طرح درس روزانه بخوانیم اول ابتدایی حرف واو درس ورزش

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

طرح درس اول ابتدایی حرف واو درس ورزش

بازديد: 215

 

بسمه تعالي                                                            « طـرح درس روزانـه »

 

مشخصات كلي

نام درس: بخوانيم موضوع: ورزش  پايه ی : اول ابتدايي  

  نام معلم : ****   نام مدرسه:  ***   مدت : 20 دقيقه 

   

هدف هاي كلي

دانش آموزان در پايان اين درس:آشنايي با نشانه (و) و اهميت ورزش

هدف هاي رفتاري

حيطه ي شناختي

دانش آموز:

- با صدا ونشانه (و)آشنا شود.

-حوزه ي واژگان با آشنايي كلمات كليد درس گسترش يابد.

- صداي (و) را از صداي (او) در كلمات مختلف تشخيص دهد

- از ورزش ورشته هاي مختلف آن شناخت پيدا كند.

- با فوايد ورزش وتاثير آن در سلامت آشنا شود

حيطه ي نگرشي ،عاطفي

- در گروه نسبت به ايفاي نقش وهمكاري رغبت نشان دهد.

- با احساس وعلاقه بيشتر به مفاهيم مربوط به ورزش گوش كند.

- براي زيبا نوشتن ودرست نوشتن دقت كافي نمايد.

- از انجام فعاليت ها و نرمش ها وموسيقي لذت ببرد.

- جهت بالا بردن واژگان كلمات علاقمند گردد.

حيطه ي رواني حركتي

- در درست كردن پازل توانايي داشته باشد.

- مهارت نوشتن خود را تقويت كند.

- در كاربرد درست كلمات در جمله توانايي داشته باشد.

- در گروه براي ابراز عقيده توانا باشد.

- مهارت انجام حركات ورزشي را تقويت نمايد.

 

 

محور هاي يادگيري ومطابقت با اهداف درس

هوش زباني: به تكرار كلمات كليد وگفتگو در گروه مشغول مي شود .

موسيقي :با آهنگ وريتمي كه پخش مي شود حركات خود را انجام دهد.

منطقي ورياضي :اعداد رياضي در شعر مربوط به ورزش ومفاهيم رياضي ديگر را تكرار مي نمايد.

فضايي :نشانه (و) را با انگشت در فضا مي نويسد.

بدني ،جنبشي :حركات ورزشي همچنين اجراي نقش را انجام مي دهد.

طبيعت گرايانه (ريستي):در محيط مناسب نسبت به انجام حركات ورزشي اقدام مي نمايد.

ميان فردي: هماهنگي با افراد گروه خود دارد.

درون فردي:به نقاط ضعف وقوت در ميزان يادگيري پي مي برد.

نوع روش تدريس

مشاركتي ،همياري ،ايفاي نقش ،گروهي ،پرسش وپاسخ

 

وسايل مورد نياز

كتاب درسي ( بخوانيم ) ، تخته سياه ، گچ رنگي و سفيد ، تخته پاك كن توپ از بزرگ به كوچك پازل ورزشي- پوستر ورزشي سي دي- ويدئو سي دي سوت- لباس ورزشي- خمير بازي

مدل كلاسي

با توجه به كار گروهي به صورت U تا دانش آموزان رو در رو باشند وحركت در كلاس راحت وتسلط به فعاليت ها بيشتر باشد.وفر گيران نسبت به تابلوديد كافي داشته باشند.

زمان

 

قبل از شروع درس

سلام و احوالپرسي از دانش آموزان حضور و غياب -  دقت در وضع جسماني ، روحي و رواني دانش آموزان - رسيدگي به تكاليف دانش آموزان

1 دقيقه

ارزشيابي ورودي

(تشخيصي)

پرسش  از فراگيران از درس قبل تا اينكه اطمينان پيدا كنيم فراگيران مفاهيم و مطالب درس قبلي را به خوبي ياد گرفته اند و آمادگي كافي براي يادگيري درس جديد دارند بطور مثال :استفاده از كارتهاي تند خواني وكلمات خوانده شده مانند مدير دبستان كبوتر توت-ورسيدگي به تكاليف

3 دقيقه

آماده سازي

و ايجاد

انگيزه

ايجاد انگيزه در فراگيران از طريق فعاليت هاي زير:نشان دادن فيلم ورزش وپوشيدن لباس ورزشي وصحبت درباره انواع ورزش ونشان دادن كليپ ورزشي وپرسش از دانش آموزان درباره علا يق ورزشي ونشان دادن نمايش ورزشي وتصاوير

3 دقيقه

 

ارائه درس جديد

رئوس مطالب : شكل حرف « و» - ورزش كلمه هاي جديد (سوار كار وزنه بردار- دونده- داور ورزش كار )

 

فعاليت معلم

فعاليت دانش آموز

10 دقيقه

 

تقسيم بندي دانش آموزان به صورت گروهي  با توجه به علايق دانش آموزان به نوع ورزش نمايش فيلم  ورزشي وآشنايي دانش آموزان با انواع ورزش ها نشان دادن انواع توپ وصحبت درباره  انواع ورزشها وانجام حركات ورزشي ونمايش به صورت پانتوميم  كامل كردن جورچين تصاوير ورزشي بيان اهميت ورزش به صورت نمايشي ونقش آن در سلامتي انسان بخش كردن كلمات جديد وروخواني از متن درس توسط خود دانش آموزان وخواندن شعر در مورد ورزش

انجام حركات ورزشي توسط دانش آموزان به صورت نمايشي وبيان علاقه به ورزشها توسط خود دانش آموزان كامل كردن جور چين نگاه كردن به نمايش  وبيان نوع ورزش كامل كردن نقاشي ورنگ كردن آن نگاه كردن به تصاوير ورزشي وبيان اهميت ورزش نوشتن كلمات جديد وروخواني از روي متن درس وخواندن دسته جمعي شعر

ارزشيابي

 

تكويني

پرسش از دانش آموز در مورد درس جديد:1- كلمه ي « ورزش » را بخش كرده ، صدايش را كشيده و بنويسند.2- كلمه ورزشكار واسب سوار ودونده وكلمات جديد را بخوانند وبنويسند.3- درس را روخواني كند.

 

2 دقيقه

 

فعاليتهاي تكميلي

و تعيين تكليف

جمع بندي

با اشاره به تصاوير وكلمات كليد وبحث درباره اهميت ورزش به انجام فعاليت ها  در گروهمي پر دازند كلمات خارج از درس وكتاب كه نشانه( و )دارند نيز آورده مي شوند وتوسط بچه ها گفته مي شودمانند:گاو -ميوه

2 دقيقه

ارزشيابي تكميلي

- رفع اشكال دانش آموزاني كه در خواندن اشكال دارند.- دقت در رفتارهايي كه نشانه علاقه مندي و عدم علاقه ي دانش آموزان مي باشد.نشانه (و) را با مصوت ها مي خوانيم.

تعيين تكليف

فعايت مكمل وفوق برنامه كه بازيها يا ورزش هاي را كه در خانه يا مخصوص   روستاي خودشان است را در جلسه آينده به صورت نمايشي نشان دهند يا دوست دارند با كمك اوليا نقاشي يا تصوير آن  را بكشند وپيدا كردن نشانه (و) از مجلات يا روز نامه هارا پيدا كرده وبه كلاس بياورند.

- ختم جلسه با ذكر صلوات

           

خدايا چنان كن تا سرانچام كار   *    تو خشنود باشي وما رستگار

مهار تهاي زندگي مر بوط به درس ورزش

 

افزايش قدرت تمر كز با گوش دادن ودقت در زمان آموزش قدرت تمركز خود را افزايش مي دهد .توانايي حل مسئله وتصميم گيري با تصميم براي انجام ورزش وحركات نرمشي تواناييي كسب مي كند.خلاقيت در درست كردن جور چين از خود خلاقيت نشان مي دهد.پرسش گري اگر در حين آموزش مفهومي را نداند به وي فرصت سئوال وپرسش داده مي شود.خود آگاهي :اطلاعات وآگاهي هاي خودرا در زمينه ورزش و فوايد آن افزايش مي دهد.اعتماد به نفس :با تشويق كه از طرف آموزگار انجام مي شود در قبال فعاليت وي روحيه ي اعتماد به نفس خود را تقويت مي كند .مسئوليت پذيري :فراگير در فعالت هايي كه به وي داده مي شود در گروه خود احساس مسئوليت مي نمايد.

 

 

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :


 
 
 
 
 
 
منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 18:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی