تحقیق درباره کارآموزی رشته کامپیوتر

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره کارآموزی رشته کامپیوتر

بازديد: 473

 

معرفي محيط كار و نوع فعاليت

اين شركت در بلوار عدل خميني واقع شده است. يك نهاد دولتي مي باشد. نوع فعاليت هاي اين مركز به شرح زير است :

1ـ انواع خدمات تلفن

2ـ ارائه خدمات نصب و نگهداري و توسعه تلفن همراه، ثابت شهري و روستايي

3ـ ارائه بسته لازم براي خدمات اينترنتي مانند پهناي باند و ...

4ـ ارائه خدمات تلكس و كابل خصوصي

نوع فعاليت پيش بيني شده اين مركز براي دانشجو به شرح زير است :

1ـ ورود اطلاعات پشتيباني

2ـ ورود اطلاعات راهبري سيستم

3ـ نصب و راه اندازي تنظيمات سيستم

4ـ استفاده از هر گونه تخصص دانشجور در زمينه هاي نرم افزاري

كه من در بخش طرح جامع پرسنلي وزارت و كارشناسان ارشد و خبره مشغول به كار شدم. سرپرستي بخش با آقاي ميراسماعيلي و مسئول مستقيم كارورزي آقاي مهندس سعيدي پور است. شروع كارورزي از تاريخ 10/5/83 بود به مدت يكماه هر روز از ساعت 7:15 صبح تا 15:30  بعداز ظهر.


شرح گزارش

در ابتداي كار به مدت 10 روز ورود اطلاعات پرسنلي دفتر وزارت، كارشناسان ارشد و خبره و عالي بود. سپس براي دبيرخانه دولت طراحي جدولهاي آماري توسط نرم افزار Excel را بر عهده داشتم. كه به شرح مختصري از اين نرم افزار مي پردازم .

راه اندازي يك برگردان جديد

هرگاه برنامه Excel را اجرا كنيد، يك برگه دان خالي بطور خودكار ايجاد مي شود كه آماده پذيرش اطلاعات نيز مي باشد. Excel داراي الگوهايي براي ساخت فاكتورها، گزارشهاي مربوط به هزينه ها و سايرفرمهاي محاسباتي تجاري است.

براي توليد يك برگه دان جديد، گامهاي زير را پي گيريد :

File/New را انتخاب كنيد. تابلوي كاري New workbook را در سمت راست پنجره Excel باز مي شود.

New workbook، ساخت برگردانهاي خالي جديد يا توليد برگه دانهاي مبتني بر الگوها را امكان پذير مي سازد.

3ـ به منظور ساخت يك برگردان خالي، شمايل blacnk workbook را كليك كنيد. برگه دان خالي و جديدي در پنجره Excel باز مي شود.


ورود متن

براي ورود متن به يك سلول، گامهاي زير را پي گيريد :

1ـ با كمك موس يا دكمه هاي جهت نماي صفحه كليد، سلولي را كه جهت ورود متن منظور كرده ايد، انتخاب كنيد.

2ـ متن را تايپ كنيد نوشته ها در هنگام تايپ هم در سلول و هم در نوار فرمول ظاهر مي شوند.

3ـ كليد Enter را فشار دهيد. متن وارده با تراز چپ در سلول قرار مي گيرد و انتخابگر، به سلول پايين منتقل مي شود.

افزودن توضيح به سلول

براي افزودن توضيح به يك سلول گامهاي زير را پي گيريد :

1ـ سلولي را كه براي درجه توضيح منظور كرده ايد، كليك نماييد.

Insert/comment را برگزينيد تا كادري در كنار سلول ظاهر شود.

3ـ مطالب خود را درون كادر بنويسيد.

4ـ جايي در قارچ سلول را كليك كنيد، با اين عمل كادر توضيح بسته مي شود.

حذف توضيحات سلول نيز به آساني انجام مي شود. كافي است ابتدا سلول را انتخاب كنيد و سپس Edit/clear/comment را برگزينيد.


ورود اعداد

1ـ سلول مورد نظر را انتخاب كنيد.

2ـ مقدار را تايپ كنيد. اگر عدد منفي است يك نشان منها قبل از عدد يا يك جفت پرانتز در دو طرف آن قرار دهيد.

3ـ كليد Enter يا Tab را فشار دهيد. مقدار با تراز راست در سلول ظاهر مي شود.

ورود تاريخ و ساعت

1ـ سلولي را كه براي ورود تاريخ يا ساعت منظور كرده ايد، كليك كنيد.

2ـ در مورد تاريخ از قالب MM/DD/YY  يا MM-DD-YY استفاده كنيد و در مورد ساعت علامت a.m يا p.m را حتما بگذاريد.

كپي كردن داده هاي يكسان در سلولها

1ـ مربع كوچك سياه رنگي را كه در گوشه راست يا پايين سلول حاوي داده اصلي قرار دارد كليك كنيد. به اين مربع كوچك، دستگيره Fill گويند.

2ـ دستگيره را به سمت پايين يا راست بكشيد تا داده (مقدار يا متن) در سلولهاي مجاور كپي شود. در حين كار برچسبي به همراه كادر حاصل از كشيدن دستگيره ظاهر مي گردد و داده اي را كه نسخه برداري مي شود، نشان مي دهند.

3ـ دكمه موس را رها سازيد داده در سلول منتخب كپي مي شود.

ورود فرمولها

ورود فرمولها در سلول هاي كار برگ، به دو روش امكان پذير است : تايپ كل فرمول يا تايپ عملگرهاي فرمول و انتخاب آدرس سلولها.

براي تايپ يك فرمول به روش اول گامهاي زير را پي گيريد :

1ـ سلولي را كه براي جايگذاري فرمول منظور كرده ايد، انتخاب كنيد.

2ـ ابتدا علامت متساوي (=) را در سلول وارد سازيد.

3ـ آدرس سلول ها و عملگرهاي مربوط به فرمول را بنويسيد.

4ـ پس از اتمام ورود فرمول، كليد Enter را در صفحه كليد را فشار دهيد تا Excel فاصل را محاسبه كند. براي نوشتن فرمول با انتخاب آدرسهاي سلولها (روش دوم) گامهاي زير رادنبال كنيد :

1ـ سلولي را كه براي جايگذاري فرمول منظور كرده ايد، انتخاب كنيد.

2ـ ابتدا علامت تساوي (=) را در سلول وارد سازيد.

3ـ روي اولين سلولي كه بايد در فرمول ظاهر شود، كليك كنيد.

4ـ عملگرد رياضي مورد نظر خود را بنويسيد. اين عملگر هم در سلول و هم در نوار فرمول ظاهر مي شود.

5ـ به كليك سلولها و نوشتن عملگرها ادامه دهيد تا فرمول كامل شود.

Enter را براي پذيرش فرمول فشار دهيد. Excel بلافاصله نتيجه را محاسبه كرد. و‌آن را در سلول محل فرمول مي گذارد.

حاشيه دار كردن سلولها

1ـ سلول يا سلولهاي مورد نظر را انتخاب كنيد.

Format/cells را برگزييند تا كادر محاوره اي Format/cells باز شود.

3ـ نوار Border را كليك نماييد.

4ـ مكان، سبك (ضخامت) و رنگ حاشيه را انتخاب كنيد.

OK را كليك كنيد.

مطالب بالا را شرح مختصري از Excel بود. اما در ادامه دوره كارورزي كارهاي ديگري هم انجام  دادم، از قبيل : نصب ويندوز 98 و ويندوز XP و همچنين پارتيشن بندي كه در مورد آنها نيز شرح مي دهم.

مديريت ديسكهاي سخت

ديسكت ها سخت يكي از اصلي ترين ابزارها براي ذخيره سازي اطلاعات در كامپيوترها مي باشند. امروزه ديسكهاي سخت داراي ظرفيتهاي با بيش از 40GB مي باشند كه چنانچه يك مديريت صحيح براي اين ابزارها حاكم نباشد، امكان استفاده بهينه را نخواهيم داشت.


پارتيشن بندي ديسكهاي سخت

يك اصل بسيار مهم در مورد ديسكتهاي سخت اين است كه هر چه ظرفيت ديسك بيشتر مي شود كارايي عمل خواندن و نوشتن ديسك سخت كمتر مي شود. دليل اين موضوع از دست دادن تعدادي از كلاسترها مي باشد. مي دانيم كه هر ديسك سخت فرمت شده از 4 تا 40 گيگا بايت نمي تواند بيش از 65536 كلاستر داشته باشد. البته اين  محدوديت مربوط به FAT16 بوده و در سيستم فايلي FAT32 و يا ديسكهاي سختي كه از بيش از فايلي NTFS، ويندوز NT يا HPFS استفاده مي كنند، چنين محدوديتي وجود ندارد. همچنين مي دانيم كه چنانچه در ذخيره سازي فايلها حتي اگر در يك كلاستر يك بايت از فايل قرار گيرد باز هم آن كلاستر مصرف شده بوده و ديگر در آن چيزي ذخيره نمي شود. لذا هر چه تعداد كلاسترها بيشتر و اندازه آنها كوچكتر باشد ميزان فضاي زائد در كلاسترها كمتر مي شود. در ديسكتهاي سخت براي اينكه از اسراف كلاسترها جلوگيري كنيم، ديسك سخت را به چندين ديسكت سخت منطقي يا پارتيشن تقسيم مي كنيم.  چنانچه سيستم فايلي ديسكت سخت FAT16 باشد اين پارتيشن بندي باعث كوچك شدن كلاسترها مي شود ولي در FAT32 اندازه كلاسترها به حداقل ممكن بوده و ديگر مشكل فوق را نداريم. پس اگر سيستم فايلي ديسكت سخت را با  FAT32 تنظيم كنيم، حتي اگر پارتيشن بندي هم نكنيم مسئله اسراف كلاسترها را نخواهيم داشت.

انواع پارتيشن در ديسكتهاي سخت عبارتند از :‌

ـ پارتيشن اوليه (Primary Partition) ‌: به اولين پارتيشن ديسكت سخت گفته مي شود.

ـ پارتيشن افزوده شده (Extended Dos Partition) ‌: به تمام آن وقتي از ديسكت سخت كه به پارتيشن اوليه اختصاص نيافته است گفته مي شود.

ـ ديسكهاي منطقي (Logical Driver) : پارتيشن افزوده شده را مي توان به تعدادي ديسكهاي منطقي تبديل نمود.

ـ پارتيشن فعال (Active Partition) : همان پارتيشني است كه سيستم قرار است از طريق آن راه اندازي شود.

براي انجام عمل تقسيم ديسكتهاي سخت از برنامه اي بنام Fdisk استفاده مي شود. برنامه Fdisk را هم مي توانيد از داخل ويندوز 98 از طريق پنجره Run و هم از طريق اعلان Dos با خارج شدن از محيط ويندوز و در سطح Dos انجام دهيد.

بعد از اجراي Fdisk وارد پنجره اصلي آن مي شويد.

ـ مشاهده اطلاعات مربوط به پارتيشن ها :

براي اين منظور عدد 4 را تايپ كرده و كليد Enter را فشار دهيد. در اين پنجره اطلاعاتي راجع به وضعيت (فعال يا غيرفعال بودن) (Status)، نوع پارتيشن از نظر اوليه يا افزوده شده (TJpe)، برچسب پارتيشن (Vloume label) ، ظرفيت پارتيشن (Mbytes)، سيستم فايلي FAT16 يا FAT32 (system) و همچنين درصدي از ديسك را كه در اختيار اين پارتيشن است (Usage) را مشاهده مي كنيد. چنانچه پارتيشن افزوده شده شامل تعدادي درايو منطقي باشد و شما مي خواهيد اطلاعات مربوط به آنها را نيز مشاهده  نماييد به سوال مطرح شده در صحه پاسخ Y داده و كليد Enter را فشار دهيد.

ـ ايجاد پارتيشن اوليه : هر كامپيوتر كه شامل ديسكت سخت مي باشد بايد حداقل يك پارتيشن اوليه داشته باشد. براي ايجاد اين پارتيشن كافي است با تايپ عدد 1 و زدن كليد Enter پنجره مربوط به ايجاد پارتيشن را فعال  كنيد. حال چنانچه گزينه يك را انتخاب كنيد سيستم در مورد اختصاص مقدار فضاي پارتيشن سوال مي كند.

Do you wish to see the maximum size for primary Dos partition and make the partition active (Y/N) … ? [y]

اگر به اين سوال پاسخ y بدهيد ماكزيمم مقدار ممكن (2046 mbytes در FAT16) به اين پارتيشن اختصاص داده مي شود و چنانچه پاسخ N بدهيد از شما در مورد ظرفيت مورد نظر سوال مي شود كه مي  توانيد بعد از وارد كردن عدد ظرفيت بر حسب MB را تايپ و كليد Enter  را فشار دهيد.  پس از ايجاد پارتيشن اوليه به صفحه اصلي Fdisk obtion بازگشته و با انتخاب گزينه دوم آن پارتيشن فوق را بعنوان پارتيشن فعال انتخاب نماييد.

ـ ايجاد پارتيشن افزوده : براي ايجاد پارتيشن افزوده كافي است در پنجره Creat Dos partition or logical Dos Drive  گزينه دوم (Create Extendend Dos partition) را انتخاب نماييد.

اگر مي خواهيم از مابقي فضاي ديسك بعنوان پارتيشن افزوده استفاده شود كليد Enter را فشار دهيد در اين صورت الباقي فضاي ديسك مانده از پارتيشن افزوده اختصاص داده مي شود .

ـ ايجاد درايو منطقي : براي اينكه بتوانيم از پارتيشن افزوده استفاده كنيم حتما بايد آنرا به يك يا چند درايو منطقي نسبت دهيم . براي ايجاد درايو منطقي پس ازايجاد پارتيشن افزوده و زدن كليد enter    در مورد فضاي درايو منطقي سوال مي شود. اگر مي خواهيد تمام پارتيشن افزوده به يك درايو اختصاص يابد در پاسخ به سوال فوق 100%  را تايپ كرده و  Enter را فشار دهيد. ولي اگر مي خواهيد چندين درايو منطقي داشته باشيد با مشخص نمودن درصد فضاي هر كدام آنها را ايجاد نماييد.

ـ حذف پارتيشن و درايو منطقي : بعد از ايجاد هر كدام از پارتيشن ها يا درايوها تغييردادن در آنها غيرممكن است. براي اين منظور بايد ابتدا آنها را حذف و مجدداً به ميزان دلخواه ايجاد نمود. براي حذف هر مورد كافي است در صفحه اصلي Fdisk obtion گزينه سوم يعني Delete Partition or logical Dos Drive را انتخاب نماييد. كه در اين پنجره در مورد انتخاب نوع پارتيشن يا درايو سوال مي كند.

حال پس از انتخاب پارتيشن يا درايو مورد نظر اقدام به حذف آن مي نماييم.

ـ فرمت كردن پارتيشن ها : پس از اتمام تعاريف پارتيشنها و درايوها توسط Fdisk با زدن كليد ESC از برنامه فوق خارج شده و سيستم را توسط ديسكت فلاپي راه انداز، راه اندازي مي نماييم. حال بايد تمام پارتيشن ها و درايوها را جداگانه فرمت نماييم.

نصب و پيكربندي ويندوز 98

ويندوز 98 را مي توان به روشهاي مختلف نصب كرد كه عبارتند از :

1ـ نصب از طريق سيستم عامل Dos

2ـ نصب از طريق ويندوز 3.1 يا 95.

نصب از طريق سيستم عامل Dos  

چنانچه ويندوز 98 را براي اولين بار نصب مي كنيد، قبل از نصب بايد توسط برنامه Fdisk ديسك سخت  خود را پارتيشن بندي نماييد. سپس درايوها را فرمت كرده و مراحل زير را انجام دهيد :

گام اول : توسط يك عدد ديسك فلاپي كه راه انداز Dos مي باشد و فرمان زير را جهت راه انداز كردن ديسك سخت اجرا نماييد :             A : > sysc :

گام دوم :‌ به كمك ديسكت مخصوص نصب درايور CD برنامه هاي مخصوص آن را نصب كنيد. A: >setup بعد از انجام اين مرحله، آخرين درايوي كه استفاده نشده باشد براي درايو CD منظور مي كند.

گام سوم : كامپيوتر را مجددا راه اندازي كنيد. قبل از شروع نصب از فايل Serial .no يا serial.tnt موجود در CD نصب ويندوز 98 كليد عبور يا product key را يادداشت كنيد.

گام چهارم : فايل Setup.exe را از درايو CD و شاخه اي كه فايل هاي ويندوز جهت نصب در آنجا قرار دارد اجرا كنيد. سپس به كمك نرم افزار Scan disk شروع به چك كردن ديسك سخت كرده و در صورت اشكال آن را رفع مي كند. پس از اتمام اين مرحله محيط گرافيكي Setup ظاهر مي شود. براي ادامه دكمه Continue را كليك كنيد.

گام پنجم : پنجره Lincence Agreement ظاهر مي شود. كه در آن تمام شرايط قانوني استفاده از ويندوز 98 نوشته شده است. گزينه I accept the Agrement را انتخاب كرده و Next را مي زنيم.

گام ششم :product key را وارد مي كنيم.

گام هفتم : پنجره Select Dictionaty باز مي شود. حال بايد محل كپي شدن فايل هاي مربوط به ويندوز 98 را مشخص كنيد.

گام هشتم : پنجره Preparing Directory ظاهر مي شود. در اين مرحله كنترلهاي لازم جهت يافتن فايل هاي ويندوز 98 روي ديسك سخت و همچنين بررسي اينكه فضاي كافي روي ديسك سخت پيدا كند در مورد ذخيره فايل هاي سيستمي در پنجره Save system files از شما سوال مي كند. اگر پاسخ Yes را بدهيد، فايلهاي قديمي نگه داري مي شوند.

گام نهم : پنجره Setup obtion ظاهر مي شود. كه گزينه هاي براي انتخاب روش نصب وجود دارد :

گام دهم :‌  پنجره windows components  ظاهر ميشود . شامل دو گزينه يكي را انتخاب كرده و next  مي زنيم .

گام يازدهم : پنجره Identification ظاهر مي شود. در اين پنجره مي توان مشخصات كامپيوتر را براي استفاده در شبكه هاي محلي (LAN) وارد كرد و Next را مي زنيم.

گام دوازدهم :‌ پنجره Establishing your location  ظاهر مي شود. كشويي است كه  قرار است كامپيوتر در آن كار كند را انتخاب كنيد. (Iran) و Next را كليك كنيد.

گام سيزدهم : پنجره Startup Disk ظاهر مي شود. كه در آن تذكر لازم جهت ساختن ديسك اضطراري ويندوز 98 داده شده است. چنانچه Next را كليك كنيد پنجره Insert Disk مشاهده مي شود. حال بايد يك ديسكت خالي در درايو فلاپي قرار دهيد.

بعد از اتمام عمل كپي روي ديسكت پيغامي مبتني بر خارج كردن ديسكت از درايو فلاپي صادر مي شود كه بايد ابتدا آن را خارج كرده و سپس OK را براي ادامه نصب كليك كنيد.

گام چهاردهم :‌ پنجره Start copying files ظاهر مي شود. چنانچه Next را كليك كنيد عمل كپي فايلهاي سيستم عامل ويندوز 98 آغاز مي شود. در انتهاي مرحله و كپي شدن فايلهاي سيستمي ويندوز 98 جايگزين فايل هاي سيستمي Dos شده و كامپيوتر Restart ميشود.

نصب از طريق ويندوز 3.1  يا 95  

براي نصب ويندوز از طريق ويندوز 3.1  هم بايد برنامه Setupexe از روي ديسكت CD ويندوز 98 اجرا شود. براي اين منظور هم مي توانيد از گزينه Run در منوي File در زير عبارت Command line مسير و نام فايل Setup .exe را تايپ كرده و Ok كنيد. كليه عملياتي كه در بخش قبلي و بعد از اجراي برنامه Setup.exe توضيح داده شد در اين حالت هم مي بايست عيناً انجام شود.

نصب ويندوز XP

قبل از نصب WinXp هر كدام از نسخه هاي ويندوز 98، 2000 و ... فارسي يا انگليسي كه مورد علاقه شماست را بايد نصب كنيد.

مرحله اول : ويندوز 98 را راه اندازي كرده و از طريق My computer روي درايو CD-Rom دوبار كليك كنيد. اولين پنجره نصب ويندوز XP ظاهر مي شود.

مرحله دوم : پنجره  Welcome to windows setup مشاهده مي شود. در كادر Installation Type مي توانيد مشخص كنيد كه آيا اين اولين نصب (New Installation) است يا اينكه مي خواهيد نسخه قبلي ويندوز خود را به روز آوري (UPgrade) كنيد. نوع دلخواه را انتخاب كرده و (UPgrade) و Next مي زنيم.

مرحله سوم :‌ پنجره Lincense Agreement ظاهر مي شود. يكي از دو گزينه را انتخاب كرده و Next را مي زنيم.

مرحله چهارم :Product Key را وارد كرده و Next را كليك مي كنيم.

مرحله پنجم :‌ پنجره Upgrade Report مشاهده مي شود. اگر مشكلي پس از نصب بوجود آيد مي توانيد ويندوز XP را Uninstall كنيد و به نتيجه قبلي ويندوز خود باز گرديد. بعد از اتمام كار Setup، برنامه ضدويروستان را از نظر سازگاري با ويندوز XP حتما بررسي كنيد. براي گذشتن از اين مرحله Next را كليك كنيد.

مرحله ششم : اكنون پنجره Get Updated Setupfiles ظاهر ميشود. بعضي از فايلهاي Setup  هنگام خريد كپي ويندوزتان بايد به روز آورده شود . براي اطمينان از اين به روز آوري فايل ها ، setup  مي تواند از اتصال شما به اينترنت براي بررسي سايت مايكروسافت استفاده كند. يكي از دو گزينه را انتخاب كرده و Next را مي زنيم.

مرحله هفتم : پنجره Getting Updated Setupfiles  ديده مي شود. شامل دو گزينه است. گزينه دوم را انتخاب كرده و از اين مرحله صرف نظر مي كنيم.

مرحله هشتم :Select your time zone مشاهده ميشود. ميتوان با كليك كردن روي Customize پنجره مربوط به منطقه زماني خود را از نظر جغرافيايي تعيين كرد.

مرحله نهم :‌ پنجره Personalize your soft ware جهت وارد كردن نام شركت يا سازماني كه در آ‌ن كار مي كنيد باز مي شود.

مرحله دهم :‌ پنجره مخصوص تايپ كلمه عبور مدير ويندوز مشاهده مي شود.

مرحله يازدهم : ‌پنجره Modem Dialing information جهت تكميل كادرهاي مربوط به منطقه جغرافيايي، كد شهر يا منطقه و سيستم تلفن از نظر Tone يا Pulse مشاهده مي شود.

مرحله دوازدهم : پنجره Date and time setting ظاهر مي شود. براي تنظيم تاريخ و ساعت و همچنين منطقه زماني.

مرحله سيزدهم : در صورتي كه كامپيوتر به شبكه متصل باشد، يك نوار كوچك در گوشة سمت چپ پايين پنجره باز شده كه عنوان آن Installing Network مي باشد و در يك نوار سبز پيشرفته عمليات نصب شبكه در ويندوز را نمايش مي دهد.

مرحله چهاردهم : پس از نصب نرم افزار شبكه در ويندوز XP پنجره Networking setting جهت انتخاب نحوه تنظيم مربوط به شبكه بازي مي شود. يكي از گزينه ها را انتخاب كرده و Next را مي زنيم.

مرحله پانزدهم :‌ پنجره Work group or computer Domain براي وارد كردن يك Work group در صورت نياز باز مي شود. در صورتيكه كامپيوتر شما در يك گروه از شبكه است در كادر اول نام گروه را مشخص كنيد. در صورتي كه كامپيوتر شما در يك حوزه قرار دارد گزينه دوم را انتخاب كرده و در كادر مربوط Domain را مشخص كنيد.

مرحله شانزدهم : در اين مرحله نرم افزار شروع به كپي كردن فايل ها مي كند.

مرحله هفدهم :‌ در اين مرحله از شمار مي خواهد تا در صورت تمايل نام يك تا چهار كاربر را وارد كنيد. بعد از اين مرحله نصب ويندوز XP تمام شده است.


 

 

مشخصات دانشجو

نام : شيما             

نام خانوادگي : پناهي

شماره دانشجويي : 8112111130          

گرايش : نرم افزار كامپيوتر ورودي 81

محل تحصيل :

مركز آموزش عالي علمي كاربردي شعبه خدمات علمي ـ صنعتي خراسان مدت كارورزي :‌ 240 ساعت

 

نام و نام خانوادگي مدرس كارورزي :

جناب آقاي مهندس موثقي


فهرست :

معرفي محيط كار و نوع فعاليت

شرح گزارش

معرفي Excel

مديريت ديسك سخت

نصب و پيكربندي ويندوز 98

نصب ويندوز XP

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 24 اسفند 1393 ساعت: 23:57 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس