تحقیق درباره پيشنهاد فني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات براي كليه مراكز درماني كشور

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره پيشنهاد فني سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات براي كليه مراكز درماني كشور

بازديد: 393

تحقیق درباره پيشنهاد فني

سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات

براي كليه مراكز درماني كشور

 

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                          صفحه

1- مقدمه                                                                                           1

2- تعريف سيستم                                                                                 2

3- اهداف سيستم                                                                                  3

4- كاربرد سيستم                                                                                  5

5- مباني سيستم                                                                                    6

- مديريت تجهيزات                                                                               6

- مديريت كالا                                                                                     6

- مديريت گردش كار                                                                             7

- مديريت نگهداري پيشگيرانه                                                                    8

- مديريت كاليبراسيون                                                                             8

- مديريت انبار                                                                                     9

- مديريت پروژه                                                                                   10

- مديريت مالي                                                                                    11

- مديريت پيمانها                                                                                  11

6- نمودار اجرائي پروژة CMMS                                                                12

7- جدول زمانبندي طراحي، نصب و راه اندازي سيستم CMMS                            13


 

مقدمه

          در عصر حاضر صنايع، واحدهاي توليدي و خدماتي،‌ مراكز پزشكي و بيمارستانها به در اختيار داشتن يك سيستم مدون و مجهز نگهداري و تعميرات تجهيزات به نسبت توسعه و افزايش حجم فعاليت هاي آنها فزوني مي‌يابد و وجود يك سيستم مجهز و برنامه‌ريزي شدة مديريت نگهداري و تعميرات از آن جهت ضروري و الزام آور است كه نه تنها كنترل مستمر و اطلاع كامل از اوضاع و احوال و نحوه عملكرد تجهيزات، ادوات، ابنيه، تاسيسات، ماشين آلات و سرويسها را ممكن مي سازد بلكه از طريق سيستم هاي مديريت بر پايه ريسك نيز اطلاعات را در جهت كمك به قدرت تصميم گيري مديريت مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهد. لذا ارائه مطلوبترين سرويسهاي نگهدراي و تعميرات تجهيزات با اتخاذ بهترين روشها براي تداوم كار تجهيزات با حداكثر بازدهي و تحمل حداقل هزينه امكان‌پذير مي گردد. اما آنچه كه در اين مقوله حائز اهميت است عبارتست از ايجاد فرهنگ و نگرش نگهداري و تعميرات بهره ور در كليه سطوح مراكز درماني و طبقات مديريتي بعبارت ديگر نگهداري و تعميرات مختص يك قسمت يا اداره نبود. بلكه در اين سيستم كليه افراد يك مركز درماني بعنوان كارگردانان اصلي در نگهداري تجهيزات و اموال اين مراكز سهيم و شريك بوده و هر كس در جايگاه خود با انجام فعاليت هاي شخصي سعي در حفظ، نگهداري و بهبود مستمر تجهيزات و نهايتاً رضايتمندي بيمار و ارتقاء خدمات درماني كشور را سبب ميشود.


 

 

تعريف سيستم:

          نظام يكپارچه مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات (CMMS)[1] به مجموعه مديريت، برنامه‌ريزي و نظارت مكانيزه بر كليه عمليات موردنياز و از پيش تعيين شده جهت كنترل سلامت و بهبود شرايط عملكرد تجهيزات در طول چرخه عمر با در نظر گرفتن سرمايه اوليه و هزينه هاي بهره برداري اطلاق مي گردد.


 

اهداف سيستم:

          نظام يكپارچه مديريت نگهدارزي و تعميرات تجهيزات (CMMS) بر پايه اهداف استراتژيكي استوار است كه اهم آنها بقرار ذيل با اجراي آن نظام محقق خواهد شد:

1-    كاهش و صرفه جوئي قابل توجه در كليه مراكز درماني كشور (cost)

2-    افزايش قابليت اطمينان عملكرد تجهيزات درماني كشور (Reliebility)

3-    افزايش قابليت در دسترس بودن تجهيزات و ادوات درماني (Availibility)

4-    افزايش بازدهي و عمر مفيد تجهيزات و دستگاههاي پزشكي (Eficiency & Lifecycle)

5-    ايجاد ايمني نسبي براي بيماران، كاركنان و مراكز درماني كشور (Safty & Security)

6-    افزايش كيفيت خدمات در تمامي مراكز درماني كشور (Quality)

7-    افزايش رضايت بيمار در مراكز درماني كشور

8-    بازتاب اجتماعي مناسب نزد مردم كشورمان از مراكز درماني كشور

9-    كاهش تنش هاي ناشي از انجام كار در مراكز درماني كشور

10-كاهش نرخ خرابيهاي تجهيزات، قطعات مصرفي، منابع موردنياز مراكز درماني كشور.


 

موضوع

ميزان سود و منفعت

شيوه هاي بكار گرفته شده در سيستم

افزايش قابليت اعتماد تجهيزات

50% از هزينه نگهداري و تعميرات اصلاحي

1- تجزيه و تحليل سوابق

2- بهينه نمودن برنامه هاي پيشگيرانه

3- TPM

بهينه نمودن روشهاي كاري و تداخل وظايف

25% از هزينة نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و اساسي

1- حمايت تعمير تجهيز

2- بهينه نمودن فعاليت‌هاي نگهداري و تعميرات

3- علم و آگاهي و شايستگي مديريت

تغيير هزينه

10% الي 20% هزينه هاي كلي سازمان

1- مديريت تجزيه و تحليل هزينه نگهداري و تعمير تجهيزات

2- گزارشات فني و اقتصادي در سازمان

 

كاربرد سيستم:

          با بهره برداي كامل از سيستم مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات امكانات ذيل در اختيار سازمان و مديريت قرار خواهد گرفت.

1-    دسترسي آسان و سريع به اطلاعات موردنياز در سطوح مختلف و متناسب با هر طبقه و اداره اي در مراكز درماني

2-    گردش عملياتي منسجم فعاليت ها و اقدامات با توانائي پيگيري و امكان آشكارسازي مشكلات

3-    تحليل اطلاعات و وقايع به منظور بهينه نمودن روشها با تهيه صورت مسئله و حل آنها

4-    تهيه و ثبت گزارش و تاريخچه عملكرد با محوريت تجهيزات

5-     ………


 

مباني سيستم:

          مباني نظام يكپارچه مديريت نگهداري و تعميرات تجهيزات پزشكي و مراكز مرتبط بر پايه 7 قابليت اصلي و 2 قابليت فرعي (انتخابي) به شرح جدول اشاره شده استوار گرديد. كه متناسب با هر مجموعه و سادگي و پيچيدگي فعاليت ها، طراحي و مورد بهره‌برداي قرار ميگيرد:

 

مباني

شرح مباني

نمونه‌هاي قابليت‌هاي مباني

مديريت تجهيزات

هر دستگاه يا وسيله كه بنحوي در انجام فعاليت هاي روزمره مورد استفاده قرار گرفته و جزء اموال منقول و غيرمنقول هر سازمان به حساب آيد يك تجهيز ناميده ميشود اين ماژول از برنامه كليه موجوديت هاي يك تجهيز را مشتمل بر بهره برداري، نگهداري و تعمير و هزينه هاي مرتبط، به شكل كاملاً سيستماتيك مديريت مي‌كند.

1- تعريف، مفهوم و اطلاعات اوليه تجهيز

2- نمودار درختي و موقعيت هر تجهيز

3- نمودار فني تجهيز

4- اطلاعات شناسنامه اي تجهيز

5- اطلاعات مالي، نگهداري و تعمير

6- تهيه، تنظيم و مشاهده انواع گزارشات

7- ……..

مديريت كالا

اين ماژول از سيستم سه بخش كلي از نيازمنديهاي سازمان را به شرح زير شامل ميشود:

1- عمليات انبارداري كالاهاي مصرفي و قطعات يدكي

2- عمليات سفارشات و خريد بهمراه تجزيه و تحليل‌هاي مرتبط با اقلام موجود در انبار

3- عمليات تداركات، خريد و تأمين كالا و قطعات

1- تعريف اطلاعات اوليه مواد، كالا و قطعات

2- تعريف، مشاهده و آناليز هزينة قطعات در هر سه بخش

3- مديريت اطلاعات فروشندگان، سازندگان

4- انجام تجزيه و تحليل هاي ABC & ECQ

 

 

 

مباني

شرح مباني

نمونه‌هائي از قابليت‌هاي مباني

مديريت كالا (ادامه)

در هر بخش اطلاعات بصورت سيستماتيك كنترل و نظارت ميشوند بنحوي كه مديريت سازمان و مجموعه قابليت هاي بسياري را در پيش روي خود خواهند داشت.

5- تعريف حداقل و حداكثر مواد، كالا و قطعات موردنياز براساس تجزيه و تحليل‌ها

6- امكان تهيه و تنظيم انواع گزارشات از وضعيت كالا در سازمان

7- …………

مديريت گردش كار

اين ماژول از برنامه با استفاده از دو ماژول مديريت تجهيزات و كالا قادر است كليه فعاليت‌ها و گردش كارهاي سازمان را از هنگام تهيه درخواست كار تا هنگام اتمام بصورت منطقي و سيستماتيك منطبق با آخرين استانداردهاي جهاني مديريت كند. بعبارت ديگر هر فعاليت و اقدامي در سازمان كه به منظور نگهداري و تعميرات تجهيزات صورت مي‌پذيرد در اين ماژول ثبت و كليه كاركنان و مديريت سازمان را قادر خواهد ساخت كه در هر لحظه از زمان روند اجراي كار را در برنامه پيگيري و مشاهده نمايند.

1-    تعريف اطلاعات اوليه انجام كار

2-  خلق و صدور انواع درخواست كار (روزمره، پيشگيرانه، پروژه اي و اصلاحي)

3-    تعريف فعاليت‌هاي سازمان بشكل استاندارد

4-  طرح و برنامه‌ريزي و آناليز انجام فعاليت‌هاي مرتبط با هر تجهيز

5-  تجزيه و تحليل عملكرد و گردش كار با استفاده از الگوهاي استاندارد

6-    ثبت كليه سوابق و گردش كارها

7-    تهيه، تنظيم و مشاهده انواع گزارشات

8-    RCM[2]

9-    …….

 

 

مباني

شرح مباني

نمونه‌هائي از قابليت‌هاي مباني

مديريت نگهداري پيشگيرانه

از آنجا كه هر سازمان بمنظور استفاده بهينه از امكانات خويش در راستاي اجراي ماموريت محوله با بهره گيري از تجهيزات در اختيار، قابليت اطمينان و در دسترس بودن را سرلوحه آرمان خود قرار داده است، اجراي فعاليت هاي پيشگيرانه و پيش بينانه با هدف حفظ و نگهداري تجهيزات بسيار با اهميت و ضروري به نظر مي‌رسد. در اين ماژول كار بر قادر خواهد بود جهت كليه تجهيزات سازمان براساس اولويت، اهميت و اقدام به انجام فعاليت با استفاده از برنامه ها و دستورالعمل‌هاي استاندارد نمايد و كليه اطلاعات مربوطه را نيز مديريت نمايد.

1-  تعريف و درك مفاهيم اقدامات پيشگيرانه و پيش بينانه تجهيزات

2-  تعريف اولويت و حساسيت تجهيزات براساس دستورالعمل‌هاي كارخانه سازمانده

3-  ارائه برنامه زمانبندي (برحسب تاريخ يا كاركرد) بازديدهاي دوره اي و ثبت اطلاعات و چك ليست هاي مرتبط

4-  تجزيه و تحليل اطلاعات ثبت شده و مقايسه با مقادير مبنا به منظور استفاده بهينه و بهبود روش انجام كار

5-  تهيه انواع گزارشات لازم و ترسيم گراف‌هاي مرتبط

6-     ………..

مديريت كاليبراسيون

اين ماژول قادر است صحت عملكرد تجهيزات دقيق مورد استفاده در سازمان را كه از درجات اهميت متفاوتي نيز برخوردارند تحت كنترل قرار ميدهد. مديريت كاليبراسيون با حمايت از ماژولهاي مديريت تجهيزات

1-  مفاهيم و تعاريف الزامات كاليبراسيون تجهيزات

2-  ثبت و تجزيه و تحليل اطلاعات پارامتريك تجهيزات با مقايسة

 

 

مباني

شرح مباني

نمونه‌هائي از قابليت‌هاي مباني

مديريت كاليبراسيون (ادامه)

و كار از جمله الزامات يك سازمان در انواع سيستمهاي مديريتي به شمار مي‌رود بطوريكه نحوة عملكرد آن مطابق با آخرين استانداردها و منطبق با درجه اهميت هر تجهيز تعريف و قابليت هاي زيادي را تحت اختيار سازمان قرار ميدهد.

مقادير مبناء، استاندارد و دستورالعمل كارخانه سازند.

4- ارائه نتايج و ثبت مقادير اندازه گيري شده از ميزان انحراف پارامترها و همچنين اعلام آلارم و

5- تهيه، تنظيم انواع گزارشات مديريتي در زمينه تجهيزاتي كه تحت كنترل كاليبراسيون قرار دارند.

6- ارائه راهكارهاي لازم به منظور رفع انحرافات بصورت اعلام

-         تجهيز موردنياز

-         روش موردنياز

           

7- …………

مديريت ابزار

يكي از مهمترين عواملي كه فعاليت‌ها
و اقدامات سازمانها را مورد حمايت
قرار مي
دهد استفاده از ابزارآلات
و تجهيزات در زمينه هاي فني، آزمايشگاهي و
مي‌باشد و از آنجا كه محوريت برنامه (تجهيزات) به نحوي

1-  تهيه و تعريف ليست ابزارآلات موردنياز هر تجهيز در سازمان با فرمت استاندارد

2-  دستورالعمل‌هاي بهره برداري و نگهداري ابزارآلات

 

 

مباني

شرح مباني

نمونه‌هائي از قابليت‌هاي مباني

مديريت ابزار (ادامه)

با بهره گيري از ابزار آلات مناسب و متناسب پايه ريزي شده است، لازمست كليه ابزارآلات سازمان تحت كنترل و نظارت كامل قرار گيرند.

3-  امكان ثبت، رهگيري، بهره برداري از ابزارآلات متناسب با گردش كار سازمان

4-  امكان تهيه انواع گزارشات آخرين وضعيت ابزارآلات از نقطه نظر نگهداري و تغيير

5-     ………….

مديريت پروژه

از آنجا كه هر سازمان در راستاي اجراي پروژه هاي عمراني،‌ تاسيساتي، خدماتي و خود نيازمند تعريف، كنترل و آناليز و مشاهده روند اجراي كار به تناسب بودجه و هزينه هاي جاري و مصرفي ميباشد، اين ماژول ميتواند از طريق برقراري ارتباط با نرم افزار مايكروسافت پروجكت مديريت كار، هزينه و را بر روي پروژه‌هاي خويش اعمال نمايد.

1-    طرح ريزي ريز فعاليت‌ها، اولويت‌ها متناسب با هزينه هاي اختصاصي و اطلاعات مرتبط

2-  كنترل و نظارت بر نحوه اجراي فعاليت‌ها و ارائه آخرين وضعيت آنها

3-  ورود و خروج اطلاعات از اين برنامه به نرم افزار MSP و بالعكس

4-    رد يا قبول اطلاعات برنامه‌ريزي شده

5-    تهيه، ثبت انواع گزارشات مديريتي

6-     ………..

 


 

 

مباني

شرح مباني

قابليت هاي هر ماژول

مديريت مالي (فرعي)

يكي از ماژول هاي اين برنامه نظارت و كنترل بر كليه هزينه‌هاي جاري و عمراني مرتبط با نگهداري و تعمير تجهيزات، ساختمانها و ادوات يك سازمان بوده بطوريكه با اجراي پياده سازي سيستم استاندارد هزينه، مديريت هاي گردش كار، تجهيزات و كالا را كنترل و مديريت را در امر تصميم گيري بسيار توانمند و پشتيباني مي‌نمايد. اين ماژول با ثبت كليه اطلاعات مالي و هزينه‌ها، سازمان را در جهت كاهش 15 الي 20 درصدي هزينه‌هاي سوق خواهد داد.

1-    تعريف موجوديت‌ها و اطلاعات اوليه سيستم بودجه و هزينه‌يابي تجهيزات

2-  ثبت كليه هزينه‌هاي اجراي فعاليت‌هاي نگهداري وت عمير

3-    ارائه آمارها و شاخص‌هاي استاندارد مديريت مالي سازمان

4-  تهيه و ارائه انواع گزارشات متناسب با نياز سازمان

5-     ……..

مديريت پيمانها (فرعي)

اين ماژول از برنامه كليه پيمانهاي سازمان را از زمان تهيه شرح كار، برگزاري مناقصات، عقد قرارداد . تا اتمام پيمان، تحت كنترل و نظارت اطلاعاتي قرار داده و قادر است با ارتباط ميان مديريت كار، تجهيزات، مالي و سوابق روند فعاليت هاي خصوصي و استفاده از خدمات خارج از سازمان را به شكل كاملاً سيستماتيك ثبت وكنترل نمايد.

1-  ثبت و ايجاد بانك اطلاعاتي پيمانها، مناقصات و

2-  ايجاد سيستم ارزيابي فني خدمات خارج از سازمان

3-  تهيه، ثبت و سوابق صورت وضعيت ها متناسب با اجراي فعاليت‌ها

4-    ثبت شرح كار، شرايط خصوصي قراردادها و مقايسه با آخرين استانداردهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

5-     ………..

 

 [1] . CMMS = Computerize Maintenance Management System.

[2] . RCM = Relibility Centered Maintenance

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 ساعت: 1:54 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس