تحقیق درباره میوه الو

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره میوه الو

بازديد: 155

 

·                     انتخاب و گزينش

·                     آماده سازي

·                     گونه هاي ژاپني

·                     گونه هاي اروپايي

·                     گونه هاي پيوندياگر آلوبصورت تازه و از درخت مصرف شود خوشمزه تر است اما به صورت خشک شده نيز خوراک مختصرخوبي محسوب مي شود. اثر فيبر اين ميوه در بدن انسان که از ديربازشناخته شده به علتوجود ماده اي در پوست آلو است که مسئول اين عملکرد مي باشد.اگر پوست آلو راجدا کنيدتاثير اين فيبراز بين مي رود اما همچنان تامين کننده مواد غذايي مي باشد.

قبلاً آلوها مثلکشمش، روي درخت و در نورخورشيد خشکمي شدند اما اکنون آنها را در تونل هوا که با گاز گرم مي شود خشک مي کنند تا آنهاظاهري هماهنگ داشته باشند. آلوهائيکه براي خشک کردن چيده مي شوند نسبت به آنهايي کهبراي مصرف تازه يا کمپوت برداشت مي شوند رسيده تر هستند.

img/daneshnameh_up/d/d4/Plums1.jpg
 

 

 

 

 

 

آلوها به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند:آلوي ژاپنيواروپايي يا آلوي مخصوص خشک کردن. آلوي ژاپنيبصورت تازه ،کمپوت ،مربا يا داخل ژله مصرفمي شود . آلوي اروپايي را خشکي مي نامند چون آنها را مي توان بدون خارج کردن هستهخشک نمود.در واقع مردم بيشتر اين نوع آلو را بصورت خشک شده مي بينند.البته آلوياروپايي را مي توان به شکل تازه يا درون غذا مصرف کرد.تقريباً 90 درصد آلوي مصرفيآمريکادر کاليفرنيا کشت مي شوند که بيشترآنها در دره San Joaquin پرورش مي يابند.ودازده گونه ژاپني سه چهارم توليد آلويکاليفرنيارا تشکيل مي دهد. آلو همچنين درواشنگتن،آيداهو،ميشيگانونيويورکبعمل مي آيد.بجزآمريکا ، کشورشيليعمده توليد کننده گونه هاي ژاپني واروپايي آلو مي باشد.درصد زيادي از محصول آنها به آمريکا صادر مي گردد.کشورهاي ديگرتوليدکننده آلو عبارتند ازآلمان ،ترکيهوژاپن.

آلوهاي اروپايي ( خشکي) هميشههسته جدا هستند يعني گوشت ميوه به هسته نچسبيده همچنين رنگ آنها هميشه آبي ياارغواني است.انتخاب و گزينش


هنگام انتخاب آلو به دنبال انواعي باشيد که رنگخوبي از گونه خود را داشته و قدري سفت هستند اما آلوهايي که در مقابل فشاري اندک ،کمي اثر نشان مي دهند نيز خوب مي باشند.از آلوهايي که هنگام فشردن خيلي سفت يا خيليشل هستند ، رنگشان خوب نيست يا پوستي چروک ، کبود يا شکسته دارند اجتنابکنيد.بهترين زمان چيدن آنها هنگام بلوغ است اما زمانيکه کاملاً نرسيده اند.

آنها را تا قبل از رسيدن کامل و آماده شدن براي خوردن در دماي اطاق ( بين 51 تا 77درجه فارنهايت) نگهداري کنيد. براي افزايش فرآيند رسيده هنگام آوردن آلو به خانهآنها را ميوه هاي توليد کننده گازاتيلن ازقبيلموز،سيبياگلابي درونپاکتهاي کاغذي قراردهيد.آلوها زماني کاملاً رسيده اند و آماده خوردن هستند که بويخوش آنها ساطع شود و زير فشار کم انگشتان نرم باشند.هنگام رسيدن آنها را در يخچالنگهداري کنيد اما دور از ميوه هاي توليد کننده اتيلن باشند در اين صورت آلوها بيشاز حد پخته نمي شوند.

 

آماده سازي

براي جدا کردن هسته در انواع هسته جدا شکاف ميوه را تارسيدن به هسته برش دهيد سپس دو نيمه را در جهتهاي مختلف بپيچانيد. بعد مي توان هستهرا به آساني درآورد.گوشت انواع هسته دار به هسته چسبيده لذا بهتر است اين آلوها رااز پوست تا هسته قطعه قطعه کرد.پوست آلو را مي توان به آساني جدا کرد براي اين کاربايد مدت 30 ثانيه آنرا جوشاند سپس فوراً در آب يخ قرار داد. پوست آلو را مي توانبا همان روشي که در مورد گوجه فرنگي انجام مي شود جدا نمود.اگرچه آلو را بيشتربصورت تازه مصرف مي کنند نمک زده و پخته آنها بعنوان مخلفات غذا مورد استفاده است. استفاده از آنها درمربا ،ترشي،سس وسوپ بسيار لذيذاست. آشپزها آلو را اغلب بادارچين،جوز،ليمو وپرتقال مصرف مي کنند.


پيشنهاد  Toni


به ياد داشته باشيد يک آلو خشک شدههميشه يک آلو است اما يک آلو را نمي توان هميشه خشک کرد.

گونه هاي ژاپني

دوازده گونه عمده از آلوي ژاپني وجود داردکهتقريباً 70 درصد کل آلوي توليدي آمريکا را تشکيل مي دهند. Red Beautyو Black Beauty دوتا از ابتدايي ترين گونه ها مي باشند. گونه هاي معروف ديگر عبارتند ازThe Santa Rosa, Queen Rosa, Casselman, Black Amber,

Red beauty
آلويوقتيکاملاً رسيده است پوستي سياه – ارغواني خواهد داشت و زير فشار کم انگشتان دست ، نرماست.طعم آنها شيرين و بسيار آبدارند ؛ پوستشان قدري ترش مي باشد.

آلوهاي Black Beauty از نظر شکل و اندازه نظير گونه قبلي است اما پوستشان تيره تر و سياه مايل بهارغواني هستند.


آلوي Santa Rosa محبوب ترين آلو در کاليفرنيا وآريزونامحسوب مي شود و داراي طعمي تند وآبدار است.پوست آنها ارغواني مايل به قرمز است و گوشتشان کهربايي با سايه اي ازقرمزمي باشد.

آلوي Queen Rosa از نظر بخشهاي خارجي شباهت بسيار زيادي به Santa Rosa دارد بجز رنگ زرد مايل به سبز آن در قسمت بالا نزديک ساقه. گوشت کهرباييو آبدار آن وقتي مي رسد تند مي گردد.
گونه Casselman خوشمزه ترين آلويآخر فصل است.رنگ پوست آنها قرمر زوشن است و گوشت آن کهربايي تيره است که داراي طعميبسيار شيرين و گوشتدار است.


گونه Black Amber بسيار درشت ، زيبا وسياه رنگ است که بيشتر براي تهيه سسها ، کيکها و دسر pudding بکار مي رود.

گونه Angelino آلويي درشت و ارغواني رنگ و بسيار شيرين با گوشتي زرداست.اين گونه بسيار تطبيق پذير بوده و برايکيک ، مربا و سس مناسب است. اين نوع آلو درصورتيکه به شکل تازه خورده شود نيز بسيار لذيذ است.

گونه Simka بسيار درشت وقلب مانند و ارغواني رنگ استداراي بوي بسيار خوش و گوشتي طلايي مي باشد.

گونه Laroda آلويي استارغواني تيره مشابه Santa Rosa اما بزرگتر از آن که 5 تا6 هفته ديرتر از آن برداشتمي شود.يکي از بهترين انواع آلوي تازه است که بسيار آبدار مي باشد.

آلوي El Dorado پوست قرمز روشن تا مايل به صورتي با بخشهايي ارغواني دارد. داراي گوشتارغواني و خوشعطر است. اين آلو در غذاهمچنان سفت باقي مي ماند که اين خاصيت آنرا براي کنسرو مناسب کرده است.

گونه Friar يا پوستش آبي تيره و يا سياه مايل به ارغواني است و گوشت آن ارغواني رنگمي باشد.وقتي اين نوع آلو مي رسد بسيار شيرين مي گردد.

پوست آلوي Kelsey سبزاست که هنگام رسيدن به رنگ زرد با قسمتهاي قرمز تبديل مي شود. اين آلوي درشت و معطرهنگام بلوغ عطر بسيار خوبي دارد.

 

گونه هاي اروپايي


آلويايتالياييکه در واشنگتن رشد مي کند معروف ترين گونه آلوي اروپايي محسوب مي شود.وقتي اين آلومي رسد رنگ آن از آبي مايل به قرمز به آبي – ارغواني با گلهاي سفيد تغيير ميکند.اين آلوي سفت در تهيه غذا و کنسرو کاربرد دارد.

آلوي Stanleys آبيسياه داراي گوشتي سفت و زرد مايل به سبز است.

Blufre(Blue Free) شبيه Stanleys اما کمي است.

Damsons آلوهايي کوچک و آبي با طعمي عالي هستند .آنها بيشتر درکنسور بکار مي روند.

 

گونه هاي پيوندي


Plumcot
پيوندي است خوشمزه بين آلو و زردآلو.اينگونه سرخ رنگ داراي گوشتي قرمزاست اين پيوند که بهترين نوع دوميوه را شامل مي شودداراي تعادلشکرواسيداست که نتيجه آن توليد ميوه اي شبيرينتراز آلو و زردآلواست.صد گرم آلو 16 گرمکربوهيدرات،4/0 گرمپروتئينو 65کالريدارد.بعلاوه در صد گرمآلو 250 واحد ويتامينA، 07/0 ميلي گرمتيامين، 04/0 ميلي گرمريبوفلاوين، 6 ميلي گرم اسيداسکوربيک،7/0 ميلي گرمآلفاتو کوفرول، 2 ميلي گرمسديم، 167 ميليگرمپتاسيم، 13 ميلي گرمکلسيم، 13 ميليگرممنيزيم، 4/0 ميلي گرمآهن، 1/0 ميلي گرممس، 23 ميلي گرمفسفر و 5 ميلي گرمگوگرد وجود دارد. وجوداسيد سيتريک،

 اسيد سوکسينيک،اسيد ساليسيليکواسيد ماليکو نيزکلسيم،

فسفر،ويتاميني B1,A,B2 نياسين وويتامين C آن را به صورت ميوهاي با ارزش درآورده که هم ميوه تازه و هم خشک آن در رژيم غذايي ضرورت دارد. آلو مدر، ملين و مفيدبراي مبتلايان به بيماريرماتيسمونقرساست. در واقع آلوي خشک را بايد يکي ازبهترين داروهاي ضد يبوست به شمار آورد که عوارض داروهاي ملين و ضديبوسترا نيز ندارد. خيسانده آلوي خشک بهمدت يک شب در آب در رفع يبوست و صفرا بسيار موثر است و علم دفع را منظم ميکند. بايدتوجه داشت که مغز هسته آلواسيد سيانيدريکدارد و از اين رو ميتواندخطرناک باشد. همچنين جوانه هايدرخت آلو نيز گلوکوزيد مولداسيدسيانيدريک دارد.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 04 فروردین 1394 ساعت: 0:44 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس