خريدهاي دولتي مستقل چیست

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق در مورد مالياتهاي خالص

بازديد: 229

تحقیق رایگان

سایت علمی و پژوهشی آسمان

تحقیق در مورد مالياتهاي خالص:

 مالياتهاي خالص بر روي هزينه هاي كلي از طريق مصرف تاثير گذار هستند. اگر مالياتهاي خالص افزايش يابد؛ در نتيجه مردم(خانوارها) در آمد مصرفي و هزينه هاي مصرفي كمتري دارند. براي اينكه نشان دهيم چگونه مالياتهاي خالص بر هزينه هاي مصرفي و ميزان مصرف تاثير گذارند اجازه دهيد تا يك ماليات مقطوع را مورد بررسي قرار دهيم. يك ماليات مقطوع بستگي به ميزان و سطح توليد ندارد و ممكن است بصورت دريافت رقمي مشخص و ثابت از هر فرد در اقتصاد؛ مثلا 100 دلار بدون در نظر گرفتن در آمد؛ نمود پيدا كند. ميزان مصرف بدون پرداخت ماليات با علامت C نشان داده شده و به همين ترتيب با پرداخت ماليات ميزان مصرف پايين مي رود كه با علامت C" نشان داده مي شود. ببينيم چرا؟ تصور كنيد اگر سرانه توليد در اقتصاد 1000 دلار باشد و هزينه هاي مصرفي 850 دلار؛ اگر مالياتي نباشد. بخاطر آوريد كه بدون پرداخت ماليات توليد ملي اقتصاد نيز يك در آمد مصرفي است كه به وسيله مردم(خانوارها) دريافت مي شود. اين موردي نيست اگر مالياتها به اجرا گذاشته شوند.

اگر ماليات خالص 100 دلار در هر سطح درآمدي باشد؛ در نتيجه درآمد مصرفي 100 دلار كمتر از توليد ملي در كليه سطوح است. اما هزينه هاي مصرفي به درآمدهاي مصرفي بستگي دارد نه به توليد ملي. بنابراين؛ اگر توليد ملي در  شكل 4-4-4؛ 1000دلار است درآمد مصرفي به 900 دلار كاهش مي يابد زيرا ماليات 100 دلار است. اگر حد نهايي گرايش به مصرف 75/0 است يعني مصرف بميزان 75 دلار كاهش مي يابد؛ يعني مصرف فقط 775 دلار است(775=75-850) وقتي كه مالياتها برابر با 100 دلار است و از آنجا كه حد نهايي گرايش به مصرف (MPC) در تمام سطوح درآمدي يكسان است و مالياتها نيز در تمام سطوح درآمدي يكسان است ميزان مصرف 75 دلار در تمام سطوح توليد كمتر مي باشد؛ البته بر مبناي به اجرا گذاشتن مالياتهاي خالص. ميزان مصرف جديد با ماليات خالص كه با علامت C" نشان داده شده است بصورت عمودي پايينتر و موازي با خط مصرف قبلي مي باشد. بيشتر از اين؛ خط مصرف جديد همان شيب خط قبلي را دارد چون حد نهايي گرايش به مصرف يكي است. ما بايد توجه كنيم كه وقتي ماليات 100 دلار است مصرف فقط 75 دلار كاهش مي يابد چون پس انداز بميزان 25 دلار بيشتر كاهش مي يابد. بخاطر داشته باشيد كه درآمد مصرفي بين مصرف و پس انداز تقسيم مي شود. وقتي درآمد مصرفي تغيير مي كند مصرف و پس انداز هم تغيير مي كند براساس حد نهايي گرايش به مصرف و پس انداز. در واقعيت مالياتها به صورت مقطوع نيستند اما با افزايش سطح درآمد؛افزايش پيدا مي كند. اگر اقتصاد درآمد  بيشتري دارد؛ دولت درآمد مالياتي بيشتري به دست مي آورد. در اين صورت ميزان مصرف با پرداخت ماليات موازي؛ با ميزان مصرف بدون پرداخت ماليات نمي باشد.

**************************************************

جريان چرخشي اقتصاد چیست :

اجازه بدهيد يكبار ديگر به اقتصاد چرخشي برگرديم. در اينجا مي بينيم كه جريان توليد ملي به بخش بازرگاني مي رود؛ پرداختهاي عوامل توليد به بازارهاي عوامل توليد مي رود و درآمد ملي مي شود و هزينه هاي مصرف از بخش خانوار(مردم) به بازارهاي توليد مصرفي مي رود. همچنين هزينه هاي سرمايه گذاري به داخل جريان چرخشي تزريق مي شود و پس انداز از جريان چرخشي خارج مي شود. بهر حال؛ ما نيازمند به در نظر گرفتن دو جريان اضافه مي باشيم؛ مالياتهاي خالص و خريدهاي دولتي. در زمينه و محدوده جريان چرخشي؛ مالياتهاي خالص؛ وقتي كه آنها بستگي به سطح درآمد دارند؛ استفاده غير مصرفي درآمدي دارند كه از چرخه خارج مي شوند . به اين ترتيب مالياتهاي خالص جنبه پس انداز پيدا مي كنند. درواقع؛ هر دوي مالياتهاي خالص و پس انداز از جريان چرخشي اقتصاد خارج مي شوند. به همين منوال؛ خريد هاي مستقل دولتي به اين چرخه تزريق مي شوند بهمان صورتي كه هزينه هاي سرمايه گذاري مستقل تزريق شدند. خريدهاي دولتي هزينه هاي اضافه اي را بر خدمات و كالاهاي نهايي تحميل مي كند و جريان چرخشي متعاقب آن در رابطه با توليد ملي؛ پرداختهاي عوامل توليد و دستمزدها و درآمد ملي و هزينه ها را تحت تاثير قرار مي دهد.نكته اي كه بايد برآن در اينجا تاكيد كرد اينست كه خريد هاي دولتي و هزينه هاي سرمايه گذاري اساسا به يك صورت بر جريان چرخشي تاثير مي گذارند. اين هم نيست كه كدام تزريق صورت مي گيرد زيرا هر دو جريان حركت را متاثر مي كنند. همين مسئله براي پس انداز و مالياتهاي خالص نيز وجود دارد كه درآمد را به خارج هدايت مي كنند كه مي توانست در چرخه باقي بماند.

 خريدهاي دولتي و مالياتها:

بودجه دولت شامل دو بخش هزينه اي اصلي است.(خريد كالا و پرداختهاي انتقالي) و دو منبع درآمد( مالياتهاي دريافتي و اوراق قرضه). اگر هزينه ها كمتر از مالياتهاي دريافتي باشند يك مازاد بودجه وجود دارد. اگر هزينه ها بيشتر از مالياتهاي دريافتي باشند يك كسري بودجه بوجود مي آيد و دولت بايد از بازارهاي مالي قرض نمايد. درسالهاي اخير دولت مركزي همه ساله با افزايش كسري بودجه مواجه بوده است. بخش دولتي مي تواند به دوروش زير بر هزينه ها تاثير گذار باشد؛ خريدهاي دولتي و مالياتهاي خالص. خريدهاي دولتي مستقيما بر هزينه هاي كلي تاثير دارد زيرا مانند مصرف و سرمايه گذاري؛ آنها هزينه هاي خدمات و قيمت تمام شده كالاي نهايي را به نمايش مي گذارند. ماليات هاي خالص؛ غير مستقيم بر هزينه هاي كلي تاثير مي گذارند زيرا آنها درآمدهاي مصرفي را تغيير مي دهند و در نتيجه هزينه هاي مصرفي را. هزينه ها و درآمدهاي پيش بيني نشده مي بايست هر ساله به تاييد برسند و در نتيجه مي توانند بوسيله دولت كنترل و تنظيم شوند. هزينه ها و درآمدهاي پيش بيني شده كم و بيش خودكار هستند زيرا اگر چه دولت خطوط راهبردي آنرا برقرار مي كند ولي قادر به كنترل بودجه سالانه آن نيست. ماليات هاي خالص مالياتهايي هستند كه پرداختهاي انتقالي آن كسر گرديده است. مالياتها و پرداختهاي انتقالي در اين روش با يكديگر تركيب شده اند زيرا هر دو به يك شكل بر هزينه هاي كلي تاثير مي گذارند اما در دو جهت مخالف. مالياتها درآمدهاي مصرفي را كاهش مي دهند و در نتيجه مصرف را كاهش مي دهد. در حاليكه پرداختهاي انتقالي درآمدهاي مصرفي را افزايش مي دهد و در نتيجه مصرف افزايش مي يابد. هزينه هاي كلي براي يك اقتصاد سه بخشي با اضافه كردن خريدهاي دولتي به مصرف و سرمايه گذاري بوجود مي آيد. بطور واضح و نموداري؛ اين موضوع با اضافه كردن خريدهاي دولتي به دو بخش هزينه هاي كلي (C+I) نشان داده مي شود. هرچند كه مالياتهاي خالص باعث مي شوند كه ميزان مصرف پايين برود. در جريان چرخشي؛ مالياتهاي خالص مانند پس انداز يك هدر رفت يا يك استفاده غير مصرفي از درآمد هستند. بيشتر از اين؛ خريد هاي دولتي مانند سرمايه گذاري يك تزريق و يا يك جور هزينه غير مصرفي هستند.

مرور واژه ها:

خريدهاي دولتي مستقل  چیست :

 خريدهاي دولتي كه وابسته به سطح درآمد ملي فعلي و ميزان توليد ندارد.

بودجه:

 ليستي از كليه درآمدها و مخارج و هزينه ها براي يك دوره زماني تعريف شده. عناصر اصلي تشكيل دهنده بودجه دولت شامل خريدهاي دولتي و پرداختهاي انتقالي بر روي بخش هزينه ها و مالياتها و اوراق قرضه بر روي بخش درآمدها؛ مي شود.

كسري بودجه:

 شرايطي كه در صورت افزايش هزينه هاي دولت در مقابل مالياتهاي دريافتي بوجود مي آيد.

مازاد بودجه:

شرايطي كه در صورت كاهش هزينه هاي دولت در مقابل مالياتهاي دريافتي بوجود مي آيد.

هزينه هاي پيش بيني نشده:

هزينه هايي كه بايد سالانه و يا دوره اي توسط قانونگذاران و افراد سياسي كشور تاييد و تصويب شود. هزينه هاي پيش بيني نشده قدرت كنترل زيادي به دولت براي كنترل مقدار كلي هزينه ها مي دهد.

ماليات خالص:

 فرق بين مالياتها و پرداختهاي انتقالي. ماليات خالص مقدار درآمد مالياتي است كه براي دولت پس از پرداختهاي انتقالي جهت خريدهاي دولتي باقي مي ماند.

هزينه هاي پيش بيني شده چیست :

 هزينه هايي كه براساس مصوبات قانوني است و بايد پرداخت شود مگر اينكه قانون جديدي تصويب شود. هزينه هاي پيش بيني شده قدرت دولت را در كنترل مقدار كلي هزينه ها محدود مي نمايد.

بخش5-4: تعيين كردن درآمد ملي و توليد:

اكنون وقت آن رسيده است كه ما عناصر و اجزاء هزينه هاي كلي را كه در سه بخش گذشته مرور كرديم كنار يكديگر گذاشته و عملكرد كلي اقتصاد را مورد امتحان قرار دهيم. بطور خاص؛ مي خواهيم ببينيم كه چگونه سطح درامد ملي و توليد تعيين مي شود. تجزيه و تحليل ها در اين بخش به ما نشان مي دهد كه چگونه اقتصاد بايك توليد كافي بمنظور تامين هزينه هاي كلي به يك موازنه و تعادل دست مي يابد.ابتدا ما بايد چندين دستورالعمل را كنار يكديگر قرار دهيم تا ببينيم اين تجزيه و تحليل ساده تعيين درآمد و توليد دركجاي تحليلهاي مفصل تر بخش هاي بعدي جاي مي گيرد. تحليل اوليه ما بر مبناي برابري هزينه هاي كلي و توليد استوار است. اينجا ما مي بينيم كه چگونه تعادل و توازن توليد در يك اقتصاد سه بخشي شامل جمعيت خانوار- بازرگاني و بخش دولتي تعيين مي گردد. سپس چگونگي بررسي تعادل را از طريق برابري هدر رفت و تزريق مورد بررسي قرار مي دهيم و نهايتا چگونگي ارتباط اين تعادل تحليل شده را با بازار كلي مورد امتحان قرار مي دهيم.

دستورالعمل هاي اصلي و قواعد و روشها:

 قبل از اينكه ما به جزئيات تعيين سطح تعادل توليد در اقتصاد بپردازيم بسيار مهم است كه تعدادي از پيش فرض هاي بكار رفته در اين بخش را مشخص و معلوم نماييم. اول؛ ما پيچيدگي هاي جريان اقتصادي بين بخش ها را كه فقط بمنظور ساده كردن تجزيه و تحليلهايمان ناديده مي گيريم. از آنجا كه اكثر جريانات نسبتا كوچك هستند و فقط بر روي سطوح مرتبط با هر ميزان درآمد و توليد تاثير مي گذارند و نه دركل آن ما مي توانيم در حال حاضر بر روي محمترين جريانات تمركز كنيم. بنابر اين ؛ چهار عنصر اندازه گيري درآمد و توليد توليد ناخالص ملي ؛ توليد خالص ملي درامد ملي و درآمد شخصي را معادل و برابر يكديگر در نظر مي گيريم. بمنظور يادداشت و بخاطر سپاري اجازه بدهيد Yعلامت سرجمع ميزان درآمد و توليد در اقتصاد باشد. يكي از جرياناتي كه ما در اين تحليل نگه مي داريم ماليات خالص است . يا مالياتها پس از كسري پرداختهاي انتقالي. اين يعني اينكه پنجمين عنصر درآمدي درآمد مصرفي- باديگر عناصر درآمدي و توليد برابر نيست. علامت يادداشت و بخاطر سپاري درآمد مصرفي براي تميز دادن آن از علامت توليدY؛DYخواهد بود. دوما؛ در اين تجزيه و تحليل ما فرض مي گيريم كه سرمايه گذاري؛ خريدهاي دولتي و مالياتهاي خالص هيچ ارتباطي با توليد ندارند؛ در نتيجه شيب خط هزينه هاي كلي برابر و مساوي خط حد نهايي گرايش به مصرف است. اين فرض بما اجازه مي دهد كه به مشكلات اساسي تعيين تعادل بنگريم بدون اينكه بدون دليل تحليل خود پيچيده كنيم. سوما؛ ما بخش خارجي را حذف مي كنيم؛ يكبار ديگر به خودمان اجازه مي دهيم تا بر روي تحليل هاي مرتبط تمركز كنيم؛ هرچند كه هيچكدام از نتايج به دست آمده در اين بخش اساسا با اضافه كردن بخش خارجي هم تغيير نكرده است.


تعادل و برابري با هزينه هاي كلي:

قبل از اينكه چگونگي تعيين تعادل و برابري سطح توليد در اقتصاد را مورد امتحان قرار دهيم اجازه دهيد مروري بر مفهوم كلي تعادل داشته باشيم. تعادل حالتي است كه درآن نيروهاي مخالف دقيقا يكديگر را خنثي مي كنند و هيچ تمايل ذاتي براي تغيير وجود ندارد. مفهوم تعادل همچنين مي تواند براي تمام و كل اقتصاد نيز بكار رود. به اين شكل كه؛ ما مي توانيم تعادل بين تامين و تدارك كردن توليدات ملي و هزينه هاي توليدات ملي را مشخص كنيم و در بحث و شزايط اقتصاد ملي تعادل زماني رخ مي دهد كه توليد ملي تغيير نكند.

در واقع دو راه براي بررسي تعادل در اقتصاد وجود دارد. اولين روش كار كه مورد نظر ما در چند صفحه بعدي خواهد بود به سطح كلي توليد و هزينه ها مي پردازد. روش دوم كار كه توجه ما را بعدا در اين بخش بخود معطوف خواهد كرد؛ به هدر رفت ها و تزريق ها مي پردازد. براي اينكه ببينيم اقتصاد چگونه مي تواند تعادل به دست بياورد؛ اجازه بدهيد اقتصاد سه بخشي شامل جمعيت خانوار؛ بازرگاني و بخش دولتي را بررسي نماييم. تعادل در اقتصاد سه بخشي زماني رخ مي دهد كه هزينه هاي كلي بر توليد مساوي و برابر با ميزان و مقدار توليد بدست آمده باشد. در تعادل؛ كل توليدات حاصل توسط يكي از بخش هاي خريداري مي شود و ديگر مازادي وجود ندارد . بعلاوه؛ بخش ها توليدي را به دست مي آورند كه مي خواهند بخرند و ديگر كمبودي وجود ندارد.

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 12 آذر 1393 ساعت: 9:27 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس