تحقیق درباره زبان ليندا چيست ؟

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره زبان ليندا

بازديد: 201

 

 نقطه نظر كلي:

ليندا چيست ؟

·         زبان برنامه نويسي موازي بر اساس C(C _ Linda) و (Fortran _ Linda ) Fortran است

·         زبان مختصاتي Linda را با زبانهاي برنامه نويسي C و Fortran تركيب مي كند.

·          كاربران را قادر به ايجاد برنامه موازيي مي سازد كه بر روي دامنه وسيعي از محاسبه پلات فرم ها كار مي كنند.

·         به صورت منطقي بر اساس سراسري بودن ( همه جاگير بودن سام ) حافظه مووضع محتوايي به نام فاصله توپل ناميده مي شود.

·         فاصله توپل ارتباط درون پردازشي را ايجاد مي كند و به طور منطقي همگام سازي مستقل از اصول كامپيوتر و شبكه است .

·         پياده سازي موازي با يك تعداد كوچك از عمليات نمونه ، بر روي فاصله توپل ايجاد مي شود و پردازش هاي موازي را هماهنگ مي كند.

·          به صورت تجاري از شركت Scientific Computing در دسترس است .

نقطه نظر كلي :

مدل ليندا

·         حافظه اشتراكي مجازي

·         قسمت هاي مختلف داده ها م يتوانند بر روي پردازشگر هاي مختلف مقيم شوند

·         شباهت يك حافظه سراسري تكي براي اجزاي پردازشگر ، فاصله بندي مي شود

·         حافظه اشتراكي ليندا به فاصله توپل معروف است

·         براي پياده سازي بسياري از انواع متفاوت الگوريتم ها مي توانند استفاده شوند.

·         خودش را به خوبي براي ساختار داده اي گسترده مادر ( اصلي مهم ) / كارگر الگوريتم ها معطوف مي كند.

نقطه نظر كلي :

مدل مادر / كارگر با به كار بردن حافظه اشتراكي مجاز

·         مدل كار و كارگر از يكديگر مستقل هستند.

·         مدل مادر ، كار را به كارهاي گسسته تقسيم مي كند و آنرا درون فاصله سراسري قرار مي دهد.

·         كارگرها به طور مكرر كارها را بازيابي مي كنند و نتايج را درون فاصله سراسري قرار مي دهند.

·         كارگران اتمام كار را توسط معرفي برخي شرايط اعلان مي كنند ، يك «پيل پرآسون » را دريافت مي كنند يا توسط برخي مفاهيم ديگر خاتمه مي يابند.

·         مادر نتايج را از فاصله سراسري جمع آوري مي كند.

·         روشهاي ممكني كه كارها را مي توانند توزيع كنند:

·         مجموعه اي از كارها ( نامرتب )

·         كارها توسط به كار بردن يك شمارشگر اشتراكي در فاصله توپل در طول شناسه هاي كار مرتب مي شوند.

·         شناسه هاي كار ها براي پيدا كردن داده هاي مرتبط استفاده مي شوند.

·         فاصله توپل

·         نام ليندا براي فاصله داده اي اشتراكي اش است فاصله توپل شامل توپل ها است

·         توپل ها

·         ساختار داده هاي بنيادي فاصله توپل

·         توپل ها توسط يك ليست در حدود 16 فيلد بيان مي شوند ، و توسط ويرگول جدا مي شوند و در پرانتز ها قرار مي گيرند.

·         مدل حافظه محتوايي

·          يك توپل توسط مشخص كردن محتوايش بدست مي آيد

·         از ديدگاه برنامه ساز ، هيچ آدرسي كه مربوط به توپل باشد وجود ندارد.

اساس ليندا

 

 

 

 

 

 

 

عمليات

چهار عمليات اساسي وجود دارد

·         توليد توپل

·         Out

·         يك داده ( غير فعال ) توپل را توليد مي كند

·         هر فيلد ( حوزه ــم ) ارزيابي مي شود و داخل فاصله توپل قرار مي گيرد.

·         سپس كنترل براي برنامه مقيم انجام مي شود..

·          مثال :

·         5

·         evel

·         پردازش ( فعال ) توپل را ايجاد مي كند

·         بلافاصله كنترل براي برنامه مقيم انجام مي شود.

·         به صورت منطقي ، هر فيلد به طور همگاه توسط يك پردازش جداگانه ارزيابي مي شوند و سپس درون فاصله توپل ـ قرار مي گيرند.

·         در پياده اسزي متداول ، فقط فيلدهاي شامل تابع ( يازير برنامه ) مرجع كه از پردازشهاي جديد نتيجه مي شوند ايجاد مي شوند

 

 

 

 

·         مثال

·         استخراج توپل

·         In

·         يك الگو را براي بازيابي توپل از فاصله توپل به كار مي برد.

·          وقتي بازيابي شد ، آن از فاصله توپل حذف مي شود و براي ساير بازيابي ها طولاني تر نمي شود.

·         اگر تطبيق توپلي صورت گيرد ، پردازش مسدود خواهد شد و براي همگام سازي بين پردازش ها ايجاد مي شود .

·         مثال :

·         7rd

·         يك الگو را براي كپي داده ها به كار مي برد بدون اينكه آن از فاصله توپل حذف گردد

·         وقتي خوانده مي شود ، آن براي سايرين هنوز در دسترس است .

·         اگر تطبيق توپلي صورت نگيرد ، پردازش مسدود خواهد شد .

·         مثال :

·         اساس ليندا

·         الگوها

·         توپل را براي بازياب مشخص مي كند

·         شامل توالي فيلدهاي تايپ شده است

·         دو نوع از فيلدها

·         واقعي ها

·         متغيرها ، اثبات ها يا توضيحاتي كه براي حل هستند.

·         صوري ها

·         گيرنده ها براي بازيابي داده ها

·         توسط يك علامت سئوال مقدم شدند

·         مقادير وابسته به فيلد ها را در توپلهاي منطبق شده ذكر كردند.

·         مثال :

 

 

 

 

 

·         هر دو مثال توپل را درون فاصله توپل با عمليات Out ذيل منطبق مي كند:

 

 

·         اساس ليندا

·         قوانين تطبيق الگوها

·         به منظور اينكه اين الگو با يك توپل منطبق شوند :

·         بايستي همان تعداد از فيلدها را داشته باشد.

·         واقعي ها بايستي همان نوع ، طول و مقدار را داشته باشند همانطور كه آنها در فيلدهاي توپل دادند.

·         صوري ها در الگو بايستي نوع و طول فيلدهاي مربوطه در توپل را منطبق كنند.

·         اگر چندين توپل با الگو منطبق شوند ، پيش گويي در مورد انتخاب آنها غير ممكن خواهد شد .

·         دستور ارزيابي فيلدها در يك توپل يا الگو تعريف نمي شود. بنابراين ، ساختارهاي ذيل بايستي الغاء شوند.

 

·         نميتوان پيشگويي كرد كه آيا I افزوده خواهد شد قبل با بعد از اينكه آن براي فيلد سوم ارزيابي مي شود.

 

·         نمي توان پيشگويي كرد كه آيا j ( در فيلد سوم ) مقدار ست را توسط ?j ( فيلد دوم ) يا مقدار را قبل از اينكه گزاره اجرا شود را دارا خواهد بود.

 

·         15 در اين مثال Fortran اگر تابع F() مقدار x را تغيير دهد ، ما نمي توانيم پيشگويي كنيم كه آيا فيلد دوم اصلي را دارا خواهد بود يا مقدار X را تغيير خواهد داد

·         مثال

مثال كد :

ويژگي ها در كد Fortran شروع داده شد.

اين مثال يكتعداد از ويژگي هاي Fortran_ Linda را شرح مي دهد.

·         نام برنامه يك.FL اضافي دارد

·         سطح بالاي زير برنامه بايستي داراي يك پارامتر باشد ـ زير برنامه پايين تر real – main ناميده مي شود.

·         حجم برنامه ، Fortran خالص است .

·         عمليات ليندا ، Out.in, evel

·         برنامه ناهمگام ( غير همزمان ــ م ) است تضميني وجود ندارد كه پردازش ويژه اي قبل از ديدگي اجرا شود

·         مادر به كار مي رود وقتيكه تعداد توپل ـ تعداد كارگرها

مثال كد :

ويژگي ها در كد C شرح داده شد

اين مثال ويژگي C-Linda I را شرح مي دهد.

·         نام برنامه .ci اضافي دارد

·         سطح بالاي زير برنامه بايستي real – main ناميده مي شود اما همان پارامترهاي argv و argc دارد همانطور كه c اين كار را انجام مي دهد

·         عمليات ليندا ، out,in,evel

·         برنامه ناهمگام ( غير همزمان ــم ) است

·         كارگرها به كار مي روند وقتيكه آن بازيابي مي شود ، n توپل ها را در فاصله توپل به كار مي برد در جائيكه = n تعداد كارگرها است

محيط برنامه نويسي ليندا

دومدل اجرايي بر روي SD2 وجود دارد:

·         سيستم توسعه كد (CDS) RS6000

·         ليندا Network – PoE بر روي High speed سوئيج مي شود

·         ارتباط هاي اوليه بومي (MPL) IBM به كار مي رود.

محيط برنامه نويسي ليندا

C – Lind را با Network – poE به كار مي برد:

ملاحظه كنيد : وقتي network lind اجرا مي شود ، مقدار متغير محيط MP-PROCS براي تعيين اينكه چند تا از پردازشگر ها به كار مي روند ، استفاده خواهد شد . اين فايل host.list را كه بايستي شامل آدرسهاي گره كليدي باشند را به كار خواهد برد. ( به بخش نقطه نظر محيط عمل موازي براي جزئيات بيشتر مراجعه كنيد )

محيط برنامه نويسي ليندا:

كامپايلر

·         فرمان كامپايلر flc – Fortran – Linda

·         فرمان كامپايلر Clc – c – Linda

·         نحوهاي مشابه براي استاندارد C و كامپايلرهاي Fortran

·         انتخاب هاي اضافي ليندا

·         به راهنماي كاربر را براي كامل كردن جزئيات مراجعه كنيد.

·         سيستم توسعه كد ليندا (CDS) را به كار بريد

·         سيستم CDS را به كار بريد ، متغيرهاي محيط ذيل را براي cds تعريف كنيد:

 

 

 

 

·         زير برنامه اعلان نشده hello همانند يك زير روال به كار مي رود.

·         ملاحظه كنيد كه يك اخطار lind op را منطبق نكنيد وجود دارد.

·         ليندا يك اخطار را پرينت خواهد كرد اگر عملياتي وجود داشته باشد كه بعضي چيزها را در فاصله توپل قرار دهد كه هيچ ارتباطي بازيابي و بالعكس ندارد.

·         در بيشتر موارد اين يك پيغام مفيد براي آشكار كردن تصحيح نحوي حروف ( اما به صورت فضايي تصحيح مي شود ) است .

·         در اين مورد ، بهر جهت ، اين براي عمليات eval پيشنهاد مي شود كه از كارگرها شروع مي شود و مي تواند ناديده گرفته شود.

سيستم توسعه كد ليندا را به كار بريد

اشكال زدايي بصري TupleScape

TupleScalpe را به كار بريد ، شما بايستي كامپايل كنيد با

 

cds را انتخاب كرده و به كار بريد.

شل c را به كار بريد

 

 

 

آرايه ها در c – linda

ويژگي آرايه

در عمليات c – linda آرايه ها مشخصه يك طول ثابت يا متغير را دارند.

·         آرايه ثابت

·         طول شناخته شده در زمان كامپايل كردن قبلا تعيين شده و تغيير داده نشده است

·         آرايه هاي ثابت با به كار بردن نام آرايه مشخص مي شوند.

·         آرايه متغير

·         اطلاعات اضافي تهيه شده در زمان اجرا را براي تعيين طول اخير به كار بريد.

·         مشخصه متغير براي يك آرايه توسط قرار گرفتن يك “:” بعد از نامش به كار مي رود.

·         اطلاعات در مورد طولش به دنبال “:” مي آيد.

·         ده درايه اول a را مشخص كنيد :

·         a:10

·         آرايه كامل را به عنوان آرايه متغير مشخص كنيد :

·         a:

·         وقتي به عنوان يك صوري به كار رفته مي شود ، متغير صحيح به كار رفته شده براي طول براي تعداد درايه هاي بازيابي شده تعريف خواهد شد.

 

 

 

 

تعداد درايه هاي بازيابي شده در طول متغير قرار خواهند گرفت

·         ملاحظه كنيد : ارايه هاي ثابت هرگز با آرايه هاي متغير منطبق نمي گردند.

·         طول در حالت سوم مورد نياز است زيرا اشاره گر ها بايستي هميشه يك طول صريح و مشخص ــم را تعيين كنند.

 

·         توپل با « ده درايه » ممكن است توسط هر يك از عمليات ذيل بازيابي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اين كار انجام نخواهد شد ، زيرا اين يك نوع ثابت است و آرايه هاي ثابت هرگز آرايه هاي متغير را منطبق نمي كنند.

آرايه ها در c – linda

آرايه هاي چند بعدي

·         آرايه هاي چند بعدي منطبق مي شوند اگر بخش هاي پيشنهاد شده همان شكل را داشته باشند.

·          آرايه ها را مشخص كنيد.

 

·         دو آرايه ذيل منطبق خواهند شد :

·          

·          

·          

·         هر دوي آنها به يك آرايه ثابت با يك طول 2 اشاره مي شوند :

دو آرايه ذيل منطبق نخواهند شد :

 

 

 

·         آرايه ايجاد شده توسط عمليات out يك 5x2 است و در الگو يك 6x2 است .

·         براي دو آرايه داراي بعد ، بخش هاي پيشنهاد شده كه منطبق مي شوند بايستي همان شكل را داشته باشند .

·         آرايه ها تعداد مشابهي از بعدها براي تطبيق ندارند

·         هر مجموعه از عمليات in و out در ذيل منطبق شدند.

·         وقتيكه  دو آرايه واقعا بعد مشابهي دارند آنها مي توانند همانند آرايه هاي تك بعدي به كار روند .

آرايه ها در C – linda

تطبيق الگو و آرايه ها

·         آرايه ها با آرايه هاي ديگر منطبق مي شوند وقتيكه درايه ها از همان نوع ( نوع مشابهي ــ م ) هستند.

·         آرايه هاي ثابت فقط با آرايه هاي ثابت با همان طول منطبق مي شوند.

·         آرايه هاي ثابت هرگز با آرايه هاي متغير منطبق نمي شوند حتي اگر آنها داراي همان اندازه باشند ( هم اندازه باشند ــم )

·         آرايه هاي چند بعدي منطبق مي شوند اگر بخش هاي پيشنهاد شده همان شكل         ( همشكل ــم ) را داشته باشند.

·         آرايه هاي واقعي بايستي هم در تعداد درايه ها و هم مقادير تمام درايه هاي مربوطه با هم موافق باشند.

 

 

 

 

 

 

 

زبان ليندا

 

 

تهيه كننده :

رزيتا معقولي

 

 

استاد محترم :

جناب آقاي مهندس متقي

مؤسسه آموزش عالي سجاد

تابستان 81

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 23 اسفند 1393 ساعت: 23:12 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس