مشخصات فنی سد کرخه (قسمت دوم)

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

مشخصات فنی سد کرخه (قسمت دوم)

بازديد: 107

مشخصات فنی سد کرخه (قسمت دوم)
 


 

 

نيروگاه

● مشخصات كلي نيروگاه

ظرفيت نيروگاه : 400 مگاوات
تعداد واحدها:3 واحد و ظرفيت هريك 3/133 مگاوات
متوسط انرژي توليد سالانه : 934 گيگاوات ساعت

 

● مشخصات تجهيزات نيروگاه
● جرثقيلها
جرثقيلهاي اصلي نيروگاه
نيروگاه كرخه داراي دو دستگاه جرثقيل سقفي (Ovr Had) است كه ظرفيت هر كدام 225 تن و ظرفيت مجموع آنها 450 تن ميباشد. اين دو جرثقيل با كمك يك تيربالابر (Lifting Bam) كه داراي وزني حدود 20 تن ميباشد، امكان نصب و جابجائي سنگين ترين تجهيز نيروگاه يعني روتور ژنراتور به وزن 420 تن را فراهم مي آورند.
هر يك از اين جرثقيلها داراي يك وينچ كمكي به ظرفيت 40 تن ميباشد كه براي جابجائي و نصب تجهيزات سبك تر از 40 تن مورد استفاده قرار ميگيرد.

جرثقيل دروازه اي 32 تن
اين جرثقيل به منظور نصب و جايگذاري دريچه هاي انسداد لوله هاي مكش در دهانه خروجي آن بكار ميرود.

 

● دريچه هاي انسداد لوله مكش
نوع دريچه: استاپ لاگ (Stoplog)
تعداد دريچه ها: 4 سري (مجموعا 8 قطعه كه ميتوانند لوله مكش دو واحد از نيروگاه را بطور همزمان مسدود نمايند)
وزن قطعه تحتاني: 12924 كيلو گرم (وزن طراحي)
وزن قطعه فوقاني: 13022 كيلوگرم (وزن طراحي)
وزن كلي مجموعه 4 سري دريچه: 104 تن
شرايط عملكرد: فشار متعادل آب كه توسط شيرهاي By Pass تأمين ميگردد
ارتفاع طراحي دريچه ها: 48/24 متر
تراز نشيمنگاه قطعه تحتاني دريچه: 1/98 متر از سطح دريا

آب بندها: آب بند لاستيكي 85 mm *JØ32 در قسمت جانبي و بالائي و آب بند 70mm Flat- 12 در قسمت پائين
موقعيت آب بندها: پائين دست
زمان لازم براي پر شدن مجرا: حدود 70 دقيقه
دريچه ها بواسطه يك تير بالابر توسط جرثقيل دروازه اي به محل خود انتقال داده شده و استقرار مي يابند و يا از موقعيت خود خارج ميگردند

 

● مشخصات شيرهاي ورودي (Inlt valvs)
نوع: شير پروانه اي (Biplan Buttrfly Valv)
تعداد: 3 دستگاه
قطر: 3/5 متر
فشار طراحي: 15 بار (5/1 مگا پاسكال)
فشار تست هيدرواستاتيك: 5/22 بار(25/2 مگا پاسكال)
دبي عبوري حد اكثر: 54/159 متر مكعب در ثانيه
تراز نصب محور شير: 6/110 متر از سطح دريا
زمان بسته شدن شير: 60 تا 90 ثانيه
زمان باز شدن شير: كمتر از 120 ثانيه
ميزان نشتي مجاز در فشار تست نشتي (154/1 مگا پاسكال): حد اكثر 13 ليتر در دقيقه
تعداد سرووموتورهاي هر شير: 2 دستگاه
قطر سرووموتورها: 700 ميليمتر
كورس كاري سرووموتورها: 1655 ميليمتر
فشار كاري روغن سرووموتورها: 60 بار(4 مگا پاسكال)
وزن مجموعه كامل شير پروانه اي هر واحد: 223 تن (شامل بدنه ، وزنه تعادل ريسک ،لوله هاي بالادست و پائين دست آن، مجموعه باي پاس، شير هوا، و تجهيزات كنترلي آن شامل مخازن روغن، و هوا–روغن، الكترو پمپها و سرووموتورها)

● اوزان قطعات اصلي شير پروانه اي
بدنه شير: 1/55 تن
ديسك: 59 تن
لوله بالادست: 86/13 تن
لوله پائين دست: 52/21 تن
مجموعه لوله هاي باي پاس: 32/3 تن
شير پروانه اي تحت اثر نيروي وزن وزنه هاي تعادل (Countr Wight) كه توسط بازوهائي به محور شير متصل شده اند، بسته ميشود و براي باز شدن آن از نيروي سرووموتوري استفاده ميگردد. براي متعادل نمودن فشار دو طرف شير در زمان باز شدن، از دو مسير باي پاس كه قسمت بالادست و پائين دست شير پروانه اي را به يكديگر ارتباط ميدهد، استفاده ميشود.


● توربين ها
نوع : فرانسيس با محور عمودي (HLA696-LJ-450)
تعداد : 3 دستگاه
ارتفاع نامي (Ratd Had): 93 متر
ارتفاع كاركرد حد اكثر (Max. Had): 5/106 متر
حد اقل ارتفاع كاركرد (Min. Had): 62 متر
تراز پاياب در حالت كاركرد سه واحد: 115 متر از سطح دريا
حد اقل تراز پاياب (وقتي كه يك واحد با 50 درصد قدرت نامي كار كند): 5/113 متر از سطح دريا
نراز نصب محور توربين: 6/110 متر از سطح دريا

قدرت خروجي توربين
در ارتفاع نامي و دبي 42/158 متر مكعب در ثانيه: 136 مگا وات
در ارتفاع حداكثر و دبي 54/159 متر مكعب در ثانيه: 156 مگا وات
در ارتفاع حد اقل و دبي 95/127 متر مكعب در ثانيه: 70 مگا وات
سرعت چرخش توربين: 150 دور در دقيقه
سرعت فرار: 288 دور در دقيقه
جهت چرخش توربين: در جهت عقربه هاي ساعت (در ديد از بالا)
حد اكثر نيروي تراست محوري توربين: 6038 كيلو نيوتن
تراست هيدروليكي در محدوده طراحي شده Labyrinth gap: 3748 كيلو نيوتن
هد مكش: منهاي 4/4 متر (وقتي كه سه واحد در حد اكثر قدرت نامي خود با ارتفاع 93 متر كار ميكنند)
قطر چرخ توربين: 5/4 متر
تعداد پره هاي چرخ توربين: 13 عدد
تعداد دريچه هاي تنظيمي (Wickt Gats) مجموعه توزيع كننده Distrubutor) 24 عدد)
فشار طراحي محفظه حلزوني توربين: 15 بار (5/1 مگا پاسكال)
فشار تست هيدرواستاتيكي محفظه حلزوني: 5/22 بار (25/2 مگا پاسكال)
ميزان نشتي مجاز از دريجه هاي تنظيمي (Wickt Gats): 560 ليتر در ثانيه (در ارتفاع حد اكثر)
سرووموتورهاي توربين: دو دستگاه با قطر 420 ميليمتر و كورس كاري 420 ميليمتر
زمان مقرر شده براي بسته شدن دريچه هاي تنطيمي: 13 ثانيه
راندمان توربين: 1/94 درصد (در شرايط كار كرد توربين در ارتفاع نامي و دبي 42/158 متر مكعب در ثانيه و قدرت خروجي 136 مگا وات)
وزن كلي تجهيزات توربين هر واحد: حدود 700 تن
وزن تجهيزات اصلي: مربوط به توربين هر واحد: 560 تن (وزن طراحي)
وزن مونتاژ شده مجموعه Stay Ring: 72 تن
وزن مجموعه مونتاژ شده محفظه حلزوني: 7/146 تن
وزن مجموعه پوشش فلزي لوله مكش: 86/54 تن
وزن زانوئي لوله مكش: 8/42 تن
وزن مخروطي لوله مكش: 06/12 تن
وزن پوشش فلزي اتاقك توربين (Pit linr): 14 تن
وزن مجموعه مونتاژ شده درپوش توربين (Had Covr Assmbly.): 5/45 تن
وزن مجموعه مونتاژ شده چرخ توربين: (Runnr Assmbly): 75/44 تن
وزن محور توربين (Shaft): 9/26 تن

● سيستم گاورنر
نوع: ديجيتال VGC211
تعداد: 3
حد اقل فشار بعد از توقف توربين: 40 بار
ظرفيت پمپ روغن گاورنر:380 ليتر در دقيقه
تعداد پمپهاي روغن گاورنر: 2
ظرفيت پمپ خنك كننده روغن: 40 ليتر در دقيقه
زمان بسته شدن سرووموتور دريچه: 11.5 ثانيه
زمان باز شدن سرووموتور دريچه: 13.5 ثانيه
حجم كل مخزن روغن تحت فشار: 5500 ليتر
فشار نرمال در مخزن تحت فشار: 40 تا 60 بار
فشار حد اكثر عملكرد: 64 بار
فشار طراحي مخزن روغن تحت فشار: 128 بار
قطر مخزن روغن تحت فشار: 1900 ميليمتر
ارتفاع مخزن روغن تحت فشار (همراه با شير اطمينان): تقريبا 3200 ميليمتر


● ژنراتور
تعداد و نوع: 3 دستگاه سنكرون عمودي
قدرت خروجي حداكثر : 160 مگا ولت آمپر (MVA)
قدرت خروجي نامي : 140 مگا ولت آمپر (MVA)
تعداد فاز: 3
ضريب قدرت نامي : 95/0
راندمان : 98 درصد (در شرايط نامي و درجه حرارت 40 درجه سانتي گراد)
ولتاژ نامي : 8/13 كيلو ولت
فركانس : HZ 50
تعداد قطبها: 40
سرعت : 150 دور در دقيقه (r.p.m)
سرعت فرار: 282 دور در دقيقه (r.p.m)
اثر چرخ طيار (GD2) : 18000 تن در متر مربع t.m2 
كلاس عايقي سيم پيچ استاتور و روتور: كلاس F
افزايش مجاز درجه حرارت سيم پيچ استاتور و روتور در شرايط خروجي نامي: كمتر از 80 درجه (دماي محيط 40 درجه سانتيگراد)
افزايش مجاز درجه حرارت سيم پيچ استاتور و روتور در شرايط خروجي حداكثر: كمتر از 100 درجه (دماي محيط 40 درجه سانتيگراد)
وزن روتور: حدود 420 تن
وزن استاتور: حدود 164 تن
وزن شفت: شفت بالائي 7/4 تن و شفت پائيني 8/21 تن)
وزن مجموعه ژنراتور: 775 تن
قطر روتور: 8462 ميليمتر
قطر استاتور: 5/10 متر
تعداد كفشكهاي ياتاقان كفگرد: 16
بار كلي اعمال شده بر ياتاقان كفگرد در بار كامل: 900،119،1 كيلوگرم
سيستم خنك كنندگي: هواي خنك شده (Air cooling) با مبدل حرارتي (Air watr cooling)
ظرفيت كندانسور سنكرون: 100 مگا وار (MWAR)


● سيستم تحريك
نوع سيستم تحريك، استاتيك بوده ومشخصات ترانس آن عبارتست از
نوع ترانس:خشک رزيني
نحوه اتصالات اوليه و ثانويه: Yd5
ظرفيت نامي: 1005 كيلو ولت آمپر
ولتاژ اوليه : كيلو ولت
ولتاژ ثانويه: 350 ولت

● يكسو كننده (ركتي فاير)
جريان DC در ظرفيت نامي ژنراتور: 1659 آمپر
جريان DC در ظرفيت حداكثر ژنراتور: 1781 آمپر
ولتاژ DC نامي: 182 ولت
نوع تنظيم کننده ولتاژ: ديجيتالي


● تجهيزات ميدان
كنتاكتهاي اصلي
جريان نامي: 2000 آمپر
جريان ماكزيمم: 18000 آمپر
زمان باز شدن: 06/0 ثانيه
زمان بسته شدن: 30/0 ثانيه
ولتاژ نامي: 550 ولت

كنتاكتهاي تخليه
جريان نامي: 500 آمپر
جريان ماكزيمم: 800 آمپر

ترانس ترمز
ظرفيت: 300 كيلو ولت آمپر
نوع اتصالات: Yd5
ولتاژ: 140/400 ولت
امپدانس اتصال كوتاه: 6%


● شينه هاي حفاظ دار (Bus duct)

ولتاژ نامي: 8/13 كيلو ولت
حداكثر ولتاژ: 5/17 كيلو ولت
ولتاژ قابل تحمل با فركانس شبكه: 38 كيلو ولت
ولتاژ قابل تحمل ضربه اي: 95 كيلو ولت
جريان نامي باسداكت اصلي: 8000 آمپر براي هادي و 7600 آمپر براي محفظه
جريان نامي انشعاب ترانس مصرف داخلي: 1200 آمپر براي هادي و 1140 آمپر براي محفظه
افزايش درجه حرارت براي هادي: 65 درجه سانتيگراد (دماي محيط 40 درجه سانتيگراد)
افزايش درجه حرارت براي پوسته: 40 درجه سانتيگراد (دماي محيط 40 درجه سانتيگراد)
قطر هادي اصلي: 300 ميليمتر
قطر محفظه اصلي: 825 ميليمتر
قطر هادي فرعي: 7/148 ميليمتر
قطر محفظه فرعي 615 ميليمتر
مقطع هادي اصلي: دايره
مقطع هادي فرعي: مربع
سيستم رطوبت گير: هواي خشك
سيستم زمين: اتصال به زمين يكطرفه از طرف ژنراتور
طول باسداكت اصلي: حدود 30 متر
طول باسداكت فرعي حدود 7 متر
وزن كل مقره هاي اتكائي براي سه فاز: 4800 كيلو گرم
وزن هر متر باسداكت اصلي براي سه فاز: 245 كيلو گرم
وزن هر متر باسداكت فرعي براي سه فاز: 144 كيلو گرم


 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 18 فروردین 1395 ساعت: 8:38 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس