شاغل در اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي تحت نظارت مدير عهده دار وظايف

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

شرح وظايف معاون فن آوري آموزشي

بازديد: 585

شرح وظايف معاون فن آوري آموزشي

 

شاغل در اين پست با رعايت اصول و موازين شرعي و اسلامي تحت نظارت مدير عهده دار  وظايف ذيل مي باشد:

-  همكاري و تعامل با مدير و ساير معاونين در فراهم سازي زمينه لازم جهت تحقق بخشيدن به اهدف مصوب دوره هاي تحصيلي با همكاري و مشاركت كاركنان، دانش آموزان و اولياي آن ها و با بهره گيري از امكانات و ظرفيتهاي داخل و خارج از مدرسه.

- همكاري با ساير معاونين و كاركنان آموزشگاه در جهت بهبود امور و افزايش بهره وري در مدرسه

- ايجاد محيطي آموزنده و پرورش دهنده براي شكوفا شدن استعدادهاي مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت هاي فردي آنها.

- همكاري در تهيه برنامه هاي سالانه آموزشي با رعايت ضوابط از طريق مشاركت اولياء، كاركنان و دانش آموزان

- همكاري در تهيه برنامه هفتگي بر اساس جدول مواد درسي برنامه مصوب و مطابق با دورهاي تحصيلي مربوط و سازماندهي نيروي انساني بر اساس ضوابط و متناسب با برنامه ها.

- همكاري در برنامه ريزي به منظور جلب مشاركت معلمان و ساير كاركنان مدرسه براي ايفاي نقش تربيتي.

- همكاري در مراقبت بر نحوه رفتار و كردار و حضور و غياب دانش آموزان براساس آئين نامه انضباطي مصوب

- تلاش در ايجاد هماهنگي بين عوامل انساني مدرسه در اجراي صحيح و به موقع برنامه ها و فعاليت هي آموزشي بر اساس ضوابط و مقررات.

- همكاري درنظارت بر جهت حسن اجراي انجام فعاليت ها و وظايف كاركنان مدرسه و ارزشيابي مستمر از عملكرد آن ها بر اساس ضوابط، همچنين شناسائي كاركنان كوشا، ساعي، فعال و شايسته با همكاري ساير كاركنان و معرفي به مدير به منظور تقدير و تشويق آن ها.

- همكاري در برنامه ريزي ، نظارت و اجراي فعاليت هاي عمومي و فراگير نظير مراسم آغازين، مناسبت ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت هاي قرآني و گروهي و مسابقات فرهنگي، هنري و ورزشي ، بازديدها و اردوهاي آموزشي و پرورشي.

- همكاري در تأمين شرايط مناسب بهداشتي(عمومي، فردي و محيطي) و ايمني دانش آموزان و كاركنان مدرسه و اقدام در جهت پيشگيري از بيماري ها، سوانح و حوادث احمتماي و مقابله با آن ها و نيز مراقبت از تغذيه ميان وعده دانش آموزان.

- همكاري در ايجاد تعامل بين همكاران، دانش آموزان و اولياي آن ها به منظور توسعه مهارت هاي زندگي مبتني بر اخلاق و رفتار اسلامي.

- توسعه  مهارت هاي حرفه اي خود و شركت در دوره هاي مربوط، گردهمائي ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات.

- همكاري در تهيه، تنظيم و اجراي برنامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات و استخراج نتايج آن و اطلاع رساني به موقع به اولياء و دانش آموزان جهت ارائه به مدير.

- ايجاد تعامل با ساير كاركنان مدرسه و مراقبت در اجراي صحيح وظايف آنان.

- حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز به كار روزانه و مادامي كه برنامه ها و فعاليت هاي آموزشي و پرورشي در جريان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامي دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

- همكاري در برنامه ريزي جهت تشكيل جلسات مرتبط(گروه هاي آموزشي و شوراهاي مدرسه، انجمن اولياء و مربيان، شوراي معلمان و شوراي دانش آموزي و...) و زمينه سازي براي حضور فعال اعضاء و نيز نگهداري سوابق و صوت جلسات مربوط.

- همكاري با مدير در آماده سازي فضا و تجهيزات قبل از آغاز سال تحصيلي و همچنين برنامه ريزي و نظارت بر تجهيز، توسعه و حفظ و نگهداري اموال، فضاها و تجهيزات آموزشي و پرورشي.

- همكاري در برنامه ريزي، ثبت نام و سازماندهي دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط.

- همكاري جهت مراقبت بر تهيه و تنظيم دفاتر رسمي مدرسه و مدارك پرسنلي كاركنان برابر مقررات و در زمان مقرر.

- اجراي بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها،شييوه نامه ها و... ارجاعي از سوي مدير در چارچوب وظايف محوله.

- تحويل اسناد و صورت اموال و وسايل مربوط0سايت رايانه،آزمايشگاه و كارگاه) در صورت تغيير سمت به مسئول مربوط طبق مقررات.

- تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم در خصوص فعاليت هاي مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط و ارائه به مدير.

- پاسخگوئي و اطلاع رساني به موقع به والدين، دانش آموزان، كاركنان و ساير مراجعين به مدرسه برابر ضضوابط و مقررات.

- بررسي، مطالعه، تحقيق و پ‍وهش به منظور كسب مهارت هاي لازم و ارتقاي علمي جهت ارائه راهكارهي مناسب در زمينه شغل مورد تصدي.

- ساماندهي و نظارت بر عملكرد تجهيزات حرارتي، برودتي، ايمني و امنيتي، روشنايي، الكتريكي و مكانيكي سايت رايانه، كارگاه و آزمايشگاه مدرسه و ارائه گزارش لازم به مدير در جهت رفع نقص موجود و افزايش ضريب ايمني آن ها به منظور حفاظت از اموال دولتي و جلوگيري از وقايع احتمالي.

- نظارت بر وضعيت رايانه ها، سروِر و ساير تجهيزات موجود در سايت رايانه و تلاش در رفع عيوب موجود در سيستم ها و ارائه گزارش به مدير در خصوص رفع عيب هايي كه نياز به حضور كارشناس را دارد.

- نصب و راه اندازي سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري و بروز رساني سيستم عامل ها، اتصال به اينترنت و يا ساير شبكه هاي مجاز اعلام شده از سوي وزارت آموزش و پرورش به نحوي كه سايت رايانه همواره قابليت استفاده حداكثري را براي دانش آموزان و معلمين داشته باشد.

- تهيه آرشيو منظم و منسجم و نگهداري مناسب از نرم افزار و محتواهاي آموزشي و پرورشي مجاز(معرفي شده از سوي وزارت آموزش و پرورش) به نحوي كه دانش آموزان و معلمين بتوانند به آن دسترسي آسان داشته و از آن استفاده نمايند.

- نصب ويروس ياب و ساير ابزارهاي كنترلي بر روي سيستم هاي مدرسه  و سايت رايانه و بروز رساني آن ها.

- نظارت، بروز رساني اخبار و اطلاعات، حفظ و نگهداري محتواهاي موجود در وب سايت مدرسه به نحوي كه  همواره به روز و فاقد هرگونه اشكال فني و يا محتوائي باشد.

- دقت و اطمينان از ضريب ايمني وب سايت و امنيت اطلاعات اختصاصي مدرسه، دانش آموزان و... كه بر روي وب سايت مدرسه قرار مي گيرد به نحوي كه افراد غير نتوانند به اين اطلاعات دسترسي ييافته و رعايت حريم خصوصي افراد لحاظ گردد.

- اطلاع رساني سريع به مدير و ساير مسئولين ذيربط در زمان بروز حوادث احتمالي(هك، حمله هاي اينترنتي، درج كلمات و اطلاعات نامناسب و...)  به منظور رفع مشكل و انجام پيگيري مربوطه تا حصول نتيجه.

-  برگزاري جلسات اطلاع رساني و فرهنگ سازي براي كاركنان و والدين در خصوص نحوه نظارت بر استفاده دانش آموزان از رايانه و... و خطرات و وقايعي كه ممكن است با سياست هاي ابلاغي وزارت متبوع.

- ارائه پيشنهاد به مدير در خصوص محتواهاي آموزشي و پرورش مورد نياز مدرسه جهت تهيه آن ها از مراجع قانوني مجاز و معتبر تأييد شده از سوي وزارت متبوع.

- همكاري در اجراي پروژه هاي نياز سنجي، ارزشيابي و اجراي آزمايشي برنامه هاي درسي.

-  ايجاد كارگروه هاي نقد و نظريه پردازي در باره كتاب ها، مجلات رشد و نرم  افزارها .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 27 فروردین 1394 ساعت: 2:19 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس