تحقیق در مورد سيستم مالي شركت تعاوني اعتبار

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق در مورد سيستم مالي شركت تعاوني اعتبار

بازديد: 145

 

 

 

 

 

 

عنوانپروژه :

 

 

 

سيستم مالي

شركت تعاوني اعتبار


 

مقدمه :

شركت تعاوني شركتي است كه به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي از طريق خود ياري و كمك متقابل تشكيل مي شود . بر اساس اين تعريف شركت تعاوني شركتي است از اشخاص نه سرمايه ها كه منظور آن رفع نيازمندي هاي مشترك اعضا و نه كسب سود و منفعت است .

اصول تعاون :

در بيست و سومين كنگرة اتحاديه بين المللي تعاون ( سال 1966 ) كه در وين برگزار شد اصول زير به عنوان اصول تعاون معرفي گرديد :

1)   عضويت ارادي : عضويت در تعاوني ها با قبول شرايط اساسنامه براي همة افراد آزاد است و خروج از تعاوني نيز آزاد مي باشد .

2)     ادارة دموكراتيك : هر عضو شركت ( بدون توجه به تعداد سهام ) داراي فقط يك راي است .

3)     سود محدود به سهام : نرخ سود سهام را قانون معين مي كند .

4)   تقسيم درآمد مازاد بين اعضا ( مازاد برگشتي ) : در صورت وجود سود علاوه بر سود سهام ، آن سود به نسبت مشاركت اعضا بين آ‌نها تقسيم مي شود .

5)     آموزش : همة تعاوني ها موظف به آموزش مسائل تعاوني به مديران ، كاركنان و اعضا هستند .

6)     همكاري با ساير تعاوني ها : همكاري با ساير تعاوني هاي محلي ، ملي و بين المللي توسعه مي شود .


 

هدف هاي بخش تعاون در جمهوري اسلامي ايران :

به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد نظام جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370 هدف هاي بخش تعاون به شرح زير تعيين شده است :

1)     ايجاد و تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل

2)     قرار دادن وسائل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ، ولي وسائل كار را ندارند

3)     پيشگيري از تمركز تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص ، براي تحقق عدالت اجتماعي

4)     جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت

5)     قرار دادن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود

6)     پيشگيري از انحصار ، احتكار ، تورم و غيره

7)     توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي بين همه مردم

وزارت خانه ها ، سازمان ها ، شركت هاي دولتي و وابسطه يا تحت پوشش دولت ، بانك ها ، موسسات عمومي و نهاد هاي انقلاب اسلامي و تعاوني مي توانند مطابق ماده 17 قانون بخش تعاون اقدام به سرمايه گذاري در شركت هاي فوق نمايند . ( در صورتي كه حداقل 51 درصد سرمايه به وسيله اعضا تامين گردد.)


 

وجوه تمايز شركت هاي تعاوني با ساير شركت هاي تجارتي:

گرچه بر اساس قانون تجارت شركت هاي تعاوني يكي از انواع شركت هاي تجارتي است ولي اختلاف بين اين گونه شركت ها با ساير شركت هاي تجارتي بيش از وجوه تشابه آنها است . جدول زير پاره اي از وجوه تمايز شركت هاي تعاوني را با ساير شركت هاي تجارتي به صورت مقايسه اي نشان مي دهد :

خصوصيات شركت هاي تعاوني

خصوصيات ساير شركت هاي تجارتي

1- افراد تشكيل دهنده شركت را عضو نامند .

1- افراد تشكيل دهنده شركت را سهامدار گويند

2- اهميت شركت به تعداد اعضا و ميزان همكاري آنان با شركت است .

2- اهميت شركت ها بستگي به ميزان سرمايه دارد

3- انگيزه ورود به شركت رفع نياز مشترك از طريق همكاري است

3- انگيزه ورود به شركت سود جويي است

4- هر عضو با هر مقدار از سهم فقط حق يك راي دارد .

4- هر سهامدار به تعداد سهامي كه مالك است حق راي دارد .

5- دادن راي با وكالت محدود است ( هر عضو حداكثر 3 راي با وكالت دارد ) به شرطي كه وكيل هم عضو باشد .

5- براي دادن راي با وكالت محدوديتي وجود ندارد

6- بعد از انحلال شركت اندوخته قانوني قابل تقسيم بين اعضا نيست و در اختيار دولت قرار مي گيرد .

6- بعد از انحلال شركت اندوخته شركت به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم مي شود .

7- سهام شركت هاي تعاوني منحصرا با نام است .

7- سهام شركت هاي تجارتي به صورت بانام و بي نام است .

 

فصل اول : اهداف و چارت سازماني

بخش اول

معرفي شركت تعاوني :

شركت تعاوني جزء شركت هاي به ثبت رسيده در اداره ثبت شركت ها به شماره ثبت 296 به تاريخ 28/11/62 مي باشد كه وابسطه به اداره تعاون بوده و با هدف ارائه خدمات مالی به اعضا سهامدار تاسيس گرديده است ، كه به استناد اساسنامه اداره تعاون داراي شرايط و ضوابط خاص خود با انتخاب اعضاي مجامع عمومي ، اعضاي هيات مديره ، مدير عامل و بازرسان اعم فعاليت هاي خود را بر اساس سر فصل هاي حسابداري دوبل انجام مي دهد .

حوزه عمليات شركت استان خراسان مي باشد و مدت شركت از تاريخ تاسيس نامحدود است . مركز اصلي و نشاني شركت تربت جام بلوار امام خمینی جنب خيابان نظامی سازمان جهاد كشاورزي ( حوزه ستاد سازمان ) ميباشد كه لوازم اداري ( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، ملزومات ، تعميرات و ) و ساير خدمات اداري آن تحت پوشش سازمان مي باشد .

سرمايه اوليه شركت مبلغ 5000000 ريال است كه به 2500 سهم 2000 ريالي منقسم گرديده است و مبلغ 5000000 ريال آن نقدا توسط اعضا پرداخت و مبلغ  ـــــــ ريال آن توسط دستگاه هاي موضوع ماده 1 اساسنامه تامين و معادل ـــــــ  ريال نيز به صورت آورده غير نقدي توسط ـــــــ تقويم و به شركت تسليم و مابقي در تعهد اعضا سهامدار مي باشد .

اعضا مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال و به ترتيبي كه مجمع عمومي عادي شركت تعيين مي كند مبلغ پرداخت نشده سهام تعهدي خود را تاديه كنند .

سهام شركت با نام و غير قابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت واجد شرايط جديد با موافقت هيات مديره مجاز مي باشد . در اين صورت مراتب نقل و انتقال و مشخصات منتقل اليه بايد در دفتر سهام شركت ثبت و به امضا انتقال دهنده و انتقال گيرنده برسد .

شركت ظرف مدت يك سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه ، حسب مورد براي هر يك از اعضا به ميزان سهامي كه خريداري يا تعهد نموده اند ورقه سهام صادر و تحويل خواهد نمود .

ابتداي سال مالي شركت اول فروردين ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود ، به استثناي سال اول تاسيس كه از تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه است .

شعار هاي شركت تعاوني :

يكي براي همه و همه براي يكي يعني اعضا سهامدار با پس انداز هاي اندك دست به دست هم داده تا مشكلات خود را از طريق انباشت سرمايه حل نمايند .

بياييد با پيوند دست هايمان زنجيري بسازيم بر گرداگرد بناي « نتوانستن ها » و آن گاه با همت هم بر ويرانه هاي آن شالوده محكم بناي عظيم « توانستن ها » را بر پا داريم .

با اين نيت همه با هم در راهي گام بر مي داريم و براي ستيز با مشكلات بكوشيم . هدف تازه ما در جهت رفاه و رفع گرفتاري ها و مشكلات مالي جامعه كوچكمان مي با شد . در اين راه خير آرزومندانه گام بر مي داريم تا با همت هم به سر منزل مقصود برسيم .

اهداف تشكيل شركت :

1)     باز كردن حساب سپرده هاي مختلف منحصرا براي اعضا

2)   پرداخت وام با دريافت كارمزد به اعضا با رعايت مقررات موضوعه و آيين نامه مصوب مجمع عمومي عادي به دو صورت تحت عنوان وام كوتاه مدت ضروري و وام بلند مدت عادي

3)     انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات

4)     تحصيل وام و يا اعتبار و قبول هدايا اعم از نقدي و جنسي از اشخاص حقيقي و حقوقي

همچنين هر گونه فعاليتي در شركت تعاوني از طريق واريز وجه به شماره حساب بانكي نزد بانك كشاورزي توسط اعضا و يا صدور چك بانكي امكان پذير مي باشد .

شرايط و مقررات پذيرش عضو در شركت :

عضويت شركت با تصويب هيات مديره براي كساني كه واجد شرايط زير باشند آزاد است :

1)     تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران

2)     عدم ممنوعيت قانوني و حجر و ورشكستگي به تقصير

3)     عدم سابقه ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري

4)     عدم عضويت همزمان در تعاوني ديگر با موضوع و فعاليت مشابه

5)     در خواست كتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه

6)     ارائه مدارك مورد نياز

موارد خروج از عضويت هر يك از اعضا :

1)     از دست دادن هر يك از شرايط عضويت مقرر در اساسنامه

2)   رعايت نكردن مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار كتبي توسط هيات مديره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاريخ اخطار دوم

3)   ارتكاب اعمالي كه موجب زيان مادي شركت شود و وي نتواند ظرف يكسال آن را جبران نمايد يا با اعمالي كه به حيثيت و اعتبار شركت لطمه وارد كند و يا با شركت رقابتي نا سالم نمايد .

 

بخش دوم :

چارت سازماني شركت تعاوني

اركان شركت تعاوني :

1) مجامع عمومي :

مجامع عمومي شركت با تصميم اكثريت اعضا هيات مديره يا بر اساس در خواست مقامات يا اشخاص زير به وسيله هيات مديره دعوت به تشكيل مي شوند :

الف ) بازرس يا بازرسان شركت

ب ) در خواست حداقل 5/1 اعضا شركت براي مجمع عمومي عادي و 3/1 اعضا براي مجمع عمومي فوق العاده

ج ) وزارت تعاون

دعوت مجمع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل آن بايد حداقل 15 روز و حداكثر 45 روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي در يكي از جرايد كثير الانتشار و يا ارسال دعوت كتبي با پست سفارشي به آخرين اقامت گاه قانوني اعلام شده عضو به شركت انجام شود .

جلسات مجامع عمومي را در صورت رسميت يافتن رئيس هيات مديره و در غياب او يكي از اعضاي هيات مديره افتتاح مي كند .

در جلسه مجامع ابتدا يك رئيس و يك نائب رئيس و يك منشي و سه نفر ناظر از ميان اعضا انتخاب خواهد شد .

كليه اعضا شركت مي توانند در مجامع عمومي حضور يابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامي كه دارد در مجمع عمومي فقط حق يك راي خواهد داشت . در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام الاختيار خود واگذار نمايد . وكالتنامه هاي موضوع اين بند بايد از اعضا اخذ و ضميمه صورت جلسه مجمع گرديده و در شرگت نگه داري شود .

مجامع عمومي شركت به دو صورت تشكيل خواهد شد :

الف ) مجمع عمومي عادي :

مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي شركت تشكيل مي شود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را به صورت فوق العاده تشكيل داد .

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است :

1)     انتخاب هيات مديره و بازرسان براي مدت دو سال

2)   رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز نامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش هاي مالي و هيات مديره و گزارش بازرس

3)     اخذ تصميم درباره گزارش ها و پيشنهاد هاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي شركت

4)   تعيين خط مشي و برنامه شركت و تصويب بودجه جاري و سرمايه گذاري و اعتبارات و وام هاي در خواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهاد هيات مديره

5)     اتخاذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه

6)     تصويب مقررات و دستور العمل هاي داخلي تعاون

7)     تصويب نحوه تقويم آورده هاي غير نقدي اعضا و ديگر ضوابط راجع به آن

8)     ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات به عهده مجمع عمومي عادي قرار مي دهد

مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضا يا وكلا و نمايندگان تام الاختيار آنها رسميت پيدا مي كند و در صورت عدم حصول نصاب مذكور آگهي دعوت مجمع بايد حداكثر ظرف پانزده روز با رعايت ماده 24 اساسنامه شركت با همان دستور جلسه قبلي منتشر شود . جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد يافت .

تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت نصف به علاوه يك آرا حاضر در مجمع اتخاذ مي شود مگر در مورد انتخاب اعضا هيات مديره كه در دوره اول راي گيري ، نصاب ، اكثريت مطلق آرا حاضر در مجمع عمومي است و در صورتي كه در دوره اول تمام يا بعضي از داوطلبان حائز اكثريت مطلق نگردند بلافاصله از بين دارندگان بيشترين آرا به تعداد دو برابر مورد نياز براي تكميل اعضا اصلي و علل البدل هيات مديره با اكثريت نسبي راي گيري به عمل مي آيد .

 

ب ) مجمع عمومي فوق العاده :

مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل مي شود :

1)     تغيير موارد اساسنامه ( در حدود قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ) با تاييد وزارت تعاون

2)     تصميم گيري نسبت به عزل يا قبول استعفاء هيات مديره

3)     اتخاذ تصميم راجع به انحلال يا ادغام شركت

مجمع عمومي فوق العاده بنا به تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضا شركت و يا اكثريت مطلق اعضاي هيات مديره و يا بازرسان با حضور حداقل دو سوم كل اعضا تشكيل مي شود . در صورتي كه شركت داراي بيش از پانصد نفر عضو باشد و مجمع عمومي فوق العاده در نوبت اول به حد نصاب مقرر نرسد ، مجمع براي نوبت دوم دعوت به تشكيل شده و با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد داشت و در صورت عدم حصول حد نصاب ، مجمع براي بار سوم با همان ترتيب دعوت مي شود ، جلسه سوم با حضور اعضا حاضر كه نبايد از هفت نفر كمتر باشد رسميت پيدا مي كند .

تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت سه چهارم آراء اعضاء حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي گردد .

1) هيات مديره :

اداره امور شركت طبق اساسنامه بر عهده هيات مديره مركب از 3/5/7 نفر عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي ، اعضاي علي البدل مي باشد ، كه براي مدت دو سال با راي مخفي انتخاب مي شوند . اخذ راي براي انتخاب اعضا اصلي و علي البدل در يك نوبت به عمل مي آيد . حائزين اكثريت بعد از اعضا اصلي به ترتيب علي البدل شناخته مي شوند و انتخاب مجدد هر يك از اعضاء اصلي و علي البدل بلا مانع است .

هيات مديره جز در مواردي كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت مجامع عمومي قرار داشته ، در ساير موارد و براي تحقق هدف ، موضوع و عمليات شركت با رعايت قوانين و مقررات جاري و اساسنامه داراي اختيارات لازم جهت اداره امور شركت بوده و منجمله عهده دار انجام وظايف ذيل است :

1)     دعوت مجامع عمومي ( عادي و فوق العاده )

2)     اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط

3)   استخدام و يا اخراج كاركنان شركت بر اساس مقررات قانوني و مصوبات مجمع عمومي و نظارت و مراقبت در كار آنان

4)     نصب و عزل و قبول استعفاي مدير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد ميزان حقوق مدير عامل به مجمع عمومي

5)   قبول در خواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اساسنامه و دريافت استعفاء هر يك از اعضاي هيات مديره

6)   نظارت بر مخارج جاري شركت و رسيدگي به حساب ها و ارائه به بازرس و تسليم به موقع گزارش مالي و تراز نامه به مجمع عمومي

7)     تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه ها و بودجه ها و ساير پيشنهادات و ارائه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم

8)     تهيه و تنظيم دستررالعمل هاي  داخلي شركت و تقديم آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم

9)     تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمان ها با حق توكيل غير

10)تعيين نماينده از بين اعضا ي شركت براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني كه شركت در آنها مشاركت دارد

11)تعيين نماينده جهت ايفاي وظايف عضويت شركت در هيات مديره و يا بازرسي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني و موسسات ديگر

12)تعيين و معرفي صاحبان امضا هاي مجاز ( يك يا دو نفر از اعضاي هيات مديره به اتفاق مدير عامل)

13)انجام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اساسنامه مستقيما و يا به اعتبار تصدي اداره امور شركت در عهده هيات مديره گزارده شده است

كليه قرار داد ها و اسناد تعهد آور شركت به امضاء مجاز يك يا دو نفر از اعضاي هيات مديره به اتفاق مدير عامل معتبر است .

مسئوليت هيات مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل است در مقابل موكل

 

الف ) اعضاي هيات مديره :

هيات مديره مكلف است بلا فاصله بعد از انتخاب و اعلام قبولي در اولين جلسه از بين خود يك نفر رئيس ، يك نائب رئيس ، يك منشي و ناظر انتخاب نمايند .

1)   رئيس و نائب رئيس : جلسات هيات مديره حداقل هر ماه يك بار بنا به دعوت رئيس يا نائب رئيس هيات مديره و يا مدير عامل با حضور نصف اعضاء اصلي هيات مديره تشكيل و رسميت مي يابد .

2)   ناظر : ناظر در واقع نظارت كننده بر تصميم گيري ها و شاهد برگزاري جلسات مي باشد . از بين اعضا يك نفر تحت عنوان ناظر انتخاب گرديده كه ممكن است در هر جلسه اعضا شخص ديگري را انتخاب كنند . ناظر در واقع بر صحت جلسات نظارت دارد .

3)   منشي : صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذه در آن توسط منشي مجمع يا هيات در دفتر مخصوص ثبت شده و به امضاء رئيس ، نظار و منشي مجمع ميرسد و رو نوشت آن به وسيله رئيس مجمع به هيات مديره ابلاغ و نسخه اي از آن به وزارت تعاون ارسال مي شود .

براي اتخاذ تصميم راي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه ضروري است .

تصميمات هيات مديره در دفتري به نام دفتر صورتحساب هيات مديره ثبت مي گردد و به امضاء اعضاي حاضر در جلسه مي رسد .

خدمات اعضاي هيات مديره در اعضاء عضويت در هيات مديره شركت بلا عوض است ولي هزينه اجراي ماموريت هايي كه از طرف شركت در حدود بودجه مصوب مجمع عمومي عادي به آنان ارجاء مي شود قابل پرداخت است و مجمع مي تواند مبلغي از سود خالص را به عنوان پاداش به آنان بپردازد .

ب ) مدير عامل :

جهت مديريت شركت و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيات مديره فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي شركت و يا از خارج براي مدت دو سال به عنوان مدير عامل شركت انتخاب مي كنند كه زير نظر هيات مديره انجام وظيفه نمايد . وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد .

1)     مسئول اعتبارات :

مسئول اعتبارات وظيفه خود را زير نظر مدير عامل انجام داده و موظف است بر اساس دو برابر سرمايه موجود هر يك از اعضا نسبت به تامين مالي وام هاي بلند مدت و كوتاه مدت بر حسب نوبت تقاضا كنندگان وام اقدام كند .

 

2)     امور مالي :

خود به دو بخش دريافت و پرداخت و رسيدگي تقسيم شده كه زير نظر مدير عامل وظيفه خود را انجام ميدهند در زير به شرح وظيفه هر يك از آنها مي پردازيم :

الف ) مسئول دريافت و پرداخت : موظف به پيگيري و ثبت رويدادهاي مالي طبق فيش هاي واريزي ، كنترل حساب بانك ، نحوة صدور چك ، دستور پرداخت ، تهيه و تنظيم صورت مغايرت بانكي ، كنترل دقيق موجودي حساب هاي بانكي و گزارش آن به مدير عامل جهت تصميمات مقتضي مي باشد .

ب ) مسئول رسيدگي : نحوة رسيدگي و نظارت و كنترل به كايه اسناد و مدارك در خصوص دريافت و پرداخت وام ها ، كارمزد ، درآمد ، هزينه ها بر اساس قوانين و مقررات مالي و اجرايي شركت بر عهده مسئول رسيدگي مي باشد.

هيچ يك از اعضا هيات مديره يا بازرسان و يا مدير عامل شركت نمي توانند سمت بازرسي ويا مديريت عامل و يا عضويت هيات مديره شركت تعاوني ديگري را با موضوع فعاليت مشابه قبول كنند .

 

 

شرايط عضويت در هر يك از اركان شركت :

داوطلبان عضويت در هيات مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل شركت علاوه بر داشتن شرايط عضو بايد واجد شرايط زير نيز باشند :

1)     اطلاعات يا تجربه لازم براي انجام وظايف متناسب با فعاليت شركت

2)   ايمان و تعهد و التزام عملي به اسلام ( در صورت وجود اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تعهد عملي به دين خود )

3)     نداشتن سوء سابقه مالي و يا محكوميت در دادگا هاي اجراي اصل 49 قانون اساسي

4)     اشتهار نداشتن به فساد اخلاقي و مالي

5)     عدم عضويت در گروه هاي محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد

3) بازرس :

مجمع عمومي عادي دو نفر از اعضا را براي مدت دو سال مالي به عنوان بازرس انتخاب كرده و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است .

حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد .

وظايف بازرسان شركت به شرح زير مي باشد :

1)   نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور شركت و عمليات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه .

2)   رسيدگي به حسابها ، دفاتر ، اسناد و صورتهاي مالي شخصا يا در صورت لزوم با استفاده از كارشناس كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشناس با تصويب مجمع عمومي به عهده شركت خواهد بود .

3)      رسيدگي به شكايت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومي و مراجع ذيربط .

4)     تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور شركت به هيات مديره و مدير عامل و تقاضاي رفع نقص .

بازرس حق دخالت مستقيم در اداره امور شركت را نداشته ولي مي تواند بدون حق راي در جلسات هيات مديره شركت كند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارد .

در صورتي كه بازرس تشخيص دهد كه هيات مديره يا مدير عامل در انجام وظايف محوله مرتكب تخلفاتي گرديده است و به تذكرات به عمل آمده ترتيب اثر نمي دهند بايد موضوع را به مجمع عمومي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم لازم گزارش دهد .

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 11 تير 1394 ساعت: 11:21 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :
معلم سایت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس