نمونه فرم های قرارداد - 7

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .فایل بعد از خرید هم مستقیم دانلود می شود هم به ایمیل شما فرستاده می شود (پوشه inbox یا s pam )

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید یا راهنمای خریدبه شماره 09159886819 با واتساپ یا تلگرام یا اسمس پیام بدهید.

نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

بازديد: 101
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

ماده 1: مشخصات طرفين قرارداد

 

نام سازمان كارفرما :       نام شركت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگي نماينده سازمان :

نام و نام خانوادگي نماينده شركت 

فرزند :

سمت نماينده سازمان :

سمت نماينده شركت :مدیر عامل

شماره ثبت:

تاريخ ثبت شركت :

شماره مجوز شوراي انفورماتيك :

         

ماده 2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش ، نصب، آموزش و راه اندازي نرم افزار مديريت اطلاعات بيمارستاني محصول شركت : .................................مطابق با فهرست مندرج در ماده 3  اين قرار داد ، با شماره نگارش ...  تاريخ عقد اين قرارداد .. كه اين نرم افزار شامل قسمتهاي مندرج در پيوست1 و 5 و داراي ويژگيهاي نوشته شده در پيوست 2 ميباشد.

ماده 3: مدت انجام قرارداد

اين قرارداد در مدت سيزده ماه شمسي و بر اساس جدول زماني زير اجرا خواهد شد.

مرحله اجرا       نام بيمارستان    تعداد ايستگاه  کاری

همچنين در هر يك از مراكز درماني به تفكيك و  مطابق با جدول زماني کلی زير اجرا خواهد گرديد:

مرحله اجرا       موضوع  زمان     اجرا

فاز 1    نصب آزمایشی برنامه ها و برگزاری کارگاه آموزشی           

فاز 2    راه اندازی سیستم های سرپایی مرکز                 

فاز 3    راه اندازی سیستم بستری          

فاز 4    ادامه آموزش و ضمانت برنامه ها            

 

ایستگاه کاری : منظور از ایستگاه کاری،کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار جامع بیمارستانی بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و از آن به صورت فعال استفاده می گردد .

ایستگاه اقماری : منظور از ایستگاه اقماری ،کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار جامع بیمارستانی بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و صرفا جهت تسریع در ورود اطلاعات در همان ایستگاه کاری و یا مشاهده اطلاعات بکار می رود.

ماده 4: مبلغ قرارداد

قيمت كل قرارداد اعم از مجوز استفاده از مورد خريداري شده ، نصب و راهبري نرم افزار و تحويل آن به كارفرما معادل  …………..ریال مي باشد.

ماده 5: روش پرداخت قرارداد

1.        شركت بر اساس قوانين كشوري ضمانتنامه معتبر با مبلغ10% قيمت كل قرارداد را  به دانشگاه علوم پزشكي   ارائه خواهد داد.

2.        25 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش قسط در مرحله شروع برنامه به شركت پرداخت خواهد شد.

3.        در پايان هر فاز متناسب با حجم آن مرحله و بر اساس گواهي مديريت بيمارستان و مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه هزينه هر مرحله پرداخت خواهد گرديد.

4.        كليه كسورات قانوني اين قرارداد بعهده شركت و فروشنده مي باشد.

5.        پرداخت 3%  ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد .

6.        تمامي پرداختهاي مندرج در اين قرارداد، بر اساس گزارش كار تاييد شده توسط كارشناسان كارفرما و نماينده تام الاختيار معرفي شده از سوي كارفرما صورت خواهد گرفت. 

ماده 6: تعهدات مجري

1.        ارائه مجوز استفاده از نر م افزار در حدود ايستگاه مشخص شده .

2.        به منظور حسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است به ميزان مقرر در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي ) موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) تضمين قانوني بسپارد

3.        مجري موظف است تا يكسال پس از نصب و راه اندازي اولیه نرم افزار خدمات پشتيباني را بصورت رايگان انجام دهد.

4.        نصب نرم افزار بر روي شبكه كارفرما به صورت مدول قابل اجرا .

5.        معرفي يك نفر نماينده تام الاختيار از طرف شركت مجري .

6.        معرفي و ارائه مستندات در زمينه الگوي حداقل نيازهاي سخت افزاري و تجهيزات لازم جهت ايستگاه هاي كاري و سرورها.

7.        ارائه، اهداف آموزشي و کاربردی نرم افزار HIS براي كاربران

8.        مجري موظف به حفظ و رعايت امانت و جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به اطلاعات پرونده بالینی بیماران و كليه تجهيزاتي كه در طي مراحل قرارداد در اختيار او قرار گرفته مي باشد.

9.        بررسي و برطرف كردن مشكلات عملكردي (باگ) در چارچوب عملكرد نگارش زمان عقد اين قرارداد كه در روند استفاده كاربر نهايي از نرم افزار مشکل ايجاد كند و توسط كارفرما در طول زمان ضمانت گزارش شود و ارائه و نصب نسخه جديد و بدون اشكال نرم افزار بر روي شبكه كارفرما . خدمات اين بند تضمين نرم افزار نام دارند که در موضوع بند 3 این قرارداد به آن اشاره گردیده است .

10.      مجري در صورت تمايل كارفرما متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در حدود ارائه نسخه هاي جديد و پشتيباني و رفع مشكلات احتمالي نسخه فروخته شده اوليه به مدت حداقل ده سال از زمان عقد اين قرارداد مي باشد كه جزئيات آن با توافق طرفين طي قراردادهاي دوره اي )معمولاً سالانه( و پشتيباني و ارتقاء نرم افزار مشخص مي شود.

11.      شركت متعهد ميگردد در دوره زماني نصب و پايان تضمين آخرين مرحله) فاز (4قرارداد تغييرات درخواست شده در چهارچوب قرارداد از طرف كارفرما و تایید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و به شکل یکپارچه  را روي نرم افزار اعمال نمايدو در خارج از اين دوره زماني اين تغييرات با اخذ هزينه متناسب با شرايط كشوري دريافت خواهد شد.

12.      بازديد از سايت كارفرما و تهيه فهرست وظايف لازم دو طرف قرارداد در زمينه هاي مختلف)سرورها، ايستگاه هاي كاري، شبكه، آموزش عمومي، آموزش اختصاصي(جهت راه اندازي سيستم و ارائه آنها به كارفرما.

13.      بررسي وضعيت موجود و پيشنهاد سخت افزارها جهت مزرعه سرورها.

14.      بررسي وضعيت موجود و پيشنهاد سخت افزارهاي مناسب جهت ايستگاه هاي كاري.

15.      بررسي وضعيت موجود و ارائه پيشنهاد در خصوص  شبکه کامپیوتری با مشورت ونظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات.

16.      نصب و تنظيم و نگهداري سيستم نرم افزاري سرورهاي شبكه در مدت قرارداد(شامل سیستم عامل بانک اطلاعاتی ، پشتیبانی و بروز رسانی نرم افزاری ).

17.      نصب نرم افزارهاي موضوع قرارداد بر روي شبكه به صورت Run-Time Module  با در نظر گرفتن احتياط هاي لازم در جهت ممانعت از عدم رعايت حقوق معنوي مجري نرم افزار و نگهداري آن در مدت قرارداد.

18.      . مجري متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب

 1337 نمي باشد.

19.      . مجري متعهد به رعايت نظام هاي جاري كارفرما با حفظ اسرار و نكات ايمني است.

20.      كليه اطلاعات موضوع بند 8 را كه كارفرما در اختيار مجري قرار مي دهد محرمانه تلقي شده و مجري حق استفاده از آنها را در هيچ شرايطي دارا نيست. همچنین کلیه پیشنهادات و در خواستهای اختصاصی کمیته کسورات و اطلاعات مربوطه محرمانه تلقی می شود .

21.      كليه كارشناسان بكار گرفته شده در اين پروژه نيروهاي مجري محسو ب گرديده و پرداخت كليه حقوق آنها بر عهده مجري مي باشد و كارفرما در اين خصوص هیچ مسئولیتی نداشته و مجري پاسخگوي تمامي مسائل حقوقي و قانوني ايشان خواهد بود.

22.      مجري متعهد مي شود كه رعايت كليه اصول ايمني را به پرسنل خود يادآوري نموده و تجهيزات لازم براي ايمني ايشان را دراختيار ايشان قرار دهد و در هر حال كارفرما هيچ مسئوليتي در پاسخگويي به حوادث و اتفاقات ناشي از كارو يا غير از آن نخواهد داشت.

24 . مجری موظف به رعایت و اجرای پروژه های استاندارد حفاظت امنیت اطلاعات در بانک های اطلاعاتی می باشد .

25 . کلیه سطوح دسترسی مجاز کاربران بر طبق وظایف محول به کاربر مربوطه بوده و هر گونه درخواست تغییر سطح دسترسی کابران با صدور مجوز از سوی ریاست ویا مدیریت بیمارستان امکانپذیر خواهد بود .مسئولیت این تغییرات بر عهده ریاست بیمارستان می باشد .

26. مجری متعهد می گردد کلیه موارد مندرج در پیوست شماره 4 این قرارداد را با دریافت هزینه معقول و مطابق با قوانین و مصوبات شورای عالی انفورماتیک را در صورت درخواست و تایید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه انجام دهد.

27. مجري چك شرکت به ارزش 25% کل مبلغ كل قرارداد را به عنوان سپرده تضمين انجام تعهدات (علاوه بر موضوع بند يك ماده پنج )  جهت دریافت پیش پرداخت نزد كارفرما به امانت مي گذارد . چنانچه مجري نتواند در طول مدت اين قرارداد به تعهدات خود در این خصوص عمل نمايد ، كارفرما مطابق بند 3 ماده 11 اين قرار داد اقدام خواهد نمود.

28. مجري حق واگذاري موضوع قرارداد به غير را به صورت كلي و يا جزيي ندارد.

ماده 7: تعهدات كارفرما

1.        پرداخت بموقع و كامل مبلغ قرارداد مطابق با زمان بندي مندرج در قرارداد.

2.        انجام تمهيدات لازم براي حفظ و نگهداري مناسب كامپيوتري ) به لحاظ ممانعت از دزدي، آتش سوزي و ...(، و نگهداري مرتب روزانه و نگهداري اطلاعات ذخيره شده توسط مجری بر روي  (Data Backup)  نرم افزارهاي نصب شده، پشتيبان گيري كامپيوترهاي مركزي و ايستگاههاي كاري در محل مناسب و همچنين جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به تجهيزات سخت افزاري، نرم افزارها، اطلاعات و مستندات مربوطه . ممانعت از ورود و انتشار ويروس ها در شبكه از طريق ممانعت ازورود مدياهاي انتقال اطلاعات مشكوك يا اتصال به شبكه اينترنت . بررسي به موقع صحت، تعويض، بايگاني و نگهداري مرتب و مداوم مدياي نسخه هاي پشتيبان اطلاعات شبكه  ) تنظيم انجام اتوماتيك تهيه نسخـه پشتيبان از بانكهاي اطلاعاتي توسط مجـري انجـام مي شود (و بررسي به موقع و مرتب بانك اطلاعاتي يا عملكرد نرم افزارها يا خروجي هاي مربوطه و اطلاع دادن سريع و به موقع مشكلات احتمالي به مجري.

3.        ارائه تمهيدات مناسب جهت انجام مراحل نصب، آموزش، پياده سازي و نگهداري سيستم عامل، نرم افزار، سخت افزار از طرق مختلف )مانند عقد قرارداد نصب ، آموزش و راهبري و يا قراردادهاي ديگر با مجري يا افراد حقيقي و حقوقي ديگر يا هر راه ديگر( .

4.        اعمال دقيق تعاريف نرم افزاري مطابق با روش آموزش داده شده توسط مجري، در زمان متعارف

5.        اختصاص يك كاربر مسئول شبكه به صورت اختصاصي و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم .كاربرمسئول مركز سرورها بايستي دارا ي مهارت، دانش و تجربه مورد نياز در خصوص سخت افزار، شبكه، ويندوز Win2k3Server و MSSQLServer، آنتی ویروس مورد تایید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و مايكروسافت آفيس باشد.

6.        معرفي رسمي يك نفر به عنوان نماينده تام الاختيار كارفرما جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم با مجري

7.        .كارفرما شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه و به تبع آن مديريت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه را به عنوان ناظرفني به مجري معرفي مينمايد.

8.        اختصاص يك كاربر تكنيسين مركز سرورها به ازاي هر چهل ايستگاه كاري از ايستگاه چهلم به بعد به صورت اختصاصي و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم و طبق اعلام نياز مجري . كاربر تكنيسين مركز سرورها بايستي داراي مهارت، دانش و تجربه مورد نياز در خصوص سخت افزار، كابل كشي شبكه، ويندوز و ميكروسافت آفيس باشد.

9.        در صورت ايجاد مشكل در استفاده از سيستم در ساعات غيراداري و شب ها يكي از كاربران مسئول يا تكنيسين بايستي درساعات فوق به صورت گوش به زنگ يا حضوري آماده بر طرف كردن اشكالات باشد.

10.      اختصاص حداقل يك خط تلفن اختصاصي، دائمي و تمام وقت همراه مودم و تجهيزات سروري با قابليت تماس ديتاي با كيفيت مطلوب از سايت مجري و اختصاص يك خط تلفن داخلي بيمارستان با امكان تماس از بيرون و تماس با بيرون جهت مركز كامپيوتر همراه گوشي بي سيم و اختصاص يك خط تلفن آزاد با امكان تماس از بيرون و تماس با دفتر مجري واقع در شهر  تهران جهت مركزكامپيوتر همراه گوشي بي سيم.

11.      موظف و توجیه نمودن كليه كاربران مربوطه به شركت منظم در كليه جلسات آموزشي و رعايت كليه دستورالعملها و روالهاي آموزش داده شده شامل ورود اطلاعات پايه مورد نياز و تنظيمات سيستم به منظور كسب مهارت و تسلط لازم براي استفاده ازسيستمهاي موضوع قرارداد.

12.      انجام كليه تغييرات لازم در روال هاي اداره مركز به منظور جايگزيني روال هاي دستي، سيستم هاي غيرمكانيزه يا مكانيزه قديمي با نرم افزارهاي موضوع قرارداد در اسرع وقت.

13.      تهيه فضاي مناسب از نظر تجهيزات و محيط براي اقامت شبانه و كار كارشناسان مجري جهت انجام وظايف مربوطه در حد امكانات موجود مركز .

ماده 8: آموزش و راه اندازي

مجري موظف است براي راه اندازي نرم افزار بيمارستاني برنامه مناسب آموزش تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد .براي راه اندازي بهينه نرم افزار موارد زير توسط مجري رعايت خواهد شد:

1.        برگزاري يك دوره آموزشي براي كاربران مسئول و تكنيسين مركز سرور ها در مورد نصب و تنظيم ايستگا ه هاي كاري.

2.        پاسخگويي تلفني به اشكالات كاربران مسئول مركز سرورها در مورد اشكالات ايشان در استفاده از سيستم توسط نماینده معرفی شده از سوی شرکت مجری

3.        راهنمايي و نظارت كاربران مسئول و تكنسين مركز سرورها در مراحل راه اندازي.

4.        برگزاري آزمون موارد آموزش داده شده از سوی مجری از كاربران مسئول و تكنسين مركز سرورها و گزارش نتيجه به كارفرما و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات .(فقط قبول شدگان درآزمون از نظرمجري توانائي انجام وظايف محوله را دارند.(

5.        انجام تغييرات لازم در خروجي هاي نرم افزارها مطا بق پیوست های اختصاصی.

6.        مجري موظف مي گردد خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي شده كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.

 

ماده: 9  نظارت

1.        مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه به عنوان نماينده شوراي فناوري اطلاعات به عنوان ناظر فنی براي حسن اجراي اين قرارداد انتخاب ميشود.

2.        اين قرارداد با مجوز شوراي فناوري اطلاعات معتبر خواهد بود.

3.        در صورت بروز اختلاف بين دو طرف ، موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما ،طرف قرارداد و شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه ، بررسي و تصميم متناسب اتخاذ ميگردد و تصميمات كميته لازم الاجرا است.در صورت عدم توافق مراتب به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده خواهد شد .

4.        ناظرفني با روش شفاف و مستند و توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي و بررسيهاي موردي نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

 

ماده 10 : روش اصلاح قرارداد

1.        كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلا ن به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 در صد و با اخذ مجوز از شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه كاهش و يا افزايش دهد .

2.        كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قراردادضميمه نمايد و كليه پيوستهاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود .

3.        به ازاي افزايش ايستگاه هاي كاري از تعداد مندرج در ماده 6 قرارداد مبلغ متناسب با تعداد و قيمت ايستگاه محاسبه و بلافاصله بعد از نصب نرم افزار و راه اندازي ايستگاه و صدور گواهي مربوطه از سوي مديريت بيمارستان و مديريت آمار وفن آوری اطلاعات دانشگاه بطور كامل به مجري پرداخت مي شود. قيمت هر ايستگاه اضافه شده از نرم افزارهاي فوق .................. ریال مي باشد.

 

 

 

 

ماده 11 : شرايط عمومي قرارداد

1.        كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمینه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار وامور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

2.        كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و ... از خود سلب مي نمايد .

3.        درصورتيكه براساس مستندات عيني ، شركت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

1-3  در مرحله اول 25 در صد از رقم مورد ضمانت بانکی مجری بعنوان جريمه كسر مي شود.

       2-3  در مرحله دوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد ضمانت بانکی مجری بعنوان جريمه كسر مي شود.

       3-3. در مرحله سوم معادل 50 درصد دیگر  مقدار ضمانتنامه بانكي از طرف شركت جريمه پرداخت خواهد شد.

4.        مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار بعهده پيمانكار ميباشد

5.        مجری موظف است در صورت نیاز به هر گونه تغییرات و یا جابجایی سخت افزاری هماهنگی لازم را با کار فرما انجام دهد .

6.        كليه حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي ارائه شده اعم از فايل هاي مرجع(source) و مستندات طراحي متعلق به مجري بوده و كارفرما بدون اخذ مجوز كتبي رسمي و كسب رضايت مجري مجاز به استفاده از نرم افزارها در مراكز ديگر يا نسخه ها يا ايستگاه هاي كاري مزيد بر تعداد ذكر شده در قرارداد نمي باشد و كارفرما تمام مساعي خود را جهت رعايت كامل اصول حفاظت معنوي نرم افزارو مما نعت از انتشار هرگونه فايلهاو مستندات نرم افزارو يا گرته برداري از آنها به كار خواهد بست .  درصورت تخلف كارفرما، مجري حق پيگيري حقوق خود از طريق مراجعه به مراجع قانوني را براي خود محفوظ خواهد داشت.

7.        در دوره تضمين مجري متعهد به رفع هر نوع ايراد و اشكال نر م افزاري كه به صورت خطاي عملكردي (باگ ) محسوس در چهارچوب عملكرد تعريف شده نسخه فروخته شده در ابتداي اين قرارداد مي باشد.

8.        كارفرما و مجري هيچ يك هيچگونه تعهد قانونی به جز آنچه به طور صريح در قالب اين قرارداد ذكر شده باشد به يكديگر ندارند.

9.        اولین قراداد پشتیبانی پس از اتمام دوره تضمین خواهد بود و مبلغ آن معادل حداقل 15 درصد و حداکثر 20 درصد قیمت روز نرم افزار و نسبت به حجم قرارداد و تفاهم طرفین قرارداد می باشد .

 

ماده 12 : شرايط اختصاصي قرارداد

طبق پيوست الحاقي شماره 1 و 2 و3و4و5 و6

 

ماده 13 : نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات

1-12 - نشاني كارفرما :

نشاني :دانشگاه علوم پزشكي ………………………………

تلفن : ………………

نشاني پست الكتروني:  …………………..

2-12 - نشاني شركت طرف قرارداد: ...................................................

نشاني :...............................................................

تلفن :................................................................. 

نشاني پست الكترونيك :........................................................................

نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قبلي طرفين ميباشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي ميشود در صور تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند در غير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد .

 

 

پيوست 1 : فهرست نرم افزارها و ايستگاه هاي كاري

 

تبصره 1 : نرم افزارهای زیر بر اساس نیاز های هر مرکز عملیاتی میگردد:

تبصره 2 : سقف تعداد ایستگاه های کاری هر کدام از برنامه های زیر بر اساس نیاز مرکز و تا سقف حداکثر تعداد مجاز ایستگاه های کاری کل مرکز مربوطه می باشد.

 

1-       درمانگاه ( پذیرش، مدیریت جداول ، دیسکت بیمه ، گزارشات )

2-       اورژانس بستری ,اورژانس تحت نظر و اورژانس سرپایی (پذیرش ، مدیریت جداول ، گزارشات)

3-       طب تصویری (پذیرش سرپایی و بستری ، نوبت دهی ، جوابدهی ، ثبت فیلمهای مصرفی ، مدیریت جداول ، دیسکت بیمه، گزارشات )

4-       آزمایشگاه (پذیرش سرپایی و بستری ، جوابدهی ، کنترل کیفی، تحویل نمونه ، دیسکت بیمه ، مدیریت جداول، گزارشات)

5-       پاتولوژی (پذیرش سرپایی و بستری، جوابدهی ، Cancer Registry ، مدیریت جداول ، گزارشات )

6-       داروخانه (پذیرش سرپایی و بستری، تحویل داروهای بخش، انبار دارویی ، دیسکت بیمه ،مدیریت جداول ، گزارشات )

7-       بخش (گزارشات پرستاری, ثبت علائم حیاتی , اعلام درخواست به سیستم های پاراکلینیک مربوطه, درخواست عمل, ثبت دستورات پزشک و پیشرفت بیماری, نمایش پرونده های بستری قبلی بیمار و گزارشات مربوطه )

8-       حسابداری بیماران ( نرم افزار درآمد و گزارشات مربوطه )

9-       اتاق عمل و اتاق زایمان ( نرم افزار و گزارشات مربوطه )

10- مدارک پزشکی (پذیرش بستری، ثبت پرونده های قدیمی، ثبت کدهای ICD 9 ، ثبت کدهای ICD 10 ، حذف پرونده های تکراری ، چاپ گزارشات ترخیص، گزارشات آماری )

11- گواهی تولد ( نرم افزار و گزارشات مربوطه )

12- صندوق ( سرپایی و بستری ، گزارشات  مربوطه)

13- گزارش گیری ( مدیریت فیلترها، نرم افزار گزارش گیری ، خروجی ADS 9)

14- گزارشات مدیریتی و مدیریت جداول  بستری

15- جابجایی بیماران

16- تغذیه ( نرم افزار و گزارشات )

17- کارانه پزشکان

18- گزارشات تحت وب

 

پيوست شماره 2

شرايط فني اختصاصي  نرم افزار

 

 

1.        تحليل مراحل اجرا توسط نرم افزار هاي كنترل پروژه نظير MSP

2.        تضمين كيفيت

3.        مديريت پيكر بندي و تغييرات نرم افزاري

4.        تعيين نحوه يكپارچه سازي و مستند سازي آن ( سطح فرايندهاي بيمارستان ، نرم افزارها ، داده ها و بستر ها )

5.        تضمين امنيت داده ها ( حفاظت از داده ها ، امنيت دسترسي به اطلاعات محرمانه ، تعيين و تضمين سطوح دسترسي )

 

پيوست شماره 3

 

شرايط اختصاصي كه بايد توسط مجري در نظر گرفته شوند

 

1.        راهنما و دستورالعمل بكارگيري نرم افزار براي كاربران ( همواره بروز شده باشد )

2.        سيستم ارجاع  بنحوي كه بيماران با مراجعه به مركز درماني ديگر كليه اطلاعات و يا بخشي از آن در دسترس داشته باشند (بر روي CD و يا از طريق اينترنت )

3.        بالا بردن سطح امنيت داده در بانك اطلاعاتي

4.        وارد كردن دستورات پزشك بطور مكانيزه (CPOE )

5.        امكان فرمول نويسي توسط كاربران بخشهايي همچون آزمايشگاه براي جوابدهي

6.        ايجاد دفتر گزارش ايستگاه پرستاري و كنسول تحليل اطلاعات ورودي به اين دفتر ( نام ، تشخيص هاي پرستاري ، ثبت دستورات و علايم حياتي ، لغو دستورات و .... )

7.        امكان ورود اطلاعات دارويي بر اساس بار كد براي انبار دارويي و ملزومات

8.        امكان تكميل شرح عمل ، شرح آنژيوگرافي و نظاير آنها از طريق تكميل تصاوير شماتيك

9.        استفاده از سيستم LIS براي آزمايشگاه ها ، راديولوژي ، اكو كارديوگرافي ، CT Scan و نظاير آنها

10.      ايجاد كنسول براي مديران سطح اول بيمارستان در برنامه براي گزارش گيري

11.      ارتباط با كيوسك هاي نوبت دهي در كلينيك ها و بخش هاي سرپايي

12.      امكان ورود عوارض دارويي و هشدار در موارد عدم مصرف و تداخلات دارويي

13.      امكان اسكن كردن اسناد پيوستي پرونده باليني بيماران ( نظير اجازه عمل و ... )

14.      امكان ثبت رژيم هاي غذايي براي بيماران

15.      امكان ثبت و تفكيك بيماران واگيردار و عفوني از ساير بيماران و اعلان هشدارهاي لازم براي كاربران سيستم

16.      امكان دسترسي از راه دور براي مراكزي نظير اورژانس جهت آگاهي از وضعيت پذيرش بيمارستان 0 نظير وجود تخت خالي و ..... )

 

پيوست شماره 4

 

شرايط اختصاصي كه جزو سياست هاي آتي مديريت آمار و فن آوري اطلاعات مي باشد

 

         امكان خروجي اطلاعات به صورت كارت سلامت جهت مراجعات كلينيكي

         لحاظ نمودن سيستم هايي همچون انتقال تصاوير استفاده از سيستم Palm سيستم نوبت دهي الكترونيكي   سيستم RFID  و امكان دسترسي به پرونده باليني بيماران از را دور

         ايجاد كنسول براي محققان در برنامه ( Form Builder & Report Generator )( بدون نياز به تخصص و آشنايي با نرم افزار هايي همچون اكسس جت ايجاد گزارش )

         استفاده از سيستم بيلبورد ديناميك براي همراهان بيماران جهت جستجو و اطلاع از وضعيت بيمار در بيمارستان و نيز كسب اطلاعات لازم در مورد برنامه پزشكان ( نياز به استفاده از كارت هاي مغناطيسي و يا ابزار الكترونيكي ديگر براي كليه پزشكان و گاه ساير پرسنل )

         امكان تماس تلفني يا پيام كوتاه با بيماران در ليست انتظار به دو صورت اتوماتيك و دستي از طریق HIS

         قرار دادن بخشي از اطلاعات باليني كه توسط رياست تاييد شده باشد به صورت آنلاين و ديناميك جهت استفاده پژوهشی دانشگاه با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات بالینی بیماران .

         امکان نوبت دهی و انتخاب پزشک از طریق اینترنت یا تلفن جهت بیماران الکتیو و یا درمانگاه

         استخراج خلاصه پرونده الكترونيكي

         تحليل داده ها ( باليني ، مالي ، سوابق بيماري و تاريخچه و ...... )

         لحاظ كردن معماري تبادل اطلاعات از نوع SOA و با فرمت XML

         امكان Tele Order

 

پيوست شماره 5

شرايط اختصاصي عملكرد و گزارشات صندوق

 

1)       گزارش صندوق ( ریز کارکرد ) به تفکیک هر کاربر

2)       گزارش تجمیع صندوقها ( کلید صندوقها ) ( به تفکیک ساعت ، روزانه ، ماهانه ، سالانه و تاریخ )

3)       گزارش به تفکیک صندوق ( عملکرد تمامی صندوقها به تفکیک روزانه و به تفکیک صندوق )

4)       گزارش سرجمع صندوق به تفکیک هر صندوق

5)       گزارش هر صندوق براساس دارو درمان

6)       گرازش براساس منابع درآمدی

7)       گزارش براساس ارسالی و وصولی

8)       گزارش براساس بیمه های طرف قرارداد

9)       گزارش براساس کارکرد پزشکان

10)     گزارش براساس برگشتیها

11)     گزارش تخفیفها ( برحسب نوع تخفیف )

12)     گزارش واریز به بانک ( به تفکیک حساب بانکی )

13)     گزارش از بابت اصلاحات انجام شده که قبل و بعد از اصلاح ارقام نشان داده شود .

14)     گزارش درآمد براساس نوع خدمات و تفکیک بیمه های طرف قرارداد ( ارسالی و صولی )

15)     گزارش درآمد به تفکیک بخش و خدمات انجام شده

16)     گزارش براساس تفکیک گلوبال و غیر گلوبال

17)     ایجاد مانده منقول در تمامی گزارشات مالی

18)     ارائه گزارشات براساس تعداد عملیات انجام گرفته

19)     ارائه گزارش تفکیکی برای اعمال گلوبال از بابت دارو لوازم و خدمات

20)     ارائه گزارش کسورات بیمه های طرف قرارداد قبل از ارسال و بعد از ارسال

21)     برنامه جستجو درتمام گزارشات براساس ( نام نام خانوادگی کد بیمه کد پرونده و ... )

22) گزارش برنامه کارانه 

23)ارائه گزارشات واریزها Online ( Pos )

24)گزارش درآمد براساس تغییر تعرفه درمانی قبل و بعد از تغییر تعرفه

25)گزارش از بابت مطالبات داروئی

26)در تمامی گزارشها تاریخ و زمان درخواست گزارش ارائه گردد .

 

پیوست شماره 6

شرایط اختصاصی کمیته کسورات دانشگاه علوم پزشکی

1-       چک لیست کنترل کسورات مطابق چک لیست اعلامی کمیته کسورات دانشگاه (متعاقبا اعلام خواهد شد )

2-       گزارش صورتحساب عوامل ایجاد کسورات

3-       کنترل مطابقت خدمات ارائه شده با مواد مصرفی و دستورات پزشکی

 

نام كارفرما:                 نام مجري:       

نام نماينده:                 نام نماينده:      

سمت نماينده:              سمت نماينده:   

مهر و امضا:

                    مهر و امضا:      

نام ناظرفنی       مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی          ناظر حقوقی      دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی

نام نماينده                  نام      

سمت نماينده:       سمت مدیر آمار وفناوری اطلاعات       

مهر و امضا:             مهرو امضاء 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 تير 1397 ساعت: 10:53 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی

بازديد: 119
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی

نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد همکاري در فروش اینترنتی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد همکاري در فروش اینترنتی

اين قرارداد يک قرارداد همکاري در فروش محصولات فروشگاه هاي اينترنتي است  توسط پورتال فروشگاهي و سيستم همکاري در فروش(نام مجری/شرکت /سایت/صاحب کالاو...) )…………..به آدرس اينترنتي  http://...................com    به مديريت آقاي ………. فرزند احمد………  به  شماره شناسنامه ………. صادره از  ……….. به آدرس :…………………. که از اين پس در اين قرارداد  ( مجری/شرکت /سایت/صاحب کالا و...) ناميده مي شود و فروشگاه                                  به آدرس اينترنتي                                            به مديريت آقاي/خانم                                                                      فرزند           شماره شناسنامه        صادره  از                به شماره تلفن......................... و آدرس پستي:                                                                                                                   .                                                 و کد پستي:                            که از اين پس در اين قرار داد به نام همکار ناميده  مي شود.

موضوع قرارداد: فروش و بازاريابي اينترنتي محصولات همکار توسط مجری با پورسانت توافق شده در متن اين قرارداد.

مفاد قرارداد: بر اساس اين قرارداد مجری موظف است تا نسبت به بازاريابي محصولات همکار اقدام نموده و اقدام به فروش محصولات ايشان در سايت اينترنتي خود نمايد و در ازاي فروش محصولات مقدار........درصد به عنوان پورسانت دريافت نمايد اين پورسانت براساس سياست مجری و به منظور افزايش فروش به بازاريابان عضو سايت پرداخت خواهد شد و مقداري از اين مبلغ به منظور جبران هزينه ها به مجری تعلق مي گيرد.تعين پورسانت به عهده همکار بوده ليکن تعيين مقدار پرداختي به بازاريابان به سياستهاي بازاريابي مجری مربوط مي باشد و مجری مي تواند در خصوص ميزان پرداختي به بازاريابان خود و همچنين مبلغ متعلق به خود تصميم گيري نمايد.

وظايف طرفين قرارداد:

1-به محض ثبت سفارش همکار مي بايست حداکثر در مدت 48 ساعت کاري سفارش را از حالت معلق خارج کرده و نسبت به بسته بندي سفارش و ارسال آن اقدام نمايد.براي اينکار همکار با يوز پسورد خود وارد سايت مجری مي شود و عمليات ويرايش ادغام انصراف و......در سايت ايران آرنا انجام مي دهد و پس از آماده به ارسال نمودن سفارشات اين سفارشات وارد پنل ايران مارکت سنتر خواهد شد در اين مرحله به لحاظ اشکالاتي که در سيستم حسابداري سايت به وجود خواهد آمد ديگر همکار حق تغيير يا ويرايش سفارش را ندارد و فقط مي بايست سفارش را ارسال کند.

2-کليه هزينه هاي برگشتي محصول به عهده همکار است و مجری هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه ندارد.همکار مي تواند براي کاهش ميزان برگشتي سفارشات از روش هاي مختلف مانند تماس تلفني با سفارش دهنده و غيره استفاده نمايد.

3-هرگونه تاخير در ارسال سفارشات که منجر به برگشت شدن سفارش و همچنين انصراف نمودن سفارشات بدون هرگونه دليل خاصي که باعث متضرر شدن بازاريابان گردد توسط مجری مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار مطابق بند 13 عمل خواهد شد.

4-يک عدد پنل ايران مارکت سنتر در اختيار همکار قرار مي گيرد اين پنل با نام و آدرس و تلفن همکار بوده و همکار مي تواند علاوه بر ارسال سفارشات توسط پنل وضعيت مالي خود را نيز مشاهده نمايد.اين پنل متعلق به سايت مجری مي باشد و فقط در مدت قرارداد در اختيار همکار مي باشد و کليه حقوق مادي و معنوي آن متعلق به مجری است.

5-شماره حساب پنل متعلق به مجری بوده و بلافاصله پس از واريز هفتگي وجه توسط ايران مارکت پورسانت بازاريابان و پورسانت سايت کسر الباقي به حساب همکار واريز خواهد شد  واريز مبلغ توسط ايران مارکت در روزهاي دوشنبه هر هفته انجام مي شود و واريز مبالغ توسط مجری به حساب همکار در روزهاي سه شنبه هرهفته صورت خواهد گرفت.بديهي است در صورت تاخير در واريز توسط ايران مارکت واريز توسط مجری هم با تاخير انجام خواهد شد.

6-همکار حق اضافه کردن محصول در اين پنل و ارسال محصول توسط اين پنل را با سايتي غير از مجری ندارد و در صورت مشاهده تخلف مطابق بند 13 عمل مي گردد.

 

7-در صورتي که موجودي يک محصول به اتمام رسيده و يا به هر دليل همکار مايل به فروش محصولي خاص نيست همکار مي بايست بلافاصله با مديريت مجری تماس گرفته و محصول از سيستم مجری حذف گردد پس مطابق اين بند از قرار داد همکار حق انصرافي نمودن يک سفارش را به دليل اتمام موجودي از خود ساقط مي نمايد و در صورت تخلف  مطابق بند 13 عمل خواهد شد در آينده با ايجاد امکان ويرايش محصولات همکار مي بايست با يوزر و پسوردي که در اختيار ايشان قرار مي گيرد وارد سايت شده و خود راسا اقدام به غير فعال نمودن محصول موضوع اين بند نمايد

8- براي افزايش فروش و سود همکاران مجری و افزايش سود خود اقدام به جذب بازارياب از روش هاي معمول و قانوني مي نمايد.

9-با توجه به امکاناتي که درآينده به سايت اضافه خواهد شد همکار مي تواند خود راسا اقدام به معرفي محصول در مجری نمايد و پس از تاييد مديريت مجری در سايت نمايش داده شود

10-در صورت اعلام مراجع ذيصلاح مبني بر عدم فروش محصولات همکار در مجری همکاري قطع خواهد شد و محصولات همکار از مجری حذف مي شود و با همکار به طور کامل تسويه حساب خواهد شد.

11-در صورت تمايل طرفين به قطع همکاري نيز مطابق بند 10 عمل خواهد شد.وليکن همکار موظف است کليه سفارشات معلق را ارسال نمايد در غير اينصورت امکان تسويه حساب ميسر نمي باشد و منوط به ارسال سفارشات معلق و آماده به ارسال مي باشد.در صورت امتناع همکار به ارسال سفارشات معلق و آماده به ارسال به مدت يک هفته به ميزان مبلغ سفارشات معلق از حساب وي کسر و تسويه حساب انجام و سپس قرارداد فسخ خواهد شد.

12-مسئوليت سفارشات ارسالي شامل هرگونه خرابي-قيمت-عدم تطابق محصول با سفارش-و يا هرگونه اعتراض خريدار با همکار بوده و مجری هيچگونه مسئوليتي در اين قبال ندارد بر همين اساس در پنلي که در اختيار همکار قرار مي گيرد و همچنين در فاکتورهاي صادره آدرس نام و تلفن هاي همکار براي پاسخ گويي به مشتريان درج مي گردد.

13-در صورت بروز تخلف هاي مندرج در بندهاي فوق کليه محصولات همکار از مجری حذف خواهد شد و با همکار تسويه حساب کامل انجام مي گردد

14-شماره حساب همکار:                                به نام:                                  بانک:             شعبه:                 مي باشد و مجری متعهد مي گردد پس از واريز مبلغ توسط ايران مارکت سنتر حداکثر 24 ساعت بعد مبلغ متعلق به همکار را به حساب فوق واريز نمايد در صورت تاخير در پرداخت همکار مي تواند اقدام به عدم ارسال سفارشات تا تسويه حساب هفتگي نمايد.

15-در صورت فيلتر شدن مجری و يا هک شدن و يا هرگونه اشکالي که به طور ناگهاني براي مجری رخ دهد مجری موظف است تا نسبت به تسويه حساب همکار به طور کامل براساس پنل ايران مارکت اقدام نمايد.

16-در صورت فيلتر شدن پنل ايران مارکت سنتر در صورتي که تخلف بر عهده همکار باشد(شامل فروش محصولات غير مجاز توسط پنل و...) مي بايست مبلغ 500000 هزار ريال به عنوان ضرر و زيان توسط همکار به مجری پرداخت گردد و در صورتي که تخلف از مجری باشد مي بايست ايران آرنا نسبت به رفع فيلترينگ از طريق ارشاد اقدام نمايد.

17- مجری مي تواند با توجه به اقتضاي خود فعاليت خود را متوقف نمايد و در صورت توقف مجری مي بايست اقدام به تسويه حساب کامل سفارشات همکار نمايد و تا آخرين سفارش توزيع شده و واريز مبلغ آن توسط ايران مارکت امکان دسترسي همکار را به پنل ايران مارکت سنتر فراهم سازد و پس از تسويه کامل مي تواند پنل را از دسترسي همکار خارج سازد.

18-اين قرارداد در 2 صفحه و18بند و دونسخه در تاريخ .....................................تنظيم گرديده و هرکدام حکم واحد دارند  به امضاء طرفين قرارداد رسيده است.

نام و نام خانوادگي                        ....................

نام سايت:                                   مدير مجری

امضاء                                            امضاء

مهر فروشگاه                             مهر مجری

 

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 تير 1397 ساعت: 10:31 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک

بازديد: 117
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک

نمونه قرارداد رائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد رائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی

معلمان فیزیک در زیر مجموعه وبگاه اتحادیه

                        

این قرارداد بین اتحادیه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک ایران ( اتحادیه) و انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک استان ............................. (انجمن) جهت ارائه خدمات اینترنتی و واگذاری وبگاه (سایت) اختصاصی انجمن در زیر مجموعه وبگاه اتحادیه با شرایط زیر منعقد می گردد.

1- محتوای وبگاه تنها برای امور علمی آموزشی، اخبار و مقالات علمی و اطلاع رسانی فعالیت های اجرایی انجمن در نظر گرفته شده و بر اساس اساسنامه اتحادیه و انجمن نمی تواند شامل محتوای صنفی یا سیاسی باشد. مسئولیت حقوقی محتوای وبگاه انجمن بر عهده رئیس انجمن می باشد.

2-انجمن نسبت به تکمیل شناسنامه انجمن که در ستون سمت راست وبگاه قرار گرفته و شامل معرفی رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار ، بازرس ، اعضا و بازرس علی البدل ، مسئولین کمیته روابط عمومی، کمیته بزرگداشت و ارتقاء مقام معلم ، کمیته علمی و آموزشی ، کمیته نشریات و تاریخ آخرین انتخابات ، آدرس دفتر مرکزی انجمن ، تلفن دفتر مرکزی انجمن ، آدرس الکترونیکی انجمن و سایر اطلاعات مورد لزوم اقدام نماید.

3-پس از امضاء این قرارداد نام کاربری و رمز عبور برای انجمن ایجاد شده و به رئیس انجمن تحویل داده می شود، رئیس انجمن نسبت به حفظ و نگهداری محرمانه نام کاربری و رمز عبور اقدام لازم را بعمل خواهند آورد.

4-انجمن از بارگزاری فایل‌ها و اطلاعات در سایت بر اساس نیاز انجمن و در حد متعارف اقدام خواهد نمود و از بارگزاری فایل های با حجم زیاد که فضای سایت را اشعال نموده و موجب کندی سیستم شود خودداری خواهد نمود.

5-  عضویت در انجمن تنها از طریق تکمیل فرم ثبت نام از طریق سامانه عضویت که در سایت اتحادیه قرار دارد امکان پذیر خواهد بود و تمام اعضای قبلی و اعضای جدید می بایست از طریق سامانه جهت عضویت در انجمن اقدام نمایند.

6- حق عضویت اعضای انجمن از طریق سامانه عضویت توسط متقاضی پرداخت می شود. در هر سال لیست اعضاء انجمن بعلاوه سهم مبلغ حق عضویت واریز شده به حساب انجمن واریز خواهد شد.

7- برای افرادی که از طریق سامانه عضویت برای عضویت در انجمن اقدام نموده و حق عضویت خود را از این طریق پرداخت نموده باشند خدمات زیر به صورت رایگان ارائه می گردد:

7-1- ارسال خبرنامه اتحادیه به آدرس عضو

7-2- ارسال مجله پارسی معلم فیزیک به آدرس عضو

7-3- استفاده از تخفیف ویژه برای اعضای انجمن ها برای شرکت در کنفرانس آموزش فیزیک و سایر دوره ها، همایش ها، کارگاههای اتحادیه.

7- مبلغ 1000000 ریال هزینه سالانه برای ارائه خدمات وبگاه  برای سال 1391 است که از حق عضویت ها کسر و به حساب اتحادیه واریز خواهد شد.

8- در راستای اهداف هماهنگ سازی بین انجمن ها، و مصوبه دهمین نشست شورای نمایندگان اتحادیه در 22 تیر 1390  مبلغ حق عضویت اعضاء انجمن ها در سال 1391 برابر با  .............................. ریال  تعیین شده است.

9- 25% مبلغ مجموع حق عضویت اعضای انجمن توسط اتحادیه جهت صرف هزینه ها و خدمات ارائه شده به اعضاء (موضوع بند7 ) و امور جاری اتحادیه می شود و 75%  آن جهت استفاده در برنامه های علمی انجمن و امور جاری به حساب انجمن استان واریز خواهد شد. انجمن نیز متعهد می شود نشریات خود را بصورت رایگان برای اعضا ارسال نموده و نسبت به تعیین تخفیف برای شرکت اعضا در برنامه های علمی و همایش ها و کارگاههایی که در استان اجرا می شود اقدام نماید.

10-تایید عضویت برای اعضای انجمن که از طریق سامانه انجام می شود توسط اتحادیه انجام می شود. در صورتی که انجمن بر اساس اساسنامه خود نسبت به لغو عضویت یکی از اعضا تصمیم گیری نماید، لازم است تا این تصمیم را کتبا به اتحادیه اعلام نماید. اتحادیه پس از دریافت نامه فوق عضویت وی را لغو نموده و به ذینفع اطلاع می دهد. 

11- در صورت درخواست کتبی انجمن برای استفاده از امکانات سامانه ثبت نام کارگاهها، کنفرانس ها و همایش ها را در کمیته علمی بررسی و در صورت موافقت با آن این امکانات را در اختیار انجمن استان قرار خواهد داد. در این صورت هزینه ثبت نام به حساب اتحادیه و سایر هزینه به حساب انجمن واریز خواهد شد. میزان این هزینه ها با توافق طرفین و طبق قراردادی که برای این منظور بین روسای انجمن و اتحادیه منعقد می گردد، تعیین خواهد شد.

این قرار داد با امضاء رئیس انجمن بعنوان نماینده حقوقی انجمن و امضاء رئیس اتحادیه بعنوان نماینده حقوقی اتحادیه از زمان امضاء تا سه سال مورد تایید است و با جابجایی افراد حقیقی کما فی السابق معتبر خواهد بود. پس از اتمام زمان قرارداد در صورت تمایل برای سالهای بعد نیز قابل تمدید است. این قرار داد در دو نسخه که حکم واحد دارند تدوین شده و از تاریخ امضاء و با شرط رعایت مفاد قرارداد تا پایان سال 94 اعتبار خواهد داشت.

                امضای رئیس انجمن                         امضای رئیس اتحادیه

                       و مهر                                              ومهر

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 تير 1397 ساعت: 10:18 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي

بازديد: 87
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي

نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي

 

ماده 1 : طرفين قرارداد

قرارداد زير في مابين آقاي         مجري طرح «                                                                      » مصوب جلسه مورخ       شوراي پژوهش دانشگاه و جناب آقاي/سركارخانم                    به عنوان محقق طرف قرارداد  به شماره شناسنامه            صادره از                داراي مدرك تحصيلي           به آدرس :

 به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي¬گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن ميباشند. 

 

ماده 2 : موضوع قرارداد

 

توجه: در صورت نياز، مجري مي¬تواند ضرورت همكاري محقق طرف قرارداد را در تدوين گزارش نهايي يا مقاله يا تاليف كتاب برگرفته از تحقيق جزو موضوعات قرارداد قيد نمايد.

 

ماده 3 : مدت اجراي قرارداد

      از تاريخ                لغايت

 

ماده 4 : مبلغ قرارداد

 

 

ماده 5 : نحوه پرداخت

 

 

ماده 6 : حقوق مالكيت فكري طرفين

-         محقق طرف قرارداد موظف است در موضوع فوق الذكر با مجري همكاري نمايد و مجري نيز متعهد است نام وي را در مقاله برگرفته از اين تحقيق پژوهشي به عنوان نفر ... م و در كتاب برگرفته از اين تحقيق به عنوان نويسنده .... م ذكر نمايد.

-         مجري طرح در ذكر نام محقق طرف قرارداد در مقاله مختار است.

-         نظر مكتوب محقق طرف قرارداد:

 

 

-         نظر مكتوب مجري:

 

 

ماده 7 :

      كليه موارد پيش بيني نشده بر طبق موازين شرعي و قانوني و با حكميت معاونت پژوهشي دانشگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

ماده 8 :

      اين قرارداد در 8 ماده و دو نسخه تنظيم و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين مي¬رسد .

 

 

                   مجري طرح           محقق طرف قرارداد

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 تير 1397 ساعت: 9:44 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده

بازديد: 113
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده

نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

 

قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده

ماده 1. طرفين قـرارداد

اين قرارداد فیمابين   -------------   كه بعد از اين فروشنده  خوانده ميشود از يك طرف و -------------- كه بعد از اين خریدار ناميده ميشود از طرف ديگر، جهت انجام فعاليتهاي موضوع قرارداد، براساس شرايط و مقررات مشروح زير منعقد ميگردد.

ماده 2. مـوضوع قرارداد

تأمين سرويس ارزش افزوده جهت دريافت و ارسال پيامك بصورت دوطرفه از خريدار به شبكه GSM و از شبكه GSM به خريدار.

ماده 3. مـدت قرارداد

مدت اجراي اين قرارداد از تاريخ ……….به مدت يكسال ميباشد و از آن تاريخ از سوي طرفين لازم الاجراء است.

ماده 4. مـبلغ كل قرارداد

تبصره:هزينه ثابت: هزينه ارائه و راه اندازي سرويس ………………………..ریال  معادل یکصد هزار تومان ميباشد.

تبصره: بهاي دريافت خدمات جديد مازاد بر قرارداد اوليه (از جمله دريافت سرويس و شماره اختصاص) مربوط به هزينه ثابت قرارداد طي صورتحساب جداگانهاي براي خريدار ارسال ميگردد. بديهي است تخصيص خدمات و شمارههاي مزبور پس از پرداخت مبلغ صورتحساب ارسالي و تسويه حساب با فروشنده انجام ميپذيرد.

تبصره : هزينه متغير: هزينه ارسال و دريافت هر پيامك طبق جداول تعرفه های موجود در پایگاه اینترنتی http://www.sms.com  محاسبه ميگردد.

تبصره: در صورت تغيير در تعرفههاي مرتبط با موضوع قرارداد)از جمله تعرفه هزينه ثابت و متغير( وتعيين هرگونه تعرفه جديد از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور از جمله شركت ارتباطات سيار، ايرانسل، تاليا و شرکت های وابسته و زیر مجموعه تغييرات و تعرفههاي جديد از تاريخ مصوب و مورد نظر اپراتورها در قرارداد حاضر اعمال گرديده و طي الحاقيه به قرارداد افزوده ميگردد.

ماده 5. تعهدات خريدار

تبصره:  مسؤليت متن و محتواي پيامهاي ارسالي در راستاي انجام موضوع قرارداد حاضر، به عهده خريدار ميباشد و خريدار فروشنده را از هرگونه ادعا، خسارت و يا شكايتي در اين ارتباط مصون و مبري ميدارد.

تبصره:  در صورتيكه به علت بروز مشكلات يا شرايط بحراني اعلام شده از سوي شركت هاي اپراتور تلفن همراه كشور و يا مراجع ذيصلاح قانوني، فروشنده مجبور به وضع محدوديتهايي در زمانبندي انتقال پيامك هاي مربوط به خريدار شود،خريدار ضمن پذيرش شرايط بروزيافته، موظف به رعايت زمانبندي مذكور ميباشد.

تبصره:  خريدار مجاز به ارسال پيامك بصورت ناشناس نميباشد (پيام ناشناس پيامي است كه گيرنده پيام در زمان دريافت، قادر به شناسايي هويت فرستنده پيامك نباشد). خريدار موظف است هويت شخص ارسالكننده پيامك را اعم از حقيقي و حقوقي احراز نمايد تا در مواقع لزوم، امكان شناسايي و معرفي وي به مراجع ذيصلاح وجود داشته باشد.

تبصره: مسئوليت كليه عواقب ارسال پيامك ناشناس كه نتيجتاً باعث وارد آمدن خسارت و يا اعمال جريمه از سوي اپراتورهاي تلفن همراه كشور و يا ساير مراجع ذيصلاح قانوني به فروشنده  گردد، به طور كامل به عهده و متوجه خريدار ميباشد و فروشنده از اين بابت مصون و مبري است.

تبصره:  خريدار موظف به رعايت ضوابط، استانداردها و دستورالعملهاي ابلاغي از سوي شركت ارتباطات سيار، كه به شكل كتبي از طرف فروشنده به خريدار ابلاغ ميشود، ميباشد.

تبصره: خريدار موظف به رعايت قوانين دولت الكترونيك از قبيل قوانين امنيتي اينترنت، قوانين امنيتي سيستم هاي اطلاعاتي كامپيوتر PRS و قوانين محرمانگي اينترنت مي باشد.

تبصره: خريدار نبايد نسبت به ارسال پيامهاي تجاري ناخواسته بدون رضايت قبلي كاربران انتهايي اقدام كند و مسئوليت ارسال هرگونه پيام تجاري براي كاربران بدون رضايت قبلي آنها به عهده خريدار ميباشد.

تبصره:  خريدار در ارسال پيامهاي تجاري نبايد از Header هاي فريبنده جهت مخفي نمودن هويت فرستنده استفاده نمايد و همچنين نبايد از عناوين موضوعي اشتباه يا گمراهكننده استفاده نمايند. 

تبصره:  چنانچه قانون براي فرستندگان پيامهاي ناخواسته در صورت عدم رضايت گيرندگان جريمه اي پيشبيني نمايد، خريدار متعهد به پرداخت جريمهها در صورت نقض قانون ميباشد.

تبصره:  خريدار متعهد ميباشد كليه قوانين و مقررات مصوب كه ممكن است در آينده براي ارسال پيامهاي ناخواسته وضع گردد اجرا نمايد.

تبصره:  براي پيامهاي ناخواسته چنانچه كاربر دريافتكننده متحمل پرداخت شارژ (Receiving Party pays) شود، خريدار متعهد به جبران آن ميباشد.

تبصره:  خريدار بايد محدوديتهاي شبكه و SMS-Center را در ارائه سرويسها در نظر بگيرد.

تبصره: خريدار ميبايد پاسخگوي مشتريان خود و پذيراي مسؤليتهاي مشتريمداري باشد.

تبصره:  مسؤليت آثار سوء ناشي از ارسال پيامهاي خريدار براي مشتريان و جبران خسارت در مقابل كليه دستگاههاي بازرسي و نظارتي، به عهده خريدار ميباشد.

تبصره:  فروشنده حق دارد در صورت لزوم و يا بنا به درخواست مراجع قانوني و بازرسي مطابق ضوابط آشكار نمودن پيامها و مسدود نمودن آنها قبل از ارسال به كاربران اقدام نمايد.

تبصره:  محتواي پيام ارسالي ميبايست با هر يك از اصول پنجگانه زير مطابقت داشته باشد.

1        با اصول و مباني دين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته و در تضاد نباشد؛

2        باعث تشويش اذهان عمومي نگردد؛

3        مخل نظم و آرامش حاكم بر جامعه نباشد؛

4        به اخلاق حسنه حاكم بر جامعه آسيب نرساند؛

5        با سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور مغايرت نداشته باشد؛

 

ماده6. تعهدات فروشنده

تبصره:  فروشنده براي ارسال و دريافت پيامك ها، شماره اختصاصي   -------------- را در طي مدت قرارداد در اختيار خريدار قرار خواهد داد. كليه حقوق مربوط به شماره قابل انتقال به خريدار نبوده و صرفاً در مدت قرارداد خريدار حق استفاده از آن را خواهد داشت.

تبصره: در صورت تمديد قرارداد حاضر و استمرار برقراري خط ارتباطي فروشنده تعهد مينمايد، شماره اختصاصي را با شرايط جديد (از جمله اخذ هزينه ثابت براي دوره مربوطه) در اختيار خريدار قرار دهد.

تبصره: فروشنده موظف است حداكثر ظرف 7 روز كاري پس از عقد قرارداد، سرويس ارزش افزوده پيامك جهت دريافت و ارسال پيامك را به خريدار تحويل نمايد.

ماده 7 . تعليق قـرارداد

تبصره:  خريدار و يا فروشنده مي توانند با اعلام كتبي به يكديگر درهر زماني كه ضروري تشخيص دهند (طي مدت قرارداد) و با رعايت فاصله زماني 15 روزه تمام و يا بخشي از فعاليتهاي موضوع قرارداد را به حالت تعليق درآورد.

تبصره:  طرف ديگر با دريافت اعلاميه رسمي تعليق، فورا" انجام تعهدات را بحالت تعليق در مي آورد.

تبصره:  با تعليق انجام تعهدات، فروشنده اين حق را دارد كه درخواست جبران هزينههايي را بنمايد كه تا قبل از زمان تعليق انجام داده است و خريدار نيز موظف است ظرف مدت يكهفته نسبت به پرداخت هزينه هاي مربوطه طبق مفاد قرارداد اقدام نمايد.

تبصره:  طرفين با يك اعلام كتبي 15 روزه ميتوانند انجام تعهدات خود را از سر بگيرند.

تبصره:  چنانچه تعليق انجام تعهدات بيش از 2 ماه بهطول بكشد فروشنده اين حق را خواهد داشت كه قرارداد را فسخ نمايد.

تبصره:  چنانچه بدليل تعليق قرارداد از سوي خريدار، هزينه يا خسارتي به فروشنده تحميل گردد، خريدار موظف به پرداخت آن ميباشد.

ماده 8. حل اخـتلاف

كليه اختلافات مربوط به تفسير و يا اجراي موضوع قرارداد، در ابتدا از طريق مذاكره و در صورت عدم توافق توسط هيأتي مركب از نمايندگان خريدار/فروشنده و كارشناس مرضيالطرفين بررسي و رأي هيأت براي طرفين لازم الاجراء ميباشد. در صورت عدم توافق جهت انتخاب كارشناس مرضيالطرفين و حل و فصل موضوع ظرف مدت يكماه، هر يك از طرفين ميتوانند موضوع را به مراجع ذيصلاح قانوني ارجاع نمايند.

ماده 9. موارد فسخ قـرارداد و خاتمه دادن آن

تبصره:  در صورت فسخ قرارداد از سوي خريدار، وي موظف است به ازاء سرويسهاي ارائه شده تا تاريخ فسخ قرارداد، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويهحساب به عمل بياورد. در صورتيكه فسخ قرارداد، منجربه وارد آوردن خسارت به فروشنده گردد، خريدار موظف به جبران آن خواهد بود.

تبصره:  در صورت لغو مجوز اتصال فروشنده به SMSC از سوي شركتهاي اپراتور، خريدار موظف است به ازاء سرويسهاي ارائه شده تا تاريخ لغو مجوز، براساس اعلاميه فروشنده، با وي تسويهحساب به عمل بياورد.

تبصره:  هر يك از طرفين با اعلام قبلي يكماهه مجاز به فسخ قرارداد ميباشند، به شرطي كه نحوه فسخ قرارداد مورد توافق قرار گيرد.

ماده 10. فورس ماژور

حوادث غير مترقبه به وقوع حوادثي مانند سيل، زلزله، آتشسوزي و امثالهم كه ايجاد و دفع آن خارج از حيطه و اقتدار و اراده انسان باشد اطلاق ميشود. در صورت حدوث آن براي هر يك از طرفين، ميبايست ضمن اعلام كتبي مراتب مزبور ظرف مدت 15 روز از تاريخ وقوع حوادث غير مترقبه نسبت به تمديد يا فسخ قرارداد با طرف ديگر توافق نمايد.

در حالت فورس ماژور هيچيك از طرفين حق هيچگونه ادعايي نسبت به يكديگر نخواهد داشت. در صورت عدم اعلام و توافق فوقالذكر ظرف مهلت تعيين شده كليه مسؤليتها و جبران هزينهها و خسارات وارده به طرف ديگر بر عهده متخلف از مفاد اين ماده ميباشد.

ماده 11. نشاني طرفين قرارداد

نشاني خريدار:                                                                                            نشاني فروشنده:

هرگاه يكي از طرفين نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد موضوع را كتباً به طرف مقابل ابلاغ كند، در غير اين صورت كليه نامهها و اوراق و اظهار نامهها به نشاني قبلي ارسال و ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 12. قوانين حاكم بر قرارداد

اين قرارداد از هر حيث تابع قوانين دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

اين قرارداد در سه نسخه 12 ماده، تنظيم شده و به امضاء طرفين قرارداد رسيده و كليه نسخ آن اعتبار واحد دارند./

 

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 تير 1397 ساعت: 9:20 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات()

ليست صفحات

تعداد صفحات : 16

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی