تحقیق درباره جرم و وزن

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره جرم و وزن

بازديد: 673

تحقیق درباره جرم و وزن

 

مقدمه

پيشرفت علم و تكنو لوژي در پايان قرن بيستم و فرا رسيدن عصري جديد رويكرد جهان به سوي استفاده بيشتر از علم و دانش بشري در حل مشكلات و معضلات بشريت را ايجاب مي نمايد.

هر چه پيچيدگيهاي صنعتي و توجه كشورها به توليد مطلق جدا از مسايل معنوي و بازتابهاي آن بيشتر گردد لزوم عنايت به از خود بيگانگي انسانها در عصر ماشين افزون تر مي گردد.

بعد از تحول، و انقلاب صنعتي دررفتارهاي اجتماعي تغييراتي  به وجود آمده و بسياري از نا بسا مانيها اجتماعيو آسيبهاي فردي و گروهي درجامعه مانند اعتياد، فساد اخلاقي، طلاق و....... را بطور معمول رايج، بنياد هزاران خانواده را به خطر انداخته  و دستخوش اضمحلال نموده است.

بديهي است هر چه آسيبها و پديده مشابه آن بر خانواده و افراد جامعه بيشتر باشد ميزان بهروري جامعه از نيروي خود كمتر و ضايعه آن بيشتر خواهد بود لذا ابتدا شناخت اين تنگناها و پيدا نمودن بهترين راه حل اولين قدم در مقابله با اين بحران است كه تنها از طريق انجام پژوهشهاي علمي ميسر مي گردد.

خوشبختانه رويكرد مسوولین در برخورد با اين گونه مسايل منطقي در خور تحسين است. چه اينكه در نظام جمهوري اسلامي زندان تنها براي نگهداري زندانيان در نظر گرفته نشده بلكه محلي براي تهذيب اخلاق و تغيير رفتار مجرمان تلقي شده است.به همين جهت انجام اينگونه تحقيقات به طور يقين مي تواند راه گشاي نهادها و سازمانهاي ذيربط در رفع بسياري از مشكلات اجتماعي خصوصا در مسائل تربيتي و اصلاحي باشد.

تحقيق حاضر سعي دارد تا ضمن بررسي عوامل فردي خانوادگي، اجتماعي و وضعيت رواني زنان زنداني در مقايسه با زنان بهنجار با اتخاذ رويكرد علمي به مسائل، ضمن شناخت مشكل، راه حلهاي عملي در حل آن را بيان دارد.(الوندي،1378).

اهميت و ضرورت تحقيق:

سازمان زندانها عهده دار مراقبت و باز پروري زندانيان است. در اين خصوص بخشي از زندانيان را زنان تشكيل مي دهند.

بنابراين بررسي مجرمين زن با توجه به خصوصيات خاص جنسي، شخصيتي و اجتماعي اين گروه مي تواند راهبردهاي عملي جهت اصلاح و تربيت مجرمين كه از اهداف اصلي سازمان زندانهاست فراهم سازد.

 

بيان مسئله:

امروزه جرم و بزهكاري ارتباط زيادي با جرم شناسي دارد. در جرم شناسي به عوامل جرم زا، شرايط و محيطي كه جرم در آن اتفاق افتاده و خصوصيات و شخصيت مجرم توجه مي شود و سعي مي گردد اثرات متقابل محيط بر روي شخص و يا شخص بر روي اجتماع و همچنين انگيزه هاي ارتكاب ، جرم شناسي شوند.

ارتكاب جرم پديده اي است كه معلول عوامل متعدد فردي، رواني، اجتماعي است. از جمله عوامل مؤثر وضعيت رواني و ويژگيهاي شخصيتي فرد مجرم است، كه شناخت دقيق ويژگيهاي شخصيتي مي تواند در شناسايي بهتر افرادي كه در معرض ارتكاب جرم قرار دارند مفيد باشد.

اغلب جرم شناسان بر اين عقيده اند كه مردان و زنان همانطوريكه از نظر جسمي و بيولوژيك با هم متفاوتند از نظر رواني و اجتماعي نيز با يكديگر تفاوتهايي دارند كه اين باعث تفاوت در نوع و ميزان ارتكاب جرايم مي شود.

توجه به اين نكته ضروري است كه فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقي هر جامعه نسبت به زنان و مردان و نقش و وظيفه اي كه از هر يك انتظار مي رود در شكل گيري شخصيت و نحوه رفتار و عمل آنها تأثير اجتناب ناپذيري دارد، كه ممكن است تفاوت بين ميزان و نوع جرايم ارتكابي توسط هر يك از دو جنس را سبب گردد.

بنابر اين براي شناخت علمي بزهكاري زنان ضروري مي نمايد كه بطور اختصاصي جرايم زنان و علل و عوامل مؤثر در ارتكاب جرايم در زنان و پراكندگي و چگونگي جرايم زنان مورد بررسي قرار گيرد.

سؤالات تحقيق:

1)     آيا بين ميزان تحصيلات و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

2)     آيا بين محل تولد و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

3)     آيا بين شغل پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

4)     آيا بين شغل مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

5)     آيا بين تحصيلات پدر و مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

6)      آيا بين اخلاق و رفتار و سبك والدين و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

7)     آيا بين وضعيت تاهل و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

8)     آيا بين ميزان تحصيلات همسر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

9)     آيا بين ميزان درآمد خانواده و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

10) آيا بين وضعيت محل سكونت و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

11) آيا بين سابقه زنداني شدن در خويشاوندان و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

12) آيا بين مهاجرت و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

13) آيا بين ميزان خواندن نماز و قرآن و دعاهاي مذهبي و شركت در اماكن متبركه و  زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

14) آيا بين اضطراب زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد؟

15) آيا بين روان پريشي و حساسيت بين فردي و ترس مرضي و پرخاشگري و شكايت و بد بيني و وسواس و ميزان نگرش پارانوئيدي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معنا داري وجود دارد؟

16)  آيا بين افسردگي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد؟

 

پيشينه تحقيق:

نظريه زيستي رواني:

از اين ديدگاه پائين بودن درصد بزهكاري زنان را به ويژگيهاي زيستي و رواني آنان نسبت مي دهند. در خصوص رفتار زنان عقيده بر اين است كه هورمونها مؤثر بر رفتار و شخصيت مرد و زن با هم متفاوتند. مثلا هورمونهاي تخمدان هنگام آما دگي براي بارداري رفتار خاصي در زن ايجاد مي كند در حاليكه در مرد چنين هورمونهائي وجود ندارد.

در مرد با ترشح هورمونهاي بيضه ترشح آن در خون نوعي پرخاشگري در رفتار بوجود مي آيد، حال آنكه هورمونهاي مترشحه از تخمدان زن چنين نيست. همچنين حالات عصبي در پسرها در دوره بلوغ تحت تأثير هورمونهاي جنسي و تغييرات بدني شديدتر از دختران است. ضعف جسماني و نيروي بدني زنان مانع ارتكاب پاره اي از جرايم است و همين ويژگي منجر مي شود كه زنان كمتر مرتكب جرايمي مثل چاقوكشي، سرقت هاي مسلحانه و درگيريهاي تن به تن شوند. در حاليكه جرايمي مثل مسموم كردن، سقط جنين، سرقت از فروشگاهها ، رها كردن كودك و تحريك به عياشي و ولگردي كودكان تقريبا از ‌ از جرايم ارتكابي اختصاصي زنان به شمار مي روند. بدين ترتيب اختلاف تبهكاري زنان و مردان را بايد در اختلاف زيستي و رواني، بين دو جنس جستجو كرد. مسلما صفات مردانه اي از قبيل قدرت و زور، تمايل به آزمايش عمل ، مقاومت در برابر فشار رواني، عدم اعتراف به اشتباهات و ديگر آزادي در مقابل  صفات زنانه اي از قبيل خواهش و ظرافت، تمايل به تماشا و تحمل رنج بدني، منشاء ارتكاب جرايم متفاوتي خواهند شد.

لمبروز بيان مي كند كه زنان از لحاظ زيستي در مقايسه با مردان محافظه كارترند و غشاء مغزي زنان فعاليت كمتري دارد.بر اين اساس وجود عوامل محروميت زا به جاي آنكه زنان را به بزهكاري سوق دهد سبب پيدايش عوارض حركتي و هيستريك و مشكلات جنسي در زنان مي شود. به نظر لمبروز زنان بزهكار بيش از مردان قسي القلب و حسابگر و شيطاني هستند. او مي گويد: كشتن دشمن، زن بزهكار را راضي نمي كند، بلكه او ميل دارد قرباني خود را در عذاب نيز ببيند. او معتقد است زن بزهكار كم است ولي اگر زني بزهكار شود خيلي شقي خواهد بود و يكي از علل بزهكاري زنان حس انتقام جوئي آنهاست. اين حس از كينه و نفرتي پديد مي آيد كه به عوامل جنسي و حسادت زنانگي بستگي دارد و بر عكس حرص و طمع از علل اصلي بزهكاري مردان است. زنان بزهكار اغلب حسابگر هستند و براي ارتكاب جرم نقشه هاي دقيق مي كشند و در بسياري از موارد خود مرتكب جرم نمي شوند بلكه مردان را به بزهكاري تشويق و ترغيب مي كنند.

بي توجهي پدر و مادر نسبت به دختران و ترك آنها در زمان كودكي و نوجواني بيش از پسران در آنان اثر مي گذارد و ممكن است دختران را به دزدي و خود فروشي بكشاند.

لازم به ذكر است كه نگرشي زيستي امروزه شديدا مورد انتقاد قرار گرفته است. زير اگر تفاوتهاي بيولوژيكي بين دو جنس مرد و زن صرفا توجيه كننده نسبت جرم آفريني در آنها بود، اين نسبت ها بايد براي تمام كشورها و جوامع ثابت بماند چرا كه اختلاف زيست شناختي در همه كشورها بين زنان و مردان يكسان است، در حاليكه مدارك و شواهد موجود خلاف اين را نشان مي دهد. نوسانات نسبت جرايم ارتكابي زنان در شهر ها و روستاها و در اوضاع و احوال خاص با فرضيه مورد بحث همخواني ندارد.

نگرش جامعه شناختي:

برخي از دانشمندان اختلاف فاحش ميزان جرايم زنان و مردان را ناشي از اختلاف دو جنس مي دانند. ساترلند در اين باره بيان ميكند: كه شايد بتوان مهمترين اختلاف بين زن و مرد را در اين دانست كه از زنها سخت مراقبت مي شود و اعمال آنها سخت تحت كنترل قرار مي گيرد ولي مردان از اين قيود آزادند. به طوري كه در كشور هاي اروپائي و آمريكائي كه زنان از استقلال اقتصادي و اجتماعي در سطح مردان برخوردارند نرخ جرايم زنان به نرخ جرايم مردان نزديكتر است.

زنان امكان و فرصت كمتري براي ارتكاب جرم در دست دارند و احساس احترام در اجتماع مانع جرم انديشي زنان است. همچنين تا اندازه زيادي ويژگيهاي زنانه و مردانه را مي توان ناشي از عوامل اجتماعي دانست، به طوريكه معمولا از كودكي به دختران درس متانت، نجابت، بازداري و شرافت، ظرافت، عاطفي بودن و از اين قبيل و به پسران سر سختي، خشونت و مبارزه طلبي، اقتدار و ... آموخته مي شود.

 عوامل ديگري كه در كاهش آمار بزهكاري زنان مؤثرند عبارتند از :

1) در اكثر جوامع ، فحشاء كه بزه خاص زنان است جرم محسوب نمي شود.

2) تبحر، شكل و فرم لباس زنان مانع كشف جرايم ارتكابي آنان مي شود.

3) اكثر شاكيان در مورد زنان قائل به اغماض شده و از شكايت صرف نظر مي كنند.

4) شركا و معاونين جرم از معرفي عامل اصلي جرم اگر زن باشد خودداري و مسئوليت ارتكاب جرم را شخصا بر عهده مي گيرند.

5) پليس و دادسراها و دادگاه ها نيز نسبت به زنان ارفاق مي كنند.

توجيه آماري:

چه بسا اختلاف بين جرايم زنان و مردان بر اثر ارقام باشد. بيشتر جرايم زنانه در آمارهاي پليسي و دادرسي منظور نمي شود. پالاك جامعه شناس آمريكائي معتقد است كه بزهكاري زنان اغلب پوشيده و مخفي است، به علاوه به علل گوناگون كليه جرايم آنان گزارش نمي شود و جزء آمار به حساب نمي آيد. از نظر بسياري از جرم شناسان رقم سياه جرايم زنان بسيار بالاتر از مردان  است، بديهي است ليست سياه جرايم زنانه اي مثل سقط جنين جايگاه بارزي در جرايم ارتكابي فاش نشده زنان دارد. در فرانسه برخي منكرات زنانه جرم محسوب نمي شود و نيز اگر زنان مرتكب پاره اي از جرايم مردانه و حرفه اي مخصوص بخ خود گردند جرايم آنها كاملا از ديد آمار جنائي دور مي ماند. بايد اعتراف كرد عمل مجرمانه برخي از زنان غير مستقيم در فراخواني و تشويق مردان به بزهكاري نقش محوري ايفا مي كند. وانگهي بسياري از جرايم ارتكابي زنان از قبيل سرقت از فروشگاههاي بزرگ حتي پس از كشف مجازات نمي شوند. بعلاوه در خصوص جرايمي كه كشف و تعقيب مي شوند براي زنان در محاكمه و تعيين مجازات ناخودآآ آ

 آگاه يا خود آگاه ارفاق قائل مي شوند و معمولا دختران بسيار بيشتر از پسران مورد عطوفت قضائي قرار مي گيرند و اغلب تبرئه شده يا قرار منع تعقيب صادر مي شود.هر چند وجود ليست سياه تا حدي به اختلاف ميزان بزهكاري در زنان و مردان دامن مي زند ولي علت اساسي عدم تساوي جرايم ارتكابي زنان با مردان نيست.

تحقيقات انجام شده در زمينه زنان بزهكار :

مهري راسخ در سال 1342 تعداد 220 زن زنداني را در ندامتگاه زنان شهرباني كل كشور مورد بررسي قرار داد. بر اساس نتايج حاصله، جرايم نامبرده زير به ترتيب فراواني در بين افراد مشخص گرديد:

1)     بزهكارهاي مرتبط با مواد مخدر                                54/54 درصد از بزهكاران

2)     دزدي و جيب بري                                               3/ 16در صد از بزهكاران

3)     اعمال منافي عفت                                               8/ 11در صد از بزهكاران

4)     قتل                                                               7/7   در صد از بزهكاران

5)     بدهكاري و جعل اسناد                                         8/6   در صد از بزهكاران

6)      دعوا و ولگردي                                                   8/1   در صد از بزهكاران

7)     نداشتن جواز كسب                                             45/0 در صد از بزهكاران

در اين تحقيق مشخص شد كه 91% از بزهكاران به كلي بي سواد و يا مختصري سواد داشتند و فقط 5% آنها تحصيلات در حدود متوسطه داشتند، 20% زنان از راه مشاغل مذموم و پست مانند فحشاء ، ولگردي، دزدي و قاچاق ، كسب در آمد مي كردند و بقيه خانه دار و بيكار يا شاغلين ساده با درآمد ناكافي بودند. همچنين مشخص شد كه  70% بزهكاران در اولين ازدواج كمتر از 16 سال و 15% آنها بين 17 تا 20 سال و فقط 5%  از 20 سال بيشتر داشته اند.

همچنين 94% اين بزهكاران از يك تا چند بار ازدواج كرده اند و تنها 5% آنها ازدواج نكرده اند و يك درصد نيز جواب نداده اند. در مورد احساس و قضاوت بزهكاران در مورد جرم خود مشخص شد كه 65% خود را بي گناه مي دانستند و نسبت به رفتار بزهكارانه خود احساس قصور و پشيماني نداشتند بلكه بيشتر آنها شوهر خود و بستگان او يا پدر و مادر و خانواده خود را گناهكار مي شمردند و مردان كامجوي فريبكار يا فقر و استيصال را مسئول خود مي دانستند و اصلا تقصيري متوجه خود نمي ديدند. فقط 15%  بزهكاران خود را مقصر مي دانستند و 20% ديگر پاسخ روشني ندادند و احساس و قضاوت خود را ناشناخته و ناگفته نهادند.

اين نكته در خور توجه است كه دراين بررسي  هرچه احساس گناه كمتر بود فراواني و دخالت بزهكاري بيشتر بود و بر عكس هر چه احساس تقصير بيشتر بود تكرار جرم كمتر و نوع خطا ساده تر بود. مثلا در بين زنان قاتل فقط آنهايی كه  به جرم قتل غير عمد- براثر تصادف اتومبيل يا غفلت- محكوم شده بودند خود را شماتت مي كردند و احساس ندامت داشتند حال آنكه مرتكبان عمدي خود را مقصر و در خور مجازات نمي دانستند بلكه مقتول و بستگان او را گناهكار و مستوجب كيفر مي شمردند و عمل عادلانه را در حق آنها هنوز هم اعمال مرگ و نيستي مي دانستند.

نتايج تحقيق رحمت الله صديق  سروستاني  تحت عنوان (( فاصله فروماندگي تا فرومايگي))  كه بر روي 200 نفر از زنان و دختران كه به واسطه ارتباط نامشروع، فرار از خانه، رفتار نامناسب در ملا عام، اعتياد و آلودگي هاي نامشروع آن از قبيل سرقت و فحشاء دستگير و به مراكز بازپروري انتقال يافته اند صورت گرفته است نشان مي دهد:

1)           بين سن و وضعيت موجود آنها رابطه اي وجود ندارد.

2)           بين ميزان تحصيلات مدد جويان و وضعيت موجود آنها رابطه معني داري وجود دارد.

3)     هيچ ارتباطي بين مطلقه يا بلاتكليف بودن مددجويان ووضعيت موجودآنها وجود ندارد.

4)     بين مصرف مواد مخدر و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.

5)     هيچ ارتباطي بين سوابق فرار مددجويان از منزل پدر يا همسر و وضعيت موجود آنها رابطه وجود ندارد.

6)      بين ميزان تحصيلات پدران و وضعيت موجود مددجويان ارتباط معكوس وجود دارد.

7)     بين وضعيت مددجويان و منزلت شغلي پدران آنها رابطه وجود دارد.

8)           بين دفعات ازدواج پدران مددجويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.

9)     بين سابقه طلاق پدر مددجويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.

10)بين سابقه بيكاري پدران مددجويان جويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.

11)بين سوابق طلاق مادران مدد جويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.

12)بين سابقه زنداني شدن اعضاء خانواده مدد جويان و وضعيت موجود آنها رابطه وجود دارد.

طبق بررسي مقايسه اي آرزو فروزنده بر روي 40 زن مجرم زندان اوين و 40 گروه زن گواه كه از طريق 2 پرسشنامه اختصاصي و آزمون MMPI     به عمل آمد نتايج زير بدست آمده است:

-         فرضيه اول تحقيق يعني « وجود رابطه بين شخصيت سايكوپات و ارتكاب جرم »  تاييد گرديد.

-         فرضيه دوم تحقيق « وجود اغتشاش فكري و تغييرات خلقي متمادي در افراد مجرم» نيز تاييد گرديد.

-         فرضيه سوم « وجود قانون شكني و شخصيتهاي اجتماع ستيز در افراد مجرم » تاييد گرديد.

نتايج حاصله از پرسشنامه شخصي نيز نشان داد:

·  5/32 درصد مجرمين بيسواد هستند، 5/37 درصد مجرمين متأهل، 5/27 درصد  بيوه، 5/12 درصد مطلقه، 15 درصد مجرد، و 5/7 درصد متاركه بودند.

·  5/62 درصد مجرمين درآمد بالاتر از 15000 تومان درآمد و 20 درصد درآمد زير 10000 تومان در ماه داشتند.

·  جرايم افراد گروه نمونه به ترتيب فراواني شامل: اعتياد 30% ، قاچاق مواد مخدر 25%، قتل 15%، رابطه نامشروع 10% ، فرار از منزل 10% و قوادي 10% بود.

·  5/27% مجرمين سابقه اعتياد و 55% سابقه بيماري اعصاب و روان داشتند.

·  5/22% سابقه محكوميت قبلي داشتند.

طبق مطالعه مريم اورنگي (1371)  كه با هدف بررسي مقايسه اي بهره هوشي زنان بزهكار با زنان غير بزهكار به وسيله تست هوش بزرگسالان((wais (1)  كه بر روي 20 نفر از زنان بزهكار زندان شيراز و 20 نفر از زنان غير بزهكار در مدارس شبانه با دامنه سني 16 تا 40 انجام گرفت، نتايج نشان داد كه دو گروه زنان بزهكار و بهنجار از لحاظ هوشي كلامي و غير كلامي تفاوت معني داري با يكديگر ندارند. لازم به توضيح است كه در اين تحقيق دو گروه از نظر سني و ميزان تحصيلات همتا شده بودند.

خدمات اصلاحي كانادا ( 1992) (2):  در خصوص وضعيت زنان محكوم فدرال موارد زير را بيان نموده است:

1.      اكثر زنان مجرم بويژه زنان بومي محكوم داراي زمينه اي آسيب ديده اند.

2.      زنان محكوم از نظر فيزيكي يا جنسي مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.

3.      از احترام به نفس پائين برخوردارند و سوابق زيادي از رفتارهاي خود زني دارند.

4.      اغلب مادر هستند و دو سوم افراد صاحب فرزند بوده و اكثريت آنها در زمان حبس تنها پشتوانه فرزندانشان هستند.

5.      استفاده از مواد مخدر در بين آنها رايج است.

6.       نيازمند آموزش هستند.                                                       

فرضيه ها:

1.      از نظر ميزان اضطراب بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

2.      از نظر ميزان افسردگي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

3.      از نظر ميزان روان پريشي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

4.      از نظر ميزان حساسيت بين فردي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

5.      از نظر ميزان ترس مرضي ( فوبي) بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

6.       از نظر ميزان پرخاشگري بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

7.      از نظر ميزان شكايات بدني بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

8.      از نظر ميزان وسواس و اجبار بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

9.      از نظر ميزان نگرش پارانوئيدي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

 

تعريف اصطلاحات:

جرم و مجرم:

هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.(ماده دوم قانون مجازات اسلامي،مصوب 1370)

فرجاد، محمد حسين(1374) در تعريف جرم و مجرم بيان مي دارد:

اقدام به عملي بر خلاف موازين، قوانين، مقررات و معيارهاي ارزشي  و فرهنگي هر جامعه باشد در آن جامعه جرم يا بزهكاري ناميده مي شود و كساني كه مرتكب چنين اعمال خلافي مي گردندمجرم يا بزهكار ناميده مي شوند.

ساترلند مي نويسد كه هيچ عملي را نمي توان جرم به شمار آورد مگر آنكه داراي 7 خصوصيت كاملا بارز باشد كه عبارتست از:

1)     هيچ عملي را نمي توان جرم به شمار آورد مگر عملي كه عليه منافع اجتماعي صورت بگيرد.

2)     عمل زيان بخش بايد بوسيله قانون نهي و نفي شده باشد.

3)     جرم بايد يك فعل  يا يك فراموشكاري ارادي يا بي احتياطي خيلي شديد باشد كه در نتيجه آن اثرات زيانبخشي ايجاد شود.

4)     در ارتكاب جرم بايد حتما اراده و منظور بزهكارانه وجود داشته باشد.

5)     جرم بايد هم جنبه عمل هم جنبه ارادي داشته باشد.

6)      بين خسارتي كه بوسيله قانون منع شده و عمل مجرمانه ارادي بايد يك رابطه علي وجود داشته باشد.

7)     قانون بايد براي عمل مجرمانه مجازاتي معين كرده باشد.

ويژگيهاي خانوادگي و اجتماعي :

منظور ويژگيهاي سيستم خانواده به لحاظ اقتصادي، فرهنگي، زيستي رواني ، اجتماعي ارتباطي است كه بر خانواده مخصوصا والدين حاكم است.در اين تحقيق ويژگيهاي خانوادگي و اجتماعي نمره اي است كه فرد در پرسشنامه ويژگيهاي خانوادگي و اجتماعي كه توسط آزمونگر تهيه شده است بدست بياوريد.( غلامي، حسين 1382).

طبقه بندي بزهكاران:

الف- بزهكاراني كه از گروه معيني هستند:

1.      بيماران رواني:تعداد مجرمين مبتلا به جنون و بيماريهاي حاد كمتر از افراد عادي است. زيرا اينگونه از افراد خيلي زود مشخص مي شوند و درباره آنان اقدامات تأميني و درماني بكار مي رود.

2.      مجرميني كه اختلال منش دارند:  دربين اينگونه  بزهكاران تعداد افرادي كه دچار اختلال منش بوده ولي به ظاهر دارا ي  رفتار عادي هستند زياد است. و به سهولت نمي توانند رفتار خود را با موقعيت و اوضاع خاص منطبق سازند. عدم ثبات از علائم اين افراد است.

3.      بزهكاران مفسد: اين افراد از لحاظ كميت و كيفيت عاطفي داراي رفتار غير عادي بوده، افرادي بي عاطفه، بد خلق، بي ترس و بي واهمه و قسي القلب و بي مروت هستند و به واسطه احساس شعف و شادي و لذتي كه پس از ارتكاب جرم بدست مي آورند به تكرار جرم ادامه مي دهند.

4.      بزهكاران عقب افتاده :  عقب ماندگي ذهني و نقص عقلي در رفتار اين افراد مؤثر بوده و منجر به فقدان قضاوت صحيح، عدم تمركز و دقت مي شود. اين افراد زود باورع تلقين پذير،سركش و لجوج هستند. نوع جرم ارتكابي آنان اغلب سرقت و ولگردي است.

5.      معتادين به الكل : ارتكاب جرم با اعتياد به الكل رابطه مستقيم دارد. معتادين به الكل مرتكب قتل، جرايم جنسي و جرايم مختلف ديگر در اثر بي احتياطي مي شونند.

6.       معتادين به مواد مخدر: استعمال مواد مخدر كه اكنون به صورت يك پديده پيچيده و مشكل اجتماعي درآمده تحت تأثير جسمي و رواني شديد، معتاد را به طرف ارتكاب جرايم مختلف مي كشاند.

 ب- مجرماني كه جزوه گروه معين نيستند:

1.      مجرمين به عادت : از ديدگاه جرم شناسي مجرمين به عادت تحت تأثير عوامل جرم زا به فعاليتهاي ضد اجتماعي عادت مي كنند. مجرمين  به عادت اصطلاحات خاصي را در مكالمات خود به كار مي برند و فعاليت اكثر آنان گروهي است.

2.      مجرمين اتفاقي : عده اي از جرم شناسان معتقدند كه تمايل نهاني در نهاد اكثر افراد براي ارتكاب جرم وجود دارد. پيدايش شرايط و موقعيت خاص زمينه را براي از قوه به فعل در آوردن آماده مي نمايد.بزهكاران اتفاقي از لحاظ رواني سالم و براي رفع نياز هاي ضروري ، ارضاء غرايز و حس انتقام و حسادت انواع جرائم مختلف ولي كم اهميت را مرتكب مي شوند.

3.      مجرمين احساساتي: مجرمين احساساتي مشابه مجرمين اتفاقي هستند و تحت تأثير احساسات آني ، كنترل اعصاب خود را از دست مي دهند.

4.      مجرمين حرفه اي : ارتكاب جرايم سازمان يافته توسط عده اي از مجرمين سابقه دار

5.      مجرمين گروهي : ارتكاب جرم به طور گروهي ممكن است تحت تأثير هيجان شديد در وضعيت خاص به طور غير مترقبه اتفاق بيافتد و يا با تشكيل باند و نقشه قبلي و فراهم نمودن مقدمات امكان ارتكاب جرايم  فراهم گردد.(تاج زمان، دانش 1374).

جرايم خاص زنان :

الف جرايم عليه اشخاص ديگر:

زنان معمولاً شوهر، معشوق و يا رقيب عشقي خود را به قتل مي رسانند. قتل پدر بسيار نادر است  و در صورت ارتكاب قتل اظهار ندامت ننموده و از انتقام جوئي خود راضي به نظر مي رسند. غالبا زنان از طريق استفاده از سموم، رقيب يا مزاحم خود را مسموم مي كنند.

قتل نوزادان و اطفال به علت اختلافات خانوادگي و يا علل ديگر در حالت رواني و غير عادي از جرايم خاص زنان است.در كشورهائي كه سقط جنين ممنوع است، سقط جنين نيز از جرايم ارتكابي خاص زنان به شمار مي رود.

ب جرايم عليه اموال :

زنان در جرايم مالي  سهم مهمي دارند. آمارهاي ارائه شده در زمان جنگ جهاني اول و دوم حاكي است در مناطقي كه زنان به جاي مردان كار مي كردند نسبت ارتكاب جرم آنان به طرز محسوسي افزايش داشته است.

اقدام به سرقت هاي گروهي از فروشگاه هاي بزرگ ، و اخاذي با كمك شوهران خود و نگهداري اموال مسروقه بين زنان بزهكار رايج است.

ج جرايم ديگر

افترا، سوگند خوردن و شهادت دروغ در بين زنان متداول است، بخصوص مادران كه براي حفظ منافع فرزندان مرتكب چنين عملي مي شوند.

تشويق ديگران بويژه كودكان به فحشاء و ولگردي از جمله جرايمي است كه زنان بيشتر از مردان مرتكب مي شوند. زنان معتاد در توزيع مواد مخدر شركت كرده و گاه كودكان را به اين امور وادار مي كنند.

اقسام سرقت زنان :

1- جيب بري :

زنان جيب بر در فروشگاههاي بزرگ و مراكز خريد اقدام به سرقت مي كنند و غالبا لباسهاي فاخر مي پوشند و خود را كاملا آراسته و متشخص نشان مي دهند.

2- سرقت از منازل:

در اين نوع سرقت معمولا زنان به عنوان شريك جرم با سارق اصلي همكاري مي كنند و كمتر ديده شده كه زنان به تنهائي به سرقت منازل بروند. البته در مواردي كه به عنوان مستخدم در منزلي مشغول به كار هستند به تنهائي اقدام به سرقت مي كنند و اغلب اشياء سبك و قيمتي را مي ربايند.

3- سرقت از مغازه ها:

سرقت از مغازه ها از بزه هاي رايج زنان است كه در كليه كشور ها ديده شده است  و در شهرهاي پر جمعيت بيشتر است . زنان بيشتر از طريق فريب فروشنده ها از مغازه ها سرقت مي كنند و معمولا به 2 صورت اين كار را انجام مي دهند :

1 - زدن دخل ( صندوق پول ) كه عموما زنان با اغفال فروشنده و دور ساختن او از پشت صندوق پول ا ين كار را انجام مي دهند.

2- دزديدن اشياء موجود در مغازه كه عموما زنان بزهكار حرفه اي يا معتاد غالبا به صورت گروههاي 3 نفري وارد مغازه شده و يكي يا دو نفر از آتها صاحب مغازه را سرگرم يا فريب مي دهند و ديگري به سرقت مي پردازد.

4- سرقت اتومبيل :

اين نوع سرقت مخصوص مردان است و زنان يا دختران معمولا به صورت معاونت در اين نوع سرقت شركت مي كنند به طوريكه با سوار شدن به عنوان مسافر يا موارد ديگر راننده را اغفال كرده و همكاران او دست به سرقت مي زنند.

5- سرقت مسلحانه:

در اين نوع سرقت نيز زنان بصورت معاونت يا به عنوان طعمه شركت مي كنند و عموما اين نوع سرقت مخصوص مردان است .

فحشاء:

فحشاء را مي توان به عنوان برآوردن خواهشهاي جنسي در برابر پول تعريف كرد. واژه روسپي (1)  در اواخر قرن 18 متداول گرديد. در دنياي باستان اكثر كساني كه در برابر پاداش اقتصادي خواهشهاي جنسي را بر آورده مي كردند روسپيان در باري ، معشوقه هاي خانگي يا كنيزان بودند. روسپيان درباري  و كنيزان اغلب موقعيت بالايي در جوامع قديمي داشتند. يكي از جنبه هاي اساسي روسپيگري امروزي اين است  كه زنها و مشتريان معمولا براي يكديگر ناشناخته اند گرچه مردان ممكن است مشتري دائمي شوند اما رابطه در آغاز بر اساس آشنائي مشخصي برقرار نمي شود.

تقسيم بندي فواحش :

ريتمن فواحش را به چند دسته تقسيم نمود:

1.      فاحشه هاي غير حرفه اي كه در منزلشان خود فروشي مي كنند.

2.      فاحشه هاي حرفه اي جوان كه تازگي وارد اين كار شده اند.

3.      فواحش پير كه فاحشه خانه ها را  اداره مي كنند.

4.      فاحشه هاي جوان كه دختران 10 الي 15 ساله را شامل مي شود.

5.      فاحشه هاي بالقوه كه حاضرند در ازاي پول خدمات جنسي ارائه بدهند اما شرايط برايشان مهيا نيست.

6.       ولگردان يا فواحش خياباني  كه در مسافرخانه ها و مكانهاي ديگر خود فروشي مي كنند.

7.      در ماندگان كه شامل افراد معتاد به مواد مخدر و الكل هستند.

8.      فواحش شيك پوش كه در هتلها زندگي مي كنند.

9.      زنان دلال كه از راه دلالي خدمات جنسي، كسب درآمد مي كنند.

10.  زنان متأهل هرزه كه شوهرانشان را فريب مي دهند.

11.  دختران تلفني كه از راه تلفن ارتباط بر قرار مي كنند.

عوامل فحشاء:

عوامل فحشاء را مي توان به 2 دسته شخصي و غير شخصي تقسيم نمود:

عوامل شخصي :

كمبود و غفلت در خانواده و روابط آشفته در خانواده و فقدان محبت و طرد از خانواده كه زمينه اي براي تنهائي و بي پناهي است اغلب در فحشاء مؤثر است . بسياري از فاحشه ها از نظر سطح هوشي پايين تر از هنجار و گرفتار نقص فكري يا يا حالات روان پريشي(1)  هستند. بطوريكه انجمن بهداشت اجتماعي آمريكا در سال 1999 اعلام كرد 33% از فاحشه ها كودن (feeble) هستند. ابتلا به اختلال شخصيت ضد اجتماعي (2) و اختلال شخصيت مرزي (3) نيز مي تواند عامل بي بند و باري جنسي در فرد باشد. ميل به تجربه جنسي جديد و تمايل با لذت يا تخلف از نظم جنسي مي تواند از علل فحشاء باشد. دختران زيادي در زمان مستي با الكل اولين تجربه جنسي را دارند. مصرف الكل مي تواند هم علت و هم مؤثر در تداوم تخلفات جنسي باشد ، عامل اعتياد به مواد مخدر نيز از عوامل مهم فحشاء بشمار مي رود بطوريكه  استاز (4)  و ديويس (5) (1990) در در كتاب كنترل اجتماعي انحرافات عنوان مي كنند كه تقريبا نيمي از زنان سفيد پوست در پي مصرف مواد مخدر به فحشاء  روي مي آورند.

عوامل غير شخصي :

اكثر فاحشه ها از گروه هايي هستند كه والدينشان نتوانستند يك محيط اخلاقي مناسب براي دخترانشان فراهم كنند. بزهكاري و اعتياد والدين و همچنين انحراف جنسي والدين بويژه مادر از عوامل مؤثر در انحراف جنسي فرزندان و گرايش به فحشاء است .

اشتغال در سنين پائين براي دختران در محيط هاي غير اخلاقي كه در آن افراد مجبورند با مردان و زناني كه داراي گرايشات متفاوت هستند بسر ببرند مي تواند مؤثر باشدو علاقه زياد به لباسهاي زيبا، زندگي همراه با شادي و رقص عامل مهمي در كشيده شدن دختران خدمتكار به فحشاء است .

بعضي از دختران بواسطه بارداري نامشروع به فحشاء كشيده مي شوند.

فقر نيز از عوامل مؤثر بر انحراف افراد است. همچنين بالا بودن درآمد از طريق فحشاء براي بسياري از زنان  و دختران انگيزه مادي بسيار مهمي است  و در سطح بين المللي عده زيادي در زمينه فحشاء سرمايه گذاري مي كنند و از طريق جذب دختران و زنان جوان و ايجاد مؤسسات فساد پول هنگفتي به جيب مي زنند كه اين مسأله تحت عنوان بردگي سفيد (1) مشهور شده است ، حتي با اظهار تأسف كودكان نيز قرباني فحشاء و سود جوئي اين افراد مي شوندو بطوريكه فحشاء كودكان بخشي از صنعت توريسم در برخي از نقاط جهان مثل كشورهاي تایلند و فيليپين است .(كريستسن سانس مانيتور2003) علاوه بر موارد عنوان شده عواملي چون بالا رفتن سن ازدواج به دلايل مختلف از جمله مشكلات اقتصادي، تحصيلات و بيكاري... ازدواج هاي اجباري و اختلاف سني زياد بين زن و شوهر، متاركه و طلاق و زنان جوان در حالت بيوه در جامعه، گسترش تصاوير و نوشته هاي بد آموز و مستهجن و فيلمهاي مبتذل و... مي تواند با شيوع و افزايش فحشاء و فساد جنسي در جامعه مرتبط باشد. 

 

متغييرهاي اساسي پژوهش:

در اين پژوهش خصوصيات شخصيتي خانوادگي و اجتماعي متغيير ملاك، ( متغيير وابسته) و همچنين زنان زنداني و زنان بهنجار متغيير پيش بين ( مستقل خصيصه اي ) است . در مطالعات از نوع همبستگي به جاي متغيير مستقل از اصطلاح متغيير پيش بين و به جاي متغيير وابسته از متغيير ملاك استفاده مي شود.( سرمد و همكاران 1378).

روش پژوهش :

اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي پس از وقوع است .

هدف از پژوهش  علي مقايسه اي ، يافتن علتهاي احتمالي يك الگوي رفتاري است . بدين منظور آزمودنيهايي كه داراي رفتار مورد مطالعه هستند با آزمودنيهايي كه از اين رفتار در آنها مشاهده نمي شود، مقايسه مي شوند. اين روش را غالبا پژوهش " پس رويدادي" (1) مي نامند. زيرا اشاره به مواردي دارد كه در آنها علت از پيش رخ داده است ، و مطالعه آن در حال حاضر از طريق اثري كه بر متغيير ديگر گذارده و بر جا مانده است ، امكان دارد.( دلاور، علي1374)

جامعه آماري:

جامعه آماري مورد مطالعه زنان زنداني كل كشور در سال 1375 و 1373 بود كه بر اساس متغييرهاي مختلف مقايسه شدند.

همچنين به واسطه اينكه استان تهران طبق آمار زندانيان جديد الورود سال 1375 شامل 17% كل زندانيان و 12% زندانيان زن كل كشور است بعنوان جامعه تحقيقي جهت بررسي عوامل فردي، رواني، خانوادگي و اجتماعي در نظر گرفته شد.

نمونه و روش نمونه گيري:

گروه نمونه جهت بررسي مقايسه اي عوامل فردي، رواني، خانوادگي و اجتماعي شامل 100 نفر زنان  زنداني و 100 نفر زنان بهنجار بود. انتخاب نمونه از بين زندانيان زن به 2 روش تصادفي طبقه اي و انتخاب نمونه از بين زنان بهنجار به روش تصادفي خوشه اي چند مرحله اي و تصادفي شده بود.

در روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي نمونه تحقيقي به گونه اي انتخاب مي شود كه گروهها با همان نسبتي كه در جامعه هستند با همان نسبت به عنوان نماينده جامعه در نمونه حضور داشته باشند. ( دلاور، 1371)

ابزارهاي تحقيق :

1-    پرسش نامه ويژگي هاي خانوادگي اجتماعي :  اين پرسشنامه توسط آزمون گر به كمك استاد راهنما تهيه شده است.

2-    پرسش نامه SCL-90 :  اين پرسشنامه جهت بررسي ويژگيهاي افراد در ملاك باليني تهيه شده است .

روش اجراي پژوهش :

اطلاعات مورد نياز از طريق  زير بدست آمد:

پس از انتخاب نمونه در هر يك از گروههاي زنان زنداني و زنان بهنجار جهت بررسي عوامل فردي، رواني و خانوادگي و اجتماعي از طريق پرسشنامه فردي كه شامل سئوالات مختلف در مورد وضعيت اقتصادي خانواده، سابقه جرم در خانواده، ميزان تحصيلات فرد، ميزان تحصيلات والدين و... بود. براي هر دو گروه اجرا گرديد. همچنين چك ليست  SCL90  جهت بررسي وضعيت رواني آزمودنيها براي هر دو گروه زنان بهنجار و زنان زنداني اجرا گرديد. علاوه بر موارد فوق مصاحبه و مشاهده از زنان زنداني نيز به عمل آمد.

روشهاي تحليل نتايج :

پس از جمع آوري اطلاعات آماري مربوط به زنان زنداني كل كشور بر حسب متغييرهاي مورد نظر در سالهاي 1373 و 1375 و همچنين اجراي ابزارهاي تحقيق در گروه زنان بهنجار و زنان زنداني و استخراج نتايج به كمك نرم افزار، Spss.V6   و Statistica  به تجزيه و تحليل نتايج پرداخته شد و از آزمونهاي آماري 2X استقلال،  t براي گروههاي مستقل جهت بررسي فرضيات استفاده گرديد.

        محاسبات آماري و تجزيه و تحليل  داده ها:

در اين بخش به بررسي آماري سؤالات و فرضيات مطرح شده در بخش اول مي پردازيم. يعني مقايسه دو گروه زنان زنداني و زنان بهنجار.

سؤالات و فرضيات مربوط به مقايسه دو گروه زنان زنداني و زنان بهنجار:

سؤال 1- آيا بين  ميزان تحصيلات و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر: ميزان تحصيلات زنان و زنداني شدن آنها مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف:  ميزان تحصيلات زنان و زنداني شدن آنها مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 21/36                               df = 8                                 p = /0002

چون 2X  محاسبه شده (21/36) با درجه آزادي  df = 8 در سطح 99% اطمينان معني دار است . بنابراين فرض صفر رد مي شود و فرض خلاف تأييد مي گردد.و

سؤال 2 آيا بين محل تولد و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : محل تولد زنان و زنداني شدن آنان مستقل از يكديگر است .

فرض خلاف : محل تولد زنان و زنداني شدن آنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = /26                               df = 1                               p = /61

چون X2    محاسبه شده (26/0) با درجات آزادي df= 1   در هر سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال 3- آيا بين شغل پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : شغل پدر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : شغل پدر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 42/2                                 df =4                                 p = 66/

چون X2    محاسبه شده (42/2) با درجات آزادي   df=4   در هر سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال4- آيا بين شغل مادرو زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

X2 = 05/57                               df =5                                 p = 000/0

چون X2    محاسبه شده (05/57) با درجات آزادي   با درجات آزادي df= 5   در هر سطح  و 99% اطمينان معني داراست ، بنابراين فرض صفر رد مي شود و فرض تحقق  پذيرفته مي شود.

سؤال5- آيا بين تحصيلات پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : تحصيلات پدر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف :تحصيلات پدر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 48/10                               df = 6                                p = /10

چون X2    محاسبه شده (48/10)  در هردو سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال6- آيا بين ميزان تحصيلات مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : تحصيلات مادر  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف :تحصيلات مادر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 75/10                               df = 6                                p = /096

چون X2    محاسبه شده (75/10) در هردو سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال 7- آيا بين اخلاق و رفتار و نحوه برخورد  پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر :اخلاق و رفتار و نحوه برخورد  پدر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف :اخلاق و رفتار و نحوه برخورد پدر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 98/4                               df = 2                                 p = /08

چون X2    محاسبه شده (98/4) با درجات آزادي   df= 2   در هردو  سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال 8- آيا بين اخلاق و رفتار و نحوه برخورد  مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : اخلاق و رفتار و نحوه برخورد مادر  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : اخلاق و رفتار و نحوه برخورد  مادر و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 53/10                               df = 3                                p = 01/

چون X2    محاسبه شده (53/10)  در   سطح 99%  معني دار است  ، بنابراين فرض صفر رد مي  شود و فرض خلاف  پذيرفته مي شود.

سؤال 9- آيا بين وضعيت تأهل و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : وضعيت تأهل و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف :وضعيت تأهل و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 23/3                               df = 2                                p = 199/

چون X2    محاسبه شده df= 2   در هردو  سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال 10- آيا بين ميزان تحصيلات همسر  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : ميزان تحصيلات همسر  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : ميزان تحصيلات همسر  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 37/16                               df = 10                                 p = 089/

چون X2    محاسبه شده (37/16) df= 2   در هردو  سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال 11- آيا بين ميزان درآمد خانواده  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : ميزان درآمد خانواده  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : ميزان درآمد خانواده  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 53/12                               df = 4                                p = 01/

چون X2    محاسبه شده (53/12)  در   سطح 99%  معني دار است  ، بنابراين فرض صفر رد مي  شود و فرض خلاف  پذيرفته مي شود.

سؤال 12- آيا بين مهاجرت  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : مهاجرت و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : مهاجرت و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 92/2                               df =2                                p = 01/

چون X2    محاسبه شده (92/2) با درجات آزادي   df= 2   در هردو  سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال 13- آيا بين ميزان خواندن نماز   و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : ميزان خواندن نماز   و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : ميزان خواندن نماز   و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 92/6                              df = 1                              p = 008/

چون X2    محاسبه شده (92/6) با درجات آزادي   df= 1   با 99% اطمينان معني دار است ، بنابراين فرض صفر رد مي شود و فرضيه تحقيق تأييد مي شود.

سؤال 14- آيا بين ميزان آشنائي به خواندن قرآن مجيد و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : ميزان آشنائي به خواندن قرآن مجيد و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : ميزان آشنائي به خواندن قرآن مجيد و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 22/4                               df = 3                                p = 24/

چون X2    محاسبه شده (22/4) در هردو  سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

سؤال 15- آيا بين ميزان آشنائي با دعاهاي مذهبي   و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : ميزان آشنائي با دعاهاي مذهبي   و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : ميزان آشنائي با دعاهاي مذهبي   و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

جهت بررسي آماري فرض فوق از آزمون 2X  استقلال استفاده مي شود.

X2 = 27/17                               df = 9                                p = 01/

چون X2    محاسبه شده (27/17) با درجات آزادي   df= 9   در  سطح 5% معني داراست ، بنابراين فرض صفر با 95% اطمينان رد مي شود و فرض تحقيق  پذيرفته مي شود.

سؤال 16- آيا بين ميزان شركت در اماكن متبركه  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

جهت بررسي اين سؤال آن را به صورت فرض آماري مي نويسيم:

فرض صفر : ميزان شركت در اماكن متبركه  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر است.

فرض خلاف : ميزان شركت در اماكن متبركه  و زنداني شدن زنان مستقل از يكديگر نيست.

X2 = 37/7                               df = 10                                p = 69/

چون X2    محاسبه شده (37/7) با درجات آزادي   df= 10   در هردو  سطح 5% و 1% معني دار نيست ، بنابراين فرض صفر پذيرفته مي شود.

 

فرضيه اول از نظر ميزان اضطراب بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

جهت بررسي فرضيه: ابتدا آن را به صورت فرضيه آماري مي نويسيم.

فرض صفر آماري: ميانگين نمرات مقياس اضطراب زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس اضطراب زنان مساوي است.

فرض خلاف: ميانگين نمرات مقياس اضطراب زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس اضطراب زنان مساوي نيست.                                                                                

H0:X1-X2 =0                H1: X1-X2 ≠ 0

با استفاده از آزمون   براي گروههاي مستقل به بررسي فرضيه فوق مي پردازيم:

ميانگين نمرات مقياس اضطراب زنان بهنجار=  x1

ميانگين نمرات مقياس اضطراب زنان زنداني =    x2

X1= /65                   X2=2/05              t= - 12/9      df= 171/24        p=0/000

چون t= - 12/9        بدست آمده در سطح 99% اطمينان معني دار است ، بنابراين فرض صفر رد مي شود  و فرض تحقيق تأييد مي گردد.

فرضيه دوم: از نظر ميزان افسردگي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

جهت بررسي فرضيه: ابتدا آن را به صورت فرضيه آماري مي نويسيم.

فرض صفر آماري: ميانگين نمرات مقياس افسردگي زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس افسردگي زنان مساوي است.

فرض خلاف: ميانگين نمرات مقياس افسردگي زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس افسردگي زنان  زنداني  مساوي نيست.                                                                                H0:X1-X2 =0                H1: X1-X2 ≠ 0                                                      

با استفاده از آزمون   براي گروههاي مستقل به بررسي فرضيه فوق مي پردازيم:

ميانگين نمرات مقياس افسردگيزنان بهنجار=  x1

ميانگين نمرات مقياس افسردگي زنان زنداني =    x2

X1= /87                   X2=2/24              t= - 10/73      df= 173        p=0/000

چون t= - 10/73        بدست آمده در سطح 99% اطمينان معني دار است ، بنابراين فرض صفر رد مي شود  و فرض تحقيق تأييد مي گردد.

فرضيه سوم: از نظر ميزان روان پريشي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود  دارد.

 جهت بررسي فرضيه: ابتدا آن را به صورت فرضيه آماري مي نويسيم.

فرض صفر آماري: ميانگين نمرات مقياس روان پريشي زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس روان پريشي زنان مساوي است.

فرض خلاف: ميانگين نمرات مقياس روان پريشي زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس روان پريشي زنان  زنداني  مساوي نيست.

H0:X1-X2 =0                H1: X1-X2 ≠ 0

با استفاده از آزمون   براي گروههاي مستقل به بررسي فرضيه فوق مي پردازيم:

ميانگين نمرات مقياس روان پريشي زنان بهنجار=  x1

ميانگين نمرات مقياس روان پريشي زنان زنداني =    x2

X1= 69/                   X2=1/38              t= - 7/21     df= 178/16        p=0/000

چون t= - 7/21        بدست آمده در سطح 99% اطمينان معني دار است ، بنابراين فرض صفر رد مي شود  و فرض تحقيق تأييد مي گردد.

فرضيه چهارم: از نظر ميزان حساسيت بين فردي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

 جهت بررسي فرضيه: ابتدا آن را به صورت فرضيه آماري مي نويسيم.

فرض صفر آماري: ميانگين نمرات ميزان حساسيت بين فردي زنان بهنجار به ميانگين نمرات حساسيت بين فردي زنان مساوي است.

فرض خلاف: ميانگين نمرات ميزان حساسيت بين فردي زنان بهنجار به ميانگين نمرات ميزان حساسيت بين فردي زنان زنداني مساوي نيست.    

H0:X1-X2 =0                H1: X1-X2 ≠ 0

با استفاده از آزمون   براي گروههاي مستقل به بررسي فرضيه فوق مي پردازيم:

ميانگين نمرات مقياس حساسيت بين فردي زنان بهنجار=  x1

ميانگين نمرات مقياس حساسيت بين فردي زنان زنداني =    x2

X1= 75/                   X2=74/1              t= - 47/9      df= 189        p=0/000

چون t= -9/47        در سطح 99% اطمينان معني دار است ، بنابراين فرض صفر رد مي شود  و فرض تحقيق تأييد مي گردد.

فرضيه پنجم:  از نظر ميزان وسواس و اجبار بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.   

 جهت بررسي فرضيه: ابتدا آن را به صورت فرضيه آماري مي نويسيم.

فرض صفر آماري: ميانگين نمرات مقياس وسواس و اجبار زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس وسواس و اجبار زنان  زنداني مساوي است.

فرض خلاف: ميانگين نمرات مقياس وسواس و اجبار زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس وسواس و اجبار زنان زنداني مساوي نيست.    

H0:X1-X2 =0                H1: X1-X2 ≠ 0

با استفاده از آزمون   براي گروههاي مستقل به بررسي فرضيه فوق مي پردازيم:

ميانگين نمرات مقياس وسواس و اجبار زنان بهنجار=  x1

ميانگين نمرات مقياس وسواس و اجبار زنان زنداني =    x2

X1=99/                   X2=10/2              t= - 64/10      df= 190        p=0/000

چون 64/10-t=    در سطح 99% اطمينان معني دار است ، بنابراين فرض صفر رد مي شود  و فرض تحقيق تأييد مي گردد.

فرضيه ششم : از نظر ميزان نگرش پارانوئيدي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.   

 جهت بررسي فرضيه: ابتدا آن را به صورت فرضيه آماري مي نويسيم.

فرض صفر آماري: ميانگين نمرات مقياس نگرش پارانوئيدي زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس نگرش پارانوئيدي زنان  زنداني مساوي است.

فرض خلاف: ميانگين نمرات مقياس نگرش پارانوئيدي زنان بهنجار به ميانگين نمرات مقياس نگرش پارانوئيدي زنان زنداني مساوي نيست.    

H0:X1-X2 =0                H1: X1-X2 ≠ 0

با استفاده از آزمون   براي گروههاي مستقل به بررسي فرضيه فوق مي پردازيم:

ميانگين نمرات مقياس نگرش پارانوئيدي زنان بهنجار=  x1

ميانگين نمرات مقياس نگرش پارانوئيدي زنان زنداني =    x2

X1=99/                   X2=78/1              t= -    60/7      df= 184        p=0/000

چون 60/7-t=    در سطح 99% اطمينان معني دار است ، بنابراين فرض صفر رد مي شود  و فرض تحقيق تأييد مي گردد.

فرضيه هفتم: از نظر ميزان ترس مرضي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس ترس مرضي زنان بهنجار  ( 63/0=  x1 ) و زنان زنداني ( 04/1= x2) است و t  محاسبه شده ( 83/2- = t ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين ميانگين نرات مقياس ترس مرضي زنان بهنجار و زنان زنداني با 99% اطمينان ، تفاوت معني داري وجود دارد.

فرضيه هشتم: از نظر ميزان پرخاشگريزنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس پرخاشگري زنان بهنجار  ( 71/0=  x1 ) و زنان زنداني ( 71/1= x2) است و t  محاسبه شده ( 69/7- = t ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين ميانگين نرات مقياس پرخاشگري زنان بهنجار و زنان زنداني با 99% اطمينان ، تفاوت معني داري وجود دارد.

                                              

نتيجه گيري كلي :

سؤالات و فرضيات مربوط به مقايسه دو گروه زنان زنداني و زنان بهنجار:

سوال اول: آيا بين  ميزان تحصيلات و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين ميزان تحصيلات زنان و زنداني شدن آنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود دارد.

سؤال 2 آيا بين محل تولد و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

چون x2  محاسبه شده در هر دو سطح 5% و 1% معني دار نبود بنابراين نتيجه گيري شد كه بين محل تولد و زنداني شدن زنان رلبطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 3- آيا بين شغل پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در هر دو  سطح 1% و 5%  معني دارنبود ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين شغل پدر  و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال4- آيا بين شغل مادرو زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در سطح 1%  معني داربود ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين شغل مادر  و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود دارد.

سؤال5- آيا بين تحصيلات پدر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در هر دو  سطح 1% و 5%  معني دارنبود ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين تحصيلات  پدر  و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال6- آيا بين ميزان تحصيلات مادر و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در هر دو  سطح 1% و 5%  معني دارنبود ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين تحصيلات مادر  و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 7- آيا بين اخلاق و رفتار و نحوه برخورد  پدر و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در هر دو  سطح 1% و 5%  معني دارنبود ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين اخلاق و رفتار و نحوه برخورد پدر و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 8- آيا بين اخلاق و رفتار و نحوه برخورد  مادر و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در سطح 1% معني داربود ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين اخلاق و رفتار و نحوه برخورد مادر و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود دارد.

سؤال 9- آيا بين وضعيت تأهل و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

با توجه به اينكه x2   محاسبه شده در هر دو  سطح 1% و 5%  معني دارنبود ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين شغل پدر  و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 10- آيا بين ميزان تحصيلات همسر  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

محاسبات انجام شده نشان داد كه بين ميزان تحصيلات همسر و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 11- آيا بين ميزان درآمد خانواده  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

محاسبات انجام شده نشان داد كه بين ميزان در آمد خانواده و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 12- آيا بين مهاجرت  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

محاسبات انجام شده نشان داد كه با 99% اطمينان  بين وضعيت محل سكونت و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 13- آيا بين ميزان خواندن نماز و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

محاسبات انجام شده نشان داد كه بين ميزان خواندن نماز و زنداني شدن زنان با 99% اطمينان رابطه معني داري وجود دارد.

سؤال 14- آيا بين ميزان آشنائي به خواندن قرآن مجيد و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

محاسبات انجام شده نشان داد كه بين ميزان آشنائي به خواندن قرآن مجيد و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

سؤال 15- آيا بين ميزان آشنائي با دعاهاي مذهبي   و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

محاسبات انجام شده نشان داد كه بين ميزان آشنائي با دعاهاي مذهبي   و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود دارد.

سؤال 16- آيا بين ميزان شركت در اماكن متبركه  و زنداني شدن زنان رابطه وجود دارد؟

محاسبات انجام شده نشان داد كه بين ميزان شركت در اماكن متبركه  و زنداني شدن زنان رابطه معني داري وجود ندارد.

فرضيه اول از نظر ميزان اضطراب بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس اضطراب زنان بهنجار ( x1=/65 ) و زنان زنداني (x2=2/05 ) محاسبه شده است و t  محاسبه شده (t=-12/9 ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين زنان بهنجار و زنان زنداني از نظر ميزان اظطراب با 99% اطمينان  تفاوت معني داري وجود دارد.

فرضيه دوم: از نظر ميزان افسردگي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس افسردگي زنان بهنجار ( x1=/87 ) و زنان زنداني (x2=2/24 ) محاسبه شده است و t  محاسبه شده (t=-10/73 ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين زنان بهنجار و زنان زنداني از نظر ميزان افسردگي با 99% اطمينان  تفاوت معني داري وجود دارد.

فرضيه سوم: از نظر ميزان روان پريشي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود  دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس روان پريشي زنان بهنجار ( x1=/69 ) و زنان زنداني (x2=1/38 ) محاسبه شده است و t  محاسبه شده (t=-7/21 ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين زنان بهنجار و زنان زنداني از نظر ميزان روان پريشي با 99% اطمينان  تفاوت معني داري وجود دارد.

فرضيه چهارم: از نظر ميزان حساسيت بين فردي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس حساسيت بين فردي زنان بهنجار ( x1=/75 ) و زنان زنداني (x2=2/74 ) محاسبه شده است و t  محاسبه شده (t=-9/47 ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين زنان بهنجار و زنان زنداني از نظر ميزان حساسيت بين فردي با 99% اطمينان  تفاوت معني داري وجود دارد.

فرضيه پنجم:  از نظر ميزان وسواس و اجبار بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.   

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس وسواس و اجبار زنان بهنجار ( x1=/99 ) و زنان زنداني (x2=2/10 ) محاسبه شده است و t  محاسبه شده (t=-10/64 ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين زنان بهنجار و زنان زنداني از نظر مقياس وسواس و اجبار با 99% اطمينان  تفاوت معني داري دارد.

فرضيه ششم : از نظر ميزان نگرش پارانوئيدي بين زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.  

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس نگرش پارانوئيدي زنان بهنجار ( x1=/99) و زنان زنداني (x2=1/78 ) محاسبه شده است و t  محاسبه شده (t=-7/60 ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين زنان بهنجار و زنان زنداني از نظر ميزان مقياس نگرش پارانوئيدي با 99% اطمينان  تفاوت معني داري وجود دارد.

فرضيه هفتم: از نظر ميزان ترس مرضي زنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس ترس مرضي زنان بهنجار  ( 63/0=  x1 ) و زنان زنداني ( 04/1= x2) است و t  محاسبه شده ( 83/2- = t ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين ميانگين نرات مقياس ترس مرضي زنان بهنجار و زنان زنداني با 99% اطمينان ، تفاوت معني داري وجود دارد.

فرضيه هشتم: از نظر ميزان پرخاشگريزنان بهنجار و زنان زنداني تفاوت معني داري وجود دارد.

با توجه به اينكه ميانگين نمرات مقياس پرخاشگري زنان بهنجار  ( 71/0=  x1 ) و زنان زنداني ( 71/1= x2) است و t  محاسبه شده ( 69/7- = t ) در سطح 1% معني دار است ، بنابراين نتيجه گيري شد كه بين ميانگين نرات مقياس پرخاشگري زنان بهنجار و زنان زنداني با 99% اطمينان ،تفاوت معني داري وجود دارد.

محدوديت هاي تحقيق :

اين پژوهش فقط بر روي افراد مؤنث انجام گرفته است ، بنابراين از تعميم نتايج به جنس مذكر به علت تفاوت نقشي كه دو جنس در اجتماع ايفا مي كنند و نگرشهاي جامعه درباره جنسيت و تفاوت انواع جرايم ارتكابي دو جنس، بايستي اجتناب گردد.

در اين تحقيق با توجه به اينكه براي مقايسه زنان زنداني و زبهنجار جامعه آماري مورد مطالعه استان تهران بوده است  در تعميم نتايج به كل كشور بايستي احتياط لازم بعمل آيد.

پيشنهادات:

ü     توصيه مي شود به آموزشهاي مذهبي از طريق برگزاري مراسم  ادعيه مذهبي و... در سطح زندانها و تشويق زندانيان براي انس با اين مراسم توجه بيشتري گردد.

ü     توصيه مي شود به آموزش نماز و برگزاري نماز توجه بيشتري شود.

ü     توجه جدي به خدمات روان شناسي و روان درماني و مشاوره براي زندانيان زن ضروري است .

ü     توصيه مي شود به آموزش عمومي و تحصيلات زنان توجه بيشتري شود.

ü     توصيه مي شود دختران زنداني از زنان زنداني  بطور كامل مجزا شوند.

ü     ارائه آموزشهاي لازم در زمينه مسائل تربيتي و نحوه رفتار با فرزندان به والدين به ويژه مادران از طريق رسانه هاي گروهي توصيه مي گردد.

ü     مجزا كردن گروههاي جرمي مواد مخدر و منكرات ازساير گروههاي زنداني مؤثر است.

)   پيشنهادي خارج از چهار چوب )

افرادي كه داراي جرائمي براي بار اول هستند و نوع جرايم قابل چشم پوشي مي توان با اعطاي آزادي مشروط اين افراد را آزاد نمود تا فرصت جبران اشتباه خود را داشته باشند.  چون  معاشرت اين گونه از افراد در زندانها با زندانيان سابقه دار مي تواند تا حد زيادي باعث تكرار ارتكاب  جرم در محدوده وسيع تري  توسط اين افراد گردد، و زنداني شدن افراد بخاطر جرايمي كه عمد مشخصي در آن نبوده علاوه بر اينكه شخص را ادب نمي نمايد باعث مي شود كه به شخصي سابقه دار تبديل شود و پس از آزادي بواسطه سابقه دار محسوب شدن نتواند شغلي اختيار كند و به سمت كارهاي خلاف ( اين بار با قصد قبلي ) جهت امرار معاش رو بياورد.     (  پايان )                Ovlady_bashir@yahoo.com        24/11/1383

تشريح مفاهيم :

اختلال شخصيت ضد اجتماعي:   عدم رعايت قوانين اجتماعي از طرف افرادي كه دچار اين اختلال رواني مي باشند.

 

ترس مرضي( فوبي): ترسي كه شخص آگاهي نسبت به منع ترس ندارد. يا داشتن يك ترس غير واقعي. 

 

پرسش نامه SCL-90 : پرسشنامه شخصيتي شامل 90 سؤال است. كه در روان شناسي كاربرد دارد.

 

سايكوپات: نوعي  اختلال شخصيت همراه با عدم تعادل كه اين افراد جزو خطرناك ترين افراد جامعه مي باشند.

 

روان پريشي: نوعي اختلال در تفكر و ادراك كه در اصطلاح روان شناسي روان پريشي ناميده مي شود.

 

نگرش پارانوئيدي: نوعي بيماري رواني كه در آن افراد بيمار( با نگرش پارانوئيدي ) به همه چيز و همه كس بدون دليل منطقي سوء ظن پيدا مي كنند.

 

نرم افزار، Spss.V6   و Statistica  : نرم افزاري جهت تجزيه و تحليل كامپيوتري داده ها حاصل از تحقيق براي دستيابي به نتايج آماري

 

هيستريك: نوعي اختلال تبديلي ( تبديل مشكلات رواني به تظاهرات جسماني)

 

كودن (feeble):  عقب ماندگان ذهني خفيف (  2 انحراف معيار   پايين تر از نرم جامعه )

 

MMPI  : پرسشنامه شخصيت شامل 550 سؤال با 3 گزينه صحيح، غلط و نمي توانم بگويم.

 

 

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 28 اسفند 1393 ساعت: 17:23 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس