آموزش پايه بزرگسالان در سوئد

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

آموزش و پرورش بزرگسالان در سوئد

بازديد: 511

 

 

سایت فروشگاه علمی اسمان

تحقیق رایگان

آموزش و پرورش  بزرگسالان در سوئد

 

 

تاريخچهآموزش و پرورش  بزرگسالان در سوئد

 

 

 

دبيرستانهاي مردمي و انجمن‌هاي آموزش بزرگسالان در زمره  قديمي‌ترين مراكزسازمان يافته ارائه كننده دوره‌هاي آموزش  بزرگسالان دركشور سوئد محسوب مي‌گردند. با اعمال تغييرات ساختاري درحوزه آموزش سوئد طي قرن 19، روند توسعه آمورش بزگسالانتسهيل يافت. افتتاح نخستين مراكز آموزش متوسطه مردمي ويژه آموزش بزرگسالان در سال 1868 خود مبين اين مطلب است. گفتني است كه ساير مراكز آموزش متوسطه مردمي كشور سوئددر آغاز قرن20 پديدار شدند. انجمن‌هاي آموزش بزرگسالان در كشور سوئد به واسطه توسعهجنش‌هاي مردمي تشكيل گرديد.ازجمله توسعه جنش‌هاي مردمي نظير جنبش‌هاي مذهبي وجنبش‌هاي سياسي مي‌توان به نياز اعضاي جنبش به برخورداري از اطلاعات و بالابردن سطحآگاهي افراد از نيروي بالقوه خود اشاره نمود. گفتني است كه جامعه علمي اين نيازهارا تامين نموده، جنبش‌هاي مردمي نظارت بر حوزه آموزش را به دست گرفته و نخستينگروه‌هاي آموزش بزرگسالان كشور طي سال 1902 شكل گرفت. علي‌رغم ارائه دوره‌هاي معمولآموزش بزرگسالان در مدارس ايالتي، طرح توسعه مدارس ويژه آموزش بزرگسالان كشور سوئدطي دهه‌هاي 60 -1950به اجرا در آمد. مدارس شبانه ابالتي ويژه بزرگسالان نيز درآوريل سال 1938 تاُسيس گرديد. طي دهه 1950نيز افراد بزرگسال كشور سوئد از امكانحضور در دوره‌هاي آموزش تكميلي برخوردار گرديدند.

لازم به ذكر است كه مدارس شبانه ابالتي ويژه بزرگسالان ، ابتدا توسط انجمن‌هايآموزش بزرگسالان اداره مي‌گرديد، تا اينكه درسال 1963 مدارس مذكور از امتيازاتايالتي برخوردار گرديد.

در اين اثنا و با گذر از دوره گذار، توسعه كليه مدارس شبانه ابالتي ويژهبزرگسالان تحت نظارت شهرداري‌هاي كشور در آمد.علاوه بر اين دوره‌هاي آموزش فني وحرفه‌اي بزرگسالان به صورت دوره‌هاي آموزشي پاره وقت و توسط مدارس فني و حرفه‌ايارائه گرديد.  در سال 1967 اقداماتي در خصوص اعمال اصلاحات تدريجي در حوزه آموزشبزرگسالان سوئدي به عمل آمد كه از آن جمله مي‌توان به پذيرش دانش‌جويان در دوره‌هاي آموزش ايالتي، ملي و شهري (منطقه‌اي) اشاره نمود. در نتيجه اعمال چنين اصلاحاتي،مدارس شبانه متوسطه و تكميلي ايالتي  ازفعاليت بازمانده و از سال 1968 تحت نظارتشهرداري‌هاي كشور فعاليت مي‌نمايند. در سال 1997 گذراندن دوره هاي آموزش پايه برايافراد بزرگسال كشور الزامي گرديده و  با آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداريهاي كشورادغام گرديد. لازم به ذكر است كه دوره‌هاي آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداريهايكشور بخشي از سيستم آموزش ايالتي كشور سوئد محسوب مي‌گردد. ازسال 1986 مسئوليتبرگزاري و نظارت بر دوره‌هاي آموزش زبان سوئدي ويژه مهاجرين به شهرداريها ي مناطقمختلف كشور تفويض گرديده است.

چارچوب‌هاي قانوني آموزش و پرورش بزرگسالان در سوئد


طبق قانون مصوب 1975ويژه آموزش بزرگسالان كليه شهروندان شاغل سوئدي از حق مرخصيبدون حقوق، جهت حضور در دوره‌هاي آموزشي

برخوردارمي‌باشند. لازم به ذكر است كهمحدوديت قانون مذكور مشروط بر اين است كه افراد شاغل بزرگسال سوئدي به همكاري با يككارفرما  طي12-6 ماه گذشته مبادرت نموده باشند.كليه افراد شاغل سوئدي هم چنين بدوناحتساب موقيت شغلي از حق حضور دردوره‌هاي آموزشي كه توسط اتحاديه‌هاي تجاري ترتيبداده شده است، بر خوردارمي‌باشند.

علاوه بر اين نه كارفرما و نه اتحاديه‌هاي تجاري از حق اولويت بندي برخوردارنبوده و به عبارت ديگر هيچ گونه محدوديتي بر حضور شاغلين در دوره‌هاي آموزشيبزرگسالان وجود ندارد. دوره‌هاي آموزش بزرگسالان در سطح ايالتي و منطقه‌اي كشورسوئد رايگان است. علاوه بر اين كمك هزينه‌هاي بلاعوض تحصيلي و وام‌هاي آموزشي نيزبه داوطلبين اعطا مي‌گردد. گفتني است كه از اول جولاي 2001 كليه دانشجويان دوره‌هايآموزش بزرگسالان دركليه مقاطع آموزشي تحت پوشش چنين كمك هزينه‌ها و وام‌هاي آموزشيقرارگرفته اند. سيستم كمك هزينه تحصيلي دوره آموزش بزرگسالان به صورت كمك هزينه‌هايبلاعوض 5/34درصد و 82درصدي به دانشحويان ارائه مي‌گردد. كمك هزينه‌هاي بلاعوضتحصيلي (UBS) نوع ديگري از كمك هزينه‌هاي تحصيلي است كه به اشخاص غير شاغل بينرده‌هاي سني 55-25 سال اعطا  مي‌گردد.

موسسات آموزش بزرگسالان در سوئد


نظام آموزش بزرگسالان كشور سوئد از دوره‌هاي آموزش بزرگسالان تحت نظارتشهرداريها (komvux)، آموزش تكميلي متوسطه، آموزش استثنايي ويژه بزرگسالان (sarvux) و آموزش زبان سوئدي به مهاجرين و افراد غير بومي (sfi) متشكل مي‌گردد.لازم به ذكراست كه مسئوليت برگزاري، نظارت و تامين بودجه كليه دوره‌هاي آموزش ويژه افرادبزرگسال بر عهده شهرداريهاي مناطق مختلف كشور مي‌باشد. دوره‌هاي آموزش تكميلي شغليبزرگسالان نيز در اشكال مختلف آموزش شغلي پيشرفته (ky) و آموزش بازار كار به افرادبزرگسال سوئدي ارائه مي‌گردد. دوره‌هاي آموزش پيشرفته شغلي بزرگسالان دركشور سوئدتوسط دانشگاه‌هاو دانشكده‌هاي ايالتي، شهرداريها، شوراهاي استاني و سازمان‌دهندگانآموزش فردي برگزار مي‌گردد. در سال 1997 طرح آموزش اوليه بزرگسالان با عنوان (kunskaplyfter) در جهت اجراي بهينه طرح مذكور اتخاذ گرديده و طي دوره آموزشي 5ساله تا سال 2002 توسط آژانس ملي آموزش به اجراء در آمد. طي طرح مذكور تعداد 47000مركز آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداريها و تعداد 7000 مركز آموزش آزاد بزرگسالانآغاز به فعاليت نمود.

گفتني است كه مسئوليت اجراي طرح مذكور تا سال 2006 به شهرداريها و مراكز آزادآموزش بزرگسالان تفويض گرديده است . از جمله ديگر دوره‌هاي آموزش بزرگسالان دركشورسوئد مي‌توان به آموزش آزاد سالمندان (folkbidning) تحت نظارت انحمن‌هاي آموزشيبزرگسالان و دبيرستانهاي مردمي (follchogiscdor) اشاره نمود.لازم به ذكر است كهبودجه آموزش آزاد بزرگسالان توسط شوراهاي ايالتي و شهرداريهاي مناطق مختلف كشورتامين مي‌گردد. دوره‌هاي آموزش تكميلي شغلي بزرگسالان نيز در اشكال مختلف آموزششغلي پيشرفته (ky) و آموزش بازار كار به افراد بزرگ‌سال سوئدي ارائه مي‌گردد. دوره‌هاي آموزش پيشرفته شغلي بزرگ‌سالان در كشور سوئد توسط دانشگاهها و دانشكده‌هايايالتي، شهرداريها، شوراهاي استان و سازمان‌دهندگان آموزش فردي برگزار مي‌گردد. درسال 1997 طرح  آموزش اوليه بزرگ‌سالان با عنوان (kunskaplyfter) طي دوره آموزش 5ساله تا سال 2002 به اجرا در‌آمد.  آژانس ملي آموزش، مسؤوليت  اجراي طرح مذكور رابرعهده دارد. طي طرح مذكور تعداد 47000 مركز  آموزش بزرگ‌سالان تحت نظارتشهرداري‌ها و تعداد 7000 مركز  آموزش آزاد بزرگ سالان آغاز به فعاليت نمود. گفتنياست كه مسؤوليت اجراي طرح مذكور تا سال 2006 به شهرداري‌ها و مراكز آزاد آموزشبزرگ‌سالان تفويض گرديده است. لازم به ذكر است كه آموزش عمومي بزرگسالان (kumvux)،آموزش بزرگسالان فاقد توانايي يادگيري (sarvux) وآموزش ويژه مهاجرين (sfi) تحتنظارت شهرداريها ارائه مي‌گردد. از جمله مهمترين نهادها و مراكز ارائه كنندهآموزشهاي بزرگسالان مي‌توان به آژانس ملي آموزش (cfl) با دو واحد عملياتي در مناطق harnosand و norrkoping و اداره مركزي در hossleholm ، تعداد 7 انجمن آموزشي ويژهبزرگسالان و تعداد147 دبيرستان مردمي برخوردار از امتيازات ايالتي اشاره نمود. دوره‌هاي آموزش بازاركار در كليه شهرداريهاي مناطق مختلف كشور برگزارمي‌گردد. انجمنهاي آموزش بزرگسالان و دبيرستانهاي مردمي از پايه قوي در اتحاديه هاي تجاريبرخوردار بوده و با اجتماعات مذهبي، احزاب سياسي و برخي جنبش‌هاي مردمي همكاريمي‌نمايند. گفتني است كه دوره‌هاي آموزش بزرگسالان توسط شهرداري‌ها و دبيرستان‌هايمردمي تامين اعتبارمي‌گردد.

سياست ‌هاي آموزش بزرگسالان

 دوره‌هاي آموزش بزرگسالان در سوئد تحت نظارت شهرداريها (komnvn) برگزارمي‌گردد،آموزش مقدماتي بزرگسالان  (kamskapslypt)آموزش ويژه بزرگسالان فاقدتوانايي يادگيري (sanran)، آموزش سوئدي ويژه مهاجرين (sfi) و آموزش تكميلي شغلي بزرگسالان را شاملمي‌گردد. آموزش بزرگسالان در سوئد توسط دبيرستانهاي مردمي (folkhogskolor)؛انجمن‌هاي آموزشي بزرگسالان (studieforbund) و برخي از مدارس تكميلي (kompletferande  utbildning) برگزار مي‌گردد. علاوه براين دوره‌هاي آموزش كار ويژهافراد فاقد شغل و نيازمندآموزش مجدد نيز ارائه مي‌گردد. هدف از برگزاري دوره‌هايآموزش بزرگسالان فراهم نمودن فرصتهاي ويژه براي بزرگسالان بر پايه آرزوهاي فردي ودرجهت تكميل آموزش و تقويت وضعيت فردي،حيات اجتماعي و كاري آنان مي‌باشد.مطابقبيانيه دولت در خصوص آموزش بزرگسالان و توسعه برنامه‌هاي آموزشي بزرگسالان در سال 2001، استراتژيهاي وبژه‌اي در جهت شكل دهي آموزش سالمندان همگام با آموزش عاليطراحي گرديده است. طبق چنين استراتژيهايي، آموزش پايه، نهايتاً به كليه افرادبزرگسال ارائه مي‌گردد.چنين آموزش‌هايي از آموزش بزرگسالان تجت نظارت شهرداريها،آموزش بزرگسالان ويژه افراد فاقد توانايي يادگيري و آموزش سوئدي ويژه مهاجرين كهتوسط آژانس ملي آموزش و انجمنهاي آموزش بزرگسالان برگزارمي‌گردد، متشكل گرديده است.

ساختار آموزش بزرگسالان

علاوه بر فرصت‌هاي آموزشي كه توسط مدارس ويژه جوانان فراهم آمده است، طي دهههاي60 و50  افزايش مدارس ويژه بزرگسالان نيز مشهود بوده است. مدارس مقدماتي وتكميلي متوسطه شبانه دولتي ويژه بزرگسالان طي سال 1938 تأسيس يافت. درمدارس شبانهفشرده كه طي  دهه50  به تدريج گسترش يافت، بزرگسالان از قدرت انتخاب بيشتري درجهتادامه تحصيلات خود در مقاطع مقدماتي و تكميلي متوسطه برخوردار گرديدند. در ابتداءمدارس شبانه توسط  برخي از سازمانهاي آموزشي راه اندازي شده و اين درحالي است كه طي  سال1963 برنده بورس دولتي شدند. سپس آنها دوره توسعه سريع را طي نموده و تحت كنترلدولتهاي محلي در آمدند . آموزش بزرگسالان توسط مدارس فني نيز به صورت دوره هاي نيمهوقت برگزار گرديده و دوره هاي فني تمام وقت  نيز به دوره هاي نيمه وقت فني شبانهتغيير وضعيت داد. دولت‌هاي محلي مكلف به ارائه 535 ساعت آموزش پايه زبان سوئدي بهمهاجرين مي‌باشند. هدف از ارائه آموزش زبان سوئدي ايجاد دانش پايه ومهارت در زبانسوئدي  براي  مهاجرين بزرگسال و شناخت جامعه سوئد بود. در سال 1967 مجلس ملي سوئدتصميم به اعمال تحولاتي اصولي در ساختار آموزش بزرگسالان گرفت. از اين روي آموزشبزرگسالان به2صورت آموزش دولتي بزرگسالان درسطح ملي و آموزش بزرگسالان درسطح محلي،سازمان دهي گرديد. در نتيجه اين تحولات،  مدارس متوسطه شبانه و مدارس مكمل منحلگرديد. در اول جولاي 1968ساختار آموزش بزرگسالان توسط دولت‌هاي محلي تغيير يافت. سال بعد در سال 1977 آئين نامه دايره آموزش پايه  بزرگ‌سالان ابلاغ گرديد. از اولجولاي 1996 دولت‌هاي محلي، عهده‌دار مسئووليت فراهم سازي دوره‌هاي آموزش زبان سوئديويژه مهاجران گرديدند.

تعداد دانش آموزان طي سالهاي تحصيلي 1994تا سال 1998 ( درصد زنان در سال 1998-1997)

آموزش زبان ويژه مهاجرين

تحصيلات تكميلي

مقطع آموزش  متوسطه

تعداد دانش آموزان  مقطع آموزش پايه

سال تحصيلي

61017

6563

140868

48460

1995-1994

51486

5798

157599

47643

1996-1995

41134

1974

177732

47422

1997-1996

35746

8381

260612

47705

1997-1998

طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال 1998، هزينه كلي آموزش بزرگسالان كه توسطدولتهاي محلي تأمين اعتبار مي‌گردد به 5 هزارميليون كرون سوئدي و براي آموزش زبانمهاجران نيز بر610 ميليون كرون سوئدي بالغ مي‌گردد.

شرايط پذيرش

 كليه شهروندان سوئدي رده‌هاي سني20 سال و بالاتر به شرط عدم برخورداري ازتخصص‌هاي آموزشي پايه در مدارس پايه كشور از حق حضور در دوره‌هاي آموزش عموميوآموزش تكميلي بزرگسالان كه توسط شهرداريهاي مناطق مختلف كشور برگزارمي‌گردد،برخوردارمي‌باشند.

از جمله مهم ترين شاخص‌هاي پذيرش داوطلبين دوره‌هاي آموزش بزرگسالان مي‌توان بهموارد ذيل اشاره نمود:

                 ·          عدم برخورداري متقاضيان از تحصيلات كافي

                 ·          عدم برخورداري متقاضيان ازشغل مناسب

                 ·          نيل به اهداف آموزش همگاني

هدف اصلي سيستم آموزش بزرگسالان كشورسوئد فراهم نمودن فرصتهاي آموزشي براي افراددر جهت تكميل تحصيلات مطابق با نيازهاي فردي آنان مي‌باشد.از جمله ديگر اهدافدوره‌هاي آموزشي فوق مي‌توان به تقويت وضعيت بازار كار و حيات فرهنگي و سياسيشهروندان بزرگسال سوئدي اشاره نمود.

از جمله مهم ترين مشخصه‌هاي آموزش بزرگسالان مي‌توان به همسويي فعاليت‌هاي سيستمآموزش بزرگسالان با ارزشهاي اساسي مردمي، توجه بر ارزشهاي فردي بزرگسالان ، اتخاذگامهايي درجهت افزايش برابري جنسي و جلوگيري از اعمال سياستهاي نژاد پرستانه درحوزه آموزش و دريافت شهريه‌هاي يكسان از افراد مختلف  اشاره نمود. از جمله مهم تريناهداف دولت سوئد در حمايت از دوره‌هاي آموزش بزرگسالان مي‌توان به موارد ذيل اشارهنمود:

               . بر طرف نمودن شكافهاي تحصيلي و برقراري برابريبيشتر و عدالت اجتماعي در حوزه آموزش

                 ·          افزايش سطح درك فرهنگي، اجتماعي و سياسي سطوح مختلفافراد جامعه به ويژه بزرگسالان

       ·    تغيير روند زندگي كاري، دستيابي به فرصتهاي شغلي مناسب و ارضايتمايلات فردي بزرگسالان از طريق فراهم نمودن فرصتهاي آموزشي براي آنان 

ارزيابي تحصيلي در سوئد


        درسيستم ارزيابي تحصيلي آموزش عالي بزرگسالان كه تحت نظارت شهرداري‌هايمناطق مختلف صورت مي‌گيرد (  TG) تحت عنوان نمره قبول ( G) قبول با تبصره و ( VG) و ( MVA) قبول با تبصره خاص ارزيابي مي‌گردد. در سيستم ارزيابي تحصيلي آموزش پايه وتحصيلات تكميلي بزرگسالان نيز TG)) قبول و (G) قبول با تبصره مي‌باشد.

آموزش زبان سوئدي به مهاجرين ( SFI)

دوره‌هاي آموزش سوئدي ويژه مهاجرين ( sfi) به تأمين دانش و تخصص اساسي زبانسوئدي مهاجرين و برخورداري دانش درخصوص جامعه سوئدي مبادرت مي‌نمايد.كليهشهرداري‌هاي مناطق مختلف كشور مي‌بايستي تا حداكثر ظرف سه ماه از ارائه آموزش زبانسوئدي به افراد رده‌هاي سني 16 سال و بالاتر اطمينان حاصل نمايند. آموزش‌هاي فوق بهصورت رايگان ارائه گرديده و از ارزشهاي اساسي دوره‌هاي آموزش ملي مدارس غير اجباريپيروي مي‌نمايد. آموزش‌هاي مذكورمي‌بايستي با نيازهاي دانشجويان و شرايط وتجاربآموزشي آنان مطابقت داشته باشد. شهرداري‌هاي مناطق مختلف كشورملزم به همكاري باآژانس محلي استخدام مي‌باشند تا مطمئن گردند كه دوره‌هاي آموزشي مي‌تواند تا حدامكان به كسب تجارب كاري و استخدامي سودمند و فراهم آوردن فرصت مناسب جهت حضور دركلاسهاي مكالمه سوئدي منجر گردد.گفتني است كه دوره‌هاي آموزش سوئدي ويژه مهاجرين (SFI) همچنين به دانش آموزان مهاجر رده‌هاي سني پايين همزمان با تحصيلات عموميارائه مي‌گردد.

آژانس ملي آموزش (CFL)در سوئد

زمانيكه آژانس ملي آموزش CFL در اول ژانويه 2002 تشكيل يافت، آژانس آموزش از راهدور كه مسئوليت رسيدگي بر امور آموزش بزرگسالان را بر عهده داشت با (CFL) ادغامگرديد.آژانس مذكور از دو واحد عملياتي در harnosand و norrkoping با اداره مركزي در hossleholm برخوردار مي‌باشد.

آموزشهاي همگاني بزرگسالان در سوئد

آموزش جوانان ( folkbiding) ،انجمن‌هاي آموزشي جوانان ( studieforbund)ودبيرستانهاي مردمي (folkhogskolor) ، خود به تعيين اهداف فعاليت‌هاي خود مبادرتمي‌نمايند. آموزش همگاني بزرگسالان به بالا بردن دموكراسي ، برابري جنسي و درك وتوسعه بين المللي فرهنگ سوئدي منجر مي‌گردد.. هدف ارائه دوره‌هاي آموزش بزرگسالانافزايش فرصت شهروندان سوئدي در جهت تاثير گذاري بر شرايط زندگي شخصي خود مي‌باشد.

انجمنهاي آموزش  بزرگسالان عامل كمك كننده در ايجاد فرهنگ مردمي و مطالعات مبتنيبر توسعه ايده‌ها در سازمان‌ها و انجمنهاي مردمي محسوب مي‌گردند. انجمن‌هاي مذكوردرصدد ارائه آموزشهاي اساسي به افراد، به ويژه افرادي با تحصيلات محدود مي‌باشند. در انجمنهاي آموزش بزرگسالان و دبيرستان‌هاي مردمي دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت، بلندمدت و فعاليت‌هاي فرهنگي برگزارمي‌گردد. انجمن‌هاي آموزش بزرگسالان و مراكز آموزشمتوسطه مردمي به برقراري همكاريهاي نزديك با انجمن‌هاي مردمي و ديگر سازمانهامبادرت مي‌نمايند.فرهنگ مذاكره دموكراتيك در آموزش همگاني بزرگسالان تقويت شده و بهعنوان اصلي جهت فعاليت دروني دواير ومراكزآموزش بزرگسالان در آمده است. آموزشهمگاني بزرگسالان اغلب توسط شوراهاي استاني و شهرداريها تأمين اعتبارمي‌گردد. انجمنهاي آموزش بزرگسالان و مراكز آموزش متوسطه مردمي كه تحت نظارت شوراي ملي آموزشبزرگسالان سوئدي فعاليت مي‌نمايند، توسط شوراهاي استاني حمايت مي‌گردند. مسئوليتاصلي انجمن‌هاي آموزش بزرگسالان و مراكز آموزش متوسطه مردمي اجراي سياستهاي طراحيشده توسط شهرداريها در چهارچوب آموزش اوليه بزرگسالان مي‌باشد. هدف اصلي دولت ازتشكيل چنين انجمن‌هايي اعطاي امكانات به مردم جهت تاثيرگذاري بر زندگي شخصي خود وسهيم شدن و مشاركت در توسعه جامعه مي‌باشد. به علاوه كمك‌هاي بلاعوض ايالتي بهتقويت وتوسعه دموكراسي، گسترش علاقه فرهنگي در جامعه و توسعه مشاركت همگاني در حياتفرهنگي منجر مي‌گردد. در اين راستا فعاليت‌هايي كه در جهت بر طرف نمودن شكافهايآموزشي و بالا بردن سطح آموزش در جامعه اجرامي‌گردد، از اولويت اجرايي برخوردارمي‌باشند. مهاجرين، افراد فاقد توانايي‌هاي يادگيري و افراد فاقد شغل از اولويتحضوردر دوره‌هاي آموزش بزرگسالان برخوردارمي‌باشند. علي رغم محدوديت‌هايي كهدرارتباط باكمك‌هاي اهدايي دولت اعمال گرديده ، شوراي ملي آموزش بزرگسالان سوئدمسئوليت تخصيص كمك‌هاي بلاعوض دولتي و اداره، سازمان دهي  و ارزيابي فعاليت‌ها رابر عهده دارد. شوراي ملي آموزش بزرگسالان شامل فدراسيون انجمنهاي آموزش ملي سوئد،مراكز آموزش متوسطه مردمي و فدراسيون شوراهاي استاني كشورسوئد مي‌باشد. همه سالهشوراهاي ملي آموزش بزرگسالان سوئدي  به ارائه گزارش‌اتي در خصوص بودجه 2 سالانه وارزيابي فعاليت‌هاي سالانه به دولت مبادرت مي‌نمايند. شوراي ملي آموزش بزرگسالانسوئدي مسئوليت ارزيابي فعاليت آموزش بزرگسالان از لحاظ بررسي وجوه ايالتي را عهدهدار مي‌باشد.

انجمن‌هاي آموزش بزرگسالان در سوئد


 درحال حاضر تعداد 7 انجمن آموزش بزرگسالان با عنوان (stadieforband) دركشورسوئد فعاليت داشته و ازمحل وجوه تخصصي ايالتي تأمين اعتبارمي‌گردند.كليه انجمن‌هايآموزش بزرگسالان از پروفايل ويژه خود برخوردار بوده و به انعكاس علايق جنبش‌هايمردمي بزرگسالان و ديگر سازمان‌هاي مربوطه مبادرت مي‌نمايند. به طور كلي ميتوان گفتكه تعداد 7 انجمن مذكور با بيش از 270 سازمان عضو همكاري داشته، توافقات همكاري بابيش از 60 سازمان متفرقه منعقد نموده و به طور محلي با انجمن‌هاي گوناگون همكاريمي‌نمايند.هر يك از مراكز آموزش بزرگسالان از تعدادي واحدهاي محلي (بخش‌هاي محلي) وادارات محلي بالغ بر900واحد متشكل گرديده است. شرط اساسي اعطاي كمك‌هاي بلاعوضآموزشي به انجمن‌هاي آموزش بزرگسالان، تشكيل دواير آموزشي به طور منظم مي‌باشد. كليه دواير آموزشي مي‌بايستي ازگروه مديريتي منسجمي كه توسط انجمن‌هاي محلي آموزشبزرگسالان انتخاب مي‌گردند، برخوردار باشند.  طبق آخرين آمار بدست آمده طي سال2000، تعداد انجمن‌هاي آموزش بزرگسالان در سوئد بر334 هزار نفرو تعداد شركت كنندگان بين 5-1 ميليون نفر برآورد گرديده است. گفتني است كه از اين تعداد، حدود 57% شركتكنندگان زن بودند و اين درحاليست كه تا قبل از سال2000 اين تعداد بر 211000 زن باحدود 16825000 تعداد شركت كننده بالغ مي‌گرديد.

آموزش بازار كار در سوئد


آموزش بازار كار شكلي از آموزش بزرگسالان است كه در آن اولويت به زمينه‌هايسياست بازار كار و مبارزه با بيكاري معطوف مي‌گردد. به عبارت ديگر آموزشهاي فوقشكلي از باز آموزي افرادي است كه به روز نمودن دانش و مهارتهاي پايه خود جهت ادامهكار درحوزه هاي تخصصي نياز داشته و يا نيازمند آموزش مشاغل جديد مي‌باشند. تصميماتپيرامون آموزش بازار كار توسط آژانس ملي استخدام سوئد اتخاذ مي‌گردد. در طول دورهآموزش بازاركار، شركت كنندگان از حمايت‌هايي به صورت كمك‌هاي بلاعوض آموزشيبرخوردارمي‌گردند. هدف اصلي دوره‌هاي آموزش بازاركار تسهيل در فرآيند يافتن شغلمناسب براي افراد بزرگسال مي‌باشد. اين در حالي‌است كه آموزشهاي فوق همچنين بهعنوان وسيله‌اي جهت برخورداري از آموزشهاي بيشتر و تحت پوشش قرار دادن دامنه وسيعياز زمينه‌هاي شغلي و برآورده نمودن نيازهاي بازار كار، به افراد بزرگسال ارائهمي‌گردد.

آموزش پايه بزرگسالان در سوئد


 اجراي طرح جامع آموزش پايه بزرگسالان (Kunskapstyflet) دركشور سوئد از سال 1997آغاز گرديده و تا سال 2002 به طول انجاميد. آموزش پايه بزرگسالان نوع خاصي از آموزشنبوده بلكه بخشي از آموزش بزرگسالان مي‌باشد. هدف برگزاري چنين دوره‌هاي آموزشي،تحت پوشش قرار دادن افراد فاقد شغل و كاركناني است كه از صلاحيت آموزش عالي 3سالهبرخوردار نمي باشند. همچنين دوره‌هاي مذكور بر نيازهاي كاركنان با آموزش محدود وفراهم نمودن فرصتهاي آموزشي افراد جهت ارتقاء صلاحيت بازار كارمتمركزمي‌باشد. دولتسوئد سالانه 4/3 ميليون sekجهت احداث100 هزارمركز آموزشي تحت نظارت شهرداريهاسرمايه گذاري مي‌نمايد. گفتني است كه مسئوليت نظارت و رسيدگي برعملكرد مراكز آموزشبزرگسالان ازسوي دولت به شوراي ملي آموزش بزرگسالان سوئدي تفويض گرديده است.

طي سالهاي اخير به واسطه بهبود وضعيت بازاركار و روند نزولي متقاضيان ، تعدادمراكز ارائه كننده آموزشهاي پايه بزرگسالان كاهش يافته است. شهرداريها از درجهبالايي از آزادي درتصميم گيري در خصوص آموزش بزرگسالان برخوردارمي‌باشند. تغييرنيازهاي بازاركار و تعيين اولويت‌هاي خاص در جهت توزيع وجوه دولتي ميان مراكز آموزشبزرگسالان توسط كميسيون آموزش بزرگسالان سوئد صورت  مي‌گيرد. در آوريل سال2000،كميسيون مذكور به ارائه گزارش نهايي خود در خصوص نوساماني آموزش بزرگسالان درسوئدمبادرت نمود كه پس از اعمال ارزيابي‌هاي همه جانبه، لايحه آموزش و توسعه سياستهايآتي آموزش بزرگسالان در فوريه سال 2001 تقديم مجلس ملي سوئد گرديد. در همان اثناءدولت سوئد به ارائه كمكهاي بلاعوض تحصيلي به افراد فاقد شغل رده‌هاي سني 55-25 سالجهت برخورداري ازحضوردر دوره‌هاي آموزش بزرگسالان و برخورداري از حقوق و مزايايبيكاري مبادرت نمود.

آموزش شغلي پيشرفته در سوئد


از اول ژانويه سال 2002 آموزش شغلي پيشرفته افراد بزرگسال (KY) به عنوان شكلمنظمي از آموزش عالي دركشور سوئد سازماندهي گرديد. اين در حالي‌است كه طرح (KY) قبلا به عنوان يك طرح راهنما از پاييز سال 1996 به اجرا در آمده بود. هدف (KY) برآورده نمودن نيازهاي بازاركاركارگران ماهر برخوردار از صلاحيت كافي در توليدكالاها و خدمات تكنولوژي مدرن ميباشد. گفتني است كه آموزشهاي فوق دركارگاه‌هايصنعتي و درقالب270 برنامه آموزشي كه عمده صنايع را تحت پوشش قرارمي‌دهد، بهدانشجويان ارائه مي‌گردد. از پاييز سال1999 درجهت اجراي برنامه فوق تعدد120 هزارمركز، با هدف تمركز بر زمينه‌هاي شغلي افراد بزرگسال در سراسركشور سوئد احداثگرديده است.لازم به ذكر است كه دوره آموزشي فوق معمولاً ظرف مدت 2سال معادل باآموزشهاي تمام وقت 80 هفته‌اي به افراد بزرگسال ارائه گرديده و ديپلم آموزش پيشرفتهشغلي به آنان اعطا مي‌گردد.

 

اعتبار بخشي به آموزش بزرگسالان در سوئد

 از آنجاييكه اعتبار بخشي به دانشي كه افراد بزرگسال دركار و زندگي اجتماعي خودكسب نموده‌اند زمينه مهم توسعه آموزش بزرگسالان محسوب مي‌گردد ، بر اين اساس دولتسوئد به اعتباربخشي آموزش بزرگسالان از طريق ارزيابي ساختاري شامل ارزيابي و بررسيصلاحيت آموزشي افراد در داخل و خارج سيستم آموزشي رسمي مبادرت نموده است .اجرايقوانين اعتبار بخشي همچنين به تأييد صلاحيت شغلي و كاري افراد منجرمي‌گردد.

مطابق قوانين اعتبار بخشي، از مهاجرين و ساير اشخاصي كه از تحصيلات و تجارتآموزشي در خارج از كشور و از دانش شغلي و تجارب كاري برخوردارمي‌باشند به بهتريننحو بهره برداري مي‌گردد. در نوامبر سال1999دولت سوئد به تشكيل كميسيوني در جهتقانوني نمودن دوره‌هاي آموزش مهارت‌ها و صلاحيت‌هاي تخصصي ويژه بزرگسالان مبادرتنمود. نماينده كميسيون با اخذ التزام تعهد از شهرداريها مسئوليت قانوني حمايت ونظارت بر آموزش بزرگسالان را به سطوح محلي و شهرداريهاي مناطق مختلف كشور تفويضنموده و به تشكيل انجمن ملي تاييد نمرات و مدارك تحصيلي آموزشي بزرگسالان مبادرتنمود.

آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداري‌ها ( KOMVUN)در سوئد

آموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداري‌ها KOMVUN) )، آموزش مقدماتي و آموزش تكميليبزرگسالان را در برمي‌گيرد.كليه شهرداري‌هاي مناطق مختلف كشور مسئوليت نظارت برچهار چوب آموزش اوليه بزرگسالان را برعهده دارند. آموزش بزرگسالان تحت نظارتشهرداري‌ها رايگان بوده و امكاناتي نظيركتابهاي درسي و ابزار آموزشي و لوازمالتحرير را در اختيار افراد بزرگسال قرارمي‌دهد. دوره‌هاي آموزش اوليه بزرگسالان ازسال 1997 به علاقه مندان ارائه مي‌گردد. عمده  برنامه‌هاي آموزش اوليه درشهرداري‌هاي مناطق كم‌جمعيت و شهرداريهاي مناطق  با نرخ بيكاري بالا ارائه مي‌گردد. طبق آخرين آمار بدست آمده درسال تحصيلي2001-2000 بالغ بر 317206دانشجو دردوره‌هايآموزش بزرگسالان تحت نظارت شهرداري‌ها حضور يافته اند.گفتني است كه اكثريتدانشجويان( بالغ بر 271618نفر) در دوره‌هاي آموزشي بالاتر و حدود 37318 نفردرآموزش‌هاي پايه بزرگسالان ثبت نام نمودند. اين درحاليست كه تنها تعداد8270 نفر درتحصيلات تكميلي ثبت نام نمودند. از جمله عمومي‌ترين دوره‌هاي آموزشي ميتوان به دروسكامپيوتر ( دو دوره با 138076 شركت كننده) رياضيات ( دو دوره با 82028 شركت كننده) زبان سوئدي(60125 شركت كننده) و زبان انگليسي (69493 شركت كننده) اشاره نمود.. گفتني است كه تقريباً دانشجويان را زنان و حدود آنان را دانشجويان غير بوميتشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگركشور سوئد در زمره كشورهايي است كه از بالاترين ميزاندانشجويان غير بومي بزرگسال حدود (6 /68 درصد)برخوردارمي‌باشد.

طبق آخرين آمار بدست آمده درسال 2001-2000 تعداد اساتيد آموزش بزرگسالان (اعضايپرسنل تمام وقت) بر7000 نفر يعني معادل 5/4 استاد براي هر 100 دانشجو بالغ مي‌گردد.

تا قبل از سال تحصيلي 2001-2000 تعداد 1647 دانشجو كه تقريباً اكثريت آنان درسطوح بالاي آموزشي قرارداشتند تحت تعليم دوره‌هاي آموزش سوئدي ويژه مهاجرين قرارگرفتند.

اين در حالي‌است كه طي سال تحصيلي 2001-2000 بالغ بر 37322 دانشجو متشكل ازپناهندگان (33درصد) ، متقاضيان مجوز اقامت (5/1 درصد) و بالغ بر 6 /65 درصد مهاجربا ميانگين حضور 60 درصدي زنان در دوره‌هاي آموزش سوئدي حضور يافتند.

طبق آخرين آمار بدست آمده در سال2001-2000 ، در آموزش بزرگسالان فاقد توانايييادگيري تعداد 4335 دانشجو در سطوح آموزشي پايه ، تعداد 1516نفر در مدارس فني وحرفه‌اي و 783 دانشجو نيز در سطوح بالاترآموزشي به تحصيل مبادرت مي‌نمايند.تعداداساتيداعضاي پرسنل تمام وقت 230 نفر، ميانيگين تعداد دانشجويان در گروه دونفر وساعات آموزشي به طور متوسط بر 4/2 ساعت در هفته بالغ مي‌گرديد. گفتني است كه بالغبر50 درصد از دانشجويان به دانشجويان زن با ميانگين سني 35 سال تعلق دارد.

برنامه ريزي آموزشي آموزش بزرگسالان در سوئد

در اغلب شهرداري‌هاي كشورسوئد آموزش بزرگسالان (Komvux)درفواصل خاص زماني بهعلاوه ترم‌هاي معمول آموزشي ارائه مي‌گردد.گفتني است كه چگونگي تقسيم فعاليت روزانهتوسط مدارس و به صورت محلي تعيين مي‌گردد. دراغلب شهرداري‌هاي كشورسوئد آموزشبزرگسالان (Komvux) درفواصل زماني غيرازترم‌هاي معمول (ماههاي تابستان) نيز ارائهمي‌گردد.گفتني است كه چگونگي تقسيم فعاليت روزانه توسط هريك ازمدارس و به صورتكاملاً انحصاري تعيين مي‌گردد.درمراكز آموزش عالي بزرگسالان، ساعات آموزشي مندرجدرجداول زماني برحسب ترم‌هاي آموزشي متفاوت مي‌باشد. شيوه سازماندهي و برنامه ريزيمقطع آموزش عالي بصورت محلي وتوسط دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي كشور صورت مي‌گيرد.

 

با تشکر

سایت فروشگاه علمی اسمان

تحقیق رایگان

منبع :

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :


 
 
 
 
 
 

 
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 شهریور 1393 ساعت: 17:22 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس