تحقیق درباره سازمان بهداشت جهاني

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره سازمان بهداشت جهاني

بازديد: 779

تحقیق درباره سازمان بهداشت جهاني

سازمان بهداشت جهاني در سال 1945 با تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد تشكيل يافته و در سال 1946 قانون اساسي خود را تصويب  و از 7 آوريل 1948 كه بعدها روز جهاني سلامت لقب گرفت ، به اجرا گذاشته شد. سازمان بهداشت جهاني مسئوليت هدايت و هماهنگي ارتقاي سلامت مردم جهان را درچارچوب سازمان ملل متحد بعهده دارد . كارشناسان اين سازمان استانداردهاي سلامت را تدوين نموده و كشورها را در برخورد با مشكلات خود ياري مي رسانند. 193 كشور عضو اين سازمان هستند. اين كشورها هر سال در ژنو دور هم جمع مي شوند تا سياستها و بودجه سازمان را تصويب كنند و هر پنجسال رئيس سازمان را انتخاب مي نمايند. بالاترين نهاد تصميم گير سازمان جهاني بهداشت مجمع عمومي سازمان1  است كه هر سال در ماه  May در ژنو و با شركت نمايندگان 193 كشور عضو برگزار مي گردد.  عملياتي كردن تصميمات و سياستهاي مجمع توسط هيات اجرايي 2   سازمان بهداشت جهاني انجام مي گردد. اين هيات از 34 متخصص حيطه سلامت تشكيل يافته كه بمدت 3 سال انتخاب مي گردند.

 بيش از 8000 كارشناس سلامت در سرتاسر جهان در 147 دفتر نمايندگي ، شش دفتر منطقه اي و مقر اصلي سازمان در ژنو مشغول فعاليت هستند. در سال 1948 در اولين نشست اعضا اولويتهاي جهاني سلامت مالاريا،سلامت مادر و كودك ، سل  ، بيماريهاي آميزشي، تغذيه و سلامت محيط انتخاب شدند كه اغلب آنها هنوز هم از اولويتهاي جهاني سلامت بشمار مي روند. يكي از كارهاي ماندگار سازمان بهداشت جهاني در مقابله با انتشار بيماريهاي واگير تدوين قوانين بين المللي سلامت 3  است كه كشورها را  موظف به شناسايي و كنترل بيماريهاي مورد نظر مي نمود و در سال 2005 در بازنگري اين قوانين بيماريهاي نوپديد مانند سارس و گونه هاي تازه  انفلوآنزا  نيز در آن جاي گرفتند. در قوانين جديد ، سازمان بهداشت جهاني مسئوليت مي يابد كه بطور مستقيم در كشف و كنترل بيماريهاي  عفوني اقدام نمايد. يكي ديگر از نوآوريهاي اخير سازمان بهداشت جهاني ايجاد مركز عمليات استراتژيك سلامت 4 است كه با آخرين تكنولوژيها در اپيدمي بيماريها و بلاياي طبيعي در هماهنگي اطلاعات و اقدامات بين كشورهاي مختلف فعاليت مي نمايد. با توجه به شيوع بيماريهاي مزمن و تغيير شيوه زندگي  در جوامع فقير و غني ، سازمان بهداشت جهاني استراتژي جهاني تغذيه،تحرك و سلامت  5 را وضع نمود تا به مقاله با بيماريهاي قلبي ، سكته مغزي ،سرطانها و ديابت بپردازد. در نشست هزاره  سوم سازمان ملل متحد سلامت محور  توسعه قرار گرفته و سه هدف از هشت هدف اصلي اهداف توسعه در هزاره سوم مستقيما به سلامت مربوط بود. و بقيه اهداف نيز بصورت غير  مستقيم با سلامت مرتبط بودند. در سال 2005 شبكه ماتريسي سلامت 6با هدف جمع آوري داده ها و اطلاعات سلامت از سرتاسر جهان در  سازمان بهداشت جهاني ايجاد شد. اعتبارات كلي سازمان بهداشت جهاني در سال 2007 – 2006 حدود 3/3 ميليارد دلار بود كه يك چهارم آن از حق عضويت كشورها تامين و بقيه از كمكهاي داوطلبانه كشورها و سازمانها تامين مي گردد. اين اعتبارات در چهار زمينه كلي زير هزينه ميشود:

1.مداخلات اساسي سلامت شامل كنترل اپيدمي ها و كاهش مورتاليته مادران و كودكان ،50%

2.سياستها و محصولات نظام سلامت شامل كيفيت داروها و تكنولوژيها ، 18 %

3.تعيين كننده هاي سلامت شامل تغذيه و دخانيات ، 11 %

4.حمايت موثر كشورهاي عضو شامل مديريت دانش و فناوريهاي اطلاعات ،21%

75درصد اين اعتبار در دفاتر نمايندگي و ادارات منطقه اي و 25 درصد در دفتر مركزي سازمان هزينه مي گردد. بيش از 30 درصد اعتبارات سازمان بهداشت جهاني در منطقه آفريقا هزينه مي شود.

ادارات منطقه اي سازمان بهداشت جهاني

اين سازمان شش اداره منطقه اي دارد كه هر كدام تعدادي از كشورهاي آن منطقه را پوشش مي دهند .

ادارات منطقه ای

محل اداره

آدرس وب سایت

منطقه آمريكا

واشنگتن

www.paho.org

منطقه مديترانه

قاهره

www.emro.who.int

منطقه اقيانوس آرام غربي

مانيل

www.wpro.who.int

منطقه آسياي جنوب شرقي

دهلي نو

www.searo.who.int

منطقه آفريقا

برازاويل

www.afro.who.int

منطقه اروپا

كپنهاك

www.euro.who.int

 

   قانون اساسي سازمان بهداشت جهاني :

1.سلامت رفاه کامل جسمي، رواني واجتماعي است وفقط فقدان بيماري يا ناتواني نيست

2.بر خورداري از سلامت حق هر انساني بدون توجه به نژاد ، مذهب ، باورهاي سياسي و طبقه اقتصادي واجتماعي  اوست.

3.سلامت محور صلح و امنيت است وبه هماهنگي کامل جامعه و دولت نياز دارد.

4.دستيابي به هر سطحي از سلامت ارزش محسوب ميشود.

5.توسعه نا متقارن وغير همسان ارتقاي سلامت و كنترل بيماريها در کشورهاي مختلف خطر جدي است .

6.تکامل مناسب كودكان اهميت اساسي دارد. توانايي زندگي هماهنگ ودر يک محيط پويا اساس توسعه محسوب ميشود.

7.گسترش منافع دانش پزشکي به تمام انسانها ضرورت تمام در دستيابي به سلامت دارد.

8.مشارکت فعال واظهار نظرهاي توام با آگاهي جامعه در ارتقاي سلامت مردم بسيار مهم است.

9.دولتها مسئول سلامت مردم هستند.

 

روزشمار فعاليتهاي عمده سازمان بهداشت جهاني :

 1945مجمع سازمان ملل در سانفرانسيسكو تصويب نمود که سازمان بهداشت جهاني تاسيس شود.

1946سازمان بهداشت جهاني قانون اساسي خود را در نيويورك تصويب نمود.

1947تاسيس نظام گزارشدهي اطلاعات  اپيدميولوژيکي

1948اجراي قانون اساسي سازمان بهداشت جهاني .

1948انتشار کتاب طبقه بندي بين المللي بيماريها

1948 انتخاب دکتر بروک (  Dr.Brock Chisholm) از كانادا بعنوان اولين رئيس سازمان بهداشت جهاني .

1950 انتخاب روز 7 آوريل به عنوان روز جهاني سلامت.

1950ايمنسازي گسترده بر عليه بيماري سل با واکسن ب ث ژ

1952پياده سازي برنامه کنترل جهاني بيماري Yaws در مشارکت با يونيسف

1953انتخاب دکتر مارکولينو (Dr.Marcolino Gomes Candau ) از برزيل بعنوان دومين رئيس سازمان بهداشت جهاني .

1955پياده سازي برنامه ريشه کني مالاريا

1958شروع ريش کني بيماري آبله

  1963صدور گواهي استفاده از واکسن خوراکي پوليو.

1965تدوين و انتشار اولين گزارش بيماري ديابت .

1966شروع تاسيس دفاتر منطقه اي سازمان بهداشت جهاني

1969تنظيم قوانين بين المللي بهداشتي (IHR)

1972واگذاري امتياز واکسن خوراکي پوليو توسط دكتر سابين به سازمان بهداشت جهاني .

1973انتخاب دکتر هالفدان ( r.Halfdan T.Mahler ) از دانمارك به عنوان سومين رئيس سازما ن بهداشت جهاني

1974اجراي برنامه توسعه ايمنسازي

1974اجراي برنامه کنترل اونکوسريازيس با همکاري بانک جهاني

1975کشف ويروس ابولا درکشور سودان و زئير .

1977انتشار اولين فهرست داروهاي ضروري .

1978کنفرانس جهاني مراقبتهاي اوليه بهداشتي در آلما آتا  و تعيين هدف "بهداشت براي همه "

1979تائيد ريشه کني جهاني آبله .

1986ايجاد برنامه جهاني بيماري ايدز .

1988انتخاب دکتر هيروشي ناکاجيما از ژاپن بعنوا ن چهارمين رئيس سازمان بهداشت جهاني .

1988تصويب قانون " بيماران مبتلا به ايدز مجرم نيستند" .

1988 تاسيس برنامه جهاني ريشه کني فلج اطفال با مشارکت يونيسف و مرکز بيماريهاي امريکا .

1991بکار گيري استراتژي حذف جذام .

1995تعيين کميته جهاني تائيد ريشه کني دراکونکوليازيس.

1995‌بکارگيري DOTs در کنترل بيماري سل .

1996ايجاد سازمان جهاني  مراقبت بيماري ايدز

1998انتخاب دکتر گروهارلم بعنوان پنجمين رئيس سازمان بهداشت جهاني .

2000اجراي برنامه مشارکتي توقف بيماري سل .

2000تاسيس شبکه جهاني پاسخ به اپيدمي ها.

2000تاسيس کمسيون اقتصاد کلان و سلامت .

2000 :تصويب قوانين هزاره سوم در مجمع سازمان ملل ( سه هدف مستقيما به سلامت مربوط است ) .

2001 :اجراي برنامه هاي كنترل سرخک در مشارکت با صليب سرخ امريکا ،يونيسف و مرکز بيماريهاي آمريکا .

2003 :انتخاب دکتر لي جونگ ووک بعنوان ششمين رئيس سازمان بهداشت جهاني.

2003 : اجراي برنامه 5 * 3 در بيماري ايدز

2003 : تصويب چارچوب کنترل تنباکو .

2003 : کشف و کنترل SARS .

2003 : ايجاد کمسيون حقوق معنوي ، نوآوري و سلامت عمومي

2004بکارگيري راهکار هاي تغذيه ،تحرک و سلامت .

2004 : توصيه ايمني جاده با شعار "بدون تصادف "

2004 : راه اندازي مرکز عمليات استراتژيک در فاجعه سونامي

2005 : بازنگري و اصلاح قوانين بين المللي سلامت .

2005 : ايجاد کمسيون شاخص هاي اجتماعي سلامت .

2005 : اجراي مشارکت در سلامت کودک و مادر

2006 : انتخاب دکتر مارگارت چان بعنوان هفتمين رئيس سازمان بهداشت جهاني .

2007 : اجراي قوانين جديد بين المللي سلامت .

2008 : پيشنهاد محافظت سلامت از تغييرات جوي .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 12 فروردین 1394 ساعت: 0:49 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس