تحقیق دانشجویی - 322

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

بررسی عوامل مؤثر در کاهش میزان علاقه به تحصیل

بازديد: 385

بررسی عوامل مؤثر در کاهش میزان علاقه به تحصیل

موضوع تحقيق:

بررسي عوامل موثردركاهش ميزان علاقه دآنش آموزان

به ادامه تحصيل درمدارس راهنمايي منطقه تبادكان مشهد

 

    مقدمه

ص 1

 

درجامعه اي كه مي بايدتمام افرادجامعه باسواد باشند ومراحل تحصيل راطي كنند.اعم ازفقيروثروتمند.پولداروبي پول.تحصيل مسله اي است كه هروزمهمترومهمتر مي شودوماناظربرتغييرو

 تحولات ودگرگوني هاي نظام آموزشي بوده وخواهيم بود.

بطوركلي مسئله كا هش انگيزه به ادامه تحصيل دردانش اموزان يك مسئله بغرنج وحاد مي باشد كه مسئولين ودست اندركاران نظام اموزشي بايد توجه خاصي به اين مسئله داشته باشند

بخصوص با پيشرفت زندگي وتمدن فرهنگ درجامعه كه بايددانش اموزان و بچه هاي مابايدازنظربنيه ي علمي در سطحي بالا باشند شاهد براين هستيم كه هيچگونه انگيزه اي براي ادامه تحصيل ندارند واگر دارندخيلي كم مي باشد.

در صورتيكه قدم اول در به دست آوردن موفقيت وپيروز شدن بر

مشكلات خواستن است.زيرا انسان اگر چيزي را بخواهد مي تواند بدست اورد و اگر علاقه اي به كار داشته باشد مي تواند درزندگي

پيروزوموفق باشد.

مي باشند از سوييجهان اندك اندك به صورتي واحددرمي امروزه در تاريخ جهان با دو بينش ودگرگوني روبرو هستيم دو

 وسس گرايش كه در ظاهر متضاد ولي در اصل يكي ايدوبسياريازمظاهرزندگي در ميان ملتها به صورت يكساني در مي ايد ومردم به اصطلاح وسست شدن عقايدقدم برمي دارد. وهمين سست شدن عقايد باعث شده كه نسل جوان جامعه ي ما به سوي رفاه طلبي سوق داده شوند وهدف وانگيزه ي خود را

از دست بدهند  بخصوص دانش اموزان مقطع راهنمايي كه انگيزه كمي به ادامه تحصيل دارند بنا به دلايلي از قبيل  نا برابري وضع اجتماعي  اقتصادي خانواده ها كم بودن تحصيلات

والدين انها و...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي موضوع:عوامل كاهش انگيزه در ادامه تحصيل در دانش آموزان مقطع راهنمايي

 

دوري يا بي زاري از مدرسه وعلاقه به ادامه دادن درس و

مدرسه به هيچ وجه مسئله ي تازه اي نيست .

بلكه از مدت زيادي است كه گريبانگر بيشتر خانواده هاي ماشده

است.

اين تمايل نداشتن به ادامه تحصيل خود مي تواند دلايل زيادي داشته باشد:از قبيل اينكه عوامل خانوادگي،عوامل شخصيت دانش آموز،عوامل آموزشگاهي ،عوامل اجتماعي واقتصادي و

فرهنگي كه همگي اينها مي توانند يكي از دلايلي باشند كه كودك به خاطرآن انگيزه وعلاقه اش به ادامه تحصيل كم شده باشد.

عوامل عاطفي،عدم سر فصلهاي مناسب با وزمان كنوني دانش

آموزان به طوري كه سر فصلهاي كتاب هاي درسي نمي تواند

بچه هارا اقناع كند اين خود مي توانددليلي براي كسالت وتكراريبودن اوقات بچه ها شود كه انها تمايلي براي ادامه ي تحصيل پيدا نمي كنند .

(( بعضي از افراد اصطلاح رو گرداني از مدرسه و درس را

 

 

نا تواني بيان كرده اند كه در آنها از علل عاطفي درون كودك ريشه مي گيرد ولي اين اصطلاح عوامل خارج از كودك ويا به عبارت ديگر عوامل موجود در روابط خانوادگي ومحيط مدرسه

را نيز در بر مي گيرد ))

 

 

باتوجه به مسئله روگرداني ازمدرسه وپرداختن به علل معيارهاي تشخيص وشيوه  درمان كاري بس مشكل مي باشد.

تجربه نشان مي دهد كه براي حل مشكل بايد باديگران مشورت كرد وازتجارب ونظرات ديگران نيز استفاده كرد ،تادرباره مسئله يامشكل اقدامات مناسبي بعمل آِِِِِيد.

 

 

تاثيرآموزشگاه بركاهش انگيزه به ادامه تحصيل

 

 

آموزشگاه مي تواندتاثيرزيادي بروي جذب يابيزاري دانش آموزان داشته باشداين امرموردقبول تمام مردم عام وخاص است كه سهم مدرسه درايجاداين عارضه يعني كاهش انگيزه به ادامه تحصيل ازاهميت خانواده كمترنمي باشد.

زيرامسئولين مدرسه مي توانند بارفتارخودتاثيرزيادي بر

روي دانش آموزان داشته باشند.ولي متاسفانه بدليل عدم وجودمشاوراني درمدارس كه داراي وقت كافي براي حل مشكلات روحي رواني وعاطفي وشخصيتي دانش آموزان باشد ،چون دبيران ومسئولين كه دست اندركارآموزش مي باشندبه دليل نداشتن وقت كافي نمي توانندبه مشكلات دانش آموزان رسيدگي كنند.

 به اميداين كه آموزش وپرورش آنقدربرنامه ريزي منظم ودقيق داشته باشد كه بتواندمددكاران ومشاوراني درمدارس وآموزشگاههابه كارگماردتابلكه بتوانندتاحدودي مشكلات روحي،رواني وعواملي كه مانع انگيزه دانش آموزان به درس ومدرسه مي شودحل گردد.

 

 

 

 

تعامل ياكنش متقابل دانش آموزان باخانواده :

 

براي كمك به دانش آموزي كه ازاختلالي رنج مي بردمي توانيم  برمبناي روابط اوبا ديگران بپردازيم،دراين جاهدف      درمان خوداختلال نيست بلكه روابط آن دانش آموزباهمكلاس

هاي خودوهمچنين باخانواده ياهمسالان وگروههايي كه درآن شركت داردمي باشد.

انزواوگوشه گيري دانش آموزخودمي توانددرمقابل تعامل ياكنش متقابل قرارگيردماازتعامل مي توانيم به عنوان تعاون ،وابستگي متقابل وعدم كفايت دانش آموزيادكنيم وهمچنين ازكلمه ء انزوابه عنوان گوشه گيري،تنهايي،انفرادي بودن و

استقلال مي توانيم برداشت كنيم.

بسياري ازمتخصصان خانواده را عامل ومنشا اين عارضه

راروگرداني ازدرس ومدرسه ميدانندوسعي مي كنند كه         دانش

اموزموردنظررااززيرنفوذطاقت فرساي آن نجات بدهند.  

گروهي سعي مي كنندكه نيروهاي نهفته دريك خانواده از هم گسيخته را بيابند وازآن براي درمان دانش آموز استفاده نمايند. يعني دلايل از هم گسيختگي وبي سروساماني خانواده ي دانش آموزرا مورد بررسي قرار مي دهند. 

 

 

چون دانش آموز درخانه،مدرسه ودرمحيط زندگي رشد ميكند

وبا گروههاي مختلفي سرو كارداردوامكان بروزاين اختلال

ممكن در چند بعد صورت پذير كه بايد ابتدا سرمنشا وشروع

اين اختلال راپيدا كردوبعدازدستيابي به سررشته ي اين اختلال آنراموردبررسي قرارداد.

چون ممكن است دانش آموزبا افرادخانواده ازنظر رفتاري مشكل داشته باشدبه همين دليل بررسي عوامل خانوادگي وتوجيه آنها ممكن است دررفع مشكل دانش آموزكمك نما يد(اچ كان،بيزاري ازمدرسه ،سال1374،ص 178،179)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگيزش ورشد در دوره ي بلوغ:

 

دردوره ي بلوغ چون دانش آموزدوران كودكي را پشت سر

گذاشته نسبت به افرادي كه هنوز در مرحله ي قبلي ازخودش

هستند احساس برتري مي كند وازازسوي ديگرفرداين

احساس را دارد كه هنوز رازها،آزاديها،استقلال،طلبي ها

ولذاتي وجود دارد كه اوبايد در اين دوره اززندگي خود به

آنها دست يابد ودراين دوره نوجوان ما بيشتردوستان و

وهمسالان خود راالگوي خود قرار مي دهد وازنظراقتصادي

پوش،امكانات رفاهي خود رابا دوستان وهمكلاسي هاي خود

مقايسه مي كند اگروقتي خودرا با ديگران مقايسه كندوبعضي

چيزها را در وجود وخانواده ي خود نيابد دچار افسردگي و

خودرا سرخورده مي بيند وباعث مي شود كه ازدرس و

مدرسه زده شود وازدرس روي گردان گردد.

در اين سن نوجوان به جاي اينكه احترام به خود(عزت نفس)

رااز طريق تقليد از بزرگترهابالا ببرند آنها جوياي زبان

جديد ،لباسهاي مد روز وآهنگ و موسيقي جديد مي شوند كه

ازاين طريق احترام به خود رابارها ساختن هرچه كمند و

قديمي است مي دانند،در اين دوره بيشتر خلا قيت نوجوان

حداقل تا اندازه اي از طريق نيازبه دوري جستن از امور

كمند وقديمي وپيوستن به امور تازه تحريك ميگردد كه اين خود عامل مي شود براي بدرفتاري با اطرافيان يا كه اورا

 

به نحوي دراين موارد امرونهي مي كنند وبه اصطلاح او

را موعظه وپند واندرزمي دهند كه اين توصيه ها وپند و

اندرزرا دخالت در كار خود مي دانند ومي خواهندبه هر

نحوي كه شد با اين امر ونهي ها وتوصيه ها مبارزه كنند

وخودشان را به اصطلاح بزرگ جلوه دهند.

اين ها همه مي تواند عواملي باشد براي كاهش انگيزه به

ادامه تحصيل مي تواند عواملي باشد براي كاهش انگيزه به

ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درك دانش آموزان در دوره ي بلوغ:              

 

 

 

ممكن است طوري تعبير شود كه بنا رابر بي توجهي بر

نوجوان بداند واين نوجوان شروع مي كند با رفتارهايي

موقعي كه يك دختر نوجوان اظهار مي دارد كه مادرش هرگز قادربه درك چگونگي احساس او نيست اين موضوع

مستقيم يا غيرمستقيم كه بتواندبر عدم توانايي والديني در

احساس همدردي با او مبارزه كند چنين موقعي(پياژه

مي گويد كه بايد از خشم غيرمنطقي احترازجسته وبدين

ترتيب ما را ياري مي دهد كه از موضوع درك آميخته با

همدردي ونه خصومت با آنها برخورد نماييم)

(الكايند،تعليم وتربيت،سال 1374 ص،162 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پويايي هاي تجربه ي اجتماعي:

 

تجربه ي اجتماعي يعني مجموعه ي روابط اجتماعي دانش آموز با رشد شناختي از خود وديگران كه يك رابطه ي تكميلي مي باشد و  آنرا مكمل مي كند .

سطح رشد شخصيتي دانش آموزسطح تجارب اجتماعي

او را پايه ريزي مي كند وشخصيت اجتماعي او را شكل

مي دهد ودليل ديگر اينكه تجارب اجتماعي دانش آموزبه

به منزله ي انگيزش وكاربرد وتوسعه ي بيشتر توانايي

-هاي تجربي او به كار مي رود.

به همين دليل خود بيني نوجوان اين فرض را در ذهنش پديد مي آورد كه همه ي اطرافيانش همان قدر در باره ي

بينش يا شكل وقيافه ي او توجه دارند كه خود ش توجه

مي كند .

تواناييهاي فكر اجتماعي دانش آموز نحوه ي برداشت و

تفسير واكنش هاي او را نسبت به داد وستد وتبادلات

دلبستگي عاطفي در پيشرفت تحصيلي وكارهاي دانش

-آموزان موثر ومورد تعقل وبررسي بايد قرار بگيرد.

درنوجوانان دلبستگ اجتماعي تعيين مي كنند.در حقيقت در اين دوره از سن دلبستگي عاطفي در پيشرفت تحصيلي وكارهاي دانش-آموزان موثر ومورد تعقل وبر رسي بايد قرار بگيرد.

 

 

 

درنوجوانان دلبستگي نسبت به دوستان وگروه همسالان

نقش والدين ،ودبيران را به عنوان افرادي كه منشا پويايي

ودلبستگي بوده وانگيزش براي پيشرفت تحصيلي ايجاد

مي كنند يعني تقريبا تمام رفتارهاي اجتماعي دبيران و

دوستان وافرادي را كه با او بيشتر در تماس هستند زير نظر گرفته وخود را با ديگران مقايسه مي كند . كه اين مقايسه كردنها باعث كشمكشهاي دروني وميل شديدي كه وي به الگو سازي وايجاد يك نمونه والگودر

چيزي يا فردي وارده كه اينها همه باعث پرخاشگريها

ورفتارهاي نابهنجاردانش آموز ميگردد. نقش والدين ،ودبيران را به عنوان افرادي كه منشا اجتماعي  تعيين مي كنند.در حقيقت در اين دوره از سن ويايي

ودلبستگي بوده وانگيزش براي پيشرفت تحصيلي ايجاد

مي كنند يعني تقريبا تمام رفتارهاي اجتماعي دبيران و

دوستان وافرادي را كه با او بيشتر در تماس هستند زير نظر گرفته وخود را با ديگران مقايسه مي كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيان مسئله

 

 

الف:ويژگي هاي شخصيتي دانش اموزان كه موثربر

كاهش انگيزه به ادامه تحصيل هستند كدامند؟

ب:مسائل خانوادگي كه دركاهش انگيزهبه ادامه تحصيل

موثرهستندكدامند؟

ج:امكانات اموزشگاهي كه دركاهش انگيزه به ادامه تحصيل موثرندكدامند؟

د:رفتارهاي مسولين اموزشگاه كه دركاهش انگيزه به

ادامه تحصيل موثرند كدامند؟

ذ:رفتارهاي غيرصحيح والدين كه دركاهش انگيزه به

ادامه تحصيل موثرند كدامند؟

ر:عوامل محيطي وسكونتي كه دركاهش انگيزه به ادامه

تحصيل موثرندكدامند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضيه هاي تحقيق:

 

1.بين هوش واستعداد با كاهش انگيزه به ادامه تحصيل    دانش اموزان دراين مقطع ارتباط وجوددارد.

2. بين كمبود بودن تلاش وپشتكار با كاهش انگيزه به

ادامه تحصيل ارتباط وجود دارد.

3. بين كمبود بودن هدف وانگيزه با كاهش انگيزه به

ادامه تحصيل دانش اموزان در مقطع رابطه وجوددارد

4. بين توجه نكردن به برنامه ريزي دقيق برآينده با

كاهش انگيزه به ادامه تحصيل ارتباط وجود دارد.

5.بين كمبود تغذيه وبهداشت سالم ووضع اقتصادي

خانواده به كاهشانگيزه به ادامه تحصيل دانش اموزان

ارتباط وجود دارد.                              

6.بين وجود جمعيت زياد خانواده وكاهش انگيزه به ادامه       

تحصيل دانش آموزان رابطه وجود دارد.                           

7. بين بي توجهي والدين به فرزندان وآينده آنها با كاهش انگيزه

به ادامه تحصيل دانش آموزان ارتباط وجود دارد .                

8. بين دوري دانش آموزاز والدين با كاهش انگيزه به ادامه     

تحصيل ارتباط وجود دارد .                                            

9. بين نبودن آرامش در خانه ووجود نداشتن نظم وانظباط در  

كاردانش آموزوخانواده با كاهش انگيزه به ادامه تحصيل دانش 

آموز ارتباط وجود دارد  .                                               

10. بين فرهنگ وتحصيلات والدين با كاهش انگيزه دانش      

آموزان به ادامه تحصيل در مقطع راهنمايي رابطه وجود دارد .

 

            

 

 

ابزار وجمع آوري اطلاعات وروش تحقيق:     

 

 

در اين تحقيق وپژوهش براي گرد آوري مطالب و        

اطلاعات از پايان نامه ها،كتابهاي متعدد ،رفتن به كتاب 

خانه ها ي مختلف ،گفتگو با دانش آموزان مقطع راهنماي

در سه پايه .                                                        مصاحبه وگفتگو با دانش آموزان از طريق پرسشنامه هاو

سوالاتي از دانش آموزان .                                     

با توجه به حجم جامعه ي مورد پژوهش و نظر به اينكه 

دانش آموزان از نظر اقتصادي ورفاهي ،خصوصيات   

شخصيتي با هم يكسان نمي باشند %20از اعضاي جامعه

مورد تحقيق به عنوان حجم نمونه اي مناسب و مورد     

استفاده واقع شده است .                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي متغيرها       

الف: كمبود هوش واستعداد كه جزء توانايي هاي          

شخصيتي دانش آموزان مي باشد مي تواند از علل كاهش

انگيزه در ادامه تحصيل باشد.                                  

ب: كمبود هدف،بي علاقگي ،بر نامه ريزي دقيق و      

امكانات محيطي سالم از علل كاهش انگيزه در ادامه      

تحصيل مي باشند .                                               

ج: كم تجربه گي مسئولين ودبيران در اين مقطع تحصيلي

باعث كاهش انگيزه در ادامه تحصيل مي باشد.            

د: كمبود آرامش تغذيه وبهداشت سالم از علل كاهش      

انگيزه در ادامه تحصيل مي باشد.                            

ر:درك نكردن شرايط و موقعيت سني دانش آموزان از  

علل كاهش انگيزه درادامه تحصيل ميباشد.     

ذ: رفتارها و برخورد هاي نادرست خانواده از علل        كاهش انگيزه در ادامه تحصيل مي باشد .           

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامه پژوهش ساخته :                         

 

دانش آموزان گرامي.                                 

 

1. ميزان تحصيلات پدر خود را مشخص كنيد .       

2. شغل پدر خود را مشخص كنيد .                          

الف) آزاد       ب) كارمند        ج) بيكار        د) موارد ديگر       

3.شغل مادر خود را مشخص كنيد .                         

الف) آزاد      ب) كارمند            ج) بيكار        د) موارد ديگر    

4. ميزان تحصيلات مادر خود را مشخص كنيد .        

الف) ديپلم         ب) بي سواد        ج) سيكل          د) ديپلم به بالا 

5. آيا پدر ومادر شما در ايجاد كاهش انگيزه به ادامه     تحصيل شما نقش دارند؟                           

الف) بلي        ب) خير         ج) تا حدودي     

6. آيا عدم آرامش در خانه بر روي كاهش انگيزه شما به ادامه تحصيل مؤثر بوده است؟                        

الف) بلي          ب) خير          ج) تاحدي          د) صد درصد

7. آيا محل سكونت شما در كاهش انگيزه شما مؤثر است؟                                               

الف) بلي        ب) خير       ج) تاحدي         د) بي اندازه  

8. آيا نبودن تغذيه و بهداشت سالم ووضع اقتصادي        خانواده در كاهش انگيزه شما به ادامه تحصيل نقش دارد؟                                                     

الف) بلي       ب) خير        ج) تا حدودي        د) صد درصد                  آيا كمبود استعداد شما در كاهش ادامه تحصيل شما    .9

مؤثر بوده است ؟                                                 

الف) بلي         ب) خير         ج) تا حدودي                             

10. شما به جز درس به چه فعاليتهايي ودر چه زمينه اي

علاقمند هستيد؟                                                   

الف) هنري        ب) كار دستي          ج) مطالعه        د) ورزش 

11. آيا وجود جمعيت زياددر خانواده شما بركاهش     

انگيزه شما به ادامه تحصيل مؤثر بوده است؟             

الف) بلي         ب) خير          ج) تا حدودي                           

12. آيا معلمان ودبيران در كاهش انگيزه ي شما به ادامه تحصيل نقش داشته اند ؟                                        

الف) بلي          ب) خير          ج) تا حدودي        د) صد در صد 13. آيا نبودن امكانات آموزشي لازم در آموزشگاه بر  

روي كاهش انگيزه شما به ادامه تحصيل مؤثر بوده است؟

الف) بلي         ب) خير        ج) تاحدودي                              

14. آيا بي توجهي والدين ومسئو لين آموزشگاه برروي

كاهش انگيزه شما در ادامه تحصيل مؤثر بوده؟

الف) بلي       ب) خير         ج) تاحدودي                                 

   جامعه آماري :                                     

 

 

دانش آموزان دختر،مقطع راهنمايي منطقه تبادكان،

مدرسه راهنمايي نجيبه .

 

كه يك جامعه تقريبأ از هم جدا واز نظر خصوصيات شخصيتي با هم يكسان نمي باشند.

و اين جامعه آماري در سال تحصيلي 83-82 ميباشد .

 

بررسي انجام شده بر روي 76 نفر از دانش آموزان

مقطع راهنمايي در 3 پايه مختلف مي باشد .

كه حدود :                             

 

24  دانش آموز در سال سوم را هنمايي  .

 

20  دانش آموز در پايه دوم راهنمايي  .

 

32  دانش آموز در پايه اول راهنمايي  .

 

 

 

نمونه و روش نمونه برداري :                     

 

 

شيوه نمونه برداري ونمونه روش كار در اين پژوهش از

راه مشا هده ،مصاحبه،پرسشنامه ميباشد .                   

شيوه ي نمونه برداري از روش تصادفي از نوع تصادفي

طبقه اي مي باشد ، چون بررسي وپژوهش برروي       

ويژگيهاي شخصيتي ،آموزشگاهي و خانوادگي دانش -  

آموزان مقطع راهنمايي در سه پايه ي درسي ميباشد .    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه

معرفي موضوع

بيان مسئله

پيشينه ي تاريخي

معرفي متغيرها

فرضيه ها

روش تحقيق

جامعه كاري

نمونه و روش نمونه برداري

پرسشنامه

منابع و مأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مأخذ

 

1-                اچ كان جك،نورستنجين پي،( 1374 ) بيزاري از مدرسه،مترجم حسن سلطاني فر.مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

2-                اف هاليس( 1375 ) سازگاري ورشد،مترجم محمد تقي منشي طوسي . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

3-                الكا نيد ديويد ( 1374 ) رشد كودك وتعليم وتربيت از ديدگاه پياژه. مترجم دكتر حسن نائلي. مشهد:انتشارات

آستان قدس رضوي .

   4-   بستاني محمود ( 1372 ) اسلام وروانشناسي . مترجم

         محمود هويشم .مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

5-                برشتين سرژ، ميلزا پي ير ( 1371 ) تاريخ قرن      

بيستم . مترجم دكتر امان الله تر جمان . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .  

6-                پاپن راجرز ( 1376 ) آرام بخش رفتاري . مترجم

حسن صبوري مقدم . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

7-                جي ريچارد ( 1373 ) تغيير رفتار در كودكان .

مترجم هادي فر جامي. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

  

8-                دو نالدون مارگارت ( 1375 ) ، ذهن كودك مترجم دكتر حسين نائلي . مشهد : انتشارات آستان قدس ضوي.

9-                سي دانيل ، هرشن اس راجرز ( 1370 ) ، اقتصاد و

آموزش وپرورش ، مترجم، سيد ابوالقاسم حسينيون،

مشهد : انتشارات آستان قدس رضوي .

10-           شكوهي يكتا محسن ، ( 1373 ) تعليم وتربيت

اسلامي ،تهران : شركت چاپ ونشر ايران .

11-           كرامتي محمد رضا ( 1374 ) برنامه ريزي در

آموزش وپرورش .مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

12-           كمپل پاپ ، بالدوين ويكتور ( 1373 ) دانش آموزان

چند معلو ليتي ،مترجم زهرا نصيري . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي .

13-           هر شن سن ، ديويد بي( 1374 ) مشاوربهداشت

رواني ،مترجم محمد تقي منشي. مشهد: انتشارات

آستان قدس رضوي .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت: 16:24 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

تحقیق درباره فلسفه پیشرفت گرایی

بازديد: 997

تحقیق درباره فلسفه پیشرفت گرایی

مقدمه

انديشه پيشرفت و توسعه گرايي در قلمرو اقتصاد و اجتماع و سياسي ريشه در تغيير اجتماعي، به ويژه در دگرگوني هاي سده نوزدهم دارد. دگرگوني هاي گسترده ژرفي كه در زمينه علوم و فرهنگ، بويژه علوم اجتماعي، پيرايش و پرورش انديشه و انديشمندان اجتماعي و بنيانگذاري دانشي نو به نام جامعه شناسي را در باختر زمين شتاب بخشيدند و آينده نگريها و برنامه ريزي هاي اجتماعي - اقتصادي را بر اساس دستاوردهاي دانش هاي اجتماعي و در پرتو شناخت جامعه و قوانين حاكم بر حركات و تغيرات اجتماعي به اصطلاح در دستور كار ترقيخواهان و صالح انديشان قرار دادند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشرفت گرايي و آموزش و پرورش

پيشرفت گرايي جهان نگرایی اي است كه بر اين باور مي رود كه بهبود و اصطلاح شرايط انسان و جامعه هم ممكن است و هم مطلوب. بسياري از پرورشكاران اوليه پيشرفت گرايي در جستجوي نوآوري هاي تربيتي اي بودند كه موجب آزادي نيروهاي كودك گردد. پيشرفت گرايان ديگر به عمل گرايي جان ديوئي منتسب بودند، اعتقاد داشتند كه مدارس جزئي از قلمرو وسيع تر اصلاح نهادی و اجتماعي هستند.

پيشرفت گرايان، همچون روسو، آموزه ]دكرين[ دنائت آدمي را مردود انگاشتند، معتقد بودند كه مردم ذاتاً نيكند. علاوه بر اين پيشرفت گرايي در روحيه صلاح اجتماعي كه بر جنبش پيشرفت گرايي قرن بيستم آمريكا حاكم بود ريشه داشت.

روسو در مقام، يكي از نخستين طغيانگران عليه آموزش و پرورش سنتي، مدعي بود كه مؤثر ترين يادگيري هنگامي تحقق مي يابد كه از علايق و نيازهاي كودك پيروي كند.

پتالوتستي بر آن بود كه اموزش و پرورش طبيعي بايد در محيطي آكنده از محبت و امنيت عاطفي صورت پذيرد. مضافاً آنكه تربيت بايد از محيط مستقيم كودك آغاز شده، متضمن فعاليت هاي حواس او در ارتباط با اشياء موجود در محيط باشد.

به منظور انجام بخشيدن به موضوع تربيتي پيشرفت گرا، انجمن بر اصول زير صحه نهاد:

 1) آموزش و پرورش پيشرو بايد آزادي اي فراهم كند كه حامي رشد و كمال طبيعي کودک از طريق فعاليت هايي باشد كه ابتكار، خلاقيت، و ابزار وجود را در او پرورش مي دهد.

2- آموزش بايد تماماً به ياري رغبت خود طفل كه از تماس با جهان واقعي برانگيخته مي شود، هدايت  شود.

3- معلم پيشرفتگرا بايد يادگيري كودك را در مقام مدير فعاليت هاي پژوهشی هدايت كند، نه به عنوان دستور دهنده.

4- موفقيت هاي دانش آموزان بايد برحسب پيشرفتهاي فكري، جسماني، اخلاقي و اجتماعي اندازه گيري شود.

5- به منظور تأمين نيازهاي كودك براي رشد و تكامل بايد بين معلم، مدرسه و خانه و خانواده همكاري بيشتري معمول گردد.

6- مدرسه پيشرفتگراي حقيقي بايد آزمايشگاهي براي فعاليت هاي نوجويانه باشد.

اهداف تعليم و تربيت

ديويي و پراگماتيستها معتقد بوده كه تعليم و تربيت يك ضرورت زندگي است او خاطر نشان               مي ساخت كه جامعه متمدن بدان سبب به حياتش ادامه مي دهد كه تعليم و تربيت با استفاده از ارتباط عادتها، فعاليت ها، افكار و احساسات از نسلي به نسل ديگر از مسن ترها به جوان تر ها منتقل مي شود.

اساساً تعليم و تربيت يك هنر است و معلمان هنگامي كه آن را از روز مرگی و كسالت دور                مي سازند والاترين مفهوم اين هنر را تبيين مي كنند. فرايند تربيتي تنها زماني متحقق مي شود كه فهميدن ترويج يابد. در مقابل حرفه آموزي صرف كمك كردن به كودك براي انديشيدن تعليم و تربيت است. بايد به تعليم و تربيت نه به عنوان آمادگي براي زندگي، بلكه به عنوان خود زندگي نگاه شود.

ديويي در كتاب «آيين تربيتي من» اين اعتقاد را كه تعليم و تربيت دو جنبه مبنايي دارد مطرح           مي كند: جنبه روان شناختي و جامعه شناختي. اهميت هر يك كمتر از ديگري نيست چون اميال و توانايي هاي كودك فراهم كننده ماده و نقطه شروع همه تربيت هاست ضمن اينكه دانش مربي در مورد شرايط اجتماعي برای تفسير توانايي هاي كودك ضروري است.

به نظر ديويي مقاصد بايد:

1- از شرايط موجود ناشي شده باشد.

2- لااقل در آغاز آزمايشي بوده قابل انعطاف باشد.

3- مقصود بايد هميشه به سوي آزادي فعاليت ها و يك  مناسبت مورد نظر جهت داده شود.

ديويي مي پنداشت اين مردم (والدين- شاگردان و شهروندان) هستند كه مقاصد تربيتي دارند نه فرايند تعليم و تربيت به نظر او مقصد تعليم و تربيت رشد است: «چون رشد ويژگي زندگي است، تعليم و تربيت سراسر رشد است و هيچ  غايتي وراي رشد ندارد.»

سيدني هوك تأكيد مي كند كه آموزش و پرورش براي رشد با آموزش و پرورش براي جامعه دموكراتيك همخواني دارد.

ويليام هرد كيلپاتريك، يكي از شاگردان و همكاران ديويي اصرار داشت كه دغدغه فوق العاده هر فرد بايد آن باشد كه همه مردم بيشترين و بهترين امكان زندگي را داشته باشند.

آموزش و پرورش موظف به آموزش چگونه زندگي كردن به كودكان است.اين امر در سه مرحله انجام مي شود: 1- تدارك فرصت براي زندگي 2- آينده نگري براي يادگيري تجربه ها 3- تأمين شرايط براي رشد خصلت هاي مطلوب

روشهاي تعليم و تربيت

مربيان شيوه هايي را ترجيح مي دهند كه انعطاف پذير شده، قابليت استفاده به صورتهاي مختلف را داشته باشد به همين منوال آنان ساختمان و وسايلي را براي مدرسه مي پسندند كه مفيد باشد. مبلهاي قابل جابه جايي، مبلهاي هماهنگ با كودكان، ديوارهاي تاشو و چاپ كتاب با حروف درشت، همه چيزهايي است كه از كارهاي ديويي در مدرسه تجربی او در شيكاگوسردرآورد. علاقه مندند  به كودكان بياموزند چگونه مشكلات را حل كنند، آنان مي پندارند كه موقعيت هاي زندگي واقعي، توان حل مشكل را در صحنه عمل تأييد مي كند. (روش اكتشافي)

از برخي جنبه ها روش يادگيري همان قدر مهم است كه محتواي آموخته شده آنان مي پندارند كه اگر كسي بداند چگونه بايد به سراغ حل مشكل برود، پس آماده شده تا از عهده  چيزهاي دورتري كه مدرسه شايد نتواند با آن سروكار داشته باشد برايد چون مدرسه نمي داند شخص در آينده با كدام نوع از مشكلات زندگي مواجه شود. اما به نظر آنان مشكلاتي مانند آنچه كه مربوط به ازدواج، خانواده، اوقات فراغت، و سوالات مربوط به صلح و جنگ است شايد معرفي يا پيش بيني شود. مدرسه بايد به منظور آماده ساختن فرد براي فائق آمدن بر آن مشكلات به او كمك كند.

تعليم و تربيت گسترده و كلي تر را  تأييد مي كنند و معتقدند اگر كسي دانش را به عناصر مجزا تقسيم كند آن را به هم پيوند ندهد، با خطر از دست رفتن دور نما مواجه مي گردد.

اين رويكرد مخالف تجزيه دانش به عناصر سازنده آن نيست، بلكه ما را با قرار دادن آنها در كل نوسازي شده كه به انسان جهت و بينش جديد مي دهد، ترغيب مي كند. در تحصيل اين كليت جديد است كه پراگماتيسم انسان گرا و جامع نگر مي شود روش تجزيه اذعان دارد كه نتيجه ثابت يا مطلق وجود ندارد، در نتيجه تعليم و تربيت پراگماتيك حقيقتاً تعليم و تربيت «كشف » است. يكي از رويكردهايي كه توسط مربيان پراكماتيك همچون ويليام هردكيلپاتريك پيشنهاد شده «رويكرد پروژه» براي يادگيري است.

هرچند شايد در ميان صاحب نظران اين مكتب اختلافاتي فردي در مورد جنبه هاي مشخص روش وجود داشته باشد، ولي همه آنها با اين امر موافقند كه شيوه مناسب تعليم و تربيت، تجربي، انعطاف پذير و نامحدود بوده، به سوي رشد قابليت تفكر و مشاركت هوشمندانه فرد در زندگي اجتماعي جهت داده مي شود.

برنامه آموزش درسي

به نظر جان ديويي دو موضوع مهم وجود دارد: موضوع منطقي و موضوع روانشناختي. اولي «انضباط» دومي «رغبت»  را مورد تأكيد قرار مي دهد اين اشتباه است كه بين رغبت كودك و موضوع درسي ضروري شكاف مشاهده شود، چون موضوع درسي مناسب چيزي ثابت و آماده و خارج از رغبت كودك نيست.

اينان به يك برنامه درسي متنوع معتقدند. به عنوان نمونه از مطالعاتي در حرفه ها و بهداشت، و در عناويني همچون خانواده و اقتصاد حمايت كرده اند.

تجربه ديني

نظريه  هاي ديويي در مورد تجربه ديني را مي توان در شماري از كارهاي او يافت، ولي اين نگرش ها در كمال ايجاز در كتاب« ايمان همگاني» (كه در سال 1934 منتشر شد) اظهار شده  است. به نظر ديويي مذهبي بودن نيازمند پذيرش عقايد فوق طبيعي يا دين نظامدار نيست. او ميپنداشت كه اكثر اديان داراي تأثير منفي است چون به تفكيك و طبقه بندي مردم گرايش دارد كه خود عمل نامعقول در جامعه دموكراتيك است. او فوق طبيعي گرايي والحاد نعطاف ناپذير، هر دو را رد كرده به جاي آن توجه درباره وجود انسان درقلمرو طبيعت را ترويج مي كرد. انديشه هاي ديني در نيازهاي طبيعي انسان ريشه دارد.

رشد اخلاقي

مقررات اخلاقي بايد بر حسب نتايج خود در هر موقعيت هماهنگ شده  يا از اينرو، هر عملي  برحسب پيامدهايش خوب يا بد ارزيابي مي شود. اين ماهيتاً فرايندي تربيتي است، چون آگاهي و دغدغه نسبت به نتايج فقط از طريق تفكر دقيق و انعكاسي حاصل مي شود. ديويي اخلاق را به عنوان شاخه اي از دانش كه مبتني بر درك صومعه اي يا فريضه اي الهي باشد، مردود مي دانست. اساساً او مي پنداشت كه خصايص اخلاقي با مشاركت فرد در گروه اجتماعي يا با فراگيري اخلاق در خلال زندگي به دست مي آيد.

ديويي تعليم و تربيت اخلاقي را به مشابه فرايند پيشرفت از طريق مراحل پيش تربيت داده شده، فراگير، يا  غير متفاوت نمي ديد بلكه مي توان گفت كه اين تربيت از تجربه افراد در متن اجتماع حاصل مي شود و مي تواند به نظام صحيح برنامه ريزي، روش ها و زندگي اجتماعي مدرسه قاطعانه رشد كند. به نظر ديويي مقصد آموزش و پورش رشد است، و اهميت اخلاقي آن در نتايج اجتماعي هوش اجتماعي و قضاوت شخصي قرار دارد.

رشد زيبايي

هركسي مستعد كسب و لذت بردن از تجارب زيبايي شناختي است به شرط آنكه هوش اخلاق از طريق تعليم و تربيت توسعه داده شود. تجربه زيبايي شناختي آن است كه طي آن فرد و محيط، يا عامل دروني و بيروني، باهم سازگار باشد. اين نوع تجربه همان است كه ديويي آن را «تجربه كامل» يا تجربه اي كه وحت و كمال را به ارمغانط مي آورد، مي نامد. اين تجربه انساني در اوج خود است. ديويي عقيده داشت كه تعليم و تربيت  پيش ازهر چيز فعاليتي هنري بوده از يك فعاليت كاملاً علمي متمايز است.

پراگماتيسم (پيشرفت گرايي) به عنوان فلسفه تعليم و تربيت

اين اشتباه است كه پراگماتيسم را درپيوندي بسيار نزديك با تعليم و تربيت پيشرفته در همه زمينه ها بدانيم. هرچند مطمئناً درست است كه بيشتر پيشرفت گرايان مدعي موافقت با فلسفه جان ديويي اند، ولي خود ديويي اغلب منتقد تندرويهاي پيشرفت گرايي بود. كتاب تجربه و تعليم و تربيت او همانقدر به افراط پيشرفت گرا متمايل شده كه به تعليم و تربيت آمريكايي به شيوه كهن و محدود سنتي آن.

بنظر پراگماتيستها تعليم و تربيت  بايد طبيعي و مربوط به رشد انسان به عنوان نوع پيچيده اي از حيوانات باشد. آنان مدتها از مدارسي كه كودكان بتوانند در حوالي آن حركت كنند، يعني از مدارس باز و محيط محركي كه عنصر طبيعي را در تعليم و تربيت وار كند، حمايت مي كردند. احتمالاً انديشه هاي بي كس، لماك و روسو به بهترين شكل با تفكرات جان ديويي تركيب شده باشد. همچنان كه انديشه هاي پيشرفت گرايي با پذيرش بيشتري مواجه مي شدع تأثير آنها نيز افزايش مي يافت. آمريكايي ها در طول جنگ جهاني دوم بايد تعليم و تربيت را روي شمعك قرار مي دادند. اما درباره پس از جنگ تأثير آن پديدار شد. انتقاد از آموزش و پرورش «احمقانه» و «تابع هوسها و تكلف ها» «و بي بندوباري» در تعليم و تربيت پيشرفت گرا مطرح مي شد.

ماهيت تجربه

به نظر دیویی تجربه فقط یک رویداد مجزا ینست تجربه عمق داشته به طبیعت می رسد. تجربه و طبیعت دو چیز جدا از هم نیستند، بلکه تجربه بخشی از طبیعت است. به نظر او تجربه درباره طبیعت و در آن است، طبیعت عبارتست از سنگ ها، گیاهان، شرایط اجتماعی، لذتها و آلام است. خلاصه دیویی بر آن بود که ما نمی توانیم تجربه و طبیعت را تفکیک کنیم طبیعت آن چیزی است که تجربه می کنیم. و ما باید تجارب خود را بر حسب روابط طبیعی آن مشاهده نماییم. به این ترتیب دیویی طبیعت را هم ثابت و هم متزلزل، هم معین و هم نامعین می دید، یعنی چیزهایی هست که به کندی تغییر می کند. برخی تجارب ثابت است، حال آن که برخی دیگر در آشفتگی و نوسان است.

دیویی از رهبری روسو در مهم دیدن طبیعت در تعلیم و تربیت پیروی کرد، هر چند او بیشتر مسلک رمانتیک روسو را مردود می دانست روسوس برای تعلیم و تربیت سه منبع مشخص کرد.

1- طبیعت: رشد خودجوش ها و استعدادها

2- موجودات انسانی : کاربردهای اجتماعی  که بر این رشد عرضه می کنیم .

3- اشیا: فراگیری فراگیری تجربه شخصی از محیط پیرامون

ابزارگرایی

توجه دیویی به کنش اجتماعی  تعلیم و تربیت، به فلسفه او نوعی جهت یابی عمل قطعی می دهد اصرار او بر این بود که فلسفه باید بجای بحث در مورد ساختارهای نظری غیر قابل تغییر، خود را با مشکلات انسان در جهاتی متغیر و نامعین درگیر کند.

دیویی در کتاب چگونه می اندیشیم، نشان داد که چگونه می توان اندیشه  ها را به عنوان ابزارهایی در جهت حل مشکلات واقعی به کار گرفت و دیدگاهش را رد پنج مرحله توصیف کرد:

الف) مشکل محسوسی که در اثر تضاد در تجربه یا گرو دشواری  نسبت به تجربه سیال اتفاق می افتد.

ب) موقعیت و تعریف آن، تعیین حدود یا ویژگی های مشکل با عباراتی شفاف

ج) توصیه هایی در مورد راه حل ممکن، تشکیل دامنه ای وسیع از فرضیات

د) پیشرفت به کمک استدلال در مورد موقعیت های  توصیه شده

هـ) مشاهده و تجربه بیشتر که به پذیرش یا رد آن پیشنهاد می انجامد.

فردگرایی و روابط اجتماعی

یکی از جوانب فلسفه دیوئی که در اطراف آن مشاجره بسیاری شده نگرش او نسبت به فرد گرایی در جهان اجتماعی است. از یک طرف کسیانی مدعی بوده اند که او فرد گرایی را به زبان جامعه نظام دار ارتقا بخشیده است. از سوی دیگر بسیاری او را مهتم می کنندکه فرد را در زیر عینیتی پنهان که توسط فن آوری، هوشیاری علنا و موسسات اجتماعی متمرکز ارائه شده مدفون کرده است.

دیویی پیش از پذیرش دو قطب ذهنیت یا عینیت، بر آن بود تا نشان دهد که تجربه قبل از هر چیز خام و کلی است و تمایز ذهنیت (یا فردیت) و عینیت (یا محیط اجتماعی) از تجربه ناشی می شود. خلاصه یکی از اینها ضرورتاً واقعی تر از دیگری نیست چرا که دیویی ذهن و شی ء یا یا فرد و جامعه را در تعالی متزلزل، یعنی ارتباطی تعاملی می دید. به نظر دیویی جامعه صنعتی مدرسه باید موسسه ای باشد که در ان استعدادهای فردی و اجتماعی کودکان بتواند پرورش یابد راه کسب این هر دو زندگی دموکراتیک است فردیت مهم است چون سرچشمه ابداع و تغییر در موضوعات انسانی است.

ویلیام کیلپتریک و روش پروژه

روش پروژه کیلپتریک اتکای آ.پ سنتی را بر آموزش کتاب محور مردودی انگاشت با اینکه کیلپتریک خود ستیزه نبود ولی معتقد بود که کتاب نمی تواند جانشین برای یادگیری از راه زندگی باشد. زیانبارترین وجه کتاب زدگی در سلطه کتاب درسی در آموزش سنتی یافت               می شود. معلمان به طور انحصاری به اطلاعات کتب درسی تکیه می کنند این امر غالباً به تجارب دست در دومی می انجامد که به صورت مکانیکی سازماندهی شده اند. دانش آموزی که در مدرسه سنتی موفقیت کسب می کند غالباً گرایش کتاب محورانه دارد و در حفظ کردن مطالب موفقیت دارد، نه ضرورتاً در درک آنچه می خواند.

در برابر ماهیت مکانیکی آ.پ سنتی کتاب محور، روش پروژه کیلپتریک به این منظور طراحی ده بود که پیشرفتگرایی سازنده ای را در راستای خطوط آزمایشگرایی توضیح دهد. در روش پروژه دانش آموزان می بایست کار خود را در قالب  فعالیت ها یا پروژه هایی که زمینه ساز تلاشهای هدفمند باشند، طراحی، هدایت و اجرا کنند. روش پروژه در صورتبندی تئوریکی به عنوان روشی مشکل کشایانه قلمداد می شود. دانش آموزان چه به صورت فردی و چه گروهی مسائل را که در تجربه هایشان ظهور می کنند، تعریف می کنند. یادگیری وظیفه مدار خواهد بود به این معنی که موفقیت از طریق حل مسأله و آزمودن راه حل از طریق عمل کردن بر پایه آن حاصل می شود. عملی که از طراحی هدفمندانه ناشی شود با آزمودن عملگرایانه همخوانی خواهد داشت و برپایه پیامدهایش مورد قضاوت واقع می شود.فرد تربیت یافته ای که کیلپتریک بر پایه همکاری هدفمند مد نظر داشت شامل مرد و زن مدوکرات بود چنین فردی از کرایش آزمایشگری برخوردار بود، تمایل دارد که تنها ارزشها و باورهای مد روش ا محک بزند. دانش آموزان از طریق روش پروژه با چگونگی اعمال شیوه های دموکراتیک بحث آزاد، اندیشه ورزی مستدل و دقیق،س تصمیم گیریهایی که حقوق اکثریت و اقلیت را محترم بدارد، و عمل که زمینه ساز دگرگونی آرام اجتماعی باشد آشنا خواهد شد.

همزمان با جنبش و پیشرفتگرایی و ایدئولوژی پیشرو، فلسفه مدرن در برابر فلسفه سنتی به طور گزینشی اصول پیشرفتگرایی  را رد خود ادغام کرد. فلسفه جدید آ.پ رکن اساسی بارز بسیاری از برنامه های داشنگاه ها را رد زمینه آ.پ حرفه ای تشکیل می داد. در رویکرد نوین، وجوه اصلی عبارت بودند از : 1) مدارس بزرگتر که بخش های متعدد کلاس ه و تنوع بیشتر برنامه درسی را تسهیل می کرد.

2) تنوع برنامه درسی که بر غنای آ.پ می افزود.

3) گرایش به ایجاد مدارس راهنمایی یا مدارس میانی به عنوان مدارس مستقل این تحولات اغلب از حمایت پیشرفتگراها برخوردار بودند و به صورت بخشی از ایدئولوژی مدیران مدارس جدید در آمدند.

دیوئی و سایر دانشوران پیشرفت گرا دست به کار سدند تا فلسفه آ.پ را رد مقابل داروینیسم اجتماعی تثبیت یافته هربرت اسبنسر، به ابزاری برای اصلاحات اجتماعی تربیتی تبدیل کنند.

معلم پیشرو

شاید مهمترین چالش برای معلم عبارت از آن بود که مانند راهنما رفتار کند نه آنکه منبع یادگیری باشد. دریافت کاری پیشرفتگرایی معلم ماهر مشابه گرایشگاه کلاس درس بر آن سلطه ندارد، بلکه علایق یادگیرندگان را محور قرار می دهد. معلم به طور شایسته راهنمای گفت و شنود، طرح ریزی و اجرای یادگیری است.

روابط فلسفی و ایدئولوژیک پیشرفتگرایی

پیشرفتگرایان از طبیعت گرایانی همچون روسو این آموزه را آریه گرفتند که کودکان را باید آزاد گذارد تا طبق اعتماد و نیازهای خود رشد کنند.

پیشرفتگرای به عنوان نظریه ای تربیتی با بسیاری از مفاهیم و عملکردهای مرتبط با ماهیت گرایی و پایدارگرایی مخالف است پرورشکار بنیاد گرا که موضوع تربیتی او منعکس  کننده ماهیت گرایی و پایدار گرایی محافظه کارانه تر و سنتی تر است نکات زیر طرفداری می کندس :

1) یادگیری مهارتهای  وسیله ای و فرهنگی پایه، که مبنای سایر موضوعات مدرسه و فعالیت های خارج از مدرسه جنبه بنیادی اساسی و زایا  دارند. از دیرباز طرفداران آ.پ بنیادی، تحصیل را به صورت آموزشی  ادبی کتاب محور تلقی کرده اند.

2) سازمان دادن برنامه درسی بر محور مهارتها و موضوعات اساسی تعریف شده، همچنین ابزار مخالفتی عمومی با الگوی برنامه ای نسنجیده نامشخص و آشفته ای که بر آ.پ باز، یادگیری از راه تجربه های میدانی، پروژه ها، فعالیت ها و سایر انواع آموزش های پراکنده تکیه می کند.

3) شناسایی مدرسه و مدیران و معلمان آن به عنوان متخصصان آکادمیک که در محتوای برنامه و روش  تدریس صاحبنظرند . حامیان آ.پ با بهره گیری از مدسته به عنوان ابزار تحول اجتماعی، نوآوری و آزمایشگری مخالفند. کلاس تحت سلطه معلم است و تدریس به دست او طراحی می شودو هدایت می شود.

پرورشکار پیشرفتگرا متقابلاً موضع تربیتی زیر را اتخاذ می کند:

1) به جای معرفی مهارتهای بنیادی به صورت مستقیم به کودکان، بهتر است آنان را وادار کنیم که روش های یادگیری و تحقیق را از طریق حل مسائل و ارضای نیازهایشان فراگیرند.

2) مدرسه باید در متن مسائل اجتماعی و پیشبرد تحولات جمعی قرار گیرد.

3) معلمان باید راهنمایان پروژه، و محرکان، مستشاران  یادگیری باشند نه انتقال دهندگان اطلاعات، باید متنوع و اغلب غیر مستقیم باشد.

نقادی دیوئی از آموزش و پرورش پیشرو

دیوئوی هشدامی داد که مجادله بین آموزش و پرورش سنتی و پیشرو به صورت اداعاهایی دال بریا «این مشق» یا «آن مشق» تنزل کرده است . اگرچه دیوئی هوادار پیشرفت گرایی بود ولی معتقد بود که بسیاری از پیشرفتگرایان صرفاً  علیه عملکردهای مدارس سنتی  عکس العمل  نشان می دهند و از عهده  صورتبندی فلسفه ای تربیتی که بتوان از آن مشابه نقشه ای برای فعالیت عملگرایانه بهره گرفت برنیامده اند.

تحلیل دیوئی  از مدارس سنتی و پیشرو در شفاف ساختن تضادهای بین این دو نهاد مفید بود وی می گفت مدارس سنتی نهادهایی رسمی هستند که برنامه موضوع محوری تکیه می کند که معارفی همچون زبان، تاریخ، ریاضایات و علوم را مستقل از هم سازماندهی شده اند، شامل می گردد.

سنت گرایان پایدارگرا و ماهیت باور معتقد بودند که خرد انسان در میراث فرهنگی بشریت نهفته است آداب هنجارها، و اخلاق از سنت برداشت می شوند و مشمول آزمون روش علمی نمی شوند.

معلم سنت گرا کدام مکتوب را به مشابه سرچشمه حمت تلقی می کرد. و بر کتاب درسی به عنوان منبع دانش ، و بر درس پس دادن به مشابه جاری ساختن دانش از دانش آموز تاکید می کرد . سنت گراها تلاش کرده بودند  که مدرسه را از مجادله های اجتماعی به دور نگه دارند. آنان بر پایه این باور که  یادگیری شامل انتقال ذخیره های معرفت  به ارث مانده از گذشته و تسلط بر آن است، علاقه و نیازهای کودکان را نادیده انگاشته و عامرانه از مسائل اجتماعی و سیاسی اضطراری چشم پوشی کرده بودند. انتظار آن بود که محصولات  آ.پ  متعارف (یعنی دانش آموزان ) خرد سنتی را پذیرا شوند و از عادات و نگرش هایی که همرنگی را موجب می شوند، برخوردار گردند و نسبت به مرجع قدرت فروتن و فرمانبردار باشند.

پرورشکار پیشرفتگرایی ای حقیقی معلمی است که در ارتباط دادن شرایط درونی  یادگیرنده - یعنی نیازها، علایقريا، قابلیت ها و آمال دانش آموز با شرایط عینی تجربه- یعنی عوامل محیطی که جنبه تاریخی، طبیعی، اقتصادی و جامعه شناختی دارند- ماهر باشد. دیوئی معتقد بود که پیشرفت گرای یبا ید از رویا پردازی ساده لوحانه درباره ماهیت کودک بپرهیزد . اگر چه نیازها و رغبت های کودکان همیشه سرآغاز یاد گیری می باشند ، ولی غایت آن نیستند . غرایز وسائقها باید پالایش یافته، به هوش اجتماعی تامل ارتقاء یابند.

آموزش و پرورش پیشرو ، باید الگو های تحقیق هدف مند توام با تامل را در یادگیری پرورش دهد . دیویی ماهیت گرایی و پایدار گرایی را به چالش خوانده ، به پرورشکاران هشدار می دا دکه از( بازگشت به روشهای فکری و آرمانهایی که قرنها قبل از پیدایش روش ظهور کرده بودند) پر هیز کنند . پرورشکاران حقیقی خواهند کوشید کهد به طور منظمی ( از روش علمی به مشابه الگو و آرمان هوشمندانه کاوش و از به کارگیری امکانات بلقوه درون ذاتی تجربه ) بهره گیری کند.

نقد پیشرفت گرایی در تعلیم و تربیت :

برخی منتقدان ،پیشرفت گرایی و دیویی را یکجا جمع کرده اند غافل از این حقیقت که نهضت پیشرفت موضوعی مجرد نبود  ، بلکه نهضتی مرکب امابا مسامعه بود که از چند مشرب فلسفی ترکیب شده بود . به نظر جو آن بورنت تعلیم و تربیت پیشرفتگرا لااقل از دو ریشه فلسفی برخوردار است یکی طبیعت گرایی رمانتیک ژان ژاک روسو و دیگری فلسفه پراگماتیسم پیرس-جیمز-دیوئی

هنگامی که جیمز و دیوئی هر دو شروع به نوشتن در مورد تعلیم و تربیت کردند، نهضت پیشرفت گرا هنوز جایگاه استواری در اصلاح تعلیم و تربیت آمریکا که لا اقل به نیمه قرن نوزدهم باز می گشت داشت.

هر راسی مان و هنری بارنارد هر دو به فلسفه کودک محور روسو و کارهای پستالوزی که تابع روسو بردو به نوبه خود شخصیت هایی چون فروبل هربارت را تحت تأثیر قرار داد، علاقه نشان می دادند. بنابراین هنگامی که دیوئی پا به صحنه تعلیم و تربیت گذاشت نیروهایی را به این پیشرفت گرایی نوظهور به عنوان نهضتی سیاسی برای براندازی تعلیم و تربیت سنتی در حمایت از آموزش و پرورش جدید و انسانی تر ملحق ساخت پس به نظر بورنت دیوئی انواع رمانتیسم را به عنوان متحدان سیاسی و نه فلسفی پذیرفت افراد رمانتیک به نوبه خود به جای آن که دیوئی در هر سبک منظمی تبعیت کنند به منظور هماهنگ یازی موضوعشان عناصر مشخص فلسفه دیوئی را اقتباس و انتهاب کردند دیوئی به جای ایمان آوردن به این اقتباس چنانکه از انتقاد او در مورد افراطهای پیشرفت گرایی روشن می شود، از آن مسامعه کردس.

بسیاری پراگماتیسم را با پیشرفت گرایی و پیشرفت گرایی را با نام جان دیویی یکی دانسته اند اما بالنسبه شواهد زیادی هست که دیگران اگر نگوییم بیشتر لااقل به اندازه دیویی با توسعه تعلیم و تربیت پیشرفت گرا ارتباط داشته اند. مطمئناً هم سرهنگ فرانسیس پارکر و هم جی استانلی هال از لحاظ عملی و نظری سایه ای وسیع برای این نهضت گسترده اند. پیروان دیویی همچون ویلیام هرد کیلپاتریک، جان چایلدز، بوید بود و گود دون ها لیفش نیز موثر بوده اند .

در اوایل قرن بیستم هنگامی که اندیشه های پراگماتیک و پیشرفت گرا در حال توسعه بود برخی مردم دیوئی و پیر دانش را مخالف نظام حکومتی آمریکا قلمداد می کردند. به این دلیل مربیان زیادی مقاصد و تکنیکهای تعلیم و تربیت پراگماتیسم را به این عنوان که زیاد تند است نپذیرفتند.

تا پیش از اواخر دهه 1930 روش های تعلیم و تربیت پیشرفتگرا به اندازه کافی متداول شده و بررسی های گسترده ای برای مقایسه مدارس سنتی و پیشرفت گرا به راه افتاده بود. این بررسی به «هشت سال تحقیق» شهرت یافته (بین سالهای 1932 تا 1940) تحقیقات نشان داد که شاگردان دبیرستانها و مدارس پیشرفت گرا به همان خوبی یا بهتر از شاگردانی عمل می کردند که در موسسات سنتی حضور می یابند اما گزارش نهایی این تحقیق  در روزهای پر جنب و جوش جنگ جهانی دوم فاش شد و در نتیجه این بررسی هرگز توجهی را که شایسته اش بود، به دست نیاورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

آ.پ پیشرو اصرار می ورزد که کودک را باید از تربیت سنتی که بر یادگیری مکانیکی تأکید می کند رهایی بخسید. در ومخالفت با برنامه های سنتی موضوع محور متعارف پیشرفتگرایان  در صددند تا سازمان برنامه درسی را به شیوه های دیگری سازماندهی کنند آنان از شقوق متنوع لیکن مرتبط به همی مانند فعالیت، تجربه مشکل گشایی، و روش پروژه حمایت می کنند. شاخصه های آ.پ پیشرو عبارتند از :

1) تأکید بر کودک به عنوان یادگیرنده به جای موضوع درسی

2) تأکید بر فعالیت ها و تجارب مستقیم به جای اتکای انحصاری برداش و مهارتهای لفظی  و ادبی

3) ترغیب فعالیت های گروهی  همیارانه به جای یادگیری رقابت آمیز و انفرادی درس.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

فلسفه آموزش و پرورش / عیسی ابراهیم زاده

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت / دکتر علی شریعتمداری

مراحل تعلیم و تربیت / دکتر غلامحسین شکوهی

مبانی فلسفی / سموئل ام کراور/ ترجمه: گروه علوم تربیتی

مکاتب و آرای فلسفی /  جرالد ان گوتک / ترجمه دکتر محمد پاک سرشت

روزنامه همشهری شماره 2392 تاریخ 12/2/1380

مقاله سیر مدرنیته / دکتر شهریار زرشناس

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت: 16:22 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

تحقیق درباره علل وعوامل افت تحصيلي

بازديد: 179

تحقیق درباره علل وعوامل افت تحصيلي

 

 آموزش و پرورش همگاني با آموختن مهارتها به افراد جوان و بااستعداد به منظور توانا ساختن آنها به يافتن جايگاه مناسب و ارزشمند در جامعه، به كاهش نابرابري ثروت و قدرت كمك مي كند و در  

 واقع بطور كلي مفهوم اصلي آموزش و پرورش تمرين دموكراسي به معني واقعي كلمه و البته همواره با كالبدي اصلاح طلبانه است.

 

 

 

 

 

 

 

 نمي توان انكار كرد كه آموزش و پرورش امروز در ايران با آنچه بايد باشد فاصله زيادي دارد. در   

 شهرهاي بزرگ، بخصوص تهران پديده هاي ناهنجار ترك تحصيل، افت تحصيلي، اعتياد و هزاران

 مشكل و معضل ديگر در حال رسوخ و يا شايد در بعضي موارد در حال نهادينه شدن است و اين

 يعني بحران و هشدار به مسوولان امر آموزش و پرورش كه متولي پرورش دانش آموزان و آينده  

 سازان ايران هستند. متاسفانه امروز بارها و بارها شنيده مي شود كه دبيران خوب و با سابقه و  

 تحصيلكرده آموزش و پرورش گرايش فراواني به گرفتن انتقالي براي تدريس در مناطق شمالي شهر

 دارند.

 

 اكثر دبيران مجرب در فكر اين هستند كه امتيازشان به حد مطلوب جهت تقاضاي انتقال برسد و خيلي سريع نقل مكان كنند. از طرف ديگر آمارها نشان مي دهند افت تحصيلي، ترك تحصيل و مشكلات آموزشي-اجتماعي در بين دانش آموزان مناطق جنوب شهر بيشتر ديده مي شود. چه علل و عواملي

 باعث به وجود آمدن فاصله بين جنوب و شمال شهر از لحاظ آموزشي شده است؟ چه كسي بايد به  

 اين موضوع توجه و به آن رسيدگي كند؟

 

 ضعف اقتصادي خانواده ها و عدم تغذيه مناسب

 

 با توجه به وضعيت نامناسب درآمدي و نابساماني اقتصادي در بين خانواده هاي كم درآمد و البته

 حضور و تمركز اكثر اين خانواده ها در جنوب شهر، دانش آموزان اين محيط به نوعي از لحاظ روحي و هم از لحاظ جسمي با مشكلات عديده يي دست به گريبان هستند. وضعيت اقتصادي نامناسب خانواده ها باعث مي شود دانش اموزان از تغذيه مناسب و مقدار كالري مورد نياز بدن بخوبي استفاده نكنند و درصد كارآيي و يادگيري آنها در ساعات كلاس و همچنين منزل كاهش يابد، از طرف ديگر تاثيرات روحي و رواني مشكلات اقتصادي بين دانش آموزاني كه از خانواده هاي كم درآمد هستند خطرناكتر و بيشتر از ديگر تاثيرات است.

 

 كمبود وسايل كمك آموزشي و تفريحي

 

 يكي از نيازهاي اوليه و اصلي دانش آموزان، پركدن اوقات فراغت و استفاده از مكانهاي فرهنگي-

 كتابخانه ها، سينما، تئاتر، موسيقي و ... است كه البته به نظر مي رسد بايد به سهولت و با كمترين

 هزينه در دسترس آنها باشد. مناطق جنوب شهر اما كمتر داراي چنين مكانهايي است، استفاده از

 مكانهاي فرهنگي موجود نيز به دليل هزينه هايسنگيني كه دارد و تامين آن براي خانواده هاي كم

 درآمد جنوب شهر ميسر نيست، آيا لازم نيست به اين موضوع فكر كنيم كه دانش آموزان چگونه در

 اين محيط ها بايد اوقات فراغت خود را پر كنند؟ آيا بايد توقع داشت كه اين دانش آموزان اوقات

 فراغت نداشته باشند؟ يا حق استفاده از اين اوقات را از آنها گرفت؟

 

 طلاق و گسستگي خانواده

 

 بررسي چگونگي اثرات جدايي والدين بر كودكان و فرزندان بسيار دشوار است و نياز به بحث

 كارشناسي دارد. ميزان ستيز ميان پدر و مادر قبل از جدايي، تاثير ستيزهاي مكرر بر كودكان، روابط

 فرزندان با والدين، ميزان راضي بودن والدين از ازدواج شان و ... همه اين عوامل و عوال ديگر مي

 تواند بر فرايندافت تحصيلي دانش آموزان دركوتاه مدت و يا بلند مدت تاثير داشته باشد.

 

 فرزنداني كه والدين شان از ازدواج  خود راضي نيستند، اما با هم زندگي مي كنند ممكن است تحت

 تاثير تنش ناشي از روابط آنها قرار بگيرند، اين روند تا طلاق ادامه دارد و تحقيقات نشان مي دهد كه فرزندان پس از جدايي پدر و مادرشان در واقع اغلب به اضطراب عاطفي آشكار و واضح رنج مي

 برند. اضطراب عاطفي، بلاتكليفي و سردرگمي از مواردي است كه اثرات بسيار تخريب كننده يي بر

 دانش آموزان دارد.

 

 تجربه اكثر معلمان و دبيران آموزش و پرورش نشان مي دهد اين گونه دانش آموزان اكثرا در كلاس

 نسبت به درس بي توجهي و شايد به نوعي بي تفاوت هستند. اين مشكل، مشكل والديني كه ازدواج

 مجدد مي كنند نيز هست كه در اقشار كم درآمد به شكل حادتري بروز پيدا مي كند.

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت: 16:19 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

علل وعوامل افت تحصيلي 2

بازديد: 121

 

علل وعوامل افت تحصيلي 2

 

 آموزش و پرورش همگاني با آموختن مهارتها به افراد جوان و بااستعداد به منظور توانا  

 ساختن آنها به  يافتن جايگاه مناسب و ارزشمند در جامعه، به كاهش نابرابري ثروت و قدرت

 كمك مي كند و در واقع بطور كلي مفهوم اصلي آموزش و پرورش تمرين دموكراسي به

 معني واقعي كلمه و البته همواره با كالبدي اصلاح طلبانه است.

 

 

 

 

 

 

 

 نمي توان انكار كرد كه آموزش و پرورش امروز در ايران با آنچه بايد باشد فاصله زيادي

 دارد. در شهرهاي بزرگ، بخصوص تهران پديده هاي ناهنجار ترك تحصيل، افت تحصيلي،  

 اعتياد و هزاران  مشكل و معضل ديگر در حال رسوخ و يا شايد در بعضي موارد در حال  

 نهادينه شدن است و اين  يعني بحران و هشدار به مسوولان امر آموزش و پرورش كه متولي

 پرورش دانش آموزان و آينده  سازان ايران هستند. متاسفانه امروز بارها و بارها شنيده مي

 شود كه دبيران خوب و با سابقه و  تحصيلكرده آموزش و پرورش گرايش فراواني به گرفتن

 انتقالي براي تدريس در مناطق شمالي شهر دارند.

 

 اكثر دبيران مجرب در فكر اين هستند كه امتيازشان به حد مطلوب جهت تقاضاي انتقال برسد

 و خيلي  سريع نقل مكان كنند. از طرف ديگر آمارها نشان مي دهند افت تحصيلي، ترك

 تحصيل و مشكلات آموزشي-اجتماعي در بين دانش آموزان مناطق جنوب شهر بيشتر ديده

 مي شود. چه علل و عواملي  باعث به وجود آمدن فاصله بين جنوب و شمال شهر از لحاظ  آموزشي شده است؟ چه كسي بايد به اين موضوع توجه و به آن رسيدگي كند؟

 

 

 

 

                     ضعف اقتصادي خانواده ها و عدم تغذيه مناسب

 

 

 با توجه به وضعيت نامناسب درآمدي و نابساماني اقتصادي در بين خانواده هاي كم درآمد و

 البته  حضور و تمركز اكثر اين خانواده ها در جنوب شهر، دانش آموزان اين محيط به نوعي

 از لحاظ روحي  و هم از لحاظ جسمي با مشكلات عديده يي دست به گريبان هستند. وضعيت

 اقتصادي نامناسب  خانواده ها باعث مي شود دانش اموزان از تغذيه مناسب و مقدار كالري

 مورد نياز بدن بخوبي استفاده  نكنند و درصد كارآيي و يادگيري آنها در ساعات كلاس و

 همچنين منزل كاهش يابد، از طرف ديگر تاثيرات روحي و رواني مشكلات اقتصادي بين

 دانش آموزاني كه از خانواده هاي كم درآمد هستند     خطرناكتر و بيشتر از ديگر تاثيرات

 است.

 

                           كمبود وسايل كمك آموزشي و تفريحي

 

 يكي از نيازهاي اوليه و اصلي دانش آموزان، پركدن اوقات فراغت و استفاده از مكانهاي

 فرهنگي-  كتابخانه ها، سينما، تئاتر، موسيقي و ... است كه البته به نظر مي رسد بايد به

 سهولت و با كمترين  هزينه در دسترس آنها باشد. مناطق جنوب شهر اما كمتر داراي چنين

 مكانهايي است، استفاده از مكانهاي فرهنگي موجود نيز به دليل هزينه هايسنگيني كه دارد و

 تامين آن براي خانواده هاي كم  درآمد جنوب شهر ميسر نيست، آيا لازم نيست به اين

 موضوع فكر كنيم كه دانش آموزان چگونه در اين محيط ها بايد اوقات فراغت خود را پر

 كنند؟ آيا بايد توقع داشت كه اين دانش آموزان اوقات  فراغت نداشته باشند؟ يا حق استفاده از

 اين اوقات را از آنها گرفت؟

 

 

                                  طلاق و گسستگي خانواده

 

 

 بررسي چگونگي اثرات جدايي والدين بر كودكان و فرزندان بسيار دشوار است و نياز به

 بحث  كارشناسي دارد. ميزان ستيز ميان پدر و مادر قبل از جدايي، تاثير ستيزهاي مكرر بر

 كودكان، روابط  فرزندان با والدين، ميزان راضي بودن والدين از ازدواج شان و ... همه اين

 عوامل و عوال ديگر مي  تواند بر فرايندافت تحصيلي دانش آموزان دركوتاه مدت و يا بلند

 مدت تاثير داشته باشد.

 

 

 فرزنداني كه والدين شان از ازدواج  خود راضي نيستند، اما با هم زندگي مي كنند ممكن

 است تحت  تاثير تنش ناشي از روابط آنها قرار بگيرند، اين روند تا طلاق ادامه دارد و

 تحقيقات نشان مي دهد كه  فرزندان پس از جدايي پدر و مادرشان در واقع اغلب به

 اضطراب عاطفي آشكار و واضح رنج مي  برند. اضطراب عاطفي، بلاتكليفي و سردرگمي

 از مواردي است كه اثرات بسيار تخريب كننده يي بر  دانش آموزان دارد.

 

 

 تجربه اكثر معلمان و دبيران آموزش و پرورش نشان مي دهد اين گونه دانش آموزان اكثرا

 در كلاس  نسبت به درس بي توجهي و شايد به نوعي بي تفاوت هستند. اين مشكل، مشكل

 والديني كه ازدواج مجدد مي كنند نيز هست كه در اقشار كم درآمد به شكل حادتري بروز پيدا

 مي كند.

 

 

 

 

 

               عوامل افت تحصيلي ( ترس از امتحان )

 

 

شب های خرداد ماه همیشه با کابوس امتحان و ترس از نمره به صبح می رسد ، ترسی که حتما همه طعم آن را چشیده ایم ، اما به راستی چرا شب های امتحان اینقدر طولانی و سخت می گذرند و چطور می توان در این شب هایی که شاید سرنوشت یک سال از عمر دانش آموزان به آن بستگی دارد را به راحتی سپری کرد؟

 

یک دانش آموز درباره شب های امتحان می گوید : شب های امتحان انگار طولانی ترین شب های عمر آدم است و هرگز به صبح نمی رسد ، آن شب هر چه درد و مرض است به سراغ آدم می آید و نمی گذارد چشم ها یک لحظه با آرامش روی هم بیایند.

 

و می افزاید : گاهی حس می کنم امتحان انتقام معلم ها از دانش آموزان است ، از بس که سوالات سخت است ، گویی این سوالات را از کره مریخ آورده اند ، هر سال خصوصا روزهای امتحان پایان سال تحصیلی چند روزی حالم بد است ،  همیشه فکر می کنم سوالات امتحان خیلی سخت خواهند بود و من نمی توانم جواب آنها را بدهم.

 

دانش آموز دیگری نیز  می گوید : شب های امتحان خیلی نگرانم ، چرا که سرنوشت یک سال از عمرم در روز امتحان رقم می خورد ، اگر نتوانم از پس سوالات برآیم یک سال عقب می مانم ، حالا عقب ماندنم بماند ، جواب پدر و مادر را دادن  از جواب سوالات امتحان سخت تراست.

 

ومی افزاید : بیشتر شب های امتحان خوابم نمی برد ، در عین حال نمی توانم درس هم بخوانم ، تا کتاب را دست می گیرم ، خوابم می برد و تا به رخت خواب می روم خوابم می پرد و اضطراب امتحان نمی گذارد لحظه ای آرامش داشته باشم ، جالب تر اینکه فردا صبح سر جلسه امتحان هر آنچه را که خوانده ام  فراموش می کنم.

 

در شب های امتحان اضطراب غول بی شاخ و دمی است که از ناکجا آباد ذهن سر بر می آورد و افکار دانش آموزان را با تمام توان در پنجه های پر التهابش می فشارد ، اما اضطراب از کجا سرچشمه می گیرد... 

اضطراب دانش آموزان ناشی از عدم تسلط آنها بر مفاهیم درسیاست

یک کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه عمده ترین دلیل اضطراب دانش آموزان ، عدم تسلط آنها برمفاهیم درسی است ، می گوید : ضعف در عملکرد معلمان ، عدم تطبیق مفاهیم کتاب هایدرسی با روحیات دانش آموزان وموارد دیگر سبب جدایی دانش آموزان از کتاب های درسی وعدم یادگیری مفاهیم آموزشی می شود.

كارشناس ديگري می افزاید : امتحان  بین دانش آموزان و معلمان به صورتیک خط قرمز در آمده است به طوری که معلم درس می دهد تا فقط دانش آموز در امتحانقبول شود و دانش آموز نیز درس می خواند تا فقط بتواند از پس سوالات امتحان برآید وتاکیدی بر میزان یادگیری دانش آموزان وجود ندارد.

استاد دانشگاه آزاد با تاکید بر اینکه نمره 20 یکی از عوامل مهمایجاد استرس و اضطراب در دانش آموزان است ، می گوید : بیست نمره ای است که اکثروالدین و دانش آموزان در پی آن هستند در حالیکه این نمره بیانگر یادگیری کامل توسطدانش آموزان نیست ، بلکه فقط نشان می دهد که دانش آموز مطالب کتاب های درسی خود راحفظ کرده است.

یک کارشناس با تاکید بر اینکه میزان کم اضطراب و استرس می تواندسبب افزایش تلاش دانش آموزان برای یادگیری شود ، می گوید : اضطراب ناشی از امتحاناتمی تواند تا 70 درصد سبب کاهش یادگیری دانش آموزان شود.

93 درصد از دانش آموزان در روزهای امتحان اضطراب دارند

 

دکتر لطفعلی احمدزاده  با اشاره به اینکه اضطراب یکی از مهم ترین عوامل کاهش یادگیری دانش آموزان خصوصا در مقاطع راهنمایی و متوسطه است ، می افزاید : اضطراب امتحان  یادگیری دانش آموزان را مختل کرده و سبب بروز اختلالات رفتاری همچون تیک های عصبی و پرخاشگری در آنها می شود.

 

وی اظهار می کند : بیش از 93 درصد از دانش آموزان به دلیل تاکید فراوان خانواده و معلمان مدارس در روزهای امتحان دچار استرس و اضطراب هستند که این عامل درصد افت تحصیلی دانش آموزان را افزایش داده و سبب عدم ارایه کامل آموخته های دانش آموزان می شود.

 

استاد روان شناسی دانشگاه پیام نور می افزاید : حالت تهوع ، سردرد ، بی حوصلگی و کاهش اشتها از عواملی است که با بروز استرس در روزهای امتحان بین دانش آموزان بسیار شایع است.

 نظام ارزشیابی کشور سبب ایجاد استرس در دانش آموزان می شود

مدیر کل ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نظام ارزشیابی کشور سبب ایجاد استرس و اضطراب در دانش آموزان می شود ، می گوید : نظام آموزشی فعلی کشور بر محفوظات دانش آموزان تاکید می کند و یادگیری دانش آموزان مورد توجه قرار نمی گیرد ،  باید سیستم آموزشی کشور به سمت یادگیری هدایت شود.

حسین احمدی با تاکید بر اینکه در امتحان سرنوشت یک ساله دانشآموزان در نصف روز رقم می خورد ، می افزاید : دانش آموزان هر قدر درطول سال زحمتکشیده و درس خوانده باشند در صورتی که در ساعات امتحان ،  شرایط مناسبی نداشتهباشند و به هر دلیلی نتوانند از پس سوالات امتحان برآیند ، زحمات یک ساله شان هدرمی رود و همین موضوع نیز در بسیاری از موارد سبب اختلالات شدید روحی و روانی درآنها می شود.

وی با اشاره به اینکه با جایگزینی ارزشیابی توصیفی به جایارزشیابی نمره ای ، اضطراب و استرس دانش آموزان به حد اقل می رسد ، می گوید : درحال حاضر حدود 6 هزار دانش آموز در مقطع ابتدایی در قالب 200 کلاس و 100 مدرسه تحتپوشش ارزشیابی توصیفی قرار دارند ، این طرح به صورت آزمایشی در حال اجراست و چنانچهبه نتایج مطلوب برسد در سال تحصیلی آینده به صورت سراسری برگزار می شود.

مدیر کل ارزشیابی تحصیلی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه جایگزینی ارزشیابی توصیفی به جای ارزشیابی کمی نیازمند اعتبارات است ، می افزاید : در حال حاضر اعتبارات لازم برای جایگزینی ارزشیابی توصیفی به جای ارزشیابی کمی و نمره ای برای تمام مقاطع تحصیلی وجود ندارد.

به جز نظام ارزشیابی کههمواره با ایجاد استرس و اضطرابی که در بر دارد سبب مشکلات روحی برای دانش آموزانمی شوند و فهم مطالب درسی را کاهش می دهند ، عواملی همچون تاکید خانواده ها بر نمره 20، ایجاد ترس و دلهره بیجا از سوی خانواده به منظور کسب نمرات بالاتر و تاکید بیشاز حد آنها درباره درس خواندن و ترس از مردودی جزء عواملی هستند که بر اضطراب دانشآموزان می افزاید و سبب بروز انواع مشکلات روحی و روانی در آنها می شود.

نظام ارزشیابی سلامت روانی دانش آموزان را به خطر انداختهاست

معاون آموزش عمومی و امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره بهاثرات منفی مردودی بر بهداشت روانی دانش آموزان می گوید : در حال حاضر ارزشیابی ازدانش آموزان با نمره و مقیاس کمی صفر تا20، سلامت روان آنها را به خطر انداخته استو میزان فهم مفاهیم درسی را به حداقل رسانده است.

سید مختار موسوی  می افزاید : ارزشیابی بر اساس نمره و مقیاس کمیصفر تا بیست حساسیت 20 زدگی را در میان دانش آموزان و والدین آنها  رایج کرده  واین در حالی است که این حساسیت در کسب نمره بیست ، اهداف تعلیم و تربیت وزارت آموزشو پرورش را به خطر انداختها ست و آنها را محقق نمی کند

کارشناسان بر آورد کرده اند که هر سال بیش از ده درصد از دانش آموزان مردود می شوند که این موضوع نشان می دهد که نظام آموزشی کشور نتوانسته است از منابع اختصاص یافته به امر آموزش و پرورش استفاده بهینه را داشته باشد ، سالانه بیش از100 میلیارد ریال زیان به دلیل خارج شدن دانش آموزان هر یک از پایه های تحصیلی از نظام آموزشی بر کشور تحمیل می شود.

به رغم تمام مسایل و مشکلاتی همچون عدم هماهنگی مفاهیم درسی با نیازهای روزمره دانش آموزان ، عدم تناسب حجم محتوا با ساعات درنظر گرفته شده ، عدم هماهنگی محتوا با رشد ذهنی و جسمی دانش آموزان ، تغییرات مستمر محتوایی ، نامناسب بودن روش ها و امکانات آموزش و پرورش با محتوای برنامه ها که سبب افت تحصیلی و عدم یادگیری مفاهیم آموزشی توسط دانش آموزان می شوند ، دانش آموزان موظفند روزهای امتحان را با همین امکانات و موقعیت پشت سر بگذارند و موفق شوند و اما چگونه ؟

شب امتحان زمان یادگیری نیست

یک کارشناس تعلیم و تربیت  میگوید : فقط با آموزش صحیح به دانش آموزان می توان میزان اضطراب آنها را نسبت بهامتحان کم کرد واز افت تحصيلي دانش آموز جلوليري كرد و این اضطراب را به هیچ وجه با جو فعلی جامعه نمی توان حذف کرد.

وي می افزاید : باید به دانش آموزان آموخت که شب هایامتحان زمان یادگیری دروس نیست و در این شب ها فقط باید به مرور درسها پرداخت و درنظر گرفت که اضطراب احساسی فریب انگیز است که القاء می کند فرد از پس کاری که قراراست انجام دهد بر نمی آید ، پس در چنین شرایطی نباید  دست از تلاش و کوشش برداشت وچه بسا باید به مطالعه دروس امتحانی با جدیت بیشتر پرداخت.

وی به دانش آموزان تاکید می کند : در زمان امتحان اگر اضطرابدارند این اضطراب را مطرح کنند ، چرا که با تکرار چندین باره آن ، سختی اضطراب ازبین می رود و تا حدودی  آرامش روحی و روانی که تاثیر زیادی در موفقیت دانش اموزاندارد جایگزین آن می شود.

پوربخش با تاکید بر اینکه یادداشت برداری از مفاهیم مطالب کتابسبب افزایش یادگیری می شود ، می افزاید : بهترین روش برای ماندگار کردن آموخته هادر حافظه مرور مطالب آموخته شده قبل از خواب است.کارشناس دیگری می گوید : دانشآموزان باید سعی کنند مدتی مانده به روز امتحان کتاب درسی را به چند قسمت تقسیمکنند و هر روز قسمتی از آن را بیاموزند و آموخته های خود را در جایی یادداشت کنندتا در فرصت های مختلف بتوانند آنها را مرور کنند.

دکتر محمد مهدی خدایاری با تاکید بر اینکه عدم موفقیت  در یکامتحان به معنی شکست در تمام امتحانات نیست ، می افزاید : دانش آموزان باید پس ازاتمام  امتحان داده شده  آن را فراموش کنند و فکر خود را معطوف به امتحان بعدیکنند.

یک ساعت قبل از امتحان مطالعه تعطیل

استاد دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه فهم سوال نصف جواب است ، میگوید : دانش آموزان باید یک ساعت قبل از امتحان مطالعه درس را به طور کامل تعطیلکنند و به هیچ وجه قبل از شروع امتحان از یکدیگر سوال نپرسند چرا که  ممکن استسوالی را بلد نباشند و دجار اضطراب شوند و مطالب دیگر را نیز فراموش کنند.

وی می افزاید : دانش آموزان در جلسه امتحان وقت خود را با فکرکردن درباره سوالات مشکلی که جواب آن را نمی دانند هدر ندهند و در صورتی که پاسخسوالی را نمی دانند آن را علامت زده و به سوال بعدی بپردازند و در پایان می توانندبه اینگونه سوالات بیشتر فکر کنند و احتمالا جواب آنها را بدهند.دکتر خدایاری تاکیدمی کند : دانش آموزان به منظور افزایش تمرکز ، پس از دریافت برگه سوالها ابتدا بابرگه ای که مخصوص پاسخهاست روی سوال ها را بپوشانند و سپس شروع به خواندن سوالها وجواب دادن به آنها یکی پس از دیگری نمایند ، اگر پاسخ سوال اول را دانستند جوابدهند و به همین ترتیب ادامه دهند.

صبحانه فراموش نشود 

یک کارشناس نیز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر باتاکید بر اینکه دانش آموزان باید صبح امتحان صبحانه مناسبی بخورند و به هیچ وجهگرسنه سر جلسه امتحان ننشینند ، می گوید : دانش آموزان باید شب امتحان غذاهای سبک وپرکالری مصرف کنند ، چرا که فعالیت های ذهنی نیازمند مصرف کالری فراوان است وخوب همبخوابند و پر انرژی در جلسه امتحان حاضر شوند .

 والدین باید شب امتحان آرامشلازم را برای دانش آموزان برقرار کنند ،  کشمش و خرما جزء منابع غذاییهستند که می توانند کالری مناسبی را در روزهای امتحان به دانش آموزان منتقلکنند.

به هر حال  روزهای امتحان با تمام سختی و مشقتی که داردبه پایان می رسد ، دانش آموان با تمام استرس ها و اضطراب ها پا به سال تحصیلی جدیدیمی گذارند و یک سال پیشتر می روند اما به راستی چقدر از آموخته های خود را به کارمی گیرند و یا به عبارتی دیگر آموخته هایی که با این مشقت در ذهن خود جای داده اندتا کی در ذهنشان می ماند و برایشا چه کارایی هایی دارد؟

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت: 16:18 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

برخي علل افت كيفيت آموزشي و پرورشي در مدارس

بازديد: 131


برخي علل افت كيفيت آموزشي و پرورشي در مدارس

 

 
در هر جامعه باتوجه به طرز تفكـر احاد جامعه و بافت فلسفي فكـري و ريشه هاي عقيدتي آنهـا نظامهايي روي كـار مي آيند و اين نظامها فـارغ از محاسن و معايب خود در آن جامعه اقدام به
طراحي برنامه ها و اهداف غايي در قالب كتب درسي و مكتبي و فكري براي دانش آموزان خود
مي نمايند در اين بين ساخت نظام آموزشي يك جامعه اعم از نگرشها و باورها
‎‎‎ ، برنامه ها وآيين
نامه ها مي توانند همگي برسيستم كلي تقسيم و تربيت تأ ثيري شگرف بگذارندكه بعضي ازآنها آثار
خود را در كـوتاه مدت و بعضي در بلند مدت نمايان مي سازند و اين تا ثيـرات اعـم ازمطلوب يا نامطلوب صحيح يا غلط در بافت آينده جامعه تأ ثيري بسيار عميق خواهند گذاشت با توجه به اينكه
ديگه فعاليتهاي مربوط به مسائل آموزشي و پرورشي در مدتي تقريباً طولاني اثرات عمده خود را
به معرض ديد مي رسانند شايد كوچكترين اشتباه و يا نارسايي در تحليل بعضي ازمسائل و يا بردن
در نظر گرفتن بعضي از علل و عوامل بسيار پيچيده تربيتي و آموزشي ضايعه اي غير قابل جبـران
بر پيكـره ضعيف آموزشي كشور وارد نمايند كه سالها نتوان التيام آنرا بهبود بخشيد آنهم با صرف
هزينه هاي گزاف و چندين برابر قبلي كه براي طراحي و اجرا صرف گرديده است .
از جمله عـواملي كه در اين راستا مي توانند تاثيرات منفي بر كيفيت آموزشي و روند آموزش در
مدارس اعمال كنند مي توان به وضع آيين نامه هاي خشك و انعطاف ناپذير و غير شفاف كه پس از
رفع اشكالها وعيوب آنها و سپري نمودن كانالهاي عريض وطويل بود بوروكراسـي معمول اداري
آيين نامه اي جديد با مشكلات و اشكالات جديدي از پي ديگـري سرازير مي گردد و چون سيستم
كلي بصورت متمركزاداره مي شودانعكاس يك اشكال يايك مشكل ازپايين تررده به تصميم گيرهاي
اصلي شايد چندين سال طول بكشد .
تصميم گيـريهاي غيـر تخصصي در پشت درهاي بسته توسط افـرادي كه شايد متصدي بزرگترين مقامهاي وزارتي بوده كه شايد هيچ تجربه اي در آموزش و پرورش آنهم در تدريس نداشته باشند
و فقط از قدرت امروزي مديريتي خوبي برخوردار باشند استفاده مي گـردد و نا گفته پيداست كه
چنين اشخاصي با انواع درد و رنـج ها و نيـازهاي معلمان درمدارس بكلـي غـريبند اين تصميم گيريهاي نا كارآمد و غير واقعي كه اغلب بصورت ايده آليستي طرح مي گردند درمقام اجرا دچار
مشكل شده و يا بصورت فقط تكميل فرمهاي مربوطه اجرا مي گردند .
طـراحان كتابها و نظام آموزشي كمتـر توجهي به نيازهاي واقعي دانش آموزان در همه سطوح
مي كنند و گويي هر مقطع تحصيلي سيستمي مجزا و مستقل از همديگر عمل مي نمايند و كدام
اطلاعات گسسته و غير مرتبط با هم در زمينه هاي اجتماعي و علمي ارائه مي دهند در چنين سيستم آموزشي وازدانش آموزان انتظارحفظ مفاهيم اوليه بعضي ازقوانين يا پديده ها بصورت طوطي- وار را خواستار هستيم و هيچ تـوجهي به خلا قيت و ابتكارات دانش آموزان يا به نحـوه تفكـر آنها از پديده هاي اطـراف و در ارزشيا بي دانش آموزان هم كمتـر تـوجهي به مسائل علـمي آزمايشگاهي يا ابتكارات آنان مي شود . سيستم آموزشي توجهي بيش ازاندازه به كميت آموزشي و اصالت دادن به محتوا و برنامه به جاي
رشد و تحويل همه جانبه علا قـمند است و اين اشتبا هي بـزرگ بوده وآنهم شايد جابجايي هدف و وسيله درآن صورت گرفته بدين معنا كه معيار كمي و درصدهاي آماري قبولي وسيله اي بـراي
نشان دادن رشد كيفي در مطالعات مختلف بكاربرده مي شود كه بدين وسيله راههاي اصلاح روشها
و يا مقايسه آنها و يا اصلاح شيو ه ها بـراي رسيدن به هدف متعالي تعليم و تـربيت و ارتقاء كيفيت يادگيري مورد استفاده قـرارمي گيرد كه عملاً توجه به كيفيت از ياد رفته و بصورت سنتي تأ كيدي
بيشتـر بـرآمارهاي درصد قبولي بعنوان بلاي آموزشي كيفي درجامعه ريشه دوانده است بعنوان مثال ما هيچگاه شاهد تشويق معلمي بخاطر ميزان ياددهي كيفي يك مطلب آموزشي نبوده ايم اما
بسيـار شا هد تشويق معلماني كه از درصد كاذب قبولي بيشتـر استفاده كرده بودند را شده ايم و
در اين بين شايدهم متخصص در آموزش پرورش نداشته باشيم كه بتواند تمامي شيوه هاي تدريس
مسلط بوده و بتواند كيفيت يادگيري يك مطلب را ارزيابي نمايد .
عدم نظارت و كنترل سالـم ارزشيا بيهاي اصولي و توجه به معيارهاي غيـر واقعي و كهنه و از كار
افتاده روي هم رفته شرايط نامطلوب و اضطراب آوري را در محيط مدارس به وجود مي آورد كه
امكان استفاده از شيوه هاي غير معمول را از بين برده و عرصه را براي افرادي كه به طرز تفكـرو
خلاقيت و پرسشگري دانش آموزان بدون درنظـرگرفتن مطالب كليشه اي كتابها مي نمايند تنگتر
مي كند وما دراين شيوه بيشيرطالب دانش آموزاني همچون سربازاني كه بي چون و چرابايــد
اطاعت كنند و حق هيچ پرسشگري و به دنبال چرايي هستند را نيستيم .
سيستم سنتي گزييش معلمان و رعايت اصول و شرايط گزينشي كه كمترتوجهي درآن به علاقمندي
و استعداد و عشق و پشتكار و داشتن خلاقيت در يك حـرفه كه از شـرايط بسيارمهم براي افـراد
شايستگي در آن است را مي نمايد و صرفاً توجه به مدرك تحصيلي از جمله عواملي است كه افراد
بخاطربيكـاري و فقط جهت كسب درآمد وارد شغل معلمي شده كه بعدها با استعداد يا با خلاقيت
آنها سازگار نيست همه را دچار مشكل مي كنند .
انتخاب رؤساي مناطق بيشتر ازافراد غيربومي بغيراز محاسن اندكي كه دارد داراي معايب بسياري
مي باشد كه اينان بعضاً حتي با شرايط جغرافيايي يا فرهنگي بكلي نامأ نوسند و ماهها و شايد سالهاوقت لازم است كه اندك آشنايي با محيط كاري پيدا نمايند و پس از كسب آن آشنايي توفيقاتـي چندپس ازعزل ونسب وزيرمديركلي جديدرؤساي مناطق جديدي رانيزمأموران آن منطقه خواهدكرد و اينبار نيز روز از نو و روزي از نو تكرار خواهد شد بودجه هاي بسيار كم دولتي و سرانه هاي ناچيز كه حتي كفاف هزينه هاي جاري و استهلاك ساختمان مدارس را نمي كند و در آنهـا كمتـر
توجهي به مسائل علمي و يادگيري وآزمايش دانش آموزان مي شود و حتي مديران مدارس چنان
درگير مسائل مالي و اداري و جوابگويي به نامه هاي ارسالي و فرمهاي آماري هستند كه مي توان
گفت بسياركم وقت توجه به مسائل يادگيـري دانش آموزان و كمك به حل مشكلات آنان را دارند
كمبود وسايل آزمايشگاهي درمدارس و بحصوص درمدارس روستايي و محـروم از جمله عواملي
هستند كه موجب افت كيفيت آموزشي در مدارس مي شوند .
گذشته ازهمه مطالب عدم توجه به نيازهاي معيشتي و صنفي و ازبين رفتن پايگاه ومنزلت اجتماعي
و سرخوردگي آنها و عدم حمايت مسئولين در مـراحل مختلف همگـي دست در دست هم داده تا
ميـزان كيفيت مطالب آموزشي در مدارس از افتي بسيـار چشمگيـر بـرخوردار و فقط تماشاي
جدولهاي آماري درصدهاي قبولي كاذب آماري دل خوش كننده وبسياري فريبنده بعضـــي از
مسولين راكه خودكاملاً به عمق مطلب آگاه هستندراراضي مي نمايد و اين مسئله باعث مي گردد تا هر روز بيشترازروزقبل فاصله خودراباجهان علم وتكنولوژي وفناوري درعـرصه جهاني زيادتركنيم
و حتي نتوانيم جاي درپاي نخبگان فـرزانه و افتخارآميـز جهاني كشور خود در طي قرون گذشته
بگذاريم و اين زماني بسيار معني داراست كه ماهمواره ادعاي داشتن فرهنگي ديرينه وريشه هاي عملي كهن را مي نمائيم اما امروز كه زمان زمان عمل و فعاليت و تلاش شبانه روزي جهت جبـران عقب ماندگي است سرخورد را در برف فرو برده بخيال اين كه بهتـرين چاره را در مقابل خطرات
پيدا كرده و در پناهگاهي بسيار امن بسر مي بريم .

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 26 اسفند 1393 ساعت: 16:16 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 792

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس