طرح درس هدیه های اسمانی پایه دوم

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

طرح درس هدیه های اسمانی پایه دوم

بازديد: 847

هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی

نام درس : سلام سلام           روش تدریس : پرسش و پاسخ نمایشی

هدف کلی :

آشنا شدن فراگیران با سلام به عنوان یکی از آداب اسلامی

اهداف جزئی :

1ـ تمایل به سلام کردن در برخورد با اطرافیان

2ـ رعایت ادب سلام کردن در برخورد با دیگران

3ـ پیش دستی در سلام کردن را ارزشمند بداند

4ـ بداند سلام مقدمه آشنایی و دوستی است .

اهداف رفتاری

1ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بشناسد و بکار ببرد ( مهارت)

2ـ به سلام کردن به دیگران علاقه و تمایل پیدا کند (نگرش )

3ـ سلام کردن را به عنوان یکی از آداب اسلامی بشناسد (دانش )

4ـ کامل کردن کتاب کار

ارائه درس : (ایجاد انگیزه )

آموزگار با هماهنگی قبلی از مدیر یا ناظم می خواهد که به کلاس آمده و با آموزگار و دانش آموزان سلام و احوالپرسی کند .

مرحله اول : ( تعامل بین آموزگار و دانش آموز )

آموزگار بعد از رفتن ناظم از دانش آموزان می پرسد خانم ناظم وقتی به کلاس وارد شد چه کرد ؟

بحث از اینجا آغاز می شود و آموزگار بحث و گفت و گو در جهت موضوع درسی پیش می برد .

مرحله دوم

آموزگار برای ایجاد و تداعی خوشایند و خاطره انگیز برای سلام کردن از آن می خواهد تا با یکدیگر سلام و احوال پرسی کنند .

مرحله سوم

از دانش آموزان خواسته می شود کتاب ها را باز کرده و متن درس را گوش نمایند و نظرات خود را در مورد سلام کردن بگویند .

مرحله چهارم ( کتاب کار )

دانش آموزان هم می توانند تصاویر را با سلیقه و ذوق خود رنگ کنند و با هم فکری هم سوالات را پاسخ دهند .

ارزشیابی پایانی

1ـ توانایی انجام فعالیت های کتاب کار

2ـ بیان یک جمله زیبا و خوشایند در مورد سلام

3ـ رعایت ادب و سلام کردن در برخورد با دیگران

4ـ بیان و بکار گیری شیوه های درست سلام کردن

تکلیف منزل

خلق یک اثر هنری یا شیوه های مناسب و نو در نحوه ی برخورد با دیگران و احترام گذاشتن به افراد .

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ شیوه های مختلف سلام کردن را بیان کنید .
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ اول سلام گفتن را ارزشمند بداند
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ زمان سلام کردن را در هر موقعیت بداند
   

 
   
 

نام درس : مثل خورشید                      روش تدریس : حل مساله بدیعه پردازی

اهداف کلی :

شناخت نعمت های خداوند و فواید آن

اهداف جزئی :

1ـ آَنایی با مهربانی های خورشید

2ـ آشنایی با نعمت های خداوند

3ـ آشنایی با خورشید و فوائد آن برای موجودات

اهداف رفتاری

1ـ خورشید را یک پدیده طبیعی بشناسد (نگرش )

2ـ فواید خورشید را در زندگی موجودات نام ببرد ( دانش )

3ـ اثر هنری ( کاردستی یا نقاشی ) در مورد خورشید تهیه کند (مهارت )

4ـ کتاب کار را کامل کند

ارائه درس: ( ایجاد انگیزه )

آموزگار حروف در هم ریخته ی کلمه های مرتبط با موضوع درس ( نظیر خورشید ـ زیبایی ـ گرما ـ نور و ...) را روی مقوا نوشته و با رنگ های مختلف تزئین کرده است در اختیار دانش آموزان قرار می دهد تا با آن کلماتی را می توانند بسازند .

مرحله اول :

با روشن شدن موضوع درس به طور تقریبی آموزگار از دانش آموزان می خواهد جملاتی در مورد مهربانی های خورشید بگویند .

مرحله دوم :

آموزگار با طرح سوال ( اگر خورشید نبود چی می شد ؟) دانش آموزان را به بحث و گفتگو وادار می کند .

مرحله سوم

دانش آموزان به دلخواه کتاب کار را رنگ کرده و پرسش ها را با هم فکری هم پاسخ می دهند .

جمع بندی مطالب :

آموزگار با توضیحات در مورد فواید خورشید مطالب را جمع بندی می کند .

ارزشیابی پایانی

1ـ دانش آموزان فوائید خورشید را نام ببرند .

2ـ بتواند خورشید را به عنوان یک پدیده طبیعی بیان کنند

3ـ کتاب کار را کامل کنند

تکلیف خلاقانه

1. ترسیم یک نقاشی توسط دانش آموزان با موضوع خورشید در صفحه دوم کتاب کار

2. تهیه کار دستی زیبایی از خورشید ( با مقوا )

نمونه ای از چک لیست برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ برخی فواید و آثار خورشید را در زندگی نام ببرد.
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ کار دستی و نقاشی در مورد موضوع خورشید تهیه کند
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ متن درس را روانخوانی کند
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : ابرها می گریند              روش تدریس : مکاشفه ای پرسش و پاسخ

اهداف کلی :

آشنایی دانش آموزان با پدیده های طبیعی و پی بردن به خالق آن

اهداف جزئی :

1ـ آشنایی با نعمت های خداوند

2ـ آشنایی با فوائد ابرها و باران

3ـ آشنایی با زیبایی های طبیعی

اهداف رفتاری

1ـ ابرـ باران ـ رنگین کمان و ... را به عنوان پدیده های طبیعی بشناسد ( نگرش )

2ـ خوبی ها و فوائد ابر و باران و برخی پدیده های طبیعی را بتواند بیان کند ( دانش )

3ـ اثر هنری زیبایی در ارتباط با پدیده های طبیعی تهیه کند ( مهارت )

 4ـ کتاب کار را کامل کند ( مهارت )

ارائه درس :

مرحله اول : ( ایجاد انگیزه )

آموزگار در یک روز ابری دانش آ«وزان را بعد از گروه بندی به حیاط برده و توجّه آنان را به آسمان جلب می کند و از آنان می خواهد شکل هایی را که در آسمان می بینند بگویند ؟

مرحله دوم :

آموزگار از گروه ها می خواهد با همفکری هم بگویند ابرها از کجا می آیند و به کجا  می روند در این میان آموزگار می تواند در کنار گروه باشد و بحث آنان را هدایت کند .

مرحله سوم: دانش آموزان با همفکری هم صفحه اول و دوم کتاب( کار مربوط به کلاس) را پاسخ داده و رنگ آمیزی کنند .

مرحله چهارم :

جمع بندی مطالب آموزگار موضوعات مربوط به تشکیل ابرها و فوائد آن ها را در آسمان و با بیان خالق توانا کامل می کند .

ارزشیابی پایانی

1ـ تکمیل کتاب کار و فعالیت های آن

2ـ ساخت یک کلاژ از پدیده های طبیعی مثل ( ابر ـ رنگین کمان و ...)

3ـ بتواند فوائد تشکیل ابرها را بگوید

تکلیف خلاقانه

تکمیل جمله ای با این عنوان

اگر سوار بر ابر بودید دوست داشتید ابرها شما را به کجا ببرند ؟

نمونه ای از یک چک لیست برای دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ درباره تصاویر طبیعی که به آن نشان داده اید توضیح دهد
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ به سوالات آموزگار طی تدریس پاسخ دهد
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ خوبی ها و فوائد باران و ابر را بیان کند
   

 
   

 
   

 
   

 

4ـ کار دستی زیبایی در ارتباط با پدیده های طبیعی تهیه کند
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : با دوستانم                     روش تدریس : گردش علمی ، پرسش و پاسخ

اهداف کلی :

ایجاد پیوند میان زیبایی های طبیعت و مهربانی اطرافیان

اهداف جزئی :

1ـ آشنایی با طبیعت

2ـ آشنایی با محبت های خداوند

3ـ آشنایی با آفریده های خوب خداوند

اهداف رفتاری

1ـ درک مهربانی و محبت خداوند ( نگرش )

2ـ مشاهده و تشخیص نمونه هایی از محبت های خداوند و محبت های اطرافیان ( دانش)

3ـ نام بردن محبت های خداوند ( دانش )

4ـ کامل کردن کتاب کار (مهارت )

مرحله اول : ( ایجاد انگیزه )

آموزگار از دانش‌آموزان می خواهد در محیط پارک پراکنده شوند و زیبایی ها و مهربانی های خدا را به دقّت ببینند و درک کنند ( کشف کنند )

مرحله دوم :

همراهی آموزگار با دانش آموزان در کشف زیبایی های طبیعت که از چشم دور مانده

مرحله سوم :

آموزگار از آنان می خواهد در حالی که محبّت های خداوند را نام ببرند محبت های اطرافیان را نیز بیان کنند .

مرحله چهارم ( کتاب کار )

کتاب کار را کامل کرده و با همفکری هم پاسخ می دهند .

مرحله پنجم ( نتیجه گیری )

آموزگار مطالب گفته شده را جمع بندی می کند و محبت های خدا ر غیر قابل شمارش بیان کند .

ارزشیابی پایانی

1ـ انجام فعالیت های مربوط به تاب کار

2ـ بتواند نمونه هایی از مهربانی خداوند را نام ببرد.

3ـ بتواند نمونه هایی از مهربانی و محبت اطرافیان را بیان کند

4ـ وظیفه خود را در برابر محبت خداوند بیان کند .

تکلیف خلاقانه :

پیشنهاد خود را برای نحوه تشکر از کسانی که به ما مهربانی می کنند بنویسید و به کلاس بیاورد .

نمونه ای از چک لیست برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ نمونه هایی از مهربانی خداوند را نام ببرد .
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ نمونه هایی از مهربانی اطرافیان را نام ببرد 
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ ارائه پیشنهادهایی برای تشکر از خدا و مهربانی او 
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : هدیه های او                  روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ

اهداف کلی:

آشنایی دانش آموز با مفهوم هدیه ( نعمت های ) خداوند

اهداف جزئی :

1ـ تشکر از خداوند بخاطر نعمت هایش

2ـ آشنایی با مفهوم هدیه های خداوند

3ـ آشنایی بامهربانی ها و محبت های خداوند

اهداف رفتاری

بتواند مفهوم نعمت را با مفهوم هدیه بیان کند ( دانش )

بتواند شعر را آهنگین و زیبا بخواند ( مهارت )

بتواند در مورد شعر با دوستانش با بیان ساده گفتگو کند ( مهارت ـ دانش )

بتواند هدیه های خوب خدا را نام ببرد ( 5 مورد ) (دانش )

به همکاری با دوستانش علاقه نشان دهد ( نگرش )

ارائه در س: ( ایجاد انگیزه )

آموزگار با بیان یک داستان کودکانه توجه آنان را به هدیه های خدا جلب می کند .

مرحله دوم :

آموزگار از دانش آموزان می خواهد خاطره یا داستانی در مورد هدیه های خوب خدا       می دانند بیان کنند .

مرحله سوم

آموزگار از آنان می خواهد بعد از گوش کردن به متن درس و شعر آن چند مورد از نعمت های خدا را مثال بزنند .

مرحله چهارم :

کتاب کار را کامل کرده و آن را رنگ آمیزی کنند .

نتیجه گیری :

آموزگار با ر با توجه به موضوع درس تعدادی از نعمت های خدا را می شمارد و راههای سپاس گذاری از خداوند را بیان می کند و از آنان می خواهد برای شعر نامی انتخاب کنند.

ارزشیابی پایانی

1ـ کامل کردن کتاب کار

2ـ 5 مورد از نعمت های خدا را در 30 ثانیه نام ببرد

3ـ شعر را آهنگین بخواند

4ـ منظور از هدیه های خداوند را بتواند بیان کند .

تکلیف خلاقانه

بتواند شعر را با آهنگی که خود دوست دارد و ساخته در کلاس بخواند

نمونه ای از چک لیست برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ درباره مفهوم شعر توضیح دهد .
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ بتواند 4 مورد از نعمت های خداوند را نام ببرد  
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ منظور از هدیه های خداوند را بیان کنید 
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : همه چیز از توست            روش تدریس : بدیعه پردازی استقرایی

اهداف کلی :

آشنایی دانش آموز با خداوند و مهربانی های او

اهداف جزئی :

1ـ آشنایی دانش‌اموز با مهربانی های آفریدگار

2ـ آشنایی دانش آموز با راههای تشکر از نعمت های خداوند

3ـ سخن گفتن با خداوند و گفتگو و راز و نیاز با او

اهداف رفتاری

1ـ احساس شادی و نشاط از خواندن متن و شعر زیبای درس داشته باشد ( نگرش )

2ـ از شعر به عنوان نوعی گفتگو با خدای مهربان استفاده کند ( مهارت ـ دانش)

3ـ دعا کردن را نوعی گفتگو با خداوند بداند ( نگرش)

4ـ در قالب دعایی ساده با خداوند سخن بگوید ( دانش)

ارائه درس( ایجاد انگیزه )

آموزگار با بیان صفات و خصوصیات کسی که همه او را می شناسند موضوع درس را آغاز می کند .

 

مرحله اول

دانش آموزان ضمن گفتگو از خصوصیات خداوند و بیان صفات او کم کم پی به خوبی هایش ببرند .

مرحله دوم :

دانش آموزان با درک وجود خدا پی به مهربانی های او می برند(از کل به جزء می رسند)

مرحله سوم :

آموزگار پس از خواندن متن درس از دانش آموزان می خواهد موقع خواندن شعر با  ضربه ی آرام دست مرا یاری کنند.

نتیجه گیری :

آموزگار با کمک دانش آ«وزان وجود خدا را با جملات و مفاهیم زییبا بیان می کند و دلیل وجود او را آفریده هایش می گوید .

ارزشیابی پایانی

1ـ کتاب کار را انجام می دهد

2ـ شعر را آهنگین و زیبا بخواند

3ـ با جملات زیبا خدا را توصیف کند .

4ـ دلایل وجود خدا را نام ببرد

تکلیف خلاقانه

نوشتن دعایی ساده در بخش خدایا از تو می خواهم .................. و ارائه آن در کلاس

نمونه ای از چک لیست برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ با بیان ساده از نعمت خداوند تشکر کند
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ معنی و محتوای شعر را با زبان ساده بیان کند .  
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ بتواند مواردی از خوبی و مهربانی های خدا را درک کرده و بیان کند  
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : برای پاکیزگی                    روش تدریس : مهارت آموزی ، نمایش عملی  ،

اهداف کلی:وضو گرفتن                 

اهداف جزئی :

1ـ آشنایی با مراحل وضو گرفتن

2ـ آشنایی با شرایط قبولی وضو

3ـ تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو

اهداف رفتاری

1ـ بتواند نکاتی را که در حین وضو باید رعایت کند را نام ببرد ( دانش )

2ـ تصاویری از حالت های نماز تهیه کرده و یا نقاشی کند (مهارت )

3ـ علاقه و تمایل نسبت به همکاری و کار گروهی از خود نشان دهد ( نگرش )

4ـ بتواند شرایط وضو گرفتن را بیان کند ( دانش )

ارائه درس

مرحله اول : ( ایجاد انگیزه )

آموزگار مرحله به مرحله وضو را گرفته و توضیح می دهد .

مرحله دوم :

سپس از دانش آموزان می خواهد تا آن ها نیز به نوبت وضو بگیرند .

مرحله سوم :

از دانش آموزان در مورد شرایط وضو و مراحل آن ( می پرسد تا هر چه می دانند بپرسند )

مرحله چهارم :

ضمن کامل کردن مراحل کتاب آن را رنگ آمیزی کنند .

نتیجه گیری :

آموزگار ضمن توضیحات لازم در مورد گرفتن وضو و شرایط و مراحل آن درس را  جمع بندی می کند

ارزشیابی

1ـ بتواند کتاب را کامل کند .

2ـ بتواند وضو بگیرد

3ـ بتواند شرایط وضو گرفتن را نام ببرد

تکلیف خانه

آموزگار ضمن دادن شعر در مورد مراحل وضو گرفتن از آنان می خواهد تا با آهنگی که دوست دارند شعر را بخوانند ( در کلاس)

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ مراحل وضو گرفتن را به ترتیب بیان کند .
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ مواردی را که باید یک مسلمان وضو بگیرد را نام ببرد   
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ بتواند به طور درست وضو بگیرد .  
   

 
   

 
   

 
   

 

 

 

نام درس : جشن تولد                              روش تدریس : تفحص گویی ، قصه گویی

هدف کلی :

آشنایی با اسامی 5 پیامبر بزرگ

اهداف جزئی:

آشنایی با نام تعدادی از پیامبران بزرگ الهی

آشنایی با نام پیامبر بزرگ اسلام

تلاش برای ایجاد علاقه و رغبت به اولیا و پیامبران

اهداف رفتاری

1ـ پیامبران بزرگ خدا را بشناسد ( دانش ـ مهارت )

2ـ برای برپایی جشن تولد پیامبر اسلام علاقه و تلاش داشته باشد ( نگرش ـ مهارت )

3ـ با دوستانش تحقیقی در مورد پیامبر و رفتار او با دیگران تهیه کند ( دانش ـ مهارت )

ارائه درس ( ایجاد انگیزه )

آموزگار از دانش آموزان می خواهد برای برگزاری یک جشن کوچک در کلاس نظر داده و وسایل ساده ای که مورد نیاز است تهیه کنند ( قبل از روز تدریس)

مرحله اول

آموزگار به همراهی دانش‌آموزان جشن ساده ای با عنوان جشن تولد پیامبر برگزار می کنند و برای دانش آموزان داستان در مورد خوبی های پیامبر می گوید

مرحله دوم :

دانش آموزان ضمن مشورت در مورد رفتار ـ کردار پیامبر هر چه را می دانند می گویند مرحله سوم

ضمن تکمیل کتاب کار و با همفکری هم پرسش ها را نیز پاسخ می دهد .

نتیجه گیری :

آموزگار مطالب دانش آموزان را جمع بندی کرده و خود توضیحات لازم را در مورد پیامبر اسلام و سایر پیامبران بزرگ و خصوصیات آنان برای دانش آموزان می گوید .

ارزشیابی پایانی

1ـ بتواند کتاب کار را تکمیل کند

2ـ بتواند نام آخرین پیامبر خدا را نام ببرد

3ـ بتواند نظر خود را برای برگزاری هر چه بهتر جشن بگوید .

تکلیف خلاقانه

بتواند تحقیقی را به صورت گروهی از زندگی پیامبر تهیه کرده و به کلاس بیاورند

 

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ نام آخرین پیامبر خدا را بگوید
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ پیشنهاد های مناسب برای برگزاری جشن بدهد
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ یک جمله زیبا در مورد زندگی یا رفتار پیامبر بگوید
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : افطار شیرین          روش تدریس : کاوشگری ـ   دریافت مفاهیم

هدف کلی :

آشنایی با علی (ع) و خانواده اش و جنبه های فداکاری و ایثار

اهداف جزئی:

آشنایی با مهربانی امیر مومنان

2ـ تقویت علاقه و محبت پیامبر و علی (ع) و خانواده اش

3ـ آشنایی بیش تر با علی (ع) و اخلاق و رفتار او

اهداف رفتاری

1) دانش آموز بتواند از درس نتیجه بگیرد که علی (ع) و خانواده اش انسان هایی والا و بخشنده و مهربانند ( نگر ش دانش )

2ـ دانش آموز بتواند درباره رفتار حضرت علی با دوستان گفتگو کرده و قضاوت کند ( مهارت ـ دانش )

3ـ احساس علاقه و انس نسبت به حضرت علی (ع) و خانواده اش در قالب جمله بیان کند ( مهارت ـ دانش ـ نگرش)

ارائه درس( ایجاد انگیزه )

آموزگار ضمن بیان قصه با لحن بسیار آرام و مهربان آنان را برای دریافت مفهوم درس آماده می کند . ( طوری که احساس کنند در خانه حضرت علی (ع) و در آن صحنه حضور دارند ).

مرحله اول

دانش آموز با نقد و بررسی قصد نظرات خود را در مورد رفتار حضرت علی (ع)       می گویند .

مرحله دوم

هر دانش آموز که خاطره ای آموزنده که از ماه رمضان دارد را بیان کند .

مرحله سوم

کتاب کار را کامل کرده و پرسش ها را با همفکری جواب می دهند

نتیجه گیری

آموزگار با توجه به موضوع درس و نظرات دانش آموزان توضیحات لازم را بیان می کند

ارزشیابی پایانی

1ـ دانش آموز پس از پایان درس رفتار حضرت علی (ع) را نقد و بررسی کند ( قضاوت کند )

2ـ دانش آموز بتواند 2 فایده ی روزه داری را بگوید

3ـ دانش آموز بتواند در مورد رفتار خوب حضرت علی (ع) یک جمله زیبا بنویسد.

 

تکلیف خلاقانه

دانش آموز یک نقاشی زیبا از صحنه داستانی که شنیده نقاشی کرده به کلاس بیاورد .

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ قضاوت در مورد رفتار حضرت علی (ع)
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ 2 مورد از فواید روزه داری را بگوید
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ یک جمله زیبا در مورد رفتار حضرت علی (ع) و خانواده اش بیان کرده یا بنویسد
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : سفری عمو عباس           روش تدریس : اجرای نمایش ، روش بدیعه پردازی

هدف کلی :

آشنایی با چند نمونه از آااب غذا خوردن

اهداف جزئی:

آشنایی با برخی آداب اسلامی خوردن و آشامیدن

رعایت و آداب اسلامی غذا خوردن

اهداف رفتاری

1ـ دانش آموز نکاتی را که در موقع خوردن و آشامیدن باید رعایت شود را نام ببرد          ( دانش )

2ـ دانش آموز بتواند اهمیت و فوائد رعایت آااب غذا خوردن را بیان کند .

3ـ دانش آموز بتواند هنگام خوردن (خوراکی) آداب را رعایت کند ( مهارت ـ نگرش)

ارائه درس ( ایجاد انگیزه )

دانش آموز طبق ئرخواست قبلی معلم لقمه ی خود را در کلاس می خورد ( مانند یک خانواده در کنار هم )

مرحله اول

پس از خوردن نظرات خود را در مورد آداب درست غذا خوردن بیان می کنند .

مرحله دوم

تکمیل کتاب کار و پاسخ ها با همفکری هم

نتیجه گیری :

آموزگار ضمن توضیحات لازم برای رعایت نکات در ( قبل از خوردن ، در حین خوردن ، و پس از خوردن ) مطالب را جمع آوری می کند .

ارزشیابی پایانی:

دانش آموز بتواند نکات لازم را در حین خوردن رعایت کند

دانش آموز اهمیت رعایت نکات لازم ( آداب غذا خوردن ) را 3 مورد نام ببرد .

دانش آموز بتواند آداب غذا خوردن را درک کرده و رعایت کند .

تکلیف خلاقانه

از نحوی غذا خوردن افراد خانواده در منزل یک گزارش تهیه کنند و یا یک نقاشی کشیده و به کلاس بیاورند .

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ دانش آموز آداب غذا خوردن را بیان کند
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ دانش آموز بداند بعد از خوردن باید چگونه شکر گزار باشد
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ دانش آموز یک صحنه از غذا خوردن درست را تهیه کرده و به کلاس بیاورد
   

 
   

 
   

 
   

 

 

 

نام درس : شادی گل ها            روش تدریس : اجرای نمایش ، مکاشفه ای ، کاوشگری

هدف کلی :

آشنایی با حفظ پاکیزگی و نظافت در محیط زندگی

اهداف جزئی:

1ـ آشنایی با رعایت نکات مربوط به نظافت و پاکیزگی

2ـت درک فایده و نتیجه نظافت و پاکیزگی

3ـ داشتن احساس مسئولیت نسبت به رعایت نظافت

اهداف رفتاری  ( دانش ـ نگرش ـ مهارت )

دانش آموز نسبت به رعایت نظافت در کلاس با دوستان همکاری داشته باشد ( نگرش)

بتواند درباره خصوصیات افراد داخل نمایش قضاوت کند ( مهارت )

2 مورد از فوائد رعایت نظافت را نام ببرد ( دانش )

ارائه درس ( ایجاد انگیزه )

آموزگار با کمک دو عروسک بوسیله دو دانش آموز که قبلاً داستان را برایشان توضیح داده نمایش اجرا می کنند ( موموضوع تمیز ـ کثیف)

مرحله اول

دانش آموزان پس از گروه بندی در مورد رفتار دو عروسک مشورت کرده تفاوت های آنان را بیان می کنند .

مرحله دوم

دانش آموزان پس از مشورت با هم دلایل حفظ نظافت را می گویند .

مرحله سوم

تکمیل کتاب کار و پاسخ به پرسش های آنان با مشورت با هم

نتیجه گیری

آموزگار با توجه به گفته های دانش آموزان در مورد رفتار دو عروسک و دلایل رعایت بهداشت و نظافت توضیحات لازم را می دهد .

ارزشیابی

1ـ دانش آموز بتواند در مورد رفتار دو عروسک ( تمیز ـ کثیف ) نظر بدهد ، قضاوت کند.

2ـ دانش آموز بتواند دلایل حفظ نظافت و یاد گیری را نام ببرد( 2 مورد ) 3ـ کتاب کار را کامل کند

تکلیف خلاقانه

دانش آموز بتواند دو جمل با معنها ومفهوم با موضوع ( پاکیزگی ـ نظافت ) را نوشته و در کلاس بخواند .

 

 

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ دانش آموز در مورد رفتار دو عروسک  توضیح داده و قضاوت کند
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ وظایف ما را نسبت به رعایت نظافت و پاکیزگی محیط بگوید .
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ پاکیزگی و نظافت محیط را رعایت کند.
   

 
   

 
   

 
   

 

 

نام درس : عینک معلم                روش تدریس : قصه گویی ،اجرای نمایش ، کاوشگری

                                                                                  ـ پرسش و پاسخ

هدف کلی :

آشنایی با اهمیت و نتیج راستگویی

اهداف جزئی:

تقویت راستگویی در دانش آموز

تلاش برای درک و یادگیری رفتارهای مانند شهامت صداقت و گفتار

اهداف رفتاری

دانش آموز باید بتواند درباره رفتار و گفتار شخصیت داستان قضاوت کند ( نگرش مهارت )

دانش آموز بتواند نمونه هایی از راستی و صداقت را در زندگی روزمره ی خود نام ببرد 2 مورد ( دانش )

او بتواند جمله ی چه خوب بود اگر هنگام حرف زدن ..................... را با همیاری دوستانش کامل کند ( مهارت )

ارائه درس ( ایجاد انگیزه )

آموزگار با تعریف داستان که با موضوع درس هماهنگی دارد از گروه ها می خواهد ضمن مشورت یک گروه قصّه را به صورت نمایش اجرا کنند

مرحله اول

بعد از اتمام نمایش آموزگار از دانش آموزان در مورد قصّه نظر خواهی می کند .

مرحله دوم

دانش آموزان ضمن مشورت نظرات و گفته هایشان را در مورد راستی و صداقت و تاثیر در زندگی بیان می کنند .

مرحله سوم

بعد از خواندن درس کتاب کار را کامل می کنند .

جمع بندی مطالب

آموزگار مطالب را با بیان فوائد راستگویی  صداقت ـ دوری از تهمت به دیگران جمع بندی می کند .

ارزشیابی پایانی

1ـ دانش آموز باید از داستان نتیجه گیری کند .

2ـ دانش آموز باید 2 مورد از راستگوی و صداقت و تاثیر خوب آن در زندگی را نام ببرد.

3ـ دانش آموز باید بتواند جمله ی چه خوب بود اگر هنگام حرف زدن ............... را با توجه به مفاهیم کلیدی کلاس ( راستگوی ـ لحن خوب ـ صداقت ـ و .....) را بیان کند .

تکلیف خلاقانه

دانش آموز با هیه گزارش از رفتار خود در طول یک روز ( با ذکر فعالیت های مثبت ) درباره ی خودش قضاوت کرده و به کلاس بیاورد

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ بتواند در مورد داستان قضاوت کند
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ دانش آموز بتواند اثر راستگویی صداقت را در زندگی بگوید .
   

 
   

 
   

 
   

 

 

 

نام درس : کاردستی نرگس            روش تدریس : کاوشگری ( محاکم قضایی )

         هدف کلی :

آشنایی دانش آموز با مفهوم راست گویی و مصادیق آن

اهداف جزئی:

آشنایی دانش آموز با راستگویی در هر شرایط

آشنایی دانش آموز با رعایت راستگویی در همه مراحل زندگی

آشنایی با تاثیر راستگویی برزندگی افراد

اهداف رفتاری

1ـ بتواند در مورد رفتر و گفتارهای  داستان درس قضاوت کند ( مهارت دانش )

2ـ بتواند 2 مورد از تاثیر راستگویی را در زندگی نام ببرد ( دانش )

3ـ بتواند با همکاری و همفکری دوستان پاسخ دهد ( نگرش )

ارائه تدریس ( ایجاد انگیزه )

آموزگار ضمن بیان قصّه کتاب ایجاد انگیزه می کند .

 

 

مرحله اول

از دانش آموزان می خواهد نظرات خود را در مورد کار نرگس ( درستی یا غلط بودن ) با دلایل لازم بگویند .

مرحله دوم

راه حل های مناسب برای جبران کار نرگس پیشنهاد بدهند .

مرحله سوم

دانش آموزان ضمن تکمیل کتاب کار پرسش ها را پاسخ دهند

نتیجه گیری

آموزگار مطالب را جمع بندی کرده و دلایل و شرایط درست بودن کار نرگس با همفکری بچه ها بیا ن کند و قضاوت لازم را انجام می دهد

ارزشیابی

1ـ بتواند دانش آموز در مورد کار نرگس قضاوت کرده و نظر بدهد .

2ـ بتواند 2 مورد از تاثیر راستگویی را در زدگی بیان کند

3ـ بتواند کتاب کار را کامل کند .

تکلیف خلاقانه

هر دانش آموز یک کار دستی به دلخواه خود درست کرده و به کلاس بیاورد.

 

 

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ بتواند در مورد موضوع درست قضاوت کرده و نظر بدهد 
   

 
   

 
   

 
   

 

2ـ 2 مورد از اثر راستگویی را در زندگی افراد بگوید
   

 
   

 
   

 
   

 

3ـ بتواند یک کار دستی یا نقاشی خلاقانه تهیه کند .
   

 
   

 
   

 
   

 

 

 

نام درس : وقت خواندن                      روش تدریس : سخنرانی ـ بدیعه پردازی

هدف کلی :

آشنایی با زمان خواندن نماز ـ اذان

اهداف جزئی:

1ـ آشنایی با اذان به عنوان اعلام کننده وقت نماز

2ـ بیان اوقات نماز

اهداف رفتاری

1ـ دانش آموز اوقات خواندن نماز را بیان کند ( دانش )

2ـ دانش آ«وز بعد از خواندن شعر و قصه درس احساس خوشایندی نسبت به زمان خواندن نماز از خود نشان دهد ...( نگرش )

3ـ بتواند احساس زیبای نماز خواندن را در یک جمله بنویسد ( مهارت ـ نگرش ـ دانش )

4ـ یکی از حالت های نماز را که دوست دارد بکشد و به کلاس بیاورد .

ارائه درس ( ایجاد انگیزه )

آموزگار ضمن خواندن متن شعری که مربوط به زمان خواندن نماز است ( سرود بیداری ) ایجاد انگیزه می کند .

مرحله اول

آموزگار با لحنی خوشایند شعر می خواند و درباره آغاز صبح و لحظه خوشایند صبحگاهی و صدای زیبای پرندگان توضیحاتی می دهد طوری که احساس کنند در آن لحظه قرار گرفته اند .

مرحله سوم

آموزگار از دانش آموزان می خواهد خاطره یا صحبتی در مورد لحظه زیبای خواندن نماز بیاد دارند بیان کنند

مرحله چهارم

دانش آموزان کتاب کار را تکمیل کرده و با همفکری هم سوالات را پاسخ دهند

جمع بندی مطالب

آموزگار با توجه به گفته های دانش آموزان و خاطراتشان توضیحات لازم را می گوید

ارزشیابی

دانش آموز باید بتواند اوقات شرعی نماز را نام ببرد

دانش آموز باید بتواند دلایل نماز خواندن را بیا ن کند

دانش آموز باید بتواند احساسش را نسبت به نماز در یک جمله بگوید

تکلیف خلاقانه

دانش آموزان خود را در یکی از اوقات شرعی ( صبح ظهر شب ) در حال نماز خواندن نقاشی کرده و به کلاس بیاورند .

نمونه ای از چک لیست رفتاری برای هر دانش آموز

نام و نام خانوادگی . . .
   

درک مفاهیم
   

کسب

مهارت ها
   

بکارگیری

مفاهیم
   

تحلیل پدیده ها

و ایده ها

1ـ دانش آموز اوقات شرعی را نام ببرد  
     

2ـ دانش آموز دلایل خواندن نماز را بیان کند
   

3ـ با یک جمله احساسش را در مورد نماز بگوید .
   

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ساعت: 9:18 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس