درس پژوهی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

لیست درس پژوهی

بازديد: 24658

 برای دریافت هر درس پژوهی روی آن کلیک کنید :

   
 
196 - درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی  
 
195 - درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد  
 
194 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی گوشه  
 
193 - درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر  
 
192 - درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما  
 
191 - درس پژوهی علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان  
 
190 - درس پژوهی علوم اول ابتدایی درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟  
 
189 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن  
 
188 - درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد  
 
187 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نواحی آب و هوایی ایران کدامند  
 
186 - درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی تاریخچه ی جانداران  
 
185 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره  
 
184 - درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی مفهوم حجم  
 
183 - درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی درس اندازه  
 
182 - درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی تقارن  
 
181 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها  
 
180 - درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی جمع آوری ونمایش داده ها  
 
179 - درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی ساده کردن کسر  
 
178 - درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی درس آمار  
 
177 - درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی  
 
176 - درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی تقریب زدن  
 
175 - درس پژوهی ریاضی ششم ابتدایی روش حل مسأله  
 
174 - درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط  
 
173 - درس پژوهی پایه ششم ابتدایی زاویه ها و انواع آن  
 
172 - درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی جدول تناسب  
 
171 - درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی صحیح خوانی آیات88 تا93 سوره نحل  
 
170 - درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم  
 
169 - درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم  
 
168 - درس پژوهی قرآن دوم ابتدایی آموزش همزه  
 
167 - درس پژوهی پایه اول دبستان سوره ی کوثر  
 
166 - درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند؟  
 
165 - درس پژوهی پایه اول ابتدایی معرفی صدا و نشانه (ر)  
 
164 - درس پژوهی علوم اول ابتدایی محیط اطراف ما  
 
163 - درس پژوهی بخوانیم اول ابتدایی جنگل(گ)  
 
162 - درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با انواع آینها و کاربرد آنها  
 
161 - درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کشور ارمنستان  
 
160 - درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی جمهوری آذربایجان  
 
159 - درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی کشور ترکمنستان  
 
158 - درس پژوهی تاریخ پایه پنجم ابتدایی ظهور اسلام  
 
157 - درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری  
 
156 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی خواندن ساعت  
 
155 - درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی ضرب اعدادیک رقمی  
 
153 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال  
 
154 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی  
 
152 - درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی رسم نیمساز  
 
151 - درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی  
 
150- درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم  
 
149 - درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی  
 
148 - درس پژوهی هدیه های اسمانی پنجم ابتدایی راهنمایان زندگی  
 
147 - درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس صبح روز بعد  
 
146 - درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس کودک شجاع  
 
145 - درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت  
 
144 - درس پژوهی قرآن پایه دوم ابتدایی اسراف نکنید  
 
143 - درس پژوهی پایه اول ابتدایی آموزش پیام قرانی ((وَ ثِیابَکَ فَطَهٌر))  
 
142 - درس پژوهی پایه ی پنجم دبستان سوره ی انفال  
 
141 - درس پژوهی پایه ی چهارم دبستان سوره اعلی  
 
140 - درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید  
 
139 - درس پژوهی پایه اول دبستان سوره فلق  
 
138 - درس پژوهی قرآن پنجم ابتدایی آموزش و یادگیری صحیح روخوانی و روانخوانی آیات 1تا10سوره انبیا  
 
137 - درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما  
 
136 - درس پژوهی قران پایه اول ابتدایی مصوت کشیده او و ای  
 
135 - درس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد8  
 
134 - درس پژوهی آموزش قران درس حروف والی  
 
133 - درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه ی (خ)  
 
132 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس مبارزه پنهان  
 
131 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی نور و رنگ و چشمه های نور  
 
130 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی مواد تغییر میکنند  
 
129 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ماشین ها  
 
127 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ماشین چیست؟  
 
126 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس قارچها  
 
125 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ساختمان مواد  
 
124 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی زمین ناآرام  
 
123 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی زمین لرزه  
 
122 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی رنگ های نور  
 
121 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی چرا مواد خاصیت های متفاوتی دارند؟  
 
120 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی تاریخچه زمین و خاک زندگی بخش  
 
119 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس اهرم چیست؟  
 
118 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس انسان و محیط زیست  
 
117 - درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی اندام های حسی بینایی  
 
116 - درس پژوهی علوم پایه پنجم ابتدایی درس آلودگی  
 
115 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی کمک به دفاع بدن  
 
114 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن  
 
113 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی راه های دفاع بدن  
 
112 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست؟  
 
111 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی درس جمعیت  
 
110 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی درس جلبک ها  
 
109 - درس پژوهی درس علوم پنجم جانداران ساده  
 
108 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم ابتدایی باکتری ها  
 
107 - درس پژوهی درس علوم پنجم ابتدایی آیا مولکولها حرکت میکنند؟  
 
106 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی امت اسلامی  
 
105 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ملت ایران  
 
104 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری  
 
103 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی  
 
102 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد  
 
101 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه  
 
100 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده  
 
99 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده  
 
98 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان  
 
97 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان  
 
96 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان  
 
95 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس آشنایی با آب و هوا  
 
94 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ناهمواریهای ایران  
 
93 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران  
 
92 - درس پژوهی جغرافی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی  
 
91 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه  
 
90 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی آشنایی با وسایل یادگیری جغرافیا  
 
89 - درس پژوهی کتاب علوم پنجم دبستان درس دستگاه عصبی بدن  
 
88 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی محیط زندگی ما  
 
87 - درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت  
 
86 - درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس سوم ابتدایی درس روز دهم  
 
85 - درس پژوهی کتاب بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینا  
 
84 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی مهاجرت آریایی ها  
 
83 - درس پژوهی کتاب هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم  
 
82 - درس پژوهی کتاب بخوانیم کلاس سوم ابتدایی درس اگر جنگل نباشد  
 
81 - درس پژوهی بخوانیم کلاس سوم ابتدایی درس سلام آقای بل  
 
80 - درس پژوهی کتاب بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران  
 
79 - درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما  
 
78 - درس پژوهی کتاب بخوانیم کلاس سوم ابتدایی بچه های کانون  
 
77 - درس پژوهی کتاب بخوانیم پایه سوم ابتدایی درس نماینده کلاس  
 
76 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی کلاس سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد  
 
75 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها و روستاییان  
 
74 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی درس محیط زیست  
 
73 - درس پژوهی پایه پنجم ابتدایی درس بخوانیم  
 
72 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس پیامبران الهی  
 
71 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی کلاس سوم ابتدایی به سوی شیراز  
 
70 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس مهره داران  
 
69 - درس پژوهی کتاب ریاضی پایه چهارم درس خواص مستطیل  
 
68 - درس پژوهی ریاضی کلاس پنجم دبستان درس مساحت دایره  
 
67 - درس پژوهی ریاضی پایه پنجم ابتدایی درس محیط دایره  
 
66 - درس پژوهی علوم کلاس سوم ابتدایی درس غذای سالم  
 
65 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس دستگاه گوارش  
 
64 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس اندامهای حرکتی  
 
63 - درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها  
 
62 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس آب بر روی زمین  
 
61 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس نخستین شهرها  
 
60 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس منابع انرژی  
 
59 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس انرژی چیست  
 
58 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس گرما ومواد 2  
 
57 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس گرما و مواد  
 
56 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس گوناگونی گیاهان  
 
55 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس جانوران مهره دار  
 
54 - درس پژوهی کتاب علوم سوم ابتدایی درس نیازهای جانوران  
 
53 - درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی درس شجاعت  
 
52 - درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرود ملی  
 
51 - درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی درس سرودی برای پاکی  
 
50 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس پیدایش روستاها  
 
49 - درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی کتاب های مرجع  
 
48 - درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس اسراف  
 
47 - درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید  
 
46 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس وحدت  
 
45 - درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن  
 
44 - درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته  
 
43 - درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد3  
 
42 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس شورا  
 
41 - درس پژوهی کتاب هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردم  
 
40 - درس پژوهی کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی درس ایثار و فداکاری  
 
39 - درس پژوهی کتاب هدیه های آسمانی پنجم با موضوع درس صبح روز بعد  
 
38 - درس پژوهی کتاب بخوانیم پنجم ابتدایی دوست صمیمی و دانا  
 
37 - درس پژوهی ریاضی پنجم ابتدایی بخش پذیری  
 
36 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین  
 
35 - درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی درس تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده  
 
34 - درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت  
 
33 - درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها  
 
32 - درس پژوهی ریاضی کلاس اول ابتدایی درس لوحه سوم  
 
31 - درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر  
 
30 - درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی درس شناخت شکل های هندسی  
 
29 - درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس همه چیز از توست  
 
28 - درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس مثل خورشید  
 
27 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی کلاس چهارم ابتدایی درس راه های ایران  
 
26 - درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی درس سلام سلام  
 
25 - درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم ابتدایی با موضوع : ابرها میگریند  
 
24 : درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم دبستان با موضوع : شادی گلها  
 
23 - درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان با موضوع درس : پاکیزگی  
 
22 - درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او  
 
21 - درس پژوهی هدیه های آسمانی کلاس دوم دبستان درس کاردستی نرگس  
 
20 - درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم ابتدایی درس عینک معلم  
 
19 - درس پژوهی کلاس دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی موضوع : سفره ی عمو عباس  
 
18 - درس پژوهی سال دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی موضوع : جشن تولد  
 
17 - درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی با موضوع : راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟  
 
16 - درس پژوهی آموزگار کلاس دوم ابتدایی درس هدیه های آسمانی موضوع : افطار شیرین  
 
15 - درس پژوهی آموزگار سوم ابتدایی درس علوم با موضوع : مهره داران  
 
14 - درس پژوهی آموزگار پنجم ابتدایی درس علوم با موضوع : تغییرات مواد  
 
13 - درس پژوهی آموزگار اول ابتدایی درس علوم موضوع : آهنربا  
 
12 - درس پژوهی آموزگار پایه پنجم درس هدیه های آسمانی با موضوع : میراث پیامبر  
 
11 - درس پژوهی آموزگار سوم ابتدایی درس علوم تجربی با موضوع : درس انرژی  
 
10 - درس پژوهی آموزگار پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع : جمع  
 
9 - درس پژوهی آموزگار اول ابتدایی درس ریاضی : موضوع تفریق  
 
8 - درس پژوهی آموزگار کلاس دوم ابتدایی درس بخوانیم و بنویسیم با موضوع : درس خدای مهربان  
 
7 - درس پژوهی آموزگار چهارم ابتدایی درس تعلیمات اجتماعی : چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟  
 
6 - درس پژوهی آموزگار چهارم : درس تعلیمات اجتماعی : دریاها و دریاچه های ایران کدامند  
 
82 -گزارش تخصصی معاون آموزشی :علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب  
 
5 - درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی با موضوع : شناخت شکل های هندسی  
 
4 - درس پژوهی آموزگار اول ابتدایی : مقایسه ی اعداد  
 
3 - درس پژوهی آموزگار چهارم : کسر های مساوی  
 
2 - درس پژوهی آموزگار ششم: ضرب مساحتی پایه پنجم و ششم با بهره گیری از روش های نوین  
 
1 - درس پژوهی تقویت خداشناسی کلاس های چند پایه  

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 07 آبان 1397 ساعت: 11:02 منتشر شده است
نظرات(3)

196 - درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی

بازديد: 2571
196 - درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی

معرفی :

درس پژوهی چهارم ابتدایی درس ورزش و تربیت بدنی         - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 2000(دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست                                                                                                                                        

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

تبین ضرورت و اهمیت موضوع

یک دوره درس پژوهی

برنامه ریزی درس پژوهشی

اهداف کلی

هدف درس پژوهی

حیطه عاطفی

نحوه تقسیم کار

ویژگی های طرح درس ( سناریو  )

زمان بندی نحوه اجرا

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

ارزشیابی تدریس

تدریس اول

تعیین امکانات مورد نیاز

ارزشیابی تدریس

محاسن تدریس

معایب تدریس

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ارایه گزارش پایانی

دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

راهبرد های یاد دهی یادگیری

ابزار و امکانات مورد نیاز گروه

چالش های فرا روی گروه

روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی

نتایج حاصله

فهرست منابع و مآخذ

برای اطمینان شما :

فایل پی دی اف این درس پژوهی  را فقط برای مشاهده و بصورت پی دی اف در زیر قرار داده ایم . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت می توانید فایل ورد و قایل ویرایش این درس پژوهی را بصورت خرید انلاین و به قیمت فقط2000 تومان از لینک خرید آن دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف  :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این درس پژوهی را از لینک خرید زیر و بصورت انلاین و با قیمت 2000تومان (دو هزار تومان)بعد از پرداخت دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 09 فروردین 1396 ساعت: 15:46 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

195 - درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

بازديد: 1373
195 - درس پژوهی  ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

معرفی :

درس پژوهی  ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد        - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 2000(دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست                                                                                                                                         

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

تبین ضرورت و اهمیت موضوع

یک دوره درس پژوهی

برنامه ریزی درس پژوهشی

اهداف کلی

هدف درس پژوهی

حیطه عاطفی

نحوه تقسیم کار

ویژگی های طرح درس ( سناریو  )

زمان بندی نحوه اجرا

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

ارزشیابی تدریس

طرح درس

اهداف کلی

جزئی

ابزار مورد نیاز

رفتار ورودی

ارزشیابی تکوینی

رفع نقص و مرور درس

ارزشیابی پایانی

ارائه تکلیف خلاقانه

تدریس اول

تعیین امکانات مورد نیاز

ارزشیابی تدریس

محاسن تدریس

معایب تدریس

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ارایه گزارش پایانی

دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

راهبرد های یاد دهی یادگیری

ابزار و امکانات مورد نیاز گروه

چالش های فرا روی گروه

روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی

نتایج حاصله

فهرست منابع و مآخذ

برای اطمینان شما :

فایل پی دی اف این درس پژوهی  را فقط برای مشاهده و بصورت پی دی اف در زیر قرار داده ایم . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت می توانید فایل ورد و قایل ویرایش این درس پژوهی را بصورت خرید انلاین و به قیمت فقط2000 تومان از لینک خرید آن دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف  :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این درس پژوهی را از لینک خرید زیر و بصورت انلاین و با قیمت 2000تومان (دو هزار تومان)بعد از پرداخت دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 09 فروردین 1396 ساعت: 15:37 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

194 - درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی گوشه

بازديد: 983
194 - درس پژوهی  ریاضی سوم ابتدایی گوشه

معرفی :

درس پژوهی  ریاضی سوم ابتدایی گوشه    - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 2000(دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

فهرست                                                                                                                                         

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

تبین ضرورت و اهمیت موضوع

یک دوره درس پژوهی

برنامه ریزی درس پژوهشی

اهداف کلی

هدف درس پژوهی

حیطه عاطفی

نحوه تقسیم کار

ویژگی های طرح درس ( سناریو  )

زمان بندی نحوه اجرا

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

ارزشیابی تدریس

طرح درس

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

ایجاد انگیزه

ارزشیابی تشخیصی

ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی پایانی

تکلیف خلاقانه

تدریس اول

تعیین امکانات مورد نیاز

ارزشیابی تدریس

محاسن تدریس

معایب تدریس

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ارایه گزارش پایانی

دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

راهبرد های یاد دهی یادگیری

ابزار و امکانات مورد نیاز گروه

چالش های فرا روی گروه

روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی

نتایج حاصله

فهرست منابع و مآخذ

برای اطمینان شما :

فایل پی دی اف این درس پژوهی  را فقط برای مشاهده و بصورت پی دی اف در زیر قرار داده ایم . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت می توانید فایل ورد و قایل ویرایش این درس پژوهی را بصورت خرید انلاین و به قیمت فقط2000 تومان از لینک خرید آن دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف  :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این درس پژوهی را از لینک خرید زیر و بصورت انلاین و با قیمت 2000تومان (دو هزار تومان)بعد از پرداخت دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 09 فروردین 1396 ساعت: 15:30 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

193 - درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

بازديد: 1651
193 - درس پژوهی  پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

معرفی :

درس پژوهی  پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر       - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات  بیست و شش صفحه ، قیمت 2000(دو هزار تومان) تومان

فهرست مطالب در زیر آمده است :

 

فهرست                                                                                                                                         

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

تبین ضرورت و اهمیت موضوع

یک دوره درس پژوهی

برنامه ریزی درس پژوهشی

اهداف کلی

هدف درس پژوهی

حیطه عاطفی

نحوه تقسیم کار

ویژگی های طرح درس ( سناریو  )

زمان بندی نحوه اجرا

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

ارزشیابی تدریس

طرح درس

هدف کلی

هدف جزئی

هدف رفتاری

وسایل موردنیاز

ارزشیابی ورودی

ارزشیابی تشخیصی

ایجاد انگیزه

اجرای تدریس

ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی پایانی

تکلیف خلاقانه

تدریس اول

تعیین امکانات مورد نیاز

ارزشیابی تدریس

محاسن تدریس

معایب تدریس

چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها

روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی

ارایه گزارش پایانی

دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف

راهبرد های یاد دهی یادگیری

ابزار و امکانات مورد نیاز گروه

چالش های فرا روی گروه

روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی

نتایج حاصله

فهرست منابع و مآخذ

برای اطمینان شما :

فایل پی دی اف این درس پژوهی  را فقط برای مشاهده و بصورت پی دی اف در زیر قرار داده ایم . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت می توانید فایل ورد و قایل ویرایش این درس پژوهی را بصورت خرید انلاین و به قیمت فقط2000 تومان از لینک خرید آن دریافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف  :


http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/DOKMEMO.jpg

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این درس پژوهی را از لینک خرید زیر و بصورت انلاین و با قیمت 2000تومان (دو هزار تومان)بعد از پرداخت دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 09 فروردین 1396 ساعت: 15:24 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 39

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس