معرفي جامعه و تعيين نمونه

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره جامعه

بازديد: 127

 

فهرست عناوين

 

  1. معرفي جامعه و تعيين نمونه
  2. جداول داده ها
  3. محاسبات آماري
  4. رسم نمودارها
  5. نتيجه گيري
  6. نمونه پرسشنامه

 

 

 

بخش اول

                    

جامعه و نمونه

مقدمه

هدف اين پروژه، بررسي ارتباط بين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه مي باشد. براي يك دانش آموز كاملاً عادي است كه بشنود: « چرا اينقدر وقت خود را با كامپيوتر تلف مي كني؟» « چرا به تكاليفت كمتر از كامپيوتر اهميت مي دهي؟» و ...

بيشتر دانش آموزان دوست ندارند نصيحت هاي خانواده هايشان را گوش كنند ولي آيا اين دانش آموزان به اندازه ي كافي درس مي خوانند؟ آيا براي استفاده از كامپيوتر برنامه اي دارند؟ آيا از كامپيوتر استفاده ي درست مي كنند؟ چقدر وقت خود را با استفاده كامپيوتر مي گذرانند؟ 2  ساعت يا 3 ساعت در روز؟ ...

بعضي ها، خصوصاً خانواده ها، معتقدند كه كامپيوتر به درس و تحصيل دانش آموزان ضرر مي زند. آيا واقعاً اين چنين است؟

اين پروژه با توزيع پرسشنامه بين دانش آموزان آغاز گشت. در اين رابطه داده ها جمع آوري شده و مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. در اين بررسي از محاسبات آماري، نمودارها و ... استفاده شد.

 

 

جامعه و نمونه

 

جمع آوري داده ها

دانش آموزان سال دوم دبيرستان  به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شدند و 15 دانش آموز به طور تصادفي از بين دانش آموزان سال دوم دبيرستان اين مدرسه به عنوان نمونه انتخاب شدند.

جمع آوري داده ها به روش تهيه پرسش نامه انجام شد. در اين نظر خواهي، اسامي خواسته نشده بود تا دانش آموزان بتوانند با راحتي خيال پاسخ هاي خود را بدهند. اگر جمع آوري اطلاعات به وسيله مصاحبه انجام مي شد، ممكن بود دانش آموزان پاسخ هاي درست ندهند و نيز زمان بيشتري مورد نياز بود.

در پرسش نامه تهيه شده، از طول مدت زمان و چگونگي استفاده دانش آموزان از كامپيوتر سؤال شد و اين كه چند ساعت در روز درس مي خوانند و سؤال هايي از اين قبيل. يك نسخه از اين پرسش نامه، ضميمه ي اين تحقيق شده است.


بخش دوم

                                                                                     

 

 

 

 

 

جداول داده ها

اين فصل شامل جداول مورد نياز براي ترسيم نمودار است. كه در آنها معيار هايي نظير: فراواني، فراواني نسبي، درصد فراواني، فراواني تجمعي، مركز دسته و ... مشخص شده است.

اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه ها نيز در جداولي در انتهاي همين بخش آمده است كه با كمك آنها نمودار هاي مقايسه اي رسم مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداول داده ها

                                                                                                             

جدول شماره يك: جدول فراواني معدل دانش آموزان

فراواني تجمعي

درصد فراواني

فراواني نسبي

مركز دسته

فراواني

دسته ها

4

29

29/0

125/19

4

19 تا 25/19

5

7

07/0

375/19

1

25/19 تا 5/19

8

21

21/0

625/19

3

5/19 تا 75/19

14

43

43/0

875/19

6

75/19 تا 20

-

100

1

-

14

جمع

 

جدول شماره دو: جدول موارد استفاده از كامپيوتر

در صد فراواني

فراواني

موضوع

40

8

بازي و سرگرمي

25

5

برنامه نويسي و گرافيك

10

2

برنامه هاي آموزشي

25

5

اينترنت

100

20

جمع

 

جداول داده ها

جدول شماره سه: جدول فراواني زمان استفاده از كامپيوتر

درصد فراواني

فراواني

زمان

0

0

صبح

21

3

ظهر

36

5

بعد از ظهر

14

2

شب

29

4

نا معلوم

100

14

جمع

جدول شماره چهار: جدول فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه

درصد فراواني

فراواني

زمان

11

2

صبح

0

0

ظهر

66

12

بعد از ظهر

17

3

شب

6

1

نا معلوم

100

18

جمع

جداول داده ها

جدول شماره پنج: اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (با انجام محاسبات)

مدت زمان مطالعه دروس

مدت زمان استفاده از كامپيوتر

شماره پرسشنامه

28

1

1

5/24

2

2

21

2

3

5/17

4

4

14

3

5

14

5/0

6

14

1

7

21

5/2

8

21

3

9

5/10

3

10

5/31

7

11

21

8

12

21

6

13

21

3

14

* تمامي داده ها بر حسب ساعت در هفته است.


جداول داده ها

جدول شماره شش: اطلاعات استخراجي از پرسشنامه ها (اطلاعات خام)

مدت زمان مطالعه دروس

مدت زمان استفاده از كامپيوتر

شماره پرسشنامه

4 ساعت در روز

1 ساعت در هفته

1

3 الي 4 ساعت در روز

2 ساعت در هفته

2

3 ساعت در روز

2 در هفته

3

2 الي 3 ساعت در روز

4 در هفته

4

2 ساعت در روز

3 ساعت در هفته

5

2 ساعت در روز

5/0 ساعت در هفته

6

2 ساعت در روز

1 ساعت در هفته

7

حدود 3 ساعت در روز

2 الي 3 ساعت در هفته

8

3 ساعت در روز

3 ساعت در هفته

9

5/1 ساعت در روز

3 ساعت در هفته

10

4 الي 5 ساعت در روز

7 ساعت در هفته

11

حداكثر 3 ساعت در روز

8 ساعت در هفته

12

3 ساعت در روز

6 ساعت در هفته

13

3 ساعت در روز

3 ساعت در هفته

14

جداول داده ها

جدول شماره هفت: جدول معدل سال گذشته دانش آموزان

معدل

شماره پرسشنامه

87/19

1

50/19

2

11/19

3

94/19

4

89/19

5

12/19

6

07/19

7

82/19

8

54/19

9

25/19

10

51/19

11

80/19

12

75/19

13

91/19

14

بخش سوم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاسبات آماري

 

الف) معدل

نمرات به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زير است: (به ترتيب صعودي)

19.07 | 19.11 | 19.12 | 19.25 | 19.50 | 19.51 | 19.54 | 19.75 | 19.80 | 19.82 | 19.87 |19.89 | 19.91 | 19.94

 

       
  Line Callout 3: چارك اول   Line Callout 3: چارك سوم

 


دامنه تغيرات:

اگر

a = كوچكترين داده

b = بزرگترين داده

بنابراين

R = b - a     (R = دامنه تغييرات)

حال عمل جايگزيني را انجام مي دهيم:

R = 19.94 - 19.07 = 0.87 ~ 1

 حالا طول دسته را از رابطه زير به دست مي آوريم با فرض اينکه تعداد دسته ها 5 باشد:

       طول دسته = دامنه تغيرات / تعداد دسته ها

ß طول دسته = 25/0

 

محاسبات آماري

 

ميانه:

M = (19.54 + 19.75) / 2 = 19.65


ميانگين:

براي محاسبه ميانگين از فرمول ميانگين زير استفاده مي کنيم:

ax + b = ax + b

بنابراين هر داده را به شکل زير مي نويسيم:

19 + 07 * 0.01

19 + 11 * 0.01

19 + 12 * 0.01

19 + 25 * 0.01

...

سپس ميانگين اين اعداد را حساب مي کنيم:

(7 + 11 + 12 + 25 + 50 + 51 + 54 + 75 + 80 + 82 + 87 + 89 + 91 + 94) / 14 ~ 58

à     19 + 58 * 0.01 = 19.58

 

نمودار جعبه اي شماره 1 )

 

 

 

 

واريانس و انحراف از معيار:

واريانس برابر ميانگين مجذور انحرافات از ميانگين است. بنابراين:

[(19.07-19.58)2 + (19.11-19.58)2 + (19.12-19.58)2 + …] / 14= 0.1   è    s2 = 0.1    è    s = 0.32

محاسبات آماري

ب) ساعات مطالعه دروس

ساعات مطالعه دروس به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زير است: (به ترتيب صعودي)

Line Callout 3: چارك اول10.5  |  14  |  14  |  14  |  17.5  |  21  |  21  |  21  |  21  |  21  |  21  |  24.5  |  28  |  31.5

 

Line Callout 3: چارك سوم 

 

 

براي واقعي تر شدن نتيجه، كوچكترين و بزرگترين استثناي اين داده ها را خط زديم.


دامنه تغييرات:

اگر

a = كوچكترين داده

b = بزرگترين داده

بنابراين

R = b - a     (R = دامنه تغييرات)

حال عمل جايگزيني را انجام مي دهيم:

R = 28 - 14 = 14


ميانه:

M = (21 + 21) / 2 = 21


ميانگين:

براي محاسبه ميانگين به صورت زير عمل مي كنيم:

[(3*14) + (1*17.5) + (6*21) + (1*24.5) + (1*28)] / 12 = 19.84

نمودار جعبه اي شماره 2 )

 

 

محاسبات آماري

 

واريانس و انحراف از معيار:

[(14-19.84)2 + (14-19.84)2 + … + (28-19.84)2] / 12= 17.01   è    s2 = 17.01    è    s = 4.12

*****

ج) ساعات استفاده از كامپيوتر

ساعات به دست آمده از پرسشنامه ها به شرح زير است: (به ترتيب صعودي)

0.5  |  1  |  1  |  2  |  2  |  2.5  |  3  |  3  |  3  |  3  |  4  |  6  |  7  |  8

 

 

       
  Line Callout 3: چارك اول   Line Callout 3: چارك سوم
 

 


دامنه تغييرات:

اگر

a = كوچكترين داده

b = بزرگترين داده

بنابراين

R = b - a     (R = دامنه تغييرات)

حال عمل جايگزيني را انجام مي دهيم:

R = 8 – 0.5 = 7.5


ميانه:

M = (3 + 3) / 2 = 3


ميانگين:

براي محاسبه ميانگين به صورت زير عمل مي كنيم:

[(1*0.5) + (2*1) + (2*2) + (1*2.5) + (4*3) + (4) + (6) + (7) + (8)] / 14 = 3.29

 

محاسبات آماري

 

نمودار جعبه اي شماره 3 )

 

 

 

واريانس و انحراف از معيار:

[(0.5-3.29)2 + (1-3.29)2 + … + (8-3.29)2] / 14= 4.74   è    s2 = 4.74    è    s = 2.18

*****


بخش چهارم

 
 

 

 

 

 

 

 

نمودارها

 

نمودار شماره يك: نمودار ميله اي فراواني معدل دانش آموزان

 

 

نمودارها

 

نمودار شماره دو: نمودار دايره اي معدل دانش آموزان

نمودار شماره سه: نمودار ميله اي فراواني موارد استفاده از كامپيوتر

نمودار شماره چهار: نمودار دايره اي موارد استفاده از كامپيوتر

 

 

 

 

نمودارها

 

نمودار شماره پنج: نمودار چنبر فراواني زمان استفاده از كامپيوتر

نمودار شماره شش: نمودار دايره اي زمان استفاده از كامپيوتر

نمودار شماره هفت: نمودار ميله اي زمان استفاده از كامپيوتر

نمودارها

نمودار شماره هشت: نمودار چنبر فراواني زمان مطالعه دروس مدرسه

نمودار شماره نه: نمودار دايره اي زمان مطالعه دروس مدرسه

نمودار شماره ده: نمودار ميله اي زمان مطالعه دروس مدرسه

نمودارها

 

نمودار شماره يازده: مقايسه مدت زمان مطالعه دروس و استفاده از كامپيوتر

بخش پنجم

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه گيري

بنابر محاسبات انجام شده، نتايج فرعي و حاشيه اي كه از اين پروژه آماري بدست مي آيد، به شرح زير است:

1.          دانش آموزي كه اين دبيرستان در هنگام ثبت نام پذيرفته است، دانش آموزاني هستند كه از نظر درسي داراي سطح بالايي هستند. بنابر محاسبه هاي انجام شده معدل سال گذشته ي اين دانش آموزان 58/19 بوده است.

2.          طبق بررسي هاي انجام شده، ميانگين استفاده دانش آموزان از كامپيوتر حدود 5/3 ساعت در هفته است كه در اين مدت 40% دانش آموزان وقت خود را با بازي و سرگرمي گذرانده، 50% برنامه نويسي و گرافيك و اينترنت و تنها 10% از دانش آموزان به كار با برنامه هاي آموزشي مي پردازند.

3.          دانش آموزان سال اول اين دبيرستان به طور ميانگين 20 ساعت در هفته درس مي خوانند كه معادل تقريباً 3 ساعت در روز است. كه مي توان گفت براي يك دانش آموز تقريباً كافي است.

4.          بر اساس ميانگين بدست آمده از مقدار ساعتهاي استفاده از كامپيوتر (29/3 ساعت در هفته) و مطالعه دروس (84/19 ساعت در هفته) اين نتيجه حاصل مي شود كه دانش آموزان اين جامعه حدوداً 6 برابر كار با كامپيوتر، درس مي خوانند.

 

 

نتيجه گيري

 

5.          بنابر محاسبات آماري انجام شده 57% براي استفاده كامپيوتر، برنامه ريزي انجام ندادند در حالي كه 43% آنها براي استفاده از كامپيوتر برنامه ي مشخصي تدارك ديده اند. البته از آنجايي كه ميزان وقتي كه صرف كار با كامپيوتر مي شود بسيار كم است، تهيه برنامه در اين مورد چندان الزامي نيست.

 

نتيجه نهايي:

با توجه به آناليز انجام شده مي توان نتيجه گرفت كه در اين جامعه آماري:

 

استفاده از كامپيوتر در حد فعلي، تاثير چنداني در فعاليتهاي درسي افراد جامعه نمي گذارد.

 

زيرا در نمونه افرادي بوده اند كه با وجود اينكه بالاتر از ميانگين، از كامپيوتر استفاده كرده اند، نمره خوبي كسب كرده اند. (به عنوان مثال پرسشنامه شماره 4)

كساني نيز بودند كه پايين تر از ميانگين از كامپيوتر استفاده كردند ولي نمره ي جالبي كسب نكردند. (به عنوان مثال پرسشنامه شماره 3)

توجه: نكته جالب اينكه داشتن يا نداشتن برنامه براي استفاده از كامپيوتر تاثيري در كيفيت فعاليتهاي دانش آموزان در دروسشان ندارد.

 

بررسي مشكلات پروژه:

تنها مشكل موجود، عدم همكاري دبيرستان براي توزيع بيشتر پرسشنامه ها بود كه باعث شد، به اجبار، نمونه كوچك تري انتخاب شود.

پايان

 

نمونه پرسشنامه

بسمه تعالي

اين پرسش نامه شامل سوالاتي در زمينه ي چگونگي استفاده شما از كامپيوتر،‌زماني كه صرف درس خواندن، استفاده از كامپيوتر و ... مي كنيد، مي باشد.

هدف اين بررسي، پيدا كردن ارتباط بين استفاده ي دانش آموزاناز كامپيوتر و عملكرد آنها در مدرسه است. نتيجه ي اين پروژه ي آماري فقط در مورد دانش آموزان سال دوم دبيرستان صادق است.

قبل از پاسخ دادن به پرسش ها به نكات زير توجه كنيد:

1.  پرسش هاي چند گزينه اي را با زدن علامت * درون مربع ها پاسخ دهيد.

2.  پرسش هاي تشريحي را با دقت كامل پاسخ دهيد و از دادن توضيحات اضافي اجتناب كنيد.

3. از نوشتن نام و نام خانوادگي خود بر روي اين برگه خودداري كنيد.

4.  پاسخ ها را خوانا و بدون خط خوردگي بنويسيد.

5. اين پرسش نامه ناشناس است، بنابراين لطفا" صادقانه پاسخ دهيد


- آيا از كامپوتر استفاده مي كنيد؟

بلي        خير

- آيا در زمان يا روز بخصوصي از كامپيوتر استفاده مي كنيد؟ ( آيا براي استفاده از كامپيوتر برنامه ريزي كرديد؟ )

بلي         خير

- از كامپيوتر، بيشتر، در چه مواردي استفاده مي كنيد؟

بازي و سرگرمي       برنامه نويسي و گرافيك        استفاده از برنامه هاي آموزشي      اينترنت  

در صورتي كه استفاده ي بخصوص ديگري از كامپيوتر مي كنيد نام ببريد.

- بيشتر، در چه موقعي از شبانه روز از كامپيوتر استفاده مي كنيد؟

صبح     ظهر      بعد از ظهر      شب      زمان خاصي ندارد

 

- بيشتر، در چه موقعي از شبانه روز درس مي خوانيد؟ (زماني را كه در مدرسه هستيد در نظر نگيريد)

صبح     ظهر      بعد از ظهر      شب      زمان خاصي ندارد

 

- چند ساعت در هفته از كامپيوتر استفاده مي كنيد؟ ( بطور مينگين )

- چند ساعت در روز درس مي خوانيد؟ ( بطور ميانگين )

-       معدل كل سال گذشته ي شما چند شده است؟

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 08 فروردین 1394 ساعت: 11:13 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس