شرايط احراز شغل در رشته ریاضی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

معرفی کامل رشته ریاضی

بازديد: 339

 

 تحقیق رایگان سایت فروشگاه علمی اسمان

معرفی کامل رشته ریاضی

الف) تعريف برخي از واژه ها و اصطلاحات رشته ریاضی

1 . گروه آزمايشي

بر اساس تقسيم بنديهاي انجام شده ، مجموعة رشته هاي مختلف تحصيلات دانشگاهي، بر حسب مواد امتحاني آزمون سراسري كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي پذيرد ، به چهار گروه آزمايشي : (1) علوم رياضي و فني  (2)  علوم تجربي  (3) علوم انساني (4) هنر تقسيم مي شود.

2 . رشته

رشته ، زير مجموعه اي از يك گروه آزمايشي است كه دانشجويان پذيرفته شده در آن ، در يك موضوع خاص‏ علمي كه متمايز از ساير موضوعهاست ، به تحصيل پرداخته و با توجه به مقطع تحصيلي مربوط ، كارآيي و مهارت لازم را در آن موضوع كسب مي نمايند ؛ نظير رشته هاي : كامپيوتر و كتابداري .

در آزمون سراسري ، هر شته با كدي خاص از ساير رشته ها متمايز مي گردد .

3 . گرايش

رشته هاي مختلف علمي ، در نهايت به تخصصهاي فرعي تر به نام گرايش منتهي مي شوند . اين تقسيم بندي در پاره اي از رشته ها در مقطع كارشناسي ( نظير رشته كامپيوتر ، گرايش نرم افزار و يا رشته برق ، گرايش الكترونيك ) و در پاره اي ديگر ، در مقطعهاي تحصيلي بالاتر مانند كارشناسي ارشد ( نظير رشتة فيزيك ، گرايش نجوم) صورت مي گيرد.

4 . دانشگاه

به مجموعه اي از واحدهاي علمي و آموزشي گفته مي شود كه در شاخه ها و رشته هاي خاصي از علوم فعاليت داشته ، با مديريت واحد و برابر ضوابط خاص وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي اداره شوند.

دانشگاههايي كه فعاليت خود را در يك گروه آزمايشي خاص متمركز كرده اند ، دانشگاه تخصصي (نظير دانشگاه صنعتي شريف ) و ساير دانشگاهها كه در گروههاي آزمايشي مختلف فعاليت دارند ، دانشگاه جامع ( نظير دانشگاه تهران ) ناميده مي شوند. وظايف دانشگاه عبارت است از : تربيت نيروي متخصص ، نشر و اشاعه علوم ، گسترش مرزهاي دانش و . . .

5 . دانشكده

به واحدي از يك دانشگاه كه در تعدادي از رشته هاي خاص علمي مرتبط با هم فعاليت دارد دانشكده گفته مي شود ؛ نظير : دانشكدة علوم تربيتي و دانشكدة كشاورزي . دانشكده ها همان وظيفه دانشگاه را در سطحي محدودتر به عهده دارند.

6 . گروه آموزشي

هر دانشكده به واحدهاي كوچكتري به نام گروه آموزشي تقسيم مي شود . گروه ، مسئووليت فعاليت در يك رشته خاص يا چند رشته متجانس را بر عهده دارد: نظير : گروه زبان و ادبيات فارسي ، گروه حسابداري و گروه آبياري  .

 

 

 

7 . دوره ( مقطع تحصيلي ) رشته ریاضی

دوره يا مقطع تحصيلي ، نشان دهندة ميزان و تعداد درسها ، نوع مدرك اعطايي در پايان تحصيل و طول مدت تحصيل در يك رشته خاص است ؛ مانند : دوره ها يا مقطعهاي تحصيلي كارداني ( فوق ديپلم ) ، كارشناسي ( ليسانس ) ، كارشناسي ارشد ( فوق ليسانس ) ، دكتراي حرفه اي و دكتراي تخصصي .

ب ) نظام آموزشي دانشگاهها

نظام آموزشي حاكم بر تمام دانشگاههاي كشور ، نظام واحدي است كه در آن ، ارزش هر درس با توجه به سرفصل و حجم مطالب آن و نيز تعداد واحد اختصاص داده شده به آن درس ، سنجيده مي شود .

هر سال تحصيلي ، شامل دو نيمسال ( و در پاره اي موارد يك دوره تابستاني ) است كه در پايان هر يك ، درسهاي انتخاب شده از سوي دانشجو در آن نيمسال ( يادواره تابستاني ) ، ارزيابي مي گردد . در صورتي كه دانشجو نتواند در يك درس نمره قبولي بياورد ، ملزم به گذراندن مجدد همان درس خواهد بود . طول هر نيمسال 17 هفته و هر دوره تابستاني ، 6 هفته آموزشي ( بدون احتساب مدت امتحانات ) است.

طبق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي ، هر واحد درس ، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن در طول يك نيمسال تحصيلي ( و يا دوره تابستاني ) به صورت 17 ساعت نظري ، يا 34 ساعت آزمايشگاهي ( عملي ) ، يا 51 ساعت كارگاهي ( عملياتي ميداني ) و يا 68  ساعت كارآموزي و كارورزي ( كار در عرصه ) تدريس مي شود .

 

ج ) انواع دانشگاهها

د ريك تقسيم بندي كلي ،‌مجموعه دانشگاههاي كشور به سه نوع تقسيم مي شوند : دانشگاههاي دولتي ، دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي و دانشگاههاي آزاد اسلامي ( مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش ، جداي از اين تقسيم بندي است ) .

آموزش در دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتي به صورت رايگان و در دوره هاي شبانه دانشگاههاي دولتي و همچنين در دانشگاههاي آزاد اسلامي و غير انتفاعي و غير دولتي با پرداخت شهريه ، امكان پذير است .

د ) شرايط ثبت نام در يك گروه آزمايشي ( در آزمون سراسري )

داوطلبان مي توانند در امتحانات سراسري دانشگاهها كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد ، بدون توجه به نوع گواهينامه دوره متوسطه خود ، فقط در يكي از چهار گروه آزمايشي ثبت نام و شركت نمايند .

هـ ) شرايط ورود و نام نويسي در دانشگاهها ( دولتي ،‌ غير انتفاعي و غير دولتي )

براي ورود و ثبت نام در دانشگاههاي دولتي و دانشگاههاي غير انتفاعي و غير دولتي لازم است داوطلبان ، داراي شرايط عمومي و اختصاصي مربوط باشند كه از آن جمله مي توان به داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه ( مورد تاييد آموزش و پرورش از داخل يا خارج كشور ) و يا معادل آن براي آموزشهاي حوزوي ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) براي ورود به دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي و همچنين داشتن گواهينامه دوره كارداني ( مورد تاييد از سوي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ) براي ورود به دوره هاي كارشناسي ناپيوسته اشاره كرد.

دانشجو نمي تواند به صورت همزمان در بيش از يك رشته و يا در هر رشته در بيش از يك گرايش در يك يا چند دانشگاه ، نام نويسي كند وادامه تحصيل دهد . در صورت تخلف ، بر اساس تشخيص كميسيون موارد خاص وزارت دانشجو از ادامه تحصيل در غير از يك رشته ، محروم و موظف به پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به رشته يا رشته هاي حذف شده مي شود . ضمنا دانشجويان ممتاز ( استعدادهاي درخشان ) مشمول مقررات خاص خود هستند .

و ) شرايط و ضوابط خاص دوره هاي شبانه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي

اگر چه شرايط عمومي و اختصاصي براي داوطلبان شركت در دوره هاي شبانه ، مشابه دوره هاي روزانه لازم است داوطلبان به پاره اي از تفاوتها از جمله موارد زير ، توجه كامل داشته باشند :

1- كلاسهاي اين دوره ها معمولا از ساعت 3 و 4 بعدازظهر به بعد تشكيل مي شود .

2- دانشگاهها به هيچ وجه امكاناتي نظير خوابگاه ، وام تحصيلي ، تغذيه ، لوازم كمك آموزشي و همچنين ساير امور رفاهي ، در اختيار دانشجويان اين دوره ها قرار نخواهند داد .

3- در مدرك تحصيلي اين گونه دانشجويان ، كلمه ((شبانه )) قيد مي گردد .

4- در دوره هاي شبانه ، دانشجو موظف به پرداخت شهريه است . اين شهريه شامل دو قسمت: شهريه ثابت براي هر نيمسال تحصيلي و شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي است كه در طول دوران تحصيل بتدريج و به تناسب از دانشجو دريافت مي شود . ميزان شهريه ثابت و متغيير ، همه ساله تعيين و اعلام مي گردد كه داوطلبان مي توانند حدود هزينه هاي مربوط به كل دوره و حدود مبلغ پرداختي براي هر نيمسال تحصيلي را برآورد نمايند .

ز) شرايط و ضوابط خاص رشته هاي تحصيلي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي نوع اول

در اين موسسات كه مشمول آيين نامه هاي آموزشي موسسات آموزش عالي دولتي هستند ، شرايط عمومي و اختصاصي لازم براي دانشگاههاي دولتي نيز نافذ است با اختلاف مختصري ، از جمله آن كه به تناسب رشته ، مقطع تحصيلي و موسسه همه ساله توسط مسئوولان آموزش عالي كشور شهريه اي تعيين ودريافت مي شود.

ح ) شرايط و ضوابط خاص تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي

پاره اي مقررات در دانشگاههاي آزاد اسلامي و گاه در يك واحد خاص از آن ، با مقررات موجود در موسسات آموزش عالي دولتي متفاوت است كه مهمترين آنها عبارت است از : ضرورت پرداخت شهريه هاي ثابت و متغير دانشجو كه ميزان اين شهريه ، همه ساله توسط مسئوولان اعلام مي گردد .

ط ) عنوان پاره اي از رشته هاي مختلف در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني

در اين قسمت ، عنوان مهمترين رشته تحصيلي در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني به همراه مقطع تحصيلي مربوطه به نقل از دفترچه راهنماي شماره 1 آزمون سراسري سال 1377  سازمان سنجش و آموزش كشور آورده شده است تا دانش آموزان و داوطلبان گرامي با اطلاع از آن و بررسي بيشتر در مورد كم و كيف رشته ها ، بتوانند با نگرشي عميق در اين زمينه تصميم گيري نمايند .

رشته تحصيلي گروه آزمايشي علوم رياضي و فني ( گروه آزمايشي 1 ) :

مهندس برق ( الكترونيك ، قدرت ، مخابرات ، كنترل ) ، مهندسي پزشكي ،‌مهندسي پزشكي ( باليني بيوالكتريك ) ، مهندسي برق ( جنگ الكترونيك ) ، دبير فني برق ( الكترونيك . قدرت ) مهندسي الكترونيك و مخابرات دريايي ، كاردان فني برق ( الكترونيك ، قدرت و مخابرات ) ، معلم فني برق ( الكترونيك ، قدرت ) كارداني علمي كاربردي برق الكترونيك و ابزار دقيق كارداني علمي كاربردي برق ( قدرت ) كارداني تكنولوژي هسته اي ، مهندسي پليمر صنايع پليمر ، مهندسي پليمر تكنولوژي و علوم رنگ ، مهندسي دريا كشتي سازي ، مهندسي دريا مهندسي كشتي ، مهندسي دريا دريانوردي ، كارداني دريانوردي ، كاردان فني كشتي ، مهندسي شيمي صنايع پليمر صنايع پتروشيمي صنايع شيميايي معدني صنايع گاز صنايع غذايي ، طراحي و فرايندهاي صنايع نفت بهره برداري از منابع نفت ، كارشناسي طراحي و مهندسي پتروشيمي ، مهندسي شيمي شيميايي سلولزي ، كاردان فني شيمي عمليات پالايش ، كاردان فني شيمي عمليات پتروشيمي ، كارداني فني شيمي صنايع شيميايي ، معلم فني صنايع شيميايي ، كاردان فني شيمي صنايع قند ، كاردان فني صنايع غذايي توليد صنعتي ، مهندسي صنايع تكنولوژي صنعتي ، مهندسي صنايع برنامه ريزي و تحليل سيستمها ، كارشناسي ايمني صنعتي ، كاردان فني صنايع ايمني صنعتي ، معلم فني صنايع چوب ، كاردان فني صنايع چوب ، مهندسي عمران نقشه برداري ، مهندسي عمران آب ، مهندسي بهره برداري راه آهن ، مهندسي خط و ابنيه راه آهن ، مهندسي جريه راه آهن ، دبير فني عمران ، تربيت دبير فني عمران دبير فني عمران ساختمان . كاردان فني عمران روسازي راه ، كاردان فني عمران زير سازي راه كارداني راه داري ، كارداني ماشين الات كارداني حمل و نقل ، كارداني فني عمران پل سازي و ابنيه فني ، كاردان فني عمران نقشه برداري ، كاردان فني عمران كارتوگرافي ، كارداني فني عمران ، فتوگرامتري ، كاردان فني عمران ساختمانهاي بتني ، كاردان فني عمران عمران روستايي ، كاردان فني عمران پل سازي و ابنيه فني ، كاردان فني عمران نقشه برداري ، كاردان فني عمران كارتوگرافي ، كارداني فني عمران فتوگرامتري ، كاردان فني عمران ساختمانهاي بتني ، كاردان فني عمران عمران روستايي . كاردان فني عمران كارهاي عمومي ساختمان . كاردان فني عمران آب كارداني علمي كاربردي عمران ساختمانهاي بتني آبي ، كارداني علمي كاربردي عمران آب و فاضلاب ، كاردان فني عمران بهره برداري از منابع آب ، كاردان فني عمران آب شناسي ، كاردان فني عمران راه سازي ، كاردان فني عمران تاسيسات حرارت نيروگاه ، معلم فني عمران كارهاي عمومي ساختمان ، مهندسي كامپيوتر ( سخت افزار و نرم افزار ) ، مهندسي معدن اكتشافات معدن ، مهندسي معدن ، استخراج معدن ، كارداني فني معدن استخراج معادن زغال سنگ ، كارداني معدن ، كاردان فني حفاري ، مهندسي مكانيك مكانيك در طراحي جامدات ، مهندسي مكانيك مكانيك در حرارت و سيالات ، مهندسي مكانيك ساخت و توليد ، دبير فني مكانيك ساخت و توليد ، مهندسي علمي كاربردي مكانيك ، مهندسي علمي كاربردي مكانيك نيروگاه ، دبيرفني مكانيك مكانيك در طراحي جامدات ، دبير فني مكانيك مكانيك در حرارت) و سيالات ، دبير فني مكانيك اتومكانيك تاسيسات بهداشتي و گازرساني ، كاردان فني مكانيك نقشه كشي صنعتي ، كاردان فني مكانيك صنايع اتومبيل ، كارداني تكنيك خودروهاي نظامي ، كاردان فني مكانيك تاسيسات حرارتي نيروگاهها ، كاردان فني مكانيك تاسيسات آب رساني و گازرساني ، كارداني تكنيك خودروهاي نظامي ، كارداني فني مكانيك ، تاسيسات تهويه وتبريد ، معلم فني مكانيك تاسيسات تهويه و تبريد ، كاردان فني مكانيك ماشين الات ، كاردان فني مكانيك ماشين ابزار ، كاردان فني مكانيك ماشينهاي ابزار ، كاردان فني مكانيك ابزار سازي ، كارداني تسليحات  كاردان فني مكانيك تاسيسات ، كارداني علمي و كاربردي مكانيك تعميرگاه نيروگاه ، كارداني فني خوردگي ، كارداني علمي كاربردي تكنسين حرفه اي ( جوشكاري ، ريخته گري ، نقشه كشي صنعتي ، ماشين افزار ، تعميرات مكانيكي ، الكترونيك آنالوگ ، برق صنعتي ، كنترل صنعتي ) كارداني علمي كاربردي ( برق مترو ايمني و حفاظت مترو خط و ابنيه ) ، معلم فني مكانيك ماشين ابزار ، معلم فني مكانيك صنايع اتومبيل ، كارداني علمي كاربردي صنايع چاپ ، كارداي علمي كاربردي خمير كاغذ ، مهندسي مواد ( گرايشهاي متالوروژي صنعتي ، سراميك ) ، كارداني فني مواد ريخته گري ، كاردان فني مواد سراميك ، معلم فني مواد ريخته گري . كاردان فني مواد سراميك ، معلم فني مواد ريخته گري ، معلم فني ريخته گري سراميك ، مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي ، مهندسي نساجي شيمي نساجي و علوم الياف ، كاردان فني نساجي نساجي ، كاردان فني نساجي شيمي نساجي ( رنگرزي ) ، مهندسي هوا و فضا ، مهندسي نگه داري هواپيما، هوانوردي ( خلباني مراقبت پرواز تعمير و نگه داري هواپيما ناوبري هواي)، مهندسي تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي ( كنترل شكاري ، عمليات موشكي . اطلاعات عملياتي ) ، الكترونيك هواپيمايي ، مخابرات هواپيمايي ، مراقبت پرواز ، تعمير و نگه داري هواپيما ، معماري ، كارداني معماري ، معلم فني معماري ، دبيري رياضي . رياضي ( شاخه هاي محض و كاربردي ) دبيري فيزيك . فيزيك آمار ، كارداني آمار ، كاربرد كامپيوتر ، شيمي ( شاه هاي محض و كربردي ) ، علوم اقتصادي شاخه اقتصاد نظري ، اقتصاد حمل و نقل ، اقتصاد صنعتي ، مهندسي كشاورزي آبياري ، مهندسي كشاورزي ماشينهاي كشاورزي ، مهندسي كشاورزي اقتصاد كشاورزي ، تكنولوژي آبياري . تكنولوژي ماشينهاي كشاورزي ، مهندسي علمي كاربردي برق شبكه هاي انتقال توزيع ، مهندسي علمي كاربردي عمران بهره برداري از سد و شبكه ، مهندسي علمي كاربردي عمران شبكه هاي آب و فاضلاب ، مهندسي علمي كاربردي عمران تاسيسات ابي ، كاربردي طراحي و مهندسي پتروشيمي ، كاربردي مهندسي عمليات صنايع پتروشيمي . كاربردي طراحي و مهندسي پليمر ، كاربردي مهندسي ايمني و بازرسي فني ، كاربردي مهندسي ايمني و حفاظت ، علمي كاربردي مهندسي مخابرت سوئيچ ، علمي كاربردي مهندسي مخابرات انتقال ، مهندسي عمران روستايي . مهندسي دريايي ، كاردان فني الكترونيك صدا و سيما ، دبيري زبان انگليسي و. زبان انگليسي ، مترجمي زبان انگليسي ، زبان آلماني ، مترجمي زبان الماني ، زبان ايتاليايي ، مترجمي زبان ايتاليايي ، زبان روسي ، مترجمي زبان روسي ، زبان فرانسه . مترجمي زبان فرانسه ، زبان و ادبيات ارمني ، زبان و ادبيات اردو ، زبان ژاپني ، زبان چيني ، زبان اسپانيايي ، كتابداري ( مقاطع كارشناسي و كارداني در كليه موسسات ) ، كارشناسي خبرنگاري ( گرايشهاي اقتصادي و علوم استراتژيكي )  .

تذكر مهم : در رشته هاي : حسابداري ( مقطع كارشناسي و كارداني در كليه موسسات ) ، مديريت ( كليه گرايشهاي مديريت در كليه موسسات ) ، مديريت و كميسر دريايي ، علوم پايه نظامي ، افسري ( فيزيك علوم نظامي ) ، افسري ( مديريت ) ، مديريت ( خاص علوم نظامي ) ، الهيات و معارف اسلامي ( فقه و حقوق اسلامي ) ، الهيات و معارف اسلامي ( فلسفه و حكمت اسلامي ) ، الهيات و معارف اسلامي ( شاخه علوم قرآن و حديث ) ، علوم اسلامي ، علوم قرآني ( تربيت معلم قرآن مجيد ) ، كارشناسي حسابداري ( گرايش امور مالياتي ) كارشناسي حسابداري ( گرايش دولتي ) كارشناسي حسابداري ( گرايش حسابرسي ) كارشناسي مديريت امور بانكي ، مديريت بيمه ، امور گمركي ، روابط سياسي، علوم سياسي ، فلسفه .‌حقوق ، تاريخ ، علوم قضايي ، كارشناسي علوم انتظامي ، علوم سياسي ( گرايش امنيت ملي ) ، مددكاري اجتماعي ، كارداني امور گمركي ، كارداني حسابداري ،كارداني امور بيمه ، كارداني مديريت امور بانكي ، كارداني بازرگاني ، كارداني علوم انتظامي ، مديريت بيمه اكو ، امور دفتري ( منشيگري ) پذيرش دانشجو از چند گروه آزمايشي و منحصرا براي موسسه يا موسسات به صورت متمركز و يا نيمه متمركز صورت مي گيرد .

 

 

 

 

 

 

عنوان شغل : مهندس مكانيك

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي ، عهده دار انجام كارهاي فني و مطالعاتي و برنامه ريزي د رزمينه هاي نصب ماشين الات ، بازبيني و نظارت بر كارگاههاي تعميراتي و تاسيساتي فني ، تهيه طرح و بررسي و مطالعه نشريات و دستورالعملهاي فني ، دائر نگاه داشتن و بكار انداختن ماشين الات و يا بازرسي و كنترل قطعات نو سازي محصولات را بعهده دارند .

نمونه وظايف و مسئوليتها رشته ریاضی :

ـ بررسي و بازبيني كارگاههاي تعميراتي ماشين آلات و صنايع فلزي .

ـ ترسيم نقشه قطعات و همكاري د رتهيه آنها .

ـرسيدگي و نظارت در انجام كليه تعميرات ماشين الات سبك و سنگين و انواع دستگاههاي مكانيكي .

ـ تهيه طرحهاي صنعتي بمنظور بهبود و افزايش محصولات صنعتي و راهنمائي به صاحبان صنابع .

ـ بازرسي تمام قسمتهاي ماشين الات و ديزل ، تحويل و تحول قطعات ديزلها ، برف روبها ، جرثقيل ها .

ـ طراحي و نقشه كشي از قطعات مورد لزوم كارخانجات .

ـ تهيه طرح بمنظور بهبود وضع و افزايش محصولات فني .

ـ تهيه و نشر مطلب آموزشي بمنظور بالا بردن سطح اطلاعات فني كاركنان .

شرايط احراز شغل در رشته ریاضی :

ـ دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس يا ليسانس در يكي از رشته هاي مكانيك . تكنولوژي آموزش صنعتي ، مكانيك ماشينها ، مكانيك عمومي ماشين الات ، تعميرات مكانيك . برق 0 الكتروتكنيك ) صنايع . صنايع فلزي ، صنايع فولادي ، فلزكاري ، ماشين الات سنگين ( كشاورزي ، معدن ، راهسازي ) ماشينهاي ابزار ، ماشين سازي . تكنولوژي اتومبيل ( اتومكانيك ) تكنولوژي مهندسي ، تكنولوژي توليدات صنعتي ، توليد و صنعت ، مكانيك دريايي ، طراحي ماشين . طراحي صنعتي ، ترموديناميك . ماشينهاي حرارتي ، صنايع اتومبيل .

ـ گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي فوق الذكر و كسب تجارب لازم .

ـ متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

ـ وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي اشتغال يابند .

عنوان شغل : كاردان مكانيك

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي عهده دار انجام وظايف فني و اجرائي و عملي در زمينه هاي تعميرات و تعويض قطعات ماشين الات و ساير تجهيزات تعمير ، تعويض ، نوسازي ادوات و قطعات ماشين آلات و وسائل مكانيكي و يا موارد نظير آن مي باشند و يا با كارشناسان اين رشته د رزمينه تهيه طرحها و انجام تعميرات اساسي همكاري مي نمايند.

نمونه وظايف و مسئوليتها :

ـ نصب و بكار انداختن ماشين الات كارگاههاي مكانيكي .

ـ توليد قطعات فلزي مورد لزوم در كارخانه هاي مربوط به صنايع بزرگ .

ـ پياده كردن وسائل و قطعات ماشين الات و رفع نواقص آنها و سوار كردن قطعات تعمير شده يا جديد .

ـ نوسازي قطعات ماشين آلات و وسائل مكانيكي و تعمير رادياتورهاي آب روغن .

ـ تراشيدن و مونتاژ چرخها ، ژنراتورها و الكتروموتورها .

ـ نظارت بر تعميرات شاسي و تجهيزات مربوطه از قبيل تامپونها ، قلابها و نظارت بر تعمير مخازن مختلف ، سيلندر ، پيستون . سوپاپ ، جعبه دنده ، كلاج ، دورانژكتور ، فشار روغن ، تنظيم گاورنر ، پروانه هاي خنك كننده آب .‌مقاومتهاي ترموديناميك . ژنراتورها و الكتروموتورها .

ـ تهيه گاز اكسيژن و نگهداري از ماشين آلات مربوطه .

شرايط احراز شغل :

ـ گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي مكانيك . تاسيسات حرارتي ، برق ( الكترونيك) صنايع فلزي . صنايع فولادي ، فلزكاري . طراحي صنعتي ، ماشين آلات سنگين ،‌ماشين آلات كشاورزي ، ماشينهاي حرارتي ، طراحي ماشين .

ـ گواهينامه پايان تحصيلات كامل متوسطه در يكي از رشته هاي مكانيك ، برق ( الكترونيك) ، برق و مكانيك ، برق و ماشين ، صنايع فلزي ، صنايع فولادي ، ماشين افزار ، فلزكاري ، قالبسازي ، ماشين افزار ، ريخته گري ، تاسيسات حرارتي و برودتي ، تاسيسات بهداشتي و حرارتي و كسب تجارب لازم .

متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

ـ وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي دولتي اشتغال يابند .

عنوان شغل : مهندس تاسيسات

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي عهده دار انجام كارهاي فني و مطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي مربوط به تهيه طرح و تنظيم برنامه و برآورد و محاسبه هزينه نصب ، بهره برداري و نگهداري تاسيسات ، محاسبه هزينه ، تجزيه و تحليل امور فني تاسيساتي ناحيه صنعتي را بعهده دارند .

نمونه وظايف و مسئوليتها :

ـ تهيه و طرح و محاسبه پروژه هاي لوله كشي آب ، فاضلاب روستاها و شهرها

ـ انجام امور فني و مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمانها و تاسيسات ناحيه صنعتي از قبيل آب ، برق ، فاضلاب ، آسانسور ، جرثقيل ، تهويه و شوفاژ .

ـ تهيه و تنظيم برنامه و برآورد هزينه مربوط به چگونگي توسعه و تعمير تاسيسات ناحيه صنعتي

ـ انجام تحقيقات و بررسيهاي علمي و فني در زمينه برق و تاسيسات .

ـ محاسبه و تهيه طرح و براورد قيمت تمام شده تاسيسات يا دستگاههاي تصفيه آب استخر يا دستگاههاي مركزي فشار ضعيف يا شبكه مركزي توليد نيرو .

ـ رسيدگي و نظارت بر محاسبات و براورد قيمت ساتنرالهاي بزرگ و تاسيسات كشتارگاهي و يا تجهيزات بيمارستانها و سرپرستي بر لوله كشي ساختمانها و تعمير وسائل تاسيساتي .

ـ نوسازي قطعات مربوط به تاسيسات .

ـ سرپرستي و نظارت بر لوله كشي ساختمانها و تعمير وسايل تاسيساتي .

ـ نظارت بر قطعات يدكي و انتقال موتورها و تعمير موتور و تلمبه .

شرايط احراز شغل :

ـ دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس يا ليسانس در يكي از رشته هاي تاسيسات ، برق ، الكترونيك ، مكانيك . تاسيسات آبي ، توليد و رشته هاي مشتق از آن .

ـ گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته هاي تاسيسات ،‌برق . الكترونيك ، تكنولوژي وسائل نقليه ، مكانيك و طراحي صنعتي و كسب تجارب لازم .

متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

ـ وزارت نيرو و شركتهاي وابسته و ساير وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي اشتغال يابند .

عنوان شغل  : مهندس تجهيزات پزشكي

تعريف :

متصديان اين شغل تحت نظارت كلي عهده دار انجام كارهاي فني و مطالعاتي و برنامه ريزي در زمينه هاي تجهيزاتي مراكز درماني ، آموزش چگونگي استفاده از لوازم و تجهيزات پزشكي و تعمير آنها ، انجام تحقيقات نظري و عملي در زمينه بهبود كيفيت توليد و نگهداري لوازم پزشكي ، نظارت بر تهيه قطعات يدكي و نصب آنها بازديد از دستگاهها و ماشين آلات پزشكي را بعهده دارند .

 

 

نمونه وظايف و مسئوليتها :

ـ رسيدگي به امور مربوط به تجهيزات پزشكي و تهيه برنامه هاي تعميراتي و راه اندازي .

ـ نصب و راه اندازي تجهيزات پزشكي بر اساس استانداردهاي تعيين شده .

ـ آموزش تعميرات و نگهداري لوازم و ماشين الات پزشكي به تكنيسينهاي مربوط .

ـ انجام تحقيقات پيرامون بهبود كيفيت توليد و نگهداري و تعمير لوازم و ماشين آلات پزشكي .

ـ نظارت در بررسي پيشنهادات ارجاع شده مربوط به استانداردهاي وسائل و لوازم دستگاههاي پزشكي .

ـ تهيه طرحهاي تجهيزاتي مراكز درماني .

ـ نظارت در انجام تحقيقات و آزمايشهاي لازم در زمينه ساخت و تعميرات پزشكي و استاندارد كردن آنها .

ـ سرپرستي و نظارت بر كار گروههاي تعميرات و تجهيزات پزشكي و كارگاههاي مربوط .

ـ جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه تعميرات و تهيه لوازم ماشين الات و دستگاههاي پزشكي .

ـ تعقيب و پيگيري جهت انجام پروژه ها و رفع مشكلات مربوط به تجهيزات پزشكي .

 

 

 

شرايط احراز شغل :

ـ دانشنامه دكترا يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي پزشكي ، الكترونيك ، برق ، مكانيك و مخابرات .

ـ متقاضيان تصدي اين شغل پس از فراغت از تحصيل مي توانند در :

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و بيمارستانها اشتغال يابند . سایت فروشگاه علمی اسمان

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 02 مهر 1393 ساعت: 19:50 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس