طرح درس روزانه شیمی2

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

طرح درس روزانه شیمی2

بازديد: 421

‹‹ طرح درس روزانه شیمی2 ››


مشخصات كلي:

  نام درس: شيمي                موضوع درس: انواع مخلوط          مدت جلسه: 30 دقيقه

  شماره طرح درس: 1                                                                    مقطع تحصيلي: اول راهنمايي

  تعداد دانش آموزان: 45 نفر                                                              نام معلم: ميترا آزما

 

هدف هاي كلي درسي ورفتاري:

دانش آموزان در پايان اين درس:

1- مفهوم كلي  مخلوط را مي دانند.               2- انواع مخلوط را تشخيص مي دهند.

3- خواص انواع مخلوط را مي شناسند.      4- به يادگيري بيشتر در اين درس علاقه مند مي شوند.

وسايل:

كتاب درسي، تخته وايت برد، ماژيك،  تحقيق اينترنتي

قبل ازشروع درس:

سلام واحوالپرسي،  دقت دروضع جسمي ورواني آنان، حضور وغياب، پاك كردن تخته

ارزشيابي تشخيص:

پرسش از چند دانش آموزدرمورد مخلوط، و اينكه چند مثال كه مي شناسند نام ببرند.

آماده سازي:

- رائوس مطالب:

مخلوط و انواع مخلوط و خواص آنها

- فعاليت هاي مربوط به روش ها:

سؤال: بچه ها وقتي به يك ظرف نگاه مي كنيم  چه چيزي مشاهده مي كنيم؟

وقتي به خاك باغچه نگاه مي كنيم چه چيزهايي مي بينيم؟

وقتي به ظرف آب و نمك نگاه مي كنيم چه چيزهايي را در آن مي بينيم؟

ارائه درس جديد:

- رئوس مطالب:

مخلوط و انواع مخلوط و خواص آنها

- فعاليت هاي مربوط به روش ها:

اول مفهوم كلي ماده مخلوط را بيان مي كنم و از بچه ها مي خواهم چند نمونه مخلوط را نام ببرند. سپس انواع مخلوط و خواص آنها را ذكر مي كنم و چند نمونه اي از مخلوط همگن و ناهمگن براي آنها مثال مي زنم. ونمونه اي از خاك باغچه و آجيل و آب و نمك را كه تهيه كردم به             بچه ها نشان مي دهم و از آنها مي خواهم خواص هر يك را بيان كنند.

تكميلي:

- رئوس مطالب:

مخلوط و انواع مخلوط و خواص آنها

- فعاليت هاي مربوط به روش ها:

چند مخلوط همگن و ناهمگن را به كلاس برده و از چند دانش آموز سؤال مي پرسم كه همگن است يا ناهمگن.

ارزشيابي تكويني:

سؤال رابه طور كلي در كلاس بيان مي كنم و از  بچه ها صدا مي زنم تا سؤال من را پاسخ دهد:

1- آيا مواد خالص جزء مواد همگن مي باشد؟

 

2- نام ديگر مخلوط هاي همگن چيست؟

توجه  :

 

سایر طرح درس های شیمی دبیرستان به صورت کامل همه درس ها رو از لینک های زیر ببینید :

 طرح درس شیمی دبیرستان :

 

طرح درس شیمی 1 دهم


624 - طرح درس روزانه شیمی 1 دهم آیا گازها هم در آب حل می شوند

1545 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس غلظت محلول

1546 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول و راه های بیان غلظت محلول ها

1547 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس شمارش ذره ها از روی جرم آنها

1548 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس شمارش ذره ها از روی جرم آنها (نمونه دوم )

760 - طرح درس روزانه شیمی 1 دهم شمارش ذره ها از روی جرم آنها

 

1549 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس غلظت مولار

1550 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس روش‌های بیان غلظت

1551 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول و مقدار حل شونده

1552 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس غلظت قسمت در میلیون(ppm)

1553 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس غلظت مولی

1554 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول و مقدار حل شونده ها

1555 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل می شوند.

1556 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس آیا نمک ها به یک اندازه در آب حل می شوند. (نمونه دوم )

1557 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آب آهنگ زندگی

1558 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس غلظت

610 - طرح درس روزانه شیمی 1 چهارم آشنايي با سرعت واكنش هاي شيميايي

 

1559 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

1560 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس رﻓﺘﺎر آب و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ در ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (نمونه دوم )

1561 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس شیمی سبز راهی برای محافظت از هوا کره- خواص و رفتار گازها

1562 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا گازها هم در آب حل می شوند

1563 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول ها

1564 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آب و دیگر حلال ها

1565 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آب و ديگر حلال ها كدام مواد با يكديگر محلول مي سازند تفكيك يوني در فرايند انحلال

1566 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس محلول ها ( نمونه دوم )

1567 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال پذیری گازها در آب

1568 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال گازها در آب ( نمونه دوم )

1569 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا گازها هم در آب حل می شوند. ( نمونه سوم )

1570 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال پذیری گاز ها در آب ( نمونه چهارم)

1571 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس ایاگازها دراب حل می شود-رسانایی الکتریکی محلولها

1572 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس انحلال پذیری گازها در آب و رسانایی الکتریکی محلولها

1573 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا گازها در آب حل می شوند. رسانایی الکتریکی محلول ها (نمونه سه )

1574 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس ردپای آب در زندگی

1575 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس ردپای آب در زندگی ( نمونه دوم )

1576 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس ردپای آب در زندگی ( نمونه سوم )

1577 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس ردپای آب در زندگی ( نمونه چهارم )

1578 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس اوزون، دگرشکلی از اکسیژن در هواکره

1579 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس همراهان ناپیدای آب

1580 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها

1581 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس تولید آمونیاک از گازها

1582 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس خواص و رفتار گازها

1583 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس ردپای گازها در زندگی

1584 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آشنایی با قانون پایستگی جرم و موازنه معادله واکنش های شیمیایی

1585 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس خواص و رفتار گازها (نمونه دوم )

1586 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس همراهان ناپیدای آب (نمونه دوم )

1587 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلزها

1588 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس شیمی در مسیر توسعه پایدار

1589 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس واکنش های شیمیایی ـ قانون پایستگی جرم

1590 - طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس واکنش های شیمیایی وقانون پایستگی جرم (نمونه دوم )

1591 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس موازنه واکنش های شیمیایی

1592 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس اثر گلخانه ای

1593 - طرح درس روزانه شیمی دهم واکنش های شیمیایی، قانون پایستگی جرم و موازنه کردن معادله واکنش شیمیایی

1594 - طرح درس روزانه شیمی دهم همراهان ناپیدای آب

1595 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس قانون پایستگی انرژی

1596 - نمونه طرح درس ملی روزانه شیمی دهم درس واکنش های شیمیایی و قانون بایستگی جرم

1626 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا همه اتم های یک عنصر پایه دارند؟

1627 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس آیا همه اتم های یک عنصر پایه دارند؟ (نمونه دوم )

1628 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس پیداش جهان هستی و عناصر

1629 - طرح درس روزانه شیمی دهم درس ایزوتوپ ها

 

طرح درس شیمی یازدهم شیمی 2

599 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس در پی غذای سالم

601 - طرح درس سالانه شیمی یازدهم

629 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس هیدورکربن های سیرنشده

767 - طرح درس روزانه شیمی 2 ساختار اتم

990 - طرح درس روزانه شیمی 2 درس کربن، اساس استخوان بندی هیدروکربن

1747 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس هدایای زمینی و رفتار عناصر- صفحات 1تا 6

1748 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

1749 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الگوی و روندها در رفتار مواد و عناصر(صفحه6تا10)

1750 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس فصل اول کتاب شیمی 2 تا ص10

1751 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها (نمونه سوم )

1752 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس شعاع اتمی و فعالیت شیمیایی

1753 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس فرایند کلی تولید مواد مصنوعی و طبیعی - الگوها و روندها در رفتار موادو عناصر

1754 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آشنایی با سه گروه جدول تناوبی و عناصر واسطه

1755 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس 1-رفتار عنصرها و شعاع اتم 2-دنیای رنگی عناصر واسطه

1756 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الگوها و روندها در رفتار مواد و عناصر

1757 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس عناصر واسطه دنیای رنگی

1758 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس طلا

1759 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس هیدروکربن‌های سیر نشده

1760 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکانها و خواص فیزیکی و شیمیایی آنها

1761 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پیوند باصنعت جریان فلز بین محیط زیست وجامعه نفت هدیه اي شگفت انگیز

1762 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پیوند با صنعت - عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند. مفهوم درصد خلوص و بازده درصدي

1763 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پیوند با صنعت -عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند. مفهوم درصد خلوص و بازده درصدي

1764 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس نفت

1765 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس نفت و هیدروکربن

1766 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس قدر هدایاي زمینی را بدانیم

1767 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس دنیایی رنگی با عنصرهای واسطه

1768 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس دنیایی رنگی با عنصرهای دستهd

1769 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس رفتار عنصر ها و شعاع اتم

1770 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس نامگذاری آلکانها

1771 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس هیدروکربن ها

1772 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پیوند با صنعت - عنصر ها به چه شکلی در طبیعت یافت می شوند ؟

1773 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس نفت و هیدروکربن ها

1774 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکان ها

1775 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکان ها و نامگذاری آنها

1776 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکان ها و نامگذاری آنها (نمونه شماره دو )

1777 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکانها و ویژگی های انها

1778 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پوشاك نیازي پایان ناپذیر

1779 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آهنگ واکنش

1780 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس درپی غذاي سالم – مفاهیم مقدماتی

1781 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی سوختن

1782 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس دماي یک ماده از چه خبر میدهد؟

1783 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس دما و گرما

1784 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پوشاک و اهمیت آن در زندگی

1785 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آهنگ واکنش (نمونه دوم )

1786 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی و محتوای انرژی

1787 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش

1788 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس گرما و دما

1789 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین آنتالپی

1790 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش شیمیایی

1791 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلیمری شدن

1792 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها

1793 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس منابع معدنی و آلی زمین

1794 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش هاي شیمیایی و عوامل موثر برآن

1795 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلیمری شدن (نمونه دوم )

1796 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش ها

1797 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلی استر ها، پلی آمید ها، پلیمرها

1798 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها (شماره دو )

1799 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین سرعت متوسط واکنش و شیب نمودار مول زمان

1800 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آلکن ها،هیدروکربن هایی با دوپیوند دوگانه

1801 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی (همان محتوای انرژی است)

1802 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین گرماي واکنش هاي شیمیایی

1803 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پوشاک (نمونه دوم )

1804 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه دوم )

1805 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس هیدروکربنهاي سیرنشده و حلقوي

1806 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس گنج هاي اعماق دریا

1807 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش هاي شیمیایی (نمونه دوم )

1808 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس دمای یک ماده ازچه خبر می دهد

1809 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آشنایی با تهیه ي غذاي آب پز

1811 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین آنتالپی به روش غیر مستقیم

1812 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الکل ها و اسیدها

1813 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلیمري شدن (بسپارش)

1814 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت متوسط و شیب نمودارمول – زمان و خوراکیهاي طبیعی رنگین

1815 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت متوسط و شیب نمودار مول - زمان، پیوند بازندگی،غذا و پسماند و رد پای آن

1816 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی همان محتواي انرژی

1817 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی پیوند

1818 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس قانون هس

1819 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پوشاک (نمونه سوم )

1820 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس گرما درواکنش های شیمیای (گرماشیمی)

1821 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلی آمیدها

1822 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آشنایی با مولکول های آلی دو بخشی

1823 - طرح درس ملی شیمی یازدهم صفحات ۱۰۹ الی ۱۲۱

1824 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس اسیدها و الکلها (نمونه دوم )

1825 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس استری شدن

1826 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس واکنش استری شدن و پلی آمیدها

1827 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس : الکل ها و اسیدها (نمونه سوم )

1828 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پوشاک، نیاز پایان ناپذیر

1829 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس الیاف و درشت مولکول ها

1830 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس گروه های عاملی

1832 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلیمر ها ، ماندگار یا تخریب پذیر

1833 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس تعیین دلتا اچ واکنش هاي شیمیایی

1834 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس پلیمري شدن (نمونه چهارم )

1835 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﻣﻮﺷﯿﻤﯽ

1836 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آهنگ واکنش- عوامل موثر بر سرعت واکنش (نمونه سوم )

1837 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی همان محتوای انرژی است (نمونه سوم )

1838 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی پیوند

1839 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس سرعت واکنش

1849 - طرح درس ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی

1904 -نمونه طرح درس روزانه ملی شیمی یازدهم درس آنتالپی(پیوندبازندگی)

 

 

 

 

 

طرح درس شیمی دوازدهم شیمی 3

 

541 - طرح درس شیمی 3 درس محلولها

564 - طرح درس شیمی 3 و ازمایشگاه درس ترموديناميك

602 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم فلزها، عنصرهایی شکل پذیر با جلایی زیبا - تیتانیم، فلزی فراتر از انتظار

 

1625 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم صفحات 1 الی 5 کتاب شیمی 3

1471 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تیتانیم

1472 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس شیمی راهی بسوی آینده ای روشن تر

1473 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس شیمی به دنبال هوای پاک

1474 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی

1475 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انرژی فعالسازی در واکنش ها

1476 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی (نمونه شماره دو )

1477 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس مبدل کاتالیستی

1478 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس اسیدها و بازها

1479 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل و قدرت اسیدی

1480 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس رسانایی الکتریکی محلول‌ها و قدرت اسیدی

1481 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس PH و تعیین میزان اسید

1482 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس محاسبه PH

1483 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس اسیدها و بازها (نمونه دوم )

1484 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس صابون‌ها و خورنده‌ها

1485 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس الکتروشیمی

1486 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل و قدرت اسیدی (نمونه دوم )

1487 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل

1488 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس صابون‌های سنتی

1489 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس رسانایی الکتریکی معلولها و قدرت اسیدی

1490 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آشنایی با سلول‌های گالوانی

1491 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس الکتروشیمی (نمونه دوم )

1492 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل و قدرت اسیدی (نمونه سوم)

1493 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس اکسایش و کاهش

1494 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس مفهوم تعادل و ثابت تعادل

1495 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس پاک‌کننده‌های طبیعی و خورنده

1496 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سفر الکترون در واکنشهای اکسایش ـ کاهش و سلول گالوانی

1497 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس اسیدها و بازها ـ نظریه آرنیوس

1498 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس عملکرد صابون در انواع آب

1499 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس PH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن

1500 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس بازهای قوی و شوینده‌ها

1501 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس عملکرد شوینده‌های خورنده

1502 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس اسیدها و بازها (نمونه چهارم )

1503 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ارزش فناوری‌های شیمیایی

1504 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ساخت بطری آب

1505 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی

1506 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس نیروی الکتروموتوری

1507 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس لیتیم فلزی ارزشمند

1508 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس عدد اکسایش

1509 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ساخت بطری آب و باز یافتPET

1510 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس اکسایش و کاهش و سلول گالوانی

1511 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس emf

1512 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس لیتیم فلزی ارزشمند ( نمونه دوم )

1513 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس چینش زیبا منظم و زیبای یون هادرشبکه بلور

1514 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس چینش زیبا و سه بعدی

1515 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﻓﻠﺰﻫﺎ، ﻋﻨﺼﺮﻫﺎﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺟﻼﯾﯽ زﯾﺒﺎ

1516 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انواع جامدات

1517 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس رنگ، نماد زیبایی تیتانیم

1518 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی

1519 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما، عاملی برای جابجایی تعادل

1520 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس گروه عاملی، کلید سنتز مولکول آلی

1521 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ساخت بطری آب (نمونه سوم )

1522 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی

1523 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﻲ مولکول آلی

1524 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه دوم )

1525 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه سوم )

1526 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آمونیاک و بهره‌وری در کشاورزی (نمونه چهارم )

1527 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس تغییر حجم سامانه در تعادل‌های گازی (نمونه دوم )

1528 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس روش هابر

1529 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس دما عاملی برای جابه‌جایی تعادل و تغییر K

1530 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

1531 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سازه های یخی و رفتارمولکولها

1532 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس هنرنمایی شاره(سیال) های مولکولی و یونی برای تولید برق

1533 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس نیروی الکترو موتوری ( نمونه دوم )

1534 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سازه های یخی و رفتارمولکولها ( نمونه دوم )

1535 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سازه های یخی زیبا و سخت اما زود گدازرفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها ( نمونه سوم )

1536 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس موازنه معادلات شیمیایی

1537 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس هنرنمایی شاره (سیال) های مولکولی و یونی برای تولید برق (نمونه دوم )

1538 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس هنرنمایی شاره(سیال) ها (نمونه سوم )

1539 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس خوردگی یک واکنش

1540 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس آبکاری

1541 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس سلول الکترولیتی

1542 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس خوردگی فداکاری فلزها برای حفاظت آهن

1543 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس برقکافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن

1544 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس کاربرد سلول الکترولیتی

1597 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس عملکرد صابون در انواع آب

1598 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس مولکول ها در خدمت تندرستی

1599 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس قدرت پاک کنندگی صابون

1600 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس مولکول ها در خدمت تندرستی ( نمونه دوم )

1601 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ph و میزان اسیدی و بازی بودن

1602 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس صابون

1603 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس مفهوم تعادل

1604 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس انواع استر و صابون

1605 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس پاک کننده های طبیعی و خورنده

1606 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل و قدرت اسیدی

1607 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس رسانایی الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی

1608 - طرح درس ملی روزانه شیمی دوازدهم درس عملکرد صابون در انواع آب (نمونه سوم )

1609 - طرح درس روزانه شیمی دوازدهم درس PH مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن (نمونه دوم )

1610 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل

1611 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس صابون های سنتی ، پاک کننده های خورنده

1612 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس اسید ها و باز ها

1613 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل و قدرت اسیدی (نمونه دوم )

1614 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس ثابت تعادل و قدرت اسیدی (نمونه سوم )

1615 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس اسید ها و باز ها (نمونه سوم )

1616 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس صابون و چگونگی اثر پاک کنندگی آن

1617 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس اسید ها و باز ها (نمونه چهارم )

1618 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس صابون ها و خورنده ها (نمونه دوم )

1619 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس اسید ها و باز ها (نمونه پنجم )

1620 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس صابون کلوئید

1624 - طرح درس ملی شیمی دوازدهم درس صابو نها

 

600 - طرح درس سالانه شیمی 3 پایه دوازدهم

 

 

 شیمی پیش دانشگاهی :

597 - طرح درس سالانه شیمی پیش دانشگاهی 1 و 2

614 - طرح درس سالانه شیمی چهارم یا پیش دانشگاهی

 

 

 

 توجه :

شما فرهنگیان گرامی می توانید تحقیقات اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی ، درس پژوهی ، تجربیات ارتقای شغلی ، طرح جابر  و مقالات پرسش مهر مورد نیاز خود را از لینک های زیر تهیه نمائید :( سایت علمی و پژوهشی آسمان ) بر روی هر لینک کلیک نمائید :


 
 
 
 
 
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 28 اسفند 1393 ساعت: 14:34 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس