قرارداد اجرا، سرویس، نگهداری وپشتیبانی سیستمها|سایت علمی پژوهشی آسمان

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای

بازديد: 752
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای

نمونه قرارداد سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای

 

این قراردادبین سازمان /اداره/شرکت/............... به نمایندگی آقا/خانم............. با سمت ...................... به آدرس تهران........................... تلفن ............... که از این پس "کارفرما" نامیده می شود از یک سو و شرکت .... به نمایندگی آقای /خانم .... به شماره ملی ....  با سمت مدیرعامل و آقای/خانم ..... با سمت رئیس هیات مدیره به شماره ملی .... که به موجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ........مورخ.......  به شماره ثبت ...... در اداره کل ثبت شرکتها و به تائید صلاحیت شماره ..... مورخ  .......توسط دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور و به شناسه ملی اشخاص حقوقی به شماره .....................  ، اختیار امضای این قرارداد را دارند، به آدرس ( دفتر مرکزی ) تهران- ................ کد پستی ...........تلفن ..........که از این پس "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر منعقد و امضاء شده و طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 1- موضوع قرارداد :

1-1  راهبری، سرویس، نگهداری و  پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری،  شبکه ای رایانه ای، لوازم جانبی مستقر در ساختمانهای ستادی ...............  مطابق با موضوع ماده 6 این قرارداد و شرح خدمات (پیوست شماره دو اسناد قرارداد).

1-2  تأمین لوازم مصرفی، قطعات ریز تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی و کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه مورد نیاز کارفرما پس از تایید ناظر . 

 

ماده 2- مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حداکثر ....................................... ریال میباشد که به شرح ذیل تفکیک میگردد.

2-1- مبلغ ............................. ریال مقطوعاً بابت خدمات پشتیبانی موضوع بند 1-1 ماده یک قرارداد

2-2- مبلغ حداکثر 000/000/000 ریال بابت تامین لوازم مصرفی، خرید تجهیزات و اجرای عملیات احتمالی توسعه و بهینه سازی شبکه موضوع بند 1-2 ماده یک قرارداد به تفکیک ذیل :

ü    000/000/000 ریال بابت هزینه‏های جاری (تامین لوازم مصرفی)

ü  000/000/000 ریال بابت هزینه‏های عمرانی (خرید تجهیزات و اجرای عملیات احتمالی توسعه و بهینه سازی شبکه)

تبصره 1 : پیمانکار بابت اجرای خدمات موضوع قرارداد و یا کارهایی که برای انجام آن، خدمات مذکور ضروری است، هرچند در قرارداد صراحتاً ذکر نگردیده باشد، حق ندارد وجوهی بیش از آنچه که در قرارداد به آن تصریح شده است، مطالبه نماید.

تبصره 2: لوازم مصرفی، قطعات ریز تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی و کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه مورد نیاز کارفرما پس از تایید ناظر، توسط پیمانکار تهیه و بهای آن بصورت جداگانه در مقابل ارائه فاکتور فروش، تحویل داغی لوازم مذکور، تایید کاربر و تایید ناظر در پایان هر ماه به پیمانکار پرداخت می گردد(بهای قطعات ریز تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و دستگاه های جانبی و کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال شبکه می‏بایست برابر با کمترین قیمت بازار باشد). بدیهی است سقف پرداخت تامین لوازم مصرفی موضوع این تبصره مطابق با بند 2-2- این ماده می باشد.

ماده 3- مدت زمان قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ 1/1/1392 لغایت 29/12/1392 می باشد.

ماده 4 - نحوه پرداخت

الف - مبلغ قرارداد در دوازده قسط مساوی در مقابل ارائه صورتحساب منضم به گزارشات ماهیانه و پس از تایید ناظر بعد از کسر کلیه کسورات قانونی و قراردادی قابل پرداخت میباشد.

ب- مبلغ فاکتور فروش مواد مصرفی و قطعات، موضوع بند 1-2 ماده یک قرارداد، عیناً در مقابل ارائه فاکتور فروش پس از تحویل داغی مواد مصرفی و قطعات مذکور، تایید کاربر مربوطه و همچنین تأیید ناظر در انتهای هر ماه به پیمانکار پرداخت خواهد شد.بدیهی است سقف پرداخت تامین لوازم مصرفی موضوع تبصره2 ماده 2، مطابق با بند 2-2- ماده 2 می باشد.

تبصره: در صورتی که در حین اجرای قرارداد کیفیت کار انجام شده براساس گزارش ناظر مورد تایید کارفرما نباشد جریمه ای متناسب (مطابق با ماده هشت) از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد. ضمناً کارفرما حق دارد در صورت عدم رفع معایب و نواقص توسط پیمانکار، معایب و نواقص را رأساً به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و 100% هزینه آن را بعنوان هزینه بالاسری از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده هایی که پیمانکار نزد او دارد برداشت نماید. کارفرما حق دارد در صورت استمرار و عدم رضایت از نحوه کار پیمانکار با یک اخطار کتبی 15 روزه قرارداد را فسخ و سپرده انجام تعهدات و سایر مطالبات را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و عوارض که طبق قانون به هر نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق می گیرد، بعهده پیمانکار است.

ماده 5 تضمین انجام تعهدات

پیمانکار میبایست بابت تضمين انجام تعهدات، معادل 10% كل مبلغ قرارداد برابر با ................. ریال را به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي بدون قید و شرط، به نفع کارفرما ارائه نمايد و يا اینکه مبلغ مذکور را به صورت نقدي به حساب شماره ..................... دریافت وجوه سپرده جاری کارفرما نزد بانك ............. شعبه ........... واريز نمايد.

تبصره: به منظور تضمین مدت زمان گارانتی قطعات تعمیر شده موضوع ماده هفت قرارداد، پیمانکار می بایست یک فقره سفته معادل 10% کل مبلغ موضوع بند 2-2- ماده دو قرارداد، بعنوان تضمین مدت زمان گارانتی قطعات مذکور به کارفرما تحویل نماید، سفته مذکور یکسال پس از اتمام مدت زمان قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.(هزینه تهیه سفته بر عهده پیمانکار میباشد)

 

ماده 6- محل و نحوه انجام کار:

پیمانکار موظف است کلیه عملیات موضوع قرارداد را در کلیه ساختمانهای ستادی کارفرما مطابق با شرح خدمات ( پیوست شماره 2 اسناد قرارداد) انجام دهد و در صورتیکه خروج تجهیزات سخت افزاری، دستگاههای شبکه یا لوازم آن جهت تعمیر در خارج از محل کارفرما ضروری باشد موضوع باید توسط ناظر کتباً تایید و با اخذ رسید جهت انجام تعمیرات مربوطه، تحویل پیمانکار گردد. بدیهی است حمل و نقل دستگاه های مذکور به عهده پیمانکار بوده و از این حیث هیچگونه هزینه ای متوجه کارفرما نمی باشد.

 

 

ماده 7- گارانتی

کلیه دستگاه ها و تجهیزات تعمیر شده، قطعات تعویض شده، لوازم نصب شده و سرویسهای انجام شده موضوع قرارداد توسط پیمانکار، به مدت یک سال از تاریخ نصب و راه اندازی و تایید ناظر، توسط پیمانکار بصورت رایگان گارانتی می گردند که این مدت دوره تضمین نامیده می شود.

چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت در دوره تضمین، معایب و نواقصی در تجهیزات، قطعات، دستگاه ها یا لوازم مذکور به دلایل قابل انتساب به پیمانکار مشهود شود، پیمانکار متعهد است که به هزینه خود بلافاصله معایب و نقایص را رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهدات قصور ورزد یا مسامحه نماید کارفرما حق دارد آن معایب و نقایص را رأساً یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع کند و هزینه آن را به اضافه 15% بدون انجام تشریفات قضایی و اداری از محل سپرده تضمین انجام تعهدات پیمانکار برداشت نماید. پیمانکار حق هیچگونه اعتراض نسبت به میزان هزینه بعمل آمده را نخواهد داشت.

در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران هزینه های فوق را ننماید پیمانکار مکلف به جبران آن می باشد.

چنانچه سیستمهایی در طی مدت قرارداد تحت گارانتی شرکتهای فروشنده (ثالث) قرارداشته باشند، کارت گارانتی و یا تصویر قرارداد مربوطه آنها در اختیار پیمانکار قرارداده میشود و پیمانکار لزوماً بایستی با هماهنگی شرکتهای مذکور، اقدامات لازم را رأساً به انجام رساند.

ماده 8- جریمه تاخیر و خسارات

1- پیمانکار در صورت تاخیر در انجام وظایف و تعهدات قراردادی، مشمول جرایمی به شرح ذیل خواهد بود که کارفرما بدون لزوم به انجام تشریفات قضایی یا اداری مبالغ مربوطه را از محل مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

الف – جریمه تاخیر در انجام تعهدات، تعمیرات، جایگزینی تجهیزات و رفع مشکلات:

ü  در صورتیکه رفع هرگونه ایرادات نرم افزاری، تعمیرات سخت افزاری، جایگزینی ایستگاه کاری و تجهیزات جانبی کاربران و تجهیزات اکتیو شبکه و خدمات تعهد شده، بیش از یک ساعت برای ساعات اداری و سه ساعت برای ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل و نیز عملیات جایگزینی هر دستگاه سرور عملیاتی بیش از دو ساعت( در هر زمان و تحت هر شرایط ) بطول انجامد، به ازای هر نود ساعت (Node/H)قطع شده بیشتر از زمانهای مجاز فوق معادل 75000/1 ( یک هفتاد و پنج هزارم )مبلغ موضوع بند 2-1 ماده 2 قرارداد جریمه می گردد. منظور از نود ساعت (Node/H)تعداد نودها یا کاربرانی است که در اثر این رخداد، سرویسهای آنها قطع و امکان انجام کارهای عادی و روزمره از آنها سلب شده ضرب در مازاد ساعات قطعی که از حد مجاز فوق الذکر بیشتر شده است. تعداد نودها در زمان انعقاد قرارداد حداقل 835 عدد است که در طی قرارداد ممکن است به تدریج تا سقف 25% افزایش و یا کاهش پیدا کنند.

ü  در صورت تاخیر در آماده سازی کارت شناسایی تجهیزات و درج مشخصات مربوطه در نرم افزار PM ارائه شده از سوی کارفرما (موضوع بند 16 ماده 10 قرارداد)، به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می‏گردد. 

ü  در صورت تاخیر در سرویس دستگاه‏ها (موضوع بند ج پیوست دو اسناد قرارداد-شرح خدمات-) به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 000/500 ریال به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می‏گردد. نحوه محاسبه تاخیر روزانه به شرح ذیل می‏باشد:

o   برای سرورها، اتاقهای سرور و رک هر دوماه نیم یکبار می‏بایست، سرویس صورت پذیرد.(اولین سرویس در تاریخ 16/3/1390)

o      برای سایر دستگاه‏ها از قبیل رایانه‏ها، اسکنرها، چاپگرها و ... هر شش ماه یکبار می‏بایست، سرویس صورت پذیرد.(اولین سرویس در تاریخ 2/7/1390)

 

در هر حال جریمه فوق مانع از وصول جریمه مذکور در بند «ب» ذیل نخواهد بود.

ب- جریمه تأخیر، جایگزینی یا غیبت کارکنان پیمانکار:

·    به ازای هر ساعت تأخیر یا عدم حضور کارکنان پیمانکار در محل کار مبلغ 000/85 ریال(هشتاد و پنج هزار ریال ) به ازای هر نفر ساعت.

·    به ازای هر روز عدم حضور کارکنان پیمانکار در محل کار مبلغ 000/850 ریال (هشتصد و پنجاه هزار ریال ) به ازای هر نفر روز.

·    به ازای هر با عدم دسترسی یا عدم حضور به موقع نیرو های ONCall در روزهای تعطیل و یا ساعت خارج از وقت اداری مبلغ 000/000/2 ریال (دو میلیون ریال) به ازای هر نفر ONCall.

·    درصورتیکه فرد یا افراد معرفی شده دارای مشخصات مورد قرارداد نبوده و به این جهت به تایید دستگاه نظارت نرسد و انجام کار با افرادی کمتر از افراد و کارکنان مورد تایید موضوع قرارداد انجام شود به ازای هر یک نفر روز کسری کارکنان واجد صلاحیت مبلغ 000/000/2 ریال به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر می گردد. در هر حال کسری کارکنان پیمانکار نباید از 15 روز مداوم و یا 30 روز متناوب تجاوز نماید.

جرایم مذکور در این بند مانع از وصول جرایم مذکور در بند «الف» فوق نمی باشد.

تبصره: در صورتیکه جمع تجمیعی جرایم در هر یک از بندهای «الف» و «ب» فوق طی قرارداد به تدریج معادل 30% مبلغ موضوع بند 2-1 ماده 2 قرارداد گردد، کارفرما می تواند علاوه بر دریافت جرائم، قرارداد را نیز یک طرفه فسخ نماید.

2- در صورتیکه به تشخیص کارفرما به دلیل قصور و یا تخلف پیمانکار در کلیه زمینه های ایمنی و امنیتی خسارتی و آسیبی به اموال، تأسیسات و کارکنان کارفرما و بطور کلی به هر شخص ثالثی وارد گردد، پیمانکار مسئول جبران زیانهای وارده خواهد بود.

 

ماده 9 - تعهدات کارفرما

1-9- کارفرما متعهد میگردد ضمانتنامه شرکت در قرارداد را پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات مسترد نماید.

2-9- کارفرما متعهد میگردد ضمانتنامه انجام تعهدات را پس از اتمام زمان قرارداد و تایید ناظر مسترد نماید.

3-9- کارفرما متعهد میگردد سفته موضوع تبصره ذیل ماده 5 قرارداد را یکسال پس از اتمام مدت زمان قرارداد به پیمانکار مسترد نماید.

 

ماده 10- سایر شرایط و تعهدات پیمانکار

1.   پیمانکار مکلف است حداکثر یک هفته بعد از عقد قرارداد نماینده تام الاختیار خود را بصورت کتبی به کارفرما معرفی نماید. نماینده مزبور باید در دسترس کارفرما باشد.

2.   پیمانکار موظف است جهت انجام خدمات موضوع قرارداد، حداقل هفت (12) نفر نیروی ماهر متخصص (یک نفر کارشناس شبکه ((Route-Switch-Tshoot)-CCNP) با مدرک بین المللی، شش نفر کارشناس شبکه (CCNA) با مدرک بین المللی و یک نفر کارشناس شبکه (MCSE) با مدرک بین المللی و چهار نفر کارشناس سخت افزار و تکنسین تعمیرات، یک نفر از افراد مذکور بعنوان سرپرست گروه) مطابق با شرایط اختصاصی نیروهای مقیم پیمانکار مندرج در شرح خدمات (پیوست 2 اسناد قرارداد ) که صلاحیت آنها بایستی قبلاً از طرف دستگاه نظارت تأیید شود را در ساعات مشخص شده در محلهای کارفرما مستقر نماید. ضمناً، پیمانکار می بایست پیش بینی های لازم برای جایگزینی افراد مذکور در زمان مرخصی ایشان بعمل آورده و صلاحیت افراد جایگزین نیز باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت رسیده باشد و پرسنل مذکور باید در ساعات مورد نظر، بطور دائم در محل های کارفرما حضور داشته و در مورد انجام وظایف قراردادی اقدام نمایند. این افراد ملزم به ثبت ساعات ورود و خروج خود می باشند. زمان ورود و خروج کارکنان پیمانکار توسط دستگاه نظارت قابل تغییر میباشد. در صورت نیاز به عزیمت نیروهای پیمانکار به استانها جهت بررسی ارتباطات شبکه گسترده و انجام تنظیمات مربوطه، نیروی مربوطه(به تشخیص ناظر)، با پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و خوراک و محل اقامت از سوی کارفرما، ملزم به عزیمت و انجام خدمات مورد نظر می‏باشد.(پرداخت حق ماموریت  براساس روزانه به مبلغ 000/150 ریال و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به استان با ارائه مستندات و فاکتور رسمی از محل موضوع ماده 11 قرارداد تا سقف حداکثر 25 درصد موضوع بند 2-1 ماده 2 قرارداد صورت خواهد پذیرفت)

3.   وجود حداقل دو نفر نیروی ONCall برای سرویس دهی به کارفرما در طول مدت قرارداد جهت روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیل و نیز بعد از ساعت اداری (با علام محل مناسب و شماره تلفن ثابت و همراه) اجباری است تا در صورت اعلام نیاز، حداکثر ظرف مدت یک ساعت به محل کارفرما مراجعه نماید. در صورت عدم امکان تماس با کارشناسان فوق الذکر و یا تاخیر و یا عدم سرویس دهی مناسب، پیمانکار مطابق ماده هشت قرارداد مشمول جریمه خواهد شد.

4.   پیمانکار مکلف است علاوه بر نفرات فوق الذکر در تمام مدت قرارداد در طول شبانه روز، همواره جهت حل و فصل موارد اضطراری و غیر منتظره و یا پوشش نیازمندیهای کاری گسترده مقطعی، تعدادی کارشناس آماده همکاری را در محل خود داشته باشد تا در مواقع ضروری و به درخواست کارفرما و یا سرپرست گروه پیمانکار، به محل کارفرما اعزام نماید.

5.   تایید صلاحیت کارکنان پیمانکار از طرف کارفرما بر عهده دستگاه نظارت می باشد و هرگاه به تشخیص دستگاه نظارت یک یا عده ای از کارکنان پیمانکار به هر دلیل صلاحیت لازم برای انجام کار مربوطه را نداشته باشند کارفرما حق خواهد داشت تعویض آنها را بدون اینکه تعهدی برای وی ایجاد کند از پیمانکار بخواهد و پیمانکار ملزم به اجرای آن خواهد بود.

6.   پیمانکار افراد نامبرده را فقط با تأیید دستگاه نظارت می تواند تعویض نماید. مشروط بر آنکه لیست افراد جدید به همراه مستندات مربوط به مشخصات این افراد شامل موارد مذکور در شرح خدمات (پیوست شماره دو اسناد قرارداد ) از جمله تحصیلات، سابقه کار و تخصص را حداقل پانزده روز قبل از هرگونه تغییر برای دستگاه نظارت ارسال و کتباً مورد تأیید دستگاه نظارت قرار گرفته باشد. هیچ یک از افراد معرفی شده نمی تواند کمتر از مشخصات فرد قبل باشد.

7.   پیمانکار در تمام مدت زمان قرارداد مسئول اعمال، رفتار، انضباط ، عملکرد و حفظ شئونات اسلامی کارکنان خود خواهد بود.

8.   کیفیت مواد، قطعات و لوازم مورد مصرف در تعمیر تجهیزات موضوع قرارداد باید مطابق با استاندارد باشد. دستگاه نظارت هر زمان که بخواهد می تواند تجهیزات، مواد و لوازم مذکور را از لحاظ کیفیت و کارایی مورد بازدید و آزمایش قرار دهد و پیمانکار موظف به همکاری و فراهم نمودن امکانات در حد معمول برای چنین بازرسی می باشد.

9.   پیمانکار متعهد است خدمات تخصصی موضوع قرارداد را به نحو احسن و شایسته ارائه نموده و در این راستا امکانات فنی و تخصصی لازم و کافی و مناسب برای انجام تعهدات مذکور را به کار گیرد تا خدمات فوق الذکر مطابق با جدول زمانبندی و مبلغ کل قرارداد انجام شود. کارفرما حق واگذاری کل یا بخشی از موضوع قرارداد را برای خود محفظ می دارد.

10.پیمانکار متعهد می شود در صورتیکه صلاحیت فرد یا افرادی از کارشناسان بکار گمارده شده در حین اجرای فعالیت های این قرارداد، مورد قبول کارفرما نباشد و یا حضور هر یک از آنان برای انجام خدمات درخواستی به مصلحت نباشد، بدون نیاز به ارائه دلیل از سوی کارفرما نسبت به تعویض و جایگزین کردن ایشان حداکثر ظرف پانزده روز اقدام نماید. بدیهی است نظارت کارفرما در این زمینه رافع مسئولیت های پیمانکار نبوده و موجب سلب حقوق کارفرما نمی گردد.

11.پیمانکار ملزم است در اجرای قرارداد ، موضوع ممنوعیت بکارگیری نیروی کار غیر مجاز خارجی را دقیقاً رعایت نموده و نیز از به کار گماردن کارکنان شاغل کارفرما خودداری نماید.

12.پیمانکار و کارکنان وی موظف هستند کلیه قوانین و مقررات ایمنی، حراستی، آتش نشانی و سایر مقررات کارفرما را رعایت کنند. چنانچه به علت قصور و کوتاهی در رعایت مقررات فوق الذکر حوادث و خساراتی ایجاد شود، پیمانکار ملزم به جبران کلیه خسارات وارده و رفع اثرات سوء ناشی از حادثه خواهد بود.

13.پیمانکار متعهد است قوانین و مقررات مربوط به نظام وظیفه را در به کار گماردن کارکنان خود دقیقاً رعایت نماید.

14.پیمانکار تعهد می نماید که کلیه دستگاههای ذکر شده در شرح خدمات( پیوست شماره دو اسناد قرارداد ) قرارداد را که در محل کارفرما در سرویس می باشد با کیفیت عالی تحت نظر دستگاه نظارت، سرویس و نگهداری نماید.

15.پیمانکار موظف است سرویس برنامه ریزی شده ( روتین ) موضوع شرح کار را طبق برنامه و دستورالعمل مورد تائید دستگاه نظارت دقیقاً به مورد اجرا بگذارد.

16.پیمانکار موظف است برای تمام دستگاههای موجود در محلهای کارفرما که انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی آنها به وی واگذار شده است حداکثر طی 30 روز شناسنامه تجهیزات و کارت سوابق تعمیرات تهیه کرده و کلیه سرویسها و تعمیرات انجام شده را در نرم فزار PM تهیه شده توسط کارفرما نماید. به طوری که هر موقع لازم باشد در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد.

17.پیمانکار متعهد می گردد خدمات موضوع قرارداد بلافاصله انجام دهد بطوری که هیچگونه وقفه ای در کارهای کارفرما از این بابت بوجود نیاید.

18.پیمانکار موظف به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بهینه سازی نرم افزار و سخت افزارهای موجود در محلهای کارفرما و ارائه راهکارهای جدید حل مشکلات موجود در تجهیزات کارفرما اعم از نرم افزاری و سخت افزاری می باشد.

19.پیمانکار موظف است به ترتیبی که کارفرما مقرر می نماید از کلیه تجهیزات موضوع شرح مختصر کار بازدید برنامه ریزی شده ( روتین ) به عمل آورده و موارد را کتباً طی گزارشی به اطلاع دستگاه نظارت برساند و اشکالات احتمالی را به نحوی که در بندهای دیگر قرارداد مشخص گردیده است برطرف نماید.

20.پیمانکار تائید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به اداره کار و تأمین اجتماعی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت کند. پیمانکار طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی موظف است کارکنان موضوع این قرارداد را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و لیست کارکنان را هر ماه به کارفرما مذکور تسلیم و یک نسخه از لیست تائید شده را به امور مالی کارفرما ارائه نماید. کارفرما از هر پرداخت به پیمانکار معادل 5% بعنوان علی الحساب حق بیمه متعلقه کسر می نماید و پرداخت آن و تسویه حساب نهایی منوط به ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی و تائید دستگاه نظارت می باشد و همچنین کارفرما در اجرای ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از هر صورت وضعیت پیمانکار معادل 5% بصورت علی الحساب مالیاتی کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می نماید. هرگاه پس از تاریخ انعقاد قرارداد در نتیجه تغییر قوانین و مقررات، نرخ مالیات، بیمه و یا سایر کسورات قانونی مربوط به این قرارداد تغییر نماید، بنحوی که این تغییر موجب افزایش و یا کاهش هزینه قرارداد گردد، پیمانکار حسب مورد، ذیحق به دریافت و یا مکلف به پرداخت وجوه افزایش یا کاهش یافته میباشد.

21.پیمانکار اعلام کرده است که کلیه اسناد و مدارک قرارداد را کاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن به صورت کامل و مفصل و نیز از محل کار و نحوه و اجراء موضوع قرارداد اطلاع حاصل کرده و هیچ نکته مبهمی برای وی باقی نمانده است. عذر عدم اطلاع به هیچ عنوان قابل استماع نیست.

22.تأمین ابزار، ماشین آلات و هرگونه دستگاه و لوازم، وسایل مورد لزوم جهت اجراء موضوع قرارداد بعهده پیمانکار و به هزینه وی می باشد، هرگاه کارفرما وسایل و ابزار یا هرگونه لوازمی در اختیار پیمانکار قرار دهد، طی صورتجلسه تحویلی ضمیمه قرارداد خواهد شد. پیمانکار در حفظ و نگهداری وسایل فوق الذکر مسئول بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در حفظ و حراست آنها به عهده نخواهد داشت. ضمناً پیمانکار موظف است ابزاری که از کارفرما تحویل گرفته در پایان قرارداد سالم تحویل نماید و هرگاه ابزار اشاره شده مفقود یا از بین برود یا خساراتی به آنها وارد آید پیمانکار ملزم به جایگزین کردن آنها خواهد بود و در صورت عدم جایگزینی، کارفرما با قیمت روز جایگزین نموده و هزینه آنها را به علاوه صد در صد هزینه بالاسری از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود. پیمانکار متعهد می گردد که از لوازم و ماشین آلات و یا هرگونه وسایل که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار می گیرد به جز برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد استفاده دیگری به هیچ وجه ننماید.

23.تأمین کلیه اجناس مصرفی موضوع قرارداد بعهده کارفرما می باشد و قطعات مصرفی در تعمیرات و ارتقاء دستگاهها با موافقت دستگاه نظارت و بر اساس سفارش کارفرما توسط پیمانکار تهیه می گردد. پیمانکار موظف است تعویض کلیه قطعات را با نظر ناظر انجام داده و قطعات مستعمل یا فرسوده را به دفتر توسعه فناوری و اطلاعات کارفرما تحویل و رسید دریافت نماید. چنانچه قطعات توسط پیمانکار تأمین گردد بهای قطعات مورد نیاز طبق فاکتور رسمی به طور جداگانه پس از تائید کاربر مربوطه و ناظر قابل پرداخت می باشد. کلیه مواد و لوازم و اجناس مصرفی که در اجرای این قرارداد استفاده می شود بایستی استاندارد و سالم باشد و قبل از مصرف به تائید دستگاه نظارت برسد.

24.پیمانکار متعهد است علاوه بر رعایت  کلیه موارد ایمنی جهت خود و کارکنانش و تبعیت از مقررات انتظامی کارفرما، کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت به کارفرما و اشخاص ثالث را اتخاذ نماید. در صورت وارد شدن هرگونه خسارت ناشی از عملکرد پیمانکار، وی متعهد به جبران آن خواهد بود.

25.پیمانکار تائید می کند که امکانات و نیروی انسانی به تعداد لازم در اختیار دارد و از کارفرما درخواست تأمین هیچگونه امکاناتی را جز آنچه در شرایط قرارداد آمده است نخواهد داشت.

26.پیمانکار اعلام می نماید که از میزان هزینه های ناشی از اجرای قوانین کار، تأمین اجتماعی و مالیاتها اطلاع دارد.

27.پیمانکار تائید می نماید که از میزان اجرت نیروی انسانی لازم و سایر حقوق مربوط به آن اطلاع دارد.

28.پیمانکار قبول می نماید که از مسئولیت کامل در برابر کارکنان خود و ادعاهای آنها واقف بوده و تائید می نماید که تمامی آنها را اجرا نماید، در این خصوص کارفرما هیچگونه تعهدی ندارد.

29.پیمانکار اعلام می نماید که بابت قرارداد منعقده واسطه ای وجود نداشته و حق دلالی و کمیسیون و نظایر آن را نپرداخته و نخواهد پرداخت. چنانچه خلاف این مطالب به نحوی از انحاء معلوم شود کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نموده و سپرده وی را به نفع کارفرما ضبط نماید.

30.در صورتی که پیمانکار نسبت به هر یک از تعهداتی که طبق برنامه زمانبندی و مفاد قرارداد و شرح کار پیوست به عهده دارد، تخلف ورزد یا در انجام امور محوله مسامحه و تاخیر نماید، جریمه ای متناسب مطابق با ماده هشت از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد. چنانچه پس از این مدت باز هم در انجام امور محوله تعلل و تاخیر نماید کارفرما مختار است به هر نحوی که مقتضی بداند کار را انجام و هزینه انجام کار را از محل مطالبات و سپرده انجام تعهدات استیفاء نماید و در صورت لزوم قرارداد را فسخ و سپرده انجام تعهدات را ضبط و خسارات وارده را از سایر مطالبات پیمانکار کسر نماید. تشخیص کارفرما در موضوع مفاد این ماده قاطع خواهد بود.

ضمناً در صورتی که پیمانکار خساراتی به دستگاهها و سیستم ها وارد آورد و قطعه یا قطعات مورد نیاز را تأمین ننماید کارفرما رأساً نسبت به تهیه قطعات / قطعه مورد نیاز اقدام و هزینه ها را براساس نرخ روز کالا، به اضافه 100% برای خریدهای داخلی و برای خریدهای خارجی نرخ شناور ارز ( طبق آخرین سیاهه خرید) به اضافه 100% محاسبه نموده و از محل مطالبات و سپرده انجام تعهدات استیفاء نماید

31.پیمانکار متعهد می­گردد كه مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه 1337 نمي­باشد.

32.پرداخت هرگونه مالیات، بیمه و کسورات قانونی بر عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما حق دارد هرگونه مالیات، بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات ( صورت وضعیت ها ) پیمانکار کسر و به حساب مراجع واریز نماید.

33.پیمانکار حق انتقال يا واگذاري تمام و يا قسمتي از موضوع قرارداد را به اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر جز با هماهنگی کارفرما ندارد .

34.كليه هزينه­هاي مترتب بر اقدامات ناشي از فسخ و خسارات قانوني به عهده پیمانکار خواهد بود.

35.کارفرما در هر زمان که بخواهد می تواند با یک اطلاع کتبی 15 روزه قرارداد را خاتمه دهد و در این صورت در پایان مهلت مذکور تحویل دستگاهها، لوازم و سایر اموال تحویل شده به پیمانکار طی صورتجلسه ای که به امضای پیمانکار و دستگاه نظارت می رسد تحویل کارفرما خواهد شد. حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از تاریخ تحویل و تحول و در مقابل ارائه صورتحساب با پیمانکار تسویه حساب می گردد. به محض انجام تسویه حساب ضمانت نامه  حسن انجام تعهدات پیمانکار آزاد خواهد شد.

تبصره 1 : درصورتیکه پیمانکار نسبت به خرید لوازمی اقدام ولی به دلیل خاتمه قرارداد موفق به نصب و استفاده از آن نشده باشد، بهای این قبیل لوازم در مقابل تحویل عین آن و ارائه فاکتور مربوطه با تایید ناظر به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره 2: چنانچه در مهلت 15 روزه مقرر در این ماده از انجام تعهدات قراردادی خویش امتناع نماید مطابق با مفاد ماده هشت قرارداد مشمول جریمه می گردد.

 

ماده 11- تغییرات در شرح خدمات

در صورتی که در حین اجرای کار ، پیمانکار ضرورت تغییراتی را در شرایط اختصاصی قرارداد احساس نماید ، موظف است موضوع را کتباً به کارفرما اعلام نماید. کارفرما موضوع درخواست شده توسط پیمانکار را در اسرع وقت بررسی و نتیجه را ظرف مدت دو هفته به پیمانکار اطلاع خواهد داد. هر گونه تغییر در قرارداد طی یک الحاقیه جداگانه که به تایید طرفین میرسد ، صورت خواهد گرفت . در صورت توافق با تغییرات، کارفرما تغییرات پذیرفته شده را کتباً به اطلاع پیمانکار میرساند.

کارفرما می تواند در طول مدت اجرای قراردادبا اطلاع کتبی به پیمانکار، خدمات موضوع قرارداد تا میزان 25 % مبلغ قرارداد، اضافه یا از آن کسر نماید. در صورت افزایش و یا کاهش خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد متناسب با بهای خدمات کاهش یافته تعدیل خواهد یافت و در صورت ارجاع خدمات جدید بهای آن با توافق طرفین تعیین و پیمانکار ملزم به اجرای آن است.

در صورت عدم قبول افزایش خدمات موضوع قرارداد از سوی پیمانکار، معادل بهای خدمات افزایش یافته از مطالبات و یا تضمین های پیمانکار کسر میگردد.

افزایش تعداد سیستمها، تجهیزات، کاربران و سایر خدماتی که در شرح خدمات پیوست قرارداد(پیوست 2 اسناد قرارداد )، پیمانکار متعهد به انجام آن بدون مطالبه هزینه اضافی است، از شمول این ماده خارج می باشد.

هر گونه تغییر و یا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسمیت نخواهد داشت مگر آنکه به امضای طرفین برسد.

ماده 12- فسخ قرارداد

1-12- قرارداد در شرایط ذیل از طرف کارفرما قابل فسخ می باشد :

  • تاخیر غیر موجه در انجام خدمات موضوع قرارداد وفق موارد مندرج در ماده هشت قرارداد.
  • عدم توانایی مالی و فنی پیمانکار در اجرای تعهدات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما.
  • عدم رعایت اصول فنی توسط پیمانکار به تشخیص دستگاه نظارت. (در این مورد دستگاه نظارت مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ نموده و دستور رعایت اصول فنی را صادر خواهد نمود و در صورت عدم تبعیت پیمانکار ظرف مدت تعیین شده توسط دستگاه نظارت کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید)
  • واگذاری قرارداد به غیر بدون موافقت کتبی کارفرما موضوع بند 33 ماده 10 قرارداد.
  • شمول ممنوعیت قانونی پیمانکار موضوع بند 31 ماده 10 قرارداد.
  • ورشکستگی پیمانکار
  • انحلال شرکت پیمانکار
  • به تشخیص کارفرما موضوع بند 35 ماده 10 قرارداد.
  • در صورتیکه تجمع مبالغ جرایم معادل 30% موضوع بنده 2-1 ماده 2 قرارداد گردد.

هرگاه کارفرما قرارداد را به یکی از علل فوق فسخ نماید، مراتب را کتباً به اطلاع پیمانکار می رساند و بدون احتیاج به انجام داد تشریفات قضایی و اداری سپرده انجام تعهدات پیمانکار را به سود خود وصول و ضبط می نماید. در این صورت پیمانکار مکلف است دستگاه ها، لوازم و سایر اموال تحویل شده را طی صورتجلسه ای تحویل دستگاه نظارت نماید. پیمانکار ظرف مدت ده روز از تاریخ صورتجلسه فوق، صورتحساب نهایی خود را تسلیم کارفرما نموده و کارفرما ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت صورتحساب با پیمانکار تسویه حساب می نماید.

2-12-  بر اساس توافق طرفین

چنانچه فسخ قرارداد بر اساس توافق طرفین صورت بگیرد طرفین در مورد چگونگی پایان دادن به کار با یکدیگر توافق می کنند .

3-12- براساس اختیار هر یک از طرفین مطابق ماده 13 ، در صورتیکه حالت فورس ماژور ایجاد شده باشد و مدت زمان فورس ماژور بیش از 3 ماه باشد .

در صورت فسخ قرارداد براساس بند 3-12 ، کارفرما برای اقدامات صورت گرفته هزینه واقعی انجام شده توسط پیمانکار را پرداخت می نماید .

 

ماده 13- فورس ماژور

تمام یا قسمتی از بندها و مواد این قرارداد که در شرایط غیرقابل کنترل مانند زلزله ،سیل، آتش سوزی، اعتصاب، جنگ، بلوا و آشوب، تحریم و غیره قابل اجرا نباشد تا برقراری شرایط عادی کن لم یکن تلقی می گردد و پس از رفع شرایط فورس ماژور با توافق طرفین قابل اجرا است.

چنانچه مدت فورس ماژور بیش از سه ماه گردد ، در آنصورت هریک از طرفین چنانچه تمایل داشته باشد ، اختیار فسخ پیمان را با ارائه یادداشت کتبی دارند . در این شرایط پیمانکار محق به دریافت هزینه ها و مخارجی است که بطور واقعی تا آن لحظه در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

 

ماده 14- ناظر

نظارت بر اجرای تعهدات موضوع قرارداد بر عهده دفتر کارفرما به عنوان دستگاه نظارت می باشد.

ماده 15- حل اختلاف

طرفین ملزم می باشند برای حل کلیه اختلافات احتمالی در اجرا یا تفسیر، نهایت سعی خود را با برپایی جلسات و مذاکرات دوستانه بعمل آورند. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع از طریق شورایعالی انفورماتیک کشور پیگیری می شود و نهایتاً در صورت عدم حل اختلاف، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و دولتی، حل و فصل خواهد گردید.

پیمانکار ملزم است تا زمان حل شدن اختلاف، تعهداتی که به موجب قرارداد بعهده دارد را اجرا نماید، در غیر اینصورت کارفرما طبق قرارداد و به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود.

 

ماده 16- قانون حاکم بر قرارداد

قوانین جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود .

پیمانکار مکلف است کلیه قوانین مملکتی و مقررات و آئین نامه های جاری اعم از مملکتی و شرکتی را رعایت نماید. در هیچ صورتی پیمانکار نمی تواند با عذر عدم اطلاع از قوانین و مقررات مزبور، متعذر گردد.

ماده 17- اقامتگاه

نشانی پیمانکار و کارفرما در ابتدای این قرارداد تعیین گردیده و در صورت تغییر محل در مدت قرارداد و مدت زمان گارانتی، طرفین موظف می باشند نشانی جدید خود را به صورت کتبی به دیگری اطلاع دهند، در غیر اینصورت کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده 18- مفاد قرارداد

این قرارداد در 18 ماده و 5 نسخه تهیه و تنظیم شده که پس از امضاء طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود و هر 5 نسخه حکم واحد را دارد .

 

   پیمانکار به نمایندگی :                                                    کارفرما به نمایندگی :

         .......                                                                               

          مدیرعامل                

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

                                         

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 11 تیر 1397 ساعت: 9:03 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس