مدرسه هوشمند - سایت علمی و پژوهشی آسمان

منوhttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/Untitled-3.jpg

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/ertegha.jpg


پشتیبانی با اسمس و
تلگرام
09159886819
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید

موضوعات

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

امکانات جانبی

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

4 - در هنگام خریداگر باخطای شماره موبایل اشتباه است مواجه شدید ، زبان گوشی یا کامپیوترخود را در هنگام وارد کردن شماره موبایل انگلیسی قرار دهید مشکل حل می شود .

http://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/rahnemaonline.jpghttp://up.asemankafinet.ir/up/asemankafinet/Pictures/kart.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

تلگرام

به کانال تلگرام فرهنگیان بپیوندید@dabiranyar
مطالب ما رادر زیر هر مطلب با دوستان خود در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

مدرسه هوشمند چیست

بازدید: 0
مدرسه هوشمند چیست

تحقیق رایگان سایت علمی و پژوهشی آسمان , تحقیقات دانش آموزی ، فرهنگیان و دانشجویان اقدام پژوهی گزارش تخصصی

مدرسه هوشمند چیست ؟

مدرسه هوشمند موسسه آموزشی است كه درجهت فرآیند یادگیری وبهبود  مدیریت به صورت سیستمی نظام یافته بازسازی شده تادانش آموزان را برای عصر اطلاعات آماده سازد.. دراین مدرسه كنترل ومدیریت آن مبتنی برفناوری رایانه وشبكه می باشد ومحتوای اكثر دروس آن الكترونیكی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. .

فلسفه   :

                1- چرا مدرسه هوشمند طراحی كنیم؟

                2- ویژگی های مدارس هوشمند چیست ؟

                3- لزوم تجدید نظر درامر آموزش وپرورش چیست ؟

                4- عوامل موفقیت درایجاد وعملیاتی كردن مدارس هوشمند چیست؟

   فلسفه سیستمی ازطریق دانش تفكرومنطق موجب گسترش بینش می شود، فلسفه سیستمی برتجدیدنظر وجهان بینی منجرمی شود كه جهت گیری آن توسعه گرایی ، روش تفكر فعال ، غیرخطی ، تركیب محور و كل گرا است .

 مدارس هوشمند رویكرد جدید آموزشی است كه با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی ، تغییرات اساسی درفرایند یاددهی ویادگیری را به دنبال خواهد داشت . دراین رویكرد نقش معلم به عنوان راهنما ونه انتقال دهنده  دانش ، نقش دانش آموز به عنوان عضو فعال ، خلاق ، نقاد ومشاركت جو، به جای عضوی منفعل ومصرف كننده دانش و نظام ارزشیابی به صورت فرایند محور نه نتیجه محور ، تغییرخواهد نمود.

 مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات دربرنامه های آموزش و پرورش می باشد كه فوائد وآثار ونتایج آن نه تنها درمحیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلكه تحولی نوین همراه باتجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان و فردای آن ها  خواهد بود، درقرن بیست و یكم تصور آن است  كه دانش آموزان به جای كیف های مملو از كتاب های درسی حجیم ، با كامپیوترهای كیفیLaptap   سركلاس درس حاضر خواهند شد. امكان دسترسی آن ها به اطلاعات نامحدود را فراهم خواهد ساخت. امتحانات از طریق رایانه انجام خواهد شد ودانش آموزانی كه به علت بیماری نتوانند دركلاس درس حاضرشوند، قادرخواهند بود درمنزل از طریق رایانه ها درس های خود را دنبال كنند.

 درمدرسه هوشمند فلسفه آموزشی براین موضوع تاكید دارد كه هركس بیشتر توانایی دارد  می تواند بیشتر یادبگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می گردد كه تمامی نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.  تحولات  علمی درسال های اخیر به خصوص درزمینه فناوری اطلاعات لزوم تجدید نظردرامرآموزش وپرورش راصد چندان نموده است تا بتوان از این طریق همگام با تحولات علمی و اطلاعات هزاره جدید حركت نمود..

تئوری ومبانی نظری :

 توسعه وحل مشكلات سیستم ها برای طراحی  سودمند می باشد. شناخت دانش آموزان ونوجوانان كه وارد مدرسه هوشمند می شوند از لحاظ حیطه های شناختی - عاطفی و روانی حركتی ضروری است و فرایند یاددهی یادگیری به گونه ای باید طراحی شود كه رشد همه جانبه ومتعادل دانش آموزان را درنظر بگیرد. برنامه درسی باید بطور گسترده ای نیازها و استعدادهای دانش آموزان مختلف را دربرگیرد.

 براساس تحقیق ارائه شده توسط آقای دیوید پركینز(  David perkins ) از دانشگاه هاروارد كه نقش اولیه را درطراحی وتوسعه مدارس هوشمند smart schooL ایفا كرده دارای 8 اصل یاتئوری اساسی یادگیری می باشد كه عبارتنداز :

1-مدرسه به عنوان سازمان یادگیری : مدرسه نه فقط برای دانش آموزان بلكه برای معلمان مدیران وحتی اولیای دانش آموزان نیز محیط یادگیری است و سازمان یادگیری مدارس هوشمند به نحوی است كه دریك فرایند طبیعی از تعیین هدف ها ، محتوا ، ارزشیابی و نحوه نظارت برخود و خلق سیستم پویا كلیه اعضا مشاركت دارند.

  2- ارزشیابی یادگیری محور:  ارزشیابی برمحور یادگیری است  نه محصول وننتیجه كار به نحوی كه دانش آموزان ومعلمان را دریك فرایند درگیرنموده ونتیجه ارزشیابی برمحور كیفیت وكاربرد آن برروی دانش آموزان قرارمی گیرد وآزمون ها دربهترین شرایط به عنوان ابزار ارزشیابی به كاربرده می شوند.

  3- دانش زابیشی : درمدارس  هوشمند با ارائه محتوای مناسب بیش ترین تاثیر را بررشد فكری وعملی دانش آموزان می گذاردو به جای مصرف  اطلاعات ودانش توسط دانش آموزان به توانایی تولید دانایی نیزمجهزمی شوند..

  4- تاكید بردرك وشناخت اهداف : اهداف برنامه ها و فعالیت های مدارس هوشمند برای دانش آموزان قابل درك به نحوی كه خروجی های مدارس براساس اهداف از پیش تعیین شده تنظیم می گردند وبه همین منظور دانش آموزان ازمشاركت وهمراهی بیش تر ومناسب تری درامر یادگیری برخوردار خواهند بود.

  5- تاكید برهوش اكتسابی : تحقیقات ومطالعات نشان می دهد كه با آموزش روش های تفكر ، به ویژه روش های تلفیقی و روش های فعال تدریس دانش آموزان می توانند از هوش و قدرت تفكر بالاتری درامریادگیری برخوردارباشند..

   6-  تاكید برتدریس مهارت وانتقال : از دیگر اصول یادگیری درمدارس هوشمند ، استفاده ا ز فنون وروش های تدریسی است كه ضمن تقویت انگیزه آنان اوامر یادگیری شبیه سازی والگو گیری ازآن برای  آن ها فراهم گردد واین امر موجب می شود كه دانش آموزان نسبت به انتقال این مهارت به دیگران  به طور خودكار ا قدام نمایند. این نكته درفرایند یادگیری نقش بسیار مفید وموثری را ایفا می كنند.

 7- یادگیری محصول تفكراست : آماده سازی دانش آموزان برای تفكر زمینه منطقی نمودن امور را برای آن ها فراهم می نماید

 8- شمول همگانی  : از دستاوردهای تفكر خلاق ودرك عمیق ازمسائل ، آماده نمودن  دانش آموزان وحتی معلمان درحل مشكلات پیچیده وغامض آموزشی است ، درمدارس هوشمند دانش آموزان ومعلمان این علاقه را به راحتی بروز می دهند وبا تكیه برخلاقیت ونوآوری وارائه روش های جدیددرحل مشكلات اقدام می نمایند.

باعنایت به شرایط یادگیری از دیدگاه گانیه دربحث مفاهیم محسوس ، شیوه آموزش دیداری - شنیداری وارائه موضوعات درسی و مطالب علمی بوسیله فیلم - انیمیشن و.....  سریعتر یادگرفته می شود.

همچنین برونر ( broner   ) معتقداست یادگیری بطور مكانیكی انجام نمی شود بلكه فراگیر فعالانه موضوعات راتجزیه وتحلیل می كند تا بتواند مسئله ای را كشف كند ( یادگیری اكتشافی) و آزوبل AzobeL   معتقد است انسان درذهن خود از كودكی قالبی را شكل می دهد كه آنرا ساخت شناخت می نامد، هرگاه موضوعات آموزشی با ساخت شناخت فراگیر هماهنگی داشته باشد فراگیر مطلب را یادمی گیرد. این یادگیری معنی دار دربرابر یادگیری طوطی وار یا Rote قرارمی گیرد.

 یادگیری درمدارس هوشمند به شكل سنتی وخواندن طوطی وار نیست بلكه یادگیری اكتشافی - معنی دار وشناختی مطرح است .  دیدگاه برنامه درسی مبتنی برمعنی دار بودن ومسوولیت پذیری فرد درجامعه است .

متدولوژی و روش آموزش : 

روش شناسی سیستمها  در بحث كاركرد این گونه مدارس مجموعه ای از الگوها و فنون و روشها وابزارهای مورد استفاده درطراحی می باشد.

 شیوه وروش آموزشی مدارس هوشمند دیداری - شنیداری بوده و معلمین دروس مختلف آموزشی خود را به كمك رایانه توسط فیلم ، انیمیشن و.... وابزارهای چندرسانه ای ( بصری ، كلامی ، شنیداری وعملی) ارائه می نمایند تا زمینه رشد همه جانبه استعدادهای دانش آموزان را تدارك ببینند و با تلفیق، به جای استفاده  ابزاری از فناوری ا طلاعات  ویا ارائه واحد مستقل فناوری دركنار سایرواحدهای درسی ، نسبت به كارآمد واثربخش نمودن نظام آموزشی اقدام  می شود. به علاوه مدل های آموزشی مدارس هوشمند شركت فعالانه دانش آموزان را طلب می كند. دانش آموزانی می توانند ازاین رویكرد فایده ببرند كه دارای تفكر خلاق ونقادانه باشند وازسطح توانایی قابل قبولی برخوردارباشند.

 مدارس هوشمند محیط همكاری و رقابت هستند ومواد آموزشی وتمرینات جهت بسط این مهارت ها دردانش آموزان طراحی شده اند. به عبارت دیگر دراین مدارس ازروش ها اكتشافی -   حل مسإله - مشاركتی - واحد كار نیزاستفاده می شود.

رسانه ها و ابزار آموزشی:

 تركیبی از وسایل آموزشی سنتی و رسانه های مبتنی بررایانه درس افزارهای مدرسه هوشمند را تشكیل می دهند.

هرم سیستمی و تعیین پیش نیازها :

  -  فراهم ساختن منابع متناسب بانیازمعلم ودانش آموز به صورت الكترونیكی وچاپی(كتابخانه - الكترونیكی  و...........)

  - فراهم ساختن سخت افزار ونرم افزارهای موردنیازوآشنایی معلمان ودانش آموزان باآنها. ( شبكه رایانه ای)

 - استفاده ازپایگاه اطلاعاتی جامع آموزشی برای دسترسی سریع وساده دانش آموزان ومعلمان.

  -آغاز آموزش با استفاده از محتوای الكترونیكی تولید شده توسط معلم ویامحتوای استاندارد آموزشی وپرورشی .

مدل و محیط ارتباطی بین اجزاء مدرسه هوشمند ( plat form   )

 - مدیریت آموزشی - ارزیابی هوشمند- محیط های گفتگوی دانش آموزان - معلم ومدیر- ارتباط با والدین نیاز، به یك بستر نرم افزاری دارد كه به صورت مدل های مجازی به كارگرفته می شودكه به آن plat form         می گویندكه برا ی مدرسه هوشمندباتوجه به نیازهاوشكل كاربایدبه طورمستقل تعریف گردد.

ارتباطات اجتماعی :   sociaL reLation ship ))

  درمدرسه هوشمند به جهت رشد همه جانبه دانش آموزان درابعاد فكری ، عاطفی وانسانی ارتباطات اجتماعی بالایی دارند و به عنوان نیروی كارمتفكر،دارای سواد رایانه ای درهمه زمینه ها فعال و مشاركت جو می باشند. و دانش آموزان به عنوان فرددرخانواده - درمدرسه با همكلاسی های خود و مقاطع بالاتر یا پایین ترازخود ودراجتماع می توانندبه عنوان فردی مفیدودارای اطلاعات روزوسواد رایانه ای می تواند  ارتباط سالم برقرارنماید.

 نظام آموزش و پرورش مطلوب به نظامی گفته می شود كه حاصل آن افرادی است كه درسطوح مختلف هوشی ، روحی ، عاطفی و جسمی از تعادل  و اعتقاد به خداو ایثار برای خدا برخوردار باشند.

 

منابع :

سایت علمی و پژوهشی آسمان

http://www.asemankafinet.ir

 

 


این مطلب در تاریخ: یکشنبه 26 فروردين 1397 ساعت: 18:0 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,
نظرات()

نظرات


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

خبرنامه سایت

کانال تلگرام فرهنگیان

با عضویت در کانال تلگرامی ما از اخرین تحقیقات سایت باخبر شوید
http://up.asemankafinet.ir/view/1689294/44.jpg

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

اینستاگرام سایت

ایسنتاگرام سایت علمی و پژوهشی آسمان

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی