دانش آموزی - 366

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق درباره رايانه ، فراهم کننده انقلاب آموزشي

بازديد: 103

 

 

رايانه ، فراهم کننده انقلاب آموزشي
 

 

 

 

مقدمه
بحث مربوط به استفاده آموزشي از رايانه در نظام آموزش و پرورشکشورهاي در حال توسعه ، ويژه در دهه اخير ، مورد مطالعه و مداقه وسيع قرار گرفتهاست. هم اينک نيز اين مقوله در دستور کار برنامه ريزان ، مديران ، محققان وانديشمندان آموزش و پروش اين کشور قرار دارد.

اين در حالي است که کشورهايصنعتي تا حدود زيادي به اصول اساسي و راهکارهاي مناسبي براي بهره گيري از اين ماشيندر نظام آموزش هاي رسمي و غير رسمي خود نايل شده اند و به نتايج اميدوار کننده اينيز رسيده اند.  در وضعيت حاضر ، گروهي از انديشمندان و پژوهشگران درباره استفادهآموزشي از رايانه پا را فراتر گذاشته اند ، تا آن جا که ورود رايانه به خانه ومدرسه را مصادف با آغاز يک " انقلاب آموزشي" قلمداد مي کنند. آنان اعتقاد دارند کهرايانه علاوه بر يک منبع آموزشي براي تقويت و توسعه فرايند ياددهي – يادگيري درمدارس ، مي تواند نقش يک منبع يادگيري مستقل ، خود آموز و رونق بخش رويکرد" تداوميادگيري" را براي دانش آموزان ايفا کند و در واقع ، با بهره گيري منطقي از اينماشين آموزشي مي توان آموزش و يادگيري را از دورن کلاس و مدرسه به منازل و محيط هايخارج از مدرسه انتقال داد. علاوه بر اين ، رايانه اين توانايي را دارد که بازويمديريت نظام آموزش و پرورش – هم در ابعاد مديريت کلان نظام و هم مديريت کلاس ومدرسه – باشد.

اما نکته  اصلي اين است که چگونه مي توان به اين امتيازارزشمند و تاريخي رايانه در عرصه فعاليت هاي آموزشي دست يافت ؟
در اين بارهگفتني است که قبل از هر اقدامي در يک جامعه ، بايد توانايي ها و هنرهاي آموزشيرايانه را مديران و برنامه ريزان نظام آموزش و پرورش آن جامعه باور کرده باشند وسپس ترتيبي اتخاذ کنند تا معلمان و مديران مدارس نيز آن را همانند پذيرش يک نوآوريآموزشي براي تقويت و توسعه فرايند ياددهي – يادگيري و همچنين مديريت آموزشي کلاس ومدرسه بپذيرند و در فعاليت هاي آموزشي خود به آن اعتماد کنند. در اين صورت ، قطعاًتحولي بنيادين براي بروز " انقلابي آموزشي " در نظام آموزش و پرورش آن جامعه بناگذاشته شده است.

آموزش رسمي کافي نيست !
همه مسؤولان و مديراننظام آموزش و پرورش ممالک در حال توسعه بايد به اين آگاهي برسند که در عصر اطلاعات، صرفاً تأمين " آموزش رسمي " براي دانش آموزان کافي نيست! وظيفه  آنها بس سنگين تراست ؛ زيرا دانش آموزان " عمر" خود را در مدرسه مي گذرانند و نبايد آنان را ازاستفاده بهينه از عمرشان محروم کرد. مگر قريب به 12سال از عمر يک انسان تا ايناندازه کم ارزش است که تنها به مجموعه اي از اطلاعاتي محدود شود که در اختيار اوقرار مي دهند.

دانش آموز حق دارد در کنار بر خورداري از آموزش رسمي ، از  سال هاي مديد عمر خويش بهتر استفاده کند ، با توانايي هاي افزون تري براي زندگيبزرگ سالي آماده شود و با قدرت سازگاري بيشتر با محيط پيرامون خويش به تعادل برسد. نظام آموزش و پرورش بايد بتواند ، علاوه بر برنامه هاي درسي رايج – آموزش رسمي – باروش هاي نو ، خدمات متعددي به دانش آموزان ارائه کند. آموزش بهتر ، مؤثرتر و کيفيتر هنگامي معناي واقعي پيدا خواهد کرد که همه مسؤولان و دست درکاران نظام آموزش وپرورش وظيفه شغلي و بويژه وجداني و اخلاقي خود را به خوبي انجام دهند ، انعطاف پذيرباشند و براي نقش دانش آموزان در آينده دل بسوزانند.

يکي از خدمات ارزندهاي که براي تحقق مطالب ياد شده بسيار مؤثر خواهد بود ، خدمات رايانه اي است. رايانهاين آمادگي را دارد که " هرجا" و "هر زمان" که لازم باشد ، در اختيار دانش آموزانقرار گيرد تا در آينده ، هنگامي که به هر يک از آن ها نقشي از سوي جامعه محول ميشود( پزشک ، معلم ، فيزيک دان ، کاسب ، تاجر و حتي خانه دار) ، از آن براي تأمينعلائق و رفع نيازهاي خويش و جامعه به خوبي استفاده کنند.

از ديدگاهي گستردهتر ، محصولات آموزش و پرورش " منابع توسعه " جامعه هستند ؛ منابعي که سبب توسعهاقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي آن جامعه خواهد شد. جامعه به انسان هايي نياز دارد کهبراي تصدي مشاغل مؤثر در توسعه امروز و فرداي آن ( که روز به روز پيشرفته تر وپيچيده تر مي شود) ، آمادگي کامل داشته باشند. تربيت چنين انسان هايي در صورتي ميسراست که دانش آموزان با استفاده از شرايط و امکانات جديد عصر خود به سوي " خودآموزي" و " استقلال آموزشي" ، يعني نا وابستگي به معلم و مدرسه ، گرايش پيدا کنند. اين در حالي است که رايانه به عنوان " ماشين آموزشي " و " نماد" پيشرفت فناوري سدهاخير ، مي تواند دانش آموزان را در اين راه ياري کند. با استفاده از رايانه ، دانشآموزان موفق خواهند شد، از طريق " خود آموزي" و " تداوم يادگيري" ، عمر خود راداوطلبانه واز روي علاقه ، صرف توانمند کردن خويش در عرصه هايي گسترده تر از برنامههاي درسي جاري در مدارس کنند.

رايانه و انقلاب آموزشي
همه دانشآموزان به دليل پوشيدن لباس هاي همسان ( اونيفورم) که مدرسه آنان را وادار بهپوشيدن کرده است ، ظاهري يک سان و به هنجار دارند. اما بايد توجه داشت که در دروناين لباس هاي همسان انسان هايي وجود دارند که از جنبه هاي گوناگون با هم تفاوت هاياساسي و گاه بسيار فاحشي دارند. اين تفاوت ها عموماً مشکلات و موانع متعددي برايمعلم و نظام آموزشي ايجاد مي کند.

تفاوت هاي فردي مسأله اي است که فکرانديشمندان تعليم و تربيت را براي مدت هاي طولاني به خود مشغول کرده است و همه  آنان در تلاش هستند ، با توجه به محدوديت منابع ، به نوعي اين مشکل را از سر راهتعليم و تربيت بردارند. تفاوت هاي فردي ، در واقع مانعي براي موفقيت آموزش گروهي درمدارس است . بدون شک تا حل نشدن اين مشکل ، زمينه هاي مساعدي براي آموزش فردي وجودنخواهد داشت.

براي تدريس يک موضوع يا هدف آموزش خاص ، گرچه ممکن است امکاندسترسي به آزمايشگاه ، فيلم و يا نمايشگاه مناسب وجود داشته باشد ، اما بايد آگاهبود که در هر صورت ، نوع انتخاب و شيوه استفاده از هر کدام ، بستگي به معلم دارد. معلم با توجه به نيازهاي فردي و تفاوت سبک هاي يادگيري دانش آموزان ، ابزار و رسانهمناسب را انتخاب مي کند و براي تدريس و يادگيري بهتر آنان ، به شيوه اي منطقي از آنبهره مي گيرد. در واقع ، معلم مي تواند ( جدا از ساير عوامل مؤثر) با انتخاب و بهکار گيري مناسب و صحيح ابزارها و روش هاي آموزش ، از يک دانش آموز پزشک يا فيزيکدان بسازد.

به عبارت ديگر ، او بايد خصوصيات فردي هر دانش آموز را شناساييکند و براي نياز هاي او راهبردهاي آموزشي مناسبي تدارک ببيند( آموزشانفرادي).
امروزه ثابت شده است که رايانه مي تواند اين مشکل را حل کند. همه دانشآموزان مي توانند ، بر پايه نيازها و خصوصيات فردي خويش از رايانه کمک بگيرند و بااتکا به " خود – ارزش يابي " که ارمغان ديگر رايانه است ، وضعيت خود را براي نيل بههدف هاي آموزشي پيش بيني شده ارزيابي کنند. از اين رو ، اينک رايانه به منزلهابزاري توانا براي اجراي راهبردهاي " آموزش انفرادي " شناخته شده است و معلم نيز ميتواند ، با توجه به ويژگي ها و نيازهاي هر دانش آموز ، از آن بهره برداري کند.

برخي معتقدند ، استفاده از رايانه در فرايند آموزش و يادگيري ، در واقع يک " انقلاب آموزشي" است. اما چگونه در آموزش انقلاب رخ خواهد داد؟ آيا از طريق ايجاديک موج يا شعله جادويي ، مي توان معلمان خارق العاده اي تربيت کرده تا اين انقلابرا به منصه ظهور برسانند ؟ يقيناً پاسخ منفي است ؛ زيرا تقويت و توسعه دانش ، مهارتو توانمندي هاي معلم فقط يک روي سکه است . روي ديگر سکه آن است که براي او ، باتأمين خدمات و پشتيباني آموزشي لازم ، محيط مساعد فراهم شود.

نگرش کنونيحاکم بر جهان آموزش و پرورش در زمينه خدمات و پشتيباني آموزشي ، آن است که رايانهعنصري حياتي است. درواقع بايد رايانه را به منزله عنصري ممتاز در تسهيلات آموزشيمدارس دانست و تأمين آن را بعنوان پاسخ گويي به نياز معلم و دانش آموز در نظر گرفت. پس انقلاب آموزشي در صورتي عملي خواهد شد که رايانه ، معلم ، مديران آموزشي و دانشآموزان داراي پيوندي نزديک باشند و در فعاليت هاي ياددهي – يادگيري ، هم پوشانيدقيق داشته باشند و هم ديگر را حمايت کنند.

بنابر اين ، تحقق انقلاب آموزشي، يعني استفاده از رايانه در فرايند ياددهي – يادگيريبا عوامل متفاوتي ارتباط داردکه مهم ترين آن ها سه عنصر زير است :
1-
دانش آموز
دانش آموزان ، درصورتي براي يادگيري بهتر ، با علاقه به رايانه رو مي آورند که با آن " خو" گرفتهباشند. انديشمندان پيشنهاد مي کنند ، با درنظر داشتن ويژگي ها ، علائق و نيازهايدانش آموزان و براي عادي ساختن روابط آنان با رايانه ، در مدارس " باشگاه رايانه" تأسيس شود. در صورت تحقق اين امر ، هر دانش آموز مي تواند بنابر تمايلات خود ، ازامکانات موجود در باشگاه رايانه مدرسه که داراي انواع نرم افزار و سخت افزار است ،استفاده کند. در اين باشگاه ها ، معمولاً علاوه بر سخت افزار و نرم افزار هاي مناسبآموزشي و درسي ، نرم افزارهاي تفريحي ، اطلاعات عمومي ، آموزش ماشين نويسي ، انواعبازي ها ، فيلم هاي ويديويي و... موجود است. بر اين اساس دانش آموزان به تدريج بهکار با رايانه علاقه مند مي شوند و با آن " خو" مي گيرند. دراين فرايند ، آنها ارزشهاي رايانه را به منزله  يک وسيله کمک آموزشي باور خواهند کرد.

2-
معلم
معلم بايد به اين طرز تلقي برسد که خوب يادگرفتن مطالب درسي توسط دانشآموزان ، با بهره گيري آنان از رايانه پيوند کامل دارد و در نتيجه ، انجام وظيفه اوبه کمک رايانه اثر بخش تر و آسان تر خواهد شد. بنابر اين ، معلم نيز همانند دانشآموزان ، بايد قبل از هر اقدامي براي بهره برداري از رايانه در فرايند تدريس ،کاملاً آماده شود.
براي نيل به مقصود فوق ، بايد کار را از دوره هاي تربيت معلمشروع کرد. ضرورت امر تا آن جاست که تربيت معلمان علاقه مند به استفاده از رايانه درفرايند ياددهي – يادگيري ، خود زمينه اصلي بروز انقلاب آموزشي را فراهم مي آورد وبايد از اهداف بنيادي نظام آموزش و پرورش کشورهاي در حال توسعه محسوب شود. حتي برخياز انديشمندان آموزش و پرورش پا را از اين هم فراتر گذاشته اند و اعتقاد دارند کهيکي از ملاک هاي ارزشيابي شغلي معلم ، بايد ميزان استفاده او از رايانه باشد.

3-
مديران آموزشي
وظيفه سومين عنصر آموزش ، يعني مديران مدارسبراي تحقق انقلاب آموزشي – پشتيباني از توسعه ارتباط متقابل معلم ، دانش آموز ورايانه است. آنان بايد اين ارتباط را از طريق حمايت معلم و تأمين تسهيلات آموزشيمربوط به رايانه ، به سويي سوق دهند که دانش آموزان به اين انگاره دست يابند کهبراي موفقيت بايد ؛ به " خود- آموزي" روي آورند و رايانه عاملي کليدي براي خودآموزي و گسترش دانش و مهارت هاي مورد نياز آنان است . بديهي است ، " خود – آموزي " فرايندي است که از سال هاي دور تا کنون مورد توصيه روان شناسان تربيتي بوده است واصل مهم و اساسي براي " تداوم يادگيري "محسوب مي شود.

رايانه و تداوميادگيري
تاکنون درباره فنون ، الگوها و کارکردهاي مديريت نظام آموزش سخنبسيار گفته شده است . امّا ، امروزه درباره کارکردهاي مديريت کار آمد و اثر بخشنظام هاي آموزشي ( در تمامي ابعاد واجزاي آن ) نگرش حاکم و پرطرف دار ، نگرشي استکه مي گويد : " اصلي ترين وظيفه مديريت آن است که به شيوه اي مناسب و مؤثر ، امکانيادگيري دانش آموزان را با تأکيد بر " نظام تداوم يادگيري " – در مدرسه و خارج ازمدرسه – فراهم کند. "

بر پايه  نگرش ياد شده ، اينک مديريت کارا و اثر بخش ،مديريتي است که نظام تداوم يادگيري را به مثابه رهيافتي اساسي ، طراحي و اجرا کند ؛بگونه اي که اين نظام را مبناي اصلي هر اقدام خود براي پاسخ گويي به ضرورت درکمستقيم دانش آموزان از واقعيات محيط پيرامون خويش تلقي کند.

اکنون درکشورهاي صنعتي ، اين نگرش – مديريت نظام تداوم يادگيري – در اغلب مؤسسات و سازمانهايي که به نوعي فرايند آموزش در آنها جريان دارد ( سازمان هاي صنعتي ، کشاورزي ،خدماتي ، ارتش و...) حکم فرماست.
در اين باره که چگونه اين نگرش مي تواند درنظام آموزش و پرورش ( رسمي و غير رسمي ) نيز به خدمت گرفته شود ، پژوهش ها وتحقيقات متعدد و فراواني صورت پذيرفته است. برخي از محققان به اين يافته رسيده اندکه يکي از رهيافت هاي مناسب و مؤثر براي تقويت و توسعه عملي " تداوم يادگيري" ، بهخدمت گرفتن" ابزار" مناسب توسط مديريت نظام آموزشي است. در واقع ، بر پايه اينرهيافت ، مديريت نظام آموزشي باور کرده است که " ابزار" جزئي از روش منطقي و مستدلبراي حل مسائلي است که جامعه و دانش آموز با آن درگير هستند.

مديران موافقبا رهيافت مذکور ، " ابزار" را به منزله  عنصر تسهيل کننده  يادگيري مورد استفادهقرار داده اند و تلاش خود را براي ترويج و گسترش آن به کار گرفته اند.
در وضعيتکنوني ، ابزارهاي متفاوتي وجود دارد که به منزله " نوآوري آموزشي" مي تواند ، دراختيار مديران نظام هاي آموزشي قرار گيرد. اما ، همه  نظرها و توجّهات به سوي يک " ابزار"- که لقب سر آمدترين پديده فناوري قرن را به خود گرفته است – يعني " رايانه" معطوف شده است.

اکنون رايانه را يکي از مناسب ترين ابزارهاي موجود برايتحقق اين رهيافت مي شناسند ؛ به گونه اي که دست اندر کاران مسائل آموزشي اغلب ممالکبه اين باور رسيده اند که حتي در شرايط و وضعيت هاي پيچيده نيز رايانه مي تواندبراي نيل به يادگيري نسبتاً پايدار در دانش آموزان ، به ياري مديريت نظام آموزشيبشتابد.

رايانه به منزله  ابزار مديريت
" رايانه" براي تحققبسياري از هدف ها و عمليات مديريت آموزشي در مدارس ( پردازش داده هاي آموزشي ، صرفهجويي در نيروي انساني ، هماهنگي فعاليت ها و مداخله مستقيم در فرايند آموزش ،توانايي اجراي آموزش و...) داراي توانايي هاي لازم است. ضمن آن که به سادگي ميتواند ، در فرايند فعاليت مديريت وارد شود.

مديران مدارس ابزارهاي متفاوتيبراي بهره گيري در فرايند مديريت در دسترس دارند. امّا گستره وسيع و منحصر به فردتوانايي هاي رايانه ( توانايي برنامه ريزي در زمينه ها و ابعاد گوناگون ، کاهش زمانحل مسأله ، استفاده هاي جنبي در فعاليت هاي مديريت ، مانند ماشين نويسي ، انتقال وپردازش داده هاي مديريتي و...) ، آن را به مناسب ترين ابزار براي مديريت مطلوبآموزشي تبديل کرده است ؛ به گونه اي که به نحو چشم گيري مورد استقبال مديران واقعبين و خلاق قرار گرفته است.

از سوي ديگر ، دانش و اطلاعات مربوط به رايانه ( ازنظر سخت افزاري و نرم افزاري ) به نحوي کم سابقه ، در بين مردم گسترش يافته استو روز به روز انتشار بيشتري مي يابد ؛ تا آن جا که توانايي هاي منحصر به فرد آن ،هم اينک به وضوح در معرض ديد و افکار عموم مردم ، بويژه دست اندرکاران فعاليت هايآموزشي ، قرار گرفته است . توانايي هاي رايانه براي بهبود بخشيدن به همه فعاليت هاو کارکردهاي مديريت آموزشي ، از آن ابزاري مناسب ، مطلوب و آرماني ساخته است.
به طور کلي ، سه عامل اساسي زير به رايانه امکان داده است تا به توانايي هايمنحصر به فرد خود در حيطه مديريت آموزش نايل شود:
1-
گستردگي عمليات
رايانه توانايي انجام عمليات گسترده اي دارد . اين توانايي موجب مي شود کهجمعيت وسيع و متنوعي از " کاربَر" ها با نيازهاي گوناگون خود ، به آساني از رايانهبهره برداري کنند و نيازهاي مربوط به مديريت وآموزش خود را در نظام آموزش بر آوردهسازند.

2-
تنوع سيستم ها
رايانه ابزاري چند سيستمي است. اينماشين حاوي سيستم هاي متفاوت و چند کارکردي است که همهء آنها همزمان با هم در کارندو امکان پاسخ گويي به نيازهاي متنوع متعدد  به " کاربر" هاي خود دارند.

3-
تسهيلات براي ارتباط مستقيم
رايانه فنون گسترده اي در اختياردارد که به آن امکان مي دهد تا به آساني بين مديران ( يا دانش آموزان) و سيستم هاياطلاعاتي "رايانه – محور" ارتباط مستقيم و متعامل برقرار کند. مثلاً ، توانايي پاسخگويي رايانه به نياز هاي " کاربر" به زبان هاي متفاوت ، موجب شده است که برقراريارتباط بين کاربر و سيستم هاي اطلاعاتي آسان شود. همچنين ، رايانه مي تواند ، انواععمليات – از آسان تا پيچيده – را به دقت انجام دهد و از اين روست که " ساده ترين " ماشين براي بهره برداري شناخته شده است . رايانه مي تواند ، حجم معيني از " دادهها" در يک نظام آموزشي ، داده هاي فراوان تر ، گوناگون تر غني تر ، در اشکال متفاوت، را در اختيار " کاربر " قرار دهد .

رايانه ، تقويت کننده ارتباطاتآموزشي
يکي از نکاتي که بايد در زمينه کابرد رايانه در فرايند آموزش به آنتوجه داشت ، ايفاي نقش رايانه به عنوان يک "رابط" است. در عمليات بهره برداري ،رايانه در سه فرايند ارتباطي آموزشي زير ( مطابق نمودار يک) نقشي محوري بر عهدهدارد:


الف: ارتباط رايانه با دانش آموز ( رايانه و دانش آموز)
ب: ارتباطرايانه با معلم ( رايانه و معلم)
ج) ارتباط معلم با رايانه ( معلم و رايانه )
بر پايه نمودار يک ، با نگاهي تحليل گرايانه مي توان به نمودار دو رسيد:
براساس نمودار دو:
1-
اطلاعات و داده هاي آموزشي را معلم به رايانه مي دهد ( ارتباط معلم و رايانه ).
2-
دانش آموز ( کاربر) از اطلاعات ذخيره شده در رايانهبهره برداري مي کند ( ارتباط دانش آموز و رايانه).
3-
رايانه نتايج عمليات دانشآموز را روي صفحه نمايش ( مانيتور) نشان مي دهد ( ارتباط رايانه و دانشآموز).
4-
معلم و دانش آموز نتايج عمليات را پس از مشاهده بر روي صفحه نمايش ،ارزيابي مي کنند ( ارتباط رايانه و معلم / دانش آموز).
بر پايه فرايند ارتباطيسه گانه ياد شده ، رايانه مي تواند نتايج عمليات دانش آموزان را به صفحه  نمايشانتقال دهد تا زمينه لازم براي تداوم يادگيري و نيز ارزيابي پاسخ ها – با توجه بهسبک يادگيري دانش آموز( کاربر)- فراهم شود.
بديهي است ، استفاده از رايانه بايدبگونه اي باشد که يادگيري را براي دانش آموز به شيوه هاي آسان و مؤثر ممکن کند. رايانه بايد دانش آموز و معلم را که به نحوي پويا درگير فرايند آموزش هستند ، باآگاهي بيشتري از چگونگي فرايند يادگيري دانش آموز مجهّز کند. اين آگاهي موجب خواهدشد که آنها بتوانند به تداوم يادگيري در موقعيتي واقعي گرايش مثبت نشان دهند. همچنين لازم است ، راه هايي را همواره ابداع کند و به دانش آموز اجازه دهد ، خود رابا محيط پيرامون به نحوي مطلوب سازگار و هماهنگ کند.

از همين روست که،اخيراً بيش از هر زمان ديگر رايانه براي مديريت مدارس مورد توجه قرار گرفته است ؛زيرا به کمک رايانه مي توان دانش آموزان هر مدرسه را به گروه هاي متجانس طبقه بنديکرد. به اين ترتيب ، الگوهاي واقعي و معني داري بدست مي آيد که توسط آن مي توانزمينه هاي مناسب درک و شناخت خصوصيات گروهي ( هنجارها) و نيازهاي مشترک گروه هايدانش آموزي را فراهم آورد.
از سوي ديگر ، رايانه مي تواند بر پايه  اطلاعات وداده هايي که به آن داده مي شود ، مواد و برنامه هاي آموزشي مناسبي تهيه کند. احتمالاً رايانه مي تواند مواد آموزشي را براي نيل به هدف هاي رفتاري ( آموزش موردنظر معلم ) طراحي و هدايت کند.
به کمک سيستم جمع آوري ، کُد گذاري و تجزيه وتحليل ساختاري توسط رايانه ، مي توان هر برنامه  آموزشي را با توجه به نيازها و هدفها ارزيابي کرد و بر اساس نتايج مورد نظر مدرسه در زمينه  تأمين نيازهاي محيطاجتماعي دانش آموز بطور مناسب عمل کرد.

رايانه و يادگيري انفرادي
در دهه  1970 ، بهره برداري از رايانه درايالات متحده  آمريکا مبتني بر اين توقع بود که رايانه براي جمعيت دانش آموزي ( باويژگي هاي متفاوت فردي که دارند) زمينه هاي مناسب " آموزش و يادگيري انفرادي " فراهم کند. در اين دهه ، مديران مدارس نياز داشتند که شيوه هاي تحليل فلسفي ،برنامه ريزي و عمليات آموزشي را درک کنند تا بتوانند پاسخ گوي نيازهاي دانش آموزانباشند.
نکته مهم آن است که مديريت آموزش و يادگيري انفرادي وظيفه اي بسيارپيچيده است. هدف اصلي نظام مديريت " رايانه- محور" که در دهه 1970 يکي از عملياتاختصاصي مدارس ايالات متحده آمريکا بود، بهبود و تقويت يادگيري فردي دانش آموزان ،در ابعاد گوناگون برنامه هاي درسي و در محيط مديريت رايانه – محور بود.

مديريت يادگيري انفرادي در واقع نظامي است مرکب از چند خرده نظام که ازميان خرده نظام هاي اصلي آن مي توان موارد زير را بر شمرد:
1-
هدف هاي آموزشي : هدف هاي آموزشي هر برنامه  درسي در قالب هدف هاي رفتاري صريح و روشن ، با توجه بهمواد برنامه  آموزشي و نيز دانش و مهارت هايي که بايد ياد گرفته شود ، تنظيم ميشود.
2-
دانش آموزان : دانش آموزان به عنوان درونداد نظام، با توجه به ساختار ،سطوح تحصيلي ، نتايج مورد انتظار و همه داده هاي مربوط به آموزش جاري و آموزش سالهاي آتي آنان ، در نظر گرفته مي شوند.
3-
برنامه درسي و محتواي آموزش: به اينخرده نظام ، از ديدگاه ِ نرم افزارها و برنامه هاي طراحي شده ، بويژه براي حصول بههدف هاي آموزشي ياد شده در بند اول نگريسته مي شود.
4-
راهبردهاي تدريس : عبارتاست از ترکيب روش ها ، رسانه ها ، شرايط و امکانات سازماني براي نيل به هدف هايبرنامه يادگيري.
5-
ارزشيابي ، آزمون و رويه هاي آن : گستره اي ازانواع فعاليتها ، از ارزشيابي عمليات دانش آموز گرفته تا ارزيابي هزينه – سودمندي برنامه  آموزشي ، تحت اين عنوان قرار مي گيرد.
6-
تصميم گيري و دستور العمل هاي آموزشي.
7-
ساز و کار( مکانيسم) بازخوردي و ساختاري.
8-
سازمان و تسهيلات
سازمان و تسهيلات شامل : کارکنان ، تسهيلات ، مدرسه، وسايل مورد نياز وپشتيباني از ساير خرده نظام هاست.
نظام مديريت يادگيري انفرادي به شيوه ايطراحي مي شود که در اغلب سطوح آموزشي ، واقعاً قابل اجرا باشد و نيز رويه ها را بهسوي تسهيل طراحي نظام آموزشي مطلوب توسعه بخشد. لازم است کاربرد ابزار و آزموني کهبراي نظام انتخاب مي شود، متناسب با خصوصيات دانش آموز و مدرسه باشد.
ارزيابي " هزينه – سودمندي" برنامه هاي آموزشي نيز ، هم از نظر ابزاري و هم از حيث اجرايي ،بايد با توجه به شاخص اساسي تأمين نيازهاي دانش آموز صورت گيرد.

رايانه، عصاي دست مديران مدارس
اگر چه تجارب و نتايج عملي گوناگوني از پيشرفت هايمدارس ايالات متحده آمريکا که رايانه را در فرايند مديريت و فعاليت هاي آموزشي بهخدمت گرفته اند ، به دست آمده است ، با وجود اين ، هنوز هم بسياري از ممالک در تلاشهستند که راهکارها و شيوه هاي نوين را براي کاربرد رايانه در عرصه آموزش ابداعکنند. هدف همه اين تلاش ها نيز صرفاً تأمين نيازها و علائق مردم و دست درکارانآموزش و پرورش است.
تلاش براي کاربرد رايانه در فرايند مديريت آموزشي مدارس ،با اين نيّت صورت مي گيرد که مديران بتوانند بر اساس نياز هاي خود ، در جنبه هاييمانند پردازش داده هاي مدارس ، فنون کنترل کيفيت مطلوب آموزش – اعم از آموزش هايعمومي يا تخصصي – و نيز تصميم گيري مؤثر در جريان عمليات آموزش ، توانايي هاي عمليفناوري پيشرفته رايانه را به خدمت بگيرند.

در حال حاضر ، بخشي از بروندادهاي رايانه که مديريت آموزشي مدارس مي تواند از خدمات آنها بهره ببرد، شاملموارد زير است :
*
ابداع و ذخيره  پرونده هاي استاندارد اطلاعات براي يکايک دانشآموزان:
*
تهيه دفاترثبت آمار مدرسه بشيوه اي خودکار ؛
*
انجام تمامي فعاليتهاي حسابداري وتهيه گزارش هاي مالي ؛
*
عمليات تجزيه و تحليل داده ها به ويژهتأمين نيازهاي اطلاعاتي و اجرايي مدرسه ( عملياتي که مبناي آنها عمليات رياضي است ) ؛
*
تهيه  گزارش ، ثبت و تجزيه و تحليل آماري نمره هاي دانش آموزان و کلاس هايدرسي ؛
*
تهيه جداول و سياهه ها ( کارنامه ها ، برنامه هاي درسي و...).
براين اساس ، مديران مدارس مي توانند از رايانه به عنوان ابزاري مناسب و ممتاز وعصايي ارزشمند براي مديريت آموزشي سود جويند.

رايانه ، ياور سه کاربراصلي آموزش
از هنگامي که رايانه موفق شده است ، ميان توده هاي انبوه مردمجاي خود را باز کند ، عوامل متعددي موجب شده است که اين ماشين ، براي منابع انسانيفعال نظام هاي آموزشي ( معلم ، مدير و دانش آموز) بسيار مطلوب و ارزشمند جلوه گرشود. توانايي ويژه  رايانه آن است که مي تواند در هر مکان و هر زماني ، داده ها واطلاعات فردي مربوط به هر دانش آموز را به آساني و بسرعت در اختيار کاربر (معلم ،مدير و دانش آموز) قرار دهد. اين نکته توانمندي رايانه را براي خدمت به سه عنصرانساني آموزش عيان مي کند.

تاکنون عملاً برخي از توانايي هاي رايانه درعرصه آموزش به کار گرفته شده است . برخي توانايي هاي اساسي آن که تا به امروز درنظام هاي آموزشي ، " کاربرهاي آموزش" را ياري رسانده است ، به قرار زير است:
1-
داده هاي پژوهشي نظام – محور ( نظام هاي برنامه ريزي ، هوش مصنوعي ، بازيابي وپردازش ، عمليات رياضي ، تحقيق عملياتي ، آموزش و کارآموزي و...) ؛
2-
حل مسأله؛
3-
شبيه سازي ؛
4-
گفت و گوهاي درسي ؛
5-
بازيابي اطلاعات ؛
6-
تحليل و آزمون ؛
7-
مشاوره و راهنمايي ؛
8-
پردازش اطلاعات ؛
9-
مديريتکل نظام يا مديريت هر يک از خرده نظام هاي بندهاي 1 تا 9 و يا ترکيبي از برخي ازآنها.

رايانه و چشم انداز آينده
شواهد نشان مي دهد که شرايطموجود ، انسان امروزي را به سوي آن هدايت مي کند که صرفاً به آموزش مطالب درسي خاصو متداول اکتفا نکند ، بلکه جامعه را به يک " سازمان آموزش" مناسب تبديل کند ؛ زيرا، جامعه متشکل از مجموعه اي از عوامل انساني با خصوصيات و نيازهاي بسيار متنوع است. اغلب آنان ، هر يک به گونه اي متفاوت از ديگران ، به نوآوري ، تکامل ، توسعه و نيلبه خوشبختي تمايل دارند. به عبارت ديگر ، از يک سو وجود اين همه پيچيدگي درانسان(افراد) و از سوي ديگر ، محدوديت هاي ناشي از منابع مالي و انساني ، نوع وخاستگاه هاي متفاوت مدارس ، رهبري و مديريت ، نيازهاي ويژه  فرد و جامعه و ...،استفاده از ابزارها و نظام هاي آموزشي پيشرفته اي راايجاب مي کند. در آموزش معاصر وآينده  دنيا ، مي توان با استفاده از رايانه برنامه هاي آموزشي را به گونه اي تنظيمکرد که به ميزان نسبتاً کافي و مناسبي براي پاسخ به پيچيدگي هاي مزبور شفاف باشد.

البته ، بخشي از اضطراب ها و گرايش هاي منفي معلمان در مورد کمک رايانه ،تاحدودي طبيعي است . معلمان بر اين باورند که استفاده از چنين امکانات دقيق و حسابشده اي ، در شرايطي که در محيط هاي آموزشي و سازمان هاي ناظر بر فعاليت هاي آنهاهيچ چيز در جاي خودش نيست ! مشکل خواهد بود . اما به هر حال ، چشم انداز آينده حاکياز آن است که براي نيل به موفقيت و چيرگي بر پيچيدگي هاي فوق ، ايجاد برخي تغييرات، الزامي و اجتناب ناپذير است ؛ از جمله :

*
انسان هنوز نتوانسته است خود رابا رايانه کاملاً منطبق و سازگار کند. انسان مي تواند ، يک ميليون " بايت" اطلاعاترا در خود ذخيره کند و بسياري از آنها را ، مدت ها بعد به خاطر آورد ( بازيابينمايد). برخلاف رايانه ، انسان " خود- تعمير" و " خود- برنامه ريز" است ودر شرايطمناسب ( حتي گاهي در شرايط نامناسب ) ، مي تواند با هزينه اي کم تر ، اطلاعات جديدتوليد کند.

*
يکي از نيازهاي اساسي که اکنون به چشم مي خورد ، معرفي موفقيتهاي کاربرد رايانه در آموزش ، در طول دهه هاي اخير است ؛ زيرا به اين طريق ، نگرشعناصر انساني آموزش ( مدير ، معلم و دانش آموز) در مورد استفاده از رايانه درفرايند آموزش و يادگيري، جلب و ثبت خواهد شد.
*
براي بهره گيري از توانايي هايسيستم هاي " ماشين – انسان" در مدارس ، شرط لازم آن است که دانش آموزان بتوانند ازماشين ( رايانه) استفاده کنند. اين امر به آموزش هاي ويژه نياز دارد.

*
هنگامي که براي تدريس و يادگيري دانش آموزان ، امکان و شرايط استفاده از فناوريصنعتي فراهم باشد ، براي بهره برداري مناسب از آن ، به رهبري و مديريت آموزشي قوي ،سازگار و منطقي نياز خواهد بود. بنابراين ، کساني که امروز در جايگاه معلم و يامديريت و رهبري نظام آموزشي و مدرسه قرار گرفته اند ، قبل از هر چيز بايد خود رابراي اين کار آماده کنند ؛ يعني بايد دانش و مهارت خود را تقويت نمايند و توسعهدهند و اساساً بر پايه يک برنامه ريزي منطقي براي استفاده از نوآوري هاي آموزشياز جمله رايانه – در خود تحولي فکري ايجاد کنند. تنها از اين طريق است که استفادهاز فناوري هاي نو و مفيد در مدارس ميسر و مؤثر واقع مي شود.

*
امتياز اساسينظام هاي آموزشي مبتني بر مديريت " رايانه- محور" ، تأکيد بر توانايي هايي است کهارتباط تعاملي " محرک- پاسخ" را بين دانش آموز و رايانه ، با وجود تفاوت هاي فردي ،ميسر مي کند. اين امتياز موجب معرفي و کارايي آن به منزله  " ابزار آموزشي" ارزشمندي مي شود. به علاوه گرايش منطقي مديريت را براي بکار گيري نظام هاي تحليلي وعملي تقويت خواهد کرد.

*
در زمينه مديريت " رايانه – محور" ، بحث ديگر ،درباره عناصر نظام است. کاربرد نظام هاي تحليلي و عملي در آموزش نو موجب مي شود کهنقش و ارزش نوآوري هاي آموزشي بارز شود.
اين امر از طريق ايجاد پيوستگي ميانعناصر نظام آموزشي با ساير منابع آموزشي صورت مي گيرد ( نگرش نظام دار نسبت بهآموزش و پرورش ).
نظام مديريت رايانه – محور توانايي بي نظيري براي هم سو کردنعناصر متشکله ء خود را دارد ؛ ضمن آن که هر عنصر- خرده نظام – آن نيز بتنهايي ميتواند ، وظايف خود را به خوبي انجام دهد.

*
موضوع اساسي ديگري که در زمينه  استفاده از رايانه در آموزش مطرح است ، توجه اکيد به " تفاوت هاي فرهنگي " دانشآموزان است . چنانچه يکي از هدف هاي آموزش و پرورش را آموزش" شهروندي" ( با تمامجنبه هاي جامعه شناختي وروان شناختي جامعه کنوني) به دانش آموزان بدانيم ، بناچاربايد به مسائل خاص فرهنگي و بوم شناختي زندگي دانش آموزان و استفاده از آن درفرايند مديريت آموزشي و نيز نظام ياددهي – يادگيري توجه داشته باشيم.

بنابراين ، در استفاده از رايانه در آموزش ، مسائل متعدد و گوناگوني وجود دارد که چنانچهاز ابعاد گوناگون مورد نظر قرار گيرد ، فرايند آموزش و يادگيري برنامه هاي آموزشيرا کم هزينه تر و سريع تر خواهد کرد.

*
و سر انجام ، براي ترويج وتوسعهاستفاده از رايانه در نظام هاي آموزشي امروز و فردا ، نکات ديگري نيز وجود دارد کهتوجه به آنها بسيار ضروري است ؛ نکاتي چون : تأمين هزينه هاي تحقيق و توسعه ، حمايتقانوني از مالکيت نرم افزارها و… که دولت ها بايد جداً به آنها توجه داشته باشند.
منبع

Skinner, B.F. Technology and Innovation in Education , Frederick, Apraer, (U.S.A).

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 23 اسفند 1393 ساعت: 23:06 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

تحقیق درباره رايانه

بازديد: 261

 

رايانه

 

باتوجه به پيشرفت فراگير اطلاعات و همه گير شدن رسانه هاي اطلاع رساني همچون اينترنت و ماهواره ها ، نياز به فراگرفتن كامپيوتر هر روز بيشتر از روز قبل احساس مي شود بطوريكه تا پايان سال 2002 ميلادي ، اشخاصي كه اطلاعاتي نسبت به كامپيوتر ندارند همچون افراد بيسواد اجتماع مطرح خواهند شد ، چراكه امروزه در هر مكان و موقعيت و شغلي كه باشيم استفاده از كامپيوتر لازم به نظر ميرسد.

بدين منظور جزوه ذيل جهت آموزش به زبان ساده به علاقمندان يادگيري علوم كامپيوتري ارائه ميگردد.

اميد است با استفاده همزمان از جزوه و انجام تمرينات عملي با كامپيوتر، اصول پايه و مباني كامپيوتر را به خوبي فراگيريد.

بخش هاي اصلي كامپيوتر:       

بطور كلي كامپيوتر به دو بخش اساسي تقسيم ميشود:

 1. سخت افزار(Hardware)
 2. نرم افزار (Software)

 

سخت افزار(Hardware) :

مجموعه اي از عناصر فيزيكي و قابل لمس در كامپيوتر را سخت افزار كامپيوتر مينامند. مانند مدارهاي الكترونيكي و ترانزيستورها و IC ها.

 

نرم افزار(Software) :

برنامه هاي كاربردي و برنامه هاي سيستم كه توسط انسان نوشته ميشوند. يعني نرم افزار ، رابط بين كاربر كامپيوتر و سخت افزار است.

 

تعريف سيستم :

سيستم عبارتست از مجموعه اي از عناصر مرتبط به هم كه هدف خاصي را انجام ميدهند. پس كامپيوتر نيز نوعي سيستم است. هر سيستم بايد داراي ورودي و خروجي باشد.

 

حافظه(Memory) :

قسمتي از سخت افزار كامپيوتر است كه دستورالعمل ها در آنجا بصورت ارقام نگهداري مي شوند.

 

بيت(Bit)  :

كوچكترين واحد حافظه كه ميتوان يكي از اعداد صفر يا 1 را در آن ذخيره نمود.

 

بايت(Byte) :

به هر 8 بيت متوالي از حافظه ، 1 بايت گويند.

 

كيلوبايت(Kb) :

به هر 1024 بايت ، يك كيلو بايت گويند.

 

مگابايت(Mb) :

به هر 1024 كيلوبايت ، يك مگا بايت گويند.

 

 

كاراكتر(Character)  :

هريك از حروف، ارقام و علائم قابل نمايش را كاراكتر مينامند.

 

فيلد(Field) :

به مجموعه اي از چند كاراكتر مرتبط به هم ، يك فيلد گويند.

 

ركورد(Record) :

چند فيلد مرتبط به هم را يك ركورد گويند.

 

فايل  (File) :

مجموعه اي از ركوردهاي مرتبط به هم ، يك فايل را بوجود مي آورند.

 

انواع حافظه :

 1. حافظه اصلي (Main memory)
 2. حافظه كمكي(Secondary memory)

 

حافظه اصلي(Main memory) :

حافظه اصلي به دو بخش تقسيم ميشود:

*      حافظه RAM ، جهت خواندن و نوشتن اطلاعات به كار ميرود. اطلاعات آن قابل پاك شدن است و با قطع جريان برق، اطلاعاتش ازبين ميرود.

*      حافظه ROM ، اطلاعات اين نوع از حافظه ، فقط قابل خواندن ميباشد و توسط كارخانه سازنده در آن قرار گرفته است و قابل پاك شدن و تغيير نمي باشد . همچنين با قطع جريان برق ، اطلاعات آن ازبين نمي رود.

 

حافظه كمكي(Secondary memory) :

براي نگهداري دائمي اطلاعات و جلوگيري از اشغال شدن فضاي حافظه اصلي ، از اين نوع حافظه استفاده مي شود. انواع حافظه هاي كمكي عبارتند از : ديسك لرزان يا ديسكت يا ديسك 3/5 اينچ يا فلاپي(floppy) ، ديسك نوري (CD) ، ديسك ويديويي ديجيتالي (DVD) ، ديسك اپتيكال (Optical disk) ، MD و ...

 

ديسكت(Floppy disk) :<

اين نوع ديسك ، از جنس پلاستيك نازك است كه در پوشش مربع شكل قرار دارد. براي استفاده از ديسكت ، بايد آنرا در ديسك گردان فلاپي كه مخصوص اين نوع ديسكت است قرار داد.

ظرفيت اين نوع ديسكت ، 720 كيلوبايت و ديگري 44/1 مگا بايت است كه بيشتر از دومين مورد در بازار استفاده مي شود. اين نوع ديسكت بارها قابل نوشتن مي باشد و ميتوان اطلاعات قبلي را پاك يا ويرايش نمود. همچنين اين اطلاعات به راحتي نيز قابل حمل و نقل ميباشد. اما ظرفيت بالايي جهت نگهداري اطلاعات ندارد.

³ديسك نوري (CD  يا Compact Disk  ) :

اين نوع ديسك كه به ديسك فشرده يا ديسك ليزري نيز معروف است از يك صفحه فلزي با آلياژ خاص تشكيل شده است كه روي آن حفره هاي بسيار كوچكي ميباشد كه فقط باكمك ميكروسكوپ قابل ديدن است. اين نوع ديسك ازنظر ظرفيت ذخيره سازي بسيار بالاتر از فلاپي ديسك مي باشد. ظرفيت اين نوع ديسك ها، 640 مگا بايت يا 700 مگابايت است كه ميتوان بوسيله آن حجم زيادي از اطلاعات را ذخيره سازي نمود. اما اطلاعات در اين نوع از ديسك ها قابل دوباره نويسي نيستند و فقط مي توان  از روي آنها، اطلاعات را خواند.

از اين نوع ديسك ها جهت نگهداري و ذخيره نموده دايره المعارفها  و اطلاعاتي كه قابل تغيير نيستند استفاده مي شود. البته درچند سال اخير ، ميتوان بوسيله دستگاهي كه CD writer   ناميده ميشود ، اطلاعات موردنظر را روي آنها ذخيره نمود. براي استفاده از اين نوع ديسك ها نيز از ديسك گردان مخصوصشان بايد استفاده نمود.

 

ديسك ديجيتالي ويديويي (DVD) :

اين نوع از ديسك ها ، نسل جديد ديسك هاي نوري بوده و ظاهري شبيه به CD هاي معمولي دارند با اين تفاوت كه گنجايش بسيار بالاتري دارند ، همچنين  قادر به ضبط و نگهداري اطلاعات عادي ، صوتي و نيز تصويري مي باشند.

لازم به توضيح است كه درايوهاي DVD قادر به خواندن CD هاي معمولي نيز هستند.

 

ïروي case هركامپيوتر، چند كليد مهم وجود دارد كه به توضيح مختصري از اين كليدها ميپردازيم

Power : جهت روشن يا خاموش كردن كامپيوتر مي باشد.

Reset  يا restart يا reboot : جهت راه اندازي مجدد كامپيوتر مي باشد. توضيح اينكه معمولاً پس از نصب كردن (setup) يك برنامه ، ويندوز از كاربر ميخواهد تا كامپيوتر را راه اندازي كند كه در اين عمل ، كامپيوتر مجدداً خاموش و روشن مي شود.

همچنين اگر به عللي، هيچ كدام از كليدهاي صفحه كليد عملي انجام ندهد و هيچيك از دستورات اجرا نشوند، اصطلاحاً گفته مي شود كه كامپيوتر قفل كرده است يا hang كرده است كه در اين مواقع نيز با reset  كردن كامپيوتر ، مشكل برطرف خواهد شد.

Shut down : جهت خارج شدن از برنامه ويندوز و خاموش كردن كامپيوتر از اين گزينه استفاده مي كنيم كه شامل بخش هاي standby (نيمه خاموش) ، shut down (خاموش) ، restart (راه اندازي مجدد) و restart in MS-DOS mode (راه اندازي تحت محيط داس) مي باشد.

 

دستگاههاي ورودي و خروجي(Input & Output devices) :

دستگاههاي ورودي و خروجي ، قسمتهايي از كامپيوتر هستند كه براي وارد كردن اطلاعات به كامپيوتر و خارج نمودن اطلاعات از آن مورد استفاده قرار ميگيرند.

دستگاههاي ورودي مانند : صفحه كليد (keyboard) ، ماوس يا موشواره (mouse)  ، اسكنر (scanner)  ، قلم نوري ، ديجيتايزر  (digitizer)، اهرم هدايت (Joystick) .

دستگاههاي خروجي مانند : مانيتور يا صفحه نمايش (monitor) ، پرينتر يا چاپگر (printer) ، بلندگو(speaker)   رسام (plotter).

 

7صفحه كليد(keyboard) :

متداولترين دستگاه ورودي ، صفحه كليد است كه براي وارد كردن اطلاعات ، برنامه ها و دستورات استفاده ميشود. عملكرد صفحه كليد تقريباً مشابه با دستگاههاي تايپ قديمي است كه روي آن تعدادي حروف و علائم مي باشد و هريك از آنها وظيفه خاصي به عهده دارند. اطلاعات پس از تايپ شدن و فشردن هريك از كليدهاي صفحه كليد، از طريق كابلي كه يك طرف آن در صفحه كليد است و طرف ديگر آن به پشت case وصل مي شود  وارد سيستم ورودي – خروجي (BIOS)  شده و تبديل به كد شده و ازطريق صفحه نمايش قابل ديدن مي شوند.

كليدهاي موجود در صفحه كليد عبارتند از :

كليدهاي ارقامي ، كليدهاي ويرايشي ، كليدهاي حروف ، كليدهاي تابعي و كليدهاي كنترلي .

 

كليدهاي ارقامي(numeric keys) :

مجموعه كليدهايي كه در سمت راست صفحه كليد قرار دارند كه شامل اعداد و عملگرهاي رياضي ميباشند و جهت سهولت در وارد كردن اطلاعات عددي به كار ميروند.

 

كليدهاي ويرايشي(edit keys) :

مجموعه 13 كليدي كه دركنار كليدهاي ارقامي قرار دارند و جهت ويرايش نمودن متون و صفحه هاي متني بكار مي روند. عملكرد كليدهاي ويرايشي به شرح زير ميباشد :

*      كليد insert  جهت قرار دادن يك كلمه ، حرف يا كاراكتر بجاي كاراكتر ديگر ميباشد.

*      كليد home جهت بردن مكان نما به سر سطر مي باشد.

*      كليد page up جهت رفتن و نمايش دادن صفحه قبل مي باشد.

*      كليد delete جهت حذف كردن يا پاك كردن يك كاراكتر ، كلمه و يا جمله ميباشد.

*      كليد end جهت بردن مكان نما به انتهاي سطر مي باشد.

*      كليد page down جهت رفتن و نمايش دادن صفحه بعد مي باشد.

 

 

كليدهاي حروف يا كليدهاي اصلي(type keys) :

عملكردي شبيه به ماشين هاي تايپ قديمي دارند و جهت نوشتن اعداد ، حروف و علائم موجود بر روي آن استفاده ميشود.

 

كليدهاي تابعي(functional keys) :

اين نوع كليدها كه براي سهولت در وارد كردن اطلاعات و دستورات مي باشند در هر نرم افزار متفاوت است. مثلاً كليد f1 معمولاً جهت راهنمايي (help) در اكثر برنامه ها مي باشد.

 

كليدهاي كنترلي(control keys) :

اين گروه از كليدها همراه با كليدهاي ديگر به كار رفته و نوع كاركرد آنها را تغيير مي دهند كه عبارتند از :

*      كليد shift  (ñ) : اين كليد كه در دوطرف صفحه كليد قرار دارد مانند يكديگر عمل كرده كه تنها جهت سهولت در كار كردن به اين صورت ميباشند. كليد shift جهت تغيير كار كليدهاي صفحه كليد ميباشد كه درهر برنامه متفاوت است.

همچنين جهت عوض كردن عمل كليدهاي دوحالته نيز استفاده مي شود. مثلاً براي نوشتن علامت * بايد كليد shift را پايين نگهداشته و در اين حالت ، كليد 8 را فشار داد. و اگر كليد 8 بدون پايين نگهداشتن كليد shift زده شود، عدد 8 روي صفحه نوشته مي شود.

*      كليد Ctrl و Alt  : اين دو كليد كه در دوطرف صفحه كليد قرار دارند نيز عملكردشان يكسان است و عمليات كنترلي سيستم را به عهده مي گيرند و با كليدهاي ديگر استفاده مي شوند.

مثلاً در برنامه ويندوز (windows) ، كليد Alt به همراه كليد F4(Alt + F4)  جهت بستن پنجره مي باشد ، يا كليد Ctrl  به همراه C   (Ctrl + C) جهت كپي كردن موضوع يا موضوعات انتخاب شده ميباشد.

اين دو كليد نيز در برنامه هاي مختلف ، كارهاي متفاوتي انجام مي دهند كه با مراجعه به راهنماي آن برنامه (Help)  مي توان اين موارد را آموخت.

*      كليد Enter  ( 8): اين كليد يكي از مهمترين و كاربردي ترين كليدها در محيط DOS  يا Windows  ميباشد و عملكردهاي متفاوت و بسياري دارد. مثلاً در يك برنامه ويرايشگر مانند برنامه word ، پس از تايپ كردن كلمات ، براي پايان دادن به پاراگراف و شروع پاراگراف جديد ، از كليد Enter  استفاده مي شود. همچنين پس از انتخاب كردن يك پوشه ، جهت باز كردن آن مي توان كليد Enter را فشار داد تا پوشه موردنظر باز شود.

*      كليد ESC : جهت خروج از يك برنامه يا انصراف از عملي يا بستن صفحات اضافي و برگشت به صفحه اصلي از اين كليد استفاده مي شود.

*      كليد Tab ( F) : مكان نما(cursor) را به اندازه 8 كاراكتر به جلو مي برد.

*      كليد Back space  (!)  : مكان نما را به اندازه 1 كاراكتر به عقب برده و آن كاراكتر را حذف مي كند.

*      كليد Caps Lock : اگر اين كليد روشن باشد ، كليه حروف به حالت بزرگ نوشته ميشوند.

*      كليد Num Lock : اگر اين كليد روشن باشد ، كليدهاي ارقامي فعال هستند و مي توان با آنها كار كرد.

*      كليد Start  : اين كليد كه مابين دو كليد ctrl  و Alt  سمت چپ و راست قرار دارد و علامت پرچم ويندوز (ÿ ) روي آن است جهت بازكردن منوي start   ويندوز مي باشد.

*      كليد choose option : اين كليد كه مابين دو كليد ctrl  و Alt  سمت راست قرار دارد و علامت فلش ( õ ) روي آن است جهت انتخاب موضوع مي باشد.

 

ماوس يا موشواره(mouse) : 8

 اكثر برنامه هايي كه درچندسال اخير به بازار آمده و كاربران از آن استفاده مي نمايند براي انجام دادن فرمانها از صفحه كليد (keyboard)  و ماوس (mouse)  بطور همزمان استفاده مي كنند.

بدين جهت به معرفي اين وسيله كه از دستگاههاي ورودي اطلاعات در كامپيوتر مي باشد مي پردازيم.

ماوس ، وسيله اي جهت اجراي برنامه ها مخصوصاً در ويندوز است كه دو كليد اصلي و يك كليد اضافي دارد .( دربرخي از ماوس ها اين كليد بين دو كليد اصلي قرار دارد و در برخي ديگر اين كليد دركنار ماوس قرار گرفته است.) اين وسيله به كمك سيمي كه از انتهاي آن به كامپيوتر متصل شده است فرامين و دستورات را به سيستم وارد مي كند  و مانند صفحه كليد ، اين اطلاعات در كامپيوتر تبديل به كدهاي قابل درك براي كامپيوتر شده و فرمان مورد نظر كاربر اجرا مي شود ، البته جديداً ماوس هاي بي سيم نيز به بازار عرضه شده اند كه بوسيله آن راحت تر مي توان با برنامه ها كار كرد.

ماوس ها از طريق توپ كوچكي كه در زير آنها قرار دارند و با صفحه mouse pad در تماس است نشانگر را در صفحه ويندوز و برنامه هاي آن حركت داده و فرامين را اجرا مي كنند.

اصطلاحاتي كه در استفاده از ماوس به كار مي بريم عبارتند از :

 كليك (click) : يك مرتبه فشار دادن كليد سمت چپ ماوس را كليك كردن مي نامند.

توضيح اينكه اگر كليد سمت راست ماوس را نيز يك مرتبه فشار دهيم هم كليك ناميده مي شود ولي اصطلاحاً آنرا كليك راست مي گويند و جهت عمليات مختلفي مانند كپي كردن ، حذف كردن ، انتخاب و ساير تغييرات از آن استفاده مي شود.

كليك كردن جهت انتخاب موضوع بكار مي رود كه بااين عمل ، موضوع انتخاب شده تغيير رنگ ميدهد يا اصطلاحاً high light مي شود.

دابل كليك (double click) : دومرتبه فشاردادن كليد سمت چپ ماوس بصورت پشت سرهم و بدون مكث را دابل كليك مي نامند ،كه براي بازكردن موضوعات انتخاب شده بكار ميرود.

 درگ (drag) : كليك كردن و پايين نگهداشتن كليد سمت چپ ماوس را درگ كردن مي نامند. براي تغيير اندازه پنجره ها يا جابجايي آنها از اين عمل استفاده مي شود.

 دراپ (drop) : درگ كردن بوسيله ماوس و حذف كردن يا كپي نمودن يك پوشه يا موضوع انتخاب شده را دراپ كردن مي نامند.

 

نكته : هنگاميكه علامت ماوس در صفحه بصورت ساعت شني درمي آيد (6) به معناي اين است كه ويندوز درحال انجام دادن يك عمل ميباشد و بايد منتظر ماند تا علامت  آن در صفحه  به حالت قبل بازگردد.

 

اسكنر يا پويشگر(scanner) : 

  اسكنر يكي از دستگاههاي ورودي اطلاعات است كه بوسيله آن مي توان ، تصاوير موجود برروي كاغذ را به فايلهاي گرافيكي در كامپيوتر تبديل نمود.

اين دستگاه كه ظاهري شبيه به دستگاه فتوكپي دارد ، پس از قرار گرفتن تصاوير و متون برروي صفحه حساس آن، بوسيله نرم افزار خاص خود، اين تصاوير را به فرمت هاي مختلف يك فايل گرافيكي در كامپيوتر تبديل مي كند كه مي توان پس از اين تبديل ، تغييرات موردنياز را برروي عكس ها و تصاوير داده و آنها را بوسيله چاپگر ، چاپ نمود.

 

 

قلم نوري(Light pen) :

  جديداً وسيله ديگري شبيه به قلم به بازار آمده است كه عملكردي شبيه به ماوس داشته و تنها ازجهت تسهيل كار با كامپيوتر در برنامه هاي حساس ، از آن استفاده مي شود.

اين وسيله نيز همانند ماوس، يك صفحه مسطح دارد كه با حركت دادن قلم نوري بروي اين صفحه، يك اشاره گر روي صفحه نمايش به حركت در مي آيد و با هدايت نمودن آن مي توان موارد گوناگوني را انتخاب و عمليات مربوط به آن را انجام داد.

 

ديجيتايزر (Digitizer) :

اين وسيله نيز از دستگاههاي ورودي اطلاعات در كامپيوتر ميباشد كه بيشتر براي منتقل نمودن نقشه كاي ساختماني و صنعتي و بطوركلي تبديل خطوط پيوسته به نقاط و  تعيين مختصات آنها مورد استفاده قرار ميگيرد. بدين صورت كه نقشه موردنظر را روي صفحه ديجيتايزر قرار داده و نقاط متفاوتي از آن را علامت گذاري مي كنند كه اين نقاط در كامپيوتر بصورت كد درآمده و بصورت رشته اي از صفر و يك تبديل مي گردد .

 

اهرم هدايت  (Joy stick):

يكي ديگر از وسايل ورودي اطلاعات كه بيشتر در بازيهاي كامپيوتري استفاده مي گردد ، اهرم هدايت ميباشد كه مانند دستگاه هاي فوق ، اطلاعات ازطريق كابل متصل به كامپيوتر به كدهاي كامپيوتري تبديل ميگردد.

 

مانيتور يا صفحه نمايش(monitor) :  ¿

متداولترين دستگاه خروجي در كامپيوتر ، مانيتور يا صفحه نمايش مي باشد كه تصاوي ايجاد شده برروي آن ، بوسيله نقاط كوچكي به نام پيكسل (pixel) به وجود مي آيد و هرچه تعداد اين نقاط بيشتر باشد تصوير واضح تري خواهيم داشت.

مانيتورها انواع مختلفي دارند كه عبارتند از : CRT مانيتور با اشعه كاتدي (همان مانيتورهاي رايج در مصارف شخصي ) ، مانيتورهاي مسطح (بيشتر در كامپيوترهاي laptop مورد استفاده قرار ميگيرند و از لحاظ حجم و وزن و مصرف برق ، كمتر از نوع قبلي هستند)، LCD مانيتوركريستال مايع (به علت استفاده از نوعي مايع كه مولكولهاي آن براثر عبور جريان الكتريكي به شبكه كريستالي تبديل مي شوند) ، مانيتورهاي پلاسماي گازي (بر اساس تخليه بارالكتريكي گاز نئون مي باشد)

درجه حساسيت مانيتور با واحد dpi اندازه گيري مي شود. (dpi عبارتست از مخفف كلمه dot per inche به معناي تعداد نقاط در 1 اينچ )

مانيتور بوسيله دو كابل آماده كاركردن مي شود: يكي كابل برق كه از پشت مانيتور به پورت برق case وصل مي شود و برق مانيتور را تاُمين مي كند و ديگري كه به كارت گرافيكي موجود در داخل case وصل شده و براي برقراري ارتباط بين مانيتور و case مي باشد.

 منظور از پورت (درگاه) ، محا اتصال وسايل جانبي به كامپيوتر است كه اين پورت ها در پشت case قرار دارند و هركدام با يك نام مانندLPT  يا  COM ناميده ميشوند.

 

پرينتر يا چاپگر(printer) :

از اين وسيله نيز كه جزو دستگاههاي وروردي و خروجي اطلاعات در كامپيوتر ميباشد جهت چاپ كردن اطلاعات اعم از متون و تصاوير برروي كاغذ استفاده مي شود.

چاپگرها انواع مختلف دارند كه عبارتند از چاپگرهاي سوزني (dot matrix) ، چاپگرهاي ليزري (laserjet)  و چاپگرهاي جوهرافشان (inkjet) . چاپگرهاي سوزني از انواع قديمي تر ميباشند كه براي چاپ كردن هرفايل، بصورت خط به خط چاپ انجام مي شود و در هر رفت و برگشت يك خط از متن يا تصوير موردنظر را چاپ مي كند كه سرعت پايين و صداي زيادي توليد ميكند.

پس از اين نوع، مدل ديگري از چاپگرها به بازار عرضه شد كه به چاپگرهاي ليزري معروف هستند و سرعت و كيفيت بسيار بالايي نسبت به مدل قبلي داشتند. اما چاپگرهاي ليزري متون و تصاوير را بصورت تك رنگ (سياه و سفيد) چاپ مي كنند . بنابراين جهت چاپ كردن فايلها بصورت رنگي ، چاپگرهاي جوهرافشان به بازار وارد شدند كه براي چاپ كردن از جوهر هاي رنگي قرمز ارغواني (magenta) ، آبي (cyon) ، زرد (yellow)  و مشكي (black) استفاده مي كنند.

 

 

اسپيكر يا بلندگو (speaker) : 

يكي ديگر از دستگاههاي خروجي كه بوسيله آن مي توان فايلهاي صوتي را منتقل و خارج نمود ، بلندگو مي باشد.

بلندگوها كه در يك سيستم مجهز به برنامه ويندوز از آنها بيشتر استفاده مي شود جهت خروج نوعي از داده هاي كامپيوتر ميباشند كه از جنس صوت است.

اكنون كه با اصطلاحات اساسي و مباني كامپيوتر آشنا شديم ، ميپردازيم به نحوه كاركردن با برنامه ويندوز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزش

 

Windows 98

 

 

 

ÿ

 

 

روشهاي بازكردن پنجره در windows 98 :

روش اول : انتخاب كردن آيكون موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن آيكن

               بازكردن از طريق انتخاب گزينه open  از منوي file .

روش دوم : انتخاب كردن آيكون بوسيله كليك كردن روي آن آيكن

                 فشردن كليد enter از صفحه كليد

روش سوم : دابل كليك كردن روي آيكون موردنظر

 

روشهاي بستن پنجره در windows 98 :

روش اول : انتخاب كردن آيكون موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن آيكن

                 بستن ازطريق انتخاب گزينه close از منوي file

روش دوم : كليك كردن روي علامت( x )closeگوشه بالا و سمت راست پنجره

روش سوم : فشردن كليدهاي Alt + F4

 

روشهاي تغيير اندازه پنجره ها در windows 98 :

روش اول : كليك كردن روي علامت maximize  ( ¨  ) گوشه بالا و سمت راست پنجره جهت    

حداكثر كردن اندازه پنجره

روش دوم : كليك كردن روي علامت minimize  ( 0  ) گوشه بالا و سمت راست پنجره جهت حداقل كردن اندازه پنجره

روش سوم : كليك كردن روي علامت restore( 2  ) گوشه بالا و سمت راست پنجره جهت

 بازگرداندن اندازه پنجره به حالت قبل

 

روشهاي ساختن يك پوشه جديد در windows 98 :

روش اول : انتخاب گزينه new folder  از منوي file

روش دوم : كليك راست روي فضاي خالي پنجره

                  انتخاب گزينه new folder

 

روشهاي تغيير نام يك پوشه در windows 98 :

روش اول : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 انتخاب گزينه rename از منوي file

                 نوشتن نام جديد

                 فشردن كليد enter

روش دوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 كليك راست روي آن پوشه

                  انتخاب گزينه rename

                        نوشتن نام جديد

                 فشردن كليد enter

روش سوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 كليك كردن مجدد روي نام آن پوشه

                        نوشتن نام جديد

                  فشردن كليد enter

 

روشهاي حذف كردن يك پوشه در windows 98:

روش اول : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 انتخاب كليد delete  از نوار ابزار

                 فشردن كليد enter

روش دوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 انتخاب كليد delete  از منوي file

                       فشردن كليد enter

روش سوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 كليك راست روي آن پوشه

                  انتخاب گزينه  delete

                        فشردن كليد enter

روش چهارم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                    فشردن كليد enter از صفحه كليد

                    فشردن كليد enter

روش پنجم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                  فشردن و نگهداشتن و حركت دادن پوشه موردنظر تا سطل بازيافت (drag&drop)

 

روشهاي كپي كردن پوشه ها و فايلها در windows 98:

روش اول : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                انتخاب گزينه copy  از منوي edit

روش دوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                انتخاب گزينه copy  از منوي ابزار

روش سوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 كليك راست روي آن پوشه

                  انتخاب گزينه copy  

روش چهارم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                    فشردن كليدهاي تركيبي Ctrl + c

 

روشهاي بريدن پوشه ها و فايلها در windows 98:

روش اول : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                 انتخاب گزينه cut از منوي edit

روش دوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن 

                 انتخاب گزينه cut از منوي ابزار

روش سوم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                  كليك راست روي آن پوشه

                  انتخاب گزينه cut

روش چهارم : انتخاب پوشه موردنظر بوسيله كليك كردن روي آن

                    فشردن كليدهاي تركيبي Ctrl + x

                 

روشهاي چسباندن پوشه ها و فايلها در windows 98 :

روش اول : رفتن به مكان موردنظر

                 انتخاب گزينه paste از منوي edit

روش دوم : رفتن به مكان موردنظر

                 انتخاب گزينه paste از منوي ابزار

روش سوم : رفتن به مكان موردنظر

                كليك راست روي آن پوشه

                  انتخاب گزينه paste

روش چهارم : رفتن به مكان موردنظر

                    فشردن كليدهاي تركيبي Ctrl + v

 

روشهاي بازيابي يا بي اثرنمودن آخرين عمل انجام شده در windows 98 :

روش اول : انتخاب گزينه undo  از منوي edit

روش دوم : انتخاب گزينه undo  از منوي ابزار

روش سوم : فشردن كليدهاي تركيبي Ctrl + z

روشهاي خالي نمودن سطل بازيافت (Recycle Bin):

روش اول : انتخاب كردن سطل بازيافت

                 كليك راست روي آيكن آن

                 انتخاب گزينه Empty recycle bin

                      انتخاب گزينه ok

روش دوم : انتخاب كردن سطل بازيافت

                 انتخاب تمام موارد داخل پنجره سطل بازيافت (select all)

                 صدور فرمان delete

                       انتخاب گزينه ok

 

روشهاي انتخاب نمودن آيكن ها در windows 98 :

براي انتخابهاي غيرمتوالي به روش زير عمل مي كنيم :

 1. انتخاب فايل يا پوشه موردنظر
 2. پايين نگهداشتن كليد Ctrl
 3. انتخاب ساير فايلها يا پوشه ها بوسيله كليد سمت چپ ماوس

براي انتخابهاي متوالي به روش زير عمل مي كنيم :

 1. انتخاب فايل يا پوشه موردنظر
 2. پايين نگهداشتن كليد shift
 3. انتخاب ساير فايلها يا پوشه ها بوسيله كليد سمت چپ ماوس

نكته 1

براي انتخاب نمودن تمام آيكن هاي داخل يك پنجره ميتوان يا از كليد تركيبي Ctrl + A استفاده نمود و يا گزينه select all  را از منوي Edit   انتخاب كرد.

نكته 2

براي معكوس نمودن موارد انتخاب شده از گزينه Invert selection در منوي Edit  استفاده مي نماييم.

 

شيوه هاي مختلف نمايش آيكن ها در windows 98 :

براي مشخص كردن نمايشهاي مختلف آيكن ها در windows 98 از گزينه view واقع در منوي ابزار استفاده مي نماييم. مدلهاي مختلف نمايش آيكن ها عبارتند از :

Large icons : نمايش آيكن ها به اندازه بزرگ

Small icons : نمايش آيكن ها به اندازه كوچك

List : نمايش آيكن ها بصورت فهرست وار

Details : نمايش آيكن ها باتمام جزئيات آن ازقبيل نام فايل يا پوشه انتخاب شده (name) ، نوع آن (type) ، مقدار فضاي اشغال شده (total size)  و تاريخ ساخته شدن يا ويرايش كردن آن (modified) .

 

نحوه مشاهده مشخصات پوشه ها در windows 98 :

براي ديدن مشخصات مربوط به پوشه ها و فايلها در windows 98 ، از گزينه properties واقع در منوي ابزار يا بوسيله مشخص كردن پوشه يا فايل موردنظر و كليك راست روي آن پوشه و انتخاب گزينه properties استفاده مي كنيم. بخش هاي مختلف پنجره properties عبارتند از :

ïنام فايل يا پوشه انتخاب شده (name)

 ï اندازه پوشه (size) 

ïمحل قرار گرفتن پوشه (location)

ï تاريخ ساخته شده پوشه (create)

ïاندازه فايلها و پوشه هاي داخل آن  (contains)

درقسمت پايين پنجره نيز، كادر مربوط به صفات مختلفي كه مي توانيم براي پوشه يا فايلها درنظر بگيريم (attributes) قرار دارد كه عبارتند از :

Read only (فقط خواندني) : فايلهايي كه فقط قابل خواندن يا ديدن هستند و نمي توان روي آنها چيزي كپي نمود يا آنها را پاك كرد.

Archive (آرشيو) : حالت عادي ذخيره نمودن فايلها و پوشه ها ميباشند.

Hidden (پنهان) : فايلهايي كه مخفي هستند و ديده نمي شوند و نمي توان آنها را كپي يا پاك نمود و فقط قابل اجرا كردن هستند.

System (سيستم) : فايلهايي كه تنها درهنگام راه اندازي كامپيوتر قابل اجرا هستند و مانند فايلهاي پنهان ، اسامي آنها در ليست پوشه ها و فايلها نمي آيد.

از چهار گزينه فوق، هركدام از گزينه ها كه انتخاب شده و علامت خورده باشد، پوشه موردنظر داراي همان صفت خواهد بود و اگر بخواهيم به يك فايل يا پوشه ، بيشتر از يك صفت بدهيم ، مي توان با علامت زدن آن قسمت ، صفت موردنظر را به آن فايل نسبت داد.

 

نحوه مشاهده مشخصات يك درايو در windows 98:

براي ديدن مشخصات مربوط به هركدام از درايوهاي كامپيوتر ،مراحل زير را انجام ميدهيم :

 1. انتخاب درايو موردنظر
 2. كليك راست روي آن
 3. انتخاب گزينه properties

بخشهاي مختلفي كه در پنجره properties  مشاهده مي شود عبارتند از

ïlable  برچسب يا نام درايو موردنظر

ïtype براي مشخص كردن اينكه آيا درايو موردنظر مربوط به كامپيوتر شما ميباشد يا يكي از             درايوهاي موجود در كامپيوترهاي شبكه ميباشد.

ïused space : مقدار فضاي اشغال شده درهر درايو، كه با رنگ آبي مشخص شده است.

ï free space : مقدار فضاي خالي در هردرايو، كه با رنگ صورتي مشخص شده است.

ïcapacity : مجموع فضايي كه براي هر درايو از كامپيوتر درنظر گرفته شده است.

نكته 1

بطوركلي در ويندوز،  براي ديدن خصوصيات مربوط به هرآيكن (پوشه يا فايل) و ويرايش كردن آن ، كافيست روي آيكن موردنظر كليك راست نموده و گزينهproperties  را انتخاب نمود.

نكته 2

پس از انجام هر مرحله در بخش هاي مختلف پنجره ها، براي اعمال شدن تغييرات داده شده بايد كليد OK يا Apply كليك و انتخاب نمود.

نكته 3

تفاوت دكمه OK با Apply در اين است كه فشردن دكمه OK منجر به اعمال تغييرات و بستن پنجره مزبور مي شود اما فشردن دكمه   Apply  درعين اينكه تغييرات را اعمال مي نمايد ، پنجره را باز مي گذارد تا ساير بخشهاي موردنياز را نيز تنظيم نمود.

 

معرفي پنجره Display :

براي ديدن و ويرايش نمودن بخش هاي مختلف صفحه نمايش ويندوز، از جمله رنگ و اندازه پنجره ها و متن آنها  (appearance)  ، تنظيم كردن محافظ صفحه نمايش (screen saver) ، تنظيم كردن پس زمينه(background)  ، تعداد رنگ استفاده شده در مانيتور و وضوح تصاوير(setting)  از پنجره display استفاده مي نماييم.

 

 

 

روشهاي مختلف بازكردن پنجره Display :

روش اول : بازكردن پنجره my computer

                       بازكردن آيكن control panel

                       انتخاب گزينه display

روش دوم : بازكردن منوي start

                   بازكردن گزينه setting

                       بازكردن گزينه control panel

                       انتخاب گزينه display

روش سوم : كليك راست روي پس زمينه ويندوز (desktop)

                  انتخاب گزينه properties

 

كليدهاي انتخابي مختلف پنجره Display :

 

كليد Background :

در اين قسمت ، ميتوان تصوير دلخواه را در پس زمينه (background) ويندوز ، قرار داد. گزينه هاي مختلف منوي background  عبارتند از :

ïwallpaper : انتخاب كاغذديواري يا تصوير موردنظر

pattern ï : انتخاب الگوها و طرحهاي آماده ويندوز

Browseï : انتخاب و قراردادن طرح و تصوير مورد نظر از درون فايلها و پوشه ها

 

كليد Screen saver :

براي محافظت كردن صفحه نمايش كامپيوتر در زماني كه با كامپيوتر كار نمي كنيم و فعال شدن محافظ صفحه نمايش از screen saver  استفاده مينماييم كه گزينه هاي آن عبارتند از :

Screen saver ï : انتخاب انواع مختلف محافظ صفحه نمايش

Wait ï : تعيين كردن زمان فعال شدن محافظ صفحه نمايش پس از گذشت چه زماني از بيكار ماندن كامپيوتر

Setting ï : تغيير دادن تنظيمات مختلف محافظ صفحه مانند سرعت حركت در صفحه ، اندازه و وضوح تصوير ، تغيير دادن حروف و كلمات متن و انواع مختلف جلوه هاي ويژه متن

Preview ï : ديدن محافظ صفحه موردنظر قبل از بكاربردن آن

Password protected ï : قراردادن رمزعبور براي محافظ صفحه نمايش كه براي برگشتن به محيط كار ، حتماً بايد رمز عبور را وارد نمود.

اگر گزينه فوق را فعال كرده باشيم ميتوان بوسيله دكمه change آنرا تغيير داد ، اما درصورت فراموش كردن رمز هيچ راهي براي برگشت وجود ندارد. بنابراين همواره در انتخاب رمز عبور بايد دقت لازم را نمود.

 

كليد Appearance :

بوسيله اين قسمت ميتوان بخشهاي مختلف صفحه نمايش و پنجره هاي موجود در آن را تغيير داد و به دلخواه تنظيم نمود. گزينه هاي مختلف اين بخش عبارتند از :

Scheme ï : انتخاب كردن انواع مختلف مدلها و رنگهاي پنجره ها و منوها

Item ï : تغيير رنگ يا قلم نوشتن متنهاي مورد استفاده در منوها و پنجره ها بصورت جزء به جزء

Save as ï : ذخيره نمودن تنظيمات دلخواه با نام موردنظر

Delete ï : حذف نمودن تنظيمات

Color ï: انتخاب رنگ موردنظر

Font ï : تغيير دادن نوع قلم مورداستفاده

B ï : نوشتن متن ها بصورت ضخيم و سياه تر

/ ï : نوشتن متن ها بصورت مايل (ايتاليك)

 

كليد Effects :

در اين بخش مي توان تغييرات مربوط به آيكن ها ازجمله تغيير اندازه(use large icons) ، تغيير شمايل(change icon) ، پيش فرض كردن آيكن ها (use default icon)  ، پنهان نمودن آيكن ها ، تغيير دادن تنظيمات رنگ و ساير مشخصات مربوط به آيكن هاي ويندوز را انجام داد.

 

كليد Web :

بوسيله اين قسمت ، مي توان صفحه desktop را همانند صفحات اينترنت تنظيم نمود تا صفحات اينترنتي و سايتهاي موردنظر در اينترنت نيز به آساني قابل دسترسي باشند.

 

كليد Setting :

براي تغيير دادن سيستم رنگ بكاررفته در ويندوز و برنامه هاي آن و نيز تنظيم وضوح تصاوير از بخش setting استفاده مي نماييم كه گزينه هاي آن عبارتند از :

Colors ï : تعيين و تنظيم نمودن تعداد رنگهاي بكار رفته در سيستم رنگ ويندوز

Screen area ï : تنظيم نمودن درجه وضوح تصاوير . براي تغيير دادن اين قسمت، درحالي كه كليد سمت چپ ماوس پايين نگهداشته شده است بايد دكمه لغزاننده را به سمت راست يا چپ حركت داد تا تغييرات مورد نظر اعمال شود.

 

روشهاي مختلف قرارگرفتن آيكن ها در پنجره ها يا روي Desktop :

براي مرتب كردن و چيدن آيكن ها در windows 98  ميتوان به 5 روش عمل كرد .

براي دستيابي به اين روشها ابتدا روي ناحيه خالي از پنجره يا روي desktop ويندوز ، كليك راست نموده و سپس گزينه Arrange Icons  را انتخاب مي نماييم ، پس از اين عمل ، منويي باز ميشود كه شامل بخشهاي زير ميباشد :

By name : مرتب نمودن آيكن ها به ترتيب اولويت حروف الفبايي نام آنها

By type : مرتب نمودن آيكن ها بر اساس نوع يا پسوند آنها

By size : مرتب نمودن آيكن ها بر اساس اندازه  ( مقدار فضاي اشغال نموده )

Auto arrange  : مرتب نمودن آيكن ها بصورت اتوماتيك

روشهاي مختلف قرارگرفتن پنجره هاي بازشده در windows 98 :

در ويندوز 98 به سه روش مي توان پنجره هاي باز را در روي ميز كار (desktop) قرار داد كه عبارتند از :

ŒCascade windows  : قرار دادن پنجره ها بصورت رويهم و آبشاري

Tile windows horizontally : قرار دادن پنجره ها بصورت افقي در كنار يكديگر

ŽTile windows vertically : قرار دادن پنجره ها بصورت عمودي در كنار يكديگر

 

توضيح اينكه براي دستيابي به اين گزينه ها ، در قسمت نوار وظيفه (taskbar) كليك راست مي نماييم.

 

نحوه نمايش آيكن ها در windows 98 :

براي تغيير دادن در نحوه نمايش آيكن ها در ويندوز 98 به طريق زير عمل مي كنيم :

 1. انتخاب منوي view
 2. انتخاب گزينه folder option
 3. انتخاب بخش general

هنگامي كه قسمت general  را انتخاب ميكنيم ، سه نوع مختلف از نحوه نمايش آيكن ها در صفحه ديده مي شود كه عبارتند از :

¯web style : آيكن ها مانند  قرار گرفتن در صفحات وب ديده مي شوند.

¯classic style : آيكن ها به روش عادي ويندوز ديده مي شوند.

¯custom style : آيكن ها را مي توان بصورت دلخواه تنظيم نمود و در صفحه قرار داد.

براي تنظيم نمودن هريك از انتخابهاي فوق ، كافيست روي كليد setting  واقع در پايين پنجره كليك نموده و تنظيمات زير را اعمال نمود :

î  بخش active desktop

براي تنظيم نمودن نحوه نمايش ميز كار (desktop) از اين قسمت استفاده مي نماييم كه گزينه هاي آن عبارتند از :

Enable all web related content on my desktop  : تمام بخشهاي ميزكار ويندوز را مانند صفحات وب تنظيم مي كند.

Use windows classic desktop  : حالت استاندارد ويندوز را براي آرايش پنجره ها درنظر ميگيرد.

 

î بخش Browse folder as fallows

براي تنظيم نمودن حالتهاي مختلف نمايش پوشه ها در صفحه استفاده مي شود كه گزينه هاي آن عبارتند از :

Open each folder in the same window  : هر پوشه جديدي كه باز مي شود را در داخل پنجره قبلي كه پوشه هاي قبل باز شده اند نشان ميدهد.

Open each folder in its own window : هر پوشه را در پنجره مربوط به خودش باز مي كند و نشان مي دهد.

 

î بخش view web content in folder

براي تنظيم نمودن نمايش محتويات پوشه ها مانند صفحات وب استفاده مي شود كه گزينه هاي آن عبارتند از :

For all folder with HTML content : كليه پوشه هايي را كه به فرمت HTML طراحي شده اند را بصورت صفحات وب نمايش مي دهد.

 Only for folders where I select as web page : فقط پوشه هاي انتخاب شده را بصورت صفحات وب نمايش مي دهد.

î بخش Click item as follows  

براي تنظيم نمودن نحوه كليك نمودن آيكن ها از اين بخش استفاده مي شود كه شامل گزينه هاي زير ميباشد :

Single click to open an item : اگر اين گزينه فعال شود ، به محض كليك نمودن روي يك آيكن ، آن آيكن باز مي شود.

Double click to open an item : اگر اين گزينه فعال شود ، درصورت كليك نمودن روي يك آيكن ، آن آيكن انتخاب مي شود و درصورت دابل كليك نمودن روي آيكن ها ، آنها باز خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

روشهاي جستجو در windows 98 :

براي جستجو نمودن و پيدا كردن فايل يا برنامه اي خاص در ويندوز 98 ، ميتوان از امكان find ويندوز استفاده نمود كه شامل بخش هاي زير ميباشد :

*      جستجو بر اساس نام فايل

*      جستجو بر اساس نوع فايل

*      جستجو بر اساس حجم اشغال شده توسط فايل

 

روش اول :

              بازكردن منوي start

                انتخاب منوي find

               انتخاب گزينه files or folder

روش دوم :

             كليك راست برروي منوي start

              انتخاب گزينه find

 

گزينه هاي مختلف منوي find عبارتند از :

 

تب name & location :

اين بخش شامل گزينه هاي ذيل ميباشد كه هريك ، كاربر را در جستجوي فايل يا فولدر موردنظر راهنمايي و كمك مي نمايد :

*      كادر name  : براي جستجو نمودن بر اساس نام فايل ، كافيست نام فايل مورد نظر را در كادر مقابل name وارد نماييم . همانطور كه مي دانيم جهت نوشتن همه يا بخشي از نام فايل مي توان از كاراكترهاي جانشين * و  ؟ نيز استفاده نمود.

*      كادر containing text : براي جستجو نمودن بر اساس محتويات فايل هاي موردنظر ، مي توان در مقابل كادر فوق ، موضوع موردنظر را وارد نمود تا ويندوز تمامي فايلهايي را كه شامل آن موضوع باشند جستجو نمايد.

*      كادر look in : جهت مشخص نمودن مسير جستجوي فايلها ، از اين بخش استفاده مي نماييم كه مي توان مسير موردنظر را وارد نمود و يا از طريق بازكردن كادر فوق ، از بين مسيرهاي مختلف ، مسير مورد نظر را انتخاب نمود.

 

تب Date :

در اين قسمت ، جستجو بر اساس زمان انجام مي گيرد كه شامل گزينه هاي زير مي باشد:

*      كادر find all files : با انتخاب نمودن اين بخش، كادر مربوط به آن روشن شده كه    مي توان بوسيله انتخاب فلش سمت راست آن ، انتخابهاي موردنظر را انجام نمود.

انتخاب modified به منزله جستجو نمودن كليه فايلهايي كه در تاريخ مشخص شده تغيير داده شده اند ميباشد.

            انتخاب created  به منزله جستجو نمودن كليه  فايلهايي كه در تاريخ مشخص شده  ساخته          

            شده اند ميباشد.

            انتخاب last accessed  به منزله جستجوي كليه فايلهايي است كه آخرين مرتبه به آنها 

            دسترسي داشتيم .

*      در قسمت between  نيز ميتوان فاصله زماني مورد نظر را جهت جستجو  ، مشخص نمود.

*      during the previous months      جهت جستجو نمودن فايلها ، طي ماههاي گذشته مي باشد.

*       during the previous days  جهت جستجوي  فايلها ، طي روزهاي گذشته ميباشد.

 

تب advance:

در اين بخش مي توان فايلها را بر اساس نوع يا اندازه آنها جستجو نمود كه شامل بخش هاي ذيل ميباشد:

*      كادر of type  : بوسيله انتخاب نمودن اين قسمت و بازكردن منوي آن از طريق فشردن فلش سمت راست منو، ميتوان فايلهاي مورد نظر را از ليست انتخاب نموده و به جستجوي آنها پرداخت.

*      كادر size in : با فعال نمودن اين قسمت ، مي توان اندازه فايل مورد نظر را جهت جستجو وارد نموده كه شامل دو بخش at least  جهت حداقل اندازه فايل و at most  جهت حداكثر اندازه فايل مي باشد.

 

پس از تنظيم نمودن بخش هاي فوق ، جهت شروع عمل جستجو از كليد find now استفاده مي نماييم. همچنين جهت متوقف ساختن عمل جستجو، از كليد stop  و جهت جستجوي مجدد از كليد new search استفاده مي نماييم.

 

 

 

 

 

 

گزينه هاي منوي Accessories:

توسط اين منو  ميتوان به بخش ديگري از امكانات ويندوز از جمله امكانات شبكه ، امكانات صوتي و تصويري ، امكانات برطرف نمودن عيوب سيستم، استفاده از برنامه نقاشي يا كار با ماشين حساب ، استفاده از دفترجه يادداشت ويندوز و ... دسترسي داشت كه در ذيل هريك از اين امكانات را شرح مختصري خواهيم داد:

 

ý     گزينه communication  جهت ارتباط برقرار نمودن با شبكه هاي كامپيوتري و تنظيمات مربوط به شبكه ميباشد.

ý     گزينه entertainment  جهت دسترسي به امكانات چندرسانه اي از جمله موسيقي و نمايش فيلم و نيز تنظيم نمودن هريك از اين بخش ها ميباشد.

ý     گزينه internet tools   جهت تنظيم نمودن و استفاده از امكانات شبكه ها ميباشد.

ý     گزينه system tools  جهت تنظيمات مربوط به برطرف نمودن اشكالات بوجود آمده در فايلها و بخش هاي مختلف ويندوز و نيز تنظيم پيكربندي برنامه ها استفاده مي شود.

ý     گزينه address book  جهت يادداشت نمودن نام و ساير مشخصات ميباشد كه اين قسمت همانند يك دفترچه يادداشت عمل نموده و براي مراجعه به آن و پيدا نمودن نام و ساير مشخصات افراد موجود در آن ، مي توان به راحتي با آن كار كرد.

ý     گزينه calculator  جهت استفاده از ماشين حساب مي باشد.

ý     گزينه imaging جهت ديدن و نمايش تصاوير بصورت سريع .

ý     گزينه notepad جهت تايپ كردن متون و نيز ساختن فايلها با پسوندهايي مانند HTML در برنامه هاي متفاوت ميباشد.

ý     گزينه paint  جهت ساختن تصاوير گرافيكي ساده و نقاشي نمودن بصورت ابتدايي مي باشد.

ý     گزينه word pad جهت تايپ نمودن متون ميباشد كه تقريباً مانند notepad ميباشد اما امكانات اين بخش ، كاملتر از مورد قبل است.

 

 

 

 

 

كاركردن با برنامه scandisk :

برنامه scandisk يكي از برنامه هاي كاربردي و بسيار سودمند ويندوز مي باشد كه به برطرف نمودن اشكالات موجود در سطح ديسك مي پردازد.

جهت فعال نمودن اين برنامه از منوي start ، گزينه program  را انتخاب نموده و در بخش accessories  ، قسمت system tools را برمي گزينيم و در بين گزينه هاي مختلف اين قسمت ، گزينه scandisk را انتخاب مي نماييم.

با بازكردن پنجره scandisk ، گزينه هاي زير را خواهيم داشت كه عبارتند از :

ö     select the drive you want to check fro errors : مشخص نمودن درايوهايي كه ميخواهيم تست شوند. در اين قسمت مي توان براي انتخاب نمودن بيش از يك درايو، كليد shift را پايين نگهداشت و درايوهاي موردنظر را انتخاب نمود.

ö     Type of test : جهت مشخص نمودن نوع تست درايوها ميباشد كه شامل دو مدل است:

ö      Standard   براي تست نمودن و عيب يابي فايلها و پوشه ها

ö     Thorough  براي تست نمودن و عيب يابي فايلها ،پوشه ها و سطح ديسك

همچنين اگر گزينه automatically fix errors انتخاب شود ، به محض پيدانمودن اشكال ، ويندوز بصورت اتوماتيك آنرا برطرف خواهد نمود اما اگر اين گزينه را فعال نكنيم درصورت برخورد با مشكل، ويندوز قبل از برطرف نمودن آن در هر مرتبه از كاربر سوال خواهد نمود.

پس از تنظيمات فوق ، با فشردن دكمه start ، برنامه شروع به تست كردن درايوهاي مشخص شده مي نمايد.

 

كاركردن با برنامه disk defragmenter :

اين برنامه جهت بهينه سازي فضاي ديسك مورد استفاده قرار مي گيرد. چنانچه در اثر نصب نمودن برنامه هاي مختلف يا تغييرات و ويرايش كردن فايلها از جمله كپي كردن ، حذف كردن و ساير عمليات ويرايشي حافظه كامپيوتر دچار بهم ريختگي و پراكندگي مكان جايگذاري فايلها شود ، جهت برطرف نمودن اين ازهم گسيختگي و ايجاد پيوستگي مجدد و بالابردن سرعت پردازش و انجام فرمانها از برنامه disk defragmenter  واقع در منوي system tools  استفاده مي نماييم.

گزينه هاي اين برنامه عبارتند از :

Which drive do you want to defragment  : براي مشخص نمودن درايوي كه ميخواهيم عمل بهينه سازي (defrag) بر روي آن انجام شود.

All hard drives  : براي بهينه سازي تمام سخت ديسك ها

با انتخاب نمودن كليد setting ، پنجره ذيل باز خواهد شد كه شامل گزينه هاي زير ميباشد:

 

Rearrange program files so my program start faster : براي مرتب نمودن برنامه ها بصورتي كه سريعتر اجرا شوند.

Check drives for errors : با انتخاب اين گزينه ، ويندوز درصورت برخورد با مشكل ، پيغام ميدهد كه ابتدا برنامه scandisk را اجرا نموده و اشكالات را برطرف نماييد و سپس به مرتب نمودن فايلها بپردازيد.

This time only : تنها در اين مرتبه آتنظيمات فوق را اعمال نمايد.

Every time I defragment my hard drive  : در هر مرتبه انجام دادن عمل defrag ، از اين تنظيمات استفاده نمايد.

Show details : براي نشان دادن جزئيات فايلها درهنگام بهينه سازي

Hide details : براي پنهان نمودن جزئيات در هنگام بهينه سازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزينه هاي منوي start درwindows  :

Shut down  : بستن و خارج شدن از ويندوز

Log off  : ورود به برنامه ها با وارد نمودن رمز ورود

Run : اجرا نمودن برنامه ها بوسيله نوشتن نام و مسير برنامه

Help : راهنماي ويندوز جهت آموزش بخش هاي مختلف در برنامه

Find : جستجو نمودن فايلها و برنامه هاي مورد نظر

Setting : تنظيمات انواع سخت افزار نرم افزارهاي موجود در ويندوز

Document : دسترسي مستقيم به برنامه ها و فايلهايي كه اخيراً باز شده و اجرا شده اند.

Favorites : مرتب نمودن برنامه هاي موردعلاقه اينترنت جهت دسترسي آسان به آنها

Programs : دسترسي به كليه برنامه هاي نصب شده در ويندوز

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 23 اسفند 1393 ساعت: 23:04 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

تحقیق درباره وبلاگ نویسی

بازديد: 513

 

راهنمای وبلاگ نویسی بصورت ناشناس – ایران

مقدمه

ایران کشوری است که سیم کشی ارتباطاتی گستردهای دارد . ایران دارای پنج میلیون استفاده کننده ازاینترنت است و انتظار میرود که تعداد آنان تا سال 2009 به 20 میلیون نفر برسد. وبلاگ نویسی تبدیل به یکی از روشهای رایج مبادله اطلاعات، اخبار و عقاید در ایران شده است. در واقع ، فارسی، بعد اززبانهای انگلیسی ، پرتغالی و فرانسوی،  چهارمین زبان در دنیا برای وب لاگ نویسی است.

در طی دو سال گذشته عناصر مخالف اصلاح طلبی در دولت ایران، بیش از 100 روزنامه و نشریات اینترنتی مستقل و اصلاح طلب را توقیف کرده اند. اما نمیتوان یک جمعیت رک گو با تاریخچه دیرینه روشنفکری را به راحتی وادار به سکوت نمود. از آنجاییکه  آنها مطالب زیادی برای گفتن دارند اما امکان کمتری برای بازگو کردن آنرا دارند، ایرانیان برای بچاپ رساندن عقاید خود، به وبلاگ نویسی  رو آورده اند. نرم افزارهای بسیاری در بازار برای وبلاگ نویسی به زبان فارسی  موجود میباشند و چند تن ازچهره های شناخته شده ایرانی مانند معاون سابق رئیس جمهور، محمد ابطحی که در سایت[http://webneveshteha.com/en/  مینویسد، در آن شرکت میکنند وبا اینکار ، روی مشروع بودن وبلاگ نویسی صحه میگذارند حتی اگر سانسورکنندگان سعی کرده باشند که آنرا توقیف نمایند.

ایران در حال حاضر بیش از 200,000 وبلاگ نویس دارد، و همچنین مشمول یکی از بیشترین میزان سانسور اینترنت در دنیا است. بعد از اینکه سانسور کنندگان روزنامه های مستقل را توقیف نمودند، به این امر واقف شدند که در واقع  تنها کاری که به انجام رسانده اند این بود که ابراز کنندگان عقاید را وادار به فرار بطرف  فضای وبلاگ نویسی کنند و شروع به تعقیب آن پرداختند.  در طی دو سال گذشته بیست وبلاگ نویس ایرانی توقیف شده اند. بسیاری تحت شکنجه قرار گرفته اند ، برخی مملکت را ترک کرده اند، و برخی در زندان بسر میبرند ، و یکی از آنها محکوم به 14 سال زندان شده است.

از آنجاییکه قوانین ایران در اختیارمقامات هستند (و هیچگاه بالعکس آن) ، به سادگی میتوان با وجود نداشتن قصد سوئی، پشت میله های زندان افتاد. با در نظر گرفتن این امر، در صورتیکه بخواهید به وبلاگ نویسی بپردازید ، بیش از هر زمان باید توجه داشته باشید که چگونه میتوانید بدون خطر اینکار را انجام دهید.

وبلاگ نویسی بدون خطر به معنای وبلاگ نویسی بصورت ناشناس است

وبلاگ نویسی بدون خطر چه مفهومی دارد؟ آن تا حد زیادی به معنی وبلاگ نویسی بصورت ناشناخته است. بیشتر وبلاگ نویس ها و دیگر استفاده کنندگان از اینترنت که در ایران توقیف شدند به آن دلیل به دام افتادند که هیچگونه اقدامی برای  پنهان کردن هویت خود نکرده بودند. از آنجاییکه تمامی و بلاگها ، حتی بی ضررترین آنها ممکن است به نوعی سرکشی تلقی شوند ، ما نمیتوانیم با خیال راحت کسی را در ایران به استفاده از نام  واقعی خود برای وبلاگ نویسی  تشویق کنیم. اتخاذ این تصمیم بدون تردید با شماست، اما لطفاً در نظر داشته باشید که بسیاری از اشخاصی که درون یک سلول زندان را دیده اند، هیچوقت، حتی برای یک لحظه فکر نکرده بودند که ممکن است در معرض خطرباشند.

قصد ما جنجال آفرینی نیست ، و فقط میخواهیم که ایمنی را حفظ کنیم.  این چنین استنباط میشود که هر کس  یا هر جایی با داشتن منابع و وقت کافی، میتواند هویت کسی را روی اینترنت شناسائی کند. راه حل برای ناشناخته باقی ماندن، صرف وقت و تلاش بیشتر از آن حدی که دولت برای  کشف آن وقت صرف کند ،است. برخی از مردم در بعضی از نقاط ، ممکن است که بتوانند وقت تقریباً  کمی را وقف حفظ امنیت خود کنند. دیگران ممکن است مجبور به انجام اقدامات بیشتری باشند. این نشریه روشها و ابزار اصلی مورد لزوم برای وبلاگ نویسی بصورت ناشناخته ، و همچنین راههایی برای گذشت ازموانعی که در راه جاده اینترنتی ایران گذاشته شده است را عنوان میکند.

برای کشف هویت شما هنگام وبلاگ نویسی دو راه اصلی وجود دارد . یکی از آنها از راه اعلام هویت تان از طریق متن ارسالی است. به عنوان مثال ، اگر شما بنویسید " من یک دانشجوی سال سوم تحصیلی در دانشگاه تهران هستم واز شهر قم هستم ". امکان اینکه کسی که وبلاگ شما را میخواند بتواند حدس بزند که شما کی هستید، بسیار زیاد است.

راه دیگر برای کشف هویت شما ازطریق اطلاعاتی است که مرورگر اینترنت و یا برنامه ایمیل شما ارائه میدهد. هر کامپیوتری که با اینترنت ارتباط داشته باشد دارای آدرسی است بنانم  استIP، و آن یک سری چهار شماره ای از0 الی255 است که با نقطه مجزا شده است، به عنوان مثال: .213.24.124.38

با کمی کار، مقامات ممکن است بتوانند هر گونه نوشته ای را روی کامپیوترتان ردیابی کنند. اگر از کامپیوتری در منزلتان دارید و از سرویسگر اینترنتی (ISP) استفاده میکنید، این سرویسگر اینترنتی میتواند تاریخچه اینکه کدام کامپیوتر در چه ساعتی شماره گیری میکند و به چه نوع اطلاعاتی دسترسی پیدا میکند را داشته باشد.

هنگام استفاده از اینترنت، چندین روش برای پنهان کردن هویت تان وجود دارد. به عنوان قاعده کلی، هر چقدرکه میزان امنیت مورد نظرتان بیشتر باشد به همان نسبت مجبور به انجام اقدامات بیشتری خواهید بود. بعضی از فنون حفاظت هویت شما روی اینترنت مستلزم آگاهی فنی و کار زیاد است، اما همگی آنها اساساً با مقیاس های قضاوت صحیح آغاز میشوند.

Hushmail:http://www.hushmail.com/

ایمیل Lycosl: http://mail.lycos.com/

:Opera Mail http://www.operamail.com/scripts/common/index.main?signin=1&lang=us

میزبانی رایگان وبلاگ  :

:Blogger http://www.blogger.com/start

:Blogsome http://www.blogsome.com/

:LiveJournal http://www.livejournal.com/

:SeoBlog http://www.seo-blog.org/

: Weblog.ushttp://weblogs.us/

 

]-->اقدامات اولیه برای وبلاگ نویسی به صورت ناشناس

هرگز از نام واقعی خود استفاده نکنید. منظورمان فقط در وبلاگتان نیست. بلکه منظورمان این است که هنگام ثبت نام برای وبلاگ، باید از یک نام مستعار استفاده کنید. هنگامی که برای ایمیل مبتنی بر شبکه ثبت نام می کنید، نیز از یک اسم جعلی استفاده نمایید. به راحتی می توا ن مسیر ارسال ایمیل از خانه یا محل کارتان را رد یابی نمود مگر آنکه شما از یک ارسال کننده مجدد ایمیل استفاده کنید، که بعداً در مورد آن صحبت خواهیم کرد؛ بنابراین توصیه می کنیم از یک ایمیل مبتنی بر شبکه، که بعداً به طور مفصل راجع به آن صحبت خواهد شد، استفاده نمایید.

یک اصل کلی خوب برای وبلاگ نویسی به صورت ناشناس: هرگز از خدماتی استفاده نکنید که مستلزم پرداخت پول یا ثبت نام از طریق ارگان های دولتی است و یا از خدماتی بهره می گیرد که لازم است به دولت گزارش گردد.

و البته نزد مقامات مسئول نیز ثبت نام نکنید. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است برخی از این خدمات ایجاب کند که شما از الفبای لاتین استفاده کنید.

ارائه کنندگان ایمیل مبتنی بر شبکه:

Hushmail: http://www.hushmail.com/

Lycos Email: http://mail.lycos.com/

Opera Mail: http://www.operamail.com/scripts/common/index.main?signin=1&lang=us

میزبانی رایگان وبلاگ:

Blogger: http://www.blogger.com/start

Blogsome: http://www.blogsome.com/

LiveJournal: http://www.livejournal.com/

SeoBlog: http://www.seo-blog.org/

Weblog.us: http://weblogs.us/

روند مسدود کردن و فیلتر گذاری وبلاگ های شخصی و سایت های ارائه کننده وبلاگ، مانند http://persianblog.com/ «PersianBlog»  و http://www.blogger.com « Blogger»، متناوب است اما به طور کلی به نظر می رسد که رو به افزایش باشد. بی ثباتی در مسدود کردن وبلاگ ها بخشی از روش آزمایش شده  و موفق تهدید و ارعاب است: ایجاد بی ثباتی عمومی. متأسفانه هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد و فقط باید انعطاف پذیر و هوشیار بود. هنگام انتخاب سایت میزبان، به خاطر داشته باشید که میزبان ایرانی موظف خواهد بود هر گونه اطّلاعاتی که دولت بخواهد را در اختیار آن قرار دهد. میزبان خارجی ممکن است ملزم به این کار نباشد ( اگر چه بسیاری از سایت های میزبان در چین با انجام چنین کاری موافقت کرده اند)، اما استفاده از یک سایت میزبان ممکن است مشکوک تلقی شود.

از به کار بردن هر گونه اطلاعات هویتی در وبلاگ خود خودداری کنید. بنا بر دلایلی که در بالا شرح داده شد، هرگز از یک لقب، به عنوان مثال، که مردم می دانند لقب شما است استفاده نکنید. از به کار بردن اسم مستعار و لقبی که به گونه ای شما را معرفی می کند اجتناب کنید. در مورد خیابان یا محله، روش امرار معاش یا محل کار، یا جزئیات مربوط به افرادی که می شناسید، جاهایی که سفر کرده اید و غیره حرفی نزنید. در غیر این صورت سر نخهای را در اختیار مأمورین بازرسی قرار خواهید داد.

این راهکار یک ایراد دارد و آن اینکه وقتی شما برای ایمیل یا وبلاگ ثبت نام می کنید، سرور شبکه ای که شما به آن وارد می شوید آدرس IP شما را ثبت می کند. اگر رد یابی آدرس IP به شما منتهی شود، مثلاً در صورت ارسال پیام از کامپیوتر شخصی خود در خانه یا محل کار، ممکن است شما گیر بیافتید.

اقدام دیگری که شما می توانید برای مخفی کردن هویت خود اتخاذ کنید این است که کار خود را با استفاده از کامپیوترهایی که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند انجام دهید. به جای ایجاد ایمیل شبکه و یا وبلاگ خود از طریق کامپیوترخانه یا محل کارتان، می توانید آنها را از طریق یک کامپیوتر  در یک کافی نت، کتابخانه یا لابراتوار کامپیوتر دانشگاه ایجاد کنید. در تهران به تنهایی 1500 کافی نت وجود دارد. اگر احیاناً کسی IP مورد استفاده برای ارسال یک دیدگاه یا پیام را ردیابی کند، متوجه خواهد شد که ارسال لز یک کافی نت انجام شده است، جایی که عده زیادی می توانسته اند از کامپیوتر ها استفاده کرده باشند.

البته این راهکار نیز معایب خاص خود را دارد. اگر کافی نت و  یا لابراتوار کامپیوتر اطلاع داشته باشد که چه کسی در چه زمانی از چه کامپیوتری استفاده می کند، ممکن است هویت شما مورد سؤظن قرار گیرد. هرگز هنگام نیمه شب یا سایر اوقاتی که احتمال دارد شما تنها فردی باشید که به این مکان ها مراجعه می کند، از کامپیوترهای موجود در این مکان ها استفاده نکنید. در صورت استفاده از کافی نت، همواره کافی نت محل مراجعه خود را تغییر دهید. اگر مقامات مسئول تصمیم بگیرند که به بازرسی یک وبلاگ بپردازند و کشف کنند که همه پیام های ارسالی از یک کافی نت به خصوص ارسال شده است بعید نیست که پلیس را به آن جا بفرستند تا مراقب مراجعه کنندگان باشد.

پروکسی های ناشناس

 

اگر مایل باشید، می توانید زحمت استفاده از آنچه « پروکسی » نامیده می شود را بر خود هموار سازید. در صورت دستیابی به اینترنت از طریق یک پروکسی، شما به جای آن که آدرس کامپیوتر مورد استفاده خود را بر جا بگذارید، آدرسIP سرور پروکسی را از خود بر جای خواهید گذاشت. 

مشکل استفاده از پروکسی ها و ناشناس کننده ها ( که بعداً پیرامون آن صحبت خواهیم کرد) در ایران این است که اکثر آنها از قبل مسدود شده است و یافتن پروکسی که مسدود نشده باشد ممکن است مدتی طول بکشد. یک راه حل دیگر (که در ذیل به آن خواهیم پرداخت) این است که از «Circumventor» یا راه حل «اجتماعی» دیگر استفاده شود.

برای استفاده از یک پروکسی، ابتدا از یکی از فهرست های زیر یک سرور پروکسی را انتخاب کنید، یا این که خودتان از طریق یک موتور جستجو مانند گوگل یکی را پیدا کنید [http://www.google.com]

Public Proxy Servers: http://www.publicproxyservers.com/index.html

Rosinstrument: http://tools.rosinstrument.com/proxy/

Samair: http://www.samair.ru/proxy/

حالا قسمت « preferences» یا «options» جستجوگر شبکه خود را باز کنید. زیر تب «general»، «network» یا «security» ( معمولاً ) گزینه ای را برای ایجاد یک پروکسی به منظور دستیابی به اینترنت بیابید. در این سایت می توانید یک سری دستورالعمل ها را برای جستجوگرهای مختلف بیابید:

[http://www.freeproxy.ru/en/free_proxy/howuse.htm]

«manual proxy configuration » را فعال کنید، آدرس IP سرور پروکسی و درگاه را در فیلدهای مربوط به پروکسی HTTP و SSL وارد و تنظیمات خود را ذخیره کنید. حال جستجوگر خود را باز نشانی ( ری استارت) کنید.

اتصال شما به اینترنت اندکی کندتر به نظر خواهد رسید زیرا هر صفحه ای را که از سرور شبکه تقاضا می کنید یک مسیر انحرافی را طی می کند. به عنوان مثال، به جای آن که مستقیماً به «Hushmail» متصل شوید شما به پروکسی وصل می شوید و بعد پروکسی به  «Hushmail»  وصل می کردد. وقتی «Hushmail»  صفحه ای را برای شما ارسال می کند، اول به پروکسی می رود وبعد از پروکسی برای شما می آید. همچنین ممکن است با مشکلاتی در خصوص دستیابی به وب سایت ها، به ویژه آنهایی که می خواهید در آنها ثبت نام کنید مواجه گردید.

علاوه بر این که مسئولین اینترنت در ایران هر گونه پروکسی را که بیابند مسدود می کنند، مشکل دیگر این است که ممکن است متوجه شوند که شما از پروکسی استفاده کرده اید. این به خودی خود می تواند نوعی طغیان تعبیر شود. یک راه حل دیگر استفاده از  راه حل های «اجتماعی» است.

راه حل های «اجتماعی»

یک راه برای مقابله با مسدود کردن بی حد و حصر پروکسی ها، استفاده از «Circumventor» است. برای این کار نیاز به دوستی قابل اعتماد در خارج از ایران خواهید داشت. لازم است او برنامه «Circumventor» را روی کامپیوتر خود نصب کند. دوست شما برنامه «Circumventor» را از سایت زیر دانلود و آن را روی سیستم

[http://www.peacefire.org/circumventor/simple-circumventor-instructions.html]

ویندوز خود نصب می کند. انجام چنین کاری آسان نیست. ابتدا باید برنامه «Perl» را روی سیستم خود نصب کند، بعد برنامه «OpenSA» و بعد«Circumventor».

بعد از نصب این برنامه ها، لازم خواهد بود که او کامپیوترش را همواره متصل به اینترنت نگه دارد تا شما بتوانید بدون آن که هر بار درخواست کنید، از آن به عنوان یک پروکسی استفاده کنید. اما به محض ایجاد پروکسی، شما قادر خواهید بود در شبکه گشت و گذار  کنید، مطالبی را برای وبلاگ خود ارسال کنید و از ایمیل خود استفاده نمایید. این کارها همه از طریق پروکسی انجام می گیرد که دوست شما با استفاده از برنامه«Circumventor» روی کامپیوتر خود ایجاد نموده است. حتی می توانید از آن در یک کافی نت نیز استفاده کنید زیرا پروکسی در فهرست فن آوری فیلتر گذاری دولت یا امثال آن وجود ندارد، بنابراین چندان مشکوک نیست.

هیچ چیز کامل نیست. ( تعجب کردید؟) مشکل این سیستم این است: کامپیوتر دوست شما که سیستم عامل آن ویندوز است اغلب ری بوت می کند. هر بار ری بوت می کند، آدرس IP جدیدی به آن اختصاص می یابد و هر بار که این اتفاق می افتد دوست شما مجبور خواهد بود با شما تماس بگیرد و آدرس را به شما بگوید. (شاید تماس از طریق سلفن بهترین راه حل برای این مشکل باشد.) همیشه این احتمال وجود دارد که پروکسی توسط دولت شتاسایی شود.

اگر فرد قابل اعتمادی را در خارج از ایران می شناسید، راه حل دیگر این است که از او بخواهید وبلاگی برای شما ایجاد کند و شما مطالب خود را یا با استفاده از پروکسی یا با تماس گرفتن با او از طریق ایمیل مبتنی بر شبکه، ایمیل رمزی، یا با استفاده از سیستم ارسال مجدد ایمیل ارسال نمایید. با در نظر گرفتن تعداد کثیری از ابرانیان مقیم خارج از کشور، شاید بتوانید با یکی از آنها تماس بگیرید، گرچه ممکن است شخصاً کسی را نشناسید. به هر حال صلاح در این است که خیلی زود به افرادی که نمی شناسید اطمینان نکنید. ایرانیان مقیم خارج از کشور و گروه های مدافع حقوق بشر ممکن است مایل باشند شما را به افراد قابل اعتمادی که مایل به کمک هستند معرفی نمایند.

مسیر یابی پیازی TOR

«Tor»، که نوعی «مسیر یابی پیازی» است، مفهوم سرور های پروکسی را به سطح جدیدی از پیشرفت و پیچیدگی ارتقاء می دهد. هر درخواستی که از طریق یک شبکه مسیر یابی پیازی انجام گیرد از 2 تا 20 کامپیوتر دیگر می- گذرد و این امر ردیابی کامپیوتری که درخواست از آن منشأ گرفته را مشکل می سازد. هر مرحله از زنجیر مسیر یابی پیازی رمزنویسی شده است که این خود کار دولت را برای ردیابی پیام های ارسالی شما مشکل تر می سازد. به علاوه، هر یک از کامپیوترهای موجود در شبکه فقط نزدیک ترین همسایگان خود را می شناسد. به عبارت دیگر مسیریاب B می داند که درخواستی را برای یک صفحه از مسیریاب A دریافت کرده است و باید درخواست را به مسیریاب C انتقال دهد. اما خود درخواست رمزنویسی شده است: مسیریاب B عملاً نمی داند که شما چه صفحه ای را درخواست کرده اید، یا این که سرانجام چه مسیر یابی صفحه را از سرور شبکه درخواست می کند.

جای تعجب است که علیرغم پیچیدگی های این فناوری، به آسانی می توان «Tor» [http://tor.eff.org/cvs/tor/doc/tor-doc-win32.html] رانصب کرد. شما برنامه نصب کننده ای را دانلود می کنید که ابتدا «Tor» را روی سیستم شما نصب می کند.

سیستم «Tor» موجب خواهد شد در یک لحظه این گونه به نظر برسد که شما از کامپیوتری از دانشگاه هاروارد استفاده می کنید و در لحظه دیگر  به نظر می رسد که شما در آلمان هستید، و به این ترتیب هر بار که شما بارگذاری مجدد می کنید و یا وارد سایت می شوید همواره تغییر می کند. «Tor» هویت شما را از درخواستی به درخواست دیگر تغییر می دهد و به این ترتیب به شما کمک می کند تا هویت خود را پنهان کنید.

این روش نیز پیامدهای نامطلوب متعددی دارد. وقتی شما از طریق «Tor» از گوگل استفاده می کنید، ممکن است زبان را تغییر دهد به این ترتیب ممکن است یک جستجوی شما به زبان انگلیسی، دیگری به زبان ژاپنی، آلمانی، دانمارکی یا هلندی باشد و همۀ اینها ظرف فقط چند دقیقه روی دهد. برخی سایت ها، به عنوان مثال «Wikipedia»، امکان اتصال از طریق «Tor» را به کاربر نمی دهند. ممکن است گهگاه گشت و گذار  در شبکه اندکی کند شود؛ و البته شما متکی به کامپیوتر خانگی خود هستید زیرا نمی توانید «Tor» را روی یک کامپیوتر عمومی نصب کنید. البته چیزی که بسیار نگران کننده است این است که«Tor» گاهی  اوقات درست عمل نمی کند: ممکن است بعضی وقتها   از کار بیافتد و ممکن است ISP شما بعضی از مسیر یاب های «Tor» را مسدود کند.

TOR PARK

نصب «TOR» برای کاربرد عادی مشکل است. گر چه از اکثر فن آوریهای ناشناس سازی آسان تر است، باز هم می تواند مشکل باشد. همچنین، اگر شما از یک کافی نت به اینترنت وصل شوید، این امکان وجود ندارد که شما روی کامپیوتر های مورد استفاده خود «TOR» نصب کنید.

به هر حال، راه حلی برای این مشکل وجود دارد. افرادی که ابزار جدیدی به نام «TOR PARK» [http://torpark.nfshost.com/] را ابداع کرده اند، ورژن جدید «Firefox Deer Park browser» [http://www.mozilla.org/projects/firefox/] را با «TOR» و یک برنامه نصب کننده ترکیب کرده اند و یک بسته نرم افزاری MB 20 که برای نصب روی کلید «USB» [http://en.wikipedia.org/wiki/Keydrive] طراحی شده است را تولید کرده اند.

وقتی کلید«USB» خود را در درگاه کامپیوتر مجهز به ویندوز 2000  با  XP قرار می دهید و برنامه

 «Tor Park» را اجرا می کنید،پنجره جستجوگر ناشناس باز خواهد شد و به شما این امکان را خواهد داد که بدون آنکه ردی از خود بر جای بگذارید، در شبکه گشت و گذار  کنید.

یک کلیک نسخه ای را آغاز می کند، یک پنجره DOS و یک جستجو گر را باز می کند که بعد از طریق «TOR»گشت و گذار  می کند. بیرون آوردن کلید«USB»ردهای واضح را از روی سیستم پاک می کند. تجربه جستجو با «TOR» تجربه ای کند اما رضایت بخش است.

این روش مشکلاتی را دارد: صفحات سنگین خوب نمایش داده نمی شوند، زیرا بعضی از گرافیک ها و فایل ها بارگذاری نمی شوند و نیز برخی از تصاویر می شکنند، اما عموماً می توانید به طور مؤثر در شبکه گشت و گذار  کنید.

سه مشکل عمده وجود دارد که ممکن است بعضی کاربران را از کاربرد «TOR» به عنوان روش گشت و گذار  ارجح خود باز دارد:

اولاً، همه کلید «USB»ندارند.ممکن است دست یابی به یک کلید با قیمت مناسب برای برخی افراد مشکل باشد. ممکن است این کلید عرضه نشود و یا قیمت بالای آن تهد ید آن را برای بسیاری از افراد غیرممکن سازد.

ثانیاً، ممکن است بسیاری از کافی نت ها به شما اجازه ندهند که یک کلید«USB»را به کامپیوترشان وصل کنید.

و بالاخره، اینکه «TOR» از یک فهرست کوچک منتشر شده از سرورهایی استفاده می کند که بسته ها را انتقال می دهند و مخفی می کنند. در هر کشوری که از یک دیوار آتشین (firewall) استفاده شود، منطق حکم می کند که تصور شود که مسئولین مسیر سرورهایی که در حال حاضر فهرست شده اند [http://proxy.org/tor.shtml] را مسدود می کنند و هر سروری جدیدی را به محض این که روی خط قرار می گیرد، به لیست سیاه اضافه می کنند.

  «Tor Park»را می توان به زبان های انگلیسی، چینی، فرانسه اسلوونی، روسی، کره ای، عبری، لهستانی و      ترکی و سایر زبان های دیگر از سایت [http://torpark.nfshost.com/] دانلود کرد، اما هنوز قابل دانلود کردن به زبان فارسی یا عربی نیست.

Mixmaster, Invisiblog and GPG

راه حل های دیگری نیز وجود دارد که نیاز به سرورها ی پروکسی ندارد. یکی از این سرویس ها «Invisiblog» [http://www.invisiblog.com/] است. شما از طریق شبکه چیزی را برای «Invisiblog» نمی فرستید، کاری که شما با اکثر سرورهای وبلاگ می کنید. شما با استفاده از ایمیل های فرمت شده ویژه، که از طریق سیستم ارسال مجدد ایمیل «Mix Master»ارسال می شود و به صورت رمز نویسی امضا شده است، پیام خود را برای آن ارسال می کنید. این کار پیچیده به نظر می رسد. بله، کار پیچیده ای است اما آنچه شما باید انجام دهید از این قرار است: اول، به «GPG» [http://www.gnupg.org] بروید و یک سیستم رمز نویسی  «کلید عمومی » ایجاد کنید.

 ( رمز نویسی کلید عمومی تکنیکی است که به شما این امکان را می دهد که پیام هایی را ارسال کنید که تنها دریافت کننده پیام قادر به خواندن آن باشد. رمز نویسی کلید عمومی همچنین این امکان را برای کاربر فراهم می کند که اسناد را با یک امضای دیجیتال که جعل آن تقریباً غیر ممکن است امضا نماید).

سپس، «Mix Master» [http://mixmaster.sourceforge.net/] را نصب کنید، که سیستم ارسال پیامی است که برای پنهان نمودن منشأ یک پیغام ایمیلی طراحی شده است. «Mix Master» از زنجیره ای از ارسال کننده های مجدد ناشناس ( برنامه های کامپیوتری که کلیه اطلاعات هویتی را از ایمیل پاک می کند و آن را به مقصدش ارسال می کند) برای ارسال بیغام های ایمیل با درجه بالایی از ناشناسی استفاده می کند. با استفاده از زنجیره ای متشکل از 2 تا 20 ارسال کننده مجدد، ردیابی پیام بسیار مشکل است، حتی اگر یک یا چند تا از ارسال کننده های مجدد مورد سوءظن قرار گیرند و اطلاعات فرستنده را ثبت کنند.

متأسفانه، ناچار هستید«Mix Master» را با گردآوری کد مبدأ آن «بسازید» و این پروژه ای است که دانش فنی زیادی را می طلبد.

پس از نصب، شما یک پیغام «Mix Master» را برای «Invisiblog» ارسال می کنید که شامل کلید عمومی شما است. «Invisiblog» از این برای ایجاد وبلاگ جدید برای شما استفاده می کند با نامی مانند «invisiblog.com/ac4589d7001ac238». ( رشته طولانی 16 بایت آخر کلید GPG  شما است.) هنگامی که  «Invisiblog» شما ایجاد شد، شما پیام های بعدی خود را با نوشتن یک پیام  به صورت متن و امضای آن با کلید عمومی خود از طریق «Mix Master» می فرستید.

هدایت نادرست ارسال کننده های «Mix Master»  بدان معنا است که بین 2 ساعت تا دو روز طول می کشد تا پیغام شما به سرورها برسد و شما باید در خصوص سر زدن به وبلاگتان بسیار دقت کنید. اگر مکراً به آن وارد شوید، آدرس IP آن مکراً در لاگ وبلاگ ظاهر خواهد شد و نشان خواهد داد که احتمالاً شما نویسنده آن هستید. شما می توانید تا حدودی اطمینان داشته باشد که مالکان «Invisiblog» از هویت شما اطلاعی ندارند.

این است که استفاده «Invisiblog» مشکل اصلی سیستم  ازآن  برای بیشتر افراد مشکل است. بیشتر افراد ایجاد GPG را چالشی بزرگی تلقی می کنند و در فهم پیچیدگی های کلید های عمومی و خصوصی مشکل دارند. ابزارهای رمزنویسی کاربر پسند تر، مانند «Ciphire» [https://www.ciphire.com/]، برای کمک به کاربرانی که از مهارت فنی کمتری برخوردار هستند طراحی شده است.، اما حتی اینها هم دشواری های خاص خود را دارند. موضوع دیگری که کار را برای شما به عنوان وبلاگ نویس ایرانی دشوار می سازد این است که اگر مقامات مربوطه کامپیوتر شما را بگیرند و کلید خصوصی شما را کشف کنند، این کار به خودی خود فوق العاده شک برانگیز خواهد بود و ممکن است به عنوان شواهدی دال بر این که شما نویسنده وبلاگ بوده اید مورد استناد قرار گیرد. در ایران، که رمز نویسی منع می شود، با ارسال پیام های ایمیلی در لفافه ای از رمز نویسی قوی، مانند «Mix Master»، ممکن است خطر کنید و توجه مقامات مسئول اینترنت را جلب نمایید.

حقوقی

این سند مطابق مجوز Creative Commons بچاپ رسیده است. به عبارت دیگر شما میتوانید با آن طبق خواسته خود عمل کنید: به آن چیزی اضافه کنید، از آن چیزی کم کنید، و یا آنرا  به هر گونه که برای شما  و دوستان وبلاگ نویس مناسب باشد تغییر دهید. لطفاً یک نسخه از متون اضافه یا کم شده  را به ما ارسال نمایید تا ما بتوانیم آنرا در چاپهای بعدی راهنما بگنجانیم. همچنین، در صورتیکه مایل به دیدن اطلاعات اضافی درچاپهای بعدی باشید، ما را از آن آگاه سازید. آدرس ایمیل ما: anoniblog@hushmail.com

  

ما صحت اطلاعات مندرج در این راهنما را تضمین نمیکنیم. مسئولیت هر گونه ریسک استفاده ازآن بعهده خواننده میباشد.

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 23 اسفند 1393 ساعت: 23:01 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(1)

تحقیق درباره راهنمای نصب bizhub

بازديد: 181

 

راهنمای نصب bizhub

«توجه»                                                                                           (E-1)

دقت کنید مراحل شرح داده شده در این کتابچه راهنمای نصب را به ترتیب و به طور صحیح دنبال کنید.

چنانچه مراحل را به ترتیب انجام دهید مشکل داخل تصویر ممکن است پیش بیاید.

1. در این تصویر (طرح کلی مراحل نصب سیستم bizhub C450) را مشاهده می‌کنید: 

؟؟؟

هنگامیکه در حال نصب ماشین و گزینه های مربوط به آن در سیستم هستید، ترتیبی که در عکس مشاهده می کنید رعایت کنید.

نکته:

برای شرح مراحل هر کدام از گزینه ها مطابق با دستورات آمده در دین کتابچه راهنما عمل نمایید. مطمئن شوید مراحل را طبق دستور به درستی انجام می دهید.

هنگامیکه کلید پاور روشن می باشد به هیچ عنوان آنرا خاموش نکنید تا وقتیکه عملیات نصب کامل تمام شوند.

یک گروه نیروی انسانی مناسب برای انتقال و جابجایی ماشین در دسترس بگذارید. (وزن ماشین 111 ماشین برابر با 254 می باشد.)

؟؟؟

2. فضای نصب (واحد: میلی متر (اینچ)): (E-2)

؟؟؟

3. نکاتی که باید قبل از نصب دستگاه چک کنید:

1) سطح و مکان ثابت و مناسبی برای نصب ماشین انتخاب کنید.

2) مطمئن شوید که منبع قدرتی با ولتاژ مناسب مطابق با مشخصات این محصول استفاده می کنید. (دقت کنید ظرفیت انتقال جریان برق در خروجی پاور تا حد امکان برابر با جریان تعیین شده در مشخصات این محصول باشد.)

3) پاور دستگاه را مستقیما به یک خروجی پاور مخصوص متصل نمایید. (هرگز از یک سیم رابط بلند استفاده نکنید.)

4) هرگز سیم رابط پاور را با دستان مرطوب و یا کثیف به برق نزده و یا از برق نکشید. در غیر این صورت ممکن است دچار برق گرفتگی شوید.

5) از گذاشتن دستگاه در محیطی خیلی گرم و یا مرطوب، یا مکانی که در معرض نور مستقیم آفتاب است اجتناب کنید.

6) از گذاشتن دستگاه در محلی پر از گرد و خاک و یا قرار دادن آن در کنار مواد قابل احتراق و ناثبات پرهیز کنید.

7) از قرار دادن محصول در امکان دارای تهویه‌ی نامناسب خودداری کنید.

4. قطعات کمکی

1. واحد کپی تصویری (IU): imagig unit

2. سیم رابط پاور *

3. گیره‌ی سیم رابط *

4. گیره‌ی راهنمای کاربر

5. – راهنمای کار مربوط به عملیات کپی گرفتن

6. – راهنمای کار مربوط به عملیات اسکنر شبکه

7. Box – راهنمای کاربر مربوط به عملیات

8. – راهنمای کاربر مربوط به عملیات فکس کردن

9. – راهنمای کاربر مربوط به عملیات بزرگ کردن تصویر

10.  راهنمای فوری (کنترل چاپگر)

11. کتابچه‌ی راهنما نصب (این کتابچه)

12.  بر چسب دراور (کشوی چاپگر)

13.(سر دایره شکل) A کلاهک

14.(سر مربع شکل) B کلاهک

15. کاور کشو

16.  پیچ نصب کردن دستگاه

17.  * دستور العمل سیم رابط پاور

18. CD- ROM

5. جدا کردن ماشین:                                                                           (E-3)

1) جعبه (کارتن) جابجایی را باز کرده و جعبه‌ی IU (قطعه کپی تصویری) و جعبه‌ی ماشین را جدا کنید.

2)‌دسته‌ی های کوچک را بیرون بکشید.

؟؟؟

3) قسمت هایی را که تصویر زیر می بینید را نگهداشته، در حالیکه را در سطح متعادلی در دست گرفته‌اید آنرا خارج کنید.

؟؟؟

نکته:

- وزن ماشین 111 کیلوگرم/ 254 پوند.

- تعدادی نیروی انسانی قوی و کارآمد برای جابجایی ماشین در اختیار داشته باشید.

- قبل از اتصال ماشین به جعبه‌ی نگهداری کاغذها، کاور کشو را بر روی ماشین نصب کنید. (با 2 پیچ این تکه روی ماشین سوار می شود.)

؟؟؟؟

6. جدا کردن نوار محافظ، بسته‌بندی و دیگر موارد جابجایی دستگاه:

1) نوار محافظ از قسمتهای مختلف ماشین جدا کنید.

؟؟؟

2) پایه‌های بسته بندی را جدا کنید.

؟؟؟؟

3) صفحه محافظ را جدا کنید.

؟؟؟؟

4) کشوی اولی را بیرون کشید و نوار محافظ و مواد بسته بندی را از داخل کشو خارج کنید.

؟؟؟؟

5) کشوی دومی را بیرون بکشید و نوار محافظ را از داخل کشو خارج کنید.

7. نصب کردن IU (قطعه‌ی کپی تصویری):

1) درب جلویی را باز کنید.

2) اهرم خلاص شدن را فشار دهید برای (Y) و آنرا پایین  به جلو بکشید.

؟؟؟

3) IU را به چپ کج کنید و در آن وضعیت با 2 ضربه کوچک آنرا تکان دهید. سپس IU را به سمت راست کج کنید و در آن وضعیت نیز با 2 ضربه کوچک آنرا تکان دهید.

نکته:

هنگامیکه IU نگهداشته‌اید مطمئن شوید که آنرا از روی 2 بر چسب آبی رنگ نگهداشته اید.

؟؟؟

4. IU را در سطحی نگهدارید، تا هر قدر که این قطعه به جلو پیش می رود آنرا به داخل فشار دهید. (E-5)

نکته:

هنگامیکه در حال نصب IU هستید، مطمئن شوید که سر IU همردیف سطح مشخص شده روی ماشین می‌باشد.

؟؟؟؟

5) IU را نگهدارید (IU در تصویر با یک فلش مشخص شده است.) نکته: صحفه‌ی محافظ PC Dram را تا نیمه بیرون بکشید و سپس آنرا به پایین کج کنید و بیرون بکشید.

6. اهرم خلاص شدن IU را تا حدی بکشید تا صدای کلیک خلاص شدن آن بگوش برسد.

؟؟؟

این دستور العمل را در مورد نصب تمام IU ها بکار ببرید.

8. شارژ کردن تنر (تنظیم کننده‌ی رنگ و سایه روشن) و نصب فیلتر:

نکته:

- تنر همراه با ماشین داده نمی شود. بطری های تنر را که در رنگهای مختلف جداگانه در دسترس می باشد خریداری فرمایید.

1) درب جلویی را باز کنید.

2) خشک کننده را جدا کنید. (تنها با بطری تنر مشکی این کار را انجام دهید.)

؟؟

3) بطری تنر را محکم نگهدارید، به طور عمودی و افقی بطری را خوب تکان دهید.

؟؟؟

4) کلاهک محافظ و نوار محافظ را جدا سازید.

؟؟؟

5) اهرم ثابت کننده را به سمت پایین بچرخانید.                              (E-6)

6) بطری تنر را در محل مخصوص جا بیاندازید.

؟؟؟

7) اهرم ثابت کننده را به سمت بالا بچرخانید تا بطری تنر در محل خود ثابت گردد.

* مطمئن شوید که اهرم ثابت کننده را به صورت صحیح مخصوص چرخانده‌اید.

8) این دستورالعمل را در نصب دیگر رنگهای بطریهای تنر بکار ببرید.

9) فیلتر را بیرون بکشید و آنرا در محل مخصوص نصب کنید.

نکته:

فیلتر داخل جعبه‌ای در بطری تنر مشکی رنگ قرار دارد.

9. اتصال سیم رابط پاور و بکارگیری قطعات کمکی:

1) سیم رابط پاور را متصل نمایید.

؟؟؟

2) پیچی را که داخل تصویر مشخص شده است جدا کنید.

3) گیره‌ی سیم رابط را که بر روی ماشین نصب گردیده به سیم رابط متصل کنید. سپس توسط پیچی که قبلا جدا کرده بودید گیره را ثابت کنید.

نکته:

- انجام دادن این مرحله از نصب بستگی به موقعیت محل کار دارد.

؟؟؟

4) سیم رابط پاور را به خروجی متصل کنید.

؟؟؟

5) کلاهکهای B, A را که بر روی ماشین بسته شده متصل کنید.        (E-7)

؟؟؟

10. نصب گیرنده‌ی راهنمای کاربر:

- گیرنده‌ی راهنمای کاربر را متصل نمایید.

11. انجام تنظیمات Touch Panel:

1) کلید اصلی پاور و کلید فرعی را روشن کنید.

2) کلید دسترسی (accessibility) را فشار دهید.

؟؟؟

3) روی گزینه‌ی تنظیمات Touch panel بروید.

4) بوسیله یک خودکار یا وسیله‌ای مشابه روی نشانه های + را فشار دهید. این نشانه ها در چهارگوشه‌ی Touch Panel قرار دارند. (هر کدام از علامات + می تواند به عنوان اولین علامت انتخاب شود.)

نکته:

محکم فشار وارد آوردن به Touch panel ممکن است باعث صدمه به سیستم شود.

* هنگامیکه هر 4 علامت را فشار دادید، کلید شروع (Start) سبز رنگ خواهد شد و نور آن ثابت خواهد ماند.

؟؟؟؟

5) کلید شروع (Start) را فشار دهید.

6) گزینه‌ی بسته شدن (Close) را انتخاب کنید.

12. انجام تنظیمات مربوط به درجه بندی:                                        (E-8)

1) ابتدا کاغذ A3 و یا کاغذ Ledger (برگه های مخصوص حسابداری، دفتر کل) را داخل کشو به دقت قرار دهید.

2) صفحه‌ی روش سرویس (Service Mode Screen) را باز دهید.

3) گزینه‌ی تنظیمات تصویر (imging process Adjustment) را انتخاب کنید.

؟؟؟

4) گزینه‌ی تنظیمات درجه بندی (Gradation Adjust) را انتخاب کنید.

5) گزینه روش تراکم بالا (high compression Mode) را انتخاب کرده، گزینه‌ی شروع را کلیک کنید.

یک طرح آزمایشی بر روی کاغذ A3 و یا کاغذ حسابداری پدیدار خواهد شد.

؟؟؟

6) روی طرح آزمایشی را بر روی صفحه‌ی شیشه‌ای اصلی بگذارید.

؟؟

7) حدود 10 برگ کاغذ A­3 و کاغذ حسابداری روی طرح آزمایشی، بر روی شیشه‌ی اصلی قرار دهید.

در پوش دستگاه را پایین بیاورید.

؟؟؟

8) کلید شروع را فشار دهید. ماشین کپی شروع به خواندن طرح آزمایشی می‌کند.

9) هنگامیکه ماشین عمل خواندن طرح را تمام کرد، صفحه‌ی تنظیمات درجه بندی (Gradation Asjust) دوباره پدیدار خواهد شد.

10) مراحل 5 تا 8 دوباره تکرار کنید تا ماشین طرح را 3 مرتبه بخواند.

11) گزینه‌ی تنظیمات درجه بندی را انتخاب کرده گزینه‌ی (Start) شروع رافشار دهید. یک طرح آزمایشی بر روی کاغذ A3 و یا کاغذ حسابداری پدیدار خواهد شد.

؟؟؟

12) روی طرح آزمایشی را روی صفحه‌ی شیشه‌ای اصلی قرار دهید.

؟؟؟

(E-9)

13) حدود 10 برگ کاغذ A3 و یا کاغذ حسابداری روی طرح آزمایشی، بر روی شیشه‌ی اصلی قرار دهید.

- در پوش دستگاه را پایین بیاورید.

؟؟؟

14) کلید شروع را فشار دهید. ماشین کپی شروع به خواندن طرح آزمایشی می کند.

15) هنگامیکه ماشین عمل خواندن طرح را تمام کرد، صفحه‌ی تنظیمات درجه بندی (Gradation Adjust) دوباره پدیدار خواهد شد.

16) مراحل 11 تا 14 را دوباره تکرار کنید تا ماشین طرح را 3 مرتبه بخواند.

17) گزینه‌ی (Resolation Mode) را انتخاب کنید و گزینه‌ی شروع را فشار دهید. یک طرح آزمایشی بر روی کاغذ A3 و کاغذ حسابداری پدیدار خواهد شد.

18) روی طرح آزمایشی را بر روی صفحه‌ی شیشه‌ای قرار دهید.

؟؟؟؟

19) حدود 10 برگ کاغذ A3 و یا کاغذ حسابداری روی طرح آزمایشی بر روی شیشه‌ی اصلی قرار دهید.

- در پوش دستگاه را پایین بیاورید.

؟؟؟؟

20) کلید شروع را کلید کنید. ماشین کپی شروع به خواندن طرح آزمایشی می‌کند.

21) هنگامیکه ماشین عمل خواندن طرح را تمام کرد، صفحه‌ی تنظیمات مربوط به تاریخ و ساعت گزینه‌ی استپ (Stop)1  1  4  4  که به روشنی کنترل پنل نمایان است انتخاب کنید.

؟؟؟؟

2) کلید (clear) پاک کردن را فشار دهید.

3) اطلاعات لازم را برای سال، ماه، روز و ساعت بوسیله‌ی 10 کلید مخصوص روی پک (Pad) وارد کنید.

4) گزینه‌ی وارد کردن (Entry) را انتخاب کنید.

نکته:

انتخاب کلید وارد کردن (Entry) باعث برگشت شکل اطلاعات، تاریخ و ساعت به حالت صفر می شود و تنظیمات تاریخ و ساعت کامل خواهد شد.

5) کلید پایان (End) را کلیک کنید.

6) کلید خروج را (Exit) کلیک کنید.

7) برای انجام تنظیمات مربوط به تاریخ و ساعت به ترتیب زیر عمل کنید.

- ابتدا بر روی گزینه‌ی (Utilty/counter) بروید، سپس گزینه‌ی (Adminisrator setting)، بعد رمز عبور (Administrator) را وارد کنید، بعد از آن به گزینه‌ی تنظیمات سیستم (System setting) رفته و در آخر گزینه ی تنظیمات تاریخ و ساعت (Date/Time Setting) را انتخاب نمایید.

8) موردی را که می خواهید انتخاب کرده، کلید پاک کردن (clear) را فشار دهید.

9) اطلاعات لازم را برای سال، ماه، و ساعت به وسیله‌ی 10 کلید مخصوص روی پد (pad) وارد کنید.

10) گزینه‌ی تایید (Ok) را انتخاب کنید.

11) گزینه‌ی خروج (Exit) را انتخاب کنید.

14. تنظیم کردن تاریخ:

؟؟؟

1) صفحه‌ی روشن سرویس (Service Mode) را باز کنید. (برای شرح چگونگی باز کردن صفحه‌ی روش سرویس، به کتابچه‌ی راهنمای سرویس رجوع فرمایید.)

2) نحوه‌ی انتخاب گزینه های تنظیم تاریخ به صورت زیر می باشد:

- ابتدا System 1 و بعد نصب تاریخ

3) کلید پاک کردن (clear) را فشار دهید.

4) اطلاعات لازم را برای سال، ماه، روز و ساعت به وسیله‌ی 10 کلید مخصوص روی پد (pad) وارد کنید.

5) گزینه‌ی وارد کردن (Entry) باعث برگشت شکل اطلاعات تاریخ و ساعت به حالت صفر می شود و تنظیمات تاریخ و ساعت کامل خواهد شد.

6) گزینه‌ی (End) پایان را کلیک کنید.

15. وارد کردن شماره سریال:

1) عمل کردن شماره سریال را انتخاب کنید، به این شکل: ابتدا System 1 و بعد گزینه‌ی شماره سریال (Serial Number)

2) مطمئن شوید که روی صفحه گزینه‌ی چاپگر (Priuter) فعال باشد، شماره سریال چاپگر را از روی پد مخصوص 10 کلیدی وارد کنید.

3) این دستورالعمل را برای وارد کردن شماره سریال بقیه‌ی قسمتها هم بکار ببرید.

نکته:

- در مورد اسکنر (Scanner) و دوپلکس (Duplex) به این عمل نیازی نیست.

4) گزینه‌ی پایان (End) را انتخاب کنید.

16. تعویض قسمتها:

نکته: این عمل به کاربر اجازه‌ی انتخاب نوع پیامی را که هنگام فرا رسیدن زمان جایگزینی قسمتهای مختلف پدیدار می شود، می دهد.

؟؟؟؟

1) انتخاب تعویض قسمتها به این ترتیب می باشد: ابتدا System 2 و بعد گزینه‌ی (unit change)

2) نوع مناسب پیغام را برای هر کدام از قسمتها انتخاب نمایید.

3) گزینه‌ی پایان (End) را انتخاب کنید.

17. لیست بازده:

1) کاغذ A4 و یا کاغذ نامه را از طرف طول آن داخل اولین کشو قرار دهید.

2) گزینه‌ی لیست بازده (List output) را انتخاب کنید.

؟؟؟

3) گزینه‌ی مدیریت ماشین (Machin Management list) را فعال کرده و کلید شروع را فشار دهید.

4) در مورد لیست تنظیمات (Adjustment list)، مشخصات سرویس (Service parameter) و لیست تنظیمات فکس (Fac Setting List) هم کلید مخصوص را فشار داده و بعد گزینه‌ی شروع (Start) را بزنید.

5) گزینه‌ی پایان (End) را انتخاب کنید.

6) گزینه‌ی خروج (Exit) را انتخاب کنید.

7) دستگاه را از روی کلید پاور اصلی یک بار خاموش و بعد روشن کنید.

18. چسباندن بر چسبهای کشو:

- بر چسب را بر روی کشو بچسبانید.

- برای پر کردن کشو با کاغذ به نوع کاغذ توجه کنید، در این مورد به راهنمای کاربر رجوع کنید.

19. تنظیم کردن ثبت گزینه های مربوط به کاغذ:                             (E-12)

<PC-102,402>

1) صفحه‌ی روشن را باز کنید. (برای شرح نحوه‌ی باز کردن صفحه‌ی روشن سرویس، کتابچه‌ی راهنمای سرویس را ملاحظه کنید.)

2) ترتیب عملیات به این شکل می باشد: ابتدا Machine و بعد به محیط چاپگر (printer Area) بروید، بعد از آن زیر تعیین وضعیت چاپگر (Printer positioning) سومین گزینه را انتخاب کنید.

3) گزینه شروع (Start) را کلیک کنید.

؟؟؟

4) پهنای A را بر روی صفحه‌ی آزمایشی اندازه بگیرید تا مطمئن شوید درون محدوده قرار می‌گیرد و بیرون نمی افتد.

- مشخصات ابعاد: (میلی متر 3.0 ± 1.0)

5) اگر پهنای اندازه گیری شده بیرون از محدوده‌ی تعیین شده بیافتد با کلیدهای مثبت + و یا منفی – آنرا تنظیم کرده و بعد دوباره اندازه‌ها را چک کنید.

؟؟؟

6) عملیات را به این شکل انجام دهید: زیر قسمت (Dup printer positioning) سومین گزینه را انتخاب کنید.

7) گزینه‌ی شروع را انتخاب کنید. یک چاپ آزمایشی پدیدار خواهد شد.

؟؟؟؟

8) پهنای A را در شبت صفحه‌ی آزمایش اندازه بگیرید. این صفحه برای این است .که شما مطمئن شوید طرح درون محدوده‌ی تعیین شده قرار می گیرد و بیرون از آن نمی افتد.

- مشخصات ابعاد (میلی متر 3.0 ± 2.0)

؟؟؟؟

9) اگر پهنای اندازه گیری شده بیرون از محدوده‌ی تعیین شده بیافتد با کلیدهای مثبت + و یا منفی – آن را تنظیم کرده و بعد دوباره اندازه‌ها را چک کنید.

<PC-202>                                                                                       (E-13)

10) صفحه‌ی روشن سرویس را باز کنید. (برای شرح نحوه‌ی باز کردن صفحه‌ی روشن سرویس، کتابچه راهنمای سرویس را ملاحظه کنید.)

12) گزینه‌ی شروع (Start) را کلیک نمایید.

؟؟؟

13) پهنای A را بر روی صفحه‌ی آزمایشی اندازه بگیرید تا مطمئن شوید دورن محدوده قرار می‌گیرد و بیرون نمی‌افتد.

- مشخصات ابعاد: (میلی متر 3.0 ± 1.0)

14) اگر پهنای اندازه گیری شده بیرون از محدوده تعیین شده بیافتد با کلیدهای مثبت + و یا منفی – آن را تنظیم کرده و بعد دوباره اندازه ها را چک کنید.

؟؟؟

15) عملیات را به این صورت انجام دهید: زیر قسمت (Dup printer positioning) سومین گزینه را انتخاب کنید.

16) گزینه‌ی شروع را انتخاب کنید، یک چاپ آزمایشی پدیدار خواهد شد.

؟؟؟؟

17) پهنای A را در پشت صفحه‌ی آزمایش اندازه بگیرید تا مطمئن شوید درون محدودة تعیین شده قرار گرفته و بیرون از آن نمی افتد.

- مشخصات ابعاد (میلی متر 3.0 ± 2.0)

؟؟؟؟

18) اگر پهنای اندازه گیری شده بیرون از محدوده تعیین شده باشد با کلیدهای مثبت + و یا منفی – آن را تنظیم کرده و بعد دوباره اندازه ها را چک کنید.

20. چک کردن از طریق نمونه‌ی چاپ:

- عملیات چک کردن را با استفاده از گزینه‌ی بخش اطلاعات چاپ (Setting Information Print) انجام دهید.

1) عملیات را به این صورت انجام دهید: در منوی (Utility / Counter) به (Use Setting) بروید، بعد (Printer Setting) و بعد (Printer reports).

- انواع نمونه های چاپی که قابل چاپ شدن هستند نمایش داده می شوند.

2) گزینه‌ی صفحه‌ی پیکربندی (Configuration Page) را انتخاب کنید.

3) گزینه‌ی کاغذ A4 را انتخاب کرده کلید Start را کلیک کنید.

- دقت کنید دستگاه صفحه ای مناسب سایز برگه A4 را تولید کند.

4) گزینه‌ی بسته شدن (Close) را 2 دفعه کلیک کرده و بعد گزینه‌ی (Exit) خروج را انتخاب کنید.

21. متصل کردن کابل‌ها:

1) از کابل شبکه (کاتالوگ 5) برای مرتبط کردن دستگاه شبکه (HUB) با ماشین کپی استفاده کنید.

؟؟؟

2) LEDها را برای چراغهای دستگاه چک کنید.

- اگر خط شبکه ارتباطی ایجاد شده باشد باید چراغ (LED­1) به طور ثابت روشن شود.

- چراغ LED2 باید با توجه به وضعیت ارتباطات شبکه‌ی ACT، به صورت چشمک‌زن روشن شود.

22. تنظیمات شبکه (Network Setting):

محیط آدرس (TCP/IP) برای شبکه بسازید.

نکته: به مجری شبکه (network Administrator) برای تعیین مشخصات محیط آدرس رجوع کنید تا Setting به همان صورت دلخواه درست شود.

1) برای انجام عملیات به این ترتیب عمل کنید: در منوی (Utility/Counter) به (Administrator Setting) بروید و بعد رمز عبور (Administrator) را وارد کنید. بعد در (Network Setting) به (TCP/IP) بروید.   

2) این ترتیب را اجرا کنید

- آدرس IP: آدرس IP کنترل کننده

- ماسک زیر شبکه (Subnet Mask): این ماسک زیر شبکه مربوط به آن شبکه‌ای می‌باشد که ماشین به آن مرتبط شده است.

- آدرس راه ورودی (Gateway Adress): آدرس IP راه ورودی         پنهان.

3) دستگاه را از روی کلید پاور اصلی یک بار خاموش و بعد روشن کنید.

4) ترتیب عملیات به این صورت می‌باشد: در منوی (Utility/Counter) به (Administrator) رفته و بعد رمز عبور (Administrator) را وارد کنید بعد در (Network Setting) به (Detail Setting) و بعد به (PING Confirmation) بروید. در انتها عملیات انجام گرفته برای (TCP/IP) را چک کنید.

                                     (کتابچه‌ی نصب WT-501)                           (E-15)

نصب میز کار

 

 
 

میزکار

1

پایة گوشه‌دار

2

پیچ A (8×4)

3

پیچ B (18×4)

4

 

 

 

1. لوازم کمکی:

2. نصب کردن میزکار:

1) 2 کلاهک لاستیکی را که در طرف چپ دستگاه بر روی ماشین قرار دارند جدا کنید.

؟؟؟

2) پایه را بر روی میز کار نصب کنید. (برای نصب این پایه از 4 پیچ مدل A استفاده می شود.)

؟؟؟

3)‌ میز کار را به طریق مشخص شده در تصویر بر روی ماشین نصب کنید. (برای نصب میز کار بر روی ماشین از 4 پیچ مدل B استفاده می شود.)

؟؟؟

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 23 اسفند 1393 ساعت: 23:00 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

تحقیق درباره زندگی نامه یک دانشمند مسلمان ایرانی و اثار او

بازديد: 23257

 

زندگینامهابوریحان بیرونی و اثار او

           

تولد: سوم ذيحجه سال 362 ه .ق در بيرون خوارزم

فوت : جمعه دوم رجب 442 هجري

فقيه ابوالحسن علي گويد : ((‌ آنگاه كه نفس در سينه او به شماره افتاده بود بر بالين وي حاضر آمدم. در آن حال پرسيد : حساب جدات فاسده را كه وقتي مرا گفتي - بازگوي كه چگونه بود؟ گفتم اكنون چه جاي اين سوال است؟ گفت اي مرد كدام يك از اين دو بهتر؟ اين مساله را بدانم و بميرم يا نادانسته و جاهل در گذرم؟ و من آن مساله بازگفتم - فرا گرفت و از نزد وي بازگشتم و هنوز قسمتي از راه را نپيموده بودم كه شيون از خانه او برخاست.))

زندگينامه

ابوريحان محمدبن احمد بيروني در ذيحجه سال 362 هجري قمري در بيرون خوارزم زاده شد. سالهاي اول زندگي را در خوارزم به تحصيل علوم گذرانيد و مدتي در خدمت مامونيان خوارزم بود تا آن كه به مسافرت پرداخت. در ابتداي سفر چند سالي را در جرجان ( در جنوب شرقي درياي مازندران) در خدمت شمس المعالي قابوس وشمگير گذرانيد و كتاب آثار الباقيه را در آنجا به نام قابوس به سال 390 هجري تاليف كرد. اين كتاب از گاه شماري و جشنهاي ملل مختلف سخن مي گويد.

پس از ده سال دوباره به خوارزم بازگشت و در دربار ابوالعباس مامون ابن مامون خوارزمشاه كه مردي دانشمكند بود وارد شد. اب.العباس داماد سلطان محمود غزنوي به خوارزم لشگر كشيد و پس از فتح آن شهر ابوريحان را نيز با خود به غزنين برد (بهار 408 هجري)

ابوريحان از آن پس همراه لشكر كشي هاي سلطان محمود به هندوستان راه يافت و با بسياري از دانشمندان و حكيمان هند معاشر شد و زبان سانسكريت آموخت حاصل اين سفر كتاب تحقيق ماللهند و ترجمه چند كتاب از زبان سانسكريت به زبان عربي است.

پس از سلطان محمود پسرش سلطان مسعود نيز ابوريحان را از پدرش گرامي داشت به طوري كه بارورترين سالهاي زندگي اين دانشمند بزرگ سالهايي است كه در دربار سلطان مسعود بود. ابوريحان در اين مدت قانون مسعودي را به نام سلطان مسعود نوشت.

ابوريحان پس از عمري تحقيق و تاليف ماندني و ارزشمند سرانجام در روز جمعه دوم رجب سال 442 هجري ديده از جهان گشود.

از آثار علمي او

ابوريحان بيروني داراي تاليفات ئ ترجمه هاي بسيار معتبري در فيزيك جغرافياي رياضي رياضيات نجوم معدن شناسي . . . است. اين دانشمند محقق و مصنف و مورخي بسيار دقيق بود و متجاوز از شش قرن زودتر از فرانسيس بيكن انگليسي روش علمي را به كار بست و آن را معرفي كرد. ولي با تاسف كمتر آثار او به لاتين ترجمه شده است و از اين رو تا اين اواخر براي مردم مغرب زمين ناشناخته باقي ماند. بعضي از آثار بيروني عبارتند از :

·  تحقيق ماللهند : موضوع اين كتاب مذهب و عادات و رسوم هندوان و نيز گزارشي از سفر به هند است.

·  قانون مسعودي : كتابي است در نجوم اسلامي شامل يازده بخش. در اين كتاب بخشهايي مربوط به مثلثات كروي و نيز زمين و ابعاد آن و خورشيد و ماه و سيارات موجود است.

·  التفهيم لاوايل صناعت التنجيم : اين كتاب نيز در نجوم و به فارسي نوشته شده است و براي مدت چند قرن متن كتاب درسي براي تعليم رياضيات و نجوم بوده است

·  الجماهر في معرفه الجواهر : بيروني اين كتاب را به نام ابوالفتح مودود بن مسعود تاليف كرد و موضوع كتاب معرفي مواد معدني و مخصوصا جواهرات مختلف است. ابوريحان در اين كتاب فلزات را بررسي كرده: و نوشته است . او نظريات و گفته هاي دانشمنداني مانند ارسطو اسحاق الكندي را درباره حدود سيصد نوع ماده معدني ذكر كرده است .

·  صيدنه اين كتاب درباره مواد شيميايي و خواص و طرز تهيه آن ها نوشته شده است.

·  آثار الباقيه عن القرون الخاليه : ( اثرهاي مانده از قرن هاي گذشته ) ابوريحان در اين كتاب مبدا تاريخ ها و گاه شماري اقوام مختلف را مورد بحث و بررسي قرار داده است. از جمله اين اقوام - ايرانيها - يونانيها - يهوديها - مسيحيها عربهاي زمان جاهليت و عربهاي مسلمان نام برده و درباره اعياد هر يك به تفصيل سخن گفته است. اين كتاب را مي توان نوعي تاريخ اديان دانست.

شادروان علي اكبر دهخدا درباره ابوريحان بيروني و آثار او مي گويد :

(((در هزار سال پيش برد و تسطيح از تسطيحات چهار گانه كره متفطن گشتن - نوع چاه آرتزين كشف كردن - به استخراج ( جيب درجه واحد {سينوس يك درجه }) توفيق يافتن- بالاتر از همه بناي علوم طبيعي بر رياضي نهادن و قرنها پيش از بيكن براي حل معضلات علمي و فني متوسل به استقرا شدن و صدها سال مقدم بر كپرنيك و گاليله در مسمع م مرآي پادشاهي چون محمود در عقيده متحرك بودن زمين اصرار ورزيدن - براي معرفت اجمالي در اين داهي كبير كافي است )))

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 23 اسفند 1393 ساعت: 18:22 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(4)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 824

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس