تحقیق درباره آناتومي جامعه

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره آناتومي جامعه

بازديد: 181

 

خلاصه كتاب آناتومي جامعه

در رشته جامعه شناسي  يكي رسالت خاص كه آن را از بقيه رشته ها متمايز مي كند وجود دارد كه آن تشخيص ظلمات و نور در رفتار جمعي  و نشان دادن قانونمنديهايي است كه موجب هدايت يا گمراهي جمع وسيعي از انسانها مي گردد . تكيه اصلي مباحث جامعه شناسي برد و مقوله فرد و جامعه است اما سيستم سومي كه بر هردو اينجا تاثير مي گذارد نظام آفرينش است . پس ما سعي در حفظ يك نگرش سيستمي داريم . جزء نگري  ما به قضايا علت اصلي شكست ما در شناسايي آنهاست . نگرش سيستمي به مسائل كه به صورت سوال (( براي چيست )) و ((براي كيست )) و (( نهايتا چه نتيجه اي دارد )) باعث گسترش نگرشمان مي شود.

جامعه از يك عده افرادي تشكيل شده كه براي ارضاء نيازهايشان با هم روابط اجتماعي دارند . طبق اين تعريف انسانها براي برآوردن نيازهايشان به برقراري روابط مي پردازند .

تمام رفتارهاي اجتماعي حيوانات مبتني غريزه است ودر انسان به علت شعور بالاتر ، هنجار ، فقر غريزه را جبران مي كند . هنجار خود را از نيازهاي فطري سرچشمه مي گيرد بالاخص نياز به روابط اجتماعي و نياز به احترام، بنابراين نظام آفرينش كنترل و سلطله خود را از طريف نيازهاي فطري بر روي انسان انجام مي دهد. مازلو مي گويد انسان ها داراي 5 دسته نيازهاي فطري هستند: 1 – نيازهاي جسمي 2 – نياز به ايمني 3 – نياز به روابط اجتماعي و محبت و 4 – نياز به تاييد و احترام 5 – نياز به خويشتن يابي. در بحث جامعه شناسي نيازهاي گروه 1 و 3 و 4 بيشتر مورد تاكيد است. در رابطه با نياز به روابط بايد گفت كه هيچ انساني نمي تواند  تنها زندگي كند. هر چه انسان ها آرزو مي كنند در رابطه با انسان هاي ديگر است. چيزهاي خوب را براي كسب ارزش منزلت و احترام مي خواهند. در رابطه با نياز به احترام بايد گفت انسان ها از توهين و توبيخ ناراحت و از تشويق خوشحال مي شوند. اين توهين و تشويق هم از جانب انسانهاي ديگر مي آيد پس ارتباط نزديكي با نياز به رابطه دارد و البته هر دو اينها با نيازهاي جسمي ارتباط دارند.

كنترل جوامع و انسانها از طريق نياز آفريني در انسانها و مجبور كردن نامحسوس آنها در جهت ارضا نيازهايي كه سرمايه داران در آنها بوجود آورنده اند انجام مي گيرد. پس از طريق تبليغات، مسابقه ها و ... نياز به احترام و خود نمايي تحريك مي شود تا انگيزة قوي براي تقاضا و خريد اجناسي كه در واقع نمي خواسته اند بوجود آيد.

هنجار: يك نوع قاعده، يك نوع شيوه رفتار اجتماعي و همچنين زندگي فردي است. هنجار در كليه شئون زندگي وجود دارند و بسيار زيادند. آنها چند مشخصه دارند: 1 – قاعده و استاندارد رفتار اجتماعي 2 – رعايت كردن اكثريت 3 – مجازات (رسمي و غير رسمي) درصورت عدم رعايت.

هنجارها روابط اجتماعي را تنظيم مي كنند و از آن طريق نظم اجتماعي بوجود مي آيد. نظم اجتماعي براي زندگي پيچيده انسان عاملي حياتي است. حتي هنگاميكه فرد تنهاست و كسي او را كنترل و مجازات نمي كند، رفتارش بر اساس هنجارهعاي آموخته شده خواهد بود. بدين ترتيب هنجارها براي انسانها به جاي غريزه عمل مي كنند، چه در مورد رفتار فردي و چه در مورد رفتار اجتماعي.

در كشورهاي جهان سوم به علت شيفتگي نسبت به فرهنگهاي غربي و تغيير ارزشها، تمايل به نفي هنجارهاي سنتي وجود دارد. در حاليكه مي بينيم هر جا كه جامعه هنوز كاركردي دارد از هنجارهاي سنتي سرچشمه مي گيرد. هنجارها داراي نيروي فوق العاده هستند و انسانها توان مقابله با نيروي هنجار را ندارند (فشار هنجاري). جوامع غربي براي كنترل جامعه خود و يا جوامع ديگر بيشتر از فشار هنجاري استفاده مي كند تا از طريق نيروهاي انتظامي .

مجازات ناهنجاري يا بصورت رسمي (مادي يا بدني) و يا غير رسمي (پوزخند) مي باشد.

تقسيم بندي هنجارها به عادات (آداب و رسوم) (قوانين و مقررات) بر اساس ميزان آگاهي افراد يك جامعه از كاركرد و علت ناهنجارها است. عدم آگاهي از علل هنجارها (پيروي كوركورانه مردم و رفتار گله اي ) پيامدهاي مضري براي جامعهه دارد و هر حاكمي مي تواند آن را به مسير دلخواه خود سوق دهد. اين مساله در مورد هنجارهاي مذهبي مشهودتر است و باعث شده روشنفكران كه دليلي براي اين رفتار ها نمي بينند، از هنجارها زده شوند.

مهمترين عامل پيروي از هنجارها ترس و نگراني از مجازات هاي بالاخص غير رسمي است و مهترين عامل عدم پيروي از هنجارها بيروني بودن و تحميل آنها بر مردم است. علت اينكه چرا تصميم گيرندگان جامعه كوشش نمي كنند، تا هنجارها را براي مردم دروني كنند، در نظام استبدادي نهفته است.

براي اجراي هر گونه نظم و برنامه اي (از جمله استراتژي ها) در جامعه ابتدا بايد به هنجارهاي دروني روي آورد. يعني ابتدا هنجارها را با روش هاي تخصصي بطور مجاب كننده اي دروني نمود پس با استفاده از فشار هنجاري و مجازات هاي غير رسمي (از سوي اعضاء جامعه) يك سيستم كنترل دروني بوجود آورد. نظام حكومتي نيز بايد همزمان كنترل رسمي خود را اعمال نمايد.

ارزشهاي انسانها گاه از نيازهاي جسمي آنها سرچشمه مي گيرد. اما نفوذ هنجارها بر ارزشها قوي تر از نيازهاي جسمي است. اغلب پيروي از هنجارها به يك ارزش مثبت تبديل مي شود. تبديل يك پديده به ارزش از طريق تبديل آن به هنجار انجام مي گيرد. پس فرآيند تغير ارزشها در حادترين شكل خود آنست كه چگونه مي توان يك ارزش اجتماعي را از حالت هنجاري بيرون آورد و به جاي آن يك ارزش ديگر را به هنجار تبديل نمود.

در مبحث فرهنگ بايد گفت كه امروزه علاوه بر عناصر زبان، مذهب، آداب و رسوم و ارزشهاي كه عناصر اصلي فرهنگ تلقي مي شده اند علم و هنرهاي خاص، تكنولوژي و اقتصاد نيز اضافه شده اند. سرمايه فرهنگي تجربه اي است كه از نسل هاي گذشته به ما انتقال مي يابد و به ما مي آموزد كه چگونه مسائل را حل كنيم. نيازهاي خود را بهتر ارضاء كنيم و بهتر زندگي كنيم.

يكي از بهترين روشهاي حذف رقيب خنثي كردن او از طريق تغيير فرهنگ آن از توليد به مصرفي و تخريبي است، كه اين فرهنگ در قالب توسعه وارد جهان سوم مي شود تا آنها را از حيطه رقابت اقتصادي و مذهبي حذف شوند. كه اين فرهنگ در قالب توسعه وارد جهان سوم مي شود تا آنها از حيطه رقابت اقتصادي و مذهبي حذف شوند. هيچ چيز نمي تواند به اندازه نابرابري اجتماعي براي انسجام جامعه مضر باشد اگر سعي شود اكثر افراد يك جامعه از قشر متوسط باشند (كه از اصول منطقي پيروي مي كنند) بهترين اجتماع سياسي شكل مي گيرد. يك علت نابرابري را بايد در ميزان آگاهي مردم و وجود يا عدم وجود دموكراسي واقعي ديد. اگر درك مردم از حقوقشان افزايش يابد قشر متوسط گسترش و نقش آن در تصميم گيريهاي سياسي افزايش پيدا مي كند (گسترش دموكراسي)


خلاصه كتاب ساختن براي ماندن

اين كتاب بجاي پرداختن به مسائل كليشه اي و تكراري در مورد شركتهاي موفق مثل داشتن رهبران فرمند، آينده نگري يا داشتن آرمان هاي جذاب با توصيف شركتهاي آرماني به مسائل بسيار بنيادي تر مي پردازد. چرا كه تمام اين مسائل گذرا هستند اما اين شركتهاي آرماني هستند كه به سبب بهره مندي از انواع چرخه توليد كالا و به يمن چند نسل رهبران فعال، مدتهاي مديد دوام آورده و در رسته خود بهترين بهترين ها شده اند. آن ها نيز با شكست هاي سنگين مواجه شده اند اما از آن ها تجربه مي گردند و با خصلت كش ساني خود را ترميم مي كنند كار آنها فقط منوط به افزايش بازگشت سرمايه در بلند مدت نيست بلكه آنها خود را با بافت جامعه در هم آميخته اند طوريكه دنيا بدون آنكه چيزي كم دارد.

اين كتاب بسياري از افسانه هاي ما را به بي اعتبار مي كند مثلاً اينكه رهبران فرمند و آرمانگرا لازمه شركتهاي آرماني هستند چرا كه با مطالعه تاريخچه اين شركتها در مي يابيم كه مديران آنها بسيار با آن مختصات فاصله دارند. فكر آن ها ايجاد نهادي ماندگار بود نه آنكه خود رهبري كبير شوند. آن ها در تلاش براي «ساختن ساعت» بودند نه «گفتن وقت».

داشتن فكر بكر يا داشتن جاذبه در رهبري چيزي در «حد گفتن وقت» است اما ساختن شركتي كه تا مدتها پس از رفتن آدمها بتوانند انواع كالا را توليد كند و در كار خود موفق باشد مثل «ساختن ساعت» است. مدير شركت آرماني ساعتي مي سازد كه حتي بعد از مرگش امكان اعلام وقت باشد. داشنكده هاي مديريت و بازرگاني در درسهايي مديريت راهبردي و كارآفريني بر اهيمت قاطع شروع كار با فكر بكر يا يك محصول برجسته تاكيد مي كنند اما بيشتر شركتهاي آرماني چنين فكر و عملي نداشته اند. در واقع بين كاميابي اوليه شركتها و تبديل شدن آنها به شركتهاي آرماني در مراحل بعدي رابط مثبت وجود ندارد. در دراز مدت برنده لاك پشت است نه خرگوش.

اساس كار سازندگان شركت هاي موفق اين است بخت و اقبال در گرو پشتكار و استقامت است. سازندگان آنها بسيار سمج و مقاوم بودند و با شعار «تسليم هرگز» ادامه دادند. آنها معتقد بودند كه بايد آمادگي فداكردن فكر بكر را داشت يا در آن تجديد نظر كرد يا آن را كامل كرد.

براي راه اندازي موفيت آميز يك شركت آرماني وجود يك چهره مشهور و روشي فرمندانه لازم نيس در تاريخچه شركت هاي آرماني رهبراني هستند كه از نظر خصائل فردي با رهبران مشهور و با جاذبه هاي آرماني همساني ندارند. تلاش براي تقليد از روش رهبران با جاذبه يعني اتلاف انرژي بهتر است بجاي رهبر واژه هاي معمار يا ساعت ساز را بكار برد.

شركت آرماني دنبال ايجاد تعادل بين آرمانگرايي و سود آوري نيست دنبال اين است كه هم كاملا آرمان گرا باشد و هم كاملا سود آور. دنبال ايجاد ساده بين حفظ اصول و تغيير و تحرك نيست بلكه هر دو را در حداكثر آن مي خواهد. شركت آن در صدد در هم آميختن سياه و سفيد (ين و يانگ) نيست، دنبال آن است كه بطور متمايز هم سياه را داشته باشد و هم سفيد را و هر دو را با هم. و هميشه به عقل خود جور در نمي آيد؟ آري حتما اما همانطور كه اسكات فيتز جرالد گفت: نماد هوش سرشار توانايي حفظ دو انديشه متضاد در ذهن و در يك زمان است به شرط آنكه قدرت عمل محفوظ بماند و اين هنر شركت هاي آرماني است. سود آوري شرط لازم براي بقاء و ابزار رسيدن به هدفهاي والاتر است. اما در بسياري از شركت هاي آرماني هدف غايي محسوب نمي شود. سود مانند اكسيژن، غذا خوردن در موجود زنده اصل زندگاني نيست اما بي آن زندگاني نيست.

دلبستگي به هدفهاي بلند پروازانه و گاه خطرناك و چالش با آنها راهي است كه شركت هاي آرماني طي مي كند.

هدفهاي بلند پروازاني، همه افراد را در بر مي گيرد و به كار وا مي دارد قابل لمس، نيرو بخش و كاملا متمركز بر يك موضوع خاص است. هدفي كه با كمترين توضيح به آساني از طرف كاركنان درك مي شود. هدف جسوراني مثل رفتن به كره ماه يا قله كنوه هدف است نه بيانيه. انتخاب هدفهاي بلندپروازني شركت را در وضعيتي قرار مي دهد كه با عقل منافات دارد. بايد تعهد عميق به هدف وجود داشته باشد و گرنه بلند پروازانه نيست.

هدفهاي بلند پروازني تا حدي به اعتماد به نفس ناموجه نياز دارند شركت هاي آرماني از اين نظر به مرز تفرعن نزديك مي شوند سازمان ها چون پس از رسيدن به يك هدف دچار عارضه رسيدن به هدف مي شوند بايد پيش از رسيدن به هدف هدف ديگري را آماده نمايد.

وجود فرهنگ هاي شبه ديني يعني فراهم ساختن محيطي دلپذير براي كساني كه به جهان بيني شركت معتقدند. كساني كه بر اين اصل پايبند نيستند چون ويروس به دور افكنده مي شوند. اگر كسي با شرايط و معيارهاي اين شركت ها سازگار نباشند نبايد وارد شود. كاركردن دو حالت بيشتر ندارند و يا هستيد يا نيستيد، حد وسط ندارد يعني تقريبا شبه ديني. مي توان در نوآوري، لاابالي گري (مثل وال – مارت) و در گزينش هدفهاي جسورانه نيز فرهنگ شبه ديني داشت. پس خلاصه كلام اين است: دنبال شخصيت محوري نرويد.

بهترين دستاورد شركت هاي آرماني در اثر برنامه ريزي دقيق راهبردي بدست نيامده بلكه عمدتا حاصل تجربه سعي و خطا استفاده به موقع از فرصت و حوادث بوده است. اگر هدفهاي جسورانه را پيشرفت نوع اول بدانيم پيشرفت نوع دوم پيشرفت تكاملي ناميده مي شود كه سبب پيش گرفتن شركت هاي آرماني از ديگر شركت هاي مي گردد. فرآيند پيشرفت تكاملي را شاخه سازي و هرس مي توان ناميد. اگر درخت به قدر كافي شاخه ايجاد كنيم (تنوع) و شاخه هاي خشك را از آن جدا كنيم (گزينش)، اين شاخه ها در محيط دايم المتغير، سالم و با نشاط رشد خواهد كرد.

داشتن مديري لايق چون جك ولش تحسين برانگيز است اما تحسين برانگيزتر نظامي است كه مي تواند اين قبيل مديران را در درون خود پرورش دهد. شركت هاي آرماني براي دست يافتن به تحول و افكار نو، اصولاً ناگريز به استخدام مدير از خارج نيستند. در واقع اين اتفاق به ندرت در آنها رخ داده است.

ويليام فاكنر مي گويد: خودتان را به زحمت نيندازيد كه از معاصران يا پيشينيان بهتر شويد سعي كنيد كه از خودتان بهتر شويد.

همسويي يعني هماهنگي و هم آوايي كليد عناصر دخيل در فعاليت يك شركت در چارچوب جهان بيني و نوع پيشرفت مورد نظر آرمان (آرمان آميزه اي است از جهان بيني ماندگار شركت به اضافه پيشرفت مورد نظر آن در آينده).

معناي همسويي اين است كه انسان بوسيله نيروهاي دروني خود هدايت شود نه ملاكها، ضوابط، ورويه ها، عرف و سنت، جريانها، مدها، و شعارهاي دنياي بيرون شنا كردن شركت ميولت – پلكرد بر خلاف آن جريان آب و خلاف عادت طبق همين اصل است.

بنابراين مهمترين مساله اين نيست كه اين رويه خوبيست يابد. مهم تناسب و سازگاري رويه ها با شركت و جهان بيني و آرمان آن است.

در شركت هاي آرماني به جز جهان بيني هيچ چيز تقدس ندارد و به جز آن همه چيز را مي توان تغيير داد يا حذف كرد.

همچنين جهان بيني را وضع يا خلق نمي كنند بلكه آن را كشف مي كند. جهان بيني حاصل برون نگري نيست بلكه حاصل درون نگره است. نوشتن بيانيه با آرماني شدن فرق دارد، هر بيگانه اي با ديدن گزارش كار سازمان، آرمان آن را درك خواهدكرد و نيازي به خواندن بيانيه آن نخواهد داشت. شرط اول ساعت سازي همين است:

بايد چند نكته اساسي را به ياد داشت كه:

ساعت ساز باشيد – معمار باشيد – نه ساعت گو

مطيع اصل «هم اين هم آن» باشيد

ضمن حفظ اصول، مروج پيشرفت باشيد.

هميشه در پي ايجاد همسويي و سازگار باشيد.


سوالات

سوال 1: آقاي پورتر معتقد است اگر يك نگاه يا يك شركت ساختار رقابتي خود صنعت خود را نشانسد نمي تواند در سطح بين المللي رقابت كند. با در نظر گرفتن يك صنعت نظير آبميوه و كنستانتره ساختار رقابتي اين صنعت را تحليل مي كند.

جواب: مطمئناً شركتهاي موجود در صنعت آب ميوه و كنستانتره هم چون ديگر صنايع از نظر ميزان سود آوري و رسيدن به ديگر اهداف بلند مدت و كوتاه مدت خود، تحت تاثير عملكردها و توان 5 عامل اساسي رقابتي موجود در ساختار صنعت قرار گيرد. در نتيجه شركت بايد براي انجام استراتژي تدافعي يا تهاجمي يا ... در مقابل آنها خود را مجهز سازد و در نتيجه هر يك از آنها را از نظر منابع در دسترس و نقاط قوت و صنعت به دقت مورد بررسي قرار دهد. اولين عامل رقابتي ورود سرمايه گزاران جديد به صنعت است. در صنعت آب ميوه شايد ورود چندان مشكل نباشد به چند علت:

1 – استفاده از ميوه هاي بسيار نامرغوب و يا استفاده از پوشش ها كه براي نگهداري مناسب نيستند بجاي پوششهاي مناسب هزينه توليد را تا حد چشمگيري كاهش مي دهد. 2 – فناوري پيچيده اي مورد نياز نيست. 3 – همانطور كه در كشور خودمان شاهد هستيم، استفاده ناجوانمردانه از نام هاي بسيار مشابه شركت هاي معتبر، مشكل بازاريابي اين رقبا را كاهش مي دهد. براي كاهش مزاحتمت اين رقبا بايد موانع ورود را افزايش داد.

دومين عامل رقابتي، رقابت بين رقباي موجود است. اگر تعدادي از شركت ها متوجه شوند كه فرصتي براي پيشرفت فراهم شده و يا احساس كنند از جانب رقبا تهديد شده اند دست به اقدام استراتژيك مي زنند. اگر اين اقدامات رقابي در جهت كاهش قيمت ها باشد و ادامه پيدا كنند بتدريج سود دهي كل صنعت را با مشكل مواجه مي سازد گاهي هم شركت ها با تبليغ دروغين يا شايعه پراكني در مورد محصولات شركت رقيب مثلاً ساخت و توزيع فيملي حاكي از عدم رعايت بهداشت توسط شركت رقيب، بازار او را خراب مي كنند.

سومين عامل رقابتي محصولات جايگزين هستند. شايد بتوان محصولات جايگزين آب ميوه را همان آب ميوه هاي با علائم تجاري مشابه شركت هاي معتبر و با كيفيت بسيار پايين دانست كه از طرفي اعتبار شركت اصلي را پايين مي آورند و از طرف ديگر در صدد گرفتن بخشهايي از بازار بخصوص در مناطق روستايي و يا مناطقي كه مردم كمتر به آرم تجاري شركت توجه مي كنند هستند.

چهارمين عامل قدرت چانه زني خريدران است، كه اگر قدرت چانه زني بالا داشته باشند سوددهي صنعت پايين مي آيد.

پنجمين عامل قدرت چانه زني تامين كنندگان است. تامين كنندگان در صنعت توليد آب ميوه مي توانند باغداران باشند. مي توانند شركت را تهديد كنند كه قيمت ها را افزايش خواهند داد يا كيفيت را پايين خواهند آورد يا با شركت قرارداد خواهند بست و يا اگر از سرمايه و تجربه خوبي برخوردار باشند مي توانند ادغام عمودي رو به جلو كنند. اما اگر شركت رقباي متعددي نداشته باشد كه قصد خريد محصولات اين تامين كننده را داشته باشند يا توانائي تهديد ادغام رو به عقب داشته باشد، يعني فقط از باغ هاي متعلق به خود ميوه تامين كند، مي توان چانه زني تامين كننده را تحت كنترل درآورد.

سوال 2: ارتباط اصل استثناء رقابتي و استراتژي رقابتي آقاي پورتر را بيان مي كند.

جواب: اصل استثناء مي گويد چون منابع در طبيعت محدود هستند، بنابراين بين موجودات (يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي) براي كسب منابع كمياب رقابت در مي گيرد و هر كدام سعي مي كنند قابليت هاي خود را براي اين كار افريش دهند. هر چه دو موجود به هم شبيه تر باشند رقابت بيشتر است در اين ميان عده اي پيروز و بقيه محروم مي شوند.

استراژي تمايز آقاي پورتر در واقع شكل تخصص يافته تر اين اصل است. در اين استراتژي شركت حداقل در يكي از اين موارد خود را متمايز مي كند: 1 – تخصص يافتگي 2 – شناساندن علامت تجاري 3 – تلاش شركت براي معرفي محصول به مصرف كننده نهايي 4 – كانالهاي توزيع گزينشي 5 – كيفيت محصول 6 – پيشرو بودن در فناوري 7 – ادغام عمودي 8 – وضعيت هزينه 9 – خدمات 10 – سياست قيمت گذاري 11 – اهرم مالي

 

سوال 3:براي موفق بودن يك كشور آيا بايد كشور استراتژي داشته باشد يا بنگاه؟

كشورها براي برخورد با رقبايشان بايد با توجه به منابع در دسترس شان، استراتژي مخصوص به خود داشته باشد كه يك مزيت رقابتي براي آن كشور محسوب مي شود. به تبغ آن بنگاه هاي درون يك كشور هم كه استراتژيهاي براي تحقق اهداف خود تدوين مي كند، بايد استراتژي خود را با استراتژي كل كشور هماهنگ كند. استراتژي در سطح كشور بايد راهنمايي باشد براي بنگاه هاي كه استراتژي كلي خود را در چارچوب آن پي ريزي مي كند.

سوال 4: آيا موفقيت كشورها به زادگاه بنگاه هايي كه در آن ايجاد شده اند بستگي دارد؟

مطمئناً كشورهايي كه بنگاههاي آنها از اصالت و اعتبار بيشتري در زمينه صنعت خودشان برخودارند. از يك مزيت رقابتي سود مي برند چرا كه اين بنگاهها داراي تجزيه و مهارت منحصر به فرد مي باشند. اگر بنگاهي در كشوري تاسيس شود كه قبلا سابقه تاسيس چنين كسب و كاري وجود داشته قطعا به رشد بنگاه كمك مي شود. هم شركت هايي وجود دارد كه بتوان از آنها تقليد كرد و پيشرفت كرد و هم در صحنه بين المللي موفق تر خواهد بود به خاطر شناختي كه ساير كشورها بواسطه علمكرد شركتهاي قبلي از آن دارند.

بطور كلي تاريخچه و سوابق صنعت براي خريداران اهميت خاصي دارد. اگر صنعتي در كشوري از نظر بين المللي موفق علم كرد خريداران حضور شركت جديد را بهتر مي پذيرند. همچنين دورن خود كشور، ممكن است يك صنعت وضع بي ثباتي داشته باشد رشد آن آرام و كند باشد، در نتيجه ورود شركت جديد به كسب و كار در آن صنعت با مخالفت ساير رقبا همراه است اما در يك كشور ديگر مثلاً دولت براي ورود به آن صنعت، تسهيالت خاص فراهم مي كند تا موانع ورود كاهش مي يابد،شركت جديد به راحتي مي تواند به صنعت وارد شود.

سوال 5: تصميم گيري در شرايط Force چه تفاوتي با تصميم گيري بر مبناي choice دارد و بايد بدنبال كدام باشيم؟

شرايط Force زماني بوجود مي آيد كه بجراني از پيش تعيين نشده پيش آيد كه شركت در زمان كوتاهي مجبور به واكنش در برابر آن است. اگر سازمان بر محيط و تحولات آن مسلط باشد به طوري كه اوضاع آينده را تا حدي پيش‌بيني كند و انتظار وقوع بحران را داشته باشد، شرايط Fprce براي آن شركت كمتر بوجود مي آيد.

بطور كلي با به روز كردن اطلاعات و منابع دسترسي مي توان واكنش به محيط را سريع تر انجام داد و شرايط Force را به choice تبديل كرد همچنين اگر تصميم گيرندگان سازمان قدرت تحمل ابهام و توازن تصميم گيري در شرايط ابهام را داشته باشند تصميم گيري در شرايط Force برايشان آسان تر خواهد شد.

سوال 6: نقش باورها و تاريخ در رشد انسان ها در جوامع مختلف چگونه بوده است؟ آيا نقش دارند يا خير؟

جوامعي كه عقيده به جبر دارند و كنترل آنها بيروني است، در نتيجه سعي و تلاش كمتري براي پيشرفت و رسيدن به نتيجه از خودشان مي دهند نسبت به جوامعي كه عقيده بر اختياري بودن اعمال انسان، دارند و كنترل آنها دروني است.

علاوه بر اين جمع گرايي و يا فرد گرايي باعث اثرات متفاوت در جوامع مختلف شده است. جوامعي كه فرد گرا بوده اند اين باعث رشد سرمايه داري شده و انباشت سرمايه باعث ايجاد تكنولوژي و پيشرفت شده است، نسبت به جوامع سوسياليست.

سوال7: براي انتخاب استراتژي هاي استخراج شده و اولويت بندي نهايي آنها از كداميك از ماتريس ها بايد استفاده شود؟ ضمن ترسيم ماتريس مورد نظر، توضيح دهيد كه مبناي انتخاب چيست؟

جواب: استراتژي هاي پيشنهاد شده بوسيله ماتريس هاي داخلي و خارجي (IE) يا space يا swot در ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كمي Qspm گذاشته مي شوند تا جذابيت نسبي هر كدام مشخص مي شود. به شيوه اي عيني استراتژي هاي قابل اجرا بر اساس فرصت ها و تهديدات و نقاط قوت و ضعف سازمان مشخص شوند.

 


عوامل

ضريب اهميت

اهيمت نسبي استراتژي

استراتژي شماره 1

استراتژي شماره 2

استراتژي شماره 2

فرصت ها

تهديدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقاط قوت

نقاط ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع مجموع نمره هاي جذابيت

 

 

 

 

 

 

 

 

در نهايت استراتژي اي را بر مي گزنيم كه جمع مجموع نمره هاي جذابيت آن از همه بيشتر باشد.

سوال 8: چنانچه بخواهيم براي شركتي كه بصورت holding فعاليت مي كند يا سازماني كه سبدي از محصولات را دارد تدوين استراتژي كنيم ماتريس مناسب چيست؟

جواب: چون شركت داراي بخشهاي مختلف است مي توان از ماتريسBCG استفاده كرد. چون واحدهاي مختلف سازمان را بصورت نمودار ارائه مي كند. ماتريس مجموعه دارايي هاي سازمان ناميده مي شود. سهم نسبي بازار هر بخش مشخص مي شود و بر اساس آن در يك قسمت از ماتريس جاي مي گيرد، تا بر اساس آن، تصميم گيري هاي لازم در مورد هر بخش صورت گيرد.

علامت پرسش

ستاره

سگ

گاو شيرده

 

سوال 9: در بررسي محيط داخلي سازمان چه روشهايي وجود دارد و چگونه مي توان در وضعيت داخل سازمان را بطور شفاف و همچنين محاسبه عددي توضيح داد؟

جواب: دو روش وجود دارد: 1 – رويكرد زنجيره ارزش ساز: كه وظايف سازمان به دو دسته وظايف اصلي و وظايف ستادي يا پشتيبان تقسيم مي شود. پورت مي گويد وقتي وظايف اصلي دو وظايف ستاري يك سازمان با يكديگر و بين خودشان هماهنگ شوند سازمان داراي يك مزيت رقابتي عمده مي شود كه هيچكس نمي تواند عملكردهاي آن را تقليد كند. 2 – رويكرد وظيفه اي: سازمان را مي توان به واحد هاي وظيفه اي بخش بندي كرد طوريكه هر كدام از اين واحدها وظيفه خاصي را بر عهده بگيرند.

براي محاسبه به صورت عددي مي توان از ماتريس بررسي عوامل داخلي (IFE) استفاده كرد كه در ابتدا ضريب اهميت چند نقطه فوق و ضعف با توجه به كل صنعت مشخص مي شود با روش دلفي از خبرگان بدست مي آيد.

اگر نمره نهايي بيشتر از 5/2 بود يعني نقاط قوت بر نقاط ضعف مي چربد.

عوامل

ضريب اهميت

نمره

رتبه

نقاط قوت

 

 

 

نقاط ضعف

 

 

 

جمع

1

 

 

 


خلاصه كتاب «توسعه و تضاد»

تلاش عمده اين كتاب اين است كه تشريح كند چگونه مدير نيزاسيون ( يا به اصطلاح توسعه جامعه)مي تواند شرايط انقلاب را كه يك  پديده نادر است در يك جامعه فراهم نمايد .

مدير نيزاسيون چند نتيجه بدنبال داشت كه عبارت بودند از : تشديد نابرابري اجتماعي ، افزايش درك اين نابرابري ، بوجود آمدن طبقه متوسط و فرايند تغييرارزشها . به اين ترتيب كه اقدامات اقتصادي نظير تغيير نرخ ارز و تورم موجب كاهش در آمد واقعي و قدرت خريد مردم گرديد همچنين با ابزار مختلف ( واردات ، تبليغات ،مراكز تجاري و......) يك فرايند قوي توليد نياز در مردم در پيش گرفته شد . اين ها براي يك نظام سياسي شبيه خودكشي است زيرا در نتيجه آن سطح نيازهاي غالب مردم بالاتر از سطح در آمدشان قرار گرفت و مردم در ارضاي نيازهايشان با موانع اساسي روبرو شوند . در نتيجه ارضاي نيازهاي توليد شده و از آن مهمتر وسيله ارضاي آن نيازها ،يعني  در آمد و پول برايشان با ارزش شد . به اين ترتيب تغيير ارزشها رخ داد . يعني پول تحت اين شرايط به ارزش والاتر از ارزشهاي ديگر تبديل گشت .

نمايش ثروت قشر بالا و تسهيلاتي كه براي قشر بالا فراهم آمد . گرايش بارز مديران دولتي به تجملات و ظواهر و تغيير جو كلي جامعه موجب شد كه مردم ارزشهاي جديد را تاييد شده (هنجار ) ببينند .پولجويي  يك ارزش قالب شد و براي اقشار  كم در آمد ارزشهاي ديگر را تحت الشعاع قرار داد . ضمنا اعتماد زياد به مسئولين اجرايي نيز كاهش يافت

از آنجا كه دستيابي به هدف ، يعني وسيله ارضاء نياز (پول ) براي اكثريت قشر پايين با موانع زياد همراه بود ، اين فرايند موجبپيدايش نارضايتي در مردم شد. نارضايتي به تدريج در جامعه به يك هنجار تبديل شد حتي براي آنان كه از نظر اقتصادي دليلي براي نارضايتي نداشتند.

از طرف ديگر رشد سريع اقتصادي باعث پيدايش قشر متوسط شد كه بيشتر مردم از اصول منطقي پيروي مي كردند اينها ديگر به دنبال نيازهاي اوليه خود نبودند بلكه در جستجوي عدالت اجتماعي احترام اجتماعي و ... بودند و همين درك آنها را از بابرابري بيشتر مي كرد. بنابراين تعداد كافي از نارضايان در كليه قشرها بالاخص در قشر متوسط به وجود آمد.

براي يك نظام سياسي و متفكرانه بايد حتماً قبل از آنكه نارضايتي به هنجار تبديل و فراگير شود آن را فرو نشاند زير تبديل نارضايتي به هنجار بسان يك سيل خروشان خانه مان برانداز است. تحت شرايط نارضايتي انسانها مايلند نارضايتي خود را بيان كنند و اگر در آغاز با روشهاي كنترل شده،امكان بيان به آنها داده شود مي توان نارضايتي را مهار نمود . اما اين كار انجام نگرفت بلكه راه انتقاد نيز مسدود به نظر مي رسيد ، با اين استدلال اشتباه كه انتقاد حمل بر عدم وحدت بين مسئولين مي شود.

البته غير از مدرنيزاسيون وتوسعه عدم مشروعيت نظام نيز موجب تضاد و انقلاب مي شود .نظامي كه با ارزشهاي مردم منطبق نباشد ،مشروعيت و پايداري  خود را از دست خواهد داد. پيروي از ارزشهاي مذهبي براي مردم ايران بصورت يك هنجار دروني بود و مردم ايران بشدت تابع هنجارهاي دروني ايجاد شده مي باشند . اما نظام حاكم  چنين ارزشهايي را نفي مي كرد. در نتيجه حركت نيروهاي هنجاري رخ داد . هر شرايط حركت هنجاري خارج از كنترل مسئولين و بيشتر در كنترل كساني است كه بطور تخصصي و با ابزار مناسب بخشهاي غير رسمي  جامعه را ازطريق كنترل هنجارها – در زير سلطه دارند .

پس براي گريز ازعواقب مديرنيزاسيون و توسعه بايستي چند نكته را مد نظر داشت :

1- داشتن برنامه متفكرانه و حساب شده از نظر علمي  2- شرط اصلي دستيابي به همه اهداف ، داشتن و ساختن يك نظام اجتماعي منسجم و كار است و لذا اين چنين نظام اجتماعي بايستي اولين و مهمترين هدف باشد . 3- ايجاد مشروعيت از طريق رفع نابرابري ها و ايجاد عدالت اجتماعي.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 06 فروردین 1394 ساعت: 20:03 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس