فرم قرارداد نرم افزاری

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

بازديد: 447
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني بصورت رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني

ماده 1: مشخصات طرفين قرارداد

 

نام سازمان كارفرما :       نام شركت طرف قرارداد:

نام و نام خانوادگي نماينده سازمان :

نام و نام خانوادگي نماينده شركت 

فرزند :

سمت نماينده سازمان :

سمت نماينده شركت :مدیر عامل

شماره ثبت:

تاريخ ثبت شركت :

شماره مجوز شوراي انفورماتيك :

         

ماده 2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از فروش ، نصب، آموزش و راه اندازي نرم افزار مديريت اطلاعات بيمارستاني محصول شركت : .................................مطابق با فهرست مندرج در ماده 3  اين قرار داد ، با شماره نگارش ...  تاريخ عقد اين قرارداد .. كه اين نرم افزار شامل قسمتهاي مندرج در پيوست1 و 5 و داراي ويژگيهاي نوشته شده در پيوست 2 ميباشد.

ماده 3: مدت انجام قرارداد

اين قرارداد در مدت سيزده ماه شمسي و بر اساس جدول زماني زير اجرا خواهد شد.

مرحله اجرا       نام بيمارستان    تعداد ايستگاه  کاری

همچنين در هر يك از مراكز درماني به تفكيك و  مطابق با جدول زماني کلی زير اجرا خواهد گرديد:

مرحله اجرا       موضوع  زمان     اجرا

فاز 1    نصب آزمایشی برنامه ها و برگزاری کارگاه آموزشی           

فاز 2    راه اندازی سیستم های سرپایی مرکز                 

فاز 3    راه اندازی سیستم بستری          

فاز 4    ادامه آموزش و ضمانت برنامه ها            

 

ایستگاه کاری : منظور از ایستگاه کاری،کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار جامع بیمارستانی بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و از آن به صورت فعال استفاده می گردد .

ایستگاه اقماری : منظور از ایستگاه اقماری ،کامپیوتری می باشد که جزوه Domain نرم افزار جامع بیمارستانی بوده و نرم افزار مذکور بر روی آن نصب شده و صرفا جهت تسریع در ورود اطلاعات در همان ایستگاه کاری و یا مشاهده اطلاعات بکار می رود.

ماده 4: مبلغ قرارداد

قيمت كل قرارداد اعم از مجوز استفاده از مورد خريداري شده ، نصب و راهبري نرم افزار و تحويل آن به كارفرما معادل  …………..ریال مي باشد.

ماده 5: روش پرداخت قرارداد

1.        شركت بر اساس قوانين كشوري ضمانتنامه معتبر با مبلغ10% قيمت كل قرارداد را  به دانشگاه علوم پزشكي   ارائه خواهد داد.

2.        25 درصد مبلغ قرارداد به عنوان پيش قسط در مرحله شروع برنامه به شركت پرداخت خواهد شد.

3.        در پايان هر فاز متناسب با حجم آن مرحله و بر اساس گواهي مديريت بيمارستان و مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه هزينه هر مرحله پرداخت خواهد گرديد.

4.        كليه كسورات قانوني اين قرارداد بعهده شركت و فروشنده مي باشد.

5.        پرداخت 3%  ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد .

6.        تمامي پرداختهاي مندرج در اين قرارداد، بر اساس گزارش كار تاييد شده توسط كارشناسان كارفرما و نماينده تام الاختيار معرفي شده از سوي كارفرما صورت خواهد گرفت. 

ماده 6: تعهدات مجري

1.        ارائه مجوز استفاده از نر م افزار در حدود ايستگاه مشخص شده .

2.        به منظور حسن اجراي قرارداد و تضمين انجام تعهدات طرف قرارداد موظف است به ميزان مقرر در آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي ) موضوع بندهاي ب و د ماده 5 آئين نامه مذكور) تضمين قانوني بسپارد

3.        مجري موظف است تا يكسال پس از نصب و راه اندازي اولیه نرم افزار خدمات پشتيباني را بصورت رايگان انجام دهد.

4.        نصب نرم افزار بر روي شبكه كارفرما به صورت مدول قابل اجرا .

5.        معرفي يك نفر نماينده تام الاختيار از طرف شركت مجري .

6.        معرفي و ارائه مستندات در زمينه الگوي حداقل نيازهاي سخت افزاري و تجهيزات لازم جهت ايستگاه هاي كاري و سرورها.

7.        ارائه، اهداف آموزشي و کاربردی نرم افزار HIS براي كاربران

8.        مجري موظف به حفظ و رعايت امانت و جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به اطلاعات پرونده بالینی بیماران و كليه تجهيزاتي كه در طي مراحل قرارداد در اختيار او قرار گرفته مي باشد.

9.        بررسي و برطرف كردن مشكلات عملكردي (باگ) در چارچوب عملكرد نگارش زمان عقد اين قرارداد كه در روند استفاده كاربر نهايي از نرم افزار مشکل ايجاد كند و توسط كارفرما در طول زمان ضمانت گزارش شود و ارائه و نصب نسخه جديد و بدون اشكال نرم افزار بر روي شبكه كارفرما . خدمات اين بند تضمين نرم افزار نام دارند که در موضوع بند 3 این قرارداد به آن اشاره گردیده است .

10.      مجري در صورت تمايل كارفرما متعهد به ارائه خدمات پس از فروش در حدود ارائه نسخه هاي جديد و پشتيباني و رفع مشكلات احتمالي نسخه فروخته شده اوليه به مدت حداقل ده سال از زمان عقد اين قرارداد مي باشد كه جزئيات آن با توافق طرفين طي قراردادهاي دوره اي )معمولاً سالانه( و پشتيباني و ارتقاء نرم افزار مشخص مي شود.

11.      شركت متعهد ميگردد در دوره زماني نصب و پايان تضمين آخرين مرحله) فاز (4قرارداد تغييرات درخواست شده در چهارچوب قرارداد از طرف كارفرما و تایید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و به شکل یکپارچه  را روي نرم افزار اعمال نمايدو در خارج از اين دوره زماني اين تغييرات با اخذ هزينه متناسب با شرايط كشوري دريافت خواهد شد.

12.      بازديد از سايت كارفرما و تهيه فهرست وظايف لازم دو طرف قرارداد در زمينه هاي مختلف)سرورها، ايستگاه هاي كاري، شبكه، آموزش عمومي، آموزش اختصاصي(جهت راه اندازي سيستم و ارائه آنها به كارفرما.

13.      بررسي وضعيت موجود و پيشنهاد سخت افزارها جهت مزرعه سرورها.

14.      بررسي وضعيت موجود و پيشنهاد سخت افزارهاي مناسب جهت ايستگاه هاي كاري.

15.      بررسي وضعيت موجود و ارائه پيشنهاد در خصوص  شبکه کامپیوتری با مشورت ونظارت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات.

16.      نصب و تنظيم و نگهداري سيستم نرم افزاري سرورهاي شبكه در مدت قرارداد(شامل سیستم عامل بانک اطلاعاتی ، پشتیبانی و بروز رسانی نرم افزاری ).

17.      نصب نرم افزارهاي موضوع قرارداد بر روي شبكه به صورت Run-Time Module  با در نظر گرفتن احتياط هاي لازم در جهت ممانعت از عدم رعايت حقوق معنوي مجري نرم افزار و نگهداري آن در مدت قرارداد.

18.      . مجري متعهد مي گردد كه مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب

 1337 نمي باشد.

19.      . مجري متعهد به رعايت نظام هاي جاري كارفرما با حفظ اسرار و نكات ايمني است.

20.      كليه اطلاعات موضوع بند 8 را كه كارفرما در اختيار مجري قرار مي دهد محرمانه تلقي شده و مجري حق استفاده از آنها را در هيچ شرايطي دارا نيست. همچنین کلیه پیشنهادات و در خواستهای اختصاصی کمیته کسورات و اطلاعات مربوطه محرمانه تلقی می شود .

21.      كليه كارشناسان بكار گرفته شده در اين پروژه نيروهاي مجري محسو ب گرديده و پرداخت كليه حقوق آنها بر عهده مجري مي باشد و كارفرما در اين خصوص هیچ مسئولیتی نداشته و مجري پاسخگوي تمامي مسائل حقوقي و قانوني ايشان خواهد بود.

22.      مجري متعهد مي شود كه رعايت كليه اصول ايمني را به پرسنل خود يادآوري نموده و تجهيزات لازم براي ايمني ايشان را دراختيار ايشان قرار دهد و در هر حال كارفرما هيچ مسئوليتي در پاسخگويي به حوادث و اتفاقات ناشي از كارو يا غير از آن نخواهد داشت.

24 . مجری موظف به رعایت و اجرای پروژه های استاندارد حفاظت امنیت اطلاعات در بانک های اطلاعاتی می باشد .

25 . کلیه سطوح دسترسی مجاز کاربران بر طبق وظایف محول به کاربر مربوطه بوده و هر گونه درخواست تغییر سطح دسترسی کابران با صدور مجوز از سوی ریاست ویا مدیریت بیمارستان امکانپذیر خواهد بود .مسئولیت این تغییرات بر عهده ریاست بیمارستان می باشد .

26. مجری متعهد می گردد کلیه موارد مندرج در پیوست شماره 4 این قرارداد را با دریافت هزینه معقول و مطابق با قوانین و مصوبات شورای عالی انفورماتیک را در صورت درخواست و تایید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه انجام دهد.

27. مجري چك شرکت به ارزش 25% کل مبلغ كل قرارداد را به عنوان سپرده تضمين انجام تعهدات (علاوه بر موضوع بند يك ماده پنج )  جهت دریافت پیش پرداخت نزد كارفرما به امانت مي گذارد . چنانچه مجري نتواند در طول مدت اين قرارداد به تعهدات خود در این خصوص عمل نمايد ، كارفرما مطابق بند 3 ماده 11 اين قرار داد اقدام خواهد نمود.

28. مجري حق واگذاري موضوع قرارداد به غير را به صورت كلي و يا جزيي ندارد.

ماده 7: تعهدات كارفرما

1.        پرداخت بموقع و كامل مبلغ قرارداد مطابق با زمان بندي مندرج در قرارداد.

2.        انجام تمهيدات لازم براي حفظ و نگهداري مناسب كامپيوتري ) به لحاظ ممانعت از دزدي، آتش سوزي و ...(، و نگهداري مرتب روزانه و نگهداري اطلاعات ذخيره شده توسط مجری بر روي  (Data Backup)  نرم افزارهاي نصب شده، پشتيبان گيري كامپيوترهاي مركزي و ايستگاههاي كاري در محل مناسب و همچنين جلوگيري از دسترسي افراد غير مجاز به تجهيزات سخت افزاري، نرم افزارها، اطلاعات و مستندات مربوطه . ممانعت از ورود و انتشار ويروس ها در شبكه از طريق ممانعت ازورود مدياهاي انتقال اطلاعات مشكوك يا اتصال به شبكه اينترنت . بررسي به موقع صحت، تعويض، بايگاني و نگهداري مرتب و مداوم مدياي نسخه هاي پشتيبان اطلاعات شبكه  ) تنظيم انجام اتوماتيك تهيه نسخـه پشتيبان از بانكهاي اطلاعاتي توسط مجـري انجـام مي شود (و بررسي به موقع و مرتب بانك اطلاعاتي يا عملكرد نرم افزارها يا خروجي هاي مربوطه و اطلاع دادن سريع و به موقع مشكلات احتمالي به مجري.

3.        ارائه تمهيدات مناسب جهت انجام مراحل نصب، آموزش، پياده سازي و نگهداري سيستم عامل، نرم افزار، سخت افزار از طرق مختلف )مانند عقد قرارداد نصب ، آموزش و راهبري و يا قراردادهاي ديگر با مجري يا افراد حقيقي و حقوقي ديگر يا هر راه ديگر( .

4.        اعمال دقيق تعاريف نرم افزاري مطابق با روش آموزش داده شده توسط مجري، در زمان متعارف

5.        اختصاص يك كاربر مسئول شبكه به صورت اختصاصي و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم .كاربرمسئول مركز سرورها بايستي دارا ي مهارت، دانش و تجربه مورد نياز در خصوص سخت افزار، شبكه، ويندوز Win2k3Server و MSSQLServer، آنتی ویروس مورد تایید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و مايكروسافت آفيس باشد.

6.        معرفي رسمي يك نفر به عنوان نماينده تام الاختيار كارفرما جهت همكاري و ايجاد هماهنگي هاي لازم با مجري

7.        .كارفرما شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه و به تبع آن مديريت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه را به عنوان ناظرفني به مجري معرفي مينمايد.

8.        اختصاص يك كاربر تكنيسين مركز سرورها به ازاي هر چهل ايستگاه كاري از ايستگاه چهلم به بعد به صورت اختصاصي و تمام وقت و با دانش و تجربه لازم و طبق اعلام نياز مجري . كاربر تكنيسين مركز سرورها بايستي داراي مهارت، دانش و تجربه مورد نياز در خصوص سخت افزار، كابل كشي شبكه، ويندوز و ميكروسافت آفيس باشد.

9.        در صورت ايجاد مشكل در استفاده از سيستم در ساعات غيراداري و شب ها يكي از كاربران مسئول يا تكنيسين بايستي درساعات فوق به صورت گوش به زنگ يا حضوري آماده بر طرف كردن اشكالات باشد.

10.      اختصاص حداقل يك خط تلفن اختصاصي، دائمي و تمام وقت همراه مودم و تجهيزات سروري با قابليت تماس ديتاي با كيفيت مطلوب از سايت مجري و اختصاص يك خط تلفن داخلي بيمارستان با امكان تماس از بيرون و تماس با بيرون جهت مركز كامپيوتر همراه گوشي بي سيم و اختصاص يك خط تلفن آزاد با امكان تماس از بيرون و تماس با دفتر مجري واقع در شهر  تهران جهت مركزكامپيوتر همراه گوشي بي سيم.

11.      موظف و توجیه نمودن كليه كاربران مربوطه به شركت منظم در كليه جلسات آموزشي و رعايت كليه دستورالعملها و روالهاي آموزش داده شده شامل ورود اطلاعات پايه مورد نياز و تنظيمات سيستم به منظور كسب مهارت و تسلط لازم براي استفاده ازسيستمهاي موضوع قرارداد.

12.      انجام كليه تغييرات لازم در روال هاي اداره مركز به منظور جايگزيني روال هاي دستي، سيستم هاي غيرمكانيزه يا مكانيزه قديمي با نرم افزارهاي موضوع قرارداد در اسرع وقت.

13.      تهيه فضاي مناسب از نظر تجهيزات و محيط براي اقامت شبانه و كار كارشناسان مجري جهت انجام وظايف مربوطه در حد امكانات موجود مركز .

ماده 8: آموزش و راه اندازي

مجري موظف است براي راه اندازي نرم افزار بيمارستاني برنامه مناسب آموزش تهيه و در اختيار كارفرما قرار دهد .براي راه اندازي بهينه نرم افزار موارد زير توسط مجري رعايت خواهد شد:

1.        برگزاري يك دوره آموزشي براي كاربران مسئول و تكنيسين مركز سرور ها در مورد نصب و تنظيم ايستگا ه هاي كاري.

2.        پاسخگويي تلفني به اشكالات كاربران مسئول مركز سرورها در مورد اشكالات ايشان در استفاده از سيستم توسط نماینده معرفی شده از سوی شرکت مجری

3.        راهنمايي و نظارت كاربران مسئول و تكنسين مركز سرورها در مراحل راه اندازي.

4.        برگزاري آزمون موارد آموزش داده شده از سوی مجری از كاربران مسئول و تكنسين مركز سرورها و گزارش نتيجه به كارفرما و مدیریت آمار و فناوری اطلاعات .(فقط قبول شدگان درآزمون از نظرمجري توانائي انجام وظايف محوله را دارند.(

5.        انجام تغييرات لازم در خروجي هاي نرم افزارها مطا بق پیوست های اختصاصی.

6.        مجري موظف مي گردد خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندي شده كه به تاييد كارفرما مي رساند انجام دهد.

 

ماده: 9  نظارت

1.        مديريت آمار و اطلاع رساني دانشگاه به عنوان نماينده شوراي فناوري اطلاعات به عنوان ناظر فنی براي حسن اجراي اين قرارداد انتخاب ميشود.

2.        اين قرارداد با مجوز شوراي فناوري اطلاعات معتبر خواهد بود.

3.        در صورت بروز اختلاف بين دو طرف ، موضوع در كميته اي با حضور نمايندگان كارفرما ،طرف قرارداد و شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه ، بررسي و تصميم متناسب اتخاذ ميگردد و تصميمات كميته لازم الاجرا است.در صورت عدم توافق مراتب به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده خواهد شد .

4.        ناظرفني با روش شفاف و مستند و توجه به شيوه هاي علمي و مديريتي مبتني بر نظر سنجي و بررسيهاي موردي نظارت خود را اعمال خواهد نمود .

 

ماده 10 : روش اصلاح قرارداد

1.        كارفرما مي تواند در صورت ضرورت نسبت به تغيير ميزان كار با اعلا ن به شركت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را تا 25 در صد و با اخذ مجوز از شوراي فناوري اطلاعات دانشگاه كاهش و يا افزايش دهد .

2.        كارفرما مي تواند در صورت ضرورت در حسن اجراي اين قرارداد و رعايت مقررات عمومي ، شرايط اختصاصي را كه لازم مي داند به اين قراردادضميمه نمايد و كليه پيوستهاي قرارداد با امضاي طرفين معتبر خواهد بود .

3.        به ازاي افزايش ايستگاه هاي كاري از تعداد مندرج در ماده 6 قرارداد مبلغ متناسب با تعداد و قيمت ايستگاه محاسبه و بلافاصله بعد از نصب نرم افزار و راه اندازي ايستگاه و صدور گواهي مربوطه از سوي مديريت بيمارستان و مديريت آمار وفن آوری اطلاعات دانشگاه بطور كامل به مجري پرداخت مي شود. قيمت هر ايستگاه اضافه شده از نرم افزارهاي فوق .................. ریال مي باشد.

 

 

 

 

ماده 11 : شرايط عمومي قرارداد

1.        كارفرما در قبال مطالبات نيروي انساني شركت در زمینه قانون كار ، قانون تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوط در برابر وزارت كار وامور اجتماعي ، سازمان تامين اجتماعي و ساير مراجع قانوني ذيصلاح هيچگونه مسئوليتي ندارد.

2.        كارفرما حق هر گونه دخالتي در امور داخلي شركت طرف قرارداد را نظير نحوه مديريت و ... از خود سلب مي نمايد .

3.        درصورتيكه براساس مستندات عيني ، شركت طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي كوتاهي و قصور داشته باشد:

1-3  در مرحله اول 25 در صد از رقم مورد ضمانت بانکی مجری بعنوان جريمه كسر مي شود.

       2-3  در مرحله دوم 50 در صد مبلغ از رقم مورد ضمانت بانکی مجری بعنوان جريمه كسر مي شود.

       3-3. در مرحله سوم معادل 50 درصد دیگر  مقدار ضمانتنامه بانكي از طرف شركت جريمه پرداخت خواهد شد.

4.        مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از كار بعهده پيمانكار ميباشد

5.        مجری موظف است در صورت نیاز به هر گونه تغییرات و یا جابجایی سخت افزاری هماهنگی لازم را با کار فرما انجام دهد .

6.        كليه حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي ارائه شده اعم از فايل هاي مرجع(source) و مستندات طراحي متعلق به مجري بوده و كارفرما بدون اخذ مجوز كتبي رسمي و كسب رضايت مجري مجاز به استفاده از نرم افزارها در مراكز ديگر يا نسخه ها يا ايستگاه هاي كاري مزيد بر تعداد ذكر شده در قرارداد نمي باشد و كارفرما تمام مساعي خود را جهت رعايت كامل اصول حفاظت معنوي نرم افزارو مما نعت از انتشار هرگونه فايلهاو مستندات نرم افزارو يا گرته برداري از آنها به كار خواهد بست .  درصورت تخلف كارفرما، مجري حق پيگيري حقوق خود از طريق مراجعه به مراجع قانوني را براي خود محفوظ خواهد داشت.

7.        در دوره تضمين مجري متعهد به رفع هر نوع ايراد و اشكال نر م افزاري كه به صورت خطاي عملكردي (باگ ) محسوس در چهارچوب عملكرد تعريف شده نسخه فروخته شده در ابتداي اين قرارداد مي باشد.

8.        كارفرما و مجري هيچ يك هيچگونه تعهد قانونی به جز آنچه به طور صريح در قالب اين قرارداد ذكر شده باشد به يكديگر ندارند.

9.        اولین قراداد پشتیبانی پس از اتمام دوره تضمین خواهد بود و مبلغ آن معادل حداقل 15 درصد و حداکثر 20 درصد قیمت روز نرم افزار و نسبت به حجم قرارداد و تفاهم طرفین قرارداد می باشد .

 

ماده 12 : شرايط اختصاصي قرارداد

طبق پيوست الحاقي شماره 1 و 2 و3و4و5 و6

 

ماده 13 : نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات

1-12 - نشاني كارفرما :

نشاني :دانشگاه علوم پزشكي ………………………………

تلفن : ………………

نشاني پست الكتروني:  …………………..

2-12 - نشاني شركت طرف قرارداد: ...................................................

نشاني :...............................................................

تلفن :................................................................. 

نشاني پست الكترونيك :........................................................................

نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قبلي طرفين ميباشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي ميشود در صور تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند در غير اين صورت كليه نامه ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي باشد .

 

 

پيوست 1 : فهرست نرم افزارها و ايستگاه هاي كاري

 

تبصره 1 : نرم افزارهای زیر بر اساس نیاز های هر مرکز عملیاتی میگردد:

تبصره 2 : سقف تعداد ایستگاه های کاری هر کدام از برنامه های زیر بر اساس نیاز مرکز و تا سقف حداکثر تعداد مجاز ایستگاه های کاری کل مرکز مربوطه می باشد.

 

1-       درمانگاه ( پذیرش، مدیریت جداول ، دیسکت بیمه ، گزارشات )

2-       اورژانس بستری ,اورژانس تحت نظر و اورژانس سرپایی (پذیرش ، مدیریت جداول ، گزارشات)

3-       طب تصویری (پذیرش سرپایی و بستری ، نوبت دهی ، جوابدهی ، ثبت فیلمهای مصرفی ، مدیریت جداول ، دیسکت بیمه، گزارشات )

4-       آزمایشگاه (پذیرش سرپایی و بستری ، جوابدهی ، کنترل کیفی، تحویل نمونه ، دیسکت بیمه ، مدیریت جداول، گزارشات)

5-       پاتولوژی (پذیرش سرپایی و بستری، جوابدهی ، Cancer Registry ، مدیریت جداول ، گزارشات )

6-       داروخانه (پذیرش سرپایی و بستری، تحویل داروهای بخش، انبار دارویی ، دیسکت بیمه ،مدیریت جداول ، گزارشات )

7-       بخش (گزارشات پرستاری, ثبت علائم حیاتی , اعلام درخواست به سیستم های پاراکلینیک مربوطه, درخواست عمل, ثبت دستورات پزشک و پیشرفت بیماری, نمایش پرونده های بستری قبلی بیمار و گزارشات مربوطه )

8-       حسابداری بیماران ( نرم افزار درآمد و گزارشات مربوطه )

9-       اتاق عمل و اتاق زایمان ( نرم افزار و گزارشات مربوطه )

10- مدارک پزشکی (پذیرش بستری، ثبت پرونده های قدیمی، ثبت کدهای ICD 9 ، ثبت کدهای ICD 10 ، حذف پرونده های تکراری ، چاپ گزارشات ترخیص، گزارشات آماری )

11- گواهی تولد ( نرم افزار و گزارشات مربوطه )

12- صندوق ( سرپایی و بستری ، گزارشات  مربوطه)

13- گزارش گیری ( مدیریت فیلترها، نرم افزار گزارش گیری ، خروجی ADS 9)

14- گزارشات مدیریتی و مدیریت جداول  بستری

15- جابجایی بیماران

16- تغذیه ( نرم افزار و گزارشات )

17- کارانه پزشکان

18- گزارشات تحت وب

 

پيوست شماره 2

شرايط فني اختصاصي  نرم افزار

 

 

1.        تحليل مراحل اجرا توسط نرم افزار هاي كنترل پروژه نظير MSP

2.        تضمين كيفيت

3.        مديريت پيكر بندي و تغييرات نرم افزاري

4.        تعيين نحوه يكپارچه سازي و مستند سازي آن ( سطح فرايندهاي بيمارستان ، نرم افزارها ، داده ها و بستر ها )

5.        تضمين امنيت داده ها ( حفاظت از داده ها ، امنيت دسترسي به اطلاعات محرمانه ، تعيين و تضمين سطوح دسترسي )

 

پيوست شماره 3

 

شرايط اختصاصي كه بايد توسط مجري در نظر گرفته شوند

 

1.        راهنما و دستورالعمل بكارگيري نرم افزار براي كاربران ( همواره بروز شده باشد )

2.        سيستم ارجاع  بنحوي كه بيماران با مراجعه به مركز درماني ديگر كليه اطلاعات و يا بخشي از آن در دسترس داشته باشند (بر روي CD و يا از طريق اينترنت )

3.        بالا بردن سطح امنيت داده در بانك اطلاعاتي

4.        وارد كردن دستورات پزشك بطور مكانيزه (CPOE )

5.        امكان فرمول نويسي توسط كاربران بخشهايي همچون آزمايشگاه براي جوابدهي

6.        ايجاد دفتر گزارش ايستگاه پرستاري و كنسول تحليل اطلاعات ورودي به اين دفتر ( نام ، تشخيص هاي پرستاري ، ثبت دستورات و علايم حياتي ، لغو دستورات و .... )

7.        امكان ورود اطلاعات دارويي بر اساس بار كد براي انبار دارويي و ملزومات

8.        امكان تكميل شرح عمل ، شرح آنژيوگرافي و نظاير آنها از طريق تكميل تصاوير شماتيك

9.        استفاده از سيستم LIS براي آزمايشگاه ها ، راديولوژي ، اكو كارديوگرافي ، CT Scan و نظاير آنها

10.      ايجاد كنسول براي مديران سطح اول بيمارستان در برنامه براي گزارش گيري

11.      ارتباط با كيوسك هاي نوبت دهي در كلينيك ها و بخش هاي سرپايي

12.      امكان ورود عوارض دارويي و هشدار در موارد عدم مصرف و تداخلات دارويي

13.      امكان اسكن كردن اسناد پيوستي پرونده باليني بيماران ( نظير اجازه عمل و ... )

14.      امكان ثبت رژيم هاي غذايي براي بيماران

15.      امكان ثبت و تفكيك بيماران واگيردار و عفوني از ساير بيماران و اعلان هشدارهاي لازم براي كاربران سيستم

16.      امكان دسترسي از راه دور براي مراكزي نظير اورژانس جهت آگاهي از وضعيت پذيرش بيمارستان 0 نظير وجود تخت خالي و ..... )

 

پيوست شماره 4

 

شرايط اختصاصي كه جزو سياست هاي آتي مديريت آمار و فن آوري اطلاعات مي باشد

 

         امكان خروجي اطلاعات به صورت كارت سلامت جهت مراجعات كلينيكي

         لحاظ نمودن سيستم هايي همچون انتقال تصاوير استفاده از سيستم Palm سيستم نوبت دهي الكترونيكي   سيستم RFID  و امكان دسترسي به پرونده باليني بيماران از را دور

         ايجاد كنسول براي محققان در برنامه ( Form Builder & Report Generator )( بدون نياز به تخصص و آشنايي با نرم افزار هايي همچون اكسس جت ايجاد گزارش )

         استفاده از سيستم بيلبورد ديناميك براي همراهان بيماران جهت جستجو و اطلاع از وضعيت بيمار در بيمارستان و نيز كسب اطلاعات لازم در مورد برنامه پزشكان ( نياز به استفاده از كارت هاي مغناطيسي و يا ابزار الكترونيكي ديگر براي كليه پزشكان و گاه ساير پرسنل )

         امكان تماس تلفني يا پيام كوتاه با بيماران در ليست انتظار به دو صورت اتوماتيك و دستي از طریق HIS

         قرار دادن بخشي از اطلاعات باليني كه توسط رياست تاييد شده باشد به صورت آنلاين و ديناميك جهت استفاده پژوهشی دانشگاه با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات بالینی بیماران .

         امکان نوبت دهی و انتخاب پزشک از طریق اینترنت یا تلفن جهت بیماران الکتیو و یا درمانگاه

         استخراج خلاصه پرونده الكترونيكي

         تحليل داده ها ( باليني ، مالي ، سوابق بيماري و تاريخچه و ...... )

         لحاظ كردن معماري تبادل اطلاعات از نوع SOA و با فرمت XML

         امكان Tele Order

 

پيوست شماره 5

شرايط اختصاصي عملكرد و گزارشات صندوق

 

1)       گزارش صندوق ( ریز کارکرد ) به تفکیک هر کاربر

2)       گزارش تجمیع صندوقها ( کلید صندوقها ) ( به تفکیک ساعت ، روزانه ، ماهانه ، سالانه و تاریخ )

3)       گزارش به تفکیک صندوق ( عملکرد تمامی صندوقها به تفکیک روزانه و به تفکیک صندوق )

4)       گزارش سرجمع صندوق به تفکیک هر صندوق

5)       گزارش هر صندوق براساس دارو درمان

6)       گرازش براساس منابع درآمدی

7)       گزارش براساس ارسالی و وصولی

8)       گزارش براساس بیمه های طرف قرارداد

9)       گزارش براساس کارکرد پزشکان

10)     گزارش براساس برگشتیها

11)     گزارش تخفیفها ( برحسب نوع تخفیف )

12)     گزارش واریز به بانک ( به تفکیک حساب بانکی )

13)     گزارش از بابت اصلاحات انجام شده که قبل و بعد از اصلاح ارقام نشان داده شود .

14)     گزارش درآمد براساس نوع خدمات و تفکیک بیمه های طرف قرارداد ( ارسالی و صولی )

15)     گزارش درآمد به تفکیک بخش و خدمات انجام شده

16)     گزارش براساس تفکیک گلوبال و غیر گلوبال

17)     ایجاد مانده منقول در تمامی گزارشات مالی

18)     ارائه گزارشات براساس تعداد عملیات انجام گرفته

19)     ارائه گزارش تفکیکی برای اعمال گلوبال از بابت دارو لوازم و خدمات

20)     ارائه گزارش کسورات بیمه های طرف قرارداد قبل از ارسال و بعد از ارسال

21)     برنامه جستجو درتمام گزارشات براساس ( نام نام خانوادگی کد بیمه کد پرونده و ... )

22) گزارش برنامه کارانه 

23)ارائه گزارشات واریزها Online ( Pos )

24)گزارش درآمد براساس تغییر تعرفه درمانی قبل و بعد از تغییر تعرفه

25)گزارش از بابت مطالبات داروئی

26)در تمامی گزارشها تاریخ و زمان درخواست گزارش ارائه گردد .

 

پیوست شماره 6

شرایط اختصاصی کمیته کسورات دانشگاه علوم پزشکی

1-       چک لیست کنترل کسورات مطابق چک لیست اعلامی کمیته کسورات دانشگاه (متعاقبا اعلام خواهد شد )

2-       گزارش صورتحساب عوامل ایجاد کسورات

3-       کنترل مطابقت خدمات ارائه شده با مواد مصرفی و دستورات پزشکی

 

نام كارفرما:                 نام مجري:       

نام نماينده:                 نام نماينده:      

سمت نماينده:              سمت نماينده:   

مهر و امضا:

                    مهر و امضا:      

نام ناظرفنی       مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی          ناظر حقوقی      دفتر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی

نام نماينده                  نام      

سمت نماينده:       سمت مدیر آمار وفناوری اطلاعات       

مهر و امضا:             مهرو امضاء 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 12 تیر 1397 ساعت: 10:53 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن

بازديد: 489
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن

نمونه قرارداد ترجمه طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن رایگان :

 

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

 

  

http://up.asemankafinet.ir/view/2553241/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF.jpg

 

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

 

بخش اول: شرايط عمومي قرارداد

مقدمه

اين قرارداد در تاريخ 1/10/1389 بين ........................ به نمايندگي آقاي....................... از يك ســو كه در اين قرارداد كارفرما ناميده مي شود و شرکت ....................... به نمايندگي آقاي .............................. كه به موجب آگهي منتشرشده در روزنامه رسمي شماره ........... مورخ ............... اختيار امضاي اين قرارداد را دارند و از اين پس مشاور ناميده مي شوند ، از سوي ديگر منعقد  مي گردد.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از " طراحی و راه اندازی سامانه / تهيه نرم افزار  .................................................................." با استفاده از استانداردها ، فراروش ، روش ها و شرح خدمات مورد توافق در شرايط اختصاصي و پيوست‌هاي قرارداد. 

تبصره 2: در طول مدت اجراي قرارداد و پس از تحويل سامانه / نرم افزار ، از تاریخ پایان قرارداد بمدت یکسال خدمات پشتيباني به عهده مشاور خواهد بود ، پس از اتمام این مدت کارفرما درصورت نیاز

ماده 2: مدت اجراي قرارداد

مدت اجراي قرارداد از تاريخ . ./ . ./1390 تا تاريخ 30/4/1390 تقويمي خورشيدي است كه مشاور بايد كليه خدمات موضوع قرارداد را مطابق با برنامه زماني مورد توافق، در شرايط اختصاصي قرارداد، انجام داده و به تاييد كارفرما برساند. مدت پشتيباني موضوع قرارداد ، پس از پايان مدت اجراي پروژه به مدت یکسال مي باشد.

تبصره : پس از انتقضاي مدت ذکر شده در ماده فوق قرارداد پشتيباني منعقد خواهد شد .

ماده 3: مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برابر .................................... ريال (......................... ريال) است كه بر اساس شرايط تعيين شده در شرايط اختصاصي قرارداد در مقابل انجام خدمات موضوع قرارداد توسط مشاور ، مبالغ به شرح ماده 4 پس از كسر كسورات قانوني به مشاور پرداخت مي گردد.

ماده 4: صدور صورتحساب و پرداختها

-         مشاور صورت وضعيت نهایی را تنظيم و براي کارفرما و استانداری همدان  ارسال مي نمايد.

-         پس از تایید ناظر تعیین شده ( موضوع ماده 11 ) از سوی کارفرما  ، کارفرما بر اساس نامه شماره      مورخ       معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری همدان " موضوع تعهد پرداخت هزینه اجرای طرحهای فناوری اطلاعات "  نسبت به تایید انجام کار به استانداری اقدام خواهد نمود .

-         استانداری تایید نظام صنفی رایانه ای را برای انجام موضوع خدمات قرارداد اخذ خواهد نمود .

-         پس از تایید دفتر فناوری اطلاعات استانداری مبلغ قرارداد با احتساب کسورات ذیل به مشاور پرداخت خواهد شد .

4-1 -  كليه پرداختهاي كارفرما به مشاور مشمول كسور ذيل خواهد بود :

الف ماليات و كسور قانوني :

پرداخت هرگونه ماليات ، بيمه و عوارض كه طبق قانون به هر نحوي از انحاء به اين قرارداد تــعلق مي گيرد ، بعهده مشاور است.

ب- ساير كسورات :

         10 درصد مبلغ کل قرارداد  به منظور تضمین  حسن انجام کار پس از تحویل پروژه در طول مدت پشتیبانی قرارداد کسر خواهد شد . ( مشاور می تواند تضمین قابل قبول را جایگزین این بند نماید)

         پيش پرداخت : پيش پرداخت به ميزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد است که در صورت در خواست  کتبي مشاور پس از مبادله قرارداد ( با تضمین لازم )  پرداخت خواهد شد.

4-2- كارفرما موظف است كليه كسور قانوني را پس از كسر در وجه سازمانها و ارگانهاي ذيربط پرداخت نموده ، مدارك پرداخت وجوه فوق را در اختيار مشاور قرار دهد .

4-3-  كارفرما آخرين قسط مشاور را پس از كسر كليه كسورات قانوني و همچنين كسر يا افزايش جريمه هاي مربوط به طرفين (در صورت وجود ) پرداخت خواهد نمود .

ماده 5 : تاريخ شروع قرارداد

5-1- مشاور پس از امضاء و مبادله قرارداد ، بايد ضمانت نامه هاي توافق شده قرارداد را به كارفرما ارائه نمايد ، همچنين كارفرما پس از دريافت ضمانتنامه پیش پرداخت و درخواست کتبي مشاور نسبت به پرداخت پيش پرداخت انجام پروژه به ميزان 20 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نمايد.

5-2-  در صورتيكه مشاور در مدت مقرر نتواند ضمانتنامه خود را ارائه نمايد ، و يا از امضاي قرارداد بدون ذکر دليل موجه سر باز زند، كارفرما مي تواند به شكل يكطرفه قرارداد را فسخ نمايد .

5-3- در صورتيكه كارفرما از پرداخت پيش پرداخت در مدت مقرر امتناع نمايد كارفرما بايد ظرف مدت 2 هفته نسبت به آزاد سازي ضمانتنامه هاي مشاور اقدام نمايد .

5-4- دريافت پيش پرداخت منوط به درخواست کتبي مشاور خواهد بود و مشاور مي تواند انجام تعهدات خود را بدون دريافت پيش پرداخت آغاز نمايد که در اين صورت، زمان شروع قرارداد همان زمان مبادله قرارداد خواهد بود.

ماده 6: محدوده تعهدات

محدوده خدمات و تعهدات قرارداد شامل مواردي است كه از طرف کارفرما به مشاور براساس صلاحدید خود و شرايط مندرج در شرايط اختصاصي قرارداد محول مي شود. اين محدوده خدمات ممكن است در چارچوب مواد 14 (چهارده) و 19 (نوزده) قابل تغيير می باشند.

ماده 7: تعهدات كارفرما

7-1- كارفرما موظف به تأمين و ارائه تمام اطلاعاتي است كه در شرايط اختصاصي قرارداد مشخص گرديده است.

7-2- كارفرما ممكن است براي بهبود خدمات قرارداد در هر زمان توصيه هايي به مشاور نمايد.

7-3- كارفرما متعهد به پرداخت مبلغ قرارداد براساس شرايط اختصاصي قرارداد، به مشاور مي‌باشد.

7-4- كارفرما ، كارشناسان مشاور را به واحدهاي ذيربط معرفي و دستورات و توصيه‌هاي لازم را جهت همكاري با آنان صادرخواهد كرد .

7-5- در صورت نياز و تشخيص مشاور و تاييد كارفرما به استقرار تيم كارشناسي مشاور در محل ها و اماكن وابسته به كارفرما ، كارفرما محل كار و امکانات لازم را در حداقل عرف كاري براي استقرار تيم مشاور در اختيار قرار خواهد داد.

7-6- کارفرما متعهد مي گردد که تا پايان دوره ضمانت قرارداد، از جذب کارشناسان مشاور بدون اجازه کتبي وي، خودداري نمايد.

ماده 8: تأئيدات مشاور

مشاور اعلام كرده است :

8-1- مشاور رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور درقانون مصوب 22 دي ماه1337 ( منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ) نمي باشد. مشاور تعهد مي نمايد كه منافع اين قرارداد را به هيچ يك از اشخاص و افرادي كه در قانون مذكور پيش بيني شده يا بشود از آن استنباط نمود ، انتقال نداده و يا ورود آنان را به شركت قبول نكند . در صورت تخلف از مراتب فوق ،كارفرما حق خواهد داشت طبق مقررات قانون مزبور با مشاور رفتار نمايد .

8-2- كليه اسناد و مدارك و نيازمنديها را كاملاً مطالعه نموده و از مفاد آن كلاً و جزئاً اطلاع حاصل كرده است.

8-3- نسبت به جمع آوري اطلاعات در مورد موضوع قرارداد و ابعاد و حجم و كيفيت وظايف و خدمات آن اقدام نموده است.

8-4- نسبت به امكان تأمين نيروي كارشناسي و تخصصي با كيفيت و توان لازم به تعداد كافي براي تكميل وظايف در محدوده برنامه زماني قرارداد اطمينان حاصل نموده و همچنين ميزان دستمزدها و ساير هزينه ها را در محاسبه خود از هر حيث منظور كرده است.

8-5- نسبت به شرايط انجام موضوع قرارداد و مسائل مطرح در جمع آوري اطلاعات مورد نياز اجراي پروژه، مطالعات لازم را انجام و شناخت كافي از آن بدست آورده است.

8-6- از ميزان هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي و قوانين و آئين نامه هاي مربوط به مالياتها و عوارض اطلاع داشته و قيمت پيشنهادي خود را براي انجام كليه تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده گرفته است كافي دانسته و سود عادلانه براي خود منظور داشته است.

8-7- در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي فوق ساير هزينه ها را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت بعداً حق درخواست اضافه پرداختي نخواهد داشت. به طور خلاصه مشاور تأكيد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد خود مطالعات كافي به عمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بعداً بتواند در مورد آن متعذر به عدم اطلاع خود شود.

ماده 9: تعهدات مشاور

9-1- مستقل از هر شرط صريحي در قرارداد ، مشاور در مقابل كارفرما به ازاي هر پي آمد ناشي از تأخير، ضعف عملكرد، نقض قرارداد و قصور انجام شده متعهد و مسئول است.  و این خسارتهای وارده از تضمین ها یا عدم پرداخت کامل حق الزحمه انجام کار قابل وصول می باشد.

9-2- مشاور در هر حالتي مسئول و متعهد نسبت به اعمال و كوتاهي كاركنان جزء خود در مقابل كارفرما بر طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339            مي باشد.

9-3- مشاور ، كارفرما را در مقابل هر ادعا،‌ خسارت، مخارج و هزينه شامل آنهائي كه توسط كاركنان مشاور و يا هر شخص ثالثي در ارتباط با اجراي پروژه مطرح مي‌گردند مصون و مبري مي سازد.

9-4- تعهدات و مسئوليتهاي مشاور در قرارداد تحت هيچ شرايطي براساس مدرك، اطلاعات و يا توصيه انجام شده توسط هيچ طرف ثالثي محدود نمي گردد. مگر به موجب قانون و دستورات مراجع قانونی ذیصلاح

9-5- مشاور متعهد مي شود كه از بكارگيري يا استخدام كاركنان و يا ساير افراد طرف قرارداد با كارفرما بدون اجازه كتبي كارفرما خودداري مي نمايد .

9-6- مشاور كليه اطلاعات و مدارك دريافت شده از كارفرما را محرمانه تلقي كرده و بدون اجازه كارفرما حق افشاء يا واگذاري آنها را به غير ندارد . در غیر اینصورت مشمول مقررات افشای اطلاعات دولتی و مقررات جزایی مربوطه می باشد.

9-7- از تاريخ تحويل نهايي سامانه / نرم افزار به مدت یکسال سامانه/ نرم افزار مذکور داراي گارانتي بوده و پشتيباني از سامانه / نرم افزار و رفع مشکلات و نواقص احتمالي آن در اين مدت بصورت رايگان برعهده مشاور مي باشد و درصورت بروز اشكالات غير قابل پيش بيني و ارائه خدمات بمنظور رفع اشكالات احتمالي سيستم اقدام نمايد و در صورت تمايل کارفرما ، قرارداد پشتيباني در سالهاي آينده با توافق طرفين توسط کارفرما انجام خواهد شد.

9-8- مشاور موظف به رفع مشکلات احتمالي در جريان عملکرد صحيح موضوع قرارداد بصورت تلفني و حضوري پس از درخواست کارفرما مي باشد .

9-9- مشاور موظف است نسبت به پشتيباني سامانه / نرم افزار در صورت بروز مشکلات غير قابل پيش بيني و ارائه خدمات به منظور رفع اشکالات احتمالي سيستم اقدام نمايد .

9-10- در صورت نياز به هر گونه تغيير ، مشاور موظف است قبل از انجام هر گونه اقدام ، مستندات و کليه موارد مربوط به آن را به تائيد کارفرما ، ناظر و يا شخصيت هاي حقيقي و يا حقوقي معرفي شده توسط کارفرما رسانده و نظرات اصلاحي را مورد عمل قرار دهد .

9-11- مشاور متعهد مي گردد نسبت به ارائه گزارش کار در جلسات با زمانها و مکانهاي تعيين شده توسط کارفرما اقدام نمايد .

9-12- مشاور موظف است در کليه موارد مطابقت کار با استانداردهاي بين المللي ، ملي و فناوري روز و پيشرفته را از جنبه هاي مختلف مد نظر قرار دهد . و این اقدامات باید به امضای ناظر برسد.

9-13- مشاور موظف است در حين انجام کار در صورت نياز به استقرار تيم در محل تعيين شده توسط کارفرما پيش بيني لازم را در اين زمينه انجام دهد .

9-14- کليه اشخاصي که تحت هر عنوان از طرف مشاور به منظور انجام مفاد قرارداد به کارفرما معرفي مي شوند ، جزء پرسنل مشاور محسوب شده و کارفرما                هيچ گونه تکليف و مسئوليتي در قبال ايشان نخواهد داشت .

9-15- تهيه لوازم و وسايل مورد نياز به منظور اجراي صحيح موضوع قرارداد به عهده مشاور مي باشد .

9-16 مشاور موظف است نسبت به تهيه نسخه هاي پشتيبان هفتگي و ماهانه از بانک اطلاعاتي و فايل هاي سامانه / نرم افزار موضوع قرارداد اقدام نمايد و در صورت عدم تهيه نسخه پشتيبان توسط مشاور و از بين رفتن بانک اطلاعاتي ، مشاور موظف است علاوه بر بازسازی اطلاعات به دلیل قصور و ایجاد وقفه در روندکار و عدم اجرای صحیح تعهدات خود ، خسارتی که مناسب با وضعیت پیش آمده می باشد از محل تضمین ها یا کسرمطالبات  به کارفرما بپردازد.

9- 17- مشاور موظف است نسبت به ارائه خدمات آموزش کاربران ، مشاوره و راهنمايي به منظور افزايش کارايي سايت و بررسي نيازهاي جديد کاربران بنا به درخواست کارفرما اقدام نمايد و در صورت نياز کارفرما مبني بر افزودن امکانات و قابليت هاي جديد اقدام نمايد. مشاور موظف است نسبت به ايجاد امکانات جديد درخواستي از سوي کارفرما اقدام نمايد.

9- 18- مشاور مسئوليت تمام موارد امنيتي ( از جمله امنيت IIS) در خصوص موضوع قرارداد را بر عهده دارد و موظف به پايش مداوم موارد امنيتي سايت/ نرم افزار است. تهيه و نگهداري فايل  logاز تمامي ارتباطات با سرور به منظور تشخيص موارد امنيتي و تلاش براي ورود غير مجاز و جلوگيري از آن بر عهده مشاور خواهد بود.

9- 19- مشاور مسئولیت اجرا و ارائه خدمات تمامی موارد ذکر شده در شرایط خصوصی قرارداد را برعهده دارد.

ماده 10: كيفيت خدمات ارائه شده از طرف مشاور

10-1- مشاور وظايف و خدمات خود را دقيقاً مطابق با شرايط خواسته شده در قرارداد و در چارچوب قوانين و مقررات مملكتي انجام داده و تمام مهارت، دقت و سعي و تلاش خود را براي ارائه خدمات يادشده بكار خواهد برد.

10-2- مشاور در تمام موضوعات تخصصي و كاري پروژه ، بعنوان يك مشاور صادق و امين كارفرما عمل كرده و تمام تجارب و امكانات فني و تكنيكي و مهارتهايي كه بطور معمول براي ارائه بهتر خدماتي كه در آن مشغول است، مورد نياز مي باشد را فراهم خواهد نمود.

10-3- مديران ستادي مشاور ، كارشناسان دائم و كارشناساني كه بطور موقت با مشاور همكاري مي‌كنند، تمام مسئوليتها و وظايف خود را با بكارگيري عاليترين استانداردهاي فني به انجام مي رسانند.

10-4- مشاور تمام گزارش هايي را كه در طي مراحل انجام كار و براساس شرايط اختصاصي قرارداد ملزم به ارائه و تحويل آنها مي باشد و هم چنين گزارش نهائي را در سه نسخه به همراه نسخه الکترونيکي، تهيه كرده و به كارفرما ارائه مي دهد.

10-5- مشاور اين امكان را فراهم خواهد آورد تا در هر زمان كه كارفرما ضروري تشخيص دهد، بتواند نسبت به حضور در محل انجام فعاليتهاي موضوع قرارداد و دسترسي كامل به جزئيات آنها اقدام نمايد. كارفرما اين حق را خواهد داشت كه در هر لحظه نسبت به چگونگي انجام كار، نظارت حضوري داشته باشد.

10-6- مشاور ، سازمان و تيم كارشناسي مناسب براي ارائه خدمات موردنياز پروژه را كه براساس شرايط اختصاصي قرارداد مشخص گرديده است، در طول پروژه حفظ خواهد كرد. هر گونه تغييري در سازمان و تيم كارشناسي ياد شده با هماهنگي کارفرما صورت مي پذيرد.

ماده 11: ناظر

كارفرما متعهد مي‌گردد كه شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) معرفي خواهد نمود تا بر انجام تعهدات مشاور، كارفرما و امور مربوط به قرارداد نظارت نمايد. اهم شرح وظايف ناظر عبارتست از : 

1-       برقراري ارتباط مناسب و لازم بين کاربران پروژه و کارشناسان مشاور

2-       نظارت بر نحوه انجام کار و تعهدات توسط مشاور و کارفرما

3-       تاييد خروجي هاي ارسالي توسط مشاور حداکثر تا 2 هفته پس از تحويل

4-         محاسبه خسارات و تاخیرات پروژه و احتساب زمانی و ریالی آنها در چارچوب قرارداد چه این موارد از طرف کارفرما صورت گرفته باشد چه از طرف مشاور

5-       جمع آوري نظرات كليه عوامل كارفرما ( كه به اين پروژه مربوط مي شوند ) و انعكاس آنها به مشاور و پيگيري انجام امور و اصلاحات نهايي لازم                           در فرآورده هاي قرارداد نظارت مستمر تا تحويل نهايي پروژه و همکاري با کاربران به منظور آزمون پذيرش سامانه / نرم افزار نهايي پروژه

ماده 12: هماهنگي با ساير مشاوران

12-1- هرگاه مشاوران ديگري در حال انجام كاري با كارفرما باشند كه به تشخيص كارفرما به موضوع اين قرارداد ربط پيدا مي كند مشاور متعهد است ، بدليل همبستگي پروژه ها در جلسات هماهنگي شركت نموده و هماهنگيهاي لازم را با مشاوران ديگر با هماهنگي ناظر پروژه بعمل آورده و تسهيلات لازم را براي آنان فراهم آورد .

12-2- مشاور موظف است در مواردي كه پروژه تحت مسئوليت وي نياز به ايجاد هماهنگي يا تغيير در ساير پروژه هاي کارفرما را داشته باشد، مورد نياز را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و متقابلاً در صورتي كه طراحي هاي ساير مشاوران مستلزم انجام هماهنگي يا تغييراتي در طراحي هاي موضوع اين قرارداد باشد ، مشاور موظف به همكاري در جهت اعمال اصلاحات لازم است . (هماهنگي و يكپارچه سازي كلي اين تغييرات بعهده ناظر و کارفرماست)

ماده 13: نماينده مشاور

13-1- مشاور با توافق كارفرما يك فرد با توان و تخصص و كيفيت لازم را بعنوان نماينده خود و مدير پروژه تعيين كرده و به كارفرما معرفي مي نمايد. اين فرد بعنوان نقطه ارتباط بين مشاور و كارفرما در اجراي پروژه عمل خواهد نمود. اين معرفي مي بايستي ظرف 2 هفته از انعقاد قرارداد صورت بگيرد. مشاور قبل از تعيين و انتصاب نماينده جديد خود، كارفرما را رسماً در جريان خواهد گذاشت. نماينده مشاور تنها پس از كسب موافقت كارفرما قابل تعويض مي باشد. كارفرما اين اختيار را خواهد داشت تا با معرفي انجام شده مخالفت نموده و ضمن ارائه دلايل به مشاور تكليف نمايد كه نماينده خود را تعويض نمايد. در چنين حالتي مشاور فرد مذكور را با شخص مناسب و ذيصلاح ديگري و بدون تحميل هزينه اضافي به كارفرما تعويض خواهد نمود.

13-2- مشاور موظف است كه علاوه بر معرفي مدير پروژه ، شخص ديگري را نيز به عنوان قائم مقام مدير پروژه معرفي نمايد تا در موارد اضطرار در انجام وظايف مدير پروژه خللي ايجاد نگردد. درخصوص قائم مقام مدیر نیز مقررات بند 13- 1 درخصوص تعویض حکم کارفرماست.

13-3- نماينده مشاور اين اختيار را خواهد داشت كه از طرف مشاور هر تصميمي را در چارچوب قرارداد منعقده، براي اجراي خدمات موضوع قرارداد اتخاذ نمايد .

ماده 14: تغييرات در خدمات

كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه براساس صلاحديد خود در خدماتي كه بايد از طرف مشاور ارائه گردند،‌ تغييراتي بدهد. در چنين حالتي طرفين، موضوع را مشتركاً مورد بحث قرار داده تا راه حل مناسبي براي تغيير در چارچوبهاي تنظيم شده براي زمان و مبلغ قرارداد كه طرفين روي آن توافق كرده اند، بيابند. چنانچه توافقي در اين زمينه حاصل نگردد، قرارداد بدون تغيير ادامه خواهد يافت.

ماده 15: تعليق انجام خدمات

15-1- چنانچه كارفرما به دلايلي به غير از قصور مشاور و يا حوادث غير مترقبه، كار را موقتاً و با اعلام كتبي معلق نمايد، موظف است بابت هر روز تعليق كار مبلغي برابر با هزينه هاي پرسنلي كاركنان شاغل در آن مرحله بابت خسارت تعلـيق كار به مشاور پرداخت نمايد . مشاور موظف است در اين مدت نيروي شاغل در پروژه را در سازمان خود حفظ كند .

15-2- مشاور با دريافت يادداشت رسمي تعليق ، فورا  ارائه خدمات را به حالت تعليق درآورده و هزينه ها را به حداقل مورد توافق طرفين كاهش خواهد داد.

15-3- با تعليق ارائه خدمات، مشاور اين حق را خواهد داشت كه درخواست جبران هزينه هايي را نمايد كه بطور واقعي تا قبل از زمان تعليق انجام داده است.  میزان هزینه باید به تایید ناظر برسد .

15-4- كارفرما با يك اعلام قبلي 10 روزه  مي تواند از مشاور بخواهد كه انجام وظايف و ارائه خدمات خود را از سر بگيرد.

15-5- اگر تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات بيش از سه  ماه طول بكشد مشاور اين حق را خواهد داشت كه مطابق با ماده 31 قرارداد را فسخ نمايند.

ماده 16: گواهينامه انجام كار و دوران ضمانت آن

بعد از تكميل وظايف و خدمات و تحويل آخرين گزارش نهائي به كارفرما و تأئيد کارفرما و ناظر ، ظرف مدت 30 روز يا از طرف كارفرما گواهينامه انجام تعهدات براي مشاور صادر  مي گردد و يا وي بصورت مكتوب و با ارائه دلايل مشخص با جزئيات لازم آن بخشي از خدمات را كه به شکل مطلوب انجام نپذيرفته به مشاور اعلام مي نمايد تا مشاور در مدت 30 روز نسبت به رفع نقايص گزارش شده اقدام نمايد.

ماده 17: ضمانت  انجام تعهدات            

مشاور مدعي توانمندي ايفاء تعهدات مصرحه در قرارداد حاضر ، به منظور اجراي دقيق و بدون نقص موضوع قرارداد مي باشد . فلذا چنانچه به علت قصور در اجراي به موقع و يا عدم کارايي موارد مطروحه ، خسارتي به کارفرما وارد آيد ، مشاور ضامن بوده و ملزم به تامين خدمات به تشخيص کارفرما خواهد بود و بدين منظور همزمان با انعقاد قرارداد ، مشاور موظف است معادل 10% کل مبلغ قرارداد را بصورت ضمانت نامه بانکي در اختيار کارفرما ( یا استانداری) قرار دهد ، تضمين مرقوم پس از انجام کامل تعهدات مشاور به موجب اين قرارداد مسترد مي گردد .و  تضمین حسن انجام کار در طول مدت پشتیبانی (منطبق بر ماده 4 ) جایگزین آن می گردد .

كارفرما اين حق را خواهد داشت تا از پرداخت تمام يا قسمتي از اين مبالغ در مقابل عدم ارائه مطلوب و كامل تمام يا بخشي از فعاليتهاي موضوع قرارداد با ذکر دلايل موجه و تاييد ناظر، خودداري نمايد.

ماده 18: جريمه تأخير

الف : تاخيرات مشاور

18-1-  مشاور موظف به پشتيباني فني و رفع کليه نواقص احتمالي در هر زمان مي باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلي ، حداکثر ظرف مدت 8 ساعت پس از اعلام دفتر فناوري اطلاعاتIT   نسبت به رفع مشکلات و نواقص اقدام نمايد و در صورت عدم اجراي قرارداد در زمان مشخص(مطابق با برنامه زماني مشخص شده) ، به ازاي هر روز تاخير، مشاور موظف به پرداخت مبلغ يکصد هزار ريال به عنوان ديرکرد مي باشد که اين مبلغ راساً توسط کارفرما از مطالبات مشاور کسر مي گردد .

18-2-  كارفرما ميتواند بدون خدشه وارد آوردن به هيچ يك از حقوق و روشهاي وصول، مبالغ جريمه (جرايم) تأخير را از مطالبات مشاوركسر نمايد. پرداخت و يا كسر چنين جرايمي منجر به اسقاط تعهدات و مسئوليتهاي مشاور درچارچوب قرارداد نخواهد شد.

18-3-  بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير مشاور به 25 درصد زمان پروژه برسد، كارفرما ميتوانند قرارداد را بدون هيچگونه پرداختي به مشاور و بدون توجه به ادعاي غرامت خسارت كه درچنين حالتي ممكن است از طرف مشاور تقاضا گردد، فسخ كرده ومبالغ حسن انجام كار(موضوع ماده 31) رابه نفع خود ضبط نمايد.

ب : تاخيرات کارفرما

18-4-  چنانچه به علت قصور کارفرما، و با تاييد ناظر هرگونه تاخيري در کار مشاور ايجاد گردد، کارفرما موظف است که به ازاي هر روز تاخير، يک روز به زمان پروژه افزوده و مبلغی به میزان هزینه ی واقعی که مشاور با لحاظ اینکه اقدامات مقتضی در جهت تقلیل هزینه را انجام داده و این امر به تایید ناظر رسیده باشد به وی پرداخت نماید

18-5-  بعلاوه چنانچه جمع زمان تاخير کارفرما به 25 درصد زمان پروژه برسد، مشاور ميتواند قرارداد را به شکل يکطرفه فسخ نموده و کليه هزينه ها و مطالبات خود را تا زمان فسخ قرارداد که به تایید کارفرما و ناظر می رسد، درخواست نمايد. در اين صورت کارفرما موظف است ، نسبت به پرداخت مطالبات مشاور ظرف مدت يک ماه اقدام نمايد

ماده 19: تغييرات در قرارداد

19-1- در صورتي كه در حين اجراي كار ، مشاور ضرورت تغييراتي را در شرايط اختصاصي قرارداد، احساس نمايد، موظف است موضوع را كتباً به كارفرما اعلام نمايد. كارفرما موضوع در خواست شده توسط مشاور را در اسرع وقت بررسي و نتيجه را در ظرف مدت دو هفته به مشاور اطلاع خواهد داد . هر گونه تغيير در قرارداد طي يك الحاقيه جداگانه كه بـه تاييد طرفين مي رسـد ، صورت خواهد گـرفت . در صورت توافـق با تـغييرات در خواست شده در مستندات پروژه ، كارفرما تغييرات پذيرفته شده را كتباً به اطلاع مشاور مي رساند .

19-2- كارفرما مي تواند در طول مدت اجراي پروژه ، با اطلاع كتبي به مشاور ، تا ميزان 25درصد مبلغ قرارداد را به تعهدات موضوع قرارداد اضافه نمايد. در اين صورت مدت و مبلغ قرارداد بدون تغير در نرخهاي پايه قرارداد با توافق طرفين متناسباً اصلاح خواهد شد.

ماده 20: مشاور جزء

بكارگيري هر مشاور جزء براي سپردن بخشي ازاختيارات و تعهدات مشاور براي ارائه خدمات خود درقالب موضوع قرارداد ، درصورت دارابودن كيفيت و تخصص ها و توانمنديهاي لازم و پس از اعلام رسمي توسط مشاور به كارفرما عملي مي باشد. كارفرما اين حق رابراي خود محفوظ خواهد داشت تا چنانچه نسبت به توانايي مشاور(هاي ) جزء ياد شده مطمئن نگردد موضوع رابه مشاور جهت اصلاح اعلا‌م نمايد. مشاور جزء هیچ نوع رابطه استخدامی و حقوقی با کارفرما نداشته و کارفرما در قبال وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت عليرغم انتخاب مشاور جز، ، مشاور كماكان مسئول انجام كل خدمات مشخص شده در قرارداد مي باشد.

ماده 21 : انتقال تعهدات به غير

مشاور اين حق رانخواهد داشت كه منافع و تعهدات اين قرارداد يا بخشي از آن را به طرف (هاي) ثالثي واگذار نمايد، مگر آنكه قبلاً تأئيد صريح و قطعي كارفرما را كه منحصراً براساس صلاحديد خود كارفرما صادر خواهد شد،‌ بصورت كتبي دريافت نمايد.

ماده 22: حق طبع و نشر

22-1- مشاور بايستي براي انجام وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد، به هزينه هاي خود در محدوده پروژه ، مجوزهاي ضروري را براي دريافت حق استفاده از صاحبان ليسانس، مدلها، نامهاي تجاري، حقوق نرم افزار و ديگر حقوقي كه استفاده از آنها منوط به كسب مجوز است، را كسب كرده و كارفرما را در مقابل هرگونه ادعا، دادخواهي، غرامت،‌ هزينه ها و مخارج (شامل و نه منحصر به هزينه هاي قانوني) براي كسب و يا نقض حقوق ياد شده مصون نگاه دارد.

22-2- چنانچه امکان دريافت مجوز حق استفاده به هر دليلي براي مشاور ، موجود نباشد، طرفين براي يک راهکار توافق خواهند نمود.

22-3- كليه مداركي كه درجريان ارائه خدمات موضوع قرارداد توسط مشاور توليد مي گردند جزء دارائيهاي كارفرما محسوب مي گردند. اين امر كليه منابع اصلي و مستندات كامل پروژه را نيز شامل مي گردد.

22-4- مشاور بدون دريافت مجوز رسمي كارفرما حق انتشار مطالعات يا موضوعات مطرح شده در خلال انجام خدمات قرارداد و ارائه اطلاعات مربوط به هر شكل را ندارد.

ماده 23: امور محرمانه

مشاور كليه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقي كرده و تحت هيچ شرايطي اطلاعات، مدارك، داده هاي تكنيكي، تجارب و دانش فني اي كه توسط كارفرما در اختيار وي گذاشته شده است، را فاش نخواهد كرد، مگر اينكه مجوز رسمي و كتبي كارفرما را در اين رابطه اخذ كرده باشد.

علاوه بر اين مشاور متعهد مي گردد دستيابي به اطلاعات محرمانه را محدود به آن كارشناسان، مشاوران و طرفهاي قرارداد خود نمايد كه براي انجام درست وظايف و ارائه خدمات، واقعاً به آنها نياز دارند. به هر حال مشاور بايد ماهيت محرمانه بودن اطلاعات را به اشخاص فوق اطلاع داده و نسبت به عدم افشاي موارد، كنترل و نظارت لازم بعمل آورد. موضوع محرمانه بودن امور ياد شده براي مدت ده (10) سال از زمان دريافت گواهينامه نهايي تأئيد انجام كار ، باقي خواهد ماند.

ماده 24: روشها و استانداردها

24-1- كارفرما استانداردهاي خود را قبل از شروع قرارداد به مشاور اعلام مي نمايد. مشاور موظف است عمليات موضوع قرارداد را در چارچوب استانداردهاي تعيين شده كارفرما (مندرج در متن قرارداد و شرایط خصوصی قرارداد) كه قبلاً با مشاور در مورد آنها توافق شده  است انجام دهد .

24-2- در صورتي كه مشاور بخش يا بخشهايي از استانداردهاي كارفرما را در طول پروژه قابل اجرا ندانست مي تواند نظر خود را كتباً به كارفرما منعكس نموده و در صورت تاييد كتبي كارفرما، آن بخش، يا بخشي از ليست استانداردهاي كارفرما حذف و رعايت آنها از طرف مشاور الزامي نخواهد بود .

24-3- درصورتي كه در مرحله اي استانداردي تعريف نشده باشد ، كارفرما و مشاور براي تعريف آن با هم توافق مي كنند .

ماده 25: طرحهاي مديريتي پروژه و گزارش پيشرفت كار مشاور

25-1- مشاور موظف است ظرف مدت سه هفته پس از انعقاد قرارداد ، طرح مديريت پروژه و طرح كيفيت پروژه و طرح پيکربندي پروژه را تهيه و تسليم نمايد، و پس از اخذ نقطه نظرات كارفرما ، آن را نهايي و به تائيد كارفرما برساند . همچنين مشاور موظف است قبل از شروع هر مرحله طرح کنترل پروژه و صحت سنجي و اعتبارسنجي آن مرحله را به روز نموده و به كارفرما تسليم نمايد .

25-2- مشاور موظف است از طريق گزارشهاي پيشرفت كار ماهانه، كارفرما را از اقدامات انجام شده و پيشرفت و تاخيرات احتمالي پروژه و در صورت وجود تاخير، از راهکارهاي ارائه شده به جهت مقابله با آن تاخير، مطلع نمايد .

ماده 26: قوانين كار و تأمين اجتماعي و مالياتها

26-1- مشاور تأئيد مي نمايد كه از جميع قوانين و مقررات ناظر بر اين قرارداد از جمله مقررات و قوانين مربوط به كار و تأمين اجتماعي و همچنين قوانين مربوط به مالياتها و عوارض كاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعايت كند. در هر حال مسئوليت عدم اجراي قوانين و مقررات فوق الذكر متوجه مشاور خواهد بود.

26-2- مشاور مكلف است كليه كاركناني را كه براي اجراي اين قرارداد بكار مي گمارد طبق قوانين و مقررات بيمه نموده و حق بيمه هاي متعلق را صحيحاً و مرتبا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت و رسيد آنرا به كارفرما تسليم نمايد. كارفرما از هر پرداخت به مشاور مطابق قانون درصدي بعنوان وديعه حق تأمين اجتماعي كسر و نگهداري و در مقابل ارائه مفاصا حساب به مشاور مسترد خواهد نمود (در مورد كسر وديعه حق تأمين اجتماعي هرگاه كه قانون تغيير يابد و قابل تسري براين قرارداد باشد مطابق قانون جديد عمل خواهد شد).

26-3- پرداخت هرگونه ماليات و عوارض كه به موضوع اين قرارداد تعلق گيرد منحصراً بعهده مشاور است. كارفرما در هر پرداخت به مشاور علي الحساب مالياتي متعلق را طبق قانون كسر و به وزارت دارائي پرداخت خواهد كرد که رسيد پرداخت وجه مربوطه را حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز به مشاور تسليم نمايد.

26-4- چنانچه پس از انعقاد موضوع قرارداد قوانين به گونه اي تغيير يابند كه براي پرداخت عوارض و مالياتهاي موضوع اين ماده هزينه اضافه اي به مشاور تحميل گردد. مبلغ قرارداد با توافق طرفين و براساس مانده موضوع خدمات تعديل خواهد گرديد.

ماده 27: تعذر (فورس ماژور)

هر گاه بعلت حوادث قهري و غير مترقبه هر يك از طرفين قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، عدم انجام تعهدات ، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد بقوت خود باقي خواهد بود. جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلابات و اعتصابات عمومي، شيوع بيماريهاي واگير دار، زلزله، سيل و طغيانهاي غير عادي، خشكساليهاي بي سابقه و همچنين آتش سوزيهاي دامنه دار كه ناشي از كار مشاور نباشد جزو حوادث قهري محسوب شده و در مورد خسارات ناشي از آنها بترتيب ذيل عمل خواهد شد.

27-1- مشاور در صورت بروز شرايط فورس ماژور بايستي بلادرنگ موضوع را به اطلاع كارفرما برساند. كارفرما به تشخيص خود و همفکري با مشاور تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود. در طول مدت تعذر مشاور موظف است حداكثر تلاش خود را در جهت حفظ اقدامات انجام شده و مدارك توليد شده به بهترين نحو مطلوب و با كمترين تأخير بعمل آورد. کلیه این اقدامات باید به تایید ناظر برسد.

27-2- چنانچه مدت فورس ماژور بيش از سه ماه گردد، در آنصورت هر يك از طرفين چنانچه تمايل داشته باشد، اختيار فسخ قرارداد را با ارائه يادداشت كتبي دارد. در این شرایط مشاور محق به دریافت هزینه هایی است که به طور واقعی تا لحظه وقوع فورس ماژور در ارتباط با عملیات موضوع قرارداد انجام داده است.

ماده 28: قانون حاكم بر قرارداد

کلیه قوانین جمهوري اسلامي ايران که در ارتباط با موضوع قرارداد می باشد براین قرارداد حاکم خواهد بود.

ماده 29: رعايت قوانين

مشاور مكلف است كليه قوانين مملكتي و مقررات و آئين نامه هاي جاري اعم از مملكتي و شركتي را رعايت نمايد. درهيچ صورتي مشاور نمي تواند با عذر عدم اطلاع از قوانين و مقررات مزبور متعذر گردد.

ماده 30: مرجع حل اختلاف

كليه دعاوي و ابهامات و اختلافاتي كه در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظايف پيش آمده و طرفين نتوانند ظرف مدت سي (30) روز از زمان مطرح شدن آنرا بين خود حل كنند، موضوع به شورايعالي انفورماتيك كشور يا کميته حل اختلاف انجمن شرکتهاي انفورماتيک ايران ارجاع و راي صادره براي طرفين قطعي، نهايي و لازم الاجرا است. مشاور نمي تواند به بهانه وجود اختلاف، اجراي مطلوب موضوع قرارداد را متوقف يا معلق نمايد .

ماده 31: فسخ قرارداد

31-1- قرارداد در شرايط ذيل قابل فسخ مي باشد :

الف) با اختيار كارفرما در صورتيكه ميزان جريمه تأخير مشاور موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي قرارداد برسد.

ب) با اختيار كارفرما در شرايطي كه مشاور قادر به تكميل و انجام كل يا بخشي از تعهدات خود مطابق قرارداد و برطبق برنامه زماني نشده و قادر به رفع نقايص خود ظرف مدت دو هفته از دريافت يادداشت در اين زمينه نگرديده باشد.

پ) براساس اختيار يكي از طرفين در حالتي كه طرف ديگر اعلام ورشكستگي نموده و يا اينكه قادر به انجام تعهدات خود نباشد.

ت) براساس اختيار يكي از طرفين در صورتيكه طرف ديگر منحل گرديده و يا درخواست انحلال نمايد.

ث) براساس توافق طرفين.

ج) براساس اختيار هر يك از طرفين در صورتيكه حالت فورس ماژور ايجاد شده و مطابق ماده 27 مدت آن از سه ماه طولاني تر گرديده باشد.

چ) براساس اختيار مشاور در صورتيكه موضوع تعليق اجراي وظايف و ارائه خدمات موضوع قرارداد بيش از سه ماه مطابق ماده 15 طول بكشد.

ح) با اختيار مشاور در صورتيكه ميزان جريمه تأخير کارفرما موضوع ماده 18 به 25 درصد زمان اجراي قرارداد برسد.

31-2- چنانچه حالات (الف) و (ب) در فوق اتفاق بيفتد كارفرما اين اختيار را خواهد داشت كه ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده 17 را به نفع خود ضبط نمايد. بعلاوه كارفرما اختيار خواهد داشت كه مبالغي را كه از صورتحسابهاي مشاور ، بهر دليلي تا زمان فسخ قرارداد كسر كرده است (در صورت وجود)، بدون خدشه وارد آوردن به حقوق كارفرما براي ادعاي غرامت و دريافت هر هزينه يا مخارجي كه براي جبران لطمات وارده مي نمايد، به نفع خود ضبط نمايد.

31-3- در صورت وقوع حالات (پ) و (ت) فوق مقررات ذيل اعمال خواهند گرديد:

الف) اگر فسخ براساس اختيار كارفرما صورت گرفته باشد ، کارفرما علاوه بر اعمال حق فسخ می تواند خسارت عدم ایفای به موقع تعهدات را از ضمانت حسن انجام کار موضوع ماده 17 برداشت نماید.

ب) اگر فسخ براساس اختيار مشاور صورت گرفته باشد، كارفرما ضمانت حسن انجام كار موضوع ماده 17 با کسر هزینه و خسارات وارده و هزینه ی واقعی اقدامات انجام شده که به تایید ناظر رسیده تا زمان فسخ را به مشاور می پردازد.

 31-4- چنانچه فسخ بر مبناي بند (ث) ماده 31-1 صورت بگيرد طرفين در مورد چگونگي پايان دادن به كار با يكديگر توافق مي كنند.

31-5- فسخ قرارداد براساس بند (ج) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته از طرف مشاور تا قبل از حالت فورس ماژور و با ملاحظه کسر کسورات قانونی و خساراتی که از طرف مشاور به کارفرما وارد شده ، هزینه واقعی این اقدامات را خواهد پرداخت.

31-6- در صورت فسخ قرارداد براساس بند (چ) و (ح) ماده 31-1، كارفرما براي اقدامات صورت گرفته توسط مشاور کليه هزينه ها و مطالبات مشاور که به تایید ناظر رسیده باشد را مي پردازد.

31-7- با دريافت اعلام فسخ قرارداد ، با هر يك از روشهاي فوق، مشاور ارائه خدمات را متوقف كرده و از پذيرش تعهد براي شروع هر كار جديد در ارتباط با خدمات ياد شده خودداري كرده و چنانچه درخواست شود هر تلاش معقولي را براي فسخ كليه تعهدات جاري براساس شرايط مورد رضايت كارفرما فراهم كرده و بعد از آن فقط اقداماتي را انجام خواهد داد كه ممكن است براي حفظ و نگهداري اقداماتي كه قبلاً كرده، ضروري باشد. در طی یک ماه بعد از تاریخ اعلام فسخ ، مشاور گزارش نهایی خود را به کارفرما ارائه خواهد داد.

31-8- در هر يك از حالات فسخ، مشاور براساس درخواست كارفرما قرارداد هاي فرعي خود با طرفهاي ثالث را به كارفرما يا افراد (حقيقي يا حقوقي) كه از طرف وي معرفي مي گردند،‌ منتقل مي نمايد.

31-9- مشاور اسناد و مدارك تهيه شده در موضوع قرارداد را تحويل كارفرما داده و تمام اقداماتي را كه لازم است انجام ميدهد تا تمام حقوق، عناوين و ديگر امتيازاتي را كه در ارتباط با انجام وظايف پروژه كسب كرده است، به كارفرما واگذار نمايد.

ماده 32: تغييرات

هر گونه تغيير و يا اضافه شدن به موضوع قرارداد رسميت نخواهد داشت مگر آنكه به صورت مکتوب و صریح به امضاي طرفين برسد.

ماده 33: عدم اعتبار

چنانچه هر يك از شروط قرارداد غير مؤثر شده و يا در بخشي از آن قابل اعمال نباشد، قابليت اعمال ساير شروط خدشه دار نخواهد شد. طرفين تلاش مي كنند شرط غير قابل اعمال را با يك شرط قابل اعمال بنحوي كه نتايج حتي الامكان مشابه با نتايج حاصل از شرط اوليه باشد، جايگزين نمايند.

ماده 34: يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پيوست هاي آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل مي دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، مي گردد.

ماده 35: زبان

زبان بكار گرفته شده و مورد پذيرش در اجراي قرارداد، زبان فارسي مي باشد. كليه مكاتبات و گزارشها بايستي به زبان فارسي تهيه و ارائه گردند، مگر اينکه با درخواست مشاور و توافق کارفرما انجام پذيرد. در مورد اصطلاحات و واژگان لازم است علاوه بر معادل فارسي اصل اصطلاحات و واژگان ياد شده نيز ارائه گردند. و درصورت استفاده از تعابیر تخصصی و فنی معانی آنها نیز به صورت صریح بیان گردد.

ماده 36: يادداشت ها و مكاتبات

كليه يادداشتها و مكاتباتي كه در ارتباط با انجام موضوع قرارداد از يكي از طرفين براي طرف ديگر ارسال مي گردد بايد يا مستقيما به دفتر طرف ديگر تحويل گرديده و رسيد دريافت شده و يا از طريق دورنگار، نمابر يا ديگر روشهاي انتقال اطلاعات و يا بوسيله پست سفارشي به نشاني كه در قرارداد مشخص گرديده است ارسال گردد. براي يادداشت هايي كه بوسيله دورنگار يا نمابر ارائه مي گردند، با اعلام خودكار دستگاه گيرنده، موارد تحويل شده تلقي مي گردند.

ماده 37: نافذ بودن

در صورت وجود تناقض يا عدم سازگاري بين شرايط عمومي و اختصاصي قرارداد، شرایط اختصاصی نافذ باشد .

ماده 38: محل اجراي پروژه

محل اجراي پروژه استانداري همدان مي باشد.

ماده 39: نشاني طرفين

نشاني کارفرما :  همدان ، بلوار بعثت ، استانداري همدان

نشاني مشاور : همدان، آرامگاه بوعلي، ابتداي بلوار مدني ، مجتمع علمي فناوري سينا(ثبت احوال سابق) پارک علم و فناوري استان همدان ، واحد 4

ماده 40: تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، كليه نامه ها ، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :

 

عنوان پست تاریخ ارسال
 
نمونه قرارداد کار محدود شنبه 27 مرداد 1397
 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليك سه شنبه 19 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان مسکونی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نگهداری خط شبکه وایرلس یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طرح پژوهشی یکشنبه 17 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مستخدم پاره وقت شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره سردخانه شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید کالا شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید دستگاه تابلو برق شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اقاله شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری دستگاه های کامپیوتری شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تامین خودرو (پیمانکاری) شنبه 16 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات نصب و راه اندازی سیستم عامل و برنامه های کاربردی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راه اندازی شبکه LAN خصوصی و دولتی پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی خودرو پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مشاغل کارگران پنجشنبه 14 تیر 1397
 
نمونه قرارداد قولنامه انتقال ملك چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کشت و برداشت در مزارعه چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مزایده آپارتمان چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش املاک مزایده چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید اینترنت با پهنای باند 70mb/s چهارشنبه 13 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیشنهاد خرید کامپیوتر سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف و ترجمه کتاب سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار معین سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه فروش و توزیع سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد كار موقت (كارمند) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدمات پس از فروش سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و راه اندازي نرم افزار جامع بيمارستاني سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همکاري در فروش اینترنتی سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد مربوط به ارائه خدمات اینترنتی و اختصاص وبگاه انجمن های علمی آموزشی معلمان فیزیک سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد همكاري در فعاليتهاي تحقيقاتي سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش پيامك (SMS) ارزش افزوده سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش سامانه ارسال پيام كوتاه(SMS) سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای عامليت فروش پيامك انبوه سه شنبه 12 تیر 1397
 
نمونه قرارداد پیمان‌کاری طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت تک زبانه فارسی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و ارائه خدمات پیام کوتاه دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خدماتی دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد آموزش مهارت هاي كسب و كار و كار آفريني دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد راهبری، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه ای دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره باشگاه- تالار دوشنبه 11 تیر 1397
 
نمونه قرارداد طراحی و راه اندازی نرم افزار نماتن یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد دریافت نمایندگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد کار دانشجویی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش نرم افزار سوله پرداز یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد نشر: حق الترجمه بصورت درصدی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه نمایشگر ویدئو یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خريد لیسانس نرم‏افزار بهبود (نظام پيشنهادها) یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره غرفه هفتگی یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري فعاليت‌هاي پشتيباني و خدمات - قرارداد اجاره بوفه یکشنبه 10 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ترجمه کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد تأليف کتاب شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اعطای تسهیلات مالی شنبه 09 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاري مالكيت معنوي پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حروفچيني كتاب پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد ويرايش توأم ادبي ـ فني کتاب ها پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد فروش و نصب سیستم های انفورماتیکی اداری پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه فرم مربوط به تمدید قرارداد استخدام پیمانی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد خرید قطعی کالا و اجناس فروشگاهی پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد امانی فروش کالاها بصورت نقد و اقساط در فروشگاه پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد حق التدریسی مدرس پنجشنبه 07 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره قسمتی از فضای مازاد جهت کانکس آنتن همراه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد وام خرید مسکن چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد رسمی رهن ویژه املاک چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خدمات اینترنت چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اجاره نامه مغازه چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد واگذاری داروخانه بصورت اجاره چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه قرارداد اشتراک خطوط پر سرعت داده‌ها (DSL) چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: اجاره محل تجاری بدون اخذ سرقفلی از سوی موجر چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قراداد پیمانکاری پژوهشی شرکت ملی گاز چهارشنبه 06 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد خدمات رایانه ای چهارشنبه 06 تیر 1397
 
نمونه فرم قرارداد با موضوع: نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار بولتن خبری سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد بهسازی گرافیکی پایگاه وب سه شنبه 05 تیر 1397
 
فرم قرارداد با موضوع: قرارداد کار موقت سه شنبه 05 تیر 1397
 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت: 13:05 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات(0)

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس