برنامه درس ملی چیست

منوhttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/Untitled-3.jpg

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/ertegha.jpg


پشتیبانی با اسمس و
تلگرام
09159886819
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

موضوعات

صفحات جانبی

امکانات جانبی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید و بعد از پرداخت آنلاین وارد صفحه دانلود فایل می شوید .همچنین غیر از اینکه به صورت مستقیم فایل را دریافت می نمائید . لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

4 - در هنگام خریداگر باخطای شماره موبایل اشتباه است مواجه شدید ، زبان گوشی یا کامپیوترخود را در هنگام وارد کردن شماره موبایل انگلیسی قرار دهید مشکل حل می شود .

5- توجه : بعد از خرید و دریافت فایل ورد اگر در هنگام بازشدن فایل ورد نوار زرد رنگ با عنوان enable editing بالای ورد  ظاهر شد روی آن کلیک کنید تا فایل ویرایش شود

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/rahnemaonline.jpghttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/kart.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

برنامه درس ملی چیست

بازدید: 0

برنامه درسی ملی

مقدمه

طراحی و تدوین سند ملی نوعی سایت گذاری عمومی و کلی در حوزه برنامه ریزی درسی است . از نظر لامبی تدوین چارچوب برنامه درسی ملی نوعی هدایت ملی درباره ی آن چه که باید آموخته شود و چگونگی آموختن روش های ارزش یابی و پی آمدهای مورد انتظار است . داوکینز سند برنامه درسی ملی را به عنوان چارچوب عمومی و مشترک برنامه درسی یک جامعه تعریف می کند که در آن ملاک ها یی برای تعیین محتوا در حوزه های موضوعی ، ملاک هایی برای ارزش یابی میزان تحقق اهداف برنامه ی درسی و چارچوبی برای طراحی برنامه های درسی و اقدامات آموزشی به بهترین وجه فراهم می آید .در برنامه درسی ملی ، موضوعات درسی ،مهارت ها و توانایی هایی که دانش آموزان باید یادبگیرند مشخص می شوند و نظام آموزشی ملزم به پیش گرفتن روندی است که اهداف منظور شده برای برنامه درسی تحقق یابد .

 

مبانی برنامه ی درسی ملی به دو قسمت تقسیم می شود ؛ الف )مبانی علمی ب)مبانی فلسفی

 

مبانی علمی از دانش های مرتبط مانند ؛جامعه شناسی و روان شناسی و مانند این ها سرچشمه می گیرد .

 

مبانی فلسفی که از دین و ایدئولوژی و فلسفه اجتماعی حاکم سرچشمه می گیرد .مبانی فلسفی شامل ؛ هستی شناختی ،انسان شناختی ،معرفت شناختی ،ارزش شناختی و دین شناختی است .

 

الگوی هدف گذاری برنامه درسی ملی

 

الگوی هدف گذاری ، چارچوب مفهومی منسجم و یک پارچه ای است که در تدوین اهدافدر سطوح گوناگون ، راهنمای عمل برنامه ریزان و مجریان قرار می گیرد و شامل پنج عنصر و چهارعرصه ارتباط متربی با ؛خدا ، خود ،خلق (انسان ها) و خلقت(طبیعت ) است . این پنج عنصر در چهار عرصه ی نام برده شده در یازده حوزه یادگیری که عبارتند از :1-تفکر و حکمت 2-قرآن و معارف 3- زبان و ادبیات فارسی 4- فرهنگ و هنر 5- کار و فناوری 6- سلامت و تربیت بدنی 7- علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 8- ریاضیات 9- علوم تجربی 10-زبان های خارجی 11-  آداب و مهارت های زندگی ،بستر اصلی برای تسهیل فرایند تعلیم و تربیت ،برای دست یابی به اهداف برنامه درسی ملی را میسر می سازد هریک از حوزه های یازده گانه یادگیری ، گستره و محدوده ی دانش ، مهارت ها ،نگرش ها و ارزش های مرتبط با یادگیری متربیان دبستانی تا پایان دوره متوسطه را توصیف می کند .

 

عرصه های ارتباطی چهارگانه با فرض "محوربودن ارتباط با خدا "عبارتند از :

 

خدا:صفات ، افعال ، پیامبران الهی ،کتاب خدا ،دین خدا .

 

خود : ابعاد جسمانی و روحانی .

 

خلق : خانواده ، همسایگان ،جامعه محلی ،جامعه ملی ،جامعه اسلامی و جامعه جهانی .

 

خلقت : ظبیعت و ماوراء طبیعت.

 

عنصر در این الگو ناظر به اجزاء یک بعد از ابعاد اهداف کلی و تفصیلی است . عرصه ناظر به نوع ارتباطی است که متربی با "خود ، خدا ، خلق و خلقت "برقرار می سازد.

 

یکی از محور هایی که برنامه درسی ملی بر آن تاکید دارد ، موضوع تفکر است؛ به طوری آموزش تفکر و حکمت به عنوان یکی از حوزه های یادگیری جدید مطرح گردیده است و در الگوی هدف گذاری به عنوان یکی از عناصی اصلی در نظر گرفته شده است .همه ما به تجربه شخصی و مشاهده دیگران دریافته ایم که در وجود انسان قوه ای است که می تواند در اطراف و جوانب هر موضوعی به بررسی و تامل بپردازد و نیک و بد را بسنجد و ارتباط میان علت و معلول را درک کند و از مقدمه به نتیجه پی ببرد ، این قوه را "عقل "می نامند . پس عقل قوه ای است که به کمک آن انسان می تواند به بررسی امور ، کشف مجهولات ، حسابگری ،قضاوت و نتیجه گیری بپردازد . تفکر ، همان عمل و فعالیت عقل است که قوه ای مخصوص انسان است و سایر موجودات روی زمین از آن بی بهره اند . عقل انسان وقتی رشد می کند و قوی می شود که به کمک تفکر ، وادار به فعالیت شود . کسی که تفکر نکند و عقل خود را به کار نیندازد از رشد فکری چندانی برخوردار نخواهد شد و انسان های بسیاری را می بینیم که چنین هستند. این افراد همانند تاجری هستند که سرمایه ی خود را به کار نمی اندازند و آن را راکد می گذارند .برای پی بردن به اعمیت عقل ، کافی است به آثار بی عقلی و به کارنگرفتن عقل درزندگی فردی و جمعی انسان ها نگاهی بیفکنیم تا ببینیم چه زیان ها و خسارت هایی به بار آرده است .

 

الگوی برنامه ریزی و هدف گذاری مرسوم و متداول در برنامه های درسی تاکنون عبارت بود از حیطه های شناختی ،عاطفی و مهارتی که در برنامه درسی ملی با توجه به منابع اسلامی و دینی و دست آوردهای علمی به عناصر پنج گانه ی ؛ تفکرو تعقل ، ایمان مبتنی بر تفکر ، علم و معرفت و آگاهی عمل و اخلاق در عرصه های  چهارگانه ی ؛ ارتباط با خدا ، خود ، خلق و خلقت تبدیل شده است .

 

جدول الگوی هدف گذاری

 

     عرصه ها

 

عناصر

 

خود

 

خدا

 

 خلق

 

 خلقت

 

تفکر و تعقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایمان مبتنی بر تفکر (حیطه ی عاطفی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم و معرفت و آگاهی (حیطه شناختی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمل(حیطه مهارتی )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این جدول دو بعد دارد که ستون آن پنج عنصر و ردیف آن چهر عرصه دارد.در توضیح این الگو به طور ساده می توا ن گفت ؛

 

1)هر علم و دانشی در جریان تعلیم و تربیت باید بر اساس عقل ، منطق ، حکمت و فکر باشد .

 

2)علم و دانش مبتنی بر عقل و فکر باید منجر به ایمان و باور و انگیزه معنوی شود .

 

3)بر مبنای عقل و ایمان، علم و معرفت و آگاهی کسب گردد .

 

4)هر علم و معرفتی به خودی خود کافی نیست ، بلکه باید منجر به عمل شود .

 

5)هر علمی باید برمبنای نظام ارزشی و اخلاقی قابل توجیه باشد .

 

با توجه به آن چه اشاره شد می توان گفت که الگوی هدف گذاری در صدد چارچوب مفهومی منسجمی است که در تدوین اهداف راهنمای عمل برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد.در تعیین اهداف تاکیدبر این است که نظام تعلیم وتربیت اسلامی ما باید به دنبال تربیت انسانی باشد که اهل فکر و اندیشه ، ایمان و باور محکم ،علم و دانش و بصیرت ،عمل صالح و شایسته و اهل اخلاق و رفتار نیکو و دارای فضایل انسانی باشند و در عرصه های گوناگون زندگی بر طبق معیارهای درست عمل کنند .یعنی در برابر خدا چنان عمل کنند که خدا می پسندد . با خود چنان رفتار کنندکه خدا دوست دارد ، با خلق چنان عمل کنند که خدا فرموده است و با عالم خلقت چنان تعامل کنند که خدا فرمان داده است .

 

این مقاله به وسیله سید حشمت الله مرتضوی زاده مدرس پردیس کوثر یاسوج،از مجله رشد آموزش ابتدایی مهرماه 1390 ، گرد آوری شده است .


این مطلب در تاریخ: سه شنبه 22 اسفند 1396 ساعت: 22:41 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

خبرنامه سایت

کانال تلگرام فرهنگیان

با عضویت در کانال تلگرامی ما از اخرین تحقیقات سایت باخبر شوید
http://up.asemankafinet.ir/view/1689294/44.jpg

راهنمای خرید آنلاین


 


پشتیبانی با اسمس
 و تلگرام
09159886819

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

اینستاگرام سایت

ایسنتاگرام سایت علمی و پژوهشی آسمان

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی