34 - پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

34 - پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر

بازديد: 995
34 - پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر

این پایان نامه پایان نامه بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر  در نود و نه صفحه - بصورت ورد - با قیمت بسیار عالی ده هزار تومان بفروش می رشد .

 

چکیده

      اینپژوهش در پی بررسی عوامل تاثیر گذار بر ادامه تحصیل دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی  92-1391  می باشد. روشپژوهشتوصیفی از نوعپیمایشیاست. جامعهآماریآنشامل کلیهدانشجویان(پذیرفتهشدگانکنکورسراسریکهمشغولبه تحصیلهستند) دانشگاههایتهرانراکهدرسالتحصیلی 92-1391  مشغولبهتحصیلمیباشند، بهتفکیکجنسیتاست. نمونهآماریاینپژوهششامل614 دانشجوکهبه روشنمونهگیریخوشهایچندمرحلهایازدانشگاههایدولتیشهرتهرانبرگزیدهشدند.ابزار پژوهش،روشدلفیبودهکهپسازتجزیهوتحلیلدادههابهشرحنتایجوبحثونتیجهگیری پرداختهشدهاست.. میانگین عوامل اقتصادی پسران نسبت به دختران در این تحقیق بیش تر است. بنا بر این فرضیه اول تایید نشد. پس میان عوامل اقتصادی و ادامه تحصیل دانشجویان دختر نسبت به پسر رابطه ی معناداری وجود ندارد. اما فرضیه دوم تایید شده است؛ میان عوامل خانوادگی ادامه تحصیل دانشجویان دختر نسبت به پسر رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین فرضیه سوم نیز تایید شد؛ میان عوامل اجتماعی و ادامه تحصیل دانشجویان دختر نسبت به پسر رابطه ی معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی:

ادامه تحصیل، عوامل خانوادگی ، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، دانشجویان دختر و پسر

 

فهرست مطالب

 

موضوع........صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

مقدمه:

بیان مساله:

اهمیت و ضرورت تحقیق:

اهداف:

هدف کلی:

اهداف جزئی:

فرضیه های تحقیق:

متغیر های تحقیق:

تعاریف اصطلاحات و واژه ها:

تعاریف نظری:

خانواده:

اجتماع:

اقتصاد:

تحصیل:

تعاریف عملیاتی:

ادامه تحصیل:

فصل دوم:ادبیات تحقیق

مقدمه

مبانی نظری:

نظریهکنشمتقابلنمادین

اصول و مبانى نظریه کنش متقابل نمادین

نظریهکنشموجه

رهیافتگزینشمعقولانه

مفروضات و مبانی نظریه انتخاب عقلانی:

نظریههایفمینیستی

نظریهزمینهاجتماعیبوردیو

نظریهمقاومت

نظریهاهدافووسایلمرتون

مدل ساختاری مرتون :

عدم تعادل :

نظریهانگیزهپیشرفت

انگیزش:

تاریخ آموزش عالی در ایران

پیش از اسلام

دوران اسلامی

دوره معاصر

اولین دانشگاه جامع ایران

آموزش عالی در حال حاضر

بخش دولتی

بخش آموزش از راه دور

بخش غیردولتی

دستاوردهای نظام آموزش عالی ایران

جوایز معتبر علمی و فرهنگی

جایگاه دانشگاه‌های ایران در رده بندی‌های بین‌المللی

مروریبرمطالعاتوتحقیقاتمرتبطبا « زنانوعلموفناوری»

شاخصهایدانشجویی

شاخصهایدانش آموختگان

کارکردهای تحصیلات عالی:

تحصیلات عالیه دانشگاهی چند کارکرد عمده دارند که عبارتند از :

ارتقاء سطح دانش در جامعه و تربیت نیروی متخصص و افزایش شانس اشتغال مناسب:

ارتقای منزلت اجتماعی:

تنگناهای ناشی از عدم هدف شناسی

چالشهای اصلی نظام آموزش عالی در ایران :

آموزش عالی و حضور زنان در دانشگاه ها :

آثار اقتصادی وخارجی آموزش زنان:

خانواده و ورود دختران به دانشگاه :

اثر شرایط اجتماعی جامعه بر تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی:

جامعه و هویت اجتماعیدختران

اثر شرایط اشتغال در جامعه

اثر شرایط فرهنگی و اجتماعی:

پیشینه پژوهش:

پژوهشهای خارجی :

پژوهشهای انجام شده درداخل کشور:

فصل سوم:روش پژوهش

روش تحقیق:

فرایندپژوهش

جامعهآماری:

ابزارپژوهش:

روشتجزیهوتحلیلدادهها:

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

آمار توصیفی

سهمعواملمؤثربرروندافزایشدانشجویاندخترنسبتبهپسر

آمار استنباطی:

فرضیه نخست:

فرضیه دوم:

فرضیه سوم:

فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری

بحثونتیجهگیری

پیشنهادات تحقیق:

محدویتهای تحقیق:

فهرست منابع:

منابع فارسی:

منابع انگلیسی:

فایل کامل این پایان نامه را بصورت پی دی اف و فقط برای مشاهده دریافت نمائید . در صورت رضایت می توانید فایل ورد ان را با قیمت ده هزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .فایل پی دی اف :

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/avameltasirgozaredametahsil11.PDF

 

در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این پایان نامه را از لینک خرید زیر و بصورت انلاین و با قیمت 10000تومان (ده هزار تومان)بعد از پرداخت دریافت نمائید .

راهنمای خرید :   برای خرید انلاین ابتدا بر روی لینک خرید زیر کلیک نمائید .   تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. تا وارد صفحه در گاه بانک شوید .بعد از وارد کردن مشخصات کارت ، وارد صفحه دانلود فایل می شوید که بصورت مستقیم می توانید آن را دانلود کنید ، همچنین علاوه بر دانلود مستقیم ، لینک دانلود به ایمیل شما نیز فرستاده می شود -   لینک خرید :

 

http://up.asemankafinet.ir/view/1543587/submit.gif

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان -- صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 ساعت: 12:14 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

مطالب مرتبط

نظرات


کد امنیتی رفرش

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس