طرح راه اندازی شرکت

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

طرح راه اندازی شرکت

بازديد: 131

طرح راه اندازی شرکت
 


 

فهرست:

مشخصات درخواست کننده 4

آيا نقشه و برنامه کارشما عملی است 6 

بازار خود را مشخص کنيد7

رقابت 8

 

وجه تمايز شما با ديگران  9

بازاريابی و دستيابي به کالا

بازاريابی فقط آگهی نيست  10 

 

نياز سرمايه ای و تامين سرمايه 11

 

آيا پروژه شما عملی است؟

 

پيش بينی سود و زيان به اين پرسش پاسخ می دهد 12

 

گام بعدی: تهيه طرح راه اندازیشرکت 13

 

اطلاعات درمورد    IFS   14

 

صفحه 4

در خواست کننده

مشخصات فردى

نام

 

آدرس

 

کد و منطقه پستی

 

تلفن

 

فاکس

 

پست الکترونيکی

 

ساير مشخصات

 

نوع شرکت

 

محل استقرار شرکت

 

تماسهايی که بامقامات وسازمانها داشته ايد

 

بانک

 

دفاتر حسابداری

 

حسابرس قانونی ( فقط شرکت سهامی)

 

نام انحصاری و علامت تجاری

 

مجوزهای مورد نياز

 

اداره کاريابی

 

مشاور

 

شماره تلفن

 

 
صفحه 5
پيشينه درخواست کننده

ازخود و خانواده تان بطورکوتاه بنويسيد.

 

از وضع مالي تان بنويسيد

 

ازتحصيلات خود و ازآموزش هايی که ديده ايد بنويسيد

 

ازکارهای گذشته و کنونی و از تجربيات حرفه ای خود بنويسيد

 

چرا ميخواهيد کسب و کارراه بيندازيد ؟ چه انگيزه ای داريد ؟

 

 

 

صفحه 6

آيا نقشه و برنامه کار شما عملی است ؟

نقشه شما در واقع هسته اصلی برنامه کار وکسب شماست.بهتراست ازهم اکنون مشخص کنيد که چه نقشه ای داريد و چگونه ميخواهيد آنرا عملی سازيد. مشتريان شما چه کسانی خواهند بود و مساله رقابت را چگونه حل خواهيد کرد ؟       

 

به روی کاغذ آوردن فکر و نقشه امتياز بزرگی است. مهم اين است که شما بدون اينکه خود را در بند الفاظ و توجيهات پيچيده گرفتار سازيد بتوانيد بوضوح و بطورعينی نقشه تان را بيان کنيد.

 

در زير پرسشنامه ای هست که مى تواند در اين راه به شما کمک کند.

 

از تجربيات خود در رشته مورد نظرتان بنويسيد

 

-         فرآورده شما چيست ؟ بعبارت ديگر کالا يا خدمتی که می خواهيد بمعرض فروش بگذاريد کدام است ؟

 

-         با چه موانع و مشکلاتی مواجه خواهيد شد و چگونه می توانيد به آنها غلبه کنيد؟

 

 

 

صفحه 7

بازار خود را مشخص کنيد

مشتريان را افرادی تشکيل می دهند که دارای نيازها و يا هد فهای مشترک هستند.اين نيازها و هدفها موجب ميشوند که آنان مصرف کنندگان يک فرآورده بخصوص باشند. اين مساله از اهميت خاص  برخورداراست که شما از ابتدا مشتريان شرکت خود را مشخص کرده و تعيين کنيد کدام گروه از مشتريان برای شما اهميت بيشتری دارند و به نظر آنان کدام ويژگی در فرآورده شما دارای برتری است.

 

-          کدام گروه مهمترين مشتريان شما به حساب می آيند ؟

 

-          بازار شما در کدام منطقه جغرافيائی قرار دارد ؟

 

-          آيا می توانيد کاری کنيد که فرآورده شما بيشتر در نظر مشتريان جلوه کند.

 

 

 

صفحه 8
رقابت

از همين ابتدای کار بايد برآورد و قضاوت درستی از وضعيت رقابت در بازارکارمورد نظرخود داشته باشيد.اين پرسشنامه کوچک می تواند برای آناليز بازار و وضعيت رقابت در آن در شروع کار مفيد واقع شود. شما در مراحل بعدی و در حين اجرای کار بايد تغييرات بازار را بطور مداوم پيگيری کنيد.

 

-          رقبای شما کدامند و کجاهستند ؟

 

-          برتری رقبای شما در چيست ؟

 

-         برترى شما در مقايسه با رقيبان در كجا ست؟

 

-          فرآورده شما در مقايسه با ديگران چه نقاط قوت و ضعفی دارد ؟

 

 

 

صفحه 9
نقش شخصيت و تفاوتهای فردی شما با ديگران

کوشش کنيد از ابتدای کار تعيين نماييد چه تفاوتهايی بين شرکت شما و فرآورده آن با ديگر رقيبان وجود دارد.در واقع همين تفاوتهاست که شما را از ديگران ممتاز خواهد کرد. شما اگر نتوانيد اين تفاوتها را بزبانی ساده خلاصه کنيد نميتوان انتظار داشت که مشتريان فرآورده شما را انتخاب کنند.

 

-          چرا مشتريان بايد فرآورده شما را انتخاب کنند ؟

 

-          آيا ويژگيهای فردی و شخصيت شما می تواند به نوعی مايه شهرت فرآورده شما در نزد گروه خاصی از مشتريان موجود در بازار باشد ؟ چگونه ؟

 

صفحه 10

 

بازاريابی و جلب مشتری فقط بمفهوم آگهی نيست

بازاريابی بدين مفهوم است که شما بااطلاع مشتريان مورد نظر خود ميرسانيد که آنها بهتراست بدلايلی که شما عنوان ميکنيد فرآورده شما را انتخاب کنند . اينکار را ميتوانيد بوسيله دادن آگهی به روشهای گوناگون مثلا از طريق پخش آگهی، انتشار اطلاعيه  در اماکن عمومی، و يا فرستادن آگهينامه به منازل مردم انجام دهيد.

 

مفهوم کلمه بازاريابی همچنين در بردارنده  آنستکه تدابيرمختلفی  که شما اتخاذ ميکنيد بتوانند بگونه ای در يکديگر اثر بگذارند که بهترين نتيجه ممکن را درقبال هزينه ای که صرف ميشود ببار آورند. اين امر مستلزم داشتن يک برنامه کاری است. بهتراست از ابتدای کار مشتريان و بازار خود را دقيقا تعيين کرده و برای خودتان روشن کنيد که چگونه ميتوان به مؤثرترين و ارزان ترين روش ممکن به هرگروه از مشتريان دستيابی داشت. در اصطلاح باين کارطرح مطالعه بازارکارگفته ميشود. پاسخ دادن به پرسشهای زير راهگشای شما در امر بازاريابی خواهد بود:

 

-          چگونه برای فرآورده خود بازاريابی خواهيد کرد ؟

 

-          هزينه بازاريابی شما چقدرخواهد بود.

 

-          آيا عرضه کنند گان کالا، فرآورده های آنان ، قيمت و شرايط فروش آنان را بررسی کرده ايد ؟

 

-          آيا ميزان فروش خودرا برآورد کرده ايد ؟

 

-          آيا می دانيد برای ادامه کار شرکت دست کم  به چند نفر مشتری ( روزانه يا ماهانه ) نياز داريد ؟

 

صفحه 11
سرمايه مورد نياز و روش تامين آن

در ابتدای کار اغلب بيش از آنچه پيش بينی شده پول خرج ميشود. اين امر بدليل پيش آمدن هزينه هايی است که پيش بينی آنها در ابتدای کار مشکل بوده است. برای اينکه بدون دردسر فعاليت خود را شروع کنيد بهتر است هزينه های مقدماتی را قدری با دست و دلبازی پيش بينی کنيد.

 

 

 

سرمايه مورد نياز برای شروع کار  ( مصارف مالی)

وجوه نقد حساب پستی و بانک

 

موجودی کالا به قيمت خريد. ( برای شروع فعاليت اقتصادی)

 

سرمايه در گردش اضافی برای شروع کار تا دريافت وجوه نقد از مشتريان و ماليات ارزش افزوده بر کالا (Moms (            هزينه های بازاريابی ( بروشور، اعلاميه ، تابلو ونمونه کالای توليد شده و غيره

 

قيمت خريد،تجهيزو بازسازی محل کار

 

لوازم و تجهيزات مورد نياز ( ابزار کار و وسايل اداری )

 

ذخيره برای موارد پيش بينی نشده

 

جمع سرمايه موردنياز

 

تهيه سرمايه : ( تامين مالی )

 

موجودی نقدی و جنسی صاحبان شرکت

 

وام بانکی        ( کدام بانک )

 

)  Almi ) ،وام به شرکتداران جديد، بانوان،وام توسعه، وام جوانان

 

اعتباردرحساب جاری بانکی

 

سرمايه از طرق ديگر ، مثلا

 

جمع: ( جمع کل، همان پولی است که مورد نياز است )

 

 

 

صفحه 12

 

آيا اجرای اين طرح امکان پذير است ؟ پيش بينی سود و زيان جواب اين سؤال را ميدهد.

 

در حال حاضر حد و مرز بازارکار را مورد بررسی قرار داده و مشتريان  خود را نيز تعيين کرده ايد . همچنين شما تا اندازه ای هم در مورد خواستهای مشتريانتان آگاهی داريد. بعد از آن شما می توانيد مخارج شرکت را محاسبه کنيد.

 

الگوی زير معمولی ترين  هزينه های يک شرکت را نشان ميدهد  ولی برای شرکتی که شما داير می کنيد  احتمالا هزينه های ديگری هم به حساب خواهند آمد.

 

آنچه مهم است اينست  که شما يک بودجه کلی تهيه کرده و وقت کافی هم به اين امر اختصاص دهيد . با خودتان روراست باشيد تا احتمالا چيزی فراموشتان نشود و يا بعضی هزينه ها را ناچيز نپنداريد و يا اينکه امکانات فروش خود را بطور اغراق آميزی مثبت  تلقی نکنيد.

 

بودجه اوليه در بردارنده  يک دوره 12 ماهه است. ( دوره های غير از 12 ماه از...............تا..............).

 

 

 

درآمدها:                                                              

 

درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات

 

هزينه های متغيير:

 

قيمت خريد کالای فروش رفته

 

سود ناخالص =   ( درآمد ها – هزينه های متغير )

 

هزينه های کارکنان

 

حقوق کارکنان قبل از کسر ماليات

 

حقوق صاحب شرکت قبل از کسر ماليات ( در صورت داشتن شرکت سهامی )

 

حق بيمه سهم  کارفرما % 33  به کل حقوق پرداختی فوق )

 

ساير هزينه های اجتماعی  برای کارکنان (% 7از کل حقوق پرداختی به کارکنان)

 

بيمه شخصی صاحب شرکت (% 7  از حقوق پرداختی )

 

ساير هزينه ها:

 

هزينه سفر و هزينه اتومبيل

 

هزينه های محل کار : اجاره ، برق ، حرارت، تعميرات و غيره

 

هزينه لوازم اداری ، تلفن ، پست و غيره

 

هزينه بازاريابی

 

ساير هزينه های فروش

 

هزينه حسابداری و حسابرسی

 

هزينه توسعه شرکت (آموزش ، پيشرفت توليد و غيره )

 

هزينه بيمه شرکت

 

هزينه تجهيزات اجاری و ساير خدمات خريداری شده

 

سايرهزينه های متفرقه

 

هزينه استهلا ک و بهره:

 

هزينه استهلا ک  % 20 مبلغ سرمايه گذاری شده برای محل کار و ساير ماشين آلات و اموال

 

هزينه های بهره ( سرمايه شخصی + سرمايه وام گرفته شده ) x بهره متداول

 

جمع هزينه ها:

 

سود يا زيان ( در صورت داشتن شرکت سهامی ) 

 

سود يا زيان قبل از حقوق صاحب شرکت ( در صورت داشتن شرکت انفرادی و تضامنی )

 

 
صفحه 13

گام بعدی – تهيه طرح راه اندازی شرکت

 

اکنون که از مطالعه مندرجات اين جزوه فراغت يافته ايد بايد گفت که بخش اعظم کار تهيه طرح فعاليت اقتصادی خود را انجام داده ايد.

 

بعبارت ديگر طرح فعاليت شما مجموعه ای است از دانش و آگاهی  شما در باره نقشه مورد نظرتان که در برگيرنده برآورد مالی، شناخت بازار، و همچنين برآوردی از آينده رشته مورد نظر می باشد.

 

اين طرح  برپايه قضاوتهای فردی شما استوار است و بهمين دليل بايد در برآورد ارقام فروش دچار خوش بينی بيش از حد نشده و يا هزينه ها را دست پايين نگيريد.

 

طرح شما پس از آماده شدن مبنائی خواهد بود برای تصميم گيری در راه ادامه کارتان.

 

 منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 23 فروردین 1395 ساعت: 9:36 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس