تحقیق درباره رژیم گیاهخواری برای بیماران

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره رژیم گیاهخواری برای بیماران

بازديد: 195

 

Oval: رژيم گياهخواري               تحقیق رایگان

تحقیق درباره رژیم گیاهخواری برای بیماران                     


يا‏قلبي‌‏بيماران‌‏است‌‏شده‌‏روز‏موضوع‌‏‎ "اخيرا‏گياهخواري‌‏پزشك‌‏نظر‏هستند‏بيماري‌‏اين‌‏به‌‏ابتلا‏معرض‌‏در‏كه‌‏افرادي‌‏‎ .مي‌شوند‏جويا‏رابطه‌‏اين‌‏در‏را‏خود‏گياهخواري‌‏متفاوت‌‏روش‌‏نوع‌‏شش‌‏‎ "اساسا‏علمي‌ ، ‏مراكز‏نظر‏طبق‌‏گياهي‌‏غذاهاي‌‏از‏گروه‌‏شش‌‏هر‏اصلي‌‏غذايي‌‏برنامه‌‏دارد‏وجود‏‎ :است‌‏زير‏بشرح‌‏گياهخواري‌‏انواع‌‏مي‌شود ، ‏تشكيل‌‏لبنيات‌ ، ‏از‏مي‌توان‌‏غذايي‌‏رژيم‌‏اين‌‏در‏‎ :گياهخواري‌‏نيمه‌‏‎ (‎‏‏1‏
گوشت‌‏نوع‌‏هيچ‌‏اما‏كرد‏استفاده‌‏ماهي‌‏و‏جوجه‌‏تخم‌مرغ‌ ، ‏نوع‌‏محبوبترين‌‏‎ "احتمالا‏رژيم‌‏اين‌‏نمي‌شود‏مصرف‌‏ديگري‌‏و‏تخم‌مرغ‌‏لبنيات‌ ، ‏‎:پسكو‏‎ -‎گياهخواري‌‏‎ (‎است‌20‏گياهخواري‌‏‎ (شود30‏مصرف‌‏نبايد‏مرغ‌‏و‏گوشت‌‏اما‏ندارد‏مانعي‌‏ماهي‌‏مجاز‏تخم‌مرغ‌‏و‏لبنيات‌‏مصرف‌‏تنها‏‎:اوو‏‎ -‎لاكتو‏گياهخواري‌‏استفاده‌‏مورد‏نبايد‏‎ (ماهي‌‏گوشت‌‏حتي‌‏‎)    گوشت‌‏نوع‌‏هيچ‌‏و‏است‌‏و‏است‌‏مجاز‏لبنيات‌‏فقط‏‎:‎لاكتو‏گياهخواري‌‏‎ (‎گيرد40‏قرار‏‎ :اوو‏گياهخواري‌‏‎ (‎شود50‏مصرف‌‏نبايد‏تخم‌مرغ‌‏حتي‌‏و‏گوشت‌‏ولي‌‏است‌‏تخم‌مرغ‌‏رژيم‌‏اين‌‏در‏مجاز‏حيواني‌‏فراورده‌‏تنها‏‎ :محض‌‏گياهخواري‌‏‎ (‎نيست‌60‏مجاز‏گوشت‌‏و‏لبنيات‌‏از‏استفاده‌‏استفاده‌‏گياه‌‏فقط‏و‏نمي‌شود‏مصرف‌‏حيواني‌‏فراورده‌‏نوع‌‏هيچ‌‏مي‌كنيد‏ملاحظه‌‏كنيد‏دقت‌‏شده‌‏گفته‌‏انواع‌‏در‏اگر‏مي‌شود‏كم‌چربي‌‏غذايي‌‏رژيم‌‏مفهوم‌‏به‌‏‎ "الزاما‏‎ ‎‏‏،‏‎"گياهخواري‌‏‎" كه‌‏لذا‏‎.‎است‌‏آزاد‏لبنيات‌‏از‏استفاده‌‏اول‌‏نوع‌‏چهار‏در‏‎.نيست‌‏پنير ، ‏بجاي‌‏مي‌كنيد‏پيروي‌‏گروه‌‏چهار‏اين‌‏از‏يك‌‏هر‏از‏اگر‏بي‌چربي‌‏ماست‌‏و‏پنير‏از‏است‌‏بهتر‏تخم‌مرغ‌‏و‏معمولي‌‏ماست‌‏رژيم‌‏چه‌‏هر‏‎.‎كنيد‏استفاده‌‏آن‌‏سفيده‌‏يا‏تخم‌مرغ‌‏جايگزين‌‏و‏ضروري‌‏و‏مغذي‌‏مواد‏‎ "احتمالا‏باشد ، ‏محدودتر‏شما‏غذايي‌‏رژيم‌‏از‏گروه‌‏هر‏است‌‏لازم‌‏پس‌‏مي‌رسد‏شما‏بدن‌‏به‌‏كمتري‌ .موردگيرد‏قرار‏تحليل‌‏و‏تجزيه‌‏تركيب‏نظر‏از‏دقيق‌‏بطور‏مي‌شود‏انتخاب‏كه‌‏گياهخواري‌‏

                ((رژيم هاي گياه خواري از نظر متخصصين تغذيه))

 

بنا بر نظر متخصصين تغذيه ، رژيم گياهخواري مي تواند سالم و كافي باشد اما اينكه رژيم گياهخواري بهتر و سالم تر از رژيم غذائي معمولي است بستگي به مواد موجود در رژيم گياهخواري دارد . مطالعات عموماً نشان مي دهد كه گياخواران 50 درصد كمتر از افرادي كه گوشت ، ماهي و مرغ مصرف مي كنند دچار مرگ در اثر بيماريهاي قلبي مي شوند . اما درباره تأثير اين رژيم بر روي سرطان مطالعات قطعي وجود ندارد . البته در بعضي مطالعات ذكر مي شود که رژيم گياهخواري ابتلا به سرطان را به ميزان 30 درصد كاهش مي دهد . همچنين بعضي از فوائد وابسته به رژيم گياهخواري مي تواند با نحوه زندگي افراد مرتبط باشد . مثلاً گروهي از اين افراد فعاليت هاي ورزشي انجام مي دهند و از مصرف سيگار و الكل اجتناب مي كنند . انواع رژيم گياهخواري : افرادي كه خود را گياهخوار معرفي ميكنند ممكن است عادات غذايي مختلف داشته باشند . بعضي از خوردن گوشت و فراورده هاي لبني اجتناب مي كنند . بعضي از مصرف محصولات لبني و تخم مرغ اجتناب مي كنند و بعضي نيمه گياهخوار هستند يعني مرغ و غذاهاي دريائي و گاهي گوشت قرمز مصرف مي كنند . رژيم گياهخواري بيشتر مورد توجه جوانان قرار دارد اما اگر آنها گوشت را از رژيم غذايي خود حذف كنند و بجاي آن سيب زميني سرخ كرده ،‌چيپس ، پيراشكي و نوشابه و حتي ميوه ها را جايگزين كنند رژيم غذائي سلامتي نخواهند داشت . مصرف زياد سبزيجات و ميوه ها كه معمولاً در رژيم غذايي گياهخواري وجود دارد براي سلامتي بسيار سودمند بوده و علت آن وجود ويتامين ها ، مواد معدني ،‌ مواد ضد سرطان گياهي و فيبرهاي گياهي مي باشد . وزن مناسب تر : گياهخواران معمولاً‌ وزن متناسب تري نسبت به بقيه افراد دارند . البته به اين معنا نيست كه اجتناب از گوشت راه اصلي كنترل وزن مي باشد . عليرغم مصرف يا عدم مصرف گوشت ، مصرف زياد ميوه و سبزيجات بجاي شيرينيجات ، غذاهاي چرب و نوشيدني هاي شيرين باعث كنترل وزن مي شوند . يكي از فوائد عمده رژيم گياهخواري در رابطه با بيماري قلبي كاهش سطح كلسترول در اين نوع رژيم غذائي مي باشد كه البته به اين معني نيست كه حذف گوشت از رژيم غذائي براي سلامتي ضروري مي باشد . غذاهائي مثل ماهي ، مرغ بدون پوست و حتي گوشت قرمز بدون چربي به شرط اينكه در حد متعادل مصرف شوند ، باعث افزايش چربي اشباع شده نمي شوند . يك رژيم گياهخواري كه با مصرف چربي همراه باشد نيز باعث آسيب به سلامتي مي شود . بعضي از مطالعات نشان مي دهند كه بين مصرف گوشت قرمز و سرطان كولون ارتباط وجود دارد . همچنين مشخص شده كه مصرف سوسيس و كالباس و گوشت هاي پرچرب كه در درجه حرارت بالا پخته مي شوند بر روي بروز سرطان و بيماريهاي قلبي مؤثر مي باشند . در عين حال رژيم گياهخواري مي تواند احتمال بروز تعداد  سرطانها و بيماريهاي قلبي را كاهش دهد ه اين مسئله مي تواند بعلت مصرف كم گوشت و مصرف زياد سبزيجات ،‌ ميوه جات ، غلات و حبوبات باشد .

*              *            *

                           رژيم گياه خواري از نظر علم تغذيه

 

 

تغذيه يك علم جوان است و با تحقيقات گسترده در مورد مواد غذايي و تأثيرات آن بربدن انسان ، رابطه اي مستقيم دارد و هر روز شاهد افزايش اطلاعات و گاه گاهي شاهد تغيير نظرات دانشمندان در زمينه ي مواد خوراكي و آشاميدني هستيم كه مسلما اين موضوع بر اثر پيش رفت علوم و فنون آزمايشگاهي و افزايش مستمر آگاهي ها در عالم مواد غذايي توسط متخصصان است لازم به ذكر است ، جامعه با شنيدن اين نظريات بعضا دچار گم راهي مي شود و اين وظيفه ي كارشناسان است كه مردم را از اشتباه و سردرگمي نجات دهند . اميد است در كشور عزيزمان ، شاهد پيش رفت ، رشد و شكوفايي اين علم جوان باشيم .

آيا گياه خواري يك رژيم مناسب و سالم است ؟ رژيم هاي گياه خواري مي توانند سودمند باشند اما به شرط اين كه درست و دقيق برنامه ريزي شده باشند ، گياه خواران ضمن يك برنامه ي غذايي مناسب مي توانند ريسك بيماري هايي چون چاقي ، فشار خون بالا ، يبوست و سرطان كولن (بخشي از روده ي بزرگ) را كاهش دهند و در صورتي كه گياه خواران برنامه ي ضعيفي داشته باشند ريسك بيماري هايي چون استئوپروز ، نرمي استخوان ، آنمي مربوط به آهن و ويتامين 12B و كندي رشد در كودكان را مي توان انتظار داشت .

گياه خواران به گروه هاي زير تقسيم بندي مي شوند :

ـ و گان (1Vegans): گياه خواراني كه گوشت قرمز ، ماهي ، مرغ يا تخم مرغ و لبنيات نمي خورند .

ـ لاكتووگان (2vegetarians Lacto ) :گياه خواراني كه لبنيات هم مي خورند .

ـ اووگان (3Ovovegetarians) : گياه خواراني كه تخم مرغ هم مي خورند .

ـ لاكتواووگان (4Lacto-ovovegetarians) : گياه خواراني كه تخم مرغ و لبنيات هم مي خورند .

ـ نيمه گياه خوار (5Semi-vegetarians) : گياه خواراني كه ماهي و مرغ هم مصرف مي كنند ولي گوشت قرمز را مصرف نمي كنند .

اگر شما مي خواهيد مانند گياه خواران و گان (نوع اول ) هيچ محصول غذايي با منشأ حيواني را نخوريد بايد بدانيد كه حتما نياز به تكميل اين نوع رژيم داريد ، و اين كار فقط به شرطي مورد تأييد است كه براي حفظ سلامتي ، مواد مغذي لازمي را كه در محصولات با منشاء حيواني وجود دارد به نوعي تأمين كنيد و از اين رو ملزم به دريافت مواردي از جمله :

انرژي كافي ، پروتئين ، كلسيم ، ويتامين D ، آهن و ويتامين 12 B هستيد .

در زنان ، به خصوص زنان باردار ، شيرده و هم چنين كودكان ، نياز به برنامه ريزي دقيق تري وجود دارد و ويتامين ها و املاح بيش تري به صورت مكمل هاي غذايي برايشان پيش نهاد مي شود ، البته اين برنامه ريزي حتما به وسيله ي يك كارشناس و متخصص علوم تغذيه و رژيم هاي غذايي بايد محاسبه و انجام شود و بدين وسيله مي توان با محاسبه ي ميزان مصرف قابل قبول انرژي ، ضمن تأمين مواد مغذي ضروري بدن ، در چنين شرايطي به يك رژيم صحيح و الگوي مناسب مصرف دست يافت .

گياه خواران ضمن استفاده از سبزيجات و ميوه جات ، به دليل مصرف نكردن گوشت، حتما بايد از جانشين هاي گوشت بهره مند شوند كه عبارت اند از : حبوبات (مانند عدس و لوبيا ) ، مغزها (مانند گردو و فندق ) و تخم مرغ .

نكته ي خيلي مهم براي اين دسته از مردم و طراحان برنامه ي غذايي ايشان ، اعتدال در مصرف و آشنايي با نوع و ارزش غذايي مواد مصرفي است . لازم به توضيح است كه در دنيا دسته ها و گروه هاي مختلفي از جمله گياه خواران، خام خواران و غيره وجود دارند و دانشمندان بر اساس تحقيقات و پروژه هاي تحقيق و بررسي اين گروه ها ، نظرات مختلفي ارائه مي كنند ، در نتيجه بعضي را تأييد و برخي را رد مي كنند ، اما اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم و بر اساس آخرين تحقيقات و بدون جانب داري از گروهي خاص اعلام نظر كنيم ، بايد گفت بدن انسان با پيچيدگي هاي فراوان خود ، نيازمند تأمين انرژي و حفظ سلامتي خود براي تداوم حيات است و به واقع براي دست يابي به اين مهم نيازمند تأمين تمامي املاح ، آب ، الكتروليت ها ، ويتامين ها ، كربوهيدرات ها ، چربي ها و پروتئين ها مي باشد لذا بهتر است از تمامي گروه هاي غذايي (منوط به شرط اعتدال در مصرف ) استفاده كند . لازم به توضيح است كه استفاده از گروه غذايي به خصوص ، به تنهايي پاسخ گوي تمامي نيازهاي بدن نيست . همان گونه كه در رژيم هاي كاهش وزن غير علمي و جعلي كه هيچ استناد علمي ندارند عامه ي مردم فكر مي كنند كه با چنين رژيم هايي به سرعت به نتيجه مي رسند ـ كه گاهي اين چنين نيز هست ـ اما غافل از آن كه به دليل عدم محاسبات دقيق در ميزان انرژي مورد نياز ضروري بدن كه جهت متابوليسم پايه ي بدن است ، ضمن مواجه كردن بدن با گرسنگي شديد ، دچار عوارض گوناگون و انواع بيماري ها و سوء تغذيه مي شوند و يا با اختلال در سيستم هاي مختلف و به ويژه سيستم دفاعي بدن ، زمينه ي ايجاد و ابتلا به بيماري ها را همواره مي سازند ، در اين جا نيز در صورتي كه كسي بخواهد بر اساس سليقه ي خود ، نوع خاصي از تغذيه مانند گياه خواري را پيش بگيرد بايد دانست كه ترجيحا چنين رژيم هايي براي كودكان ، زنان باردار و زنان شيرده پيش نهاد نمي شود مگر به شرط تأمين انرژي لازم براي رشد و نمو و تأمين مواد مغذي ياد شده ، البته چنين رژيم هايي براي كساني كه بخواهند به صورت مقطعي براي كاهش وزن و رسيدن به وزن ايده آل از آن ها بهره جويند مناسب مي باشد كه لازم است پس از پايان اين مرحله ي مقطعي ، تحت نظر كارشناسان مجرب تغذيه با دريافت يك رژيم متعادل و نگه دارنده ، وزن ايده آل را حفظ كنند .

به هر حال هيچ رژيم جادويي اي وجود ندارد و به نظر نگارنده برنامه ي غذايي بايد بر اساس محاسبات صحيح و بر پايه ي علمي و اعتدال در مصرف تمامي انواع مواد غذايي باشد (آن هم ضمن داشتن يك فعاليت بدني و ورزشي مناسب ) .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 24 آذر 1393 ساعت: 17:33 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس