طرح درس هفتم - متوسطه اول

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و تلگرام : 09159886819 و آیدی : @dabiryar  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی ها   لیست اقدام پژوهی ها         تجربیات ارتقای شغلی

طرح درس سالانه هدیه های اسمانی هفتم

بازديد: 85

 

 

نام درس : پیام های اسمانی     پایه : هفتم    سال تحصیلی : 94 _ 95

هدف کلی اموزش: دانش اموزان باواجبات واحکامی که باعث تقرب جستن به خداوندمیشوداشناشوندودرزندگی به کارببندند

 

فعالیتهای تکمیلی

هدف کلی

موضوع

وعنوان درس

فصل

روزوتاریخ

هفته ها

ماه

مباحثی راکه درارزشیابی تشخیصی پاسخ نداده اند مرورکنند

خوش امدگویی،سلام واحوال پرسی،گروه بندی،اتمام حجت،آشنایی بادانش اموزان،اشنایی دانش اموزان بامفاهیم پیش نیازدرس

ارزشیابی تشخیصی

 

_

 

یکشنبه

94/07/05

اول

مهر

چندنعمت خداوندر نام ببرندوشکرنعمت وناسپاسی ان نعمت هارانیزبنویسندباتوجه به جدول درس

آشنایی بامحبت خداوندوشکرگزاری واثارآن درزندگی انسانها

بینای مهربان

درس

اول

یکشنبه

94/07/12

دوم

 

یکی ازخاطره های خودراکه یاری خداوندرادرآن حس نموده ایدیادداشت کنیدوبه کلاس بیاورید

چگونه میتوانیم خداوندرایاری کنیم وازخداوندیاری بخواهیم؟

شرایط صحیح دعاوحاجت خواستن چگونه است؟

استعانت ازخداوند

درس دوم

یکشنبه

94/07/19

سوم

 

 

 

سوالات صفحه 44 کتاب

 

 

آشنایی بامرگ وجزاوپاداش اخرت

تلخ وشیرین

درس

سوم

یکشنبه

94/07/24

چهارم

 

 

 

_

 

ارزشیابی کتبی

 

 

_

 

یکشنبه

94/08/03

اول

آبان

 

 

جدول صفحه 54 راحل

کنند

آشنایی بااعمال درست مثل: نیکی به پدرومادر، صدقه دادن، خوش اخلاقی واثارآن درزندگی انسان

عبورآسان

درس چهارم

یکشنبه

94/08/10

دوم

 

مقاله ای درمورداینکه الگوی شمادرزندگی چه کسی است وچرا؟

آشنایی باویژگی های ممتازپیامبرص من جمله :امانتداری_عزت نفس_بزرگواری_محبت وتقویت آنهادرزندگی خود

پیامبر

رحمت

درس پنجم

یکشنبه

94/08/17

سوم

 

 

_

 

پاسخ به سوالات و

«تعطیلات احتمالی»

دنباله

درس

پنجم

یکشنبه

94/08/24

چهارم

 

 

 

 

دروسی که دران ضعف دارندرامرورکنند

 

 

 

_

ازشیابی کتبی

 

یکشنبه

94/09/01

اول

آذر

باتوجه به متن درس نمایشی تدارک بینندوجلسه اینده به اجرادراورند

آشنایی باشخصیت والای حضرت علی ع وفداکاری ها ودلاوری های ایشان

اسوه ی فداکاری وعدالت

درس

ششم

یکشنبه

94/09/08

دوم

 

 

جدول صفحه 86 راحل

کنند

آشنایی باویژگی های اخلاقی حضرت فاطمه س

برترین بانو

درس

هفتم

یکشنبه

94/09/15

سوم

 

 

 

سوالات صفحه 96 راپاسخ

دهند

آشنایی باتکالیف دینی«دختروپسر »درسن بلوغ وشرایط تقلید ازمرجع تقلید

افتخار

بندگی

درس

هشتم

یکشنبه

94/09/22

چهارم

 

 

درسی راکه درآن ضعف دارندمرورکنند

 

ارزشیابی کتبی

 

_

یکشنبه

94/09/22

پنجم

 

جدولصفحه 103راروی مقوا

ترسیم کنندودرکلاس نصب کنند

آشنایی بااحکام نجاسات ومطهرات

به سوی پاکی

درس نهم

یکشنبه

94/10/06

اول

دی

 

_

پاسخ به سوالات دانش اموزان

ادامه درس نه بخش احکام بلوغ وتعطیلات احتمالی

 

_

یکشنبه

94/10/13

دوم

 

 

_

 

_

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

_

یکشنبه

94/10/20

سوم

 

 

 

_

_

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

_

یکشنبه

94/10/27

چهارم

 

طریقه نمازخواندن رابصورت عملی درکلاس انجام دهندتااشکالات انهارفع شود

 

 

آشنایی باارکان وواجبات نمازوچگونه خواندن نماز

اهمیت وپاداش  وآثارنماز درزندگی دنیوی واخروی

 

 

ستون دین

درس

ده

یکشنبه

94/11/04

اول

بهمن

 

 

_

 

 

_

 

 

_

ادامه

درس

ده

یکشنبه

94/11/11

دوم

 

نمازجماعتی درنمازخانه ترتیب دهیم تادانش اموزان باطریقه خواندن نمازجماعت اشناشوند

 

 

آشنایی بااحکام نمازجماعت

شیوه ی اقامه نمازجماعت

غسل جمعه وآثاروپاداش آن

 

 

نمازجماعت

درس

یازده

یکشنبه

94/11/18

سوم

 

 

 

_

 

 

_

پاسخ به سوالات مربوط به احکام «ارزشیابی کتبی »

 

 

_

یکشنبه

94/11/25

چهارم

 

 

هرکدام ازدانش اموزان تجربه شخصی خودراازحجاب بیان کنند

 

 

 

آشنایی باحدودحجاب وآثاروپاداش حجاب درزندگی دنیوي و اخروی

 

 

 

نشان عزت

درس

دوازده

یکشنبه

94/12/02

اول

اسفند

 

 

 

سوالات صفحه 140 راپاسخ دهند

 

 

اهمیت وارزش علم آموزی وعالم واینکه بایدبرای شروع هرکاری دانش آن علم راداشته باشیم

 

 

بربال فرشتگان

درس

سیزده

یکشنبه

94/12/09

دوم

 

ویژگی های دوست خوب واحادیثی از پیامبران دراین زمینه جمع اوری وروی مقوایابرگه آچاربنویسندودرکلاس نصب کنند

 

 

آشنایی بااهمیت صداقت ووفای به عهدواینکه چگونه دوستان مناسب انتخاب کنیم

 

 

کمال هم نشین

درس

چهارده

یکشنبه

94/12/16

سوم

 

 

 

_

 

 

_

تعطیلات رسمی شهادت فاطمه زهرا س

 

یکشنبه

94/12/23

چهارم

 

 

 

_

 

 

_

 

 

تعطیلات عید

 

 

_

یکشنبه

94/01/02

اول

فروردین

 

_

 

_

 

تعطیلات عید

 

_

یکشنبه

94/01/09

دوم

 

 

_

 

_

ارزشیابی کتبی بعدازعید

 

_

یکشنبه

94/01/16

سوم

 

 

 

صفحه 156 راحل

کنند

 

 

چگونه می توان باعجله وتنبلی مقابله کرد واینکه این دوچه آثاری درزندگی به جامی گذارند

 

مزدوران شیطان

درس

پانزده

یکشنبه

94/01/23

چهارم

 

 

_

 

_

پخش سی دی مربوط به درس وفیلم

ادامه

درس

پانزده

یکشنبه

94/01/30

پنجم

 

 

_

 

_

تمرین وتکرار_بررسی نمونه سوالات_محاسبه نمرات مستمر

 

_

یکشنبه

94/02/06

اول

اردیبهشت

 

_

 

_

 

مرورکتاب ورفع اشکال

 

_

یکشنبه

94/02/13

دوم

 

 

_

 

_

 

ارزشیابی مستمرازکل کتاب

 

_

یکشنبه

94/02/20

سوم

 

 

_

 

_

 

بحث آزاد

 

_

یکشنبه

94/02/27

چهارم

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان ------ لیست اقدام پژوهی ها
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 19:8 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات()

طرح درس روزانه پیام های اسمانی هفتم درس برترین بانو

بازديد: 671

 

 

نام درس: پیام های اسمانی      موضوع تدریس: برترین بانو        پایه:هفتم متوسطه     

مدت جلسه:90 دقیقه

تاریخ:

تهیه کننده:

 

رفتارورودی

حیطه/سطوح

هدف عینی

هدف واسطه ای

هدف کلی

الف،فاطمه زهرا س چه کسی هستندوصفاتی که به نظرخودتان میتوان به ایشان نسبت دادباذکردلیل نام ببرید

الف،عاطفی_دریافت وتوجه کردن

الف،سوره کوثرراازحفظ وبدون غلط بخواند

الف،باویژگی های اخلاقی فاطمه س آشناشوند

دانش آموزان باشخصیت وویژگی های اخلاقی فاطمه زهرا س آشناشوند

 

ب

عاطفی_دریافت وتوجه کردن

ب

ازگوش دادن به سخنان حضرت فاطمه س لذت ببرند

ب

باسیره زندگی حضرت فاطمه زهرا س آشناشوند

 

 

ج

عاطفی _درونی شدن ارزش ها

 

ج ،بعضی ازدانش آموزان باحجاب ترشده ونسبت به هم بامهربانی بیشتری رفتارمی کنند

 

 

 

 

د ،داستانی ازفاطمه زهرا س که ایثاروبخشندگی ایشان رانشان میدهدبیان کند

 

 

 

ارزشیابی

فعالیتهای دانش اموز

فعالیتهای معلم

روش تدریس

ارزشیابی تشخیصی

سؤالاتی رادررابطه بامتن درس میپرسیم

مثل:

الف

توجه کردن وپاسخ دادن به سلام واحوال پرسی معلم،

توضیح درموردغیبت ومشکلات دانش اموزان غایب

الف:

شروع کلام بانام ویادخداوند

وسلام واحوال پرسی وحضوروغیاب وبررسی علل غیبت دانش آموزان

روش تدریس تلفیقی

:پرسش وپاسخ/بحث وگفتگو/بحث گروهی

الف،سؤالاتی ازدرس گذشته «تمرینات و...»

الف

حضرت فاطمه زهرا س چگونه دراجتماع حضورپیدامیکردند؟

 

 

ب

دلیل ازدواج حضرت فاطمه س باحضرت

علی ع بااینکه خواستگاران ثروتمندی داشت؟

 

 

 

 

 

 

 

 

ج:

ودانش اموزان ارتباط آن رابامحتوای درس بیان میکنند

ب:

شروع درس باخواندن آیه

رب اشرحلی صدری ویسرلی و

...

 

 

ج:

خواندن سوره کوثر ومعنای آن

برانگیختن حس کنجکاوی دانش اموزان

ب

سوال ازپیش دانسته هامثل

 

 

یک:معنای بخشندگی،حیا،عفت وایثارچیست؟

 

دو:چگونه میتوانیم این ویژگی هارادرخودپرورش دهیم وفردی بخشنده وباحیاباشیم؟

ج

چراحضرت زهراس هرگزچیزی ازحضرت علی ع درخواست نمیکرد؟

د

دانش اموزان بگویندکه هریک به کدام ویژگی فاطمه س اشاره دارد؟

د

آیه هایی ازسوره های قران قرائت کند

 

 

د،

چراخداوندبا

وجوداینکه دختردرمیان مردم زمان پیامبرص  مایه ی ننگ بودبه ایشان فرزنددخترداد؟

و،

دانش اموزان نظرات خودرا بیان میکنند

مخصوصا به ارزیابی خوددررابطه باویژگی ها ی فاطمه س می پردازند

و،

معلم مقوایی که گفتارفاطمه زهرا س روی آن نوشته

شده روی تابلونصب کند

 

 

 

و،

چرا خداوند

باخشنودی فاطمه س خشنودوباخشم ایشان خشمگین میشود؟

 

 

ه،

دادن امتیازبه فعالیتهای دانش اموزان

 

 

 

 

ی:

معلم کتاب هایی ازسیره زندگی بانوی اسلام معرفی می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم

·        کتاب پیام آسمانی 1

·        کتاب معرفی شده غیردرسی

·        تخته سیاه وگچ

·        سوالهای ازقبل طراحی شده

·        پوسترتهیه شده توسط معلم

وسایل اموزشی

الف

یک کتابچه ازسخنان فاطمه زهرا درست کنند

ب

هریک ازدانش اموزان یک داستان یاسخن اززندگی فاطمه زهرا س اورده وجمع اوری کنندوهمگی یک کتابچه درست کنند

 

 

ارزشیابی تکمیلی

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان ------ لیست اقدام پژوهی ها
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 19:2 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات()

طرح درس تربیت بدنی موضوع دریبل بسکتبال

بازديد: 291

 

باسمه تعالی

 

اداره تربیت بدنی

الف)مشخصات کلی:

نام و نام خانوادگی: تلفن:                رشته و مدرک تحصیلی:تربیت بدنی- لیسانس

سابقه تدریس:13 سال.                   منطقه:چهار.               آموزشگاه:               تلفن:

دوره تحصیلی:راهنمایی.          تعداد دانش آموزان:16 نفر.         موضوع تدریس مهارت:دریبل بسکتبال

موضوع تدریس فاکتور آمادگی جسمانی:استقامت عضلات کمربند شانه ای.      مدت زمان تدریس:45 دقیقه.

ب)فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز:

توپ بسکتبال 16 عدد,کاور16 عدد در دو رنگ, کونز 20 عدد., کش 4 عدد, دمبل 8 عدد. توپ مدیسنبال 2 عدد. کرنومتر,سوت،سبد توپ ،ربان های رنگی برای جدا کردن 4 گروه،2 عدد تشک بزرگ یا 4 عدد تشک تکنفره،استفاده از پوسترهای آموزشی.

ج)هدفهای آموزشی:

بهبود و توسعه استقامت عضلات کمربند شانه ای.یادگیری و پیشرفت در اجرای مهارت دریبل بدون نگاه کردن به توپ

د)هدفهای رفتاری:

دانش آموزان بتوانند در پایان این جلسه آموزشی مهارت دریبل را بدون نگاه کردن به توپ به خوبی انجام دهند.

ه)برنامه آموزشی:

مرحله آمادگی(13 دقیقه)

1-مرحله آمادگی سازمانی:

سلام و احوالپرسی,حضور وغیاب و چک کردن لباس با کمک سرگروهها,قرآن و دعا،اشاره به مناسبت امروز (روز احسان و نیکوکاری)و درختکاری 15 اسفند،ارائه کار این جلسه توسط یک گروه از دانش آموزان،تاکید بر در آوردن ساعت و دستبند و ...

2-مرحله امادگی بدنی:

گرم کردن عمومی:

راه رفتن در دو صف اشاره به صحیح راه رفتن و انجام حرکات کششی از بالا به پایین و اشاره به یکی دو حرکت کششی اصلاحی. حرکت سکسکه و در ادامه دویدن روی خطوط(صحیح دویدن و نفس گیری). قرار گرفتن در دو نیمه زمین و بازی دویدن، لی لی کردن با پای راست و چپ و جفت بدون اینکه به هم برخورد کنند و زدن گروه مقابل.ایستادن در صف و خواندن شعر پرچم با انجام حرکات ورزشی.

گرم کردن اختصاصی:

حرکات کششی دو نفره اختصاصی ویژه اندام فوقانی و بالا تنه.تمرینات آشنائی با توپ:چرخش توپ به حالت هشت لاتین دور پاها,چرخش توپ به دور بدن از پائین به بالا,پرتاب و دریافت توپ،قل دادن توپ و دویدن و برداشتن توپ،پرتاب توپ به جلو و دویدن و برداشتن توپ.اتمام گرم کردن و گذاشتن توپ و نوشیدن آب .

3-مرحله پیاده نمودن هدف(25 دقیقه):

الف)آمادگی جسمانی

استقامت عضلات کمربند شانه ای:

استقامت عضلانی به توانائی عضله یا گروه عضلانی برای اجرای مجموعه ای از انقباض های تکراری یا تولید یک نیروی ثابت در یک دوره زمانی گفته می شود.عضلات ناحیه کمربند شانه ای از جمله گروه عضلانی مهم در بازی بسکتبال می باشند .

تمرینات:

تمرینات در 4 ایستگاه زیر انجام می شود.زمان فعالیت در هر ایستگاه 15 ثانیه و زمان استراحت 15ثانیه(حرکات کششی انجام می شود) که 3 بار انجام شده و  رفتن به ایستگاه بعدی هم 30 ثانیه می باشد.

ایستگاه اول: حرکت نشر از جلو با کمک دمبل(بالا و پائین آمدن دستها از جلو)

ایستگاه دوم: پرتاب توپ بسکتبال به یار مقابل(مرور درس جلسه قبل) و به دنبال آن حرکت شنا روی دو دست.

ایستگاه سوم: حرکت نشر از جانب با کمک کش(دور شدن و نزدیک شدن دستها از بدن)

ایستگاه چهارم: حرکت دو نفره با توپ مدیسنبال(انتقال توپ از بین پاها و تحویل به نفر دوم و عبور از بالای سر و سپس تحویل به نفر اول).

ب)مهارت

دریبل زدن:

دریبل زدن یعنی: "رد و بدل کردن توپ با یک دست"

اهمیت، کاربردو مزایا:دریبل زدن نقش حیاتی در بازی فردی و گروهی دارد.مانند پاس دادن ،دریبل زدن هم،روشی برای به حرکت در آوردن توپ است.برای اینکه توپ را در حال حرکت بیشتر در اختیار داشته باشید باید دریبل بزنید.دریبل زدن در بیرون کشیدن توپ از یک منطقه پر ازدحام  - برای پیش بردن توپ به قسمت بالای زمین و هنگامی که هم تیمی تان آزاد نیستند- برای ضد حمله- برای نفوذ در دفاع حریف- برای کشیدن مدافع حریف برای ایجاد بازی تهاجمی و ...کاربرد دارد.

انواع دریبل:دریبل کوتاه ، سرعتی ،کنترلی ،عرضی و ...

آموزش تکنیک دریبل:

1-پاها به اندازه عرض شانه باز2-پای موافق دست دریبل عقب و زانو خم3-دریبل توپ با پنجه دست4-خم کردن پر فشار مچ دست و انگشتان حرکت از آرنج5-سر بالا

 تمرینات:

1-انجام دریبل توسط معلم 2-تقسیم مراحل 3-انجام مراحل توسط دانش آموزان و سایه زنی 4-برداشتن توپ و دریبل زدن و اشکال گیری توسط گروه دیگر 5-یک گروه راه رفته گروه دیگر اشکال گیری می کند مابین کار با سوت مربی ایستاده دریبل می کنند6-دریبل کرده به سمت دیوار رفته توپ را به دیوار زده و پاس برگشته از دیوار را دریافت کرده و برمی گردند و اشکالگیری می شوند (سعی می کنیم تمرینات یکبار با دست راست و یکبار با دست چپ انجام شود)7-دادن وقت آزاد برای انجام دریبل  ابتکاری و دادن جایزه به ابتکار

بازی:

زمین با کونز به 4 قسمت تقسیم می شود و هر گروه در یک قسمت از زمین قرار می گیرند از هر گروه دانش آموز قویتر در دریبل انتخاب می شود و به زمین کناری می رود، با علامت معلم همه دریبل می زنند و دانش آموز انتخابی باید ضمن دریبل کردن بتواند دریبلورهای دیگر را لمس کند .دانش آموزانی که لمس شده اند یا از خطوط زمین بیرون رفته اند باید سر جای خود ایستاده و دریبل کنند.شخص انتخابی مثل داور عمل می کند.(هدف تمرین نگاه نکردن به توپ و تعیین افراد قوی که همین باعث تشویق او می شود)

4-مرحله بازگشت به حالت اولیه(6 دقیقه):

جمع کردن وسائل,هر 4 گروه دستان یکدیگر را گرفته و در یک دایره راه می روند و نفس گیری می کنندو حرکات کششی انجام می دهند و بعد هر 4 گروه با معلم یک دایره درست کرده و حرکات کششی انجام می دهند، جمع بندی مفاد آموزشی,اشاره به آموزش جلسه بعد و تعیین تکلیف جلسه بعد،توصیه بهداشتی ،شستن دستها و برگشت به کلاس.

 

 

                        محل امضای معلم                                                                                               محل مهر و امضای

                                                                                                                                                   کارشناس مسئول تربیت بدنی منطقه

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان ------ لیست اقدام پژوهی ها
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 14 فروردين 1396 ساعت: 18:52 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات()

طرح درس روزانه درس علوم تصعید چگالش

بازديد: 95

 

‹‹ طرح درس روزانه ››

مشخصات كلي:

نام درس: علوم راهنمایی                      موضوع درس: تصعید چگالش         مدت جلسه: 45 دقيقه

شماره طرح درس: 3                  كلاس ومقطع تحصيلي: علوم اول راهنمايي

تعداد دانش آموزان: 45 نفر                                                                  نام معلم:

 

هدفهای کلی درسی ورفتاری :

دانش آموزان درپایان این درس :

1- با حالت ها و تغییرات مواد آشنا می شوند.

2-با حالت تصعید و تعاریف آن آشنا می شوند.

3- با حالت چگالش و تعاریف آن آشنا می شوند.

4- با همه خصوصیات و حالات مواد را درک می کنند.

5- با حالت چگالش بوز- انیشتن آشنا می شوند.

6- حالت ششم ماده یعنی چگالش نرمیدن را درک می کنند.

وسایل:

کتاب درسی، استفاده ازاشکال کتاب، تصاویری از تصعید نفتالین، گچ رنگی

قبل از شروع درس:

سلام و احوال پرسی از دانش آموزان، دقت در وضع جسمی و روانی آنان، حضور و غیاب، جمع آوری تکالیف

ارزشیابی تشخیص:

پرسش از چند دانش آموز در مورد مشخصات مواد و حالات آن

رئوس مطالب:

تصعید، چگالش، پلاسما، چگال فرمیون، چگال بوزانیشتن

در بعضی از مواقع بعضی از مواد می توانند مستقیماً از حالت جدید به حالت بخار درآیند. مثلاً قرص نفتالین را مدتی در یک ظرف در باز بگذارید مشاهده می کنید که قرصها روز به روز کوچکتر می شوند. نفتالین بدون ذوب شدن مستقیماً به بخار تبدیل می شود. به تبدیل مستقیم جامد به بخار تصعید یا فرازش می گویند. نفتالین یا بوگیر توالت دو مثال خوب برای تصعید هستند که در دمای اتاق از حالت جامد به گاز تبدیل می شوند. تصعید در مورد بعضی از مواد دیگر هم اتفاق می افتد. مثلاً یخ گرچه معمولاً اول از حالت جامد به مایع و بعد از حالت مایع به بخار تبدیل                    می شود، اما  مستقیماً هم می تواند به بخار تبدیل شود. مثلاً اگر در یک روز بسیار سرد زمستانی لباسهایی شسته و خیس را روی بند رخت آویزان کنیم، ابتدا آب موجود در لباس ها یخ می زند و سپس به آرامی تصعید می گردد.یا وقتی گاز دی اکسید کربن فشرده یا سرد می شود جامد شده و به آن یخ خشک می گویند.

یخ خشک در شرایط عادی مستقیماً از حالت جامد به گاز تبدیل می شود.

از طرف دیگر برفکی که روی گیاهان یا شیشه یا ÷نجره ماشین ها در فصل زمستان می نشیند را در نظر بگیرید در این پدیده بخار آب مستقیماً به بلور یخ تبدیل می شود که اصطلاحاً این پدیده را چگالش می گویند. چگالش تبدیل مستقیم بخار به جامد را می گویند.

همه ما خصوصیات  حالات معمول ماده را می دونند، مواد جامد در برابر تغییر شکل مقاومت             می کنند و آنها سفت و شکننده اند، مایع ها جاری می باشند به سختی متراکم می شوندو شکل ظرف خودشان می گیرند. گازها کم چگالترند و ساده تر متراکم می شوند و تنها شکل ظرف خودشان می گیرند بلکه منبسط می شوند و کاملاً آن را پر می کنند.

حالت چهارم مادوپلاسما می باشد که شبیه گاز می باشد و از اتم های تشکیل شده است که تماماً یا تعدادی از الکترونهای خود از دست داده اند. بیشتر ماده جهان در حالت پلاسماست مثل خورشید.

حالت پنجم ماده به نام چگال بوز-انیشتن که در اثر سرد شدن ذراتی به نام بوژونها تا دماهایی بسیار پایین پدید می آیند. چگال بوزانیشتن شکننده اند و سرعت عبور نور در آن بسیار کم              می باشد.

حالت جدید هم چگال فرمیونی است این ماده بسیار شبیه ماده چگال بوزانیشتن می باشد. آنها این ماده را با سرد کردن ابری از پانصد هزار اتم پتاسیم یخ تا دمایی کمتر از یک میلیومنم درجه بالاتر سدر بعضی مطلق پدید می آید.

هر دو از فرورفتن اتم ها در دماهای بسیار پایین ساخته می شوند.

به طور کلی اگر تعداد الکترونها+پروتونها+ نوترونها اتمی عددی زوج باشد آن یک بوزون است مثل اتمهای سیم و هر اتمی که تعداد الکترونها+ پروتونها+ نوترون هایش عددی فرد باشد مثل پتاسیم یخ یک فرمیون است.

فعالیت های تکوینی:

نوشتن چند سؤال در مورد درس امروز روی تابلو و نوشتن پاسخ آنها توسط دانش آموزان و جمع آوری پاسخ آن ها.

دقت در رفتارهایی که نشانه علاقه مندی و یا عدم علاقه دانش آموزان نسبت به درس می باشد.

 

 

 

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان ------ لیست اقدام پژوهی ها
اين مطلب در تاريخ: جمعه 23 مهر 1395 ساعت: 10:11 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات()

طرح درس روزانه درس علوم انواع مخلوط

بازديد: 151

 

 

‹‹ طرح درس روزانه››

مشخصات كلي:

  نام درس: شيمي                        موضوع درس: انواع مخلوط            مدت جلسه: 30 دقيقه

  شماره طرح درس: 1                                                        مقطع تحصيلي: اول راهنمايي

  تعداد دانش آموزان: 45 نفر                                                                           نام معلم:

 

هدف هاي كلي درسي ورفتاري:

دانش آموزان در پايان اين درس:

1- مفهوم كلي  مخلوط را مي دانند.                    2- انواع مخلوط را تشخيص مي دهند.

3- خواص انواع مخلوط را مي شناسند.      4- به يادگيري بيشتر در اين درس علاقه مند مي شوند.

وسايل:

كتاب درسي، تخته وايت برد، ماژيك،  تحقيق اينترنتي

قبل ازشروع درس:

سلام واحوالپرسي،  دقت دروضع جسمي ورواني آنان، حضور وغياب، پاك كردن تخته

ارزشيابي تشخيص:

پرسش از چند دانش آموزدرمورد مخلوط، و اينكه چند مثال كه مي شناسند نام ببرند.

آماده سازي:

- رائوس مطالب:

مخلوط و انواع مخلوط و خواص آنها

- فعاليت هاي مربوط به روش ها:

سؤال: بچه ها وقتي به يك ظرف نگاه مي كنيم  چه چيزي مشاهده مي كنيم؟

وقتي به خاك باغچه نگاه مي كنيم چه چيزهايي مي بينيم؟

وقتي به ظرف آب و نمك نگاه مي كنيم چه چيزهايي را در آن مي بينيم؟

ارائه درس جديد:

- رئوس مطالب:

مخلوط و انواع مخلوط و خواص آنها

- فعاليت هاي مربوط به روش ها:

اول مفهوم كلي ماده مخلوط را بيان مي كنم و از بچه ها مي خواهم چند نمونه مخلوط را نام ببرند. سپس انواع مخلوط و خواص آنها را ذكر مي كنم و چند نمونه اي از مخلوط همگن و ناهمگن براي آنها مثال مي زنم. ونمونه اي از خاك باغچه و آجيل و آب و نمك را كه تهيه كردم به             بچه ها نشان مي دهم و از آنها مي خواهم خواص هر يك را بيان كنند.

تكميلي:

- رئوس مطالب:

مخلوط و انواع مخلوط و خواص آنها

- فعاليت هاي مربوط به روش ها:

چند مخلوط همگن و ناهمگن را به كلاس برده و از چند دانش آموز سؤال مي پرسم كه همگن است يا ناهمگن.

ارزشيابي تكويني:

سؤال رابه طور كلي در كلاس بيان مي كنم و از  بچه ها صدا مي زنم تا سؤال من را پاسخ دهد:

1- آيا مواد خالص جزء مواد همگن مي باشد؟

2- نام ديگر مخلوط هاي همگن چيست؟

 

منبع : سايت علمي و پژوهشي آسمان ------ لیست اقدام پژوهی ها
اين مطلب در تاريخ: جمعه 23 مهر 1395 ساعت: 10:6 منتشر شده است
برچسب ها : ,
نظرات()

ليست صفحات

تعداد صفحات : 2

موضوعات

ارسال لينک

پيوندهاي روزانه

امکانات جانبي

خبرنامه سایت

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام و نام خانوادگی نام فایل و ایمیل خود را به شماره همراه 09159886819 ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل به ایمیل شما  فرستاده می شود .

اینستاگرام سایت

به کانال اینستوگرام سایت ما بپیوندید

نظرسنجي

چقدر از تحقیقات سایت راضی هستید و به دیگران سایت را معرفی می کنید ؟
درباره ما

آدرس مشهد قاسم اباد - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 10000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , کارآموزی