تحقیق درباره آموزش پيش دبستاني

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره آموزش پيش دبستاني

بازديد: 135

تحقیق درباره آموزش پيش دبستاني

 

ساختار آموزشي

ازآنجائيكه نقشي برنامه‌هاي آموزشي مراحل آغازين كودكي در آماده سازي كودكان جهتمراجعه با مسائل و مشكلات آتي   بسيار مهم است.از اين روي در كشور مالزي دو مؤسسهبه فعاليت  دراين زمينه مبادرت مي نمايد كه از آن جمله مي توان به مراكز مهد كودك ومراكز آمادگي اشاره نمود، مهد كودك به محلي اطلاق ميگردد كه از تعداد چهار كودك يابيشتر در مقابل دريافت مزد در آن محل مراقبت مي گردد. گفتني است كه اين مراكزكودكان زير چهار سال را نيز مي‌‌پذيرند. خود اين مراكز، به‌دو دسته مراكز خانگي ومراكز غير خانگي تقسيم مي‌‌شوند. مراكز خانگي به پذيرش كمتر از 10 كودك و مراكز غيرخانگي نيز به پذيرش بيش از 10 كودك مبادرت مي نمايند. اين مراكز به‌صورت نيمه وقتيا تمام وقت به مراقبت از كودكان مي پردازند. آموزش پيش دبستاني دوره آمادگي دوره  غير رسمي و اختياري ويژه كودكان رده سني چهار سال تا پنج سال است. طول مدت آن يك تادوسال است. مراكز فوق كه عمدتاً به‌صورت خصوصي اداره ميگردند از تراكم بيشتري درمراكز شهري برخوردار مي باشند. شهريه مراكز مذكور متفاوت بوده و اغلب با محاسبههزينه ثابت و براساس نرخ تقاضا تعيين مي گردد. كلاس‌هاي آمادگي ارائه شده توسطوزارت آموزش (MOE) و سازمان‌هاي دولتي نيزكودكان اقشار كم درآمد مراكز شهري وروستايي را از آموزش پيش دبستاني به‌صورت رايگان با حداقل شهريه برخوردار مي‌‌سازد. اولويت پذيرش در اين كلاس‌ها با افرادي است كه از توان پرداخت شهريه مراكز پيشدبستاني خصوصي برخوردار نمي باشند. ماده قوانين مربوط به‌مراكز پيش دبستاني درقانون آموزشي مصوب سال 1996 وضع گرديده و برنامه‌هاي پيش دبستاني توسط تعدادي ازوزارت خانه‌ها و سازمان‌ها و بخش خصوصي تدوين مي گردد. دولت مالزي نيز تلاش نمودهاست با فراهم سازي امكانات و خدمات مورد نياز از جمله امكانات آموزشي و بهداشتي وتغذيه مناسب، زمينه جذب و مشاركت كودكان در مراكز پيش دبستاني را فراهم نمايد. آموزگاران مقطع پيش دبستاني تحت نظارت سازمان‌ها و مؤسسات ويژه تعليم يافته و باروش‌ها و رويكردهاي گوناگون به آموزش كودكان پيش دبستاني مبادرت مي‌ورزند. دولت نيزبه كمك سازمان‌هاي مربوطه به بر طرف سازي نياز مراكز پيش دبستاني به آموزگارانتعليم ديده، مطالب آموزشي و منابع مالي مبادرت مي‌نمايد.

ساختار آموزش پيش دبستاني

تعداد معلمين زن

تعداد كل معلمين

تعداددختران ثبت نامي

تعداد كل ثبت نامي

تعدادمدارس

سال تحصيلي

-

10773

161704

328813

6033

1990

-

10915

183332

372796

6502

1991

15040

15132

169430

345063

6384

1992

14722

14820

284020

571883

6293

1993

15132

15188

200476

431132

8683

1994

13517

13520

247060

493364

9676

1995

10882

11341

175385

357615

6352

1997

برنامه هاي آموزشي

برنامه هاي آموزشي مقطع آموزش پيش دبستاني برفعاليتهاي كلاسي، فعاليتهاي گروهي،فعاليتهاي آزاد تفريحي مشتمل مي گردد. طول دوره مقطع پيش دبستاني2 ساله بوده ومطابق با قانون مصوب سال1996 ، به عنوان بخشي مستقيم آموزش ملي مطرح مي باشد. تغيركودكستانها از برنامه هاي آموزشي ارائه شده كه توسط وزارت آموزش و پرورش تبعيتنموده توسط بخش دولتي و خصوصي و تأمين اعتبار مي گردند. كودكستانها و مراكز پيشدبستاني مالزي خود عهده دار تأمين سال 1996 قسمت اعظم قانون مصوب كودكستانهاآژانسهاي دولتي (82% تمام مراكز ، 66% كل افراد ثبت نامي ) و بخش خصوصي تأميناعتبار مي گردند. بالغ بر70% از كودكان مقطع پيش دبستاني در مدارس ابتداي حضور مييابند. ارزيابي استعداد و قابليت كودكاني كه ، بخشي از برنامه مراكز پيش دبستانياست ، غير رسمي مي باشد اما با اين حال پيشرفت و رشد علمي كودكان درپرونده هايآموزشي ثبت شده و در زمره سابقه آموزشي وي محسوب مي گردد.

1- فعاليتهاي كلاسي = 90 دقيقه در داخل و خارج كلاس

2- فعاليتهاي گروهي = 60 دقيقه

3- فعاليتهاي آزاد = 30 دقيقه

4- استراحت و غذا = 30 دقيقه

اهداف آموزشي

 از جمله مهم ترين اهداف مهدهاي كودك و مراکز پيش دبستاني  ميتوان به موارد زيراشاره نمود:

1- كمك به‌ والدين شاغل در جهت مراقبت بهينه از كودكان آنان

2- ارتقاء سطح استاندارد زندگي خانواده

3- فراهم سازي زمينه و شرايط لازم براي آن دسته از  افرادي كه به كودكان وفعاليت در مراكز مراقبتي كودكان علاقمند مي باشند.

4- ارتقاء رشد دادن حب و علاقه شهروندان مالزيايي به كشور

5- معرفي زبان انگليسي به عنوان زبان دوم آموزش

6- بهره گيري همگاني از زبان ملي

7- عمل به ارزشهاي مقدس

8- رشد بدني

9- آموزش علوم اخلاقي

10- ترويج مطالعات اسلامي

11- ارتقاء رشد عاطفي اجتماعي شهروندان مالزيايي

12- ارتقاء رشد شناختي شهروندان مالزياي

13- رشد اعتماد به نفس شهروندان مالزيايي

هدف اصلي مراکز آموزش پيش دبستاني در مالزي فراهم سازي زمينه و پايه‌اي محكمبراي آموزش رسمي است.تمامي مراكز پيش دبستاني متعهد به‌اجراي برنامه‌هاي درسي تعيينشده توسط وزارت آموزش مي باشند. موضوعات درسي مراكزآموزش پيش دبستاني  كه در راستايآموزش ملي است، كودكان را قادر مي‌‌سازد تا مهارت‌هاي ارتباطي و اجتماعي اوليه وساير مهارت‌هاي مثبت جهت آمادگي براي حضور درمدارس ابتدائي را فرا گيرند.به طور كليمي توان گفت كه آموزش پيش دبستاني در كشور مالزي به منظور تقويت و توسعه مهارت‌هاياجتماعي ،مهارت‌هاي عقلاني ،مهارت‌هاي فيزيكي ،مهارت‌هاي معنوي ،مهارت‌ها وارزش‌هاي زيبا شناختي (خلاقيت و ابتكار) طراحي گرديده است. براي هر يك از مهارت‌هايفوق، اهداف مشخصي مد نظر مي‌باشد عناصر مهارت اجتماعي بر ارتباط متقابل كودكان بامحيط اطراف ومردم ، رشد خودآگاهي مثبت، انضباط،مسئوليت‌هاي اجتماعي و برخورداري ازديد مثبت نسبت به‌آموزش تاًكيد دارد.عناصر مهارت هاي عقلاني نيز بر درك محيطفيزيكي، مفاهيم، فضا، اعداد، الفبا، مقدمات نوشتن، خواندن و تواناييهاي زبانيتاًكيد دارد. عناصر مهارت هاي معنوي زيبا شناسي كودكان برتلقين صفات نيك و اعتقادبه‌پروردگار و مهارت‌هاي زيبا شناختي نيز به تقويت حسي از طريق آموزش كاردستي،طراحي، موسيقي و حركات، موزون تاًكيد دارد.

اصول آموزشي

از جمله مهم ترين اصول مراكز آموزش پيش دبستاني، كه سازمانها و وزارت خانه‌هايگوناگون درصد مي باشند تا در پرتو همكاري‌ها و تشريك مساعي خود بدان دست يابند ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف) ارتقاء بهبود ساز و کارهاي ارزشيابي تحصيلي

ب) طراحي و انتشار "راهنماهاي تحصيلي ويژه آموزگاران و کمک مربيان درخصوص چگونگيفراهم سازي تجربيات گوناگون براي کودکان

ج) طراحي،تدوين و برنامه ريزي مناسب تبليغاتي درجهت افزايش نرخ ثبت نامي کودکاندرمهدهاي کودک

د) کسب اطمينان ازروند نظارتي صحيح برنامه هاي آموزشي همزمان باتأسيس مراکز ÷يشدبستاني

ر) افزايش روند همکاري و هماهنگي ميان سازماني بين نهادهاي دست اندرکار حوزهآموزش کودکان

ز) همگامي و هماهنگي با پيشرفت و تحولات فن آوري اطلاعاتي و فرآيند توسعه جهانيدر حوزه آموزش کودکان

س) تحت پوشش قرار دادن حداقل 80 در صد کودکان رده هاي سني5-4سال تا سال 2003

ش) ارتقاء کيفيت راندمان آموزش پيش دبستاني همگام با اجراي خط مشي هاي آموزش

ص) افازسيش نرخ معلمين و مربيان مقطع آموزش پيش دبستاني از 1240نفر به 17340 نفرطي سال 2003

دستاوردهاي آموزشي

روند رو به رشد مشاركت كودكان و شمار مراكز مراقبتي خردسالان نشان مي‌دهد كه طيسال‌هاي 1998-1990 در مؤسسات مختلف و متعدد عمومي از كودكان ثبت نام به عمل آمدهاست. سطح بالاي مشاركت در مراكز مراقبتي كودكان طي سال هاي 1998-1990 همچنين بيانگرافزايش آگاهي والدين نسبت به اهميت ترقي و تعالي كودكان خود در سنين خردسالي است. به همان نسبت كه والدين از وضعيت مالي و رفاهي مطلوبتري برخوردار مي‌گردند، نياز بهتجهيز كودكانشان به مهارت‌هاي مختلف جهت مقابله با زندگي در آينده نيز افزايشمي‌يابد.

نهادهاي مرکزي

با وجود اجباري نبودن آموزش پيش دبستاني در مالزي، اكثر كودكان مالزيايي، بهآغاز دوره آموزشي خود از  دوره پيش دبستاني (4 تا 5 سالگي) در كودكستانهاي خصوصي يادولتي مبادرت  مي‌نمايند . وزارت آموزش مالزي نهاد دولتي است كه به ارائه ،دستورالعملهاي لازم و برنامه‌هاي درسي مؤسسات آموزشي پيش دبستاني مبادرت مي نمايد .علاوه بر اين مراكز پيش دبستاني بين‌المللي خصوصي نيز فعاليت دارند كه تحت نظارتوزارت آموزش و پرورش مالزي به ثبت نام انحصاري از كودكان خارجي مبادرت مينمايند.

آمار تحصيلي

نرخ  مهدهاي كودك طي سال هاي 1990 تا 1998

سال تحصيلي

تعداد مراكز ثبت شده

نرخ ثبت نامي كودكان زير 4 سال

1990

47

1880

1991

62

2480

1992

176

7040

1993

177

3080

1994

142

5680

1995

156

6240

1996

152

6080

1997

266

10640

1998

366

12749

منبع : بخش قانون و وكالت، وزارت توسعه و پيشرفت مناطق روستايي

بيشترين تعداد مراكزپيش دبستاني از محل بخش توسعه جامعه وزارت اتحاد ملي و توسعهاجتماعي (8/61 درصد) وMOE  (3/10 درصد) و 4/18 درصد از محل تامين اعتبارات است. بخشخصوصي تأمين اعتبار مي گردند.

سهم تصميم گيري مراكز مختلف بر مراكز پيش دبستاني  طي سال 1995

MOE

توسعه اجتماعي KEMAS

بخش اتحاد ملي

بخش خصوصي

جمع كل

3/10%

8/61%

5/9%

4/18%

100%

 

نرخ ثبت نام ناخالص مراكز پيش دبستاني طي سالهاي 1991 تا 1997

          منبع:سيستم اطلاعرساني مديريت آموزشي(وزارت آموزش و پرورش)

 نمودارفوق نمايشگر تصويري جامعي از نرخ مشاركت كودكان در برنامه‌هاي مدارس پيشدبستاني از سال 1991 تا سال 1997 مي‌باشد. داده‌هاي موجود در اين نمودار از سويمراكز دولتي ارائه شده است. روند فزاينده مشاركت در برنامه‌هاي مدارس پيش دبستانيطي سالهاي (1991 تا 1997) به شرح ذيل قابل تبين است:

از سال 1991 تا سال 1994، داده‌هاي جمع‌ آوري شده از سازمان‌هاي گوناگون مجريچنين برنامه‌هايي، بي‌ثبات بوده است. اين در حالي است كه به كارگيري سيستم مؤثرترجهت جمع‌آوري (داده‌ها) به دستيابي به داده‌هاي با ثبات‌تري منجر گرديده است كه ازسال 1995 شاهد آن هستيم. در سال 1995، افزايش مستمر نرخ ثبت نام ناخالص كاملاًمشهود مي باشد، نكته قابل ذكر آن كه نرخ ثبت نام مدارس پيش دبستاني كه در نمودارفوق لحاظ گرديده، منحصراً مختص  به مراكز پيش دبستاني دولتي و عمومي و نه خصوصيميباشد. ارقام مذكور حكايت از آن دارد كه از سال 1991، در جهت دستيابي به اهدافآموزشي همگاني كليه كودكان، شاهد افزايش چشمگير نرخ ثبت نام كودكان در مدارس پيشدبستاني بوده‌ايم. دولت مالزي اميدوار است كه با دستيابي چنين روند فزاينده‌اي كهدر نرخ ثبت نام ناخالص بوجود آمده است، ظرف سال هاي آتي نرخ ثبت نام 100 درصدي دستيابد.

از جمله مسائل و موضوعاتي كه مورد توجه خاص سازمان يونسكو قرار گرفته است ميتوان به لزوم برخورداري كليه اشخاص از آموزش همگاني صرف نظر از جنسيت و قوميت آناناشاره نمود. در كشور مالزي نيز نوع جنسيت جهت ورود به هر نوع برنامه هاي مختلفتوسعه آموزشي از جمله آموزش در طي مراحل آغازين زندگي محدوديت‌زا نمي باشد. آمارنشان مي‌دهد كه از سال1991 تا سال 1997، نرخ حضور دختران در مراكز پيش دبستانيافزايش يافته و در چنين برنامه‌هايي هيچ گونه تبعيض جنسي وجود نداشته  در ديگرمراحل و مقاطع آموزشي نيز چنين وضعيتي مشهود و مورد تأييد و توجه وزارت آموزش وپرورش بوده است. طبق آمار مذكور نرخ ورودي دختران به مراكز پيش دبستاني اندكي ازپسران بيشتربوده كه بسيار ناچيز مي باشد. در حال حاضر هيچ گونه داده دقيق و مطلقيوجود ندارد كه بتوان بر اساس آن نرخ ورودي‌هاي جديد پايه اول ابتدايي برخوردار ازاشكال مختلف برنامه‌هاي سازمان يافته پيش دبستاني آموزشي را محاسبه و تعيين نمود. اين در حالي است كه از جمله ضرورت‌هاي ارزيابي آموزش  همگاني  طي سال 2000 دسترسيبه داده‌هاي دقيق در اين رابطه بوده است. نرخ ورودي‌هاي كلاس اول برخوردار از آموزشپيش دبستاني از طريق بررسي نرخ تعداد كودكان ثبت نامي مراكز پيش دبستاني بين ردهسني چهار تا پنج سال بين سالهاي 1992 تا 1998 بدست آمده است. به‌اين ترتيب غير عادينمي باشد. كه برخي اوقات تحليل ورودي‌هاي جديد كلاس اول با شكلي از آموزش پيشدبستاني در سطح ايالتي بيش از صدر صد از ورودي‌هاي جديد كلاس اول را نشان مي‌‌دهد. اين وضعيت مي‌‌تواند هم‌چنين به‌دليل حركت مهاجرتي خانواده‌ها از يك منطقهبه‌منطقهء ديگر باشد

در نمودار ذيل، درصد بالايي از ورودي‌هاي جديد مدارس ابتدايي كه به‌نوعي دربرنامه‌هاي كلاسيك آموزشي پيش دبستاني طي يك سال (يا يك دوره) نمايش داده شده استدرصد ورودي‌هاي جديد با تجربه‌آموزش پيش دبستاني بين سالهاي 1992 تا 1998 بالغ بر 80 درصد به‌بالا بوده است. در سزشماري ملي سال 1997كه در خصوص نرخ ورودي مدارسابتدايي كه از آموزش پيش دبستاني نيز بهره مند گرديده اند،‌مشخص گرديد كه درصدبالايي (7/87 درصد) از دانش آموران، شكلي از آموزش پيش دبستاني را گذرانده‌اند.طبقبررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد كه تفاوت فاحشي ميان ورودي‌هاي جديد دختر و پسركلاس اول وجود نداشته است كه اين مطلب به خوبي در جدول ذيل مشهود مي باشد.

نرخ ورودي‌هاي مدارس ابتدايي برخوردار از تجربه‌پيش دبستاني(طي سال هاي 1998 –1992)

منبع:سيستم اطلاع رساني و  مديريت آموزشي وزارت آموزش (MOE)

نرخ ورودي‌هاي مدارس ابتدايي برخوردار از تجربه‌پيش دبستاني طيسال هاي 1998 1992

منبع :سيستم اطلاعاتي مديريت آموزشي وزارت آموزش(MOE)

 

درصدبالاي وروديهاي كلاس اول كه به‌نوعي ازفعاليت‌هاي آموزشي پيش دبستانيبرخوردار بوده اند.  نشان دهنده اين حقيقت است كه اولياء به‌صورت فزاينده‌ايازاهميت آموزش طي سالهاي آغازين شكل گيري كودكانشان آگاه مي باشند. فعاليت و حضوركودكان در مدارس پيش دبستاني شروع مثبتي جهت  پيشرفت آتي تحقيقاتي كه از سوي وزارتآموزش با همكاري يونيسف  طي سال 1997 به عمل آمد، نشان مي‌دهد كه آن دسته از دانشآموزان مدارس ابتدايي كه قبلا به تجربه آموزش پيش دبستاني مبادرت نمده اند،ازعملكرد بهتري نسبت به‌همكلاسيهاي بي بهره از بين آموزش هايي  برخورداربوده اند.

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 21 اسفند 1393 ساعت: 15:36 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

تحقیق درباره آموزش پيش دبستاني

بازديد: 152

 

 

 

تحقیق درباره آموزش پيش دبستاني

 

 

 

مقطع آموزش پيش دبستاني در کشور پاکستان مدت زمان 6 ماه  به طول انجاميده  و ازسن5سالگي آغاز مي گردد.گفتني است که کليه برنامه هاي آموزشي و مراقبتي مراکز آموزشپيش دبستاني کشور پاکستان به صورت اجباري و رايگان به کليه کودکان پاکستاني ارائهمي گردد.مهدكودك از جمله اولين مكان هاي آموزشي کشور پاکستان به شمار مي آيدكهكودكان را جهت آموزش و تربيت بدانجا مي سپارند. پس از مهدكودك دورة آمادگي است، اينمرحله از مراحل آموزش بمدت 1سال براي كودكاني كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارنددر كودكستانها ارائه مي گردد.گذراندن دوره آمادگي براي كودكان بين رده هاي سني 4 تا 5 سال كه قصد ورود به مقطع ابتدايي را دارند، الزامي است. چراکه والدين كودكان بههنگام ثبت نام  کودکان خود در مدارس ابتدايي، ملزم به ارائه مدرك قبولي دوره آمادگيفرزند خود را مي باشند.هدف از گذراندن اين دوره ، آشنايي کودکان با دروس، ضوابط،شرايط مدرسه و همچنين تقويت و پرورش قابليت هاي فكري و روحي و اجتماعي آنان ونهايتا آماده سازي کودکان جهت ورود به مقطع آموزش ابتدايياست.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 21 اسفند 1393 ساعت: 15:23 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس