروس پژوهش در عمل می توانید به سایت زیر مراجعه فرمایید.

htmlhttp://www.uq.net.au/action-research/arp/arphome

13-برای دستیابی به مقالات پژوهش در عمل می توانید به سایت زیر مراجعه فرمایید.

htmlhttp://www.uq.net.au/action-research/arp/arphome

14-در این سایت می توانید به پایان نامه ها و رساله هایی که در این حوزه مطرح است دست یابید.

Tion-research/art/arthome.html

http://www.uq.net.au/ac

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 14 اردیبهشت 1399 ساعت: 23:02 منتشر شده است
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس