طرح درس سالانه هدیه های اسمانی هفتم

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

طرح درس سالانه هدیه های اسمانی هفتم

بازديد: 82

 

 

نام درس : پیام های اسمانی     پایه : هفتم    سال تحصیلی : 94 _ 95

هدف کلی اموزش: دانش اموزان باواجبات واحکامی که باعث تقرب جستن به خداوندمیشوداشناشوندودرزندگی به کارببندند

 

فعالیتهای تکمیلی

هدف کلی

موضوع

وعنوان درس

فصل

روزوتاریخ

هفته ها

ماه

مباحثی راکه درارزشیابی تشخیصی پاسخ نداده اند مرورکنند

خوش امدگویی،سلام واحوال پرسی،گروه بندی،اتمام حجت،آشنایی بادانش اموزان،اشنایی دانش اموزان بامفاهیم پیش نیازدرس

ارزشیابی تشخیصی

 

_

 

یکشنبه

94/07/05

اول

مهر

چندنعمت خداوندر نام ببرندوشکرنعمت وناسپاسی ان نعمت هارانیزبنویسندباتوجه به جدول درس

آشنایی بامحبت خداوندوشکرگزاری واثارآن درزندگی انسانها

بینای مهربان

درس

اول

یکشنبه

94/07/12

دوم

 

یکی ازخاطره های خودراکه یاری خداوندرادرآن حس نموده ایدیادداشت کنیدوبه کلاس بیاورید

چگونه میتوانیم خداوندرایاری کنیم وازخداوندیاری بخواهیم؟

شرایط صحیح دعاوحاجت خواستن چگونه است؟

استعانت ازخداوند

درس دوم

یکشنبه

94/07/19

سوم

 

 

 

سوالات صفحه 44 کتاب

 

 

آشنایی بامرگ وجزاوپاداش اخرت

تلخ وشیرین

درس

سوم

یکشنبه

94/07/24

چهارم

 

 

 

_

 

ارزشیابی کتبی

 

 

_

 

یکشنبه

94/08/03

اول

آبان

 

 

جدول صفحه 54 راحل

کنند

آشنایی بااعمال درست مثل: نیکی به پدرومادر، صدقه دادن، خوش اخلاقی واثارآن درزندگی انسان

عبورآسان

درس چهارم

یکشنبه

94/08/10

دوم

 

مقاله ای درمورداینکه الگوی شمادرزندگی چه کسی است وچرا؟

آشنایی باویژگی های ممتازپیامبرص من جمله :امانتداری_عزت نفس_بزرگواری_محبت وتقویت آنهادرزندگی خود

پیامبر

رحمت

درس پنجم

یکشنبه

94/08/17

سوم

 

 

_

 

پاسخ به سوالات و

«تعطیلات احتمالی»

دنباله

درس

پنجم

یکشنبه

94/08/24

چهارم

 

 

 

 

دروسی که دران ضعف دارندرامرورکنند

 

 

 

_

ازشیابی کتبی

 

یکشنبه

94/09/01

اول

آذر

باتوجه به متن درس نمایشی تدارک بینندوجلسه اینده به اجرادراورند

آشنایی باشخصیت والای حضرت علی ع وفداکاری ها ودلاوری های ایشان

اسوه ی فداکاری وعدالت

درس

ششم

یکشنبه

94/09/08

دوم

 

 

جدول صفحه 86 راحل

کنند

آشنایی باویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه س

برترین بانو

درس

هفتم

یکشنبه

94/09/15

سوم

 

 

 

سوالات صفحه 96 راپاسخ

دهند

آشنایی باتکالیف دینی«دختروپسر »درسن بلوغ وشرایط تقلید ازمرجع تقلید

افتخار

بندگی

درس

هشتم

یکشنبه

94/09/22

چهارم

 

 

درسی راکه درآن ضعف دارندمرورکنند

 

ارزشیابی کتبی

 

_

یکشنبه

94/09/22

پنجم

 

جدولصفحه 103راروی مقوا

ترسیم کنندودرکلاس نصب کنند

آشنایی بااحکام نجاسات ومطهرات

به سوی پاکی

درس نهم

یکشنبه

94/10/06

اول

دی

 

_

پاسخ به سوالات دانش اموزان

ادامه درس نه بخش احکام بلوغ وتعطیلات احتمالی

 

_

یکشنبه

94/10/13

دوم

 

 

_

 

_

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

_

یکشنبه

94/10/20

سوم

 

 

 

_

_

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

_

یکشنبه

94/10/27

چهارم

 

طریقه نمازخواندن رابصورت عملی درکلاس انجام دهندتااشکالات انهارفع شود

 

 

آشنایی باارکان وواجبات نمازوچگونه خواندن نماز

اهمیت وپاداش  وآثارنماز درزندگی دنیوی واخروی

 

 

ستون دین

درس

ده

یکشنبه

94/11/04

اول

بهمن

 

 

_

 

 

_

 

 

_

ادامه

درس

ده

یکشنبه

94/11/11

دوم

 

نمازجماعتی درنمازخانه ترتیب دهیم تادانش اموزان باطریقه خواندن نمازجماعت اشناشوند

 

 

آشنایی بااحکام نمازجماعت

شیوه ی اقامه نمازجماعت

غسل جمعه وآثاروپاداش آن

 

 

نمازجماعت

درس

یازده

یکشنبه

94/11/18

سوم

 

 

 

_

 

 

_

پاسخ به سوالات مربوط به احکام «ارزشیابی کتبی »

 

 

_

یکشنبه

94/11/25

چهارم

 

 

هرکدام ازدانش اموزان تجربه شخصی خودراازحجاب بیان کنند

 

 

 

آشنایی باحدودحجاب وآثاروپاداش حجاب درزندگی دنیوي و اخروی

 

 

 

نشان عزت

درس

دوازده

یکشنبه

94/12/02

اول

اسفند

 

 

 

سوالات صفحه 140 راپاسخ دهند

 

 

اهمیت وارزش علم آموزی وعالم واینکه بایدبرای شروع هرکاری دانش آن علم راداشته باشیم

 

 

بربال فرشتگان

درس

سیزده

یکشنبه

94/12/09

دوم

 

ویژگی های دوست خوب واحادیثی از پیامبران دراین زمینه جمع اوری وروی مقوایابرگه آچاربنویسندودرکلاس نصب کنند

 

 

آشنایی بااهمیت صداقت ووفای به عهدواینکه چگونه دوستان مناسب انتخاب کنیم

 

 

کمال هم نشین

درس

چهارده

یکشنبه

94/12/16

سوم

 

 

 

_

 

 

_

تعطیلات رسمی شهادت فاطمه زهرا س

 

یکشنبه

94/12/23

چهارم

 

 

 

_

 

 

_

 

 

تعطیلات عید

 

 

_

یکشنبه

94/01/02

اول

فروردین

 

_

 

_

 

تعطیلات عید

 

_

یکشنبه

94/01/09

دوم

 

 

_

 

_

ارزشیابی کتبی بعدازعید

 

_

یکشنبه

94/01/16

سوم

 

 

 

صفحه 156 راحل

کنند

 

 

چگونه می توان باعجله وتنبلی مقابله کرد واینکه این دوچه آثاری درزندگی به جامی گذارند

 

مزدوران شیطان

درس

پانزده

یکشنبه

94/01/23

چهارم

 

 

_

 

_

پخش سی دی مربوط به درس وفیلم

ادامه

درس

پانزده

یکشنبه

94/01/30

پنجم

 

 

_

 

_

تمرین وتکرار_بررسی نمونه سوالات_محاسبه نمرات مستمر

 

_

یکشنبه

94/02/06

اول

اردیبهشت

 

_

 

_

 

مرورکتاب ورفع اشکال

 

_

یکشنبه

94/02/13

دوم

 

 

_

 

_

 

ارزشیابی مستمرازکل کتاب

 

_

یکشنبه

94/02/20

سوم

 

 

_

 

_

 

بحث آزاد

 

_

یکشنبه

94/02/27

چهارم

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 19:8 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

موضوعات

ارسال لينک

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

خبرنامه سایت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

اینستاگرام سایت

به کانال اینستوگرام سایت ما بپیوندید

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی