بررسی تاثیرعملکرد اتاقهای بازرگانی دررشد اقتصادی وبرخ

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

بررسی تاثیرعملکرد اتاقهای بازرگانی دررشد اقتصادی وبرخ

بازديد: 111

بررسی تاثیرعملکرد اتاقهای بازرگانی دررشد اقتصادی وبرخ


اجرای سیاستهای آزاد سازی اقتصادی وگسترش بخش خصوصی ازجمله مسایل و رویدادهای مهم بوده که اکثراقتصاددانان برای بهبود وضعیت اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر مطرح نموده اند. بنابراین اجرای روش های کاهش تصدیگری دولت بمنظورتحقق سیاست های توسعه ای وترویج بخش خصوصی، نیازبه اتاقهای بازرگانی فعال دارد.انجام فعالیتهای گسترده بخش های خصوصی درزمینه های مختلف اقتصادی درکشورنیاز به گسترش رقابت سالم،کاهش هزینه های تولید وقیمت تمام شده محصول، افزایش کیفی کالاها وخدمات و افزایش میزان صادرات و تولید ناخالص ملی می باشد. دراکثرکشورهای پیشرفته تعامل نسبتا" فشرده ای بین گسترش بخش خصوصی با تشکیل اتاقهای بازرگانی وجود داردوسیاستهای اقتصادآزاد درنتیجه تعامل توسعه بخش خصوصی وعدم دخالت دولت دراموراقتصادی میباشد.برای اجرای سیاستهای اقتصادی موفق نیاز به بررسی دقیق وعلمی تمامی جنبه های تئوریک وارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی موثردرپیشرفت اقتصادی وبرخورد با چالش های اقتصادی میباشد.درکشورما ایران ،گسترش فرهنگ خصوصی سازی وقوت بخشیدن به آن و واگذاری شرکتها وموسسات دولتی به بخش خصوصی ازاواخر سال 1368 وهمزمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی کشور آغاز گردید.

دراین پژوهش سعی شده میزان تاثیراتاق بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشور وبسط وتوسعه بخش خصوصی بررسی شود. ازسوی دیگرمشارکت اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی ،کاندیداتوری اعضاء برای نمایندگی ، ارتباط اتاق بازرگانی بااعضاء ، حضور افراد درسمینارها ودوره های آموزشی ، رضایتمندی اعضاء ازفعالیتهای اتاق وهیئت رئیسه وشرایط برگزاری انتخابات وروند رسیدگی به درخواستها مورد بررسی قرارمی گیرد.


 

بررسی تاثیرعملکرد اتاقهای بازرگانی دررشد اقتصادی وبرخورد با چالشهای اقتصادی درکشورایران

تهیه کننده : حسین دریساوی بهمنشیر
H_DERISAVI_B@YAHOO.COM

کد JEL: C12
واژه های کلیدی 
اتاق بازرگانی ، آزاد سازی اقتصادی ، شاخصها ، اعضاء ، خصوصی سازی .
چکیده
اجرای سیاستهای آزاد سازی اقتصادی وگسترش بخش خصوصی ازجمله مسایل و رویدادهای مهم بوده که اکثراقتصاددانان برای بهبود وضعیت اقتصادی جهان طی دو دهه اخیر مطرح نموده اند. بنابراین اجرای روش های کاهش تصدیگری دولت بمنظورتحقق سیاست های توسعه ای وترویج بخش خصوصی، نیازبه اتاقهای بازرگانی فعال دارد.انجام فعالیتهای گسترده بخش های خصوصی درزمینه های مختلف اقتصادی درکشورنیاز به گسترش رقابت سالم،کاهش هزینه های تولید وقیمت تمام شده محصول، افزایش کیفی کالاها وخدمات و افزایش میزان صادرات و تولید ناخالص ملی می باشد. دراکثرکشورهای پیشرفته تعامل نسبتا" فشرده ای بین گسترش بخش خصوصی با تشکیل اتاقهای بازرگانی وجود داردوسیاستهای اقتصادآزاد درنتیجه تعامل توسعه بخش خصوصی وعدم دخالت دولت دراموراقتصادی میباشد.برای اجرای سیاستهای اقتصادی موفق نیاز به بررسی دقیق وعلمی تمامی جنبه های تئوریک وارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی موثردرپیشرفت اقتصادی وبرخورد با چالش های اقتصادی میباشد.درکشورما ایران ،گسترش فرهنگ خصوصی سازی وقوت بخشیدن به آن و واگذاری شرکتها وموسسات دولتی به بخش خصوصی ازاواخر سال 1368 وهمزمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی کشور آغاز گردید.
دراین پژوهش سعی شده میزان تاثیراتاق بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشور وبسط وتوسعه بخش خصوصی بررسی شود. ازسوی دیگرمشارکت اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی ،کاندیداتوری اعضاء برای نمایندگی ، ارتباط اتاق بازرگانی بااعضاء ، حضور افراد درسمینارها ودوره های آموزشی ، رضایتمندی اعضاء ازفعالیتهای اتاق وهیئت رئیسه وشرایط برگزاری انتخابات وروند رسیدگی به درخواستها مورد بررسی قرارمی گیرد.
مقدمه
ویژگیهای اقتصادی– اجتماعی انسانها نشان می دهد بسیاری از جوامع انسانی درقالب تشکلهای متمرکز ونهادهای مردمی نظیربازار وصاحبان صنایع نقش مهمی در افزایش میزان تولید وسرمایه گذاری دارند ونیزرویدادهای بین المللی برتصمیمات استراتژیک تاثیرات واقعی داشته وازاینرو مرزکشورها نمی توانند محدوده تصورات مارا تعیین نماید و سازمانها برای بقاء خود ناگزیرند اززاویه دید دیگران به بسیاری ازمسائل مهم دنیا نگاه کنند. شرکتهای رقیب ، بازار ها ، قیمتهای عرضه کنندگان مواد اولیه وکالاها ، توزیع کنندگان ، دولتها ، پیمانکاران ، سهامداران ومشتریان همگی براین موردتاثیرگذار هستند.
سرعت روزافزون تغییرات باعث شده دنیایی ازتجارت بوجود آید وفن آوری اطلاعات وجهانی شدن تجارت ، جوامع وسازمانهای کنونی رامتحول کند. باتوجه به تحولات عظیم اقتصادی وگسترش خصوصی سازی، جایگاه ویژه بخش خصوصی درتصمیم گیریها ومشارکت فعالانه آن دراتاقهای بازرگانی واتاقهای مشترک بازرگانی بین کشورها محسوس ترمی شود.بنابراین شناخت دلایل موفقیت های اتاق های بازرگانی سایرکشورها واستفاده از تجربیات آنها جهت رفع موانع ورشد وتوسعه بازرگانی خارجی کشور یک ضرورت است . 
دردنیا اتاقهای بازرگانی، مکانهای شناخته شده ای برای شرکت ها ،بازرگانان وسازمانهای سایرکشورها بوده و فعالیتهای وسیعی درزمینه بازرگانی دارند.دربسیاری مواقع اتاقهای بازرگانی محل ارتباط شرکت های داخلی وخارجی ومعرفی وشناخت فرصتهای بازرگانی وتجاری بین کشورها می باشند وازطریق اطلاع رسانی دقیق وبموقع، فرصتهارا به اعضاء معرفی می نمایند.
فراهم آوردن شرایط حضور فعال ودائمی دربازارکشورها ، معرفی مزیتها وفرصتهای اقتصادی وبازرگانی موجود درکشور، حل مشکلات صادرکنندگان کالا وخدمات ازمهمترین وظایف اتاقهای بازرگانی می باشد. اتاقهای بازرگانی مشاوراعضاءخودبوده وعلاوه براینکه عهده دار انتقال مشکلات تعاملی(باسایرکشورها) به ارگانها وقوای تصمیم گیری درکشورمی باشند ، سعی درتصویب قوانین جهت ساده تر وروان کردن امرصادرات هستند .
امروزه اهمیت وتاثیر اتاقهای بازرگانی برروند فعالیتهای اقتصادی – تجاری وتوسعه بخش خصوصی بمنظور افزایش میزان صادرات کالا وخدمات برکسی پوشیده نیست و امیداست دراین تحقیق ، خط مشی ها وسیاستهای اقتصادی مناسبی تدوین ، اجراء وارزیابی شود و اثرات آن برسایربخشهای اقتصادی بویژه اتاق بازرگانی نمایان گردد.

بیان مسئله
ازآنجائیکه اتاقهای بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشورتائیرزیادی دارند بنابراین به رشد و رونق اقتصادملی کمک می رسانند. هدف ازایجاداتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد وتوسعه اقتصادکشوروتبادل افکاروبیان آراءوعقایدمدیران صنعتی،کشاورزی، بازرگانی وغیره میباشد. دراین تحقیق به منظوربررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی وتاثیر آن بررشداقتصادی کشور ورهنموددادن به این بخش اقتصادی جهت بسط وتوسعه فعالیتها و برخورد با چالش های اقتصادی ، سوالات مهمی مطرح شده است که عبارتست از :
1- آیا اتاق بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشور تاثیر زیادی دارد؟
2- آیا اعضاء(حقیقی وحقوقی) درفعالیت های اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟
3- آیا اعضاء رضایت کامل از عملکرد اتاق بازرگانی را دارند؟

اهمیت تحقیق
انجام این تحقیق ازجنبه های زیربسیار حائز اهمیت می باشد:
1- فراهم آوردن امکانات رشد وتوسعه اقتصادی کشور وبیان عقاید مدیران بخش های صنعتی ، کشاورزی ، بازرگانی وغیره مهمترین وظایف اتاق بازرگانی ایران می باشد.
2- اتاق بازرگانی نقش مشاوره ای داشته وعلاوه برآنکه عهده دار انتقال مشکلات به سایر ارگانها وقوای تصمیم گیری درکشور می باشد، بیان کننده عکس العملهای قوانین اقتصادی درجامعه وتلاش درتصویب آن بمنظور تسهیل وتسریع نمودن امرصادرات کالا وخدمات می باشد.
3- اهمیت فراوان بخش خصوصی درتصمیم گیری ومشارکت فعالانه آن دراتاقهای بازرگانی کشورهای توسعه یافته، اتاقها رابه موقعیتی رسانده که می توانند نقش بسیار فعالی درسطح اقتصادی وتوسعه بازرگانی داشته باشند.
4- درتمام دنیا اتاقهای بازرگانی محل ارتباط شرکتهای داخلی وخارجی می باشند.

 

اهداف تحقیق
اهداف مهم این تحقیق عبارتست از :
1- شناسایی وضعیت اتاق بازرگانی و بهبود عملکرد آن بمنظور اثربخش وکاراتر نمودن اتاق درفعالیتهای اقتصادی .
2- شناخت عوامل موثر برمشارکت بیشتر اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی.
3- نقدوبررسی عملکرد اتاقهای بازرگانی بمنظوربیان نقاط قوت وضعف این بخشهای اقتصادی.
4- ارتقاء عملکرداتاقهای بازرگانی درزمینه های مختلف تولیدی، بازرگانی، خدماتی وغیره.
5- بهبود عملکرد اتاقهای بازرگانی درتوسعه بخش خصوصی درکشور.

فرضیات تحقیق 
فرضیات مهم وقابل توجه دراین تحقیق که مورد آزمون وسنجش قرار میگیرند عبارتند از :
1- اتاق بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشور بیشترین تاثیر رادارد.
2- اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند.
3- اعضاء از فعالیت های اتاق بازرگانی رضایت دارند.

روش تحقیق 
اهداف وماهیت موضوع تحقیق وامکانات موجود مهمترین عامل تعیین کننده روش تحقیق می باشد. هدف از انتخاب روش تحقیق اینست که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع مورد نظرمناسب میباشدیعنی اینکه چه شیوه وروشی راانتخاب کنیم تا هرچه دقیقتر، سریعتر وارزانتر به پاسخهای مناسب دست یابیم.ازآنجائیکه تحقیق حاضریک تحقیق کتابخانه ای ومیدانی بوده وازنتایج بدست آمده جهت بهبود تاثیرعملکرد اتاقهای بازرگانی دررشد اقتصادی وبرخورد با چالش های اقتصادی درکشوراستفاده می شود، لذا تحقیق موردنظرکاربردی می باشد.
دراین تحقیق تلاش شده است ازطریق ارسال پرسشنامه ها به اعضای اتاق بازرگانی ، نگرش وانتظارات اعضاء جمع آوری ومورد سنجش قرارگیردو باتوجه به شرایط تحقیق ازروش لیکرت استفاده شده است که براین اساس پاسخگو می تواند نظرخود را نسبت به هرسوال به میزان شدت مخالفت یا موافقت ابراز نماید.این روش معمولا" برای بسیاری از تحقیقات میدانی مناسب وقابل استفاده است ومی توان به وسیله آن انواع مسایل مهم علوم انسانی واقتصادی را مورد سنجش قرارداد.دراین تحقیق پس ازجمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای جهت تجزیه وتحلیل هاداده ها ازروشهای آماری توصیفی استفاده شده است وسپس برای ارزیابی فرضیه ها ازآزمون تجزیه واریانس فریدمن وآزمون یکسان بودن نسبت ها Regration استفاده فراوان شده است. روشهای جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق کتابخانه ای ، میدانی ، مصاحبه ای ومشاهده می باشد.دراین تحقیق پس ازانجام آزمونهای روایی واطمینان ازاعتبار پرسشنامه ها،تعداد 6000 پرسشنامه برای اعضاء اتاق بازرگانی درسراسرکشورارسال شده که پس ازتکمیل آنها توسط اعضاء ،پرسشنامه هاجمع آوری شدند.دراین پژوهش ازروش نمونه گیری تصادفی ساده وخوشه ای با میزان خطا (آلفا) 0.05   استفاده شده و روش گردآوری اطلاعات،روش اسنادی (کتابخانه ای ، میدانی وپرسشنامه ای) وروشهای آماری بکارگرفته شده آزمون فرض با توزیع دوجمله ای یاکای دو (چی دو) با استفاده از نرم افزاز Spss میباشد. روش کاربدین صورت است که ابتدا جامعه آماری مورد نظر رابه چهاربخش اصلی تولیدی ، خدماتی ، بازرگانی و حمل ونقل تقسیم نموده وسپس بطور تصادفی ازهرسه نفریک نفر راانتخاب می کنیم ، ازآنجائیکه جمع بندی اطلاعات پرسشنامه بدلیل تعدادزیاد مشکل می باشد معمولا" دراینگونه تحقیقات یک نمونه ازجامعه موردنظرانتخاب میکنیم. برای تعیین حجم نمونه ازفرمول زیراستفاده شده است:

NZ21- .P (1-P) 6000(1.96)2*(%70)*(%30) 
n=-------------------------- = ------------------------------------ ≈ 640
N2+ Z21- .P (1-P) 6000(%3.6)2+(1.96)2 *(%70)*(%30)

N= تعداد اعضای جامعه آماری که درحدود 6000 نفراست.
n= تعداد اعضای نمونه آماری که حدود640 نفرمحاسبه شده است.
P= میزان موفقیت درنمونه مقدماتی است که دراینجا حدود 70% می باشد.
1-P= میزان عدم موفقیت درنمونه مقدماتی است که دراینجا حدود 30% می باشد.
 = حداکثرخطای مجازاست که دراینجا 3.6% درنظرگرفته شده است.
 = میزان خطاست که دراینجا 0.05می باشدودراین تحقیق Z.0.975=1.96 =Z1- است.

همانگونه که مشاهده می شود تعداد نمونه آماری بدست آمده تقریبا"640 نفرمیباشد .پس ازتعیین حجم نمونه، به بررسی فرض ها تحقیق می پردازیم ودراین تحقیق ازآزمون های فرض استفاده فراوان شده است که باتوجه به شرایط مسئله یکی ازپنج حالت زیررا انتخاب می شود: 
آزمون نسبت درتوزیع های دوجمله ای باپارامترهای p1 , p2 به صورت یکی ازفرضیه های زیرمی باشد :
     
 : p1= p2  : p1>= p2  : p1<= p2  : p1= p2  : p1= p2
1: p1# p2 1: p1< p2 1: p1> p2 1: p1< p2 1: p1> p2

با توجه به شرایط تحقیق ونوع فرضیه هایکی از مدل های فوق را انتخاب ومورد بررسی و استنتاج آماری قرار می دهیم.درابتدا با توجه به نوع سوالات پرسشنامه ها ، توزیع مورد نظر را انتخاب و درطول تحقیق بررسی وصحت ورد فرضیه مورد نظر تعیین می نمایم. بطورکلی توزیعهای آماری استفاده شده دراین تحقیق به دو دسته تقسیم بندی می شودکه به اختصار هرکدام راتوضیح می دهیم.

توزیعهای آماری بکاررفته عبارتند از:
1- اگر سوالات دوگزینه ای ( بلی و خیر) باشند از آزمون فرض و توزیع دوجمله ای نرمال استفاده می شود که فرمولهای محاسبه آن بصورت زیراست:

الف ) فرضیه بامیزان 0.05   رد می شود اگروتنها اگر(ترکیب دوشرطی) رابطه زیربرقرارباشد :
x/n1 – y/n2 > Z/2 √ p q(1/n1+ 1/n2)

p(x + y)/(n1 + n2) , q1-p
p1= x/n1 , p2= y/n2 
ب ) فرضیه بامیزان 0.05   موردقبول است اگروتنها اگر(ترکیب دوشرطی) رابطه زیربرقرار باشد:

x/n1 – y/n2 < Z/2 √p q(1/n1+1/n2)
p( x + y)/( n1 + n2) , q1-p
p1= x/n1 , p2= y/n2 
درفرمولهای فوق متغیرها عبارتند از:
x= تعداد جوابهای مثبت (بلی ) می باشد.
n1 = حجم نمونه های x می باشد.
n2 = حجم نمونه های y می باشد.
y= تعداد جوابهای منفی (خیر) می باشد.
p = میزان موفقیت درنمونه مقدماتی.
q = میزان عدم موفقیت درنمونه مقدماتی.

2- اگرسوالات چندگزینه ای (خیلی زیاد ، زیاد ،متوسط ، کم ،خیلی کم ) باشند ازآزمون فرض و توزیع کای دو(چی دو) استفاده می شودکه فرمول محاسبه آن بصورت زیر است:

الف ) فرضیه بامیزان 0.05   رد می شود اگروتنها اگر(ترکیب دوشرطی) رابطه زیربرقرار باشد:

X2 , k-1<12R2j /[ n(k)(k+1) ]-3n(k+1)

ب ) فرضیه بامیزان 0.05   موردقبول است اگروتنها اگر(ترکیب دوشرطی) رابطه زیربرقرار باشد:
X2 , k-1>12R2j /[ n(k)(k+1) ]-3n(k+1)

k= درجه آزادی است .
R2= مجذور رتبه ها ست.
n= حجم نمونه می باشد.

این توزیع ها باتوجه به شرایط تحقیق استفاده می شوندونتایج بدست آمده مورد تجزیه وتحلیل آماری قرارمی گیرد. بطورکلی نتایج بدست آمده عبارتند از:


1- ویژگیهای کلی پاسخگویان :
1-1 – سمت پاسخگویان :
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 مدیر عامل 460 71.9
2 مدیران ارشد 180 28.1
جمع کل 640 100
*- حدود 72% پاسخگویان مدیرعامل هستند.

1-2- میزان تحصیلات پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 دکتری 65 10.2
2 فوق لیسانس 140 21.9
3 لیسانس 310 48.4
4 فوق دیپلم 10 1.6
5 دیپلم 115 18
جمع کل 640 100
*- بیشترین سطح تحصیلات پاسخگویان لیسانس می باشد.

1-3- سابقه کار پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 1تا10 سال 50 7.8
2 11تا20 سال 120 18.8
3 21تا30 سال 325 50.8
4 31تا40 سال 130 20.3
5 بیش از41 سال 15 2.3
جمع کل 640 100
*- بیشترین سابقه کار پاسخگویان بین 21 تا 30 سال می باشد.

 

1-4- مالکیت شرکت پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 دولتی 25 3.9
2 خصوصی 540 84.4
3 دولتی- خصوصی 55 8.6
4 سایر 20 3.1
جمع کل 640 100
*- بیش از 84% شرکت پاسخگویان خصوصی است.

1-5- نوع شرکت پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 بامسئولیت محدود 175 27.3
2 سهامی عام 135 21.1
3 سهامی خاص 320 50
4 تعاونی 10 1.6
جمع کل 640 100
*- شرکت پاسخگویان بیشتراز نوع سهامی خاص است.

1-6- زمینه عمده فعالیت شرکت پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 تولیدی 370 57.8
2 بازرگانی 120 18.8
3 خدماتی 40 6.3
4 سایر 110 17.2
جمع کل 640 100
*- شرکت پاسخگویان بیشتردرزمینه های تولیدی فعالیت دارند.

 

 

1-7- سابقه فعالیت شرکت پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 1تا 5 سال 25 3.9
2 6 تا 10 سال 20 3.1
3 11 تا 15 سال 65 10.2
4 16 تا20 سال 305 47.7
5 بیش از 21 سال 225 35.2
جمع کل 640 100
*- بیشترین سابقه فعالیت شرکت پاسخگویان بین 16 تا20 سال می باشد.

1-8- گستره فعالیت شرکت پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 داخلی 220 34.4
2 خارجی 170 26.6
3 داخلی وخارجی 250 39.1
جمع کل 640 100
*- بیشترین گستره فعالیت شرکت پاسخگویان مختلط (داخلی وخارجی ) میباشد.

1-9- تعداد پرسنل شرکت پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 1 تا50 نفر 280 43.8
2 51 تا100 نفر 115 18
3 101 تا250 نفر 105 16.4
4 251 تا500 نفر 110 17.2
5 بیش از500 نفر 30 4.7
جمع کل 640 100
*- بیشترین تعداد پرسنل شرکت پاسخگویان بین 1تا50 نفر می باشد.

 

1-10- عضویت دراتاق بازرگانی پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 پاسخ دهنده عضو است 635 99.2
2 پاسخ دهنده عضو نیست 5 0.8
جمع کل 640 100
*- بیش از 99% پاسخگویان عضواتاق بازرگانی هستند.
1-11- سالهای عضویت دراتاق بازرگانی پاسخگویان:
ردیف شرح تعداد فراوانی درصد فراوانی
1 1 تا 10 سال 85 13.3
2 11 تا 20 سال 165 25.8
3 21 تا30 سال 300 46.9
4 31 تا 40 سال 80 12.5
2 بیش از 40 سال 10 1.6
جمع کل 640 100
*- بیشترین سالهای عضویت پاسخگویان دراتاق بازرگانی بین 21 تا30 سال می باشد.
2- نتایج نظر سنجی ازاعضای اتاق بازرگانی:
نتایج کلی نظر سنجی از اعضای اتاق بازرگانی بشرح جدول زیرمی باشد:
ردیف شرح درصد
1 میزان مشارکت فعالانه اعضاء دراتاق بازرگانی 30
2 میزان شرکت اعضاءدرسمینارها ودوره های آموزش 45
3 میزان ارتباط مستمراعضاءبااتاق بازرگانی 30
4 میزان مشارکت اعضاء درانتخابات 40
5 میزان کاندیدی نمایندگی اعضاء 15
6 میزان رضایت اعضاء از برگزاری انتخابات 40
7 میزان رضایت ازعملکرد هیئت رئیسه 35
8 میزان رضایت اعضاء از روند رسیدگی به درخواستها 50
9 میزان رضایت اعضاء ازمراحل صدورکارت بازرگانی 70
10 عملکرد اتاق بازرگانی درامورتولیدی ،بازرگانی وخدماتی 5
11 عملکرد اتاق بازرگانی درامرخصوصی سازی 2
12 عملکرد اتاق بازرگانی درانجام وظایف قانونی 5
3- نتایج زیرازجمع آوری اطلاعات پرسشنامه ها و بکارگیری توزیعهای آماری وآزمون فرضیه های تحقیق بدست آمده است :
3-1- بررسی وآزمون فرضیه اول :
فرضیه اول خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم کل
اتاق بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشور بیشترین تاثیر رادارد 3.6% 15.4% 13.6% 43.7% 23.7% 100%

اتاق بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشور بیشترین تاثیر را ندارد  :
اتاق بازرگانی برشاخصهای اقتصادی کشور بیشترین تاثیر را دارد 1: 
0.05   
R2j=461
k =5
12R2j /[ n(k)(k+1) ]-3n(k+1)=(12*461)/3(5)(5+1)-3(3)(5+1)=7.46

X2 , k-1= X20.05 , 4 =9.49

نتیجه گیری : چون 7.46 < X20.05 , 4 =9.49 لذا فرضیه  مورد قبول است . یعنی اتاق بازرگانی بیشترین تاثیر را برشاخصهای اقتصادی کشور ندارد.

3-2- بررسی وآزمون فرضیه دوم:
فرضیه دوم بلی خیر کل
اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند 32% 68% 100%

اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت ندارند  : p1= p2 
اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند 1: p1> p2
0.05   
تعداد جوابهای بلی x =1010
تعداد جوابهای خیر y =2190
حجم نمونه x3200 n1 =
حجم نمونه y 3200 n2 =
p( x + y)/( n1 + n2)=(1010+2190)/(3200+3200)=0.5 , q1-p=1-.5=0.5
p1= x/n1 =1010/3200=0.32 , p2= y/n2=2190/3200=0.68 
x/n1 – y/n2 < Z/2 √p q(1/n1+1/n2)
0.32 – 0.68< 1.96 √0.5* 0.5(1/3200+1/3200)
0.00043 > 0.32-
نتیجه گیری : فرضیه بامیزان 0.05   موردقبول است .یعنی اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت ندارند.

3-3- بررسی وآزمون فرضیه سوم:
فرضیه سوم بلی خیر کل
اعضاء از فعالیت های اتاق بازرگانی رضایت دارند 49.8% 50.2% 100%

اعضاء ازفعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت ندارند  : p1= p2 
اعضاء ازفعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت دارند 1: p1> p2
0.05   
تعداد جوابهای بلی 1285 x =
تعداد جوابهای خیر 1275 y =
حجم نمونه 2560 x n1 =
حجم نمونه y 2560 n2 =
p( x + y)/( n1 + n2)=(1285+1275)/(2560+2560)=0.5 , q1-p=1-.5=0.5
p1= x/n1 =1285/2560=0.502 , p2= y/n2=1275/2560=0.498 
x/n1 – y/n2 > Z/2 √p q(1/n1+1/n2)
0.502 – 0.498> 1.96 √0.5* 0.5(1/2560+1/2560)
0.0005 < 0.004
نتیجه گیری : فرضیه بامیزان 0.05   رد می شود .یعنی اعضاء ازفعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت نسبی دارند.
4- نتایج نظر سنجی درمورد خصوصیات یک عضوفعال اتاق بازرگانی ازدیدگاه اعضاء:
جدول زیرنتایج نظر سنجی خصوصیات یک عضوفعال اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء رانشان می دهد:
ردیف شرح درصد
1 پرداخت حق عضویت 60
2 اظهار نظر درمسائل مختلف اتاق بازرگانی 80
3 شرکت درانتخابات اتاق بازرگانی 70
4 کاندید انتخاباتی اتاق بازرگانی 30
5 شرکت درجلسات اتاق بازرگانی 45

5- نتایج نظر سنجی درمورد وظایف وفعالیتهای راهبردی ومهم اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء:
جدول زیرنتایج نظرسنجی درمورد وظایف وفعالیتهای راهبردی ومهم اتاق بازرگانی ازدیدگاه اعضاءرانشان می دهد:
ردیف شرح درصد
1 ارتباط با جهان 80
2 بسترسازی 70
3 ایجاد اشتغال 55
4 حمایت وحفظ حقوق اعضاء 65
5 تصحیح وبهبود سیاستهای پولی ومالی 60
6 اطلاع رسانی تجاری 70
7 جذب وتوسعه سرمایه گذاری 60
8 توسعه صادرات 70
9 قوانین مالیاتی 55
10 قوانین کار 50
11 قوانین بیمه 40
12 تشکلهای صنفی 35
13 داوری درقراردادها 50
نتیجه گیری 
براساس یافته های بدست آمده از پژوهش مشخص شدکه اتاق بازرگانی آنچنان که باید برشاخصهای اقتصادی کشور تاثیرگذارنبوده و این امربه ترتیب وبویژه دربسط وتوسعه خصوصی سازی و وظایف کلان درون مرزی وبرون مرزی اتاق بازرگانی وفعالیتهای تولیدی ، بازرگانی وخدماتی قابل مشاهده است.اتاق بازرگانی درسالهای اخیر درزمینه های تولیدی ، بازرگانی وخدماتی گامهای خوبی برداشته ولی اثر آن بسیار ناچیز ونامحسوس است . ازسوی دیگرمشارکت اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی بسیار ضعیف بوده واین امر به ترتیب درکاندیداتوری اعضاء برای نمایندگی، ارتباط مستمر اتاق بازرگانی با اعضاء ، مشارکت فعالانه اعضاء درفعالیتهای اتاق بازرگانی و حضور افراد درسمینارها ودوره های آموزشی اتاق بازرگانی کاملا" مشهود بوده ونهایتا" رضایت اعضاء ازفعالیتهای اتاق بازرگانی نسبی می باشد بطوریکه نیمی ازاعضاء ازفعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت و نیمی دیگر رضایت ندارند. البته این امر به ترتیب وبویژه دررضایت ضعیف اعضاء از عملکرد هیئت رئیسه وشرایط برگزاری انتخابات ملموس ترمی باشد واعضاء فقط از مراحل صدور کارت بازرگانی و ازروند رسیدگی به درخواستهای آنان مانند صدور ویزا ، اطلاعات و... رضایت بیشتری دارند.
بعد از تحقیق وبررسی های دقیق ،کامل وهمه جانبه وبا درنظرگرفتن همه عوامل درونی وبیرونی اتاق بازرگانی ، معایب ونواقص موجود دراتاق شناسایی ودرپایان نیز پیشنهادات لازم جهت رفع موانع ومشکلات آن به منظور ارتقاءعملکرد اتاق بازرگانی وتاثیرآن براقتصاد ملی ارائه شده است.

پیشنهادات
1- عدم دخالت دولت دراتاق بازرگانی.
2- تلاش درجهت ایجاد ساختار، محتوا وعملکرد مطلوب اتاق بازرگانی.
3- ایجاد فضای آزاد وحمایت از تفکرات نوین دراتاق بازرگانی.
4- افزایش تعداد کارشناسان ماهروخبره دراتاق بازرگانی.
5- توجه بیشتر به نقش اتاق بازرگانی دراقتصاد ، بازرگانی خارجی وگسترش روابط سیاسی.
6- تغییرات اساسی دراساسنامه اتاقهای بازرگانی مشترک واهمیت به نقش این اتاقها.
7- تلاش فراوان درجهت افزایش صادرات ورفع موانع صادراتی .
8- فراهم آوردن زمینه وبسترسازی مناسب برای حضور تمامی فعالان اقتصادی دراتاق بازرگانی.
9- تغییرواصلاح قوانین عضویت، ترکیب هیات نظارت برانتخابات ،مدرن نمودن شیوه انتخابات وزمان مناسب برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی.
10- آموزش کامل ومناسب به اعضاءاتاق بازرگانی وحمایت کافی ومناسب از حقوق اعضاء.
11- توجه بیشتر به مسئله اشتغالزایی .
12- تشویق ، جذب وتوسعه زیاد سرمایه گذاری داخلی وخارجی . 
منابع
1- عابدین مقانکی،محمدرضا.پیامدهای بازرگانی برقراری ترتیبات تجاری میان ایران وکشورهای عربی.تهران:موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،1384.
2- مدنی،فرشاد.تببین نقش وجایگاه نقاط تجاری درتوسعه صادرات کالا وخدمات.تهران:موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،1384.
3- پورمقیم،سیدجواد.تجارت بین المللی– نظریه ها وسیاستهای بازرگانی.تهران:نشرنی،1369.
4- نادری،ابوالقاسم.مزیت نسبی وتوسعه صادرات درایران.تهران:موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی ،1371.
5- میرآبی،وحید رضا.مدیریت بازاریابی بین المللی درهزاره سوم.تهران:انتشارات اندیشه های گوهربا،1382.
6- قانون تشکیل اتاق بازرگانی ، صنایع ومعادن ایران.تهران:مرکزتحقیقات وبررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن ایران.
7- اجرای احکام داوری.تهران:کمیسیون حقوقی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی.
8- قانون وآئین نامه مربوط به جلب وحمایت ازسرمایه های خارجی. وزارت اموراقتصادی ودارائی.تهران:مرکزتحقیقات وبررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن ایران.
9- سازمان وساختاراتاق بازرگانی.تهران:مرکزتحقیقات وبررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ومعادن ایران.
10- www.ank.org.hk
11- www.kcci.or.kr
12- www.micci.com
13- www.turkishchamber.org
14- www.ccfgb.co.uk
15- www.icc.org
16- www.ankmena.com
17- www.londonchamber.co.uk
18- www.isrutc.org
19- www.taccim.org

تهیه کننده : حسین دریساوی بهمنشیر

سمت : کارشناس مسئول برنامه ریزی وکنترل پروژه و کارشناس مسئول ارزیابی وکنترل بودجه اجرای طرحهای شرکت توسعه نیشکر وصنایع جانبی.
مدارک تحصیلی : لیسانس ریاضی ( فارغ التحصیل رتبه دوم با معدل 15.56) وفوق لیسانس علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی وتحلیل سیستمهای اقتصادی (فارغ التحصیل رتبه اول با معدل 18.73) میباشم .
سابقه کار : دارای 15 سال سابقه کار درپروژه های اجرایی.
آدرس محل کار:اهواز –بلوار گلستان – خ شیراز –شرکت توسعه نیشکروصنایع جانبی - ساختمان شماره 2 – دفتربرنامه ریزی وکنترل پروژه- تلفن 9721368+0611 وفاکس 9721369

 


 منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت: 9:34 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس