نمونه متن قرارداد

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

فرم قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث )

بازديد: 103
فرم قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث )

نمونه فرم قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث ) بصورت رایگان و ورد و متن:

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قراردادفرم قرارداد خريد ساختمان نيمه ساخته (در حال احداث ) را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

(خريد ساختمان نيمه ساخته«در حال احداث)

 

1- فروشنده: نام .................. نام خانوادگي .................. فرزند .................. داراي شناسنامه .................. صادره از .................. به نشاني: ......................................................................................................................

2- خريدار: نام .................. نام خانوادگي .................. فرزند .................. داراي شناسنامه .................. صادره از .................. به نشاني: .................................................................................................................................

3- مورد معامله:

تمامي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان احداثي در پلاك .......... واقع در خيابان ............. كه واقع در اشكوب دوم بر جنوب شرقي ساختمان مي باشد و مساحت بناي مفيد آن بطور تقريبي .................. متر مربع است و در حال حاضر سفت كاري آن اتمام يافته و به رويت خريدار رسيده است و حدود مشخصات آن به نحوي كه رافع هر نوع شبهه و ظن است براي طرفين معين و روشن مي باشد. مساله تقريب مساحت و كيفيت تكميل و مصالحي كه بايد مصرف شود به شرح آتي روشن شده است.

4- ثمن معامله:

ثمن معامله بابت هر متر مربع مفيد بنا پس از تكميل به شرح و با مشخصاتي كه ذيلا خواهد آمد .................. ريال معادل .................. تومان مي باشد كه پس از تعيين مساحد دقيق، مبلغ كل ثمن تعيين خواهد شد. مبلغ .................. ريال نقدا بابت ثمن معامله علي الحساب ضمن تنظيم اين سند به فروشنده پرداخت و بين طرفين مقرر شد مابقي كه با تعيين مساحت دقيق بناي مفيد بر مبناي صورت مجلس تفكيكي مشخص خواهد شد در تاريخ .................. در صورت كامل بودن ساختمان به فروشنده پرداخت شود.

5- شروط و توضيحات و تعهدات طرفين:

1-5- مصالحي كه در تكميل بنا به كار گرفته خواهد شد بشرح آتي است.

1-1-5- كف سالن ها سنگ يا پاركت مرغوب از نوع ..................

2-1-5- كف اطاقهاي خوب موكت دولتي.

3-1-5- اسكلت كابينت هاي آشپزخانه، فلزي و درهاي آنها چوبي.

4-1-5- سرويسها نوع آرميتاژ ايراني.

5-1-5- كليد و پريز ايراني مرغوب از نوع ..................

6-1-5- شيرآلات و رادياتورهاي شوفاژ، ايراني.

7-1-5- كانال كشي كولرها با ايزولاسيون متعارف

8-1-5- روكار آجري و پله ها سنگي

9-1-5- درها و پنجره ها چوبي

10-1-5- قرنيز دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ

11-1-5- سويسها كاشي كاري تا سقف(با وان در يكي از دو سرويس)

12-1-5- سيم كشي با لوله هاي ..................

13-1-5- پوشش سقف با ..................

14-1-5- كف پاركينگ و انباري ..................

تبصره- فروشنده مكلف است مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعايت كند.

ضمنا در هيچ موردي كيفيت و كميت مصالح به كار رفته در آپارتمان موضوع معامله نبايد پست تر يا كمتر از مصالحي باشد كه در ساير آپارتمانهاي ساختمان به كار مي رود.

2-5- آپارتمان مورد معامله داراي يكباب انباري واقع در .................. به مساحت ....... متر و يكباب پاركينگ واقع در .................. به مساحت ............. و يكدستگاه شومينه منصوب در سالن است كه قيمت آنها ضمن محاسبه قيمت متر مربع مفيد آپارتمان محاسبه شده و خريدار بابت آن نبايد جداگانه وجهي بپردازد. همچنين خريدار بقدرالسهم در كليه مشاعات ساختمان- طبق قانون مالكيت آپارتمانها سهيم مي باشد.

3-5- فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداكثر تا تاريخ .................. با توجه به ضوابط مندرج در شق1-5- تكميل كرده و به خريدار تسليم نمايند.

تبصره- منظور از تكميل آنست كه آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهري و از لحاظ تجهيزات و لوله كشي و سيم كشي، آب و برق و وسايل گرمايش و سرمايش و نقاشي و نظافت نهايي كاملا قابل استفاده بوده و قسمتهاي مشاعي نيز در شرايطي باشد كه عرفا استفاده از آپارتمان عملي باشد. تعريف تكميل، انباري و پاركينگ را هم شامل مي شود.

4-5- در صورتيكه آپارتمان موصوف- به شرح شق3-5 در موعد مقرر تكميل نشده باشد خريدار مي تواند به حساب فروشنده و بشرح شق1-5 راسا اقدام به تكميل نمايد و هزينه هاي انجام شده را از اموال فروشنده تامين نمايد. در اينحالت خريدار مكلف به تهيه ملزومات و تجهيزات به نرخ دولتي نمي باشد و چنانچه براي تكميل بنا بيش از متري .................. ريال هزينه شود، فروشنده مكلف به تاديه خواهند بود.

5-5- اسقاط كافه خيارات منجمله غبن فاحش و افحش از طرفين به عمل آمد و مورد معامله پس از اجراي صيغه شرعي بيع در مقابل قبض قسمتي از ثمن و با تعيين اجل معين براي تاديه مابقي آن بشرح شق4 به قبض و تصرف خريدار داده شد. سپس خريدار مورد معامله را در وضع موجود جهت تكميل-امانتا- به قبض و تصرف فروشنده داد.

6-5- فروشنده مكلف است براي آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله كشي، انشعاب گاز(در صورتيكه تا موقع تنظيم سند رسمي به منطقه گاز داده شود)، تاسيسات كامل شوفاژ(ديگ و مشعل و موتورخانه و غيره) تهيه نمايند و هزينه جميع اين موارد در قيمت محاسبه شده است.

7-5- طرفين مكلفند در ساعت .................. صبح روز .................. جهت ثبت رسمي اين سند در دفترخانه شماره .................. تهران واقع در .................. حاضر شوند.

8-5- فروشنده مكلف است تا تاريخ فوق مقدمات لازم براي ثبت اين معامله را اعم از تفكيك آپارتمان و تهيه مفاصا حسابهاي مختلف و تهيه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمايند. در صورت استنكاف فروشندگان خريدار مي تواند در اين مورد نيز طبق شق4-5 عمل نمايد.

تبصره- چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهيه مقدمات منوط به تعيين تكليف و پرداخت جريمه مربوطه باشد، خريدار در اين مورد نيز طبق شق4-5 مي تواند عمل كند.

9-5- خريدار مكلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبناي مساحت مندرج در صورت مجلس تفكيكي و به ماخذ متري .................. ريال نقدا پرداخت كند.

10-5- در صورتيكه در تاريخ .................. آپارتمان مورد معامله با توجه به شق3-5 كامل و آماده تحويل نباشد فروشنده مكلف است بابت هر روز تاخير در تحويل مبلغ  .................. ريال به خريدار بپردازد. پرداخت اين مبلغ رافع مسئوليت ايشان در تكميل بنا و مسقط حق خريدار به شرح شق4-5 و تبصره شق9-5 نخواهد بود.

11-5- در موقع تنظيم سند رسمي پرداخت كليه مالياتها و عوارض و هزينه هاي مختلف بر عهده فروشنده است و خريدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد كرد. در سند رسمي قيمت منطقه اي درج مي شود.

12-5- در صورتيكه آپارتمان در موعد مقرر كامل و آماده تحويل باشد لكن مقدمات تنظيم سند رسمي فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خريدار داده مي شود و خريدار مبلغ .................. ريال ديگر به فروشنده خواهد پرداخت. در اين حالت طرفين تاريخ مشخص ديگري را براي حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي و تسويه حساب نسبت به تتمه تعيين خواهند كرد.

6- اين قرارداد در تاريخ .................. در .................. نسخه هر نسخه شامل ...... صفحه و با اعتبار واحد بين طرفين امضا و مبادله شد.

 

 

 

امضاي فروشنده:                                                                   امضاي خريدار

 

 

 

*******

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت: 9:16 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

فرم قرارداد خرید یک قطعه باغ

بازديد: 864
فرم قرارداد خرید یک قطعه باغ

نمونه قرارداد  کار محدودفرم قرارداد خرید یک قطعه باغ  بصورت رایگان و ورد و متن:

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فرم قرارداد خرید یک قطعه باغ را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بنام خدا

قرارداد

(بيع قطعي يك قطعه باغ)

*****

 

طرف اول قرارداد: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن: .........................................................................................................

طرف دوم قرارداد: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن: .........................................................................................................

موضوع قرارداد: تمامت شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت .............. متر مربع داراي پلاك .................. فرعي از ............... اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ..................فرعي از اصلي مزبور واقع در اراضي ..................بخش .................. ثبتي تهران بحدود مندرج در اظهارنامه ثبتي مربوط، با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن بدون استثناء اعم از عرصه و اعيان و يك حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده .................. منصوبه.

مبلغ قرارداد: مبلغ .................. ريال رايج كه تماما و نقدا تسليم فروشنده گرديده باقراره كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري شده.

منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، جرياني بودن ثبت ملك، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم(كه باقرار عقد خارج لازم مزبور شفاها بين متعاملين منعقد گرديده) متعهد و ملتزم گرديد چنانچه از تاريخ زير لغايت مدت پنجاه سال شمسي مورد معامله مستحق للغير درآيد علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامات وارده بر خريدار برآيد همچنين خريدار متعهد به تاديه بدهي هاي برق منصوبه مزبور گرديد النهايه حق دارد پس از تاديه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشنده وصول كند.

 

 

 

محل امضاي طرف اول قرارداد                                 محل امضاي طرف دوم قرارداد

 

 

 

*********

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت: 8:18 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

فرم قرارداد خرید قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكونی

بازديد: 67
فرم قرارداد خرید قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكونی

نمونه فرم قرارداد خرید قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكونی بصورت رایگان و ورد و متن:

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قراردادفرم قرارداد خرید قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكونی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

(بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني)

 

 

طرف اول قراردا(فروشنده): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي  .................. داراي شناسنامه شماره .................. صادره از .................. متولد .................. ساكن ...........................................................................

طرف دوم قرارداد(خريدار): خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................. داراي شناسنامه شماره .................. صارده از .................. متولد .................. ساكن ...........................................................................

موضوع معامله:

تمامت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ يكباب خانه پلاك واقع در بخش 17 ثبتي شهرستان .................. محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره .................. مورخ  .................. صفحه .................. جلد .................. فاقد شماره چاپي صادره بنام فروشنده با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه آن اعم از عرصه و اعيان بدون استثنا و به انضمام قدرالحصه از برق به شماره شناسايي .................. و منصوبه هاي در آن و با قيد اينكه آقاي.................. فرزند آقاي..................صادره .................. متولد .................. ساكن: .................. .................. .................. .................. .................. ..................

نيز به عنوان مالك سه دانگ مشاع ديگر و به عنوان شفيع با التفات به سند مالكيت شماره  .................. مورخ .................. صفحه .................. جلد .................. فاقد شماره چاپي با امضاي اين سند حق شفعه خود را در انجام اين معامله اسقاط و از آن صرفنظر نمود.

مبلغ قرارداد:

مبلغ .................. ريال رايج كه تماما و نقدا به فروشنده تاديه و تسليم شده است.

كافه خيارات خصوصا خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و باظهار صيغه مبايعه قطعيه جاري گرديد.

منافع مورد معامله قبلا به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع، وقوف كامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، مشاعي بودن، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد معامله نمود.

 

 

محل امضاي فروشنده                                         محل امضاي خريدار

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت: 8:11 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

فرم قرارداد نمایندگی محصولات خارجی

بازديد: 39
فرم قرارداد نمایندگی محصولات خارجی

نمونه نمایندگی محصولات خارجی بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به نمایندگی محصولات خارجی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بسمه تعالی

 

قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی

 

فیمابین:............................................................................................................................................................

که دفتر مرکزی او واقع است در: ....................................................................................................................

(که منبعد «اعطاء کننده نمایندگی» نامیده می شود) .........................................................................................

........................................................................................................................................................................

که دفتر مرکزی او واقع است در: ....................................................................................................................

(که منبعد « نماینده » نامیده می شود.)

توافقاتی به شرح ذیل به عمل آمد:

 

ماده1 ـ منطقه و کالاها

1ـ 1ـ اعطاءکننده نمایندگی نماینده را (که قبول سمت نموده) به سمت نماینده تجارتی خود به منظور توسعه فروش کالاهای مندرج در بند 1 از ضمیمه 1 (که منبعد کالا نامیده می شود) در منطقه ای که در بند 2 از ضمیمه 1 تعریف شده است (که منبعد منطقه نامیده می شود) منصوب می نماید.

2ـ 1ـ هرگاه اعطاءکننده نمایندگی تصمیم به فروش کالاهای دیگری در منطقه بگیرد، باید مراتب را به نماینده اطلاع دهد تا امکان ضمیمه شدن کالاهای مذکور به کالاهایی که موجب بند 1ـ 1 (ضمیمه ) مشخص شده اند مورد بحث قرار گیرد. به هر حال تعهد فوق الذکر دایر بر اطلاع به نماینده در صورتی که مشخصات کالاهای جدید به گونه ای باشد که نماینده تخصص لازم جهت ارائه کالاهای مذکور را نداشته باشد(بطور مثال کالاهایی از نوع کاملاً متفاوت)، لازم الاجرا نخواهد بود.

 

ماده 2ـ حسن نیت و رفتار عادلانه

1ـ2ـ طرفین در اجرای تعهدات خویش به موجب این موافقتنامه بر مبنای حسن نیت و رفتار عادلانه عمل خواهند نمود.

2ـ2ـ مقررات این موافقتنامه و نیز هر گونه اظهاری که توسط طرفین در ارتباط با این روابط نمایندگی به عمل آید بر مبنای حسن نیت تفسیر گردد.

ماده 3ـ وظایف نماینده

1ـ3ـ نماینده موافقت می نماید که بهترین سعی خود را جهت توسعه فروش کالاها در منطقه طبق دستور العمل های منطقی اعطاءکننده نمایندگی به کار گرفته و با جدیت یک تاجر مسئول منافع اعطاء کننده نمایندگی را مورد حمایت قرار دهد.

2ـ3ـ نماینده نباید سفارشات خارج از منطقه را بپذیرد مگر آنکه اعطاء کننده نمایندگی اجازه آن را داده باشد. هر گاه نماینده با مشتری داخل در منطقه مذاکره نموده که نتیجه آن انعقاد قرار داد فروش با مشتریان خارج از منطقه باشد ماده 2ـ15 اعمال خواهد شد.

3ـ3ـ به جز در مواردی که مشخصاً توافق شده باشد، نماینده مجاز نیست که از طرف اعطاء کننده نمایندگی قرارداد منعقد یا اینکه به هر نحوی وی را در قبال اشخاص ثالث متعهد نماید.

او صرفاً سفارشاتی از مشتریان برای اعطاءکننده نمایندگی جلب می نماید که نامبرده (به جزء در مورد ماده 2ـ4ـ ذیل) مختار در رد یا قبول آنها می باشد.

4ـ3ـ نماینده باید در مذاکره با مشتریان، کالاها را دقیقاً طبق مفاد و شرایط قرارداد فروش که توسط اعطاءکننده نمایندگی به وی ابلاغ گردیده، عرضه نماید.

5ـ3ـ نماینده نمی تواند بدون داشتن مجوز قبلی کتبی از اعطاء کننده نمایندگی وجوهی را از طرف نامبرده دریافت نماید. در صورتی که نماینده برای انجام این امر اختیار داشته باشد، باید آنها را در اسرع وقت برای اعطاء کننده نمایندگی حواله کند و تا آن زمان آنها را بطور جداگانه از طرف اعطاء کننده نمایندگی به ودیعه بگذارد.

 

ماده 4ـ قبولی سفارشات توسط اعطاء کننده نمایندگی

1ـ4ـ اعطاء کننده نمایندگی باید بدون تاخیر نماینده را از رد یا قبولی خود در مورد سفارشاتی که توسط نامبرده به وی ارائه شده مطلع نماید. اعطاءکننده نمایندگی می تواند بنابر صلاحدید خود هر یک از سفارشات را که توسط نماینده به وی ارائه شده قبول یا رد نماید.

2ـ4ـ به هر حال اعطاء کننده نمایندگی نمی تواند سفارشات ارائه شده توسط نماینده را بطور غیر منطقی رد نماید. بخصوص رد مکرر سفارشات بر خلاف حسن نیت ( مثلاً اگر فقط به منظور خدشه دار نمودن فعالیت نماینده صورت گیرد.) به عنوان نقض قرارداد توسط اعطاءکننده نمایندگی تلقی خواهد شد.

 

ماده 5ـ تعهد عدم رقابت

1ـ5ـ نماینده نباید بدون داشتن مجوز قبلی کتبی از اعطاءکننده نمایندگی در تمام مدت این قرارداد اقدام به ساخت، توزیع یا قبول نمایندگی کالاهایی را بنماید که با کالاهای (موضوع این قرارداد) رقابت داشته باشد.

2ـ5ـ نماینده می تواند در مورد هر گونه کالایی که رقیب کالاهای (موضوع این قرارداد) نیستند قبول نمایندگی نموده یا اقدام به ساخت یا توزیع آنها بنماید، به شرط آنکه قبلاً اعطاءکننده نمایندگی را از فعالیت خود در این زمینه مطلع نموده باشد.به هر حال تعهد مذکور مبنی بر اطلاع به اعطاءکننده نمایندگی لازم الاجرا نخواهد بود در صورتی که مشخصات کالاهایی که نمایندگی آنها را قبول نموده است و زمینه فعالیت اعطاءکننده نمایندگی که نماینده تمایل دارد از طرف او عمل نماید به گونه ای باشد که احتمال اینکه منافع اعطاءکننده نمایندگی تحت تأثیر قرار گیرد غیر منطقی باشد.

3ـ5ـ نماینده باید در صورت تقاضای اعطاءکننده نمایندگی از قبول نمایندگی یا توزیع کالاهای غیر رقیب سازنده ای که رقیب اعطاءکننده نمایندگی می باشد خودداری نماید، مشروط بر اینکه تقاضای نامبرده به اوضاع و احوال قضیه منطقی باشد.

4ـ5ـ نماینده اعلام می دارد در تاریخی که این قرارداد به امضاء می رسد نسبت به عرضه (و یا توزیع یا ساخت بطور مستقیم یا غیر مستقیم) کالاهای مندرج در ضمیمه شماره دو اقدام نماید.

 

ماده 6ـ سازماندهی فروش، تبلیغات و نمایشگاهها

1ـ6ـ نماینده باید سازمان مناسبی را برای فروش و در صورت اقتضاء برای خدمات پس از فروش با کلیه امکانات و کارکنان لازم فراهم آورد تا اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد را در سراسر منطقه تضمین نماید.

2ـ6ـ طرفین می توانند در مورد انجام تبلیغات در منطقه بطور مشترک توافق نمایند.

محتویات هر نوع تبلیغ باید به تایید اعطاءکننده نمایندگی رسیده باشد. هزینه تبلیغاتی که توسط نماینده انجام می شود باید طبق بند یک ضمیمه شماره یک بین طرفین تقسیم گردد.

3ـ6ـ طرفین در مورد شرکت خود در نمایشگاهای داخل در منطقه توافق خواهند نمود، هزینه شرکت نماینده در چنین نمایشگاههایی باید طبق بند یک ضمیمه شماره 3 بین طرفین تقسیم گردد.

 

ماده 7ـ میزان فروش ـ تضمین حداقل میزان تضمین شده

1ـ7ـ طرفین می توانند بطور سالیانه در مورد میزان فروش سال بعد توافق نمایند.

2ـ7ـ طرفین بهترین سعی خود را برای رسیدن به میزان فروش مورد توافق به عمل خواهند آورد، اما عدم وصول(به میزان مذکور) به معنای نقض قرارداد توسط یک طرف نخواهد بود مگر آنکه طرف مذکور بطور واضح مقصر باشد.

3ـ7ـ در ضمیمه شماره 5طرفین می توانند در مورد حداقل میزان فروش مورد تضمین و در مورد نتایج عدم وصول به آن توافق نمایند.

 

ماده 8 ـ نماینده های دست دوم

الف ـ نماینده می تواند نماینده های دست دوم را بکار مشغول دارد به شرط آنکه حداقل از یک ماه قبل اعطاءکننده نمایندگی را در جریان اشتغال مذکور قرار دهد. نماینده مسئولیت فعالیت های نماینده های دست دوم خود را به عهده خواهد داشت.

ب ـ نماینده باید بدون توسل به نماینده های دست دوم فعالیت های خود را انجام دهد.

 

ماده 9ـ آگاه داشتن اعطاءکننده نمایندگی

1ـ9ـ نماینده باید سعی کافی در آگاه نگاه داشتن اعطاء کننده نمایندگی در مورد فعالیت های خود، شرایط بازار و میزان رقابت در داخل منطقه بنماید. او باید به هر گونه تقاضای منطقی اعطاءکننده نمایندگی جهت دریافت اطلاعات پاسخگو باشد.

2ـ9ـ نماینده باید سعی کافی جهت مطلع نگاه داشتن اعطاءکننده نمایندگی در این موارد بنماید، قوانین و مقرراتی که در منطقه اجرا می شود و کالاها باید با آنها مطابقت نماید(به عنوان مثال، مقررات واردات، برچسب زدن، مشخصات فنی، مقررات ایمنی و غیره) و قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هایش تا جایی که به اعطاءکننده نمایندگی مربوط می شود.

 

ماده 10ـ مسئولیت مالی

1ـ10ـ نماینده باید از ملائت(توانایی پرداخت بدهی) مشتریانی که سفارشات آنها را به اعطاءکننده نمایندگی انتقال می دهد اطمینان حاصل نماید. او نباید سفارشات مشتریانی را که می داند و یا باید بداند که در وضعیت بحرانی از نظر مالی بسر می برند به اعطاءکننده نمایندگی انتقال دهد، بدون آنکه قبلاً اعطاءکننده نمایندگی را در جریان امر قرار داده باشد.

2ـ10ـ نماینده فقط در صورتی به عنوان نماینده تضمین کننده مشتری در پرداخت بدهی عمل می نماید که طرفین صریحاً در مورد آن و میزان آن توافق نموده باشند. در این صورت طرفین باید ضمیمه شماره 4 را تکمیل و امضاء نمایند.

 

ماده 11ـ علائم تجارتی و سایر علائم اعطاءکننده نمایندگی

1ـ11ـ نماینده از علائم تجارتی، اسامی تجارتی یا هر نوع علائم دیگر اعطاءکننده نمایندگی استفاده خواهد نمود، اما فقط به منظور شناساندن و تبلیغات در مورد کالاها در محدوده این قرارداد و صرفاً در جهت منافع اعطاءکننده نمایندگی.

2ـ11ـ نماینده بدینوسیله موافقت می نماید که اقدام به ثبت هیچیک از علائم تجارتی، اسامی تجارتی یا علائم اعطاءکننده نمایندگی (یا آنهائیکه می توانند به علت شباهت با علائم اعطاءکننده نمایندگی اشتباه برانگیز باشند) در منطقه یا جای دیگر ننموده و نخواهد نمود.

3ـ11ـ حق استفاده از علائم تجارتی، اسامی تجارتی یا علائم دیگر که به موجب بند اول این ماده پیش بینی شده به محض انقضاء یا خاتمه قرار داد حاضر به هر دلیلی که باشد برای نماینده لغو خواهد شد.

4ـ11ـ نماینده باید در صورت اطلاع، اعطاءکننده نمایندگی را از هر گونه تجاوز نسبت به علایم تجارتی یا سایر علائم او آگاه نماید.

 

ماده 12ـ شکایات مشتریان

نماینده باید اعطاءکننده نمایندگی را بلافاصله از هر گونه شکایت و یا اظهار عقیده ای که از مشتریان در مورد کالاها دریافت می نماید آگاه نماید. طرفین قرارداد باید با چنین شکایاتی صحیحاً برخورد نمایند. هیچ نوع اختیاری جهت متعهد نمودن اعطاءکننده نمایندگی به هر صورتی که باشد ندارد مگر آنکه مجوز کتبی خاصی در این زمینه دریافت نموده باشد.

ماده 13 ـ انحصار

1ـ13ـ اعطاءکننده نمایندگی نباید در طول عمر این قرارداد حق عرضه یا فروش کالاها را به شخص دیگری در داخل منطقه اعطاء یا تعهدی بنماید.

2ـ13ـ اما به هر حال اعطاءکننده نمایندگی می تواند مستقیماً بدون دخالت نماینده با مشتریانی که در منطقه هستند معامله نماید (به شرط آنکه نماینده را از این امر مطلع سازد) از هر فروشی که بدین ترتیب انجام می شود نماینده محق به دریافت کارمزد آن به موجب این قرارداد خواهد بود.

3ـ13ـ اعطاءکننده نمایندگی می تواند با مشتریان خاص، مندرج در بند 2 ضمیمه شماره 6 معامله نماید. در ارتباط با فروش به این مشتریان، نماینده محق به دریافت کارمزد کاهش دریافت که در بند 2 ضمیمه شماره 6 پیش بینی شده خواهد بود در صورتی که بند 2 ضمیمه شماره 6 (مشتریان خاص کارمزد کاهش یافته) توسط طرفین تکمیل نشده باشد، پاراگراف3ـ13ـ اعمال نخواهد شد.

 

ماده 14ـ آگاه نگاه داشتن نماینده

1ـ14ـ اعطاءکننده نمایندگی باید کلیه اطلاعات کتبی لازم را در ارتباط با کالاها (مانند لیست قیمت ها، بروشورها و غیره) و نیز کلیه اطلاعاتی را که جهت انجام تعهدات قراردادی نماینده به موجب این قرارداد مورد نیاز می باشد در اختیار وی قراردهد.

2ـ14ـ به علاوه او باید بدون تاخیر غیر موجه نماینده را از رد یا قبولی و یا عدم اجرای هر معامله ای که توسط نماینده به وی منتقل است، آگاه نماید.

3ـ14ـ اعطاءکننده نمایندگی باید نماینده را در مورد هر گونه مکاتبات مربوطه با مشتریان داخل در منطقه آگاه کند.

4ـ14ـ در صورتی که اعطاءکننده احتمال بدهد که ظرفیت تولید او به طور عمده پایین تر از حدی خواهد بود که معمولاً مورد انتظار نماینده است، ظرف مدت معقولی نماینده را آگاه خواهد نمود.

 

ماده 15ـ کارمزد نماینده

1ـ15ـ نماینده مستحق دریافت کارمزد پیش بینی شده در بند 1 ضمیمه شماره 4 برای فروش کلیه کالاها به مشتریانی که در طول مدت این قرارداد در منطقه ایجاد شده اند می باشد.

2ـ15ـ در صورتی که نماینده در معامله با مشتریان واقع در منطقه سفارشاتی را بگیرد که منجر به انعقاد قرارداد فروش با مشتریانی در خارج از منطقه گردد و چنانچه اعطاءکننده نمایندگی سفارشات مذکور را قبول نماید نماینده محق به دریافت کارمزد کاهش یافته می باشد که مبلغ آن مورد به مورد تعیین خواهد شد. به همین چنانچه نماینده دیگری سفارشاتی از مشتریان خارج از منطقه بگیرد که منجر به قرارداد فروش با مشتریان داخل منطقه گردد کارمزد نماینده کاهش خواهد یافت.

3ـ15ـ هرگاه در صورت اقتضا به مشتری امتیازاتی مطلوب تر از شرایط استاندارد اعطاءکننده نمایندگی داده شود طرفین می توانند از قبل در مورد کارمزد کاهش یافته مربوطه توافق کنند. در صورتی که طرفین بند 3 ضمیمه شماره 4 راتکمیل نموده باشند ارقام مندرج در آن در موارد مربوطه اعمال خواهد شد.

4ـ15ـ مگر در صورت توافق کتبی به نحو دیگر، کارمزد در برگیرنده هر گونه هزینه انجام شده توسط نماینده در جهت اجرای تعهدات خود به موجب این قرارداد می باشد(از قبیل هزینه های تلفن ، تلکس ، دفتر، مسافرت وغیره).

 

ماده 16 ـ روش محاسبه کارمزد و پرداخت آن

1ـ 16ـ محاسبه کارمزد بر مبنای مبلغ خالص صورت حسابها یعنی بر مبنای قیمت واقعی فروش (منهای هر گونه تخفیف به استثنای تخفیف های نقدی) خواهد بود، بدون هر گونه هزینه های اضافی (مانند: هزینه های بسته بندی ، حمل و نقل، بیمه) و بدون هر نوع عوارض یا مالیات ها (شامل مالیات بر ارزش افزوده) از هر نوع، مشروط بر آنکه اینگونه هزینه های اضافی، عوارض و مالیات ها به طور جداگانه در صورت حساب قید شده باشد.

2ـ16ـ نماینده وقتی محق به دریافت کارمزد می گردد که مبلغ صورت حساب به طور کامل توسط مشتری پرداخت شده باشد. در صورتی که روش پرداخت طبق قرارداد به صورت اقساطی باشد، نماینده محق به دریافت نسبت سهم خود از مبلغ پیش پرداخت می باشد. در صورتی که اعطاءکننده نمایندگی توسط مشتریان خود را قبال ریسک عدم پرداخت بیمه شده باشد طرفین می توانند با تکمیل بند 1ـ4ـ ضمیمه 6 توافق نمایند که کارمزد از مبلغی که توسط اعطاءکننده نمایندگی از بیمه گر اخذ گردیده پرداخت شود.

3ـ16ـ اعطاءکننده نمایندگی باید صورت وضعیت های سه ماهه کارمزدهای مورد استحقاق را جهت نماینده تهیه و کلیه معاملاتی که کارمزد آنها پرداخت می باشد را تنظیم نماید. کارمزد نباید دیرتر از آخرین روز ماه بعد از سه ماهه مربوطه پرداخت شود.

4ـ16ـ نماینده حق دسترسی به کلیه اطلاعات را دارد به خصوص استخراج اطلاعات از دفاتر اعطاءکننده نمایندگی به منظور رسیدگی به مبالغی که بابت کارمزد استحقاق دارد، اعطاءکننده نمایندگی باید به حسابدار مستقلی که بدین منظور از طرف نماینده تعیین می شود اجازه دهد تا دفاتر وی را به منظور رسیدگی پرداخت مربوط به محاسبه کارمزد نماینده بررسی نماید، هزینه این رسیدگی به عهده نماینده خواهد بود.

5ـ16ـ چنانچه هر گونه مجوز دولتی جهت انتقال کارمزد (یا هر مبلغ دیگری که نماینده محق به دریافت آن است) به خارج لازم باشد (مثلاً به دلایل وجود مقررات کنترل ارز در کشور اعطاءکننده نمایندگی )، در این صورت پرداخت مبلغ مذکور پس از اخذ مجوز صورت خواهد گرفت. اعطاءکننده نمایندگی باید کلیه اقدامات لازم را جهت اخذ مجوز فوق الذکر به عمل آورد.

6ـ16ـ به جز در صورت توافق به نحو دیگر، محاسبه کارمزد به ارزی خواهد بود که قرارداد فروش به آن ارز بوده و کارمزد به آن تعلق گرفته است.

7ـ16ـ هر نوع مالیاتی که به کارمزد نماینده در داخل منطقه تعلق گیرد به عهده نماینده خواهد بود.


ماده 17ـ معاملات انجام نشده

1ـ17ـ هیچگونه کارمزد در ارتباط با پیشنهادات یا سفارشات که توسط نماینده به اعطاءکننده نمایندگی منتقل شده اما مورد قبول وی قرار نگرفته است تعلق نخواهد گرفت.

2ـ17ـ در صورتی که اعطاءکننده نمایندگی در نتیجه سفارشاتی که توسط نماینده به وی منتقل گردیده قراردادی منعقد نماید که بعداً به مرحله اجرا در نیاید نماینده مستحق کارمزد خواهد بود مگر آنکه عدم اجرای قرارداد به دلایلی باشد که به اعطاءکننده نمایندگی منتسب نگردد.

 

ماده18ـ شرایط قرارداد

1ـ18ـ الف: این قرارداد به مدت نامحدود منعقد می گردد و تاریخ نفوذ آن عبارت است از...

2ـ18ـ الف: این قرارداد می تواند توسط هر یک از طرفین با ابلاغ قبلی کتبی حداقل چهارماهه از طریق وسائل ارتباطی که تاریخ رسید را نشان دهد (مثلاً پست سفارشی با رسید برگشت، پست مخصوص، تلکس) فسخ گردد. اگر قرار داد بیش از5 سال ادامه داشته باشد مدت ابلاغ باید 6ماه باشد، پایان مدت ابلاغ باید مصادف با پایان یک ماه تقویمی باشد. طرفین می توانند کتباً مدت طولانی تری را جهت توافق نمایند.

3ـ18ـ ب: این قرارداد در تاریخ ... نافذ می گردد، و تا تاریخ ... معتبر خواهد بود.

4ـ 18ـ ب: این قرارداد بطور خود بخود برای مدت یکسال برای دوره های بعدی تمدید خواهد شد، مگر آنکه توسط هر یک از طرفین کتباً از طریق وسائل ارتباطی که تاریخ رسید را نشان دهد (مثلاً پست سفارشی با رسید برگشت، پست سفارشی با رسید برگشت فسخ گردد. اگر قرارداد بیش از 5 سال ادامه داشته باشد مدت ابلاغ باید 6 ماه باشد. طرفین می توانند کتباً مدت طولانی تری را جهت ابلاغ توافق نمایند.

 

ماده 19ـ معاملات ناتمام

1ـ19ـ سفارشاتی که از مشتریان مستقر در داخل منطقه توسط نماینده و یا مستقلاً توسط اعطاءکننده نمایندگی دریافت می گردد و حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ انقضاء منجر به قرارداد فروش می شوند، نماینده را محق به دریافت کارمزد مینماید.

2ـ19ـ هیچ کارمزدی برای قرار دادهای فروشی که سفارشات موضوع آن بعد از انقضاء یا فسخ این قرارداد دریافت شده است به نماینده تعلق نخواهد گرفت، مگر در صورتی که تحقق معامله مذکور عمدتاً به دلیل مساعی نماینده در طول اعتبار قرارداد نمایندگی صورت گرفته و اگر قرارداد مذکور ظرف مدت منطقی پس از انقضاء یا فسخ این قرار داد منعقد شده باشد نماینده باید به هر حال قبل از انقضاء یا فسخ این قرارداد اعطاءکننده نمایندگی را کتباً در جریان مذاکرات در حال انجامی که ممکن است به موجب این بند برای او حق کارمزد ایجاد نماید قراردهد.

 


ماده 20ـ فسخ قبل از موعد

1ـ 20ـ هر یک از طرفین می تواند این قرارداد را در صورت نقض عمده تعهدات قراردادی توسط طرف دیگر یا به دلیل اوضاع و احوال که فسخ قبل از موعد قرارداد را موجد نماید با ابلاغ کتبی از طریق وسایل ارتباطی که تاریخ رسید داشته باشد(مثلاً پست سفارشی با رسید برگشت، پست مخصوص، تلکس) را فوراً فسخ نماید.

2ـ20ـ هر گونه قصور توسط یک طرف در انجام تمام یا قسمتی از تعهدات خود به موجب این قرارداد بطوریکه طرف دیگر را از آنچه که حقاً از اجرای این قرارداد انتظار داشته است به طور عمده محروم نماید نقض قرارداد منظور ماده 1ـ 20ـ فوق الذکر تلقی می گردد اوضاع و احوالی که با وجود آن منطقاً انتظار نرود که طرف فسخ کننده بر تعهدات خود باقی بماند، اوضاع و احوال خاص منظور ماده 1ـ20ـ فوق الذکر تلقی می گردد.

3ـ 20ـ طرفین بدینوسیله توافق مینمایند که نقض مقررات از مواد... این قرارداد اساساً از موارد نقض عمده تلقی می گردند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مضافاً هر نوع تخلف از تعهدات قراردادی در صورتی که علیرغم تقاضای طرف دیگر جهت اجرای تعهدات قراردادی تکرار شود از موارد نقض عمده تلقی می گردد.

4ـ20ـ علاوه بر این طرفین توافق می نمایند که موارد زیر به عنوان اوضاع و احوال استثنایی تلقی می شود و فسخ قبل از موعد توسط طرف دیگر را موجه خواهد نمود: ورشکستگی، مهلت قانونی برای تعویق در تصفیه دیون،تصفیه ،انحلال یا هر نوع مصالحه فیمابین بدهکار و طلبکارانٍ، یا هر نوع اوضاع و احوال که احتمال داشته باشد بتواند بر توانایی یک طرف به طور عمده جهت انجام تعهدات خود به موجب این قرارداد اثر بگذارد.

5ـ20ـ اگر طرفین ضمیمه شماره 7 را تکمیل نموده باشند اعطاءکننده نمایندگی می تواند در صورت بروز تغییر، مالکیت و یا مدیریت شرکت نماینده، طبق مقررات مذکور در ضمیمه شماره 7قرارداد را فوراً فسخ نماید.

6ـ20ـ در صورتی که یکی از طرفین قرارداد را به موجب این ماده فسخ نماید اما هیئت داوران دلایل ارائه شده توسط آن طرف را جهت فسخ قبل از موعد موجه ندانند فسخ معتبر خواهد بود، اما طرف دیگر محق به دریافت خسارات ناشی از فسخ غیر موجه زودتر از موعد می گردد. خسارات مذکور معادل معدل کارمزدی خواهد بود که اگر قرارداد تا مرحله فسخ عادی قرارداد ادامه پیدا می نمود تعلق می گرفت مگر آنکه طرف خسارت دیده ثابت نماید که میزان واقعی خسارات بیشتر است(با به همین ترتیب طرف فسخ کننده ثابت نماید که میزان واقعی خسارات کمتر است) خسارات فوق الذکر به علاوه غرامتی خواهد بود که به موجب ماده 21 تعلق خواهد گرفت.

 

ماده 21ـ پرداخت غرامت در صورت فسخ

1ـ21ـ الف: نماینده محق به دریافت غرامت (غرامت شهرت تجاری) خواهد بود در صورتی که: 1ـ او مشتریان جدیدی برای اعطاءکننده نمایندگی آورده یا میزان معاملات یا مشتریان موجود وی را بطور عمده افزایش داده باشد و اعطاءکننده نمایندگی منافع عمده ای را از معامله با چنین مشتریانی به دست آورده باشد و 2ـ تا حدی که پرداخت غرامت مذکور با توجه به کلیه اوضاع و احوال و به خصوص با توجه به میزان کارمزدی که در نتیجه معاملات با چنین مشتریانی از نماینده فوت شده است منصفانه باشد.

1ـ21ـ ب: نماینده در صورت فسخ قرارداد محق به دریافت غرامت شهرت تجاری یا غرامتهای مشابه نخواهد بود. این مقررات محدودیتی در مورد حق نماینده جهت ادعای خسارت راجع به نقض قرارداد به وجود نخواهد آورد، در جائیکه فسخ مذکور توسط اعطاءکننده نمایندگی منجر چنین نقصی گردد و به موجب ماده 6ـ20 جبران نشده باشد.

2ـ21ـ مبلغ غرامت از رقمی که به عنوان غرامت یک سال و بر مبنای معدل دستمزد سالیانه در 5 سال قبل محاسبه می شود تجاوز نخواهد کرد. در صورتی که قرارداد به مدت کمتر از 5 سال به طول انجامد غرامت بر مبنای معدل همان مدت محاسبه خواهد شد.

3ـ21ـ نماینده اگر طرف یک سال از تاریخ فسخ کتباً مطالبه غرامت ننماید حق مطالبه خسارت را نخواهد داشت.

4ـ21ـ نماینده در موارد ذیل حق مطالبه غرامت را نخواهد داشت:

1ـ در صورتی که اعطاءکننده نمایندگی قرارداد را طبق شرایط ماده 20 فسخ نموده باشد.

2ـ در صورتی که نماینده خود قرارداد را فسخ نموده باشد، مگر آنکه فسخ مذکور به موجب مقررات ماده 20 موجه باشد یا به دلایلی مانند سن، ناتوانی یا بیماری صورت گرفته باشد که نتیجتاً نماینده منطقاً نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

3ـ در صورتی که نماینده طبق ماده 2ـ 26ـ حقوق و وظایف ناشی از قرارداد نمایندگی را به دیگری واگذار نماید.

5ـ21ـ غرامت شهرت تجاری که در این ماده پیش بینی شده به جای جبران خسارت یا ضرری است که ناشی از انقضاء یا فسخ قرارداد باشد (به جز خسارات ناشی از نقض قرارداد).

 

ماده 22ـ عودت اسناد و مدارک و نمونه ها

با انقضاء این موافقتنامه نماینده باید کلیه وسایل تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه ها که توسط اعطاءکننده نمایندگی برای او تهیه و در اختیارش می باشد را به نامبرده بازگرداند.

 

ماده 23ـ داوری ـ قانون حاکم

1ـ23ـ هر نوع اختلاف ناشی از، یا مربوط به این قرارداد نهایتاً طبق مقررات حل و فصل و داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند نفر داور که به موجب مقررات مذکور تعیین می گردند حل و فصل خواهد شد.

2ـ 23ـ الف: داوران مقررات مندرج در این قرارداد و اصول شناخته شده حقوقی در زمینه تجارت بین المللی ناظر بر قراردادهای بین المللی نمایندگی تجارتی را با در نظر گرفتن مقررات داخلی موضوع ماده 3ـ 23ـ ذیل اعمال خواهند نمود. در صورتی که نماینده در داخل کشورهای جامعه اقتصادی اروپا مستقر باشد دستورالعمل مورخ 18 دسامبر 1986 جامعه اقتصادی اروپا نیز اعمال می گردد.

2ـ 23ـ ب: این قرارداد تابع قانون... کشور می باشد (اسم کشوری که قانون آن اعمال خواهد شد.)

3ـ 23ـ داوران باید مقررات آمره کشور مقر نماینده را که به هر حال حتی اگر طرفین قرارداد را تابع قانون خارجی کرده باشند لازم الاجرا هستند ملحوظ بدارند. داوران می توانند مقررات فوق الذکر را تا حدی اعمال نمایند که اصول آنها از نظر جهانی شناخته باشد و مشروط بر آنکه اعمال آنها با توجه به معیارهای تجارت بین المللی منطقی بوده و یا مربوط با اجرای رای داوران باشد.

 

ماده 24ـ ضمیمه شدن خود بخود به موجب قرارداد حاضر

1ـ24ـ اگر طرفین بین شقوق مندرج در مواد 8ـ 18 و 2ـ 23 که تحت حروف الف و ب قرارگرفته اند یک شق را با حذف دیگری انتخاب ننمایند و در صورتی که به طریق دیگر نیز صراحتاً انتخابی ننموده باشند شق الف قابل اعمال تلقی می گردد.

2ـ24ـ اگر طرفین بین شقوق مندرج در ماده 21 (غرامت شهرت تجاری در صورت فسخ)، تحت حروف الف و ب یکی را با حذف دیگری انتخاب ننمایند و به طریق دیگر نیز صراحتاً انتخابی ننموده باشند در صورتی که به موجب مقررات لازم الاجرا در کشوری که نماینده در آنجا مستقر است غرامت شهرت تجاری در صورت فسخ شناخته شده باشد شق الف و در غیر این صورت شق ب اعمال خواهد شد.

3ـ 24ـ ضمائم پیوست به این قرارداد، جزء لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهند، ضمائم یا قسمت هایی از ضمائم که تکمیل نشده اند فقط تا حدود و تحت شرایط مندرج در این قرارداد معتبر می باشند.

 

ماده 25ـ توافقات قبلی ـ تغییرات ـ بطلان

1ـ25ـ این قرارداد هر نوع توافق قبلی دیگر فیمابین را در این زمینه لغو می نماید.

2ـ25ـ هیچگونه اضافه یا تغییری در این قرارداد معتبر نیست مگر آنکه به صورت کتبی باشد. اما به هر حال اگر نحوه عملکرد یک طرف موجب جلب اطمینان طرف دیگر باشد دیگر نمی تواند تا حد مذکور به بی اعتباری اضافات یا تغییراتی اضافات یا تغییراتی که کتبی نشده است تمسک جوید.

3ـ25ـ بی اعتباری یک ماده از قرارداد موجب عدم اعتبار کل قرارداد نخواهد شد، مگر آنکه چنین ماده ای خیلی اساسی تلقی گردد، بدین معنا که ماده مذکور از چنان اهمیتی برخوردار باشد که اگر طرفین یا طرفی که ماده مورد بحث به نفع او وضع شده است می دانست که این ماده بی اعتبار است قرارداد را منعقد نمی نمود.

 

ماده 26ـ ممنوعیت واگذاری

1ـ26ـ قرارداد حاضر نمی تواند بدون توافق کتبی قبلی طرفین آن واگذار گردد.

2ـ26ـ چنانچه بند الف ماده 21 قابل اعمال باشد و اگر نماینده با رضایت اعطاءکننده نمایندگی طبق ماده 4ـ21 ج نمایندگی را واگذار نموده باشد، در محاسبه غرامت شهرت تجاری نماینده جدید طبق ماده 21 فعالیت نماینده قدیم نیز در نظر گرفته خواهد شد. این امر صریحاً مورد توافق است که مبلغ پرداخت شده توسط نماینده جدید به نماینده قبلی در محاسبه غرامت در نظر گرفته نخواهد شد.

 

ماده 27 ـ نسخه معتبر

متن انگلیسی این قرارداد تنها نسخه معتبر می باشد.

منعقد در ........ به تاریخ ..................

اعطاءکننده نمایندگی                     نماینده

............................               ................

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 24 بهمن 1398 ساعت: 7:39 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

بازديد: 2036
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك

نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك  بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد اجاره به شرط تمليك  را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد اجاره به شرط تمليك

 

موجر : خانم / آقاي                فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مستاجرين : خانم / آقاي                            فرزند آقاي                و نام مادر خانم                 داراي شماره شناسنامه                               صادره از                   متولد                 ساكن :

 

مورد اجاره : تمامت شش دانگ يك آپارتمان طبقه            سمت            داراي پلاك           فرعي از                 اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك                  فرعي از اصلي مرقوم به انضمام شش دانگ يك باب انباري واقع در زير زمين داراي پلاك             فرعي از اصلي فوق الذكر و مفروز و انتزاعي از پلاك          فرعي از اصلي نامبرده و واقعات در اراضي           بخش         ثبتي تهران با جميع توابع و لواحق شرعيه و عرفيه آن بدون استثناء و با قدر السهم از عرصه كل و از ساير قسمت هاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن و و محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره                   مورخ    /   /    صفحه        جلد                  به شماره چاپي             صادره به نامه موجر با انضمام  برق مشترك پرونده          و آب مشترك شماره اشتراك                       و از گاز شهري مشترك شماره شناسايي              و منصوبه هاي در آن و جهت سكونت مستاجر و با عائله درجه يك وي كه مستاجر با رويت مورد اجاره ، وقوف كامل از محل وقوع ، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد اجاره نمود .

 

مدت : از تاريخ                    لغايت مدت                    سال كامل شمسي ( معادل                    ماه تمام خورشيدي ) كه به قراره مستاجر از آغاز مدت استيفاي منافع كرده .

 

مال الاجاره : مبلغ                     ريال رايج براي تمام كل مدت مرقوم (به قراره ماهانه مبلغ              ريال ) كه مبلغ به عنوان پپيشكي نقدي و في المجلس از كل مال الاجاره از سوي مستاجر به موجر تاديه گرديده باقراره و مابقي را مستاجر متعهد و ملتزم گرديده در ريال طبق قبض رسمي صادره اين دفتر خانه به موجر تاديه و تسليم نمايد .

 

شروط :

1-       پرداخت ماليات ها و عوارض و تعميرات كلي به عهده موجر و تعميرات جزئي و رنگ آميزي و نقاشي مورد اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است .

2-       مستاجر متعهد به حفظ و نگه داري مورد اجاره مي باشد و به عبارت ديگر مسئول جبران خسارت وارده و كسر و انكسار شيشه ها ، درب و پنجره ها و قفل و دستگيره ها است .

3-       مستاجر حق هيچ گونه تعميري در بناي مورد اجاره ندارد .

4-       . مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به هيچ صورت حتي به عنوان نمايندگي ، مشاركت ، وكالت و صلح و غيره ولو به عنوان مشاع يا مفروزاً جزئا و كلا ندارد .

5-       مستاجر حق تغيير استفاده از مورد اجاره را ندارد و بايد به نحو مذكوره و صرفاً جهت سكونت خود و عائله درجه يك خود از آن استفاده نمايد .

6-       حق بازرسي و بازديد از مورد اجاره طي مدت اين اجاره جهت اعمال نظارت براي موجر مي باشد 

7-       هرگونه خريد و نصب اموالي در بناي مورد اجاره با مستاجر خواهد بود و در صورتي كه در اصل بنا نصب شده باشد حق برداشتن آن را ندارد .

8-       ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم كه با قراره طرفين عقد خارج لازم شفاهاً بين آنان منعقد گرديده شرط و مقرر شده كه چنانچه مستاجر قبل از پايان مدت اجاره نسبت به تسويه كامل باقيمانده مال الاجاره مرقوم اقدام نموده و يا تمام اقساط مال الاجاره را پرداخته باشد و يا در هر مورد به نفع موجر به صندوق ثبت سپرده باشد با ارائه قبوض مثبته اعم از لاشه قبوض اقساطي مزبور و يا قبض سپرده مرقوم به دفتر خانه حق دارد عين مستاجره را در مالكيت خود در آورد .

9-       در اجراي مفاد شرط 8 فوق الذكر موجر به مستاجر به موجب همين اجاره نامه اختيار وكالت تام و تمام مي دهد كه از طرف موجر آنچه كه لازمه تملك عين مستاجره است اعم از پرداخت ماليات ، عوارض ، حق الثبت و ساير هزينه هاي قانوني و اخذ پايان كار و گواهي ها و اخذ پاسخ استعلاميه ها اقدام و سند رسمي مربوطه را به ملكيت و به نام خود تنظيم و امضاء نمايد و كل مال الاجاره پرداختي موصوفه در اين رابطه به عنوان ثمن مورد معامله تلقي مي گردد و نيز مستاجر در صورت تمليك حق خواهد داشت كه كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش را ضمن العقد انتقال قطعي از موجر (انتقال دهنده ) اسقاط نمايد .

10-     چنانچه مستاجر نتواند باقيمانده اقساط مرقوم مال الاجاره را پرداخته و يا نخواهد آن را بپردازد و يا نخواهد آن را بپردازد و يا پرداخت سه قسط از اقساط مزبور متوالياً يا متناوباً و يا بعضاً يا تماماً به تاخير افتد شرط هاي 8 و 9 مندرجه فوق كان لم يكن تلقي مي گردد و عدم تاديه وجوه اقساط به شرح بالا موجب فسخ از طرف موجر براي بقيه مدت خواهد بود .

11-     در صورت وقوع فسخ مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر مي باشد و از تاريخ فسخ تا زمان تخليه و تحويل مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل  معادل اجرت المسمي  بوده و در اين صورت وجوه پرداختي بابت اجور بوده و به عنوان ثمن معامله تلقي خواهد شد .

12-     مستاجر همچنين متعهد به پرداخت بدهي هاي برق اختصاصي تماماً و به قدر الحصه از بدهي هاي برق و آب و گاز مشترك در صورت وقوع فسخ تا روز تخليه و تحويل مي باشد و الا موجر مي تواند آنرا پرداخته و با ارائه قبوض از مستاجر مطالبه و وصول كند .

13-     ضمن العقود موصوفه موجر از تاريخ زير لغايت مدت بيست سال تمام در صورتي كه مستاجر مبادرت به ايفاي تعهدات مزبور در داخل فرجه هاي قانوني نمايد حق نفي اختيار و حق عزل مستاجر را از وكالت اعطايي به مستاجر (كه طبق شرط نهم تفويض اختيار و وكالت شده ) از خود سلب و ساقط كرده و نيز حق ضم امين يا ضم وكيل را در آن مدت (به شرط ايفاي تعهدات مرقوم از جانب مستاجر )ندارد .

 

ساير مستندات :

1-گواهي مالياتي شماره                                سرمميزي                    تهران

2- پاسخ استعلاميه شماره                  ثبت منطقه                تهران .

تاريخ

امضاء

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 19 تیر 1397 ساعت: 13:18 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 12

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس