تحقیق درباره شرایط ورود به رشته ی ریاضی فیزیک

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره شرایط ورود به رشته ی ریاضی فیزیک

بازديد: 811

تحقیق درباره شرایط ورود به رشته ی ریاضی فیزیک :

 ١- مجموع نمرات در دو درس ریاضی و علوم تجربی در دوره ی ٣ سال راهنمایی نمراتی که قبول شده است بدون ضریب کمتر از٣٠ نباشد .  

٢- در دوره ی دبیرستان در دو درس ریاضی (١) و فیزیک( ١) و آزمایشگاه اولا" بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا" درس ریاضی را نمره ی ١٢ به بالا داشته باشد . ثالثا"،معدل رشته برای ورود به رشته ریاضی فیزیک (١) از ١٢ به بالا باشد .

 

ریاضی

علوم تجربی

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

٨

١٠

دوم راهنمایی

١٢

٨

سوم راهنمایی

٣٠

٢٨

جمع

مثال :

    یکی بالای١٢           ریاضی

                 باشد                یا

                                  فیزیک

                       

یادآوری :

اگر دانش آموزسال اول دبیرستان در دوره ی راهنمایی در دودرس ریاضی و علوم تجربی جمع نمرات آن به٣٠ نرسد نمی تواند به رشته ریاضی فیزیک برود باید ضمن اینکه ریاضی را بالای ١٢ بگیرد معدل این دو درس « ریاضی – فیزیک » نیز بالای ١٢ باشد.دیگر نمی تواند به رشته ریاضی فیزیک برود .

 

 

شرایط ورود به رشته علوم تجربی :

١ - مجموع ٣ نمرات پذیرفته شده در دوره ی ٣ سال راهنمایی در دو درس علوم تجربی و ریاضی نمره ای که قبول شده است بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .

٢ - دانش آموز در سال اول دبیرستان در ٣ درس ریاضی ، شیمی،  علوم زیستی و بهداشت اولا": بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا" یکی از این ٣ درس را نمره بالای١٢ داشته باشد . 

معدل رشته برای ورود به علوم تجربی باید از ١٢ به بالا باشد .  - ٣

 

 

١ – ریاضی (١) – ١٠

                                            یکی بالای ١٢                   ١٠  -  ٢- شیمی (١)

                                                  باشد                       ٣– علوم زیستی – ١٠

ریاضی

علوم تجربی

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

١٠

١٢

دوم راهنمایی

٨

٨

سوم راهنمایی

٢٨

٣٠

جمع

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                 

یادآوری ١

 اگر دانش آموز سال اول دبیرستان دردوره ی راهنمایی در دو درس علوم تجربی و ریاضی نمره کمتر از ٣٠ داشته باشد مانند جدول فوق نمی تواند به رشته علوم تجربی برود باید ضمن اینکه ٣ درس ریاضی ، شیمی ، و علوم زیستی را ١٠گرفته باشد و یکی بالای ١٢ باشد معدل این ٣ درس ١٢ باشد می تواند به رشته تجربی برود .

یادآوری ٢

 اگر دانش آموز سال اول دبیرستان بعد از امتحانات خردادماه در ٣ درس ریاضی وعلوم زیستی و شیمی  نمره ١٠ داشته باشد نمی تواند به رشته علوم تجربی برود باید به مشاوره مراجعه کند و فرم تعیین رشته را پر کند و به دلخواه از سه درس ریاضی ، علوم زیستی و شیمی را انتخاب واحد کند و با دانش آموزان تجدیدی در شهریور ماه امتحان بدهد . تا نمره ١٢ بگیرد تا بتواند به رشته علوم تجربی برود نمره در جمع و معدل دانش آموز هیچ اثری ندارد فقط در هدایت تحصیلی اثرمی گذارد .

 

شرایط ورود به رشته علوم انسانی :

١. مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دوره ی٣ سال راهنمایی در دو درس ادبیات فارسی ، عربی جمع نمرات آن بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد.

٢ . دانش آموز در سال اول دبیرستان در ٤ درس زیر:

 

                                                                  

عربی

ادبیات فارسی

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

١٠

١٠

دوم راهنمایی

١٢

٨

سوم راهنمایی

٣٢

٢٨

جمع

                                     

 

 

 

 

 

 

 

١٢ به بالا داشته باشد                                                        ١.ادبیات فارسی (١)

٢.زبان فارسی (١)

٣.عربی (١)

٤.مطالعات اجتماعی (١)

دانش آموز اول دبیرستان اولا" بدون تبصرهقبول شده باشد . ثانیا" در دو درس ادبیات فارسی (١) و زبان فارسی (١) از ١٢ به بالا باشد .

٣. معدل رشته برای ورود به رشته علوم انسانی ١٢ به بالا باشد .

 

شرایط ورود به رشته علوم و معارف اسلامی

١- مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دو درس ادبیات فارسی و عربی و در دوره ی ٣ساله راهنمایی بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .

٢- دانش آموز در سال اول دبیرستان در چهار درس زیر:

١. ادبیات فارسی (١)

٢. زبان فارسی (١)

                                                                                                       ٣. عربی (١) 

یکی ١٢ به بالا باشد                                                           ٤.دین و زندگی (١)

 

اولا": بدون تبصره قبول شده باشد . ثانیا" یکی از دو درس عربی و دین و زندگی از ١٢به بالا داشته باشد .

٣- معدل رشته برای ورود به رشته علوم و معارف اسلامی از ١٢ به بالا باشد .

عربی

ادبیات

 

١٠

١٠

اول راهنمایی

١٠

١٠

دوم راهنمایی

٨

١٢

سوم راهنمایی

٢٨

٣٢

جمع

 

 

 

 

 

شرایط ورود به رشته فنی و حرفه ای :

١. رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش در سال دوم، دانش آموز چند روزی را در کارگاه و چند روزی دروس تئوری را در هنرستان می خواند .

 

 ٢ . رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش دارای ٣ زمینه می باشد .

١. زمینه صنعت  ٢. زمینه کشاورزی  ٣. زمینه خدمات

که هر یک جداگانه در زمینه ها تقسیم می شوند و دارای شرایط خاص خودش است .

زمینه صنعت :

 زمینه صنعت به رشته های الکترونیک ،والکتروتکنیک، ساختمان و غیره .. تقسیم می شود .  

زمینه کشاورزی :

به رشته های گیاه پزشکی ، امور دامی ، امور باغی ، امور زراعی و ... تقسیم می شود .

زمینه خدمات :

به رشته های حسابداری ، نقاشی ، صنایع دستی ، موسیقی و ...تقسیم می شود .

رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش به دلیل محدویت مکانی علاوه بر شرایط قانونی دارای شرایط استانی نیز می باشد که به شرح زیر می باشد .

 

١ – شرایط قانونی :

١- مجموع ٣ نمره پذیرفته شده در دوره ی ٣ سال راهنمایی در ٣ درس ١. ریاضی  ٢. علوم تجربی  ٣. حرفه وفن بدون ضریب  کمتر از ٣٠ نباشد . 

٢- دانش آموز در سال اول دبیرستان ریاضی (١) را نمره ی ١٠ به بالا داشته باشد و این در صورتی است که در دوره ی راهنمایی کم نداشته باشد و اگر در دوره ی راهنمایی کم داشته باشد و جمع نمراتش به ٣٠ نرسد (٣ درس ) باید ریاضی (١)١٢ به بالا داشته باشد.

٣- معدل رشته برای ورود به رشته فنی و حرفه ای باید ١٢ به بالا داشته باشد .

٢ – شرایط استانی :

١- دانش آموز سال اول دبیرستان باید قبولی خرداد باشد.

 ٢- دانش آموز سال اول دبیرستان باید ٣ درس ١.ریاضی (١)٢. فیزیک (١)٣.شیمی(١) اولا" بدون تبصره قبول شده باشد. ثانیا"  نمره ی ١٢ به بالا داشته باشد.

٣. معدل دانش آموز در سال اول دبیرستان از ١٢ به بالا باشد .

٤. دانش آموز در هدایت تحصیلی اولویت اولش فنی و حرفه ای باشد .

توضیح :

رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش مانند رشته نظری نیست زیرا این دو رشته پیش دانشگاهی ندارد و فقط دانش آموز ٢ سال در هنرستان درس می خواند دیپلم می گیرد و برای ادامه ی تحصیل حق شرکت در کنکور سراسری  و دانشگاه را ندارد فقط می تواند بعد از دیپلم در آزمون فنی و حرفه ای شرکت کند و در صورت قبولی ٢ سال درس بخواند ادامه ی تحصیل بعد از دو سال خیلی مشکل و گاهی اوقات خیلی سخت است. اگر دانش آموزی بخواهد می تواند تغییر رشته بدهد و در پیش دانشگاهی ادامه ی تحصیل بدهد .

 

شرایط ورود به رشته ی کار و دانش :

١. رشته کار و دانش مانند رشته فنی و حرفه ای دارای سه زمینه است .

١.  زمینه صنعت  ٢. زمینه کشاورزی  ٣. زمینه خدمات

با توجه به این زمینه ها رشته های کار و دانش مشخص می شود که هر رشته شرایط خاص خودش را دارد دانش آموزانی که در سال دوم رشته ی کارو دانش را انتخاب می کنند چند روزهفته را در هنرستان درس تئوری می خوانند و چند روز بعد هفته را در کارگاههای داخل یا خارج هنرستان دروس کارگاهی را هم به صورت عملی هم به صورت نظری می خوانند و در نهایت نمرات دروس کارگاهی با دروس تئوری یا نظری جمع می شود سرنوشت دانش آموز مشخص می شود که قبول است یا مردود.

٢. رشته کار و دانش دارای شرایط قانونی زیر می باشد .

جمع نمرات در دوره ی ٣ ساله راهنمایی در دروس هنرو حرفه و فن بدون ضریب کمتر از ٣٠ نباشد .

٣- دوره ی دبیرستان هیچ درسی با رشته ی کار و دانش ارتباطی ندارد .

٣- معدل رشته برای ورود به رشته کار و دانش باید ١٠به بالا باشد .

یادآوری ١

به طور کلی دانش آموزانی که از دوره ی راهنمایی وارد دبیرستان می شوند معمولا" شرایط ورود به رشته کار ودانش را دارند و فقط باید سال اول دبیرستان راقبول شوند .

یادآوری ٢ :

بعضی رشته های کار و دانش مانند برق صنعتی و مکانیک و غیره ... دارای شرایط خاصی هستند که باید دانش آموز ریاضی را از ١٢ به بالا داشته باشد تا بتواند وارد این رشته شود .

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 11 فروردین 1394 ساعت: 23:58 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس