تحقیق درباره اموزش الکترونیکی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره اموزش الکترونیکی

بازديد: 797

تحقیق درباره اموزش الکترونیکی

E-Learning چيست ؟
امروزه اينترنت به خاطر صرفه جويي در هزينه ، زمان ، رفت وآمدها و ... در اكثر كاربردها نظير تجارت ، ارتباطات ، آموزش و غيره جايگاه ويژه ايپيدا كرده است ، بطويكه استفاده از اينترنت در اكثر كاربردها امري اجتناب ناپذيرمينمايد .
در حال حاضر انقلاب تكنولوژي عميقاً نحوه تفكر عمل و بسياري ازفرآيندهاي كاري را در زندگي ما تغيير داده و تحولات بزرگ جامعه بشري ، ما را بهسويي مي كشاند كه آموزش از راه دور امري اجتناب ناپذير خواهد شد و گاهاً ميتوان دراين عرصه فرصتهايي را يافت كه نتيجه فرآيند آموزش را غني تر نموده و چه بسا با دراختيار گرفتن امكانات كمك آموزشي ديداري و شنيداري پيشرفته در اين نوع آموزش ، دروسو ارائه مطالب را بسيار جذاب تر كرد . آموزش الكترونيكي (E-Learning) عبارت است ازارائه محتواي آموزشي و تجربيات اساتيد مجرب هر رشته از طريق تكنولوژي الكترونيك بهدانشجويان علاقه مند ، كه اين دانشجويان ميتوانند در هر نقطه جهان از اين آموزشهابهره مند گردند .
از نگاهي ديگر يك سيستم آموزش از راه دور كاري جديد وهنرمندانه و راه حلي جامع ميباشد كه به موسساتي كه خواهان حركت در مسير تكنولوژيروز و تغيير روشها و محيط هاي آموزشي خود هستند ، امكان دستيابي به شيوه هاي نوينآموزشي را فراهم مينمايد.
اصطلاح آموزش الكترونيكي، شامل ليست بزرگي از كاربردهاو عملكردها از جمله آموزش مبتني بر وب (web based training)، آموزش مبتني بركامپيوتر، كلاسهاي مجازي (Virtual claaroom)، و همكاريهاي الكترونيكي (Digital cooperation) است.
آموزش از راه دور هم اكنون سالها است كه در دنيا متداول ورايج است . اما تركيب اين نوع آموزش با اينترنت منجر به ابداع روش جديدي از نحوهتدريس به نام e-learning شده است ، اين آموزش الكترونيكي در عين حال كه بسيار موثرو كار آمد است از لحاظ تجاري نيز مقرون به صرفه بوده و به سرعت قابل دسترسي برايتمامي افراد از هر قشر و موقعيتي مي باشد .
در اين روش با استفاده از ارتباط دوطرفه در اينترنت مشكل محدوديت زماني مرتفع شده و ارتباط ميان استاد و دانشجو وهمچنين همكلاسيها مستقل از زمان و و مكان خواهد بود . در اين سيستم آموزشيدانشجويان ميتوانند از طريق اينترنت در مركز ثبت نام نموده ، از ميان دورس ارائهشده انتخاب واحد نمايند ، جزوه درس مورد نظر را مطالعه نموده و از جلسات درس استاداستفاده نموده و در آخر دوره نيز امتحان بدهند .
همچنين ميتوانند هر روز و هرلحظه كه اراده نمايند با استاد و همكلاسيهاي خود ارتباط برقرار نموده و به تبادلنظر و مباحث گروهي پيرامون مفاد درسي و يا تمرينهاي داده شده از طرف استاد ، بوسيلهاينترنت بپردازند .

در اينجا به تعريف بيشتر آموزش الكترونيكي به گفتهكارشناسان مختلف ميپردازيم:
Howard block
ميگويد : “ آموزش الكترونيكي توجه بهيادگيري از طريق اينترنت است
Elif trondsen
ميگويد: “ آموزش الكترونيكي نيرويشبكه را به كار ميبرد براي كسانيكه به تكنولوژي هاي اينترنتي تكيه دارند كه در ضمنكار با شبكه آنها را قادر به يادگيري نيز مي كند.”
Elliott masie
ميگويد: “ آموزش الكترونيكي، تكنولوژي شبكه را براي طراحي، انتخاب، اداره كردن و بسط دادنآموزش به كار مي برد.”
دست اندركاران سيستم هاي cisco اينگونه معتقدند كه : “ آموزش الكترونيكي يك يادگيري اينترنتي است كه ميتواند شامل رساندن مطلب در چندينشكل ، مديريت آموزش و يك مجموعه شبكه شده از دانش آموزان و تعدادي توسعه دهندگان وكارشناسان خبره باشد. همچنين آموزش الكترونيكي يادگيري را سريعتر و با هزينه ايكمتر ميسر ميسازد. بعلاوه دستيابي به آموزش براي همه و شركت همگان در فرآينديادگيري را فراهم مي سازد.”
Cornelia weggen
ميگويد: “ آموزش الكترونيكي رساندنمطلب از طريق تمام رسانه هايي كه اينترنت، اكسترانت ها، به همراه broadcast ، نوارصوتي/ تصويري، تلويزيون محاوره اي و CD-ROM فراهم مي كنند ، مي باشند.”
“Greg priest”
از شركت آموزش الكترونيكي “Smart Force” موارد زير را در تعريف E-Learning بيان مي كند:
آموزش الكترونيكي پوياست. امروزه محتواي آن كاملاً به روز و Real Time است كارشناسان خبره بصورت on-line، بهترين منابع در دسترس هستند.
آموزشالكترونيكي بصورت real-time عمل مي كند، شما نيازتان را ميگيريد هر زمان كهبخواهيد.
آموزش الكترونيكي نوعي تشريك مساعي است، زيرا افراد از يك آموزش چنديننفر ياد مي گيرند و نيز دانش آموزان را با افراد حرفه اي و خبره يك علم آشناميكند.
آموزش الكترونيكي متعلق به تك تك افراد است، هر دانش آموز فعاليت موردنظرش را انتخاب ميكند و سپس ميتواند ساعاتي در آن مورد اطلاعات كسب كند.
آموزشالكترونيكي جامع و فراگير است، زيرا يادگيري را از منابع بسيار زيادي فراهم مي كندو دانش آموز را قادر به انتخاب مدل آموزشي خاصي مي سازد.”

مزاياي مهم آموزش الكترونيكي چيست ؟
امروزه با پيدايش آموزشالكترونيكي ، تصورات قبلي در زمينه نياز به وجود امكانات فيزيكي بسيار براي امرآموزش و يادگيري در سطح عمومي و آموزش عالي دچار تحول ودگرگوني جدي شدهاست.
اكنون با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراكز آموزش الكترونيكي ، امكان يادگيريدر هر زمينه اي ، براي هر فردي در هر زمان و مكاني به صورت مادام العمر فراهم شدهاست.
در شرايط جديد ، نياز به تاسيس ساختمانهاي و امكانات فيزيكي و صرف هزينههاي گزاف نبوده و دانشجويان و مدرسان نياز به ترك منزل و يا محل كار خود براي حصوردر كلاسها ندارند.
افزون بر اين ، ساعات شروع و خاتمه كلاسها ثابت نبوده ودانشجويان هر زمان كه بخواهند ميتوانند وارد كلاس شده و تا هر زمان كه لازم باشدحضور در كلاس را ادامه دهند .
در اين روش شما ميتوانيد هر روز و هر لحظه كهاراده نماييد با استاد و همكلاسيهاي خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر ومباحث گروهي پيرامون مفاد درسي و يا تمرينهاي داده شده از طرف استاد ، بوسيلهاينترنت بپردازيد .
يكي از نكاتي كه در اين روش از آموزش توجه افراد بسيار زياديرا به خود جلب كرده است ، آزادي در انتخاب موضوعات و سر فصلهاي مورد علاقه افراداست . در اين روش هيچ كس براي آموزش حد و مرزي روشن ندارد و به راحتي ميتواند بهاطلاعات تمامي رشته هاي علمي در حداقل زمان ممكن دسترسي پيدا كند.
به طور خلاصهميتوان گفت كه مراكز آموزش الكترونيكي ، محدوديتهاي مراكز آموزش سنتي را نداشته ودر بسياري از جهات مزاياي زيادي نيز نسبت به آنها دارند .

به طور كلي ميتواناين مزايا را بصورت زير برشمرد
1 -
عدم نياز به حضور فيزيكي استاد و دانشجو دركلاس درس:
از آنجا كه در اين نوع دانشگاه كليه ارتباطات از طريق اينترنت انجاممي شود، لزومي به حضور استاد و دانشجو در كلاس نيست، تنها كافيست دانشجو يا استاداز طريق يك دستگاه كامپيوتر از منزل يا نزديكترين مركز متصل به اينترنت، به سايتمتصل شوند و از امكانات آن استفاده كنند. اين امر خود سرمنشاء مزاياي ديگري است،چرا ه با اين اوصاف ديگري نيازي به صرف هزينه براي ساختمان سازي مجتمع هاي آموزشينيز نخواهد بود. از سوي ديگر در شهرهاي بزرگ منجر به كاهش رفت و آمد در شهر و درنتيجه كمتر شدن ترافيك شهري و آلودگي هوا مي شود.
2-
عدم وابستگي كلاس درس بهزمان خاص :
هر چند كه اين سيستم آموزشي از تكنولوژيهاي Teleconferencing و مانندآن را نياز به حضور در پشت كامپيوتر در زمانهاي خاصي دارد، پشتيباني مي كند، وليقسمت اعظم سيستم آموزشي مبتني بر دروسي است كه هر زمان دانشجو اراده كند مي تواندبه سايت مركز متصل شود و دروس را دريافت كند. بنابراين اين سيستم براي افراد شاغلكه وقت آزاد محدودي براي تحصيل دارند كاملاً مناسب است، چرا كه در هر ساعتي ازشبانه روز مي توانند به سايت مراجعه و دروس مورد نظر را دريافت كنند.
3-
كيفيتبالاتر ارائه دروس آموزشي :
در روش سنتي ، درس توسط يك استاد ارائه مي شود كهاين امر مطلوب نيست، چرا كه كيفيت مطالب ارائه شده در كلاس به پارامترهاي زياديوابستگي پيدا مي كند. به عنوان مثال اگر جلسه اي استاد درس كسالت داشته باشد اينمساله مي تواند بر كيفيت مطالب ارائه شده در آن جلسه تاثير منفي بگذارد. همچنينپارامترهاي محيطي از قبيل سرما، گرما و .... نيز مي تواند بر كيفيت آموزش تاثيرمنفي بگذارد . در حالي كه در سايت اين مشكلات وجود نداشته و در اين سايت دروس توسطاساتيد كاركشته ويا حتي تيم هاي مجربي متشكل از اين اساتيد آماده مي شوند و بااستفاده از تكنولوژيهاي مدرن و متنوع چند رسانه اي بنحو مطلوبي ارائه مي شوند. علاوه بر آن ممكن است دانشجو در كلاس سنتي بر اثر مسائلي، گيرايي خوبي نداشته باشدو چون مطالب فقط يكبار ارائه مي شود، بنابراين كيفيت آموزش پايين مي آيد، درصورتيكه در سايت اين محدوديت وجود ندارد و دانشجو مي تواند به كرات مطالب ارائه شدهدر جلسه را مشاهده كند و از اين لحاظ كيفيت آموزش بهبود مي يابد.
4-
پشتيباني ازتعداد زياد دانشجويان در يك كلاس :
در مراكز آموزشي معمولي معمولاً به خاطرمحدوديت ظرفيت كلاسها و همچنين بازدهي اين مشكل وجود دارد كه دانشجويان ممكن است بهخاطر تكميل ظرفيت كلاسها نتوانند در دروس مورد علاقه خود ثبت نام كنند. اين مشكلطبعاً در سايت آموزش الكترونيكي وجود ندارد و دانشجويان ثبت نام شده در يك كلاس درسمي تواند هزاران نفر باشد كه تحقق آن نيازمند سخت افزارهاي فوق العاده پيشرفتهاست.
5-
بالا بردن سطح علمي جامعه بخصوص نسل جوان :
در دانشگاههاي واقعيمعمولاً بخاطر محدوديت امكانات از لحاظ مكان، اساتيد و .... هر ساله تعداد محدودياز طريق آزمونهايي كه برگزار مي شود موفق به ورود به دانشگاه مي شوند كه بدين ترتيبخيل عظيمي از كساني كه در آزمونها شركت مي كنند شانس ادامه تحصيل در دانشگاه را ازدست مي دهند. ولي در مراكز آموزش الكترونيكي اين محدوديتها وجودندارد. بنابراينتمامي افراد علاقمند به تحصيل شانس ادامه تحصيل را در آنها پيدا مي كنند كه اين امرمطمئناً در بالا بردن سطح علمي و فرهنگي جامعه جوان كشور ميتواند بسيار مؤثرباشد.
6-
دسترسي Online به كتابخانه ديجيتال :
در مراكز آموزشي واقعي بخاطرمحدوديت ، معمولاً نسخه هاي محدودي از يك كتاب به خصوص در كتابخانه ها براي استفادهدانشجويان نگهداري مي شود كه اين امر مشكلاتي ايجاد مي كند. فرضاً اگر چندين دانشجونسخ هاي كتاب بخصوصي را براي استفاده از كتابخانه به امانت گرفته باشند مابقيدانشجويان شانس استفاده از آن كتاب را در زماني كه به امانت برده شده است را از دستمي دهند كه اين امر در مورد كتابهاي كمياب حادتر است. علاوه بر به مرور زمانكتابهاي موجود در كتابخانه به دليل استفاده نامناسب دانشجويان از آنها از بين ميرود يا كيفيت خود را از دست مي دهند. تمامي مسائل گفته شده براي مقالات و مجلات نيزصادق است. ولي در سايت آموزش الكترونيكي با استفاده از كتابخانه ديجيتال، تمامي كتب، مقالات بصورت Online در اختبار دانشجو است و مشكلات مطرح شده در مورد محدوديتاستفاده از آنها زمان خاص يا از بين رفتن آنها به مرور زمان در اينجا صادق نيست. البته اين امكان قبلا بصورت بسيار محدود در كالج بوجود خواهد آمد .
7-
بالا رفتنميزان اثر بخشي و بازده آموزشي :
در اين روش چون فرايند آموزش و يادگيري به صورتگروهي ميباشد و همچنين بخاطر ارتباط هميشگي بين خود دانشجويان و يا بين دانشجويان واساتيد دوره ها و مباحث گروهي و انجام تكاليف بصورت گروهي و جمعي ، طبيعي است كهبازده آموزشهاي داده شده بيشتر از حالت آموزش فردي بوده و دانشجو رغبت بيشتري بهيادگيري و تمرين از خود نشان بدهد. در اين سيستم چون كليه مباحث درسي و پرسش وپاسخها در بانكهاي اطلاعاتي ذخيره ميشوند ، بنابراين حتي اگر دانشجويي در اين مباحثگروهي شركت نداشته باشد ، باز هم ميتواند از نتيجه اين مباحث انجام گرفته بهره مندشده و مطالب زيادي را آنها ياد بگيرد.
8-
هزينه دوره هاي آموزشي :
با توجه بهجديد و نو بودن روش آموزش الكترونيكي و نا آشنا بودن اكثر كاربران و دانشجويان بااين نوع آموزش در ايران و همچنين پايين بودن هزينه هاي آن نسبت به آموزش سنتي ، مادر اين مركز تصميم داريم كه هزينه هاي تحصيل را به حداقل ممكن برسانيم .
از طرفديگر چون 90 درصد دانشجويان مراكز آموزش الكترونيكي در ايران و جهان را جوانان زير 30 سال تشكيل ميدهند ، بنابراين بايد سيستمي پياده سازي مي شد كه هزينه هاي آموزشدر آن مركز فشار زيادي به قشر جوان دانشجو و دانش آموز وارد نساخته و حتي در صورتامكان مجاني باشد . در اين راستا ما يك طرح بنام طرح جامع توسعهIT كالج مجازي راهاندازي كرده ايم تا دوستاني كه مايل به ثبت نام در كلاسها بصورت رايگان هستند ،بتوانند در اين شركت كرده و با كمي سعي و تلاش ، اين سايت يا دوره هاي آموزشي آنرابه چندين نفر معرفي كرده و خودشان با استفاده از كارمزدي كه دريافت ميكنند ، بصورترايگان ثبت نام نمايندو يا ايجاد درآمد كنند.
بطور خلاصه ميتوان هزينه هايآموزش در اين مركز را بصورت زير بيان كرد:
1-
هزينه حق عضويت دركالج : عضويت دراين كالج هيچ گونه هزينه اي ندارد اما براي عضويت بايد حداقل يك كد اعتباري آموزشداشته باشيد كه مي توانيد از تمام مبلغ آن در كلاسهاي كالج شركت كنيد ، لذا برايعضويت در كالج شركت در كلاسها لازم است و هيچگونه هزينه از بابت حق عضويت پرداختنمي شود .
2-
هزينه ثبت نام در دوره ها : هزينه هاي ثبت نام در دوره هاي اينمركز تقريبا يك دهم هزينه هاي كلاسهاي آموزش سنتي در گرفته شده و براي دوره هايمختلف با توجه به تعداد مخاطبان و دانشجويان كلاس و همچنين تخصصي بودن مباحث كلاس ،مختلف خواهد بود. براي روشن شدن مطلب به مثالهاي زير توجه نماييد :
• -
يك دورهآموزش ASP.NET (مقدماتي
• -
يك دوره آموزش ASP.NET (پيشرفته)
• -
يك دورهآموزش OpenGL (مقدماتي)
همانطور كه در مثالهاي بالا قابل مشاهده است ، هزينهثبت نام تقريبا يك دهم هزينه هاي ثبت نام در يك كلاس درس سنتي در نظر گرفته شده تاامكان آموزش را براي همه بخصوص قشر جوان و بي پول جامعه ايران فراهم كرده باشيم تاجواناني مثل خود ما مجبور نباشند براي آموزش يك دوره تخصصي هزينه هاي زياد و كمرشكني را متحمل گردند ويا قيد ادامه تحصيل را بزنند. البته اين پايين بودن هزينه هايآموزشي در اين مركز دلايل ديگري هم دارد كه در زير آورده شده است:
• -
پايينبودن هزينه هاي جانبي براي راه اندازي مراكز آموزش اللترونيكي : در اين نوع مراكزبرخلاف مراكز آموشي سنتي ، احتياجي به ساخت ساختمانهاي بزرگ با هزينه هاي چندميلياردي ، استخدام پرسنل اداري و ستادي ، فراهم كردن تجهيزات آموزشي گران قيمتمانند كامپيوتر و تجهيزات آزمايشگاه و ...... نبوده و ميتوان كلاسها را با حداقلهزينه برگزار نمود .
عدم محدويت تعداد دانشجو: در مراكز آموزش الكترونيكيمحدوديتي از نظر تعداد دانشجويان ثبت نام كرده در يك كلاس وجود نداشته و ميتوان دريك دوره آموزشي از چندين هزار دانشجو ثبت نام كرد.
عدم نياز به اساتيد زياد: در اين سيستم چون ميتوان در يك كلاس آموزشي حتي چندين هزار دانشجو را آموزش داد ،بنابراين احتياجي به استخدام تعداد زيادي استاد و تحميل هزينه هاي اضافي به مركزآموزش نيست .
3-
هزينه اتصال به اينترنت : اين هزينه در مقابل هزينه هاي رفت وآمد خصوصا در تهران بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است و بالاخره براي بدست آوردن هرچيز ارزشمندي بايد هزينه كرد .
امكانات آموزشي دوره هاي مركز
با توجه به عدموجود زير ساختهاي مخابراتي مطلوب ، بديهي است كه برگزاري كلاسهاي مجازي با امكاناتيمثل ويديو و .... در اين بستر ارتباطي ، عملا غير ممكن بوده و يا خيلي مشكل ميباشد . اما كالج مجازي پارس با استفاده از پشتكار و نوآوري پرسنل خود توانسته استكلاسهاي آموزشي را در اينترنت مشابه سازي كند و در كنار ساير امكانات منحصر بفردآموزشي مجازي براي شما بهترين امكان آموزش را فراهم سازي خواهيم كرد .
بطور مثال : امكان تبادل نظر و پرسش و پاسخ در اين روش يكي از بهترين امتيازات آن محسوب ميشود، بطوري كه برخلاف آموزش سنتي دانشجويان در طول تمام زمان برگزاري دوره (مثلا دوماه) بوسيله اينترنت هميشه باهم ارتباط داشته و در مورد مطالب مطرح شده در كلاس ويا تمرينهاي ارائه شده از طرف استاد به بحثهاي گروهي ميپردازند تا به بهترين نتيجهممكنه برسند .
در حالي كه در روش "يادگيري جمعي" فرايند يادگيري بصورت گروهي ودسته جمعي اتفاق افتاده و دانشجويان با هم از طريق Forum هاي اختصاصي هر كلاس ، درمورد مطالب درسي به تبادل نظر و گفتگو پرداخته و يافته ها و تجربيات خود را دراختيار بقيه همكلاسيها قرار ميدهند كه خود اين تبادل نظرات و بحثهاي گروهي ، ازلحاظ بالا بردن بازده آموزشي از اهميت بسزايي برخوردار ميباشد .
با توجه مطالببالا ، امكانات آموزشي در نظر گرفته شده براي بالا بردن بازده آموزش و استفادهبهينه تر از امكانات موجود را ميتوان به صورت زير بيان نمود :
1-
جزوات درسي: جزوات درسي اين مركز اكثرا بصورت فايلهاي PDF طراحي شده و بصورت فايلهايي قابلدانلود كردن ، در اختيار دانشجويان قرار ميگيريد.
با توجه به كاربردي بودن دورههاي آموزشي اين مركز ، اكثر جزوات آموزشي با استفاده از تصاوير راهنما و مثالها وتمرينهاي مختلف و همچنين امكانات صوتي ارائه ميگردد . البته با توجه به نوع دوره ها، امكانات موجود در جزوه ها متغيير بوده و مثلا در جزوات مربوط به برنامه نويسيتاكيد اساتيد بيشتر بر روي تهيه مثالها و تمرينهاي خوب و قابل فهم معطوف شده و ازحجم فايلهاي صوتي و انيميشن كاسته شده است .
2 -
حضور استاد دوره : با توجه بهكاربردي بودن دوره ها ، سعي شده است كه از اساتيدي در اين مركز استفاده گردد كهتجربه كارهاي عملي و انجام پروژه هاي كاربردي را داشته و بجاي آموزش مطالب صرفاتئوري كه در هر كتابي پيدا ميشود ، تجربيات و آموخته هاي خود را بهمراه مطالب تئوريجذاب در اختيار دانشجويان دوره ها قرار دهند تا شركت كنندگان بتوانند هرچه بيشتر بهنتيجه مطلوب برسند .
در سيستم آموزشي در نظر گرفته شده ، سعي ميشود كه دوره هااز حالت يكنواخت و بي تحرك كلاسهاي سنتي در آمده و بيشتر بر روي كارهاي گروهي تاكيدميگردد و همچنين اساتيد بيشتر نقش يك راهنما و مدير را بازي كرده و در هرجلسهآموزشي سعي ميكنند كه تمرينهاي جديدي را در قالبها گروههاي كاري ارائه نموده و و درآخر هرجلسه نيز جوابهاي صحيح و بهترين روش را معرفي نمايند .
البته يكي ازبزرگترين وظايف اساتيد دوره ها ، جواب دادن به سوالات متعدد دانشجويان بوده و سعيميشود كه هيچ سوال بي جواب نمانده و به همه پاسخ قانع كننده اي داده شود.
3 -
تشكيل گروههاي كاري : در اول هر دوره استاد سعي ميكند كه دانشجويان را به گروههايكاري مختلف تقسيم بندي نمايد تا در طول دوره تمرينهاي مختلفي به اين گروهها دادهشده و يك رقابت سالم بين آنها برقرار گردد تا گروههاي براي يافتن بهترين جواب ونتيجه براي مسايل و تمرينهاي مطرح شده سعي بيشتري بكنند.
در خاتمه بهترين گروههر دوره مشخص شده و به اعضاي آن گروه جوايزي از طرف مديريت مركز اهدا ميشود.
4 -
امكان بحث و تبادل نظر : در اين مركز براي هر دوره يك Forum اختصاصي در نظر گرفتهشده و فقط دانشجويان آن دوره به آن دسترسي داشته و ميتوانند بحثهاي درسي خود را درآن مطرح نمايند . اينجا همان محلي است كه اعضا گروههاي كاري تعريف شده ميتوانند درآن باهمديگر بحث و تبادل نظر داشته و نتايج يافته ها و تحقيقهاي خود را آن بنويسند .
در حقيقت اين Forum ها محيط ارتباطي بين اعضا گروهها و همچنين دانشجويان واساتيد را در طول كل دوره ها بر قرار نموده و با مراجعه به آن ميتوان براحتي كليهمباحث و سوال و جوابهاي انجام گرفته را در آن مشاهده نموده مطالب مورد نظر را ازآنها استخراج نمود.
به بيان ديگر ميتوان گفت اين Forum ها همان نقش جزوه هاينوشته شده در سر كلاسهاي سنتي را بعهده دارند ، فقط با اين تفاوت كه همه دانشجويانيك كلاس ميتوانند از اين جزوه با هم استفاده كرده و از نتايج كارهاي همديگر مطلعشده و مطالب زيادي را از همديگر ياد بگيرند.
5 -
گفتگوي آنلاين (چت نوشتاري) : در اين قسمت دانشجويان ميتوانند بصورت نوشتاري با هم و يا با اساتيد دوره ها ارتباطمستقيم داشته و به گفتگو بپردازند . اين گفتگو در زماني كه استاد آنلاين ميباشد (زمان برگزاري كلاسهاon line) اكثرا در اختيار استاد بوده و در بقيه زمانهادانشجويان ميتوانند از آن براي گفتگوي انلاين با همديگر استفاده نمايند.
6 -
سوال و جوابهاي درسي: در اين قسمت دانشجويان ميتوانند سوالها و مشكلات درسي خود رامطرح نموده و اين سوالها از طرف استاد دوره جواب داده شود . البته سعي ميشود كهسوال و جوابهاي با ارزش و مباحث خوب مطرح شده در Forum هاي اختصاصي دوره ها درانتهاي دوره جمع آوري شده و در اين بخش (سوال و جوابهاي درسي) ثبت گردند تا بتوانبا مراجعه به اين سوال و جوابها در جريان كلي مباحث انجام گرفته در دورهاي قبليقرار گرفت.
يكي ديگر از مزايا اين قسمت ، جلوگيري از اتلاف وقت اساتيد دوره هايبراي جوابگويي به سوالات تكراري ميباشد ، چرا كه استاد با ارجاع دادن دانشجويان بهاين قسمت ، مي تواند از جوابگويي چندين باره به سوالاتي كه در دوره هاي قبلي جوابداده شده است ، بپرهيزد.
7-
بانك سوالات امتحاني: در اين قسمت كليه سوالاتامتحاني دوره هاي برگزار شده بهمراه پاسخهايشان ذخيره ميگردد تا دانشجويان بامراجعه با آنها از سطح سوالات امتحاني مطرح شده ، مطلع شده و هم اينكه ميتوانيد باجواب داده به آنها و مقايسه پاسخهايشان با جواب هاي درست ، اطلاعات خود را محك زدهو سطح معلومات خود در آن زيمنه را بسنجند.
اين سوالات در انواع "چند جوابي ،تشريحي ، بدون جواب" طراحي شده و بهمراه جوابشان در اين قسمت ذخيره ميشوند . و بهمرور زمان به گنجينه اربي بديل تبديل مي شود .
8-
كتابخانه الكترونيكي: در اينقسمت سعي شده است كه كليه Reference هاي لازم براي دوره هاي مركز ، گرد آوري شده ودر اختيار دانشجويان قرار گيرد . فايلهاي موجود در اين كتابخانه اكثرا به فرمت PDF بوده و به زبان اصلي ميباشند . البته در فاز دوم برنامه اي براي متون و غني كردنمنابع فارسي وجود دارد .
در طول دوره ها اساتيد سعي ميكنند كه براي كساني كهمايل به مطالعه بيشتر ميباشند ، منابعي را معرفي نمايند كه قبلا در كتابخانهالكترونيكي مركز قرار داده شده اند ، البته امكان اضافه نمودن كتاب به اين كتابخانهتوسط خود دانشجويان مطابق مقررات نيز در نظر گرفته شده است .
با توجه به اينكهتعداد دوره ها در اين مركز خيلي متنوع خواهد بود ، بنابراين طبيعي است كه تعدادكتابهاي موجود در كتابخانه بسار زياد باشد ، بنابراين براي راحتي دانشجويان براييافتن كتاب مورد نظرشان ، امكانات مختلفي براي جستجو بر اساس فيلدهاي هاي مختلف درنظر گرفته شده است .
9-
بانك نرم افزار هاي مرتبط : در اين قسمت سعي ميشود كهجديدترين نسخه كليه نرم افزار هاي لازم براي برگزاري دوره هاي آموزشي و همچنين ديگرنرم افزارهاي مرتبط را جمع آوري شده و در اختيار دانشجويان و ديگر علاقه مندان قرارگيرد . با توجه به اينكه نرم افزارهاي مركز آموزش مانند نمايشگر جزوه و نرم افزارمسنجر براي ارتباط آنلاين در كلاسها ، هميشه در حال تغيير و بهينه شدن ميباشند ،بنابراينشما ميتوانيد جديدترين نسخه هاي اين برنامه ها در اين قسمت پيدا نموده ودانلود نماييد.
همچنين كليه برنامه هاي و مثالهاي آماده شده توسط دانشجويانكلاسها در اين قسمت معرفي شده وقابل دانلود شدن هستند . به بيان ديگر دانشجويانميتوانند نرم افزارهاي مفيد خود را نيز در اين قسمت قرار داده و بدين وسيله تخصص وتجربه خود را به اشتراك بگذارند.
10-
پيشنهادات آموزشي دانشجويان : در اين قسمتدانشجويان ميتوانند انواع پيشنهادات آموزشي خود را مطرح نموده انجام آنها را در بيندانشجويان به راي بگذارند . اين پيشنهادات ميتوانند پيشنهاداتي مانند تاسيس يكدانشكده جديد يا برگزاري يك دوره آموزشي جديد و استفاده از اساتيد ديگر موسسه ها ويا ميتوانند اضافه نمودن امكانات آموزشي جديد به مركز باشند .
اين پيشنهادات درصورتي كه از طرف ديگر دانشجويان پذيرفته شده و تعداد كساني كه به آنها راي مثبتداده اند ، به حد نصاب رسيده باشند ، از طرف مديريت مركز پذيرفته شده و به اجراگذاشته خواهند شد.
11-
مقايسه اساتيد : در اين كالج براي دانشجويان امكان داردبراي يك مبحث از تدريس دو يا چند استاد استفاده كند اين امكان هم باعث مي شوداساتيد بدنبال افزايش سطح علمي خود و آراء مطالب بهتر جذابتر و به روزتر باشند (چيزي كه تقريبا در سيم سنتي اصلا وجود ندارد) و هم باعث مي شود دانشجو يك مطلب رابا چند روش تدريس تجربه و يادگيري فعال و كامل داشته باشد .ضمنا دروس اساتيدي كه درمدتي مورد استقبال قرار نگيرد از كالج حذف خواهد شد .
12-
تكاليف و تمرينهايكلاسي : در اين قسمت كليه تمرينهاي درسي را كه از طرف اساتيد دوره ها بعنوان تكاليفكلاسي به دانشجويان داده ميشود بهمراه نتايج انجام آنها ، ثبت ميگردد. سوابق انجامكليه اين تمرينها در بانك اطلاعاتي مركز ذخيره شده و براي استخراج اطلاعات آماري وسوابق برگزاري دوره ها و همچنين ارزيابي بازده آموزشي از آنها استفاده ميشود .
13-
ارزيابي اساتيد و دوره ها : در اين قسمت كليه اطلاعات آماري از برگزاريدوره ها و نتايج نظر سنجي ها در مورد كيفيت مطالب و تسلط اساتيد به موضوع دوره ها وميزان رضايتمندي دانشجويان و غيره تجزيه و تحليل شده و توسط نمودارهاي مختلف نمايشداده ميشود .
اين قسمت ميتواند بهترين راهنما جهت انتخاب دوره هاي خوب و اساتيدموفق ، براي كساني كه تازه با اين مركز آشنا شده و ميخواهند در دوره ها آموزشي آنثبت نام نمايند ، باشد.
14-
نتايج امتحانات و گواهينامه ها: در اين قسمت كليهاطلاعات مربوط به نتايج برگزاري امتحانات پايان دوره كلاسها و نمرات كسب شده از طرفدانشجويان و همچنين نتايح انجام تكاليف كلاسي ، نمايش داده ميشود. در صورتي كهدانشجويان در امتحانات حضوري (بجاي شركت در امتحانات از راه دور) مركز نيز شركتكرده باشند گواهينامه هاي آنها نيز در اين بخش قابل نمايش ميباشد. طول زمان برگزاريدوره هاي آموزشي
در آموزش مجازی 40 يا 50 درصد متن آموزشی از طريق استاد ارائهميشود و بقيه درس از طريق همکاری و ارتباط دانشجويان تعيين و تدوين ميشود ، يعنيموضوع اصلی را استاد گفته و بقيه موارد از طريق ايده ها، کارها، پژوهشها و تحقيقهايخود دانشجويان تکميل ميشود .
بر همين اساس طول دوره هاي آموزشي در اين مركزحداقل 1 ماهه و حداكثر 3 ماهه در نظر گرفته شده و دوره هايي كه بيشتر از 2 ماه زماناحتياج داشته باشند به دو يا چند دوره مقدماتي و پيشرفته تقسيم شده اند . در اينمركز زمان شروع و اتمام و همچنين طول زمان برگزاري كلاسها از طرف خود استاد دورهمشخص شده و زمان امتحان پايان ترم و يا ميان ترم نيز تعيين ميگردد . البته چون دراين سيستم دانشجويان 100% به استاد وابسته نيستند ، ميتوانند تا 10 روز مانده بهامتحان آخر دوره ، در كلاس مورد نظر خود ثبت نام كرده و جزوه مورد نظر را مطالعهنموده و مباحث گروهي انجام گرفته بين دانشجويان آن كلاس را نيز مطالعه بررسي كرده وخود را براي امتحان نهايي آماده كنند ، ولي مسلم است كه بازده ياد گيري در حالتي كهدانشجو در طول تمام دوره با استاد پيش رفته و در مباحث و كارهاي گروهي شركت ميكندخيلي بيشتر از مطالعه و يادگيري به روش شخصي خواهد بود .
بطور كلي ميتوان مراحليرا كه دانشجويان بايد در اين مركز طي نموده و در امتحات آخر دوره شركت نمايند رابشرح زير بيان نمود :
1-
ثبت نام در كلاس آموزشي مورد نظر و پرداخت هزينه ازطريق كدهاي اعتباري آموزش
2-
دريافت جزوه درسي و نصب آن بر روي كامپيوتر
3-
تقسيم يندي دانشجويان كلاس به گروه هاي مختلف
4-
دريافت تكاليف از استاد دوره وانجام آنها در قالب گروههاي تعيين شده
5-
دريافت سوالات امتحاني بصورت آنلاين وجوابگويي و ارسال آنها به استاد دوره در زمان تعيين شده
نكات مهم در انتخاب دورهها
در آموزش مجازی 40 يا 50 درصد متن آموزشی از طريق استاد ارائه ميشود و بقيهدرس از طريق همکاری و ارتباط دانشجويان تعيين و تدوين ميشود ، يعني موضوع اصلی رااستاد گفته و بقيه موارد از طريق ايده ها، کارها، پژوهشها و تحقيقهاي خود دانشجويانتکميل ميشود .
در سيستم آموزشي در نظر گرفته شده ، سعي ميشود كه دوره ها از حالتيكنواخت و بي تحرك كلاسهاي سنتي در آمده و بيشتر بر روي كارهاي گروهي تاكيد گردد . همچنين در اين روش شما ميتوانيد هر روز و هر لحظه كه اراده نماييد با استاد وهمكلاسيهاي خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر و مباحث گروهي پيرامون مفاددرسي و يا تمرينهاي داده شده بوسيله اينترنت بپردازيد . طبيعي است كه در اين سيستمتحصيل نمودن داراي شرايطي ميباشد كه با شرايط تحصيل در روش سنتي تفاوتهاي فاحشيدارد .
در زير شرايطي را كه دانشجويان براي استفاده از دوره هاي آمورشي اين مركزبايد دارا باشند بطور خلاصه بيان شده است :
1-
دسترسي به يك كامپيوتر شخصي و نصبنرم افزارهاي لازم بر روي آن
2-
دسترسي به اينترنت و آشنايي مختصر با نحوه كاربا اينترنت
3-
داشتن حس كار گروهي و حوصله لازم جهت فعاليت در گروههاي درسي (البته اجباري نيست)
شما دوستاني كه مايل به ثبت نام در دوره ها هستيد لطفا بهتوصيه هاي زير توجه فرماييد :
چون ما ايراني ها به پرداخت پولي بابت خدماتآموزشي آنهم از طريق اينترنت علاقه اي نداريم و به اصطلاح زورمان مياد دست به جيبمباركمان ببريم (هرچند اين مبلغ بسيار ناچيز باشد) ، بنابراين توصيه ما به همه شمااينست كه حتمار "طرح توسعه کالج مجازي" را در بخش آموزش تجارت الكترونيكي مطالعهنموده و با معرفي دوره هاي مركز به چند نفر ، امتياز لازم جهت ثبت نام در دوره هارا بدست آورده و در حقيقت بطور مجاني ثبت نام نماييد.
بدليل اينكه اكثر دورههاي آموزشي برگزار شده كاربردي بوده و هدف از آنها يادگيري مطالب عملي ميباشد تاتئوري ، بنابراين ثبت نام در اين دوره ها را براي كساني كه ميخواهند وارد بازار كارشوند ، بشدت توصيه مي نماييم و تضمين ميكنيم كه در صورت همكاري فعال در گروههايدرسي مشخص شده ، در زمينه درسي آن دوره ، به فردي با تجربه مبدل گردند ، چرا كه درطول اين دوره ها هم خودتان خيلي از مطالب را بصورت عملي تجربه خواهيد نمود و هماينكه بصورت مفيدي از نتايج عملي فعاليتهاي ديگران بهره مند خواهيد شد. (با استفادهاز امكانات موجود در كلاسها)
سعي نماييد در طول زمان برگزاري دوره ها بصورتفعالي در گروههاي درسي شركت نموده و با همكاري و همفكري هم گروهي هاي خود ، تكاليفو تمرينهاي داده شده از طرف استاد را حل نموده و به نتيجه نهايي برسانيد . اينفعاليتهاي گروهي مطمئنا در بالا بردن ميزان ياد گيري شما اهميت بسزايي خواهد داشت . البته با توجه به اينكه اكثر دانشجويان در امر تايپ فارسي خيلي كند هستند ، شايدنوشتن مطالب و شركت فعال در مباحث درسي كمي مشكل بنظر برسد ولي مطمئنا اين زحماتارزش خود را در پايان دوره نشان خواهد داد.
چون امتحانات پايان دوره بصورتاينترنتي برگزار مي شود و اطميناني وجود ندارد كه آيا خود دانشجو به سوالات امتحانيجواب ميدهد يا كس ديگر ، بنابراين امتحانهاي اينترنتي از ارزش بالايي برخوردارنبوده و اگر شما به مدرك با ارزشي جهت تاييد گذارندن موفقيت آميز دوره ها نيازداريد ، بايد با پرداخت مبلغ اندكي بابت هزينه هاي امتحان ، بصورت حضوري در مراكزآموزشي همكار اين مركز ، امتحان داده و از طرف آن موسسات گواهينامه معتبر دريافتنماييد.
با توجه به اينكه شركت در اين دوره ها مستلزم كارگروهي از طريقاينترنت ميباشد ، بنابراين سعي نماييد بجاي شركت در چندين دوره مختلف و قاب كردنمداركشان ، در يك يا حداكثر دو دوره اين مركز ثبت نام نموده ولي بطور فعالي درگروههاي درسي مشخص شده فعاليت كرده و به دانش و تجربه خود بطور عملي بيافزاييد ، بهبيان ديگر در عوض ياددگيري سطحي انبوهي از مطالب ، در يك يا دو زمينه به صورت كاملاتخصصي و عملي وقت بگذاريد تا در آينده بتوانيد از نتايج اين دوره هاي كاربردي درمحيط كارتان بهترين استفاده را ببريد .
نظرات يك كارشناس
۱- آموزش الكترونيكييا Online چيست ؟
آموزش الكترونيكي همان استفاده از اينترنت براي يادگيري است كهاز ارتباط اينترنتي و (مرور گر وب) Web browser در هر زمان يا مكاني مي توان به اينمقصود دست يافت . آموزش الكترونيكي نوع جديدي از آموزش است كه در آن نيازي به حضوردانشجويان در كلاسهاي برنامه ريزي شده نيست . در واقع يك محيط آموزشي مجازي در شبكهاست . موضوعهاي درسي چنان طراحي شده اند كه دانشجويان را به بهترين وجه راهنماييكنند چون آنها در كلاسهاي درس شركت نداشته و از حضور استادان بهره نمي برند . در هرصورت مي توانيد از طريق (پست الكترونيك) email و ساير امكانات شبكه از يكديگر سئوالبپرسيد . اين بدين معني است كه در هر مكان و هر زماني كه مايل باشيد مي توانيد بهمطالعه دروس خود بپردازيد و در خانه يا اداره فرصت كافي نيز در اختيار خواهيد داشت . يعني اگر دفعه اول كاملا متوجه نكات مشكل درسي نشديد ، مي توانيد چندين بار آن رامرور كنيد .
2-
چرا از طريق آموزش الكترونيك ياد بگيريم ؟
اين روش دانشجويانرا تشويق مي كند تا از خود خلاقيت و كنجكاوي بيشتري نشان بدهند . در ضمن ياد ميگيرند كه چگونه به سرعت به تكنولوژي هاي جديد ، دست يابند و دانشجويان اين انعطافپذيري را دارند كه به يادداشتهاي دروس دسترسي داشته و در مباحثات اتاقهاي گفت و گوو چت شركت داشته باشند و اين امكان را دارند تا در هر زماني كه برايشان مناسب استبا مدير سايت آموزش دهنده (Facilitator) ارتباط برقرار كنند . انعطاف پذيري اين نوعآموزش براي افرادي كه به دليل تعهدات شغلي يا شخصي قادر به شركت كردن در يك كلاسرسمي نيستند ، محيط آموزشي مناسبي را فراهم مي آورد . مثلا براي كساني كه در ساعاتمتغير كار مي كنند يا اشخاصي كه به دليل استراحت در منزل شانس حضور در دانشگاه راندارند در حالي كه ديگران در همان زمان در كلاسها شركت مي كنند اين روش انتخاب خوبيبراي اشخاصي است كه چه از نظر مخارج و يا وقت براي ادامه تحصيل امكان سفر به خارجاز كشور را ندارند .
3-
بين برنامه هاي ارائه شده به صورت online و كلاس درس چهتفاوتي وجود دارد ؟
برنامه ها در هر دو يكسان هستند با اين تفاوت كه نحوه ارائهآنها متفاوت است . در روش online همه چيز از طريق شبكه هدايت مي شود كه شامل حضوردر كلاسهاي گفت و گوي اينترنتي (web chat) و دسترسي به يادداشتهاي نمونه و حتيارتباط زنده با مدير سايت آموزش دهنده (Facilitator online) مي باشد .
4-
آموزشالكترونيكي براي چه كسي است ؟
آموزش الكترونيكي عملا براي همه است . شما ميتوانيد كارمندي حرفه اي باشيد كه مي خواهد مهارت هاي (فن آوري اطلاعات) IT خود رابه صورت امروزي در بياوريد يا دانشجويي كه در صدد كسب تحصيلات عاليه است . يا فردبيكاري كه دوست دارد در خانه و با سرعت يادگيري خود به مطالعه و آموختن بپردازد . هر فردي مي تواند براي ارضاي نيازهاي آموزشي خود از اينترنت بهره ببرد .
5-
چگونه مي توان از آموزش الكترونيكي بهره مند شد ؟
آموزش الكترونيكي راه حلآموزشي موثر ، سهل الوصول و داراي كيفيت بالا است . مي توانيد از حضور در كلاسهاييكه مطابق برنامه ريزي شخصي يا شغلي تان است لذت ببريد . خواه هدف شما پيشرفت شغلي ،غناي فردي و يا كسب مدرك اعتباري قابل انتقال باشد . رشته هاي online بلا استثناقابل دسترسي هستند ، منبعي قابل اطمينان كه اطلاعات و همان دستور العمل ها و دروسيكه خواستار آن بوده ايد با كيفيت بالا به شما عرضه مي كند آن هم بدون وجود دائميموانعي كه همه ما را از دست يافتن به فرصتهايمان محروم مي كند . در ضمن هر برنامهآموزشي را مي توان ذخيره كرد و براي دانشجويان فرستاد تا از آن براي سنجش خوداستفاده كنند . به عبارت ديگر ، اين روش كه در آن يادگيرنده مورد توجه است ، اينامكان را به دانشجويان مي دهد تا به تجربه يادگيري خود بپردازد .
6-
بنابراينمهمترين فوائد آموزش الكترونيكي يا مطالعه online كدام است ؟
نخست آنكه نيازي بهصرف وقت و حضور در كلاسهاي درس نيست . دوم ، مي توانيد از طريق شبكه ارتباطي بادانشجويان و مدرسان تمام دنيا ارتباط برقرار كرده و به بحث و گفت و گو بپردازيد . سوم ، مزيت برخورداري از يك روش مطالعه انعطاف پذير كه مطابق نيازهاي شماست راخواهيد داشت . چهارم ، سرعت مطالعه در دست دانشجو است و مي توانيد عنوانها را مروركرده و در هر خطه سرعت خواندن آن را با توجه به درك و فهم خود بالا ببريد . پنجم ،اطلاعات ضروري در مورد پيشرفت آموزشي براي سنجش و ارزيابي شخصي ، به سرعت ارائه ميشود . ششم ، مانند كلاسهاي درس شما هم از همان برنامه هاي آموزشي ، دروس مرجع وراهنماييهاي درسي و شناخت برخوردار مي شويد . هفتم ، در مطالعه از طريق online باغناي آموزش گروهي مواجه مي شوديد . هشتم ، مطالعه از طريق online شما را تشويق ميكند تا كنجكاوي و ابتكار بيشتري به كار ببريد و امكان دسترسي به تكنولوژيهاي جديدرا افزايش داده و با استفاده از فن آوري رايانه ، اطلاعات شما را به روز نگه ميدارد . نهم ، در پايان هر ترم فرم ارزيابي online اطلاعات ضروري و لازم دربارهبرنامه را به شما منتقل مي كند . در آموزش الكترونيكي از موارد درسي online كه درارتباط با بحث و گفت و گو اتاقهاي chat (گفت و گو) همزمان و email و مدارك مربوط بهرشته ها كه قابل download كردن است ، برخوردار مي شويد . اين روش تجربه يادگيريموفقي را براي شما به وجود مي آورد . زماني كه برنامه خود را از طريق شبكه دريافتمي كنيد اين ناجازه را خواهيد داشت تا يكي يكي و بدون يك برنامه زماني ثابت و ياكلاس درس به فعاليت بپردازيد . پس مي توانيد با كنترل كامل ، از موارد درسي موجودبا هر سرعتي كه مايليد ، سريع يا كند استفاده كنيد . پس مي توانيد هر عنواني را هراندازه كه دوست داريد مرور كنيد و يا از عناويني كه با آنها قبلا آشنا شده ايد ، بهسرعت بگذريد . براي هر برنامه موجود يك مدير سايت آموزشي online كه در آن موضوعمهارت دارد ، انتخاب مي شود . او مانند يك مدرس در كلاس درس است كه فرايند يادگيرييك برنامه هفتگي شما را راهنمايي مي كند و از طريق جلسات منظم chat با شما ودانشجويان ديگر ارتباط برقرار كرده و به تمام سئوالهايي كه اتاق بحث و گفت و گوفرستاده شده ، پاسخ مي دهد . اين پيغامها در اتاق chatثبت مي شوند تا اگر خواستيددوباره به مرور آنها بپردازيد . دانشجويان علاوه بر متخصصان آكادميك online ميتوانند از امكانات off line هم بهره ببرند . تيمهاي متشكل از افراد حرفه اي كه وقتخود را صرف ايجاد يك تجربه يادگيري براي شما كرده اند امكانات chat و مرور امتحانات online را مانند سرويس خدمات به مشتريان به شما پيشنهاد مي كنند .
7-
آموزشهايتحت وب چگونه است ؟
شما برنامه آموزشي خود را با توجه به سيستم عامل رايانه ويك محيط آموزشي كه شبيه سازي شده است دريافت مي كنيد اساسا آزاد هستيد تا مطابق ميلخود كار كنيد بدون اطلاعات ضروري بدست آمده مستقلا به يادگيري مشغول شده و اينتوانايي را پيدا ميكنيد تا با استقلال كامل به ارزيابي سطح مهارت هاي خود بپردازيد
8-
آموزش تحت وب براي چه كساني مناسب است ؟
افراد حرفه اي كه بدنبال راهيمناسب براي تازه كردن مهارت ها و دانش ويژه هستند . همچنين افراد حرفه اي كه بايدوضعيت گواهي يا اعتبار نامه هاي خود را از طريق كسب برخي مهارت ها حفظ كنند . دستهديگر افراد بالغي كه براي مطالعه به روش خود برنامه ريزي كرده ، ترجيح مي دهند كهمستقلا كار كنند . همچنين شركتهايي كه در تلاش براي آموزش گروه زيادي از مردم درمدت زمان كوتاه و يا گروه كوچكي در مدت زمان بيشتري هستند . يك گروه شغلي يا نقاطشروع متفاوت در يك مهارت لازم و نيز گروه هاي كه در مكانهاي جغرافيايي مختلف هستندمي توانند تحت آموزش وب باشند .

مزاياي منحصر به فرد استفاده از كالج اينرنتي پارس :

 

 

انجام فرآيندهاي بازرگاني به كمك تكنولوژي پيشرفته (تجارت الكترونيكي).
فروشكالا و خدمات از طريق شبكه رايانه‌اي‌.
روش هاي نوين مديريت و تبادل اطلاعاتبازرگاني.
دريافت كاتالوگ الكترونيكي بدون نياز به هزينه‌هاي چاپ، تبليغات وارسال.
ايجادخدمات بانكي اينترنتي.
سرمايه گذاري روي خط (on line).
خرده فروشي روي خط(on line) .
حضور موثر در تجارت جهاني و از ميان رفتنمرزها .
امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح گسترده جهاني.
افزايشصادرات غير نفتي وتحقق ارز آوري براي كشور.
دسترسي آسان به هرگونه اطلاعاتبازرگاني از طريق لينكهاي مرتبط .
برقراري ارتباط سريع با خريدار و فروشنده.
از ميان رفتن فاصله جغرافيايي ميان خريدار و فروشنده.
افزايش و سرعتتبادل اطلاعات و جلوگيري از اتلاف وقت.
صرفه جويي 15 تا 75 درصدي در هزينهكارهاي بازرگاني
امكان گزينش بهترين ها براي مصرف كننده .
افزايش فروشبراي توليد كننده و توزيع كننده .
عدم وجود محدوديت زماني و دسترسي شبانهروزي به منابع .
تخفيف هاي الكترونيكي براي خريداران معتبر هر سايت .
امكان نظر سنجي روي خط از مصرف كنندگان .
شفاف سازي قيمت و كيفيت
افزايش سطح فرهنگ سرمايه گذاري و ايجاد ثروت.
افزايش سطح رفاه عمومي .
افزايش فرصتهاي جديد شغلي، ايجاد فرصتهاي تجاري جديد براي صنايع و بنگاه‌هايبازرگاني.
جلوگيري از اتلاف وقت و کاهش ترددهاي بي مورد.
کاهشهزينه‌هاي سربار و ايجاد رقابت در سطح بين الملل.
عدم حضور واسطه.
کاهشهزينه هاي تبليغات کالا.
ورود به بازارهاي فرا منطقه‌اي در جهت بازاريابيجهاني و تربيت بازاريابان حرفه‌اي
افزايش سطح ارتباطات موفق و موثر

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت: 13:57 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس