تحقیق درباره آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی

بازديد: 161

تحقیق درباره آئین نامه آموزشی

دوره های کاردانی و کارشناسی

 

 

مصوب جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی

اردیبهشت ماه 1376

 

 

فهرست  مطالب

 

     موضوع                                   صفحه                          موضوع                     صفحه

تصویب نامه شورای عالی برنامه ریزی                                      مشروطی(ماده27)                          9

فهرست مطالب                                                                 اخراج دانشجوی مشروط(ماده29)        9

مقدمه(روش اجرا)                                     الف                     مشمول آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

تعریف                                                   5                       پیوسته(ماده 32)                           10

 

فصل اول: شرایط ورود و نام نویسی       1                  فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف

                                                                                                 از تحصیل                 10

شرایط ورود(ماده1)                                   1                       مرخصی تحصیلی                           10

نام نویسی(ماده2)                                     1                       انصراف از تحصیل                           11

منع تحصیل همزمان(ماده4)                        2                       مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی                   11

                                                                                     بورسیه و همسر یکی از کارکنان دولت

فصل دوم: نظام آموزشی                    2                  فصل هشتم: انتقال                 12

تعریف واحد(ماده5)                                   2                       تعریف انتقال(ماده38)                     12

سال تحصیلی(ماده6)                                 3                       کمیته انتقال(تبصره4 ماده 39)                      12

حدود اختیارات دانشگاه(ماده7)                     3                       انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی       13

دروس انتخابی(ماده8)                                3                       انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور13

ساعات حل تمرین(ماده9)                           3                       فصل نهم: دانشجوی مهمان        14

فصل سوم: واحدهای درسی و طول                            فصل دهم: تغییر رشته             15

مدت تحصیل                                        4                       تغییر رشته الزامی                           17

تعداد واحد                                              4                       فصل یازدهم : پذیرش واحدهای درسی18

تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال                5                       فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل  18

دروس پیشنیاز(ماده12)                             5                       تاریخ فراغت از تحصیل(تبصره1 ماده64)19

طول دوره(ماده13)                                   5                                                                                   

فصل چهارم: حضور و غیاب                6                                                                  

حضور در جلسات درس                              6                                                                                   

غیبت در امتحان                                      6                                                                                   

فصل پنجم: حذف و اضافه                      6                                                                                   

حذف و اضافه(ماده17)                               6                                                                                   

حذف اضطراری(ماده18)                             7                                                                                   

فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو7                                                             

معیارهای ارزیابی                                      7                                                                                   

درس ناتمام(ماده 23)                                8                                                                                   

اعلام نمرات(ماده24)                                 8                      

میانگین نمرات(ماده26)                             8                                                                                   

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

آئین نامه آموزشی دوره های

کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

 

مقدمه:

    بیش از 6 سال از اجرای آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه 1369 شورای عالی برنامه ریزی (نشریه 101) می گذرد و این مدت، فرصت کافی بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

    براین اساس کمیسیون تدوین آئین نامه ها مأموریت یافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاهها و کارشناسان مسایل آموزشی خصوصاً معاونین آموزشی دانشگاهها، آئین نامه مزبور را بررسی نموده و برخی از موارد را اصلاح و تجدیدنظر و اشکالات آنرا برطرف نماید.

این کار صورت گرفت و آئین نامه جدید تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد شد و شورای عالی برنامه ریزی نیز طی جلسات 316 الی 339 خود آنرا بررسی و اصلاح و سپس در جلسه 339 به تصویب نهایی رسانید که بصورت متن پیوست جهت اجرا ابلاغ می شود.

    این آئین نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر آموزش عالی در مقاطع کارداني، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاهها و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است.

    لکن آنچه در نیل به این هدفها اهمیت بسیار دارد، نحوه اجرا و بکار بستن دقیق ضوابطی است که در آئین نامه پیش بینی شده است و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی و دانشگاهها، و همکاری استادان و دانشجویان متعهد حاصل نخواهد شد.

با امید تحقق این همکاری و هماهنگی وتوجیه و تبیین این موضوع ، تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.

1-   در این آئین نامه ، تنها به ذکر اصول اکتفا شده است. آنجا که ساکت است تصمیم گیری برعهده شورای آموزشی دانشگاه مربوط است لکن تغییر اصول و یا تفسیری مغایر با اصول آئین نامه ، مجاز نیست و اگر ابهامی در عبارات مشاهده شود و رفع آن برعهده کمیسیون تدوین آئین نامه های شورای عالی برنامه ریزی است.

2-   مسئولیت اجرای این آئین نامه برعهده دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دانشگاهها، مجتمع های دانشگاهی، مراکز آموزش عالی، دانشکده ها و دیگر انواع واحدهای آموزش عالی وابسته و تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

3-   مسئولان اجرایی ، اساتید راهنما، مدرسان و دانشجویان، ملزم به رعایت و اجرای این آئین نامه هستند. هرعملی که خلاف این آئین نامه در جایی صورت گیرد از درجه اعتبار ساقط است و آن عمل به هیچ وجه در جای دیگر قابل استناد نخواهد بود.

4-   لازم است دانشگاهها، دانشجویان را از آغاز تحصیل با مواد این آئین نامه آشنا سازند و به هنگام نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی و ابتدای هر سال تحصیلی ، اهم مواد آن را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

5-   دانشگاهها موظفند با تعیین استاد راهنما، دانشجویان را در انتخاب واحدهای درسی و آشنایی کامل با اصول این آئین نامه یاری دهند. و ترتیبی برقرار سازند که انتخاب درس دانشجویان با مشورت و تائید استاد راهنما صورت گیرد. و استادان راهنما موظف باشند هر نکته ای را که در بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان مؤثر است به آنان یادآوری نمایند.

6-   استادان و دانشگاهها باید نهایت دقت و توجه را در تصحیح اوراق امتحانی دانشجویان مبذول دارند و در مهلت مقرر در آئین نامه ، نمرات نهایی امتحانات دانشجویان را به آموزش تحویل نمایند. چه بی توجهی به این مهم، بخش قابل توجهی از آئین نامه آموزشی را معطل گذاشته احتمالاً موجب تضییع حقوق دانشجویان خواهد شد.

7-   چنانچه استادان محترم و مسئولان آموزشی آگاهند در برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی ، ریز مواد و محتوای بسیاری از دروس پایه و بعضی از دروس اصلی برای چندین رشته یا گرایش تحصیلی هم خانواده از یک یا چند گروه آموزشی مشترک است. مثل محتوای ریاضی1 و2 که برای تمام رشته های فنی و مهندسی ، ریاضی، فیزیک، کامپیوتر و آمار یکسان است، لازم است مسئولان آموزشی دانشگاهها با مشورت بخش کامپیوتر به این دروس مشترک کد واحد اختصاص دهند و دانشجویان را به طور مساوی در کلاسها تقسیم نمایند تا از امکانات آموزشی به نحو بهتر ، بیشتر و به طور بهینه استفاده شود.

8-   کلیه دانشگاهها ملزم به اجرای دقیق و کامل برنامه های آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی می باشند و هیچ تغییری در عنوانها، تعداد و محتوای دروس و تغییر رشته پیشنیاز مجاز نیست. چنانچه استادان و گروههای آموزشی در این گونه موارد نظری داشته باشند می توانند نظر خود را در این زمینه به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد دهند.

9-   در حالیکه نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص و آزموده بسیار زیاد ولی امکانات آموزش عالی در کشور محدود است، برعهده دانشگاهها است که از امکانات آموزشی حداکثر استفاده را به عمل آورند تا بیاری خداوند متعال در آینده شاهد شکوفایی فرهنگ و رشد کیفی آموزش عالی در سطح کشور اسلامی خود باشیم.

در پایان وزارت فرهنگ و آموزش عالی امیدوار است با تصویب و ابلاغ این آئین نامه بسیاری از مشکلات دانشگاهها از لحاظ مقررات آموزشی برطرف شود. با این امید نظرات مجریان، استادان و دست اندرکاران آموزش عالی در خصوص نتایج حاصل از اجرای این آئین نامه ، می تواند در جریان تجدیدنظرهای بعدی مورد استفاده و استناد قرار گیرد.

 

 

                                                                       دکتر سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی

                                                                                وزیر فرهنگ و آموزش عالی

                                                                         و رئیس شورای عالی برنامه ریزی                        

 

 

تـعـاریـف[1]

«در این آئین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است»

 

1- دانشگاه :

به همه دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی ، روزانه و شبانه دولتی و                غیر دولتی، «دانشگاه» گفته می شود.

2-دانشکده :

دانشکده واحدی کوچکتر از یک دانشگاه است که در رده خاصی از علوم فعالیت دارد. مانند دانشکده علوم، دانشکده برق، دانشکده الهیات و نظایر آن.

3-گروه آموزشی :

گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده و یا یک دانشگاه است که در یک رشته خاص یا چند رشته متجانس فعالیت دارد. مانند: گروه ریاضي، گروه معارف اسلامی و نظایر آن.

4- گروه برنامه ریزی :

منظور از گروه برنامه ریزی یکی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در وزارت فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند.

5-گروه آزمایشی :

منظوراز گروه آزمایشی یکی از گروههای آزمایشی سازمان سنجش کشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است، که داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند.

6- دوره:

منظور از دوره در نظام آموزش عالی ، مدت زمانی است که دانشجو وارد دانشگاه شده و در یک رشته خاص تحصیل می کند و در آن رشته فارغ التحصیل می شود. مانند دوره کاردانی، دوره کارشناسی و...

7- اداره آموزش:

منظور از اداره آموزش ، یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.

8- استاد :

هرعضوهیأت علمی که مسئولیت تدریس دروس نظری یاعملی را دردانشگاه برعهده دارد استاد نامیده میشود.

9- رشته :

رشته یکی از شعب فرعی از گروههای علمی(علوم پزشکی ، علوم انسانی ، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی ، هنر، تربیت معلم و علمی- کاربردی) است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد. دروس مشترک در دو رشته متفاوت نباید از 30 درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند.

10- گرایش :

هر یک از شعب یک رشته که ناظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدهای رشته کمتر و از 30 درصد کل واحدها بیشتر باشد.

 

 

فصل اول

شرایط ورود و نام نویسی

شرایط ورود

ماده1 :

شرایط ورود در دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی ارشد پیوسته و دوره های دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی و دامپزشکی ، اعم از دوره های روزانه و شبانه به شرح زیر است:

1: مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.

2: داشتن گواهینامه پایان دوره متوسطه از داخل یا خارج کشور ، مورد تائید وزارت آموزش و پرورش( با توجه به نظام جدید آموزش متوسطه) یا برابر آن برای آموزشهای حوزوی(مطابق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و یا داشتن گواهینامه دوره کاردانی برای ورود به دوره کارشناسی ناپیوسته که حسب مورد به تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

3: پذیرفته شدن در آزمون ورودی.

4: سپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع ذی ربط صادر می شود.

 

نام نویسی

ماده2:

پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط دانشگاه اعلام می شود، برای نام نویسی و انتخاب واحد مراجعه نمایند. عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.

ماده3:

دانشجو موظف است در هر نیمسال ، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال ، بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تاخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

 

تبصره :

دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی ، با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

 

منع تحصیل همزمان:

ماده4:

دانشجو در یک زمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، ازادامه تحصیل در یکی از            رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون بررسی موارد خاص وزارتخانه محروم و سوابق تحصیلی وی باطل اعلام می شود و دانشجو در این حال موظف است کلیه هزینه های مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه های تعیین شده به دانشگاه ذی ربط بپردازد.

تبصره :

دانشجویان ممتاز (استعدادهای درخشان) ، از شمول این ماده مستثنی هستند.

تعریف دانشجوی ممتاز، و ضوابط اجرایی این تبصره، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و ابلاغ می شود.

 

فصل دوم

نظام آموزشی

تعریف واحد درسی

ماده 5:

آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبنی بر نظام واحدی است.

در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس ، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت ، عملی                   (یا آزمایشگاهی) 34 ساعت، کارگاهی (یا عملیات میدانی) 51 ساعت، کارآموزی و کارورزی                     (یا کار در عرصه) 68 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی(یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن ، توسط استاد مربوط تعیین می شود.

 

سال تحصیلی

ماده6 :

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم که دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

 

تبصره:

مدت امتحانات پایانی نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

 

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده7:

تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.

ترتیب دروس با رعایت پیشنیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع برعهده دانشگاهها است.

 

دروس انتخابی

ماده8:

دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.

 

ساعات حل تمرین

ماده9:

دانشگاهها می توانند ، در صورت لزوم ، به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره های کارشناسی ، تا 20 ساعت، در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین به ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند.

 

فصل سوم

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

تعداد واحدها

ماده 10:

تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است :

دوره های کاردانی : بین 68 تا 72 واحد

دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی مهندسی : 130 تا 135 واحد

دوره های کارشناسی ناپیوسته: 67 تا 70 واحد

دوره های کارشناسی ارشد پیوسته: 172 تا 182 واحد

ماده11 :

هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.

 تبصره 1:

در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

 

تبصره 2:

در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تائید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

تبصره 3:

اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.

تبصره 4:

در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد. حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.

تبصره5:

تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.

 

دروس پیشنیاز

ماده 12:

آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی ، در یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده ، از حد نصاب معینی کمتر باشد ، موظفند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا (پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.

تبصره1:

تعیین نوع درس ، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.

تبصره2:

سازمان سنجش و آموزش کشور ، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون ورودی ، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد.

تبصره 3:

ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاهها، از هر حیث، مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.

نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود و در مشروطی ، قبولی یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد.

تبصره 4:

به حداکثر طول دوره تحصیل دانشجویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.

 

 

طول دوره

ماده 13:

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.

 

 

فصل چهارم

حضور و غیاب

حضور در جلسات درس

ماده14:

 3

 

 

16

 

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از ــــــ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

 3

 

تبصره1:

16

 

در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از ـــــ باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می شود. در این حال رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای وی الزامی نیـست. ولی نیمسال مذکور به عـنوان یک نیمـسال کامل جـزو سنوات تحـصیلی دانشجـو محسوب می شود.

 تبصره2:

_3_16

 

غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس ، به دلیل حدف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو          غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

                             

غیبت در امتحان

ماده 15 :

غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد.

ماده 16:

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.

 

 

 

 

 

فصل پنجم

حذف و اضافه

ماده17:

دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته ، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

ماده 18:

  3

          3

 

 

  16

 

در صورت اضطرار ، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تائید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از ـــــــ مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً ،تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.

ماده19:

حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال ، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیسمال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

 

فصل ششم

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

معيارهاي ارزيابي

ماده 20 :

ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر اساس ميزان حضور و فعاليت در كلاس ، انجام تكاليف درسي و نتايج امتحانات بين نيمسال و پايان نيمسال صورت مي گيرد و استاد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است .

تبصره :

برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس الزامي است .

ماده 21 :

معيارهاي ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي شود .

ماده 22 :

حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است . دانشجويي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود ،‌ در اولين فرصت ، ملزم به تكرار آن است با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين منظور مي شود .

تبصره :

اگر دانشجويي در يك درس اختياري مردود شد ،‌ به جاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي در برنامه مصوب ،‌درس ديگري را انتخاب كند .

درس ناتمام

ماده 23 :

در موارد استثنايي ، نمره تمرين دبيري ، كارآموزي و كارورزي ، عمليات صحرايي ، كار در عرصه و دروسي كه در برنامه آموزشي مصوب ، توام با پروژه ارائه مي شود ،‌در صورتي كه به تشخيص استاد و تاييد گروه آموزشي مربوط ،‌ تكميل آنها در طول يك نيمسال تحصيلي ميسر نباشد ، ‌ناتمام تلقي مي گردد نمره ناتمام بايد حداكثر تا پايان نيمسال بعد به نمره قطعي تبديل گردد .         

 

اعلام نمرات

ماده 24 :

استاد موظف است گزارش نمره نهايي هر درس را حداكثر ظرف 10 روز پس از برگزاري امتحان آن درس به اداره آموزش دانشكده يا واحد مربوط تسليم نمايد . 

ماده 25 :

اداره آموزش هر دانشكده با واحد ذي ربط در هر دانشگاه موظف است نمرات دانشجويان را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخرين امتحان هر نيمسال و بعد از رسيدگي به اعتراضات دانشجويان و رفع اشتباهات احتمالي ، به آموزش كل دانشگاه تسليم نمايد .

تبصره :‌

نمره پس از اعلام به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است .  

 

ميانگين نمرات

ماده 26 :

در پايان هر نيمسال تحصيلي ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان آن نيمسال و در پايان دوره تحصيلي ،‌ميانگين كل نمرات دانشجو ،‌محاسبه و در كارنامه وي ثبت          مي شود .

تبصره 1 :‌

براي محاسبه ميانگين نمرات ، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسي كه دانشجو براي آنها نمره گرفته است ( اعم از ردي يا قبولي ) بر تعداد كل واحدهاي اخذ شده تقسيم مي شود .

تبصره 2 :

دوره تابستاني ،‌به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود . نمرات دروسي كه دانشجو در دوره تابستاني مي گذراند ، تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود . به همين نحو نمرات دانشجو ، در نيمسالي كه الزاماً كمتر از 12 واحد انتخاب مي كند و كسر بودن واحدها خارج از اراده او است نيز مانند دروس تابستاني در ميانگين كل او محاسبه مي شود ، ولي آن نيمسال جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد .

 

 

 

نام نويسي مشروط

ماده 27 :

ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد كمتر از 12 باشد ،‌در غير اين صورت                 نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .

تبصره :

هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي ، كتباً اطلاع دهد و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد . با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشگاه و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر ،‌مانعي در اجراي مقررات نخواهد بود .

ماده 28 :

دانشجويي كه به صورت مشروط نام نويسي مي كند ، ‌جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد . 

 

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 29 :

در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي ،‌اعم از متوالي يا متناوب ،‌ كمتر از 12 باشد در هر مرحله اي كه باشد ، ‌از ادامه تحصيل محروم مي شود .

ماده 30 :

دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش از حد ، از ادامه تحصيل در دوره كارشناسي محروم          مي شود ،‌ در صورتي كه واحدهاي مقطع پايين تر رشته مربوط را تا سقف مجاز ،‌با موفقيت گذرانده باشد و ميانگين كل او در اين واحدها كمتر از 12 نباشد ، مي تواند با رعايت ساير ضوابط مربوط ، مدرك مرسوم مقطع پايين تر را در آن رشته دريافت كند .

تبصره :

در صورتي كه رشته تحصيلي دانشجو در مقطع پايين تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد ،‌ دانشجو مي تواند با نظر گروه آموزشي مربوط ،‌ به يكي از رشته هاي موجود نزديك به رشته تحصيلي خود ، در مقطع پايين تر ، در آن دانشگاه يا دانشگاه ديگر ، تغيير رشته دهد و پس از تطبيق واحدها با رشته جديد و گذراندن واحدهاي كمبود ،‌در آن مقطع  فارغ التحصيل شود . بديهي است كه تطبيق واحدها و تعيين دروس كمبود ، ‌بر عهده گروه آموزشي دانشگاه پذيرنده است .

ماده 31 :

دانشجويي كه به دليل مشروط شدن بيش از حد ،‌از ادامه تحصيل محروم مي شود ،‌در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است ، مي تواند براي ادامه تحصيل مجدد ، در آزمون سراسري شركت كند . و در صورت قبولي در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصيل دهد .

دانشگاه پذيرنده مي تواند ، واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است ،‌با برنامه رشته جديد تطبيق داده و طبق ضوابط اين آيين نامه بعضي يا تمام آنها را به پذيرد .

شمول آيين نامه به دوره كارشناسي ارشد پيوسته

ماده 32 :

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پيوسته ،‌در طول تحصيل تا سقف واحدهاي قابل قبول دوره كارشناسي (135تا 140) تابع مقررات اين آيين نامه است و در دروس تخصصي ،‌پروژه و پايان نامه كه در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آيين نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته خواهد بود .

 

فصل هفتم

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

مرخصي تحصيلي

ماده 33 :

دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند .

تبصره :

مدت مرخصي تحصيلي ،‌ جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .

ماده 34 :

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي ،‌ حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال،  توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد .

تبصره :

اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذي ربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي،  موافقت با عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وي ابلاغ نمايد .

 

انصراف از تحصيل

ماده 35 :

ترك تحصيل بدون كسب اجازه دانشگاه  محل تحصيل ،‌انصراف از تحصيل محسوب مي شود . و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد .  

تبصره :

در موارد استثنايي ، كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نیمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود . 

ماده 36 :

دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود ،‌بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد اين دانشجو مجاز است فقط براي يك باردر فاصله يك ماه از تاريخ درخواست ،‌تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد، پس از انقضاي اين مهلت ، ‌حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن ، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد .

تبصره 1 :

دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است ،‌ عمل كند .

تبصره 2 :

تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري               بر اساس ضوابط مربوط است  .

 

مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت 

ماده 37 :

دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه ، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود ، مي تواند با ارائه حكم ماموريت همسر و به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه ،‌علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل ، تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد . 

 

فصل هشتم

انتقال

تعريف انتقال

ماده 38 :

انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در همان رشته و همان مقطع تحصيلي است . 

ماده 39 :

انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است جز در موارد زير :‌

1- شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ،‌به طوري كه وي به تشخيص مراجع قانوني ، به عنوان كفيل خانواده شناخته شود .

2- معلوليت موثر دانشجو ،‌به نحوي كه به تشخيص شوراي عالي پزشكي به طور مستقل قادر به ادامه زندگي نباشد . 

3- ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد به تاييد مراجع ذي ربط .

تبصره 1 :

هر يك از موارد مذكور در اين ماده بايد بعد از قبولي دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد .

تبصره 2 :‌

براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت ،‌ارائه حكم اشتغال ضروري است و اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال و سكونت و در تهران بايد به تاييد مراجع قانوني يا نيروي انتظامي رسيده باشد .

 

 

تبصره 3 :‌

در موارد استثنايي كه دانشگاه تشخيص مي دهد چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشد و شوهر او نيز در شهرستان دانشجو باشد اگر رشته تحصيلي دختر در شهرستان ( محل تحصيل شوهر ) موجود نباشد شوهر او مي تواند به تهران منتقل شود .

تبصره 4 :

به منظور توزيع دانشجويان انتقالي به تهران و جلوگيري از سرگرداني آنان در تعيين محل تحصيل ، ‌كميته اي در معاونت دانشجويي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي به نام كميته انتقال تشكيل مي شود . اين كميته مي تواند براي پذيرش دانشجوي انتقالي در هر يك از دانشگاههاي تهران ،‌سهميه تعيين كرده و دانشجويان انتقالي را مطابق سهميه جايابي كند .    

ماده 40 :

انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يكديگر در يك رشته و در يك مقطع به شرط موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد بلامانع است . 

ماده 41 :

انتقال از دوره هاي شبانه به روزانه از دانشگاه پيام نور به دانشگاههاي حضوري ( اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است ولي انتقال به عكس آن ،‌با موافقت مبداء و مقصد بلامانع است .

 

انتقال فرزندان اعضاي هيات علمي

ماده 42 :

انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي به محل اشتغال آنها طبق ضوابط ويژه ،‌صورت مي گيرد و اين ضوابط توسط وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي تهيه و تدوين و ابلاغ مي شود .

 

انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور 

ماده 43 :

انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي داخل مطابق آيين نامه اي صورت مي گيرد كه در جلسه 229 مورخ 28/3/1374 شوراي عالي                برنامه ريزي تصويب و ابلاغ شده است . ( ضميمه 3) 

ماده 44 :

دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را با ذكر مورد ،‌حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسليم نمايد .  

ماده 45 :

دانشگاه مبداء در صورت موافقت با انتقال ،‌موظف است حداكثر ، ظرف يك هفته، موافقت خود را همراه درخواست دانشجو و ريز نمرات او به دانشگاه مقصد ارسال دارد . و دانشگاه مقصد مكلف است ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي ،‌ نظر خود را به دانشگاه مبداء اعلام نمايد .

 

تبصره  :

درصورت موافقت با انتقال ، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود .

ماده 46 :

درصورت انتقال فقط واحدهاي گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 و يا بالاتر است پذيرفته             مي شود و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از 12 است، بر عهده دانشگاه مقصد است در هر حال حذف احتمالي واحدهاي درسي دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانده خود را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشد .    

تبصره  :

تمام نمرات درسي دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولي و يا ردي و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي ، عيناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذيرفته شده، فقط در محاسبه ميانگين كل او محسوب مي شود .   

ماده 47 :

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشگاه مقصد صادر مي شود و در آن مدرك، ‌تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو و مجموع واحدها در دانشگاههاي مبداء و مقصد ،‌ با ذكر ميانگين نمرات آنها و سوابق تحصيلي دانشجو قيد مي شود .

ماده 48 :

انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل ،‌در هر مقطع تحصيلي فقط يك بار مجاز است .    

 

 

فصل نهم

دانشجوي مهمان

ماده 49 :

در مواردي كه دانشجو به طور موقت ، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبداء و مقصد به عنوان دانشجوي مهمان، به طور موقت، براي مدت معين ،‌محل تحصيل خود را تغيير دهد .

ماده 50 :

مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، مشروط بر اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد .

ماده 51 :

مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس با نظر دانشگاه مبداء و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است .

ماده 52 :

هر دانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني ،‌ يا دو نيمسال در دوره كارشناسي ،‌در يك دانشگاه بطور تمام وقت ، به صورت مهمان تحصيل كند . در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان ( چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تك درس ) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است ، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند .

تبصره  :

انتخاب واحد دانشجو چه به صورت تك درس و چه به صورت تمام وقت ، بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگاه مبداء و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد .   

ماده 53 :

واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند ،‌عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت مي شود و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد .

ماده 54 :

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر مي شود .

 

فصل دهم

تغيير رشته

ماده 55 :

دانشجو در طول دوران تحصيل در مقطع كارداني و كارشناسي مي تواند ، با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذي ربط از يك رشته به رشته ديگر در يك گروه آزمايشي و همان دانشگاه تغيير رشته دهد :

 2

 

 

 1

 

1- ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد .

 3

 

 

 6

 

2- حداقل ـــــ و حداكثر ـــــ ‌واحدهاي دوره را گذرانده باشد .

3- نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال كمتر نباشد .

4- با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصيل ،‌امكان گذراندن واحدهاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد .  

تبصره 1 :

تغيير رشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارند ،‌با رعايت كليه شرايط اين ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط امكان پذير است .

تبصره 2 :

تغيير رشته به رشته هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خاص پيش بيني شده است ، موكول به احراز شرايط مربوط است .

تبصره 3 : دانشجو در هر يك از مقاطع تحصيلي تنها يك بار مي تواند تغيير رشته دهد .

ماده 56 :

تغيير رشته در مقاطع تحصيلي هم سطح ،‌صورت مي گيرد در غير اينصورت ، فقط از مقطع بالاتر به مقطع پايين تر ،‌امكان پذير است . 

 

 

ماده 57 :

در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته ، دانشجو موظف است در اولين فرصت در رشته جديد         نام نويسي كند و پس از نام نويسي ، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلي را ندارد .

تبصره  :

اقدام نكردن دانشجو به نام نويسي در رشته جديد در وقت معين به منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي شود و حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي سلب مي شود .

ماده 58 :

دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشي رشته جديد  بررسي و               معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود كه به تشخيص گروه آموزشي ،‌ با دروس رشته جديد ،‌ اشتراك محتوايي داشته باشد و نمره هر يك از آن دروس نيز از 12 كمتر نباشد .

تبصره 1 :

دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه ميانگين كل منظور مي شود ،‌ ولي نمرات دروس پذيرفته نشده ،‌بدون احتساب در ميانگين ،‌ در كارنامه دانشجو باقي مي ماند . در اين حال ،‌چنانچه ميانگين كل واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 12 باشد ،‌ جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي براي دانشجو در رشته جديد منظور مي شود .

تبصره 2 :

در صورتي كه تعداد واحدهاي دروس پذيرفته نشده دانشجو ، در حدي باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نياز رشته جديد را در طول مدت مجاز تحصيل ،‌از وي سلب كند ،‌ با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود .

 

تغيير رشته اضطراري

ماده 59 :

چنانچه دانشجو به تشخيص شوراي آموزشي دانشكده در دوران تحصيل دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه توانايي ادامه تحصيل در آن رشته و يا امكان بهره گيري از كارايي حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد ،‌مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگري متناسب با رشته خود در همان گروه آزمايشي  كه از لحاظ نمره آزمون ورودي نزديكترين نمره را دارد ،‌ تغيير رشته دهد . در اين حال دانشجو از رعايت شرايط موضوع ماده 55 ( باستثناي بند 1) و ماده 57 معاف خواهد بود .

تبصره :‌

در مواردي كه دانشجو به دلايل نقص عضو و بيماري ،‌توانايي ادامه تحصيل در هيچ يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشد ،  كميسيون آموزشي دانشگاه پس از بررسي كامل مساله ،‌ نسبت به تغيير رشته دانشجو به رشته اي در گروه آزمايشي ديگر تصميم مي گيرد .

ماده 60 :

دانشجويان دوره دكتري پزشكي عمومي ، دندانپزشكي ، ‌داروسازي و دامپزشكي يا دوره هاي كارشناسي ارشد پيوسته ،‌ كه به دلايلي از تحصيل در دوره مربوط منع شده اند ،‌ در صورتي كه حداقل واحدهاي معادل دوره كارداني يا كارشناسي را گذرانده  باشند ، با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه و با احتساب واحدهايي كه گذرانده اند ، مي توانند به يكي از رشته هاي گروه پزشكي يا يكي از رشته هاي مرتبط با آن در گروه ديگر ،‌در مقاطع كارداني يا كارشناسي ، ‌تغيير رشته دهند و پس از تطبيق واحدهاي گذرانده شده ، در رشته جديد ،‌به ادامه تحصيل بپردازند . 

تبصره :‌

در صورتي كه دانشگاه مبداء ، فاقد رشته متناسب براي تغيير رشته اين گونه دانشجويان باشد ، شوراي آموزشي دانشگاه نظر خود را داير بر تغيير رشته دانشجو ، حسب مورد به معاونت آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي یا معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي كند ، تا دانشجو را در يكي از دانشگاههاي ديگر جايابي نمايد . 

ماده 61 :

متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را همراه مدارك لازم ،‌ حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه در محل تحصيل خود تسليم نمايد . 

ماده 62 :

تغيير رشته از مقطع كارشناسي به مقطع كارداني بلامانع است . در اين حال براي اينگونه دانشجويان، حداكثر مجاز تحصيل بر مبناي دوره كارداني محاسبه و به ازاي هر 2 واحد پذيرفته شده  دانشجو یک نیمسال تحصيل وي كاسته مي شود .  

 

فصل يازدهم

پذيرش واحدهاي درسي

ماده 63 :

معادل سازي و پذيرش دروسي كه قبول شدگان آزمون سراسري قبلاً در دانشگاهها يا ديگر مقاطع تحصيلي گذرانده اند با رعايت شرايطي به شرح زير مجاز است .

1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلي خود مجاز به شركت در آزمون ورودي رشته جديد باشد .

2- دانشگاه قبلي و مدارك تحصيلي آن مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت ، ‌درمان و آموزش پزشكي باشد .

3- تحصيل دانشجو در دانشگاه قبلي مطابق برنامه مصوب شوراي عالي نامه ريزي باشد .

4- محتواي آموزشي دروس گذارنده شده دانشجو با دروس رشته جديد به تشخيص گروه آموزشي اشتراك محتوايي داشته و نمره هر يك از دروس از 12 كمتر نباشد .

تبصره 1 :‌

معادل سازي و پذيرفتن دروس توسط گروههاي آموزشي ذي ربط در دانشگاه پذيرنده انجام              مي شود .

تبصره 2 :

نمرات دروس پذيرفته شده از دانشجو در محاسبه ميانگين نيمسال محسوب نمي شود ولي در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب خواهد شد .

تبصره 3 :‌

به ازاء هر 20 واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو يك نيمسال تحصيلي از حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود .

فصل دوازدهم

فراغت از تحصيل 

ماده 64 :

دانشجويي كه كليه واحدهاي درسي يكي از دوره هاي كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي پيوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات اين آيين نامه با موفقيت گذرانده باشد ،                فارغ التحصيل آن دوره شناخته مي شود .

تبصره 1 :‌

تاريخ فراغت از تحصيل ،‌روزي است كه آخرين نمره درسي دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تحويل مي شود . 

تبصره 2 :

با توجه به تبصره 1 و رعايت دقيق ماده 24 ضرورت دارد ، هر دانشگاه در هر نيمسال ،‌زمان خاصي را براي اعلام فراغت از تحصيل دانشجويان تعيين و مقدمات آن را فراهم سازد .

ماده 65 :

ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان دوره تحصيل ، بايد حداقل 12 باشد ،‌تا در رشته تحصيلي خود حسب مورد مدرك كارداني يا كارشناسي دريافت كند . در صورتي كه ميانگين نمرات دانشجو از 12 كمتر باشد ،‌چنانچه از نظر طول تحصيل مانعي نداشته باشد ، مي تواند حداكثر تا 20 واحد درسي از درسهايي را كه با نمره كمتر از 12 قبول شده است در يك نيمسال تحصيلي ( در دوره كارداني ) و 2 نيمسال تحصيلي ( در دوره كارشناسي ) مجدداً انتخاب و آن درس را تكرار كند تا ميانگين كل خود را جبران نمايد .

در اين صورت نمرات دروس تكراري علاوه بر نمرات قبلي ، در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين كل نمرات او محسوب مي شود .     

تبصره 1 :‌

دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از مقررات مذكور در اين ماده استفاده كند يا علي رغم استفاده از آن نتواند كمبود ميانگين كل نمرات خود را جبران نمايد ،‌ در صورتي كه مقطع تحصيلي او كارداني است ، ‌از تحصيل محروم و اخراج مي شود و در صورتي كه در مقطع كارشناسي يا كارشناسي ارشد پيوسته باشد ،‌ بر اساس ماده 30 و تبصره آن مي تواند با اخذ مدرك مقطع تحصيلي پايين تر             فارغ التحصيل شود .  

تبصره 2 :

دانشجويان دوره دكتري عمومي داروسازي و كارشناسي ارشد پيوسته ساير رشته هاي كه بيش از 135 واحد درسي دوره را با حداقل ميانگين نمرات 12 گذرانده باشند در صورتي كه به دلايلي از تحصيل منع شوند و يا مايل به ادامه تحصيل نباشند مي توانند حسب درخواست خود با مدرك كارشناسي در رشته داروسازي يا رشته مربوط فارغ التحصيل شوند .  

ماده 66 :

اين آيين نامه در 12 فصل ، 66 ماده و 48 تبصره  در جلسات 316 الي 339 شوراي عالي                 برنامه ريزي مورد بررسي قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصويب نهايي رسيد و از تاريخ تصويب براي آن دسته از دانشجوياني كه از سال تحصيلي 77-1376 وارد  دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي شوند لازم الاجرا است . و از اين تاريخ به بعد تمام             آيين نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغاير با آن براي اين قبيل دانشجويان لغو مي شود .

 

 

 

 

 *این تعاریف که عموماً به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است مورد تائید شورای عالی برنامه ریزی است بنابراین جزو لاینفک این آئین نامه است و هر نوع تغییر یا تفسیر مغایر با آن مجاز نیست.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 21 اسفند 1393 ساعت: 14:42 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس